ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hossmo socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 117 Naturnamn : 387 Bebyggelsenamn : 194 Naturnamn : 836
Hossmo sn Abborraön skär Saknas Saknas Nummerförteckning förteckning
Hossmo sn Abborraön ö Hossmo sn Saknas Hossmo sn
Hossmo sn /Se Abborraön ö Hossmo socken Abborraön ö
Hossmo sn Abborrön, Lilla skär Hossmo socken Abborreön holme
Hossmo sn Abborrön, Lilla ö Hossmo sn Abborrskär, se Abborreön holme
Hossmo sn Abborrön, Stora skär Hossmo sn Abborrön holmar
Hossmo sn Abborrön, Stora ö Hossmo sn Abborrön, St. & L:a holmar
Hossmo sn Applaudden udde Hossmo sn Abborraöan holme
Hossmo sn Applaudden udde Beckulla-Daniel personnamn Abborröan, Norra o. Södra holmar
Hossmo sn Aspön holme Bekkulladaniel inbyggarbeteckning Abborraön holme
Hossmo sn Aspö halvö Bläsmåla tjyven inbyggarbeteckning Abborraön, Norra o. Södra holmar
Hossmo sn Aspö halvö Rinkabyarna inbyggarbeteckning Abborreören holme
Hossmo sn Aspö halvö Annedal lht Abborreören, Norra holme
Hossmo sn Baggahagen hage(?) Binga by Abborreören, Södra holme
Hossmo sn? Baggahagen hage Binga by Abborrörn holme
Hossmo Saknas Berkenåker, Berkåker Saknas /Se Binga förr by, nu gårdar Alhagen hage
Hossmo sn *Betsleskär, se Törnskär, S. holme Binga herrgård Alvarpet varp
Hossmo sn Bingas udde halvö Binga herrgård Saknas Aläng åker
Hossmo sn Binga udde udde Binga herrgård Saknas Ankra vrå däld
Hossmo sn Björk(e)hagen Saknas /Se Binga kvarnar, se Husholms kvarnar Saknas Applagrund ugr
Hossmo sn Björnreveln skär Binga sockerbruk f.d. sockerbruk Aplagrundet grund
Hossmo sn Björnreveln skär Binga sockerbruk Saknas Aplagrundet grund
Hossmo sn Björnö ö Binga sockerbruk Saknas Applagrundet grund
Hossmo sn /Se Björnö ö /Se Björkelund lht Applaudden udde
Hossmo sn /Se Björnö ö Björkelund lht Appludden udde
Hossmo by o. sn /Se Björnö ö Björkhaga lht Aspö ö och fiskläge
Hossmo sn /Se Björnö ö Björkhem lht Aspö holme
Hossmo sn /Se Björnö ö Björnö »utjord» Aspö holme
Hossmo sn /Se Björnö ö Broen torp Aspö holme
Hossmo sn /Se Björnö ö Brånen lht Aspön holme
Hossmo sn /Se Bleket mad(?) Brå(n)en torp Aspöfjäran, se Boslätan Saknas
Hossmo sn /Se Botel skär Brånen t. Aspöfjäran vik
Hossmo sn /Se Botel holme Brånen lht Aspöstoravarp notvarp
Hossmo sn /Se Botel holme /Se Brännfallet lht Aspö udde varp
Hossmo sn /Se Brunnsgärdet åker Brännfallet lht Boggabrunn Saknas
Hossmo kyrka Saknas /Se Brunnsgärdet ägomark Charlottenberg gård Baggagatan Saknas
Husama, se Hossmo sn Brygghusgölen göl /Se Dalen lht Baggegatan Saknas /Se
Husema, se Hossmo sn Brådlyckan, se Bråtlyckan Saknas Dalhem lht Baggahagen Saknas
Binga hg Brånen ägomark Dunö hemman Baggahagen Saknas
Binga hg Brännfallet åker el. gård(?) Dunö förr gård Baggahagen hage
Binga herrgd Brännfallet åker Dunö herrgård Saknas Baggahagen Saknas
Binga herrgård Brännfallet ägomark Dunötorpet t. Baggebrunn Saknas /Se
Binga by Brännfallet åker Dunötorpet t. Berge holme
Binga gd /Se Buddarör terräng(?) Dunötorpet torp Berge holme /Se
Binga by Saknas /Se Buddarör fornlämning Eklund t. Berje Saknas
Bingaholm ä. namn på Binga herrgård /Se Danö halvö Eklund torp Berkenåker Saknas
Brånen torp /Se Dunderbacken terräng(?) Eklund lht Betshagen, Västra o Östra Saknas
»brytia gard» gd /Se Dunderbacken backe Eklunden lht Beteshagen, Södra Saknas
Charlottenborg gd /Se Dunholmen holme /Se Eklunden lht Binga backe Saknas
Dunö herrgård Saknas /Se Dunö f.d. ö Elinsborg lht Binga backe backe /Se
Farmar Spield Saknas /Se Dunö halvö Elvan gård Binga bro, se Husholms bro Saknas
Glada hoppet lht /Se *Donsö, se Danö halvö Eriksberg lht Björkhagen Saknas
Hasome, se Hossmo sn Dunö, se Dunöudde halvö Fattiggården ålderdomshem Björkåker Saknas
Hossmo by Dunö, se Danö halvö Femton gård Björnreveln ögr
Hossmo, Västra by Dunö halvö Fjorton gård Björnö ö
Hossmo, Östra by Dunö förr ö Fridhem lht Björnö ö
Hossmo by Dunö halvö Fridhem lht Björne (Björnö?) ö
Hossmo by Dunö halvö Fritsborg lht Björnö ö
