ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Nybro stad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 5 Naturnamn : 13 Bebyggelsenamn : 51 Naturnamn : 17
Nybro stad /Se Blomstermålen skogsmark Nybro stad Apostlabacken förr backe
Nybro stad /Se Byxorna terräng Nybro stad Dunderberg förr backe
Nybro stad /Se Flyabodammen damm Nybro stad Dunderbergsmaden förr äng
Nybro stad /Se Haneslät åker o. hmd(?) Nybro stad Fagerbron bro
Nybro stad /Se Knipgärdet gärde Nybro stad Hallonberget berg
  Kungshallen skogsmark Berghem ghs Hämtelängan förr åker
  Kärringagölen göl Björkbacken ghs Högebacke landsvägsbacke
  Linneasjön sjö Björkholmen ghs Igelgöl förr göl
  Ljungby mosse mosse Dalbo ghs Kvarnslättsgölen äldre namn å Linnéasjön
  Malmgölen göl Fridhem ghs Lillesjö göl
  Svartgölen göl Furuklint ghs Linnéasjön sjö
  Tebacken backe(?) Gölholm ghs Mosebacke förr rullstensås
  Viktoriaskogen skog Göljemåla förr gård Nybron bro
    Göljemåla by Prästarselet grop
    Hagaberg ghs Salomons ä holme
    Hemmet ghs Skytteängen äng
    Högklint ghs Svartgöl göl
    Joelskogen skog?  
    Johannesro ghs  
    Jonsbo ghs  
    Karlsro ghs  
    Kräftriket förr t  
    Kvarnaslätt förr gård  
    Kvarnslätt gård  
    Lillebo ghs  
    Lortkrogen förr krog  
    Lyckebo ghs  
    Norrbo ghs  
    Nyhem ghs  
    Paradiset förr namn å Göljemåla  
    Runhem ghs  
    Solbacken ghs  
    Solebo ghs  
    Solglimt ghs  
    Solhem ghs  
    Skogsbo ghs  
    Skogshyddan ghs  
    Skogshyddan Nya ghs  
    Skogsstugan ghs  
    Skogstorp ghs  
    Tallbo ghs  
    Tallhyddan ghs  
    Vargakullen terräng, f.d. odlad mark  
    Villa Beijer v  
    Villa Hjalmar v  
    Villa Ida v  
    Villa Oskar v  
    Villa Smedjan v  
    Villa Sofia v  
    Vänhem ghs  
    Ängshyttan glasbruk  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.