ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ljungby socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 198 Naturnamn : 617 Bebyggelsenamn : 185 Naturnamn : 390
Ljungby sn Alet åker(?) Ljungby sn Nummerförteckning förteckning
Ljungby sn Alet lertag Saknas Saknas Alet lertag
Ljungby sn Almgärdet gärde Ljungby sn Allégärdet åker
Ljungby sn Almgärdet gärde Ljungby sn Almgärdet åker
Ljungby sn /Se Anneberg berg? Ljungby sn Amerika åker
Ljungby sn Backhagen terräng(?) Ljungby sn Aspö trädholme
?Ljungby sn Backhagen terräng Ljungby sn Avskärningen åker
Ljungby sn Barnahall berg Ljungby socken Backagärdet åker
Ljungby socken Barnahall ägomark Ljungby sn Backhagen hage
Ljungby sn Bastegärdet åker Ljungby sn Barnahall stenhäll
Ljungby socken Bastegärdet ägomark Ljungby sn Bastgärdet åkrar
Ljungby sn Biskopsskogen skog o. mo Ljungby sn Basthagen hage
Ljungby sn Björkbacken ägomark Ljungby sn Bastkärret, se Basthagen kärr
Ljungby sn Björkdungen terräng? Adel, Ljungby inbyggarbeteckning Baståkern åker
Ljungby sn Björkelund terräng Holmarna inbyggarbeteckning Biskopsskogen skog
Ljungby sn Björket terräng Kölbyarna inbyggarbeteckning Biskopsägan ägor
Ljungby sn Björkhagen hage Kölbyarna inbyggarbeteckning Björkmannaåkern åker
Ljungby sn Björkkärret åker Andragården bebyggelse Björkåkern åker
Ljungby sn Björkkärret kärr Backagården Saknas Blarråkern åker
Ljungby sn Björnö ö Biskopsgården kyrkoherdeboställe Blåsås backe
Ljungby sn Blomsterkulla terräng Björket bebyggelse Bondemålen hage och åker
Ljungby sn Boaskär holme /Se Bockekulla gård Borgholmsbacken kulle, backe
Ljungby sn Boaskär holme Bottorp by Bornholmsbacken kulle
Ljungby sn Bohalla terräng Brogården gårdar Boskär skär
Ljungby sn Bokhagen terräng(?) Bäckagården gård Boskär holme
Ljungby sn Bokhagen terräng Bäckaskog utgård Boskärskumlarna kummel
Ljungby sn Bomannalyckan ägomark Dalalyckan lht Bottorps hamn förr lotsstation, hamn och fiskestuga
Ljungby sn Bomannalyckan ägomark Edenborg lht Bottorps hamn vik
Ljungby sn Bondamålen åker Enebacken lht Bottorpshamnen förr gammal hamn
Ljungby sn Bondamålen åker Fattiggården förr fattiggård Breda sten ögr
Ljungby sn Bondamålen ägomark Fredriksström, se Skäryd förr bruk Brogårds kärr kärr
Ljungby by *Boosgårdz gärde Saknas Fågelboslät Saknas Brogårdsängen festplats
Ljungby sn *Borgholmen holme Fåramålen ort Brolyckorna åkrar
Ljungby sn Borgholmsbacken backe(?) Galgen gård Brotthagen åker
Ljungby sn Borgholmsbacken backe Gräsmo gårdar Brottlandet åker
Ljungby sn Boskär holmar Gästgivaregården bebyggelse Brottlandet åker
Ljungby sn Boskär holmar Gästgivaregården bebyggelse Broåkern åker
Ljungby sn Boskär holme Harby by Brudhoppet ställe
Ljungby sn Boskär skär Harby by Brunnsgärdet åker
Ljungby sn Boskärskläppen holme Harby by Brunnslyckan åker
Ljungby sn Boskärskläppen skär Harbymo lhter Brånarna skog
Ljungby sn *Botorpa hamn hamn Hockland t Brånen hage & åker
Ljungby sn Bottorps hamn hamn Holmen bebyggelse Bråspelahagen hage
Ljungby sn Bottorps hamn hamn Holmen kortnamn Bränneribacken backe
Ljungby sn Brede sten holme Holmsberg bebyggelse Brännerigärdet åker
Ljungby sn Brede sten skär Holmsberg gård Brödberget berg
Ljungby sn /Se Brogårdsängen mad(?) Håkenabo lht Brödstycket del av Hopagärdet