Hossmo hg Dunö halvö Färgeriet lht Björnö ö /Se
Hossmo by & sn Dunö förr ö, numer halvö Färgeriet f.d. färgeri Björnögrunden grund
Hossmo by o. sn Dunöfjärden fjärd Glada Hoppet lht Björnövarpet, Norra & Södra notvarp
Hossmo by Dunöfjärden fjärd Glada hoppet lht Björnöör holme
Hossmo by Dunö skär skär Guttorp »utjord» Björnöör, se Björnreveln holmar
Hossmo by /Se Dunö skär skär Guttorpet torpjord Bleket äng
Hossmo poststation /Se Dunö sund vik Hemmet lht Bleket äng
Hossmo, Västra o. Östra förr bydelar /Se Dunö sund sund Herrängen utjord Bobäcken åker
Hossmo, Östra del av by /Se Dunöudde udde Herrängen utjord Bobäcken åkerfält
Hossmo ladugård gd /Se Dunö udde udde Holmströms gård gård Bobäcken åkerfält
Huseby Saknas /Se Dunö udde udde Holmströms (gård) Saknas Bobäcksängen Saknas
Huseby f.d. gd /Se Ekekläppen, Lilla Saknas Hossmo by Bofjäran, se Boslätan Saknas
Huseby by /Se Ekekläppen, Stora skär Hossmo by o. sn Bofjäran vik
Huseby (el. Lunden) förr gd /Se Ekholmen holme Hossmo förr by, nu gårdar Bola spjäll Saknas
Huseby bebn /Se Eklaskär holme Hossmo gård bebyggelse Bolen Saknas
Huseby gd /Se Eklaskär holme Hossmo herrgård bebyggelse Boslätan vik
Huseby gd /Se Eklaskär skär Hossmo herrgård Saknas Boslätan vik /Se
Husholm gd Eklaskär skär Hossmo herrgård gd Boslättan el. Bofjäran Saknas
Husholm gd Eklaskär skär Hossmo Ladugårdstorp Saknas Boslätten vik
Husholm gd Eklaskär holmar /Se Hossmo stom bebyggelse Botel holme
Husholmen gd /Se Ekekläppen, Lilla skär Hossmo säteri bebyggelse Botel holme
Husholm gd /Se Ekekläppen, Stora skär Huseby jordebokshemman Botet holme
Husholmen gd /Se Ekholmen skär Huseby eller Lunden Saknas Botel grund
Husholmen f.d. gd /Se Eklaskär skär Husholm Saknas Botel holme
Husholm(en) Saknas /Se Eklaskär skär Husholm jordebokshemman Braskalyckan Saknas
Husholms Garveri Saknas /Se Ekö halvö Husholm hemman Breåker Saknas
*Husholms kvarn Saknas Ekö halvö Husholm hemman Brinka spjäll Saknas
Husholms kvarnar Saknas /Se *Falsters rev grund Husholms kvarnar kvarnar Brudhoppet del av göl
Håpan spjäll Saknas /Se Farmar spjäll Saknas /Se Höglid lht Brudhoppet del av göl
Kupan bostadslht el. jordområde /Se Farmors rya sten /Se Hörnet gård Brunnsgärdet gärde
Kyrkbyn del av by /Se *Flygön, se Flögdö holme Hörnet gård Brunnsgärdet gärde /Se
Lunden (el. Huseby) förr gd /Se Flögdö holme Karlsborg lht Brunnsåker Saknas
Lunden hmn /Se Flögö, se Fläksö ö Karlsborg lht Brygghusgölen göl
Lunden gd /Se Flöksö ö Knappramåla t. Brygghusgölen göl
Lyckåkers södra spjäll Saknas /Se Flöksö skär Knapra måla f.d. torp Bråtet Saknas
Mellangärdet Saknas /Se Flöksö ö Knapramåla torp Bråthage Saknas
Metaremålen Saknas /Se Flöksö ö Kortbo lht Bråtlyckan Saknas
Möllaregården gd /Se Fåraviken vik Kullen lht Bråtåker Saknas
Rinkaby by Färgeriet åker m.m.(?) Kullen lht Brännfallet åker
Rinkaby by Galten skär Kupan lht Brännfallet åker
Rinkaby by Galten holme Kupan lht eller jordområde Brännfallet åker
Rinkaby by Gamla kungseken, se Kungseken, Gamla Saknas Kupan bostadslägenhet eller Jordområde Brännfallsgatan Saknas
Rinkaby Saknas Garnholmen, Lilla skär Kupan fiskestuga Brännfallshagen Saknas
Rinkaby by Garnholmen, Lilla holme Kyrkbyn lht Brännfallsklövet Saknas
Rinkaby by Garnholmen, Stora skär Kyrkebyn bydel Bröstfjärden vik
Rinkaby (Norra o. Södra) by /Se Garnholmen, Stora holme Kyrkebyn del av by Brötåker Saknas
Rinkaby by /Se Garnholmen, Stora o. Lilla holmar Kyrkebyn del av by Budda rör stenkummel
Rinkaby by /Se Getanäs udde Källarbackarna backar och lht Budda rör stenkummel
Rinkaby by /Se Getanäs näs Källarbackarna lhter Budda rör stenkummel /Se
Rinkaby by /Se Grindäng Saknas /Se Källarbackarna Saknas Båtsmanslyckan Saknas
Rinkaby by /Se Gruvön skär Lillabinga, se Binga del av by Båtsmansäng Saknas
Rinkaby by /Se Gruvön ö Lilla-Binga bebyggelse Bäckamynningen bäckutlopp
Rinkaby by /Se Gräsön skär Lindesborg lht Bäckamynningen utlopp
Rinkabyholm torp /Se Gräsön ö Lindsdal lht Bäckamynningen utlopp
Skarpatorpet t /Se Gubbarör terräng(?) Lugnet lht Bäcken varp
Smedegården gd /Se Gubbarör fornlämning Lugnet lht Bäcken, se Oxhagsbäcken Saknas
Sundholmen torp /Se Gubbör skär Lugnet lht Bäcken, se Tomtabybäcken Saknas
Sundholmen t /Se Gubbör skär Lunden hemman Bäcken notvarp
Säteriet (= Hossmo, Östra) by /Se Gullgrundet skär el. grund Lunden hemman Dalåker Saknas
  Gullgrundet grund Lunden, se Huseby jordebokshemman Dammarna dammar
  Hallingen, se Kallingen holme Långön »obygdt hemman» Dammarna vattendammar
  Herrängen åker Mariedal lht Danskåker åker
  Herrängen äng Marielund, se Glada Hoppet Saknas Danskåker åker
  Herrängen hage /Se Markan eller Markatorpet t. Djupavarpet notvarp
  Holmagärdet åker Markatorpet, se Marken torp Djupbäcken bäck
  Holmagärdet ägomark Markatorpet (Markan) torp Djupbäcken bäck
  Holmen, Södra holme Marken torp Djupbäcken Saknas /Se
  Hossmo backe Saknas /Se Mellangården Saknas Djupholmen, Norra o. Södra holmar
  Hossmoviken vik Nedragården Saknas Djupholmen, Norra o. Södra holmar
  Hossmoviken vik Norrgården Saknas Djupängen, Södra Saknas
  Husholms fiskeri Saknas Nummer ett gård Dunderbacken kulle
  Håpudden udde Nyborg lht Dunderbacken hage
  Håpudden udde Nydal lht Dunderbacken kulle
  Häradsåsen gränsmärke Nyhem lht Dunderbacksgärdet åker
  Hästaskär holmar Ol-Jons (gård) i Binga Saknas Dunö halvö
  Hästen skär Ol-Karlsa-gården f.d. gd Dunö halvö
  Hästen kobbe Ol-Karlsa-ladugården ladugård Dunö ö
  Hästen skär Ollejonsgård gård Dunö ö
  Hästhagen terräng(?) Oll-Jonsa-gården gård Dunöfjärdsgrund grund
  Hästhagen terräng Peter-Svensagården gård Dunögatan Saknas
  Höga backe backe /Se Piparekrogen Saknas Dunöskär holme
  Högör skär Piparekrogen Saknas Dunö skär holme
  Högör skär Piparekrogen, se Piparetorpet lht Dunöskär holme
  Hörnhagen åker m.m. Piparekrogen förr krog Dunöskär holme
  Hörnhagen ägomark Piparatorpet Saknas Dunö skär holme
  Inre maden åker Piparetorpet lht Dunöskärsgrund grund
  Inre maden ägomark Piparetorpet torp Dunösund vik
  Jordgubben skär Rinkaby by Dunö sund sund
  Jordgubben holme Rinkaby by Dunö sund sund (el. vik)
  Jordgubben holme /Se Rinkaby Saknas Dunösund vik
  Kabbaholm udde Rinkaby by Dunö sund Saknas
  Kabbaholm holme Rinkaby, Norra by Dunö udde del av Dunö
  Kallingen holme Norra Rinkaby bebyggelse Dunö udde udde
  Kallingen holme Rinkaby, Södra by Ekebergshagen nu uppodlad hage
  Kallingen holme Södra Rinkaby bebyggelse Ekebergshagen nu uppodlad hage
  Kallingen ö Rinkaby, Norra o. Södra byar Ekekläppen holme
  Kallingen ö Rinkabyholm hållplats Ekekläppen holme
  Kalmarsund sund Rinkabyholm samhälle Ekekläppen, St. & L:a holmar
  Kalvö, Norra skär Rosendal lht Ekekullalyckan Saknas
  Kalvö, Norra skär Råbergagården gård Ekholmen holme
  Kalvö, Norra ö Råbergagården se Sörgården Saknas Ekholmen holme
  Kalvö, Norra ö Råbergagården gd Ekholmen holme
  Kalvö, Södra skär Sandhem lht Ekholmen holme
  Kalvö, Södra skär Skarpatorpet t. Ekholmsgrundet grund
  Kalvö, Södra ö Skarpatorpet lht Ekholmsgrundet grund
  Kalvö, Södra ö Skarpatorpet nu lht, förr bt. Ekholmsgrundet grund
  Kanalen kanaliserad bäck(?) Skarpatorpet torp Ekkläppen, se Eklaskär holme
  Kanalen vattendrag Skoghem lht Eklaskär holme
  Knarrö udde Skuttan äng Eklaskär holme
  Knarrö halvö Sofieborg lht Eklaskär holme
  Knarrö upplandad ö /Se Solhem lht Eklaskärs grund ugr
  Knarrö ö /Se Sommarhem lht Eklaskär ö
  Knarrö holme /Se Stensborg lht Ekla skär holme
  Knipgatan väg /Se Stommagården se Hossmo stom Saknas Eklaskär holme
  Knipkärren kärr /Se Stommet f.d. biskopsboställe Eklaskär holme
  Knipudden udde Stommet gård Eklaskärsvarpen notvarp
  Knipudden udde Stommet gd Eklaskärsvarpet varp
  Kogrunden skär Stora-Binga bebyggelse Ekö ö
  Kogrunden grund Sundholmen torp Ekö, se Rinkabyön holme
  Kon skär Sundholmen dels torp, dels kuststräcka Ekö holme
  Kon holme Sundholmen torp, kuststräcka Ekö holme /Se
  Korteskär skär Sundholmen torp, kuststräcka Eköpigg notvarp
  Korteskär skär Sundholmstorpet t. Eköstoravarp notvarp
  Korteskärs kläpp skär Sundholmstorpet Saknas Enstenagrundet ögr
  Korteskärs kläpp skär Suneholmen fiskarestuga Enstenarna grund
  Kortskärs kläpp holme /Se Sunnaholmen lht Farmar spjäll Saknas
  Krokskär holme Södergården Saknas Farmors rya sten
  Krokskär holme Sörgården gård Fatet notvarp
  Krokskär o. Krokskär, St holmar Sörgården gd Flatgrundet gr
  Krokskär, St. holme Tretton gård Flatgrundet grund
  Krokskär, St. holme Trettongården bebyggelse Flatgrundet grund
  Krokskär, Lilla skär Åmun lht Flatgrundet grund
  Krokskär, Lilla skär Åmun t. Flodåker Saknas
  Krokskär, Lilla skär Åmunn lht Flatgrundet grund
  Krokskär, Stora skär Åmun torp Flatagrundet grund
  Krokskär, Stora skär Ölkrogen krog Flycksö ö
  Krokskär, Stora o. Lilla holmar /Se   Flögsö, (Flöxö) ö
  Kråkan skär   Flögsö? skär
  Kråkan holme   Flöksö(?) Saknas
  Kungseken, Gamla ek /Se   Fårahagen hage
  Nya Kungseken ek /Se   Fårahagen hage
  Kungshatt åker   Fåraviken vik
  Kungsstenarna fornlämning   Fåraviken vik
  Kupagölen åutvidgning   Fåraviken vik
  Kupagölen åutvidgning   Fårviksudden, se Knipudden udde
  Kvartershagen Saknas /Se   Fårviksudden udde
  Kyrkekärr åker(?)   Färgeriet f.d. färgeri
  *Källingen, se Kallingen holme   Färgerigärdet gärde
  Källmören skär   Färgerigärdet Saknas /Se
  Källmören skär   Galten stenar
  Källängen terräng(?)   Galten holme
  Källängen terräng   Galten grund
  Kälmörn holme /Se   Galten grund
  Kälmörn holme /Se   Gammholmen, se Garnholmen holme
  Kärrängen fält   Garnholmen holme
  Lelå kvill /Se   Garnholmen holmar
  Lilläng äng   Garnholmen, Lille, Store holmar
  Lillängslyckan Saknas /Se   Garnholmen, Lilla holme
  Ljungby å å   Garnholmen, Stora holme
  Ljungbyån å   Gasse notvarp
  Ljungbyån å   Gassen varp
  Ljungbyån å   Gathagen Saknas
  Långa blå åker   Gatubacken Saknas
  Långa blå ägomark   Gatumarken Saknas
  *Långholmen ö   Gaveln varp
  *Långholmen ö   Gavlen notvarp
  Långåker, Västra Saknas /Se   Getanäs udde
  *Långö, se Långör ö   Getanäs udde
  Långön ö   Getanäs udde
  Långör ö   Geta näs udde
  *Långöra, se Hästaskär holme   Getaskär Saknas
  Lökholmen udde   Gressjan notvarp
  Lökholmen holme   Grinde spjäll Saknas
  Lövviken vik   Grindäng Saknas
  Lövviken vik   Gruvön holme
  Lövviksudde udde   Gruvön (Gruvören) holme
  Lövviksudde udde   Gruvören skär
  Madan (Maden) område /Se   Gruvörn holme
  Madbacken backe(?)   Gruvörn holme
  Madbacken backe   Gräsjan varp
  Manhallarna grund el. skär   Gräsön ö
  Manhallarna grund   Gräsön (Gräsören), Stora o. Lilla holmar
  Mannskär, St. holme   Gräsören, Lilla holme
  Manskär, Lilla skär   Gräsören, Stora holme
  Manskär, Lilla skär   Gräsörn holme
  Manskär, Stora skär   Gubbarör, se Buddarör Saknas
  Manskär, Stora skär   Gubbehagen Saknas
  Manskärs ör skär   Gubbevik varp
  Manskärs ör skär   Gubbudd udde
  Markan (Holmströms mark) mark /Se   Gubbudd udde
  Milarebacken backe /Se   Gubbudd udde
  Mjärdön skär   Gubbör holme
  Mjärdön ö   Gubbörarna skär
  Mjär(d)ön holme /Se   Gubbörsudd = Gubbörarna Saknas
  Mudde udde   Gudda rör, se Budda rör Saknas
  Mudde udde   Gullgrundet ögr
  Mudde udde /Se   Guttorpet torpjord
  Måsören, Norra skär   Guttorpet torpjord
  Måsören, Norra holme   Habbaholm holme
  Måsören, Södra skär   Hagelyckan Saknas
  Måsören, Södra holme   Hagängen Saknas
  Norra gärdet Saknas /Se   »Hallingen», se Kallingen holme
  Norra holmen = Rinkaby, Norra Saknas /Se   Hallingen, se Kallingen Saknas
  Norsholmen ö   Hambängen Saknas
  Norsholmen holme   Hemhagen hage
  Norsholmen holme   Hemhagen hage
  Nummerettsgatan väg /Se   Hemholmen, se Spisen holme
  Nygärdesåker Saknas /Se   Hemmerstagärde Saknas
  Nylands åker Saknas /Se   Herrängen äng
  Nyäng(en) Saknas /Se   Herrängen äng /Se
  Olskär skär   Herrängen utjord
  Olskär skär   Holmagärdet gärde
  Ortarna grund /Se   Holmagärdet åker
  Oxakläppen, Lilla skär   Holmagärdet gärde
  Oxakläppen, Lilla skär   Holmarna halvö
  Oxakläppen, Stora skär   Holmen, Södra holme
  Oxakläppen, Stora skär   Holmströms mark, se Markan Saknas
  Oxhagsbäcken Saknas /Se   Hope Saknas
  Piltagöl utvidgad å   Hossmobacke Saknas
  Piltaholmen mad(?)   Hossmogrunden grund
  Piltaholmen udde   Hossmoån å
  Rinkabyberg terräng   Hossmoån å
  Rävsläten terräng(?)   Hossmo-ån å
  Rävsläten terräng   Humleäng nu uppodl. äng
  Rögölpa(n) göl /Se   Humleäng nu uppodlad äng
  Röhall gränssten /Se   Husholms bro bro
  Röhall gränssten /Se   Husholms bro bro
  Röögiölpa göl /Se   Håpan spjäll Saknas
  Röögiölpa göl /Se   Hägnet åkerskift
  Sandholmen, se Sundholmen Saknas   Håpudden udde
  Sandvik vik   Hästaskär holme
  Sandvik vik   Hästen grund
  Sandvik vik   Hästen »grund»
  Sandvik vik   Hästen grund
  Sandviken, Lilla (Norra) o. Stora (Södra) vikar /Se   Hästen grund /Se
  Själaviken vik   Hästhagen barrskogshage
  Själaviken vik   Hästhagen skog
  Skansen ängsribba /Se   Hästhagen barrskogsdunge
  Skräddaren skär   Hästhagsgärdet åker
  Skuttan åker(?)   Höga backe backe
  Skuttan ägomark   Höge backe backe
  Skuttan äng /Se   Högaspjäll vägbacke
  Skuttäng äng /Se   Högaspjäll backe
  Skyttlahagen lund   Höga spjäll backe
  Skyttlahagen hage   Högör holme
  Skänkäng mark /Se   Hörnhagen nu uppodl. hage
  *Slutholm, se Slätaskär holme   Hörnhagen nu uppodlad hage
  Slätaskär holme   Jordbrokätten Saknas
  Slätaskär holme   Jordgubben holme
  Slätaskär ögrupp   Jordgubben holme
  Slätaskär skär   Jordgubben holme
  Slätaskär skär   Jordgubben holme
  Slätaskär skär   Julalöt Saknas
  Slätaskär skär   Kabbaholm halvholme
  Slätaskär skär   Kabba holm halvholme
  Slätaskär grusgrund /Se   Kabba holm holme
  Smaläng Saknas /Se   Kallingen holme
  Snappsäcken åker   Kallingen holme
  Snappsäcken hage /Se   Kallingen holme
  *Sneskär holme   Kallingen holme
  Snurran grund el. skär   Kallingen holme
  Snurran grund el. skär   Kallingsgrundet grund
  Sonholmen åker m.m.   Kallingsgrundet grund
  Sonholmen ägomark   Kalvhagen Saknas
  Spisen skär   Kalvö holmar
  Spisen holme   Kalvö, Norra holme
  *Starste holm ö   Kalvö, Norra holme
  *Starsteholm ö   Kalvö, N. o. S. öar
  Stommagölen utvidgad å   Kalvö, Norra o. Södra holmar
  Stommagölen göl   Kalvö, Södra holme
  Stångalägan vik   Kalvö, Södra holme /Se
  Stångalägan vik   Kanalen bäck, avloppsdike
  Stångaläjan, Norra o. Södra vikar /Se   Kanalgärdet åker
  Sundaholmsgatan väg /Se   Kanon notvarp
  Sundholmen ägor /Se   Katten åkerlycka
  Sundholmen ägor /Se   Katten åkerstycke
  Svarvaregärdet åker   Katten åkerlycka /Se
  Svarvaregärdet ägomark   Kattspjället Saknas
  Svarvarelyckan åker? /Se   »Kil», se Garnholmen holme
  Svinkällshagen Saknas /Se   Kinngrundet(?) grund
  Svältbiten terräng   Kindgrundet ugr
  Söderäng Saknas /Se   Kinngrundet grund
  Södra gärdet Saknas /Se   Kinngrundet grund /Se
  Södra holmen skär   Klockaregärdet gärde
  Södra holmen = Rinkaby, Södra Saknas /Se   Klockaregärdet Saknas /Se
  Timmerholmen skär   Kläpparna holmar
  Timmerholmen holme   Kläpparna holmar
  Trollholmen skär   Kläppen holmar
  Trollholmen holme   Kläppen, se Kon holme
  Twnø, se Dunö f.d. ö   Kläppen, Östre o. Västre holmar
  Tångaviken vik /Se   Kläppen, Östra o. Västra holmar
  Tångevik vik   Knarre udde
  Tångevik vik   Knarre (Knarrö?) holme
  Tångevik vik /Se   Knarrö halvö
  Törnskär, N. holme   Knarrö ö
  Törnskär, S. holme   Knipgatan väg
  Törnskär, Lilla skär   Kniphagen Saknas
  Törnskär, Lilla skär   Knipkärren kärr
  Törnskär, Lilla skär   Knipkärren kärr
  Törnskär, Lilla skär   Knipudden udde
  Törnskär, Stora skär   Knäet krök
  Törnskär, Stora skär   Knäet krök /Se
  Törnskär, Stora skär   Knäet krökning av Ljungbyån
  Törnskär, Stora skär   Knösahuvarna Saknas
  Vaktareholmen skär   Knösarna Saknas
  Vaktareholmen holme   Kogrunden holmar
  Vanten vik   Kogrundet ugr(?)
  Vanten grund   Kogrundet grund
  Vildbrännan stycke /Se   Kogrundet grund /Se
  Viltbrännan åker   Kohagen Saknas
  Villbrännan ägomark   Kon holme
  *Virsudden udde   Kon holme
  *Virsudden udde   Kon holme
  *Viselskär holme   Kon sten
  Västra kläpp skär   Kon sten
  Västra kläpp holme   Kon sten
  Västra sjön vik   Korteskär holme
  Västra sjön fjärd   Korteskärs kläpp holme
  Yttre maden åker   Korteskär holme
  Ytte maden ägomark   Korteskärskläpp holme
  Ålören, Norra skär   Korteskärsvarpet notvarp
  Ålören, Norra holme   Korteskärsvarpet varp
  Ålören, Södra skär   Kortskär holme
  Ålören, Södra holme   Kortskär holme
  Åmunnen ägomark   Kortskär holme
  Ängaviken vik   Kortskärs kläpp holme
  Ängaviken vik   Korvahålet notvarp
  Östra kläpp skär   Koströmmen fors
  Östra kläpp skär   Koströmmen fors
      Koströmmen ställe
      Koströmmen fors
      Krokskär holmar
      Krokskär holme
      Krokskär, St. & L:a holmar
      Krokskär, Stora o. Lilla holmar
      Krokskärskläpparna holmar
      Kråkan holme
      Kråkan holme
      Kråkan holme
      Kråkan holme
      Kråkan utholme /Se
      Kråkgrundet grund
      Kråkgrundet Saknas
      Kråkgrundet grund
      Kumlekulle stenbacke
      Kungseken, Gamla ek
      (Gamla) Kungseken ek
      Kungseken, Nya ek
      Nya Kungseken ek
      Kupagöl utvidgning i Ljungbyån
      Kupagölen hål
      Kupgärdet åker
      Kupgölen göl
      Kupgölen se Kupagöl Saknas
      Kvartershagen Saknas
      Kvarterslyckan Saknas
      Kylbro stenar Saknas
      Kyrkegärde gärde
      Kyrke gärde Saknas
      Kyrkegärde Saknas /Se
      Kyrkekärr kärr
      Kyrke kärr kärr /Se
      Kyrkovägen Saknas
      Kålbo, se Kolboda Saknas
      Kålgårds spjäll Saknas
      Kålgårds åker Saknas
      Källarabacken backe
      Källarabacken backe /Se
      Källmören holme
      Käl(l)mören holme /Se
      Källåkrarna Saknas
      Källåkersbacken Saknas
      Källängar Saknas
      Kälmö ö
      Kälmörn holme
      Käringspjäll Saknas
      Käringängen Saknas
      Kärrängen äng
      Kärrängen Saknas
      Kärrängen Saknas /Se
      Kätten åkerfält
      Kätten åker /Se
      Kölby ale landsvägsstycke
      Kölby allé landsvägsstycke
      Kölby ale landsvägsstycke
      Kölby ängagärde, se Ängagärdet Saknas
      Kölbäcks stenbro rågångspunkt
      Ladåker Saknas
      Lagårdsgärdet åker
      Landsvägshagen Saknas
      Lerspjäll Saknas
      Lillå kvill
      Lilläng äng
      Lilläng äng
      Lilläng äng
      Lillängen Saknas
      Lillängslyckan Saknas
      Ljungbyån, se Hossmoån Saknas
      Ljungbyån Saknas
      Ljungby-ån, se Hossmo-ån å
      »Lokholmen», se Lökholmen holme
      Lokholmen se Lökholmen Saknas
      Lorten sund
      Lortkläppen holmar
      Lundagärdet åkerfält
      Lundagärdet åkerfält
      Lyckåker Saknas
      Lyckåkers södra spjäll Saknas
      Lågängen Saknas
      Långa blå äng
      Långa blå numera uppodl. äng
      Långablå åker
      Långa Leråker Saknas
      Långa stenåkerspjäll Saknas
      Långe backe landsvägsbacke
      Långe backe landsvägsbacke
      Långholmen holme
      Långåker Saknas
      Långö ö
      Långö holme
      Långö ö
      Långö halvö
      Långö halvö /Se
      Lökholmen holme
      Lökholmen uppgrundad holme
      Lökholmen holme
      Lökholmen Saknas
      Lökholmen holme
      Lökholmsvarpet varp
      Löviksudden udde
      Lövviksudde udde
      Mabacken backe
      Madan, Inre o. Yttre trakt
      Madbacken ekbacke
      Ma(d)backen backe /Se
      Maden Saknas
      Manhallarna ugr
      Manhallarna ögr
      Mannhallarna grund
      Manskär holmar
      Manskär, Lilla o. Stora holmar
      Manskär, St. o. L. skär
      Manskär, Lilla och Stora holmar
      Manskärsör holme
      Manskärsör skär
      Manskärsör ögr
      Manskärsör holme
      Mannskärs ör holme
      Markagatan väg
      Markagatan väg
      Markan barrskogshage
      Marken barrskogshage
      Marken barrskogshage
      Marken skogshage
      Mellangärdet odalgärde
      Mellanmon se Ljungby Mellanmo Saknas
      Mellanören holme
      Metaremålen Saknas
      Mickels kläpp holme
      Mickels kläpp holme
      Mickels kläpp holme
      Mickelskläpp holme
      Mickels kläpp holme
      Milarabacken backe
      Millarabacken backe
      Mil(l)arabacken backe /Se
      Mjärdön holme
      Mjärön holme
      Mossen åker
      Mudde udde
      Mudde vik
      Mudde udde
      Mudde udde
      Muddviken vik
      Målsvål Saknas
      Måsön holme
      Måsön, Lilla o. Stora holmar
      Måsön, Lilla o. Stora holmar
      Måsörarna ögr
      Måsörarna holmar
      Måsörarna holmar
      Märhålet ställe
      Märhålet djupt ställe i å
      Märhålet ställe
      Mörbäcksslätten slätt
      Mörbäcks(s)lätten slätt
      Mörbäcksslät(t)an Saknas
      Nideräng Saknas
      Norrabygatan Saknas
      Norragärdet Saknas
      Norra lyckan Saknas
      Norra sand vik
      Norrbyggen grund
      Norrbyggen ögr
      Norrbögern holme
      Norrbögern holme
      Norrbögern holme /Se
      Norresand notvarp
      Norräng Saknas
      Norsholmen holme
      Norsholmen holme
      Norsholmen Saknas
      Norsholmen holme
      Norsholmen holme /Se
      Norsholmsgräset notvarp
      Nummerettsgatan väg
      Nummerettsgatan väg
      Nummerettsgärdet gärde
      Nummerettsgärdet gärde
      Nummerettsmossen åker
      Nygärdsåker Saknas
      Nylandsskiften Saknas
      Nylandsåker Saknas
      Nyängen Saknas
      Oljöragrundet grund
      Oljöragrundet grund /Se
      Olle-Jons mark, se Markan Saknas
      Olskär holme
      Olskär holme
      Ortarna ugr
      Ortarna grund /Se
      Ortagrundet grund
      Oxakläppen holme
      Oxakläppen, St. & L:a holmar
      Oxkläppen holmar
      Oxakläppen holme
      Oxanabben varp
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagsbäcken Saknas
      Oxhagsbäcken, se Tomtabybäcken Saknas
      Piggen varp
      Pilta göl göl
      Pilta göl göl
      Pilta göl Saknas /Se
      Piltaängen äng
      Piltängen Saknas /Se
      Ramsö flack bukt
      Ramsö flack bukt
      Ramsö flack bukt
      Ramsö ström strömgång
      Ramsö ström strömgång
      Ramsö ström strömgång
      Rinkabygatan, N. & S. bygator
      Rinkabyön holme
      Risåker Saknas
      Risåker spjäll Saknas
      Råstocken notvarp
      Räckarna Saknas
      Rävahall sten
      Räva hall sten
      Rävslätten hage
      Rögölpan göl
      Röhall gränssten
      Röhall varp
      Röhall sten
      Röskär holme
      Röskär holme
      Röskär holme /Se
      Sandvik vikar
      Sandvik vik
      Sandviken, Lilla (Norra), o. Stora (Södra) Saknas
      Sandviken, Lilla el. Norra vik
      Sandviken, Stora el. Södra vik
      Sandåker Saknas
      Sandörn ögr
      Sjåket äng
      Sjåket äng /Se
      Själaviken vik /Se
      Själeviken vik
      Själaviken Saknas
      Själaviken vik
      Själaviksgrunden, se Kläpparna holmar
      Skabbeholm, se Kabbaholm halvholme
      Skansen ängsribba
      Skansen ängsribbe /Se
      Skeppsgölen göl
      Skeppsgölen göl
      Skeppsgölen göl /Se
      Skiftelagsgärdet Saknas
      Skiftelagsängen Saknas
      Skräddaren sten
      Skräddaren(?) sten
      Skräddaren, se Röhall sten
      Skräddaren gäddvarp
      Skrädd(ar)en notvarp
      Skräddaren gränssten /Se
      Skuttan åker
      Skuttäng nu uppodlad äng
      Skuts slät Saknas
      Skyttelhagen hage
      Skyttelhagen Saknas /Se
      Skytteln Saknas
      Skyttelspjäll Saknas
      Skyttelängen Saknas
      Skänkäng Saknas
      Skärgården vik
      Skärpingen Saknas
      Skärpingen Saknas /Se
      Slätaskär holme
      Slätaskär holme
      Släta skär holme
      Slätaskär holme
      Släta skär holme
      Slätaskär holme
      Slätaskär holme
      Slätskär holme
      Smaläng Saknas
      Småkläpparna holmar
      Snappsäckagärdet åker
      Snappsäcken Saknas
      Snappsäcken hage
      Snokabo t.
      Spakenör grund
      Spakenör grund eller fors
      Spakenör fors
      Spakenör holme
      Spakenör grund /Se
      Spakenörgärdet åker
      Spisen holme
      Spisen holme
      Spisen holme
      Spisen holme
      Spisen holme
      Spisen holme /Se
      Spännerabacken (?) backe
      Stenbro rågångspunkt
      Stenbroäng Saknas
      Stenevik varp
      Stenspjället Saknas
      Stensö holme
      Stensö gubbe Saknas
      Stenåker Saknas
      Stinkajsagärdet gärde
      Stinkajsagärdet gärde /Se
      Stommagatan väg
      Stommagatan väg /Se
      Stommagölen hål
      Stommagölen göl
      Stommagölen göl /Se
      Stora Krokskärs-grundet holme
      Stora Lyckan Saknas
      Storvarpet varp
      Storå namn på Hossmoån
      Storängen Saknas
      Stubbö ö
      Stångalejan notvarp
      Stångalägan vik
      Stångaläjan, Norra vik
      Stångaläjan, Södra vik
      Sundaholmsgatan Saknas
      Sundet notvarp
      Sundholmsgatan, se Knipgatan Saknas
      Sundholmsäng Saknas
      Sundängen äng
      Sundängsbacken Saknas
      Suneholmsgatan väg
      Suneholmsgärdet åker
      Surkvadden åker
      Surkvadden åker /Se
      Surkvallen åker
      Svarvaregärdet åker
      Svarta knölen holme
      Svarta knölen holme
      Svarte knölen holme
      Svarte knölen holme /Se
      Svarvarelyckan Saknas
      Svina bro landsvägsbro
      Svina bro bro
      Svina bro bro /Se
      Svinkälla källa
      Svinkällabacken vägbacke
      Svinkällabackarna backar
      Svinkällsbacken backe
      Svinkällsbacken, se Långebacke Saknas
      Svinkällsbacken landsvägsbacke /Se
      Svinkällshagen Saknas
      Svinkällsängen Saknas
      Svältbiten slåtteräng
      Sävängan varp
      Söderäng Saknas
      Södra gärdet Saknas
      Södra hagen Saknas
      Södra holmen holme
      Södre holmen holme /Se
      Södra Kalvö-varpen varp
      Södra lyckan Saknas
      Södra spjäll Saknas
      Södre holmen holme
      Södreholmen holme
      Sörabygatan utfartsväg
      Tallriken notvarp
      Taskan Saknas
      Taskängen Saknas
      Tegelbruksgärdet gärde
      Tegelbruksgärdet gärde /Se
      Tiggareslumpen Saknas
      Tiggareängen Saknas
      Tilmangsholmen Saknas
      Timmerholmen holme
      Timmerholmen holme
      Timmerholmen holme
      Timmerholmen holme
      Timmerholmen holme
      Tomtabybäcken bäck
      Tomtabybäcken Saknas
      Tomtabybäcken Saknas
      Tomtskift, Norra, Mellan o. Södra Saknas
      Tomtåker, Mellan, Stora o. Västra Saknas
      Torsten, Norra o. Södra Saknas
      Trollaholmen holme
      Trulleholmen holme
      Trulleholmen holme /Se
      Trullholmen holmar
      Tualyckan Saknas
      Tuatomt Saknas
      Tuvehagen Saknas
      Tväsädet Saknas
      Tångaviken vik
      Tångaviken (Tånge vik) Saknas
      Tångevik vik
      Tårstäng, N. o. S. Saknas
      Törknabbarna grund
      Törknabbarna grund
      Törnskär holme
      Törnskär holmar
      Törnskär holme
      Törnskär holme
      Törnskär holme
      Törnskär, L:a & St. holmar
      Törnskär holme /Se
      Törnskär holme /Se
      Törnskärsgrundet ugr
      Törnskärsör, st Törnskär holme
      Udden notvarp
      Utjorden Saknas
      Ulvekärr Saknas
      Ulvsborgagatan väg
      Utjordshagen Saknas
      Vaktareholmen holme
      Vaktareholmen holme /Se
      Vaktholmen holme
      Vaktraholmen holme
      Vanten grund
      »Wardnäs» udde
      Vessla skär holme
      Vetelyckan Saknas
      Vildbrännan åker
      Villbrännan Saknas
      Villbrännan ställe i Binga
      Västra hagen Saknas
      Yttra äng Saknas
      Ålörarna ögr
      Ålörarna holmar
      Ålören, Norra holme
      Ålören, N & S, Ålörarna holmar
      Ålören, Södra holme
      Ålören, Norra o. Södra holmar /Se
      Åmun mynning
      Åmunn mynning
      Åmun mynning
      Åmunnagatan väg
      Åttingslyckorna Saknas
      Åttingslyckorna Saknas /Se
      Åvassen delta
      Åvassen delta
      Älgsklov Saknas
      Ämnet sten
      Ängagärdet äng
      Ängagärdet äng /Se
      Ängaviken vik
      Ängaviken notvarp
      Ängegärdet Saknas
      Änghagen Saknas
      Ödingsholmen hage
      Östraviken notvarp

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.