ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Oskars socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 27 Naturnamn : 222 Bebyggelsenamn : 254 Naturnamn : 376
Oskar sn Alkärret åker Åskaveggarna inbyggarbeteckning Abborrsten sten
Oskar sn /Se Alkärret kärr, f.d. odlad mark Oskars sn sn Alkärret kärr
Oskar sn /Se Alsjölyckan terräng(?) Oskar sn Almamossen mosse
Oskar sn /Se Alsjösjön triangelpunkt Oskar sn Almåkern åker
Alsjöholm poststation /Se Alsjösjön sjö Oskar Saknas Alsjögölen göl
Fagramålen f.d. torp Alsjösjön sjö Oskar sn Alsjösjön sjö
Fockehyltan by Alön terräng(?) Alsjö by Alstockamossen mosse
Goliatmålen f.d. torp Besagölen tjärn m. mader Alsjödal lht Alstockamossen mosse
Grangölsmåla by /Se Björnamossen åker Alsjöholm lhtr Alön ö
Karstorp by Björnamossen mosse Alsjö Västra by Andaviken vik
?Karstorp by Bråtgöl tjärn Alsjö Östra by Antahagen hage
Klenemåla by /Se Brännekärret mosse(?) Amerika lht Aronagärdet äng
Kroksmåla by /Se Brännemossen ägomark Anebo by Bastabro bro
Käxgöl by Brännemossen mosse, f.d. odlad mark Backen hmd Bastgärdet gärde
Lillaverke by Bultabrånarna berg(?) Backen förr bs Bastgöl göl
Nybygget (terräng) f.d torp Bäckakärret kärr, f.d. odlad mark Berga förr t Bastmossen mosse
Pukaberg by /Se Bäckakärret naturnamn /Se Bergamålen förr t Baståkern åker
Pukabergsmåla by /Se Bäckarna slåtter /Se Besagöl by Baståkern åker
Pukabergsmåla by /Se Bökmossen åker m.m Besagöl by Baståkern åker
Risabrånarna terräng, f.d. torp Bökmossen mosse, f.d. odlad mark Besastugan förr lht Bergakärret kärr
Rörsjömåla by /Se Dalmossen åker m.m. Bestgöl gård Besa göl(?) Saknas
Snabbatorpet torp Dalmossen mosse, f.d. odlad mark Björket lägenheter Besagölagölen göl
Svångemåla gd /Se Dammkärret åker m.m. Björket lhtr Björkmossen mosse
Vargsmåla by Dammkärret åker m.m. Björklund lht Björnagatan väg
Vargsmåla by /Se Dammkärret kärr, f.d. odlad mark Björnamålen torp Björnakälla källa
Vargsmåla by /Se Djupa kärr kärr Björnasjö by Björnasjö bro bro
Ågölstorpet (terräng), f.d. torp Domkyrkokärret åker o. mosse(?) Björnasjö by Björnsgöl göl
  Domkyrkokärret kärr, f.d. odlad mark Björnlund lht Blisaberget berg
  Dräggakärret uppodlad mosse Blomslätt lht Blysaberget berg
  Fagravattnet f.d. (?)göl Blåsås t Blomängsmossen mosse
  Fallet åker m.m. Blåsås torp Blysabackarna vägbackar
  Fiskmåsön holme Bolingamålen t Bolet äng
  Flyet mosse(?) Bonamålen t Broströmåkern åker
  Flyet tjärn Bonatomten lht Brottgöl göl
  Gatemossen mosse Bråtgölsmåla t Brottgölabäcken bäck
  Grangölen terräng(?) Buttamålen t Brunnsängen äng
  Grindlyckan terräng(?) Bäckalund lht Bråtgöl göl
  Grindlyckan terräng f.d. delvis odlad Bökmossen förr t Brännfallsbackarna kärr
  Gröndal terräng Danielstorpet förr t Bullabrånarna skogsskift
  Grösiön f.d. sjö Djurmålen t Byxabacken vägbacke
  Gubbakurran vattensamling /Se Dräggamålen förr t Bäckakärret kärr
  Gåragöl tjärn Duvemålen t Bäckakärret kärr
  Gåragölen sjö /Se Ekelund lht Bäckarna slåtter
  Gäddegöl tjärn Eknäset t Dalamossen mosse
  Gärdsgölen tjärn Emmelund lht Dalmossen mosse
  Gökmatön holme Erik Jansamålen t Dammkärret kärr
  Gökön ö Fagramålen t Dammkärret kärr
  Gölamossen åker m.m. Fixamålen lht Djupakärr kärr
  Gölamossen mosse, f.d. odlad mark Fixamålen t Djävlamossen mosse
  Gölamossen mosse m. göl Flyamålen t Drängagråten äng
  Göljakärret åker m.m. Folkehyltan by Drängagråten äng
  Gölpekärret åker m.m. Fredslund lht Duvemålamossen mosse
  Gölpekärret kärr, f.d. odlad mark Fridhem lht Ebbasten sten
  Gölpekärret kärr Fridhem lht Ekalyckan lycka
  Gölpekärret åker m.m. /Se Fridhem lht Ekbacken äng
  Gölpekärret kärr /Se Fyrmossamålen t Ekstället udde
  Hagbyån å Gatlyckan lht Esbjörn sjö
  Hagbyån å Goliatamålen ställe Esbjörn sjö
  Hagbyån å Goliatmålen t Fagravattnet sjö
  Hagbyån å Grangölsmåla by Fagravattnet sjö
  Hakgöl tjärn Granmåla bebyggelse Fallet mosse
  Hassakärr kärr Grindlyckan t Farmors åker åker
  Helveteskärr åker m.m. Gröndal lht Farmors äng äng
  Hemsjön sjö Gröndal t Femöringen mosse
  Hjortagöl tjärn Gubbahiet lht Finlycke åker
  Hjortakärret uppodlad mosse Gullyckan torp Fiolbacken ängsbacke
  Hjortakärret kärr, f.d. odlad mark Gåragölsholm t Flymossen mosse
  Holmagölen göl(?) Gåragölsholm t Fläskberget berg
  Holmarna åker m.m. Gäddegölsholm t Flötakullen ställe
  Holmarna terräng, f.d. odlad mark Gässahagen lht Gastahall berghäll
  Hornet udde Gässamålen förr t Gastasten sten
  Hornviken vik Götamålen t Goliatkällan källa
  Hultebrejan sjö /Se Hagalund lht Granabacken backe
  Hultebräan sjö Helvetet Lilla förr krog Granmålagölen göl
  Hundsgölen tjärn Hobbatorp förr t Gretlyckan åker
  Hållfasten terrräng, f.d. odlad mark Hoffmansmålen t Grälberg berg
  Hållfasten åker m.m. Holkärrslaggen avs Grävlingaborget gryt
  Hästasvänget ställe /Se Holmen hmd Grötsjösjön sjö
  Hästgölen göl Holmen hmd Gubbagärdet äng
  Hästskon udde Holmsberg lht Gubbahiet plats
  Jansabäcken bäck Holmsjö lht Gubbakurran vattensamling
  Jansabäcken bäck Humpamålen förr t Gullkullarna gravkullar
  Jansabäcken bäck Hyltan = 1 Folkehyltan Saknas Gungakärret mark
  Jutakärret delvis uppodlad mosse Hyltan gård Gåragöl göl
  Jutakärret kärr, f.d. odlad mark Hässamålen lht Gärdsgölen göl
  Juvmad uppodlad mosse Hästabacken förr bs Gölabacken åker
  Juvmad terräng, f.d.odlad mark Idölund t Gölabacken vägbacke
  Jössamålen terräng Jan Andersamålen t Gölamarken skog
  Jössemad mosse Jennylund lht Gölamossarna mossar
  Kaninön holme Karl-Olsatorpet förr t Gölamossen mosse
  Karstorpagölen tjärn Karl-Olsatorpet förr t Göleåkern mark
  Kattakärret mosse(?) Karlsborg lht Göljakärret kärr
  Kattön holme Karlshem lht Göljakärrsläggen äng
  Klenemålagölen tjärn Karlsro lht Göljåkern åker
  Klippmad mad(?) Karstorp by Göstahorn berg
  Knipkärret kärr, f.d. odlad mark Karstorp by Hackgöl göl
  Korpaberget berg Karäsket gård Hagbyån å
  Korpaberget berg Karäsket t Hagmossen Lille mosse
  Kringelmossen mosse Karäsket Saknas Hagmossen Stora mosse
  Krokakärret åker m.m. Karäsket ställe Hagviken vik
  Kroksholm delvis odlad terräng Kaxamålen förr t Hagåkern åker
  Kroksjösjön f.d. sjö Kilmossen lht Hagåkern åker
  Kroksjösjön förr sjö Klemåla gård Hallakärren kärr
  Krokstorpasjön sjö Klenemåla by Hallåkern åker
  Krokstorpsjön sjö /Se Klenemåla by Helvetes berg berg
  Krusholmen terräng(?) Klenemåla gård Helvetes kanal bäck
  Kulan terräng(?) Kolbäcksdal t Hemgärdet äng
  Kvarnmossen åker m.m. Korpamålen förr t Hemgärdet äng
  Kvarnmossen mosse, f.d. odlad mark Korpastugan förr bs Hemmaden mosse
  Kvarnmossen åker m.m. Korsamoen t Hemmossen mosse
  Kvarnmossen mosse, f.d. odlad mark Kroksdal t Hemremossen mosse
  Käringamossen åker m.m. Kroksholm t Hemsjön sjö
  Käringamossen mosse, f.d. odlad mark Kroksjö gård Hemsjön sjö
  Käxgöl tjärn Kroksjö by Hjortadal tjärdal
  Lillaverkamören sank mark f.d. delvis odlad Kroksmåla by Hjortagöl göl
  Lillaverke triangelpunkt Kroksmåla by Holmagölen göl
  Lindrörsbäcken vattendrag /Se Krokstorp by Holmhagen hage
  Lommetuva holme Krokstorp Lilla förr t Hornet berg
  Luddsjön sjö Kronlyckan lht Hornviken vik
  Lumlakärret åker m.m. Krusamålamossarna ställe Hultebrejan sjö
  Lumlakärret kärr, f.d. odlad mark Krusamålen lägenhet Hundsgölen göl
  Långa kärr åker m.m. Krusamålen t Husåkern åker
  Långa kärr kärr, f.d. odlad mark Krusholmen t Håkna moss mosse
  Långa kärr åker m.m. Krusmålen t Hålbredan sjö
  Långa kärr kärr, f.d. odlad mark Kulan lht Hålkärret kärr
  Långe mosse åker m.m. Käckamålen t Hållfasten mosse
  Långe mosse mosse, f.d. odlad mark Kärret t Hålängen äng
  Långmossen åker m.m. Kärret förr bs Hägman f.d. slåtteräng
  Lövhassamossen åker m.m. Käxgöl by Hägnen äng
  Lövhassamossen mosse, f.d. odlad mark Lidbergsmålen t Hägnåkern åker
  Markakärren uppodlad mosse Lillaverke by Hästakurran vattensamling
  Markakärren kärr, f.d.odlad mark Lillaverka by Hästasvänget ställe
  Markamossen åker m.m. Lillaverke Västra by Hästgölen göl
  Markamossen mosse, f.d. odlad mark Lillaverke Östra by Hästhagen hage
  Markhagen åker m.m. Lindölund lht Hästskomossen mosse
  Markhagen terräng, f.d. delvis odlad Lobergsmålen t Hästskon udde
  Millström terräng(?) Lumblamålarna t Högeholm kulle
  Mjuegöl tjärn Långmoss torp Hörnet ställe
  Mosjön sjö Lövelund lht Illa-vekumsbacken vägbacke
  Mossbomossen åker m.m. Lövingamålen ställe Jakobagärdet gärde
  Mossbomossen mosse, f.d. odlad mark Lövingamålen förr t Jansabacken berg
  Målagölen tjärn Malmbacken lht Joelas bro bro
  Målamad uppodlad mosse Malmen lhtr Jonas-Svensagärdet äng
  Nissakärr åker m.m. Markalyckan lht Jutakärret kärr
  Nybygget åker m.m. Mjösjöbäck jordlägenhet Jäknamossen mosse
  Nissakärr terräng, f.d. odlad mark Mossdalen jordlägenhet Kallakällan källa
  Nyrören åker m.m. Mossmålen t Kalsakällan källa
  Nyrören åker m.m. Myggehägnen t Kaninön ö
  Nyrören terräng, f.d. odlad mark Märrhagen hage Karstorpagölen göl
  Näset terräng(?) Märrhåmossarna mossar Kaskerna fiskställe
  Obbagöl göl Nabben hage Katsorna fiskeplats
  Olsamossen åker m.m. Nabbkärret kärr Kattakärret kärr
  Olsamossen mosse, f.d. odlad mark Nickatorpet förr t Kattkurran vattensamling
  Oppsjön sjö Nils-Birgamålen förr t Kittelviken vik
  Oskärret kärr Nils-Svensa-hagen hage Klemålagölen göl
  Palmagölen tjärn Norragärde lht Klenmålagölen göl
  Passamosse åker m.m. Nybrånen t Klockarlyckan åker
  Petersborg terräng(?) Nybygget t Knipmad mosse
  Prästön fordom ö(?) Nytorp t Knipmad äng
  Ringskärr mosse Ola Danjela torp Knotabolet äng
  Rullakärret uppodlat kärr Olofsdal lht Kolmossen mosse
  Rullakärret kärr, f.d. odlad mark Oppre mossen mosse Komossen mosse
  Ryttaregölen tjärn Oppsjön sjö Korpaberget berg
  Ryttaregölen sjö /Se Oskärret vattendrag Korpaberget berg
  Rörsjön f.d.sjö Oxalyckan åker Kringelmossen mosse
  Rörsjön sjö /Se Oxholmen t Krokakärret kärr
  Rövareön holme Oxholmsmossen avs Kroksjösjön sjö
  Sand terräng(?) Palltorp stuga Krokstorpasjön sjö
  Skarnegöl tjärn Palmagärdet gärde Krusamålagölen göl
  Skarnegölskärret mosse(?) Palmamossarna mossar Kullabacken skogsbacke
  Skaremaden uppodlad mad Palmamålen förr t Kullåkern åker
  Skräckan terräng(?) Palmasjön torrlagd sjö Kvarnagärdet äng
  Skärvabäcken bäck Pelles gärde gärde Kvarnamaden äng
  Skärvabäcken bäck Petter Gussus ställe Kvarnmossen mosse
  Skärvabäcken bäck Petter-Svensa-stugan stuga Käckagärdet gärde
  Skärvön holme Polen torp Källatrånget skogsskifte
  Släta mossen uppodlad mosse Prästgården bebyggelse Källreåkern åker
  Släta mossen mosse, f.d. delvis odlad Pukaberg by Kärngabackarna vägbackar
  Slätamossen mosse Pukabergsmåla by Käxgöl göl
  Smedsmossen åker m.m. Pukabergsmåla gårdar Käxgölasjön sjö
  Smedvik vik Risabrånarna t Köllycke åker
  Snappsäckarna delvis odlad mark Rosenfors lht Köva lycke (?) åker
  Snällamålagölen tjärn Rullamålen förr t Levranslyckan åker
  Snällamålagölen tjärn Ryttareholmen t Lillagärde äng
  Stora kärr åker, m.m. Rörsjövik t Lillaverkemören mosse
  Stora kärr kärr, f.d. odlad mark Rösjömåla by Lille Sand badställe
  Strupamossen mosse Rödsjömåla gårdar Lilldammen mosse
  Styvamossen mosse Rösjömåla gd Loberget berg
  Sundsjön tidigare sjö Rörsjömåla by Lomgöl göl
  Svalemossen mosse Sand t Lommamo skog
  Svångemålasjön fordom sjö(?) Skarprättaremålen t Lomme tuve ö
  Sälltången udde Skogalund t Lorenagärdet äng
  Tassakärret kärr Skogen förr t Luddsjön sjö
  Tretallaön udde Skogsdal lht Luddsjön sjö
  Trullahål terräng(?) Skogsdalsudd lht Lumblahägnen äng
  Tunken åker m.m. Skogsmosselund lht Mörsebacken mark
  Tångagölen tjärn Skogstorp t Lundgrens kulle kulle
  Tångarna terräng o. ägomark Skogstorp lht Lyckan åker
  Törnmålen terräng, f.d. delvis odlad Skyttatorpet torp Långakärr slåttermark
  Ursbygget åker m.m. Skärvet by Långakärr kärr
  Ursbygget terräng, f.d. odlad mark Skärvet gård Långakärr kärr
  Ursgölen tjärn Skärvet gårdar Långgölen göl
  Vargakurran terräng(?) Sköndal t Långmossar mossar
  Vassagölen fordom tjärn(?) Slåtterkärret kärr Långmosse mosse
  Vassagölen sjö /Se Snippen tomt Långvik vik
  Vesmaden ägomark Snällamålen t Långåkern åker
  Vesmaden mad, f.d.odlad mark Snällamålen förr t Lövingamossarna mossar
  Vidkärret åker m.m. Soldattorpet t Lövingamålen åker
  Vidkärret kärr, f.d. odlad mark Solhem lht Lökängen äng
  Vistamad åker o. mad(?) Stammamålen förr t Malmagölen göl
  Vänsjön sjö(?) Staramålen förrt Malmbackarna vägbackar
  Yttra kärr åker m.m. Stensberg t Malmbacken backe
  Yttra kärr åker m.m. Stensborg lht Markamossen mosse
  Yttra kärr kärr, f.d. odlad mark Stillamålen lägenhet Mellangärdet åker
  Ågöl tjärn Stillamålen torp Mellangölen göl
  Ålkärret åker m.m. Stillmannatorpet t Mikelmad äng
  Ålkärret kärr, f.d. odlad mark Strandbergsmåla lht Mikelmadhalsen äng
  Äsbjörn sjö Strandslund lht Millegölen göl
  Äsjöbromossen åker m.m. Strandåker lht Millström bäck
  Äspbromossen mosse, f.d. odlad mark Strömsberg lht Mjuegöl göl
  Äspön fordom ö(?) Strömsholm lht Mjugöl göl
  Örnamålen åker m.m. Svalemålen t Mormorsäng äng
    Svanelund lht Mosjön sjö
    Svarvarestolen lht Mosjön sjö
    Svångemåla gård Myrstackamaden äng
    Svångmåla hemman Målagölen göl
    Sörelund lht Målaåkern åker
    Tresnibben lht Mörtströmmen mosse
    Tångarna t Nabbkärret kärr
    Tången t Nackakulla åker
    Törnmålen t Norrgärde äng
    Törnrosamålen torp Nyhägnen äng
    Törnrosamålen förr t Nyodlingen mosse
    Ubbatorp t Nyrören mosse
    Uddatorpet torp Näset udde
    Ursbygget torp Obbagöl göl
    Utterkärr t Oppsjön sjö
    Vallinastället lht Oskärret kärr
    Vargamålen förr t Oxhagsberget berg
    Vargsmåla by Palmagölen göl
    Vargsmåla by Palmamålen åker
    Vassamålen t Palmamålsgärdet äng
    Vassamålen Saknas Parkarna mossar
    Vassamålen ställe Pella mosse mosse
    Vassbergatorpet förr torp Per-Kalsaviken vik
    Vassmåla gårdar Persåkern åker
    Verremålen t Peter-Nilsamossen mosse
    Vilhelmsro lht Peter Nilsängen äng
    Vismålen t Petersborg udde
    Väramålen torp Plattarna åker
    Västragården = 1 Lillaverke Saknas Porsamosse mosse
    Älvingamålen förr t Porskärret kärr
    Äsket = Karäsket Saknas Pukabergagölen göl
    Örnamålen förr t Pukabergängen äng
      Prästviken vik
      Ringsbacke vägbacke
      Ringskärr kärr
      Rullabacken vägbacke
      Ryttaregölen göl
      Rävbacken skogsbacke
      Rävhagen mosse
      Rödsjön sjö
      Rönnåkern åker
      Rörsjön sjö
      Rösjösjön sjö
      Rövareän ö
      Sandsjön sjö
      Sjöbacken åker
      Sjögärdet åker
      Sjöstycket äng
      Sjötäppet mosse
      Skeön sjö
      Skitareholmen kärr
      Skräckan sund
      Skräpmokälla källa
      Skräpmon skog
      Skälatrånget skog
      Skärvabron bro
      Skärvabäcken bäck
      Skärvahagen hage
      Skärvamossarna mossar
      Slåtterkärret kärr
      Slåttermaden äng
      Slåttermaden äng
      Slätafly kärr
      Smedvik vik
      Snappsäckarna ängar
      Snokabacken ängsbacke
      Snällamossen mosse
      Snällamålagölen göl
      Snällamålagölen göl
      Snällamålamossen mosse
      Snärjgöl göl
      Stammabäcken bäck
      Stammahägnen betesmark
      Stammahägnen äng
      Stammalyckan åker
      Stammalyckan åker
      Stenbryggan ekställe
      Stenbäckskärr hage
      Stenlyckan åker
      Stenmaden äng
      Stolpabacken vägbacke
      Stolpabacken backe
      Stora Mad mosse
      Stora mad äng
      Stordammen mosse
      Store mad äng
      Store Sand badställe
      Stor mosse mosse
      Storsjön sjö
      Strupamossen skogsmosse
      Strykjärnet åker
      Styvamossen mosse
      Sundet äng
      Sundhagen hage
      Sundmossen mosse
      Sundsjön sjö
      Svalhultamossen mosse
      Svalhultamören mosse
      Svartgöl göl
      Svartlyckan mosse
      Svensgärde gärde
      Svångemålasjön sjö
      Sälltången udde
      Södra Kärr kärr
      Tallholmen udde
      Timarkastycket f.d. slåttermark
      Tjurabrånen hage
      Tobaksbacken mark
      Tobaksbacken åker
      Tomten åker
      Tonkon mosse
      Tretallaön ö
      Trollasten sten
      Trollberget berg
      Trullahål kärr
      Trullakullen kulle
      Trullberget berg
      Tunnåkern åker
      Tvillingsmossarna mossar
      Tångagölen göl
      Törngärdet åker
      Ubbegöl göl
      Udden plats
      Ulvahiet slåtter
      Ulvamaden äng
      Ulvaströmmen bäck
      Ursgölen göl
      Uttrakärr kärr
      Uttrakärr kärr
      Vasamossen skogsmosse
      Vassagölen göl
      Vassakärren kärr
      Vekummakurran vattensamling
      Vesmaden mad
      Vesmaden äng
      Vikamaden äng
      Viken mosse
      Vilsten sten
      Värmen damm
      Yttrakärr kärr
      Ågöl göl
      Åkärren kärr
      Åkärren kärr
      Åkärren kärr
      Åkärret kärr
      Ånnaviken kärr
      Årtakärren kärr
      Åslemåle åker
      Älgsundet äng
      Ängkällan källa
      Äspbron bro
      Äspön ö
      Äspön ö
      Örnabacken vägbacke

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.