ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Glömminge socken : Algutsrums härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn : 11
    Nummerförteckning förteckning Alströmbäcken bäck
    Glömminge sn Bränningen, Södra skogsmark
    Bränningen lht Bränningås äga
    Kroken vägkrök och en gård Daljlotten äga
    Lunden gård Dammen ställe
    Mellan-Gårda gata och hus Danket sidd
    Ryd by Kvarnlotten äga
    Röhälla hamn Niss-Larsmarken, se Mark, Östra betesmark
    Tippen hörna vid väg Norra Backe höjd
    Västerby del av by Sandlotten lott
    Ytterrör lägenheter Svintorget plan

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.