ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Runstens socken : Runstens härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 33 Naturnamn : 43
    Nummerförteckning förteckning Abrahams Källa källa
    Sagesman förteckning Alvars Rör stenrör
    Sagesmän förteckning Arons Sten sten
    Sagesmän förteckning Bankelbacken backe
    Sagesmän förteckning Berget, Norra åker
    Sagesmän förteckning Berget, Södra åker
    Sagesmän förteckning Bjärby Mark utmarksområde
    Sagesmän förteckning Bodlotten åker
    Sagesmän förteckning Båden holme
    Sagesmän förteckning Degelsten Saknas
    Sagesmän förteckning Degelsten Saknas
    Sagesmän förteckning Gatan väg (och en gård)
    Sagesmän förteckning Horse Brunn vattenställe
    Sagesmän förteckning Kittelbrunn vattenställe
    Sagesmän förteckning Kittelbrunn vattenställe
    Runsten sn m.m. Knallbacken Saknas
    Runsten sn Korntorp åker
    Appelsborg lht Kummelgärdet åker
    Bjärby by Kurrhaget hag
    Bäck byar Källan källa
    Bäck, Norra by Leckvind sten
    Bäck, Södra by Lotten, Östra äga
    Dystad by Lundarna ängar
    Hyltan lägenheter Malmen, Östra del av by
    Kurrhaget lott Mon fält och marker
    Kyrkby by Måsen mossmark
    Lars Knussgården gd Pinnen, se Pinngrundet Saknas
    Lopperstad by Pinngrundet grund
    Malmen, Västra smålägenheter med hus i grupp Påvens Hål djupställe
    Pell-Simme tomten boningstomt Ravels Hag åker
    Riksdagsmangården gd Roarebackarna backar
    Sjödal lht Sammelskullen backe
    Sörbäck by Skogen skogstrakt
      Skoggatan väg
      Skogsdild åker
      Smedhagen boningsplan
      Strandhorvgrundet grund
      Strömmen vattendrag
      Svalbacken backe
      Trånga Sund ställe
      Träsk lotter
      Träsk lotter
      Tämman sättställe

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.