ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Algutsrums socken : Algutsrums härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : 19 Naturnamn : 10
  Kalvholmen, N. o. S. holmar Sagesmän föteckning Brännvinseken ek
  *Kalvholmsgrund, St. grund Algutsrum socken Galejstenen stenblock
  *Kalvholmsås grund Algutsrum sn Gröna Gatan väg
  *Storör grund Algutsrum sn Kåtorpet backe
  *Svaneholmen holme Aledal gd Lägerhobben plats på Jordtorp ägor
  *Åsgrund, St. grund Aledal gd Porskärrvägen gata
    Borgen fornborg Rännarebacken backe
    Gråbrog fornborg Sjön vatten
    Gullhorvan lhter Torpet åker och betesmark
    Hovgården gårdar Vrångrummet åkerfält
    Hovgården gårdar  
    Hovgården gårdar  
    Hult gårdar  
    Hult, Stora gårdar  
    Hönstorp by  
    Möllstorp by  
    Norrgärdet lägenheter med hus  
    Norrgärdet lägenheter med hus  
    Svarta Hål lht  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.