ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Förlösa socken : Norra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 92 Naturnamn : 248 Bebyggelsenamn : 233 Naturnamn : 239
Förlösa sn Andungekärret kärr Förlösa sn Amerika gärde
Förlösa sn Andungemossen mosse Förlösa sn Amiralen gärde
Förlösa sn Aplagärdet gärde Förlösa sn Areskogagärdet gärde
Förlösa sn Bergö höjd Förlösa sn Baggeholmen gärde
Förlösa sn Björkesmossen mosse Amerika lht Bastebacken kulle
Förlösa by o. sn Björket terräng Anderspersagården bebyggelse Bastegärdet gärde
Förlösa socken Björket tärräng Anders-Samuels gård Bastegärdet gärde
Förlösa sn /Se Björnbås Saknas Andragården bebyggelse Bastegärdet gärde
Förlösa sn Borgeberg terräng Aspelund lht Bastehagen hage
+Förlösa sn Bosemad kärr? Aspliden lht Berkhagen hage
Förlösa sn Broddkärret kärr Augustanborg lht Björket åker
Förlösa sn Bråthagen skogsmark Backagården gård Björnlundebacken kulle
Förlösa sn Bråthagen skogsmark Backagården gård Bodtomten gärde
Förlösa sn Brännan åkermark Backen gård Bodåkern åker
Förlösa sn Brännan åker Baggholmen lht Boställsbacken kulle
Förlösa sn Bränneriängen äng Balltorp by Bruksgärdet gärde
Förlösa sn Byskrinet skogsmark Björkelund lht Brunnsgärdet gärde
Förlösa sn Byskrinet skogsmark Björkelund lht Brunnsgärdet gärde
Förlösa sn Byskrinet skogsmark Björkhaga lht Brunnskällan mineralvattenkälla
Förlösa sn Byskrinet skogsmark Björkliden lht Brunnsängen äng
Förlösa sn Byskrinet trakt Bogården gård Brunnsängsmossen odlad mosse
Förlösa sn Dammen åkermark Bokelund lht Bråthagen hage
Förlösa sn Dammen åker Bokelund lht Brännan gärde
Förlösa sn Dammhorvan åkermark Bondegården = Bondesonagården Saknas Brännerigärdet gärde
Förlösa sn Dammhorvan åkermark Bondgården gård Brännmossen odlad mosse
Förlösa sn sn /Se Dammkärret kärr Bondesonagården gård Bäckegärdet gärde
Förlösa sn /Se Dammkärret kärr Borshorva by Dammen åker
Förlösa sn /Se Dammkärret sank skogsmark Borshorva by Dammhorvan åker
Förlösa sn /Se Dammkärret kärr, f.d. delvis odlat Borshorva måle bebyggelse Danjonsegärdet gärde
Förlösa sn /Se ?Dommet Saknas Borshorvamålen gd Dyngegärdet gärde
Förlösa sn /Se Ekmossen åkermark Borslyckan lht Ekmossen mosse
Förlösa sn /Se Ekmossen åker Bostället bebyggelse Enebacken kulle
Förlösa sn /Se Eskilhulta gränsmärke Brittenborg lht Farfarslyckan åker
Förlösa rättaredöme Saknas Eskilsmålakärret kärr Bruksgården gård Flinkelyckan åker
Balltorp gd ?Esshult Saknas Brunnsdal lht Flyet åkrar
Baltorp by Flinkakärret kärr Charlottendal lht Flyskogen skogsmark
Borshorfva by Flyskogen skogsmark Dalen lht Frostegårdsskiften skogsmark
Borshorva by Flyskogen skogsområde Davidsborg lht Fröjdekulle kulle
Borshorva by Fogdelund utjord Dusollastugan bs Fåglahagen hage
Borshorva by Furmossen mosse Egeborg lht Fårahagen åkrar, förr betesmark
Borshorva by /Se Furmossen åkermark Ekholmen lht Fårahagsgärdet gärden
Borshorva by /Se Fåglahagen terräng Emsdal lht Gabriellyckan åker
Förlösa kyrkoby Saknas Fåglahagen skogsmark Enebacken gård Galgkrogen rastställe
Förlösa by o sn Fållemossen mosse Engeltofta lht Gråtaredalen åker
Förlösa by Fårahagen betesmark Espelund, se Äspelund lht Gröna Hult skogsmark
Förlösa by Fårahagen skogsmark Flinketorpet lht Gullbokärret åker och odlad mosse
Förlösa by /Se Fårahagen hagmark Folkagården gård Gångstigsgärdet gärde
Förlösa poststation /Se Fårahagen hagmark Fornandergården gård Gåsemo skogsmark
Gössbäck by Förninga äng äng Fransdal lht Haglyckan åker
Gössbäck by Gisslakärr kärr Fransdal lht Hagsåkern åker
Gössbäck by Granmossen mosse Fredriksberg lht Hallehagen hage
Gösbäck by Grynhyttan Saknas Fredriksberg lht Harget gärde
Gösbäck by Grynhyttan Saknas Fridhem lht Hasselmossen mosse
Gösbäck by /Se Grynhyttan, se Gubbeängen Saknas Fridhem lht Hemgärdena gärden
Kråksmåla gård /Se Gråtaredalen åkermark Fridhem lht Hemhagen hage
Kråksmåla gd /Se Gråtaredalen åker Frostegården gård Hemhagsgärdet gärde
Kvilla by Grönahult sank skogsmark Fruäng lht Hjorten åker
Kvilla by Gubbeängen äng Fröjdekulle lht Hjortängen äng
Kvilla by Gullbokärret åkermark Fårahagen lht Hultakärret odlad mosse
Kvilla by Gullbokärret kärr Förlösa by Hultsgatan väg
Kvilla by /Se Gärdesmossen mosse Förlösa Herrgård bebyggelse Håparna åkrar
Kvilla by /Se Gökahagen hage Gabrielstugan bs Håpen åker
Källtorp by Gökahagen skogsmark Galgekrogen lht:er Hägnen åker
Källtorp by & herrg. Gökahagen hagmark Gottfridslund lht Hästahuvudet åker
Källtorp by Göklyckan åker Gröndal lht Hästhagen hage
Källtorp gd /Se *Gösbäcksbro landsvägsbro Gröndal lht Hästtomten åker
Mören gd /Se Gösbäcka fjärd numera upplandad vik Grönlid lht Ibohagen hage
Melby by Hagmossen mosse Gunhildsborg lht Intaget åker
Melby by Hagmossen mosse Gustavslund lht Jondanielåkern åker
Melby by Hagmossen mosse Gärdet gård Jonsvensagärdet, Stora o. Lilla Saknas
Melby by Hallagärdet gärde Gökegården bebyggelse Jordberget gärde
Melby by Hallen trakt Gösbäck by Kalvhagen numera gärde
Melby by Hallen sumpmark Gössbäck by Kalvahagen hage
Melby by /Se Hallemo skog(?) Gösbäck by Kana gräsplan
Mossebo by Handskebäckskärr kärr Gösbäck by Kanalåkern åker
Ramneryd by Haraldsmo skog Haga lht Kaptenelyckan åker
Ramneryd by /Se Harget runstenskulle Haga lht Karbo slät gärde
Trangärde by Hasselbacken åker Hagalund, se Haga lht Karlshöjdabäcken, se Mörebäcken Saknas
Trangärde by Hemmossen mosse Hagalund lht Klockaregärdet gärde
Tranegärde by Herrgårdsängen äng Hallen bs Kohagen hage
Ugglerum by Hjortