ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Örsjö socken : Södra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 9 Naturnamn : 223 Bebyggelsenamn : 199 Naturnamn : 368
Örsjö sn /Se Aga mosse mosse,f.d. odlad mark Örsjö sn Agnafloen vattensamling
Blomkulla (terräng) f.d. torp Agebosjön sank mark f.d. sjö Örsjö sn Alfallet slåtter
Eskilsryd samh. /Se Björnamossen delvis uppodlad mosse Almeborg lht Altäppan äng
Hektors kula förr stenkoja Björnamossen mosse o. ägomark ?Aplabäck gård Ankarebacken vägbacke
Jansemålen (terräng) f.d. torp Björnamossen mosse f.d. odlad mark Arvidsborg lht Aspbäcken bäck
Pilgården (terräng) f.d. torp Björstorp triangelpunkt Aspelund lht Bartla fall Nedre slåtter
?Ramsjö by Björstorp triangelpunkt Axelsro lht Bartla fall Övre slåtter
Skräddaregärde by Blankegöl göl Bantamålen förr t Bastviken vik
Skärmålen (terräng) f.d. torp Blankegöl sank mark, f.d. göl Bergdal lht Baståkern åker
  Blankgölmossen uppodlad mosse Björkelid lht Benvassviken vik
  Blankgölmossen mosse f.d. odlad mark Björkelund lht Besodlingen mosse
  Blomsterkulle backe o. gård(?) Björkholmen lht Birkön ö
  Bockahagsviken vik Björkholmen lht Björkbacken äng
  Bockahagsviken vik Björkholmen lht Björnamossaflyet fly
  Bodasjön sjö Björkudden lht Björnamossen mosse
  Bodasjön sjö Björstorp by Björnamossen mosse
  Bromaden mad Björnstorp by Bladabacken vägbacke
  Broviken vik Björstorp by Blommamossen mosse
  Broviken vik Blomdal lht Bockahagsviken vik
  Bultakärret mosse(?) Blomkulla lht Bodasjön sjö
  *Bålbro förr bro o. gränsmärke Blomkulla t Bokbacken äng
  Bäckalund delvis odlat område Blomkulla lht Bokbacken vägbacke
  Bäckalund terräng f.d. delvis odlad Bokedal lht Bokgrinden grind
  Bäckaviken vik Borstamålen förr t Bokåkern åker
  Bällsjösjön sjö Brobacken förr bs Bolet äng
  Bökgölen göl Bromålen t Bolet äng
  Dackebogölen sjö Bultamålen förr t Bolet äng
  Dackebogölen sjö Bulteriet förr lht Bolet äng
  Dackebosjön sjö Buttetorp by Bolet äng
  Dackebosjön sjö Buttetorp by Bolet äng
  Dammen utvidgning Buttorp by Bolåkern åker
  Dammgölen sänkt göl Bålbromålen t Borstagärdet äng
  Dammgölen sank mark, f.d. göl Bäckahall lhtr Branthall berg
  Djupa hål sjö Bäckalund lht Branthalla rackare stubbe
  Ekudden udde Bäckalund lht Brassamossen mosse
  Ekudden udde Bäckalund förr t Brassängen äng
  Fantgöl tjärn Bäckaskog t Brittes källa källa
  Finnamålen odlad mark Bällsjö by Brobackamossen mosse
  Fiskmåsaskärvet ö Bällsjömåla gård Bromossen mosse
  Fiskmåsaskärvet skär Dackebo by Broviken vik
  Flyet ängsmyr Dackebo gd Bråtlandet åker
  Flyet delvis uppodlad sankmark Dalhem lht Bråtlandet åker
  Flyet delvis uppodlad mosse Dammgölabacken lht Bråtgölen göl
  Flyet ägomark Davidatomten förr bs Bultakärret kärr
  Flyet sank mark Djursmåla förr t Bulteriet äng
  Flyet sankmark Edensborg lht Bålbrokärren kärr
  Folkakärr uppodlad mosse Ekelund lht Båtshakalyckan åker
  Folkakärr kärr, f.d. odlad mark Emmadal lht Bäckaviken vik
  Fåglamossen mosse Enelund lht Bäckaviken vik
  Fåglamossen mosse Eriksholm lht Bällsjösjön sjö
  Fåglamossen mosse Erngislahyltan, se Ärngisslahyltan gd Bällsjöviken vik
  Fåglamossen mosse Eskilsryd gård Bökberget berg
  Fåglemossen uppodlad mosse Eskilsryd gård Bökgölen göl
  Förlångskvarn f.d. kvarn Eskilsryd gård Bökgölen göl
  Gatmossen uppodlad mosse Eskilsryds station Saknas Bökmossarna mossar
  Gatmossen uppodlad mosse Evigheten t Dackebogölen göl
  Gatmossen mosse, f.d. odlad mark Fantgölahagen t Dackebosjön sjö
  Getön holme Finnamålen förr t Dalmossen mosse
  Getön terräng(?) Fixamålen förr t Dammgölabackarna vägbackar
  Getön höjd Fridborg lht Dammgölen göl
  Gillströmmabacken backe o. gård(?) Fridhem lht Djupahål göl
  Gran Öen, se *Gränön holme Fridhem lht Djupahål vik
  Grå hästen sten Gesamålen förr t Djupahålsvik vik
  *Gränön holme Gillströmmabacken lht Djupegöl göl
  Gubbafallet mosse(?) Gladretorpet förr t Djupgölen göl
  Gubbafallet röjning Grovatorpet t Dummakålgården åker
  Gärdet terräng(?) Grönadal lht Dunderberg berg
  Haglyckan åker Gröndal lht Duvgärdet äng
  Haglyckan ägomark Grönskog lht Ekbacken äng
  Hattapellens kök terräng, delvis odlad Gärdsholm lht Ekgärdet äng
  Helvetets trappa brant stig med urholkade trappsteg Gästgivaregården lht Eknäset udde
  Hemsjön vik Hagalund lht Eknäset äng
  Hemsjön sank mark, f.d. vik Hagalund lht Ekudden udde
  Hiortalfÿ, se Hjortagöl förr sank mark, nu sjö Hagalund lht Ekåkern åker
  Hjortagöl tjärn Hektors kula förr stenhydda Ellebäckabäcken bäck
  Hjortagöl förr sank mark, nu sjö Hultamålen t Fallet slåtter
  Hjortagöl göl Hultamålen förr t Fallet Gamla slåtter
  Hjortagöl göl Hyltan, se Erngisslahyltan Saknas Fallet Nya slåtter
  Hultebrejan sjö /Se Hyltan Saknas Fallängen äng
  Hultet skog, delvis uppodlad Hyltmålen t Fantgöl göl
  Hultet terräng, f.d. delvis odlad Häggmålen förr torp Farmors lycka åker
  Hultängsmossen mosse Högahult by Finnalyckan åker
  Hyltekärr kärr Högahult by Finnamålen äng
  Häddamålen terrän,f.d. odlad mark Högebo by Fiskarehägnen äng
  Hästasvänget vik Högebo eller Dackebo, se 2 Dackebo gd Fiskmåsaskärvet ö
  Hästasvänget vik Jannemålen t Fläskaberget berg
  Hästsvänget vik /Se Kapplabacken lht Fläskamaden äng
  Igelkärrsmossen uppodlad mosse Karlshem lht Folkakärr kärr
  Igelkärrsmossen mosse, f.d.odlad mark Karlshem lht Fransgöl Lilla göl
  Ise ö halvö Karlsro lht Fransgöl Stora göl
  Kläppamosse mosse Karlsro lht Frögölen göl
  Kläppamosse mosse Karullen förr t Fåglamossen skogsmosse
  Kolflysjön sjö Knapplabacken lht Fållan åker
  Kopparfly triangelpunkt Knappsmåla by Gatbrånen äng
  Kopparfly triangelpunkt Kolfly byar Getön gränssten
  Korsön holme Kolfly Lilla by Granbäcken bäck
  Kroksjögöl göl Kolfly Stora by Granfallet äng
  Kroksjösjön vik Kopparfly by Grankällan källa
  Kråknabben udde Kopparfly by Grisarna slåtter
  Kråknabben udde Kopparfly by Grå hästen sten
  Krämarekärret kärr Korpahult by Gräbbenes lycke åker
  Kvarnaviken vik Krokatorpet förr t Gräbbhallaberg berg
  Kvarnaviken sank mark, f.d. vik Kroksjö by Gubbabäcken bäck
  Kvarndammen sjö Krämaremålen t Gubbafallet slåtter
  Kvarnkärret uppodlad mosse Kvarnefors lht och kvarn Gubbamossen mosse
  Kvillakärret mad Kvarnemålen t Gubbaåkern åker
  Kvillakärret kärr Kvarnlyckan lht Gunkalyckan åker
  Kvillakärret kärr /Se Laggarestugan förr lht Gustolsängen äng
  Lassakärr uppodlad mosse Lindellska Lyckan lht Gårdsbäcken bäck
  Lassakärr ägomark Lund förr bs Gårdshagsbäcken Stora bäck
  Lassakärr terräng, f.d. odlad mark Lyckebo lht Gåsabäcken bäck
  Laxaviken vik Lyckhem lht Gäddmossen göl
  Laxaviken vik Madstockamålen t Gökahägnen äng
  Libbakärret kärr, f.d, odlad mark Majes pären förr bs Gössa grav sten
  Lilla mossen delvis uppodlad mosse Manmålen förr t Hadda bro fly
  Lindön ö Masslycke hmd Hassabro bäck
  Lindön ö Molinamålen förr t Helvetes trappa stig
  Långa kärr kärr Moskiften avs. Hemsjön slåtter
  Långa kärr kärr Målen förr t Hemsjön vik
  Långgölen delvis sänkt göl Målen förr bs Hjortagöl göl
  Långgölen sank mark, f.d. göl Nydal lht Holmarna slåtter
  Mjölkabäckehuttet skog Nyhem lht Holmarna slåtter
  Mjölkabäckshultet hult Nyhem lht Holmen äng
  Moskifteskällan källa Nyhem lht Hultamaden äng
  Mossen, Lilla mosse, f.d. odlad mark Nylund lht Hultebrejan sjö
  Mossen, Stora mosse, f.d. odlad mark Nymålen t Hultet äng
  Muraremålen terräng(?) Nässjömåla by Hultet äng
  Målagärdet gärde Nässjömåla by Hundhagen gränsmärke
  Nilsamossen mosse Olofsbo by Hyltaån å
  Nilsamossen mosse Olovsbo by Håkans gärde äng
  Nilsåkrarna åkrar Olsbo malm lhtr Håpen äng
  Nilsåkrarna ägomark Olsborg lht Håpnahägnen äng
  Notahall udde Orrabäck by Hägnamaden äng
  Näckhagen terräng(?) Pilgården hmd Hägnen äng
  *Nässjön sjö Prästgården gård Hägnen Lille äng
  Nävrakärret åker m,m Pukavre förr bs Hägnen Store äng
  Nävrakärret kärr, f.d. odlad mark Ramsjö by Hällsikes trappa stig
  Olsbosjön sjö Rosendal lht Hästagölen göl
  Oxhagsviken vik Rosenfors lht Hästsvänget vik
  Oxhagsviken sank mark, f.d. vik Rosenlund lht Högsätet sten
  *Oxhöljan förr göl o. gränsmärke Rosenäng lht Ise ö ö
  Pilmossen uppodlad mosse Rosersberg lht Johannesaviken vik
  Pilmossen mosse, f.d. odlad mark Rullamålen förr t Johannes´kålgård åker
  Ramsjösjön sjö Rullens förr t Kamragöl göl
  Ringsmad mad Siggegärde by Karullaviken vik
  Sammelamossen mosse Sjölid lht Kattkärret kärr
  Sandbäckskärret terräng(?) Sjönäs lht Kedjemaden mad
  Sandbäckskärret kärr Sjötomten förr bs Kohult hage
  Siggemad uppodlad mosse Sjövik t Koldalen tjärdal
  *Sillamåla kvarnbäck bäck Sjövik lht Koldalsåkern åker
  Sillefly, se Flyet ängsmyr Sjöängen lht Kolfly bok träd
  Sjökärret mad Skinnmålen förr t Kolfly höna sten
  Skarpen udde Skoghem lht Kolflysjön sjö
  Skinnmålen mosse(?) Skogslund lht Korphultabol äng
  Skinnmålen terräng(?) Skräddaregärde by Korsön ö
  *Skruvshall gränsmärke Skräddaregärde by Knappaåkern åker
  *Skruvshall gränsmärke Skälskärr lht Knappsmålaviken vik
  *Skruvshall gränsmärke Skäragärde by Krabbamossen slåtter
  Skyttamålen terräng(?) Skäragärde gd Krogaåkern åker
  Skyttamålen terräng, f.d. delvis odlad Skärsjöbo lht Kroppgölen göl
  *Skälsbäck bäck Skärsjöbro förr bs Kroppgölen göl
  Skälskärr kärr Sköttamålen förr t Krusagärdet äng
  Skälskärr kärr Smocken förr t Kråkgärdasjön sjö
  Skärgölen tjärn Solhem lht Kråknabben udde
  Skärsjön sjö Stockholm t Krämrahagen hage
  Skärsjön sjö Strömsholm lht Kvarnabron bro
  Skärsjön sjö Strömsro lht Kvarnahagen hage
  Skärsjön sjö Svartgölamålen lht Kvarnakärret kärr
  Skärvön holme Sävsjö by Kvarnaviken vik
  Smedviken vik Sävsjö Västra by Kvarnbäcken bäck
  Smedviken vik Torsbo by Kvarndammen dammar
  Stockamaden mad Torsbo kvarn kvarn Kvarndammen damm
  Stora kärr terräng(?) Travaremålen förr t Kvarngärdet äng
  Stora kärr kärr Tresnibben lht Kvarnkärret kärr
  Stora mossen uppodlad mosse Vargamon förr t Kvarnängen äng
  Stora mossen uppodlad mosse Vilhem lht Kvillakärret kärr
  Store mosse mosse Virrmo by Kyrkegärdet äng
  Store mosse mosse Virö lht Källbacken vägbacke
  Storön ö Vissatorpet förr t Källängen äng
  Storön ö Vittenberg förr t Källängen äng
  Storön ö Ånkeberg lht Käppakärret kärr
  Sulabacken triangelpunkt Ällebäck gd Kärroset bäckmynning
  Svartgölen göl Ellbäck by Kärrumpamossen mosse
  Svensgöl göl Ellebäck by Kökahägnen äng
  Sävsjön terräng, f.d. odlad mark Ellebäck by Lappakurran slåtter
  Trankärret mosse Ängalund lht Lassakärr kärr
  Trankärret kärr Ängelund lht Lassalyckläggan slåtter
  Täppan terräng(?) Ängsgärdet lht Lenes backe ängsbacke
  Uppsjön vik Ärngisslahyltan gd Lerudden udde
  Uppsjön sank mark. f.d. vik Erngisslahyltan by Libbakärret odling
  Utmaden uppodlad mad Ärngislahyltan by Lillön ö
  Vargkättabacken vägbacke Örsjö byar Lindbacken äng
  Vastebacken terräng(?) Örsjö by Lindöhallen sten
  Vastebacken terräng, f.d. odlad mark Örsjö kvarn kvarn Lindön ö
  Vastemossen uppodlad mosse Örsjö Mellan by Loakittans hål hölj
  *Vegtsjö, se Virkesjön sjö Örsjömåla lht Lyckhagen hage
  Virkesjön sjö Örsjö Norra by Långakärr kärr
  Virkesjön sjö Örsjö station Saknas Långbacke vägbacke
  Virkesjön sjö Örsjö Södra by Långbacke vägbacke
  Virkesjön sjö   Långgölen göl
  Virkesjön sjö   Långholmen åker
  Virkesjön sjö   Lämmamossen mosse
  Virkesjön sjö   Lämmarumpan kärr
  Virkesjön sjö   Länsbäcken bäck
  Virkesjön sjö /Se   Madabackarna äng
  *Virkesjö os bäckmynning   Madhagen hage
  Virkesmaden uppodlad mad   Majes pären åker
  Virkesmaden mad, f.d. odlad mark   Markagrinden grind
  Västmaden mad   Markamossen mosse
  Västmaden mad   Marken skog
  Åmaden mad   Marken skog
  Ällebäck triangelpunkt   Massåkern åker
  Ällebäck triangelpunkt   Mikelsmaden slåtter
  Äspekärret kärr   Mokällan källa
  Äspekärret kärr   Mokällhägnen slåtter
  Örsgölen sjö /Se   Mon skog
  Örsjö göl sjö   Målabacken skogsbacke
  Örsjösjön sjö   Målagärdet äng
  Örsjösjön sjö   Målagärdet äng
  Örsjöån å   Målagärdet äng
  Örsjöån å   Målagärdet äng
  Örsjöån å   Målagärdet äng
  Örsjöån å   Målahägnen slåtter
      Målalyckan åker
      Målaåkern åker
      Målen äng
      Måsullaviken vik
      Måsullens ö udde
      Mäskahallen sten
      Möllalyckan åker
      Nergärdet äng
      Nilsamossen mosse
      Nissamaden äng