Ljungby sn /Se Brogårdsängen terräng Håkenabo lht Bultagärdet åker
Ljungby sn /Se Brolyckan åkermark Håknabo lht Bäckaskogskiften skogskift
Ljungby by och sn /Se Brolyckan terräng Håkonabo t Dammkärr kärr
Ljungby sn /Se Brolyckan ägomark Håkonagården förr gård Danholmen holme
?Ljungby kyrka Saknas Brunnslyckan åker Hällen förr s. Daneholm holme
Ljungby prästgård Saknas Brunnslyckan terräng Jon-Ingatorpet förr torp Det förtrollade slottet berg
Ljungby rättaredöme rättaredöme Brånarna terräng(?) Kattemåla by Djupadalarna håla
Bockekulla gd Brånarna terräng Kattemåla by Drakabacken ekbevuxen, stenig kulle
Bockekulla g Bråne, Södra skogsmark Kattemåla gd:ar Dunet skog
Bockekulla gd Bråne, Södra terräng Koholma gård Ekbacken åker
Bockekulla gd Brånen terräng(?) Konungaryd by Ekekullen åker
Bockekulla gd Brånen terräng Konungaryd by Ekgärdet åker
Bockekulla gd Bråten åker m.m. Konungaryd by Enbacken fridlyst kulle
Bodethorp, se Bottorp by Bråten ägomark Koppramålen bebyggelse Fallet hage
Bottorp by Bråthagen terräng Koppramålen ställe Falläng åker
Bottorp by Bråthagen hage Koppramålen ställe i Ljungby sn Fattighusgärdet åker
Bot(t)orp by Bråtlanden åker m.m. Koppramålen torp? Fermossen hage
Bottorp by /Se Bråtlandet ägomark Krankelösa by Finnabacken kulle
Bottorp by Bråtlandet ägomark Kranklösa gd:ar Fiskaremossen åker
Bottorp by Bråtlandet åker Kranklösa by Flaggalyckan åker
Bottorp by Bråtlandet ägomark Krakelösa Herregård Saknas Flottagrundet grund
Botorp by Bråtlandet ägomark Kranklösaholm by Flängslätt sandslätt
Botorp gd Brännekärr delvis uppodlad mosse Kranklösaholm bebyggelse Fruholmen holme
Botorp gd Brännekärr kärr Krogegården gästgivaregård Fruholmen holme
?Botorp by Bränneribacken åker Kullahagen lht Fru skog skog
Botorp by Bränneribacken backe Kungshatt lht Fruskog skog
Bottorp by /Se Brödberget berg(?) Kvigerum gårdar Fru-skog skog
Brodersryds rättaredöme Saknas Brödberget berg Kvigerum gård Fruskogabacken vägbacke
Brogården by Bultagärdet gärde Källstorp by Fållet åker
Fredriksström gd /Se Bultagärdet gärde Källstorp gd Fårahagen hage
Galgagården Saknas /Se *Calleholm ö Källstorpsmåla gård Färgarängen åker
*Glysinx quern f.d. kvarn Dammkärr uppolad mosse Kölby gård Galgebacken kulle
Gräsmo by Dammkärr åkermark Kölby herrgård Galgehagen, se Galgängen odlad hage
Harby by Dammkärr mosse Kölby hgd Galgängen odlad äng
Harby by Dammkärr kärr Kölby hgd Garvarebacken vägbacke
?Harby by Dammkärr kärr Kölbygärde gårdar Godset åker
Harby by Daneholm holme Kölbygärde by Grimskullen kulle
Harby by Daneholm holme Kölbygärde gd:ar Grytbete plats
Hareby by Danholmen holme Kölbygärde prästgård komministerboställe Gubbaängen, L;a &St ängar
Harby by Danholmen holme Lindsberg bebyggelse Gubbudd vinkel i å
Harby by Danholmen holme Ljungby by och samhälle Gösta knölar ugr
?Harby by Danaholm holme /Se Ljungby backar Saknas Hanabacken åker
Harby by Djupadal terräng Ljungbyholm stationssamhälle Harbybro bro
Harby by Djupa hål utvidgn. av å Ljungbyholm Saknas Hemramark hagar
Harby by Djupa hål vik Ljungbyholm herrgård Hemåkern åker
Harby by Djupa hål åutvidgning Ljungby kyrka kyrka Holmsbergägan ägor
Harby by Drakabacken gärde Ljungby kyrka kyrka Holmbäcken bäck
Harby poststation /Se Drakabacken fornlämning Ljungbylund gård Holmbäcksängen nu åker
Harby by /Se Dunet skog Ljungbylund bebyggelse Holmåkern åker
Harby by /Se Dunet skog Ljungby Mellamo t. o. stugor Hopagärdet åker
Järnlyckorna gd /Se Edmundsdal terräng Lund se Ljungbylund Saknas Hossmo grund N.& S. Saknas
Kattemåla by Ekbacken höjd Lunden f.d. hemman Hossmogrund undervattensgrund
Kattemåla by /Se Ekbacken backe Länsmansgården bebyggelse Hossmogrundet ugr
Kjellstorpsmåla gd /Se Ekeholm nat. namn? Mellanmon lhter Hovör holme
Konungaryd by /Se Ekekullen åker m.m. Mellanmon, se Ljungby mellanmo torplägenheter Hultet hage
Kranklösa by Ekekullen kulle Moen se Södremo bebyggelse Hultet skog och hage
Kranklösa by Ekelund lundar(?) Nils-Larssatorpet t Håpen, Håparna hagar
Kranklösa by Finnabacken terräng(?) Nollan gård Håpen änghage
Kranklösa by Finnabacken backe Norragården bebyggelse Håvör skär
Kranklösa by Flaggalyckan åker Norregård bebyggelse Häradshövdingekärret kärr
Kranklösa by Flaggalyckan åker Norräng lhter Hästaskär holme
Kranklösa by Flaten gärde Nygrantorp by Hästaskär holme
Kranklösa by Flaten ägomark Nygård Saknas Hästaskär holme
Kranklösa by /Se Flymossen åkermark Nygård gd Hästskär, Vassmolösa holme
Kranklösa by /Se Flymossen mosse Nytorp lht Hästhagen hage
Kvigerum gdar Flängslät åker m.m.(?) Olofsböle by Hästskobrink backe
Kvigerum by Flängslät ägomark Olofsböle gd:ar Högaberg kulle
?Kvigorum gd Fläskängen strandområde Ryet lht Högaberggärdet åker
Quigerum by Fläskängen terräng Ryet torp Högåkern åker
Kvigerum by Fläskängen äng Råby by Inglebackarna åkrar
Kvigerum by ?Fruholmen ö Råby by Intaget icke odlad mark
Kvigerum by *Fruholmen holme Råby gd:ar Jenandersgärdet åker
Kvigerum by *Fruholmen holme Råby by Järnlyckorna åkrar
Kvigerum by /Se Fruholmen skär Råby Måla torplägenheter Jössängen äng
Kvigerum by /Se Fruholmen holme Råby måla lhtor Kalfskärsudd se Bottorps hamn Saknas
Kvigerum, St. o. L gd:ar /Se Fruholmskläpp skär Råbymåla gd:ar Kalkonholmen holme
Källatorp by Fruholmskläpp skär Salatorpet lht Kalvahall backe
Källstorpsmåla gd /Se Fruskog skog Sandslätt lht Kalvö holme
Kölby hgd Fruskog skog Sandås lht Kalvö ö
Kölby herrgd Fuggan gärd Sannagården förr gård Kalvö ö
Kölby gd Fuggan gärde /Se Skahus ställe Kalvö gavel notvarp
Kölby by /Se Furuliden ägomark Skahus f.d. namn på bebygg. Kalvö vik notvarp
Kölby gd /Se Fåglamosse mosse Skattegården förr namn på bebyggelse Karl-Danielabrånen slåtteräng
Ljungby by Fåglamosse mosse Skrivnahallar lht Kattehall berg
Ljungby by Fållet åkermark Skärvansbro lht Kattehallhagen hage
Ljungby by Fållet ägomark Skäryd äldre namn på Fredriksström Kattängen äng
Ljungby by Galgabacken kulle /Se Slät by Kedjehagen åker
Ljungby by Galgabacken backe Smedstorp gård Kittlasabäck bäck
Ljungbyholm post- o. jvstn /Se Galgahagen hage /Se Smedströmmastugan s Klappkällan källa
Ljungby kvarn f. kvarn Galgamossen Saknas /Se Smedtorpet lht Kläppen holme
Ljungby kvarn Saknas Gisslemåla åker m.m. Snokabo t Knarren holme
Ljungby mellanmo torplägenheter /Se Gisslemåla åker m.m. Stampen kvarn Knarren holme
Lundby, se Ljungby Saknas Ekelund terräng Saknas Saknas Knylhagen hage
»norrabotorp» beb Ekgärdet åkermark Storagården bebyggelse Kogrundet ögr
*Norrabotorp Saknas Ekgärdet gärde Strömgrenatorpet = Nils-Larssatorpet Saknas Kogrundet skär
Nygrantorp by Ekravad mosse(?) Strömsholm lht Kohagen hage
*Nörakyra Saknas Ekravad terräng Suntorp gård Kohagsgärdet åker
Olovsböle by, kvarn Fallet terräng(?) Svänebo by Koholma bro bro
Olovsböle by, kvarn Fallet skogsmark Svenebo by Kon sten
Olofsböle by Fallet terräng Södragården Saknas Konungaryd broar broar
Olovsböle by Fallet ägomark Södremo lhter Korpabacken kulle
Olofsböle by, kvarn Fallhagen terräng(?) Tala till lht Korpagärdet åker
Olofsböle by Fallhagen hage Tala till(?) lht Kortvik vik
Olofsböle by Fallängen åker m.m. Tala-till lht Krankelösagärdet åker
Oloosböle by /Se Fallängen ägomark Tingshuset hus Kroaslätten plan
Olovsböle by /Se Fermossen mosse Tomteby by Krogakärret samfällt kärr
Olofsböle by /Se Fermossen mosse Tomteby by Kvarnabacken åker
*Quigarydh, se ?Kvigerum gd Glyssings kvarnbäck Saknas Tomteby gd Kvarnadammsgärdet åker
Råbymåla gd /Se Godnatt, Lille terräng(?) Lilla Tomteby bebyggelse Kvarngärdet åker
*Sankt Olofs kapell förr kapell /Se Godnatt, Lille hage Stora Tomteby bebyggelse Kvarnmarken förr odlad skogsmark
Skahus ställe /Se Grimskullen kulle Tomtebyholm bebyggelse Kvillabron broar
Skahus gd(?) /Se Grimskullen fornlämning Traket lht Kyrkemo skogstrakt
Skäryd gd /Se Gräshagen hage Traket ställe i Harby Kyrke mo, se Ljungby kyrka Saknas
Smedby by /Se Gröndal terräng Traket ställe i Harby Kyrkemohall(ar) stenblock
Smedstorp gd /Se Gubbudd udde Trekanten gård o. stn Kyrkgärdet åker
Sundtorp gd Gubbudd udde Trekanten stationssamhälle Kåtan vik
Sundtorp gd Haga ägomark Trekanten samhälle Källargärdet åker
Sundtorp gd Haga ägomark Trekanten samhälle Källeramossen åker
Sundtorp gd Hagalund nat. namn? Tvärskog samhälle Källgrenahagen hage
Sundtorp gd *Halleholm ö Uddabo by Källgärdet åker
Svenebo by Hemra mark skog Ulrikagården förr gård Källäng äng
Tomteby by Hemra mark hagar Vaktartorpet lht förr t. Kärngamossen å
Tomteby by Holmabäcken bäck Vassamålen ställe Kärråkern åker
Tomteby by Holmabäcken bäck Vassamålen ställe i socknar Kölby gärde Saknas
Tomteby gd /Se Holmabäcken bäck Vassamålen torp? Lagårdsgärdet åker
Tomteby by /Se Holmen åker Vassmolösa by Lammängen åker
Tomteby by /Se Holmen holme Vassmolösa by Landsvägsgärdet åker
Trekanten samh. /Se Holmen holme Vassmolösa by Likholmen holme
Trekanten järnvägspoststation /Se *Hossmo å, se Ljungby å å Vassmolösa by Lillatomtebyallén allé
Uddabo by Hovör skär Vasstorp gård Lillegodnatt hage
Vassmolösa by Hovör skär Västragården bebyggelse Lillåkern åker
Vassmolösa by /Se Hultet skog Öbbestorp gård Lillängen åker
Vassmolösa by Hultet terräng Ölvingstorp by Lindalen åker
Vassmolösa by Hålbäcken bäck Ölvingstorp by Lindbackagärdet åker
Vassmolösa by Hålbäcken bäck Ölvingstorp t Lindbacken åker
Vassmolösa by *Hålebrunn häradsmärke Ölvingstorp by Lindbrånen åker
Vassmolösa by Hålldammen göl Östermo lhter Lindbrånshagen hage
Vassmolösa by Hålldammen sjö Östragården bebyggelse Ljungby Kalvö ö
Vassmolösa by Hålldammen damm   Ljungby mör Saknas
Vassmolösa by Håpen terräng(?)   Ljungby mör terrängnamn
Vassmolösa by Håpen terräng   Ljungbyån å
Vassmolösa samh. /Se Håpen ägomark   Ljungbyån å
Vassmolösa by /Se Hägnåker åkrar m.m.   Ljungkvistan åker
Vassmolösa poststation /Se Hägnåker åker   Ljungströmmagärdena åkrar
Vassmolösa by /Se Häjehage skogsmark   Lufsakärr (förr) kärr
Vassmolösa by /Se Häjehage hage   Lumpagärdet åker
Ölvingstorp by Hällen nat. namn?   Lustigkulle kulle
Ölfvingstorp hg Hästaskär holme   Långablå åker
Ölvingstorp by Hästaskär holme   Långagärde åker
Ölvingstorp by Hästaskär holme   Långaribban åker
Ölvingstorp by Hästaskär triangelpunkt   Långgrund Saknas
  Hästaskär, Ljugnby holme   Långlyckahagen hage
  Hästaskär, Ljungby holme   Maden halvö
  Hästaskär, Vassmolösa holme   Marklyckan åker
  Hästebäcken bäck   Marstrand åker
  Hästebäcken bäck   Mellangärdet åker
  Hästebäckskärret kärr   Mellankullen kulle
  Hästebäckskärret kärr   Mesangärdet åker
  Hästhagsgärdet gärde   Midsommargärdet åker
  Hästöön, se Ljungby Hästaskär ö   Mohagen björkhage
  *Hästön ö   Mohagen skog
  *Häsön gemensam benämning på Ljungby by   Mohagsgärdet åker
  Högåkern åker   Mossagärdet åker
  Högåkern åkermark   Mossen åker
  Högåkern åker   Mosslyckan åker
  Inglebackarna ägomark   Myrarna de stora åkrarna
  Inglebackarna ägomark   Myren odlad (förr vattensjuk) mark
  Intaget terräng(?)   Målen änghage
  Intaget terräng   Målåkern åker
  Johansdal terräng?   Målängen åker
  Jonsdal nat. namn?   Möllaremarken skog
  Jämtängen terräng(?)   Möran (Mörerna), se Ljungby mör Saknas
  Jämtängen äng   Mörarna, se *norrbyggare Saknas
  Järnlyckorna fält   Mörerna terrängnamn
  Järnlyckorna ägomark   Mörorna gemensamt namn på socknar
  Järnlyckorna åkrar /Se   Nils-Olssabacken åker och vägbacke
  Jössängen åker   Nils-Olssagärdet åker
  Jössängen ägomark   Nollamyren åker
  Kalföön, se Vassmolösa Kalvö ö   Nollagärdet åker
  Kalkonholmen holme   Norrahage åker
  Kalkonholmen holme   Norrbackagärdet åker
  *Kalsö ö   Nyodlingen gammal åker
  Kalsöön, se Ljungby Kalvö ö   Nämndemansåkern åker
  Kalvatäppan åker   Nävrakärret kärr
  Kalvatäppan terräng   Nötörn udde (ibland kringfluten)
  Kalvskärsudd triangelpunkt   Oceanen förr äng
  Kalvskärsudd triangelpunkt   Olalyckan åker
  *Kalvö numera möjl. halvö   Olsbölabron bro
  *Kalvö ö   Olssagatan byväg
  Kalvö, Ljungby holme   Parkgärdet åker
  Kalvö, Vassmolösa holme(?)   Peter-Månssatomten tomt
  Kalvö, Vassmolösa ö   Piltagöl serpentin
  Karlsborg ägomark   Piltaholmen holme
  Kattehall berg(?)   Pistolabacken backe
  Kattehall berg   Pistolagärdet åker
  Kattängen skog(?)   Postgatan smal väg
  Kattängen äng   Postgärdet åker
  Kedjehagen gärde   Potatislandet, Potetisgrundet grund
  Kedjehagen ägomark   Potatislandet ugr (stenar)
  *Klovnahalla gränsmärke   Prästanäsan åker & äng
  Kläppen holme   Rackramo skog
  Kläppen skär   Ramabacken stenig åker(?)
  Knallasäcken åkrar m.m.   Relingahägnen åker
  Knallasäcken ägomark   Ringlingarna åkrar kring kärr
  Knarren holme   Risbygget stenig, snärig kulle
  Knarrgärdet ägomark   Riskastet en plats
  Knarrgärdet ägomark   Rovbrånarna äng, bete, sankmark
  Knylhagen terräng(?)   Rydet utäga
  Knylhagen hage   Rygärdet åker
  Kogrundet skär   Rymannabacken vägbacke
  Kogrundet grund   Ryäng äng
  Kolbotten åkermark   Råsbäcken kraftig bäck
  Kolbotten ägomark   Råsbäcksbacken vägbacke
  Korpabacken backe   Rävagatan byväg
  Korskälla källa(?)   Rävagärdet åker
  Korskälla källa?   Rävamossen åker
  Kullahagen terräng   Rö(d)abetet hage
  Kvarnbacken fält   Rö(d)abetshagen hage
  Kvarnbacken ägomark   Rörskär holme
  Kvarnfors terräng   Röskär holme
  Kvarngärdet gärde   Sandgärdet åker
  Kvarngärdet åker   Sandskär uppgrundad holme
  Kvarngärdet åker   Sandskär holme
  Kvarngärdet gärde   Sandskärs udde del av Sandskär
  Kvarngärdet ägomark   Sannagärdet åker
  Kvarnholmen holme   Sannahagen hage
  Kvarnholmen holme   Sannamossen mosse
  Kvarnmarken skog(?)   Sexgärdet åker
  Kvarnmarken terräng   Sillören holme
  Kvillabron bro /Se   Sillörn holme
  Kyrkemo skog   Själgrundet holme
  Kyrkemo skogstrakt   Sjöbacken kulle
  Kyrkemokärret mosse   Sjögrenagärdet åker
  Kyrkemokärret kärr   Sjögärdet åker
  Källarbacken åker m. gård(?)   Sjöhagarna hagar
  Källarbacken ägomark   Sjöhagen hage
  Källdalen dal   Sjöhagen hage
  Källekulla ägomark   Sjölyckan åker
  Källgärdet gärde   Sjön mosse
  Källgärdet gärde   Skansabacken vägbacke
  Lammängen åkermark   Skarpabron bron
  Lammängen äng   Skiftmossen åker
  Landsvägsgärdet gärde   Skjulet nordspetsen av Sandskär
  Landsvägsgärdet gärde   Skogsgärdet åker
  Lilla mossen myr   Skomakarkärret kärr
  Lillängen åkermark   Skrikebo hie sågplan
  Lillängen äng   Skvallerbacke rastställe
  Lindalen åkermark   Skälagrund holme
  Lindalen ägomark   Skärvansbro bro
  Lindbacken skog(?)   Skärvansbrogärdet åker
  Lindbacken skogsmark   Slumpen åker
  Lindbacken skogsmark   Slätåkern åker
  Lindbacken ägomark   Smalen åkerremsa
  Lindbacken terräng   Smedgärdet åker
  Lindbrånen berg(?)   Smed(je)gärdet åker
  Lindbrånen terräng   Smedlyckan åker
  Lindholmen holme   Smörkullen ödeåker
  Lindholmen holme   Snabbabacken vägbacke
  Ljungby boställe terräng   Snabbalyckan åker
  Ljungby Hästaskär ö   Snedsskär holme
  Ljungby Hästaskär, se *Hästön ö   Snedsskärs vik notvarp
  Ljungby Hästaskär skär   Sneskär holme
  Ljungby Hästaskär skär   Snippagärdet åker
  Ljungbykalv holme   Sopvrån notvarp
  Ljungbykalv holme   Spikängen åker
  ?Ljungby Kalvö ö   Spjällabackarna vägbackar
  Ljungby Kalvö ö   Spjällen åkrar
  Ljungby Kalvö ö   Spännarebacken backe
  Ljungby mör terrängnamn /Se   Stadigåkern åker
  Ljungby mör »terrängnamn» /Se   Stallgärdet åker
  *Ljungby skans skans   Stampåkern åker
  Ljungby å å   Statgärdet åker
  Ljungbyån å   Stengärdet stenig åker
  Ljungbyån å   Stenigemo (förr) hage
  Ljungbyån å   Stockholm åker
  Ljungbyån å   Stockholmsgärdet åker
  Ljungbyån å   Stockholsvägen »gata» till åker
  Ljungbyån å   Storabrogårdsbron bro
  Ljungbyån å   Storaröret stenröse
  Ljungbyån å   Stubbåkern åker
  Ljungdalen nat. namn?   Stubbören gräs-& grusbank
  Ljungmo terräng   Stubbörensgrunden grund
  Lumpagärdet åkermark   Stubbörn holme
  Lumpagärdet gärde   Stångskär holme
  Lundagärdet ägomark   Suntorpa grind förr grind
  Lundagärdet, Lilla åker   Svartbäcken bäck
  Lundagärdet, Stora åker   Svartbäcksgärdet, L:a & S:t åkrar
  Lyckorna terräng(?)   Svartörarna grund
  Lyckorna ägomark   Svartörn holme
  Långablå åker   Svensagärdet åker
  Långablå ägomark   Svinryggarna grund (skär)
  Långeholmen, se Långön ö   Svinryggen stenar ö.v.
  Långgöl göl   Svärjarbacken besvärlig vägbacke
  Långgöl utvidgn. i S:t Sigfridsån   Södremogatan vägen
  Långgöl vik   Sörängen nu åker
  *Långholmen ö   Takmaden åker
  *Långholmen ö   Tallbackagärdet åker
  Långö halvö   Tallbacken träddunge
  Långö halvö   Tappskobacken änghage
  Långön ö   Tornagärdet åker
  Maden mad el. mosse   Tornbuskaholmen holme
  Maden holme   Torpet åker
  Maden terräng   Torplyckan åker
  Maden holme   Tribacken åker
  Malmtorpet terräng   Trädgårdsgärdet åker
  Marbacken åker   Tvillingsgrund(en) skär
  Marbacken ägomark   Tvillingsgrundet två ugr
  Marstrand åker o. berg(?)   Tvärskogavägen väg
  Marstrand ägomark   Törnbuskaholmen holme
  Mellankullen åker m.m.   Törnholmen udde
  Mellankullen kulle   Törnholmen holme
  Mellanmons åker   Ulrikabacken backe, kulle
  Mellanmon ägomark   Ulvabacken kulle
  Midsommargärdet åker   Ulvakärret (förr) hage med kärr
  Midsommargärdet ägomark   Vaktarön holme
  Mjösholmen holme   Vargavadet mossar
  Mjösholmen holme   Vassmolösa mör terrängnamn
  Mohagen terräng(?)   Vassmolösa mör, se Ljungby mör Saknas
  Mohagen skog   Veinartagärdet åker
  Mohagen terräng   Vessleskär holme
  Mohagen hage   Vi(de)mossen mosse
  Molyckan åker   Vies kyrka udde
  Molyckan ägomark   Vildaträdgård åker
  Mossen uppodlad mosse   Vildbrännan åker
  Mossen mosse   Virskyrka holme
  Mossen åkermark   Virsudd, se Vies kyrka udde
  Mossen ägomark   Vissleskär holme
  Mossen mosse   Vitarösgärdet åker
  Mossen mosse   Vårdkassbacken backe
  Mossen, Lilla mosse   Vårdkasbacken kulle
  Mossen, Stora mosse   Västeräng äng
  Myrarna, se Mörarna åkrar   Växinte åker
  Målabackarna åkermark   Yngfäshagen hage
  Målabackarna ägomark   Åkrabro bro (&åker)
  Målarna åkrar   Åsen kulle
  Målarna ägomark   Åttabacken kulle
  Målaäng åker m.m.   Ängabrånen äng
  Målaäng ägomark   Öakärr förr kärr, nu åker
  Målen mosse   Ölvingstorpa mör, se Ljungby mör Saknas
  Målen myr?   Ölvingstorps mör terrängnamn
  Målen terräng   Örnaboet hage
  Möllaremarken skogsmark   Övramark hagar
  Möllaremarken skog   Öåkern åker
  Möllaremarken terräng    
  Mörabacken backe    
  Mörarna gemensamt namn på Ljungby /Se    
  Mörarna åkrar /Se    
  Mören åker m.m.    
  Mören åkrar m.m.    
  Mören »terrängnamn» /Se    
  Mören numera odlad, förr vattensjuk mark /Se    
  Mören ägomark    
  Mören åkrar m.m.    
  Nalagärdet åker    
  Nalagärdet ägomark    
  Norratorpet ägomark    
  Norräng äng    
  Norsholmen ö    
  Norsteholmen, se Norsholmen ö    
  Nävrakärret mosse    
  Nävrakärret åker    
  Nävrakärret kärr    
  Oceanen åkrar    
  Oceanen ägomark    
  Oxmossen mosse    
  Oxmossen mosse    
  Perstorpet terräng    
  Peterslund terräng    
  Prinsajorden åker    
  Prinsajorden terräng    
  Rackaremo skog    
  Rackaremo skog    
  Rackaremosse mosse    
  Rackaremosse mosse    
  Rackaremosse mosse    
  Rackaremosse mosse    
  Relingahägnen terräng(?)    
  Relingahägnen terräng    
  Risgärdet gärde    
  Risgärdet gärde    
  Rovbrånarna mosse    
  Rovbrånarna terräng    
  Rovbrånarna terräng    
  Ryd terräng(?)    
  Ryd skogsmark    
  Ryd terräng    
  Ryet ägomark    
  Ryggamosse uppodlad mosse    
  Ryggamosse mosse    
  Råsbäcken bäck    
  Råsbäcken bäck    
  Råsbäcken bäck    
  Råsbäcken bäck    
  Rävhägnen terräng    
  Rödabetet hage(?)    
  Rödabetet terräng    
  Rökullen skogsområde    
  Rökullen kulle    
  Rörskär holme    
  Rörskär holme    
  *Röskär, se Rörskär holme    
  Röskär holme    
  Röskär skär    
  Sandskär holme    
  Sandskär holme    
  Sandskär holme    
  Sandskär holme    
  Sandskär udde    
  Sandskär skär    
  Sandslät nat.namn?    
  Sankt Sigfridsån å    
  Sankt Sigfridsån å    
  Sillören holme    
  Sillören skär    
  Själagrund holme    
  Själagrund skär    
  Sjögärdet åker m.m.    
  Sjögärdet ägomark    
  Sjöhagen lund    
  Sjöhagen terräng(?)    
  Sjöhagen hage    
  Sjöhagen terräng    
  Sjölyckan åker    
  Sjölyckan åker    
  Sjön åker    
  Skiftmossen uppodlad mosse    
  Skiftmossen mosse    
  Skogshem nat.namn?    
  Skogshyddan nat.namn?    
  Skogsängen äng    
  Skrivnahällar Saknas    
  Skruvarna terräng(?)    
  Skruvarna terräng    
  Skvaller backe ägomark    
  Skälgrund holme    
  Skälsek gränsmärke    
  Skärvansbro bro    
  Slåtterabrunn åker    
  Slåtterabrunn åker    
  Smedjebacken ägomark    
  Smedjebacken ägomark /Se    
  Smedstorpsån å    
  Smedstorpsån å    
  Smedstorpsån å    
  Smedstorpsån å    
  Smörkullen åkermark    
  Smörkullen kulle    
  Snedskär skär    
  Snedskär skär    
  *Snedskär holme    
  Snokagärdet terräng    
  Spikängen åker o. impediment    
  Spikängen ägomark    
  Spjällen åkrar    
  Spjällen åker m.m.    
  Spjällen ägomark    
  Spjällen ägomark    
  Stampen åkermark    
  Stampen åkermark    
  *Starsteholm ö    
  *Starsteholm ö    
  Stenbackegärdet åker    
  Stenbackegärdet ägomark    
  Steningemo åker m.m.    
  Steningemo ägomark    
  Stensborg nat.namn?    
  *Stenskär, se Sandskär holme    
  Stolpagärdet åker    
  Stolpagärdet ägomark    
  Stora mossen myr    
  Stora rörets område m. fast fornlämning    
  Stora röret fornlämning    
  Stubbören holme    
  Stubbören skär    
  Stubbörn holme /Se    
  Stångskär skär    
  Stångskär skär    
  Suntorp triangelpunkt    
  Svartör, Inre skär    
  Svartör, Inre skär    
  Svartör, Yttre skär    
  Svartör, Yttre skär    
  Svinryggen skär    
  Svinryggen grund    
  Svältporten terräng(?)    
  Svältporten terräng    
  Syringen uppodlad mosse    
  Syringen uppodlad mosse    
  *Sånskär, se Sandskär holme    
  Södremo mo    
  Södremo skogsområde    
  Södremo terräng    
  Södremo terräng    
  Södremo terräng    
  Takmaden åker    
  Takmaden ägomark    
  Tallbacken backe m. fasta fornlämningar o. gård    
  Tallbacken terräng    
  *Talleholmen holme /Se    
  Tallet åkermark    
  Tallet ägomark    
  Tegelbruket terräng    
  Tegelgärdet gärde    
  Tegelgärdet gärde    
  Timbogöl göl    
  Tobaksåkern åker    
  Tornagärdet gärde    
  Tornagärdet gärde    
  Trekanten triangelpunkt    
  Tvillinggärdet gärde    
  Tvillinggärdet gärde    
  Tyskängen terräng(?)    
  Tyskängen äng    
  Törnbohagen åker m.m.    
  Törnbohagen terräng    
  Törnbusken holme    
  Törnbusken skär    
  *Törnholmen, se Sandskär holme    
  Törnholmen udde    
  Törnholmen holme    
  Ulvakärret mosse    
  Ulvakärret kärr    
  Vargavadet åker m. bäck o. vad(?)    
  Vargavadet mossar    
  *Vargskär holme    
  Warskiär, se Vesleskär skär    
  Vassmolösa Hästaskär, se *Häsön ö    
  Vassmolösa Hästaskär skär    
  Vassmolösa Kalvö ö    
  *Vassmolösa Kalvö holme    
  ?Vassmolösa Kalvö ö    
  Vassmolösa Kalvö ö    
  Vassmolösa Kalvö ö    
  Vassmolösa mör numera odlad, förr vattensjuk mark /Se    
  Vesleskär ö    
  Vesleskär skär    
  Vesleskär holme    
  Vesleskär skär    
  Vidbuskagärdet gärde    
  Vidbuskagärdet gärde    
  Villbrännan terräng(?)    
  Villbrännan terräng    
  Vimpan terräng(?)    
  Vimpan ägomark    
  Virs kyrka klippa (?)    
  Virs kyrka udde    
  Virsudd udde    
  Virsudd udde    
  Wärpkiär, se Vesleskär ö    
  Västergärde åker m.m.    
  Västergärde ägomark    
  Västeräng åker    
  Västeräng äng    
  Åfors terräng    
  Ågärdet gärde m. fasta fornlämningar    
  Ågärdet gärde    
  Åkrabro terräng(?)    
  Åkrabro ägomark    
  Ängagärdet gärde    
  Ängagärdet ägomark    
  Öakärr fält    
  Öakärr kärr    
  Örbäck terräng(?)    
  Örbäck terräng    
  Örnaboet terräng(?)    
  Örnaboet terräng    
  Öråkern terräng    
  Öråkern terräng    
  Österlundagärdena åkrar m.m.    
  Österlundagärdena ägomark    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.