      Nordstjärnan tuva
      Norget badställe
      Normannskålgården åker
      Norrakärr kärr
      Norrsjön sjö
      Norrsjön sjö
      Notahall sten
      Nygärdet äng
      Nässjömålasjön sjö
      Nävrakärret kärr
      Olsbo bäck bäck
      Olsbosjön sjö
      Olsboåkern åker
      Orrabäckabäcken bäck
      Oset vik
      Oxakärret kärr
      Oxviken vik
      Persagärdet äng
      Peter Ersaängen äng
      Piludden udde
      Pinkulamossen mosse
      Pinkulan grustag
      Plankalyckan åker
      Pukavresåkern åker
      Puttahagen hage
      Putåkern åker
      Påtgruvan källa
      Rammaplan åker
      Ramsjösjön sjö
      Ringsmad mad
      Ringsmadhagen hage
      Roan fly
      Rullabäcken bäck
      Rullakärret kärr
      Sammelaflyet fly
      Sandåsarna åsar
      Sares bäck bäck
      Sidängen äng
      Sigremad äng
      Sjurabacken vägbacke
      Sjuråkern åker
      Sjöflyen fly
      Sjögärdet äng
      Sjögärdet äng
      Sjöhagen hage
      Sjökvistabacken åker
      Sjölyckan åker
      Sjömaden äng
      Sjömuren stenmur
      Sjöskärven gryt
      Sjöåkern åker
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Skarpen udde
      Skiftet åker
      Skinnmålen äng
      Skrattlan göl
      Skräddaremossen mosse
      Skärgölen förr göl
      Skärsjöbro mosse
      Skärsjön sjö
      Skärvön ö
      Sköttåkern åker
      Slåtterbrånen äng
      Slåtterhultet äng
      Smeviken vik
      Snappsäcken slåtter
      Snällagärdet äng
      Spakakällan källa
      Sprängberg berg
      Sprängbergabacken vägbacke
      Stockamaden slåtter
      Stockamossen mosse
      Stockgölen göl
      Sto-pamaden äng
      Storagärde äng
      Stora kärr kärr
      Stora kärret kärr
      Stora tall tall
      Storön ö
      Sulalyckan åker
      Svartgölen göl
      Svarta kärr kärr
      Svarta kärr kärr
      Svartvik vik
      Sven Kärs måla äng
      Svensgöl göl
      Svärnafallet fly
      Söragärdet äng
      Sörsjön sjö
      Sörängen äng
      Tallgölen göl
      Tappakällan källa
      Tjuvakulan bergshåla
      Tjuvalyckan åker
      Tjärdalabacken skogsbacke
      Torparemaden äng
      Torsboån bäck
      Tranvarpet äng
      Travakärret kärr
      Travamålakärret kärr
      Trullhatten berg
      Tångabacken åker
      Täppan äng
      Täppan äng
      Täppan äng
      Täppkällan källa
      Tötamossarna slåtter
      Ugglemossen mosse
      Undantagsängen äng
      Undantagsängen äng
      Uppsjön slåtter
      Utmadläggan slåtter
      Vargkättabacken byvägsbacke
      Varrabacken åker
      Varraslåttern slåtter
      Vattsabacken vägbacke
      Vibergahagen hage
      Virkesjön sjö
      Virksbron bro
      Virrmoåkrarna åkrar
      Vissahägnen äng
      Vissaviken vik
      Vittenbergaängen äng
      Världens ände skogsmark
      Åledammen damm
      Åledammstrånget skog
      Ängabrånen äng
      Ängagärdsviken vik
      Ävgegöl göl
      Örsgölen göl
      Örsjö göl göl
      Örsjön sjö
      Örsjösjön sjö
      Örsjöån å

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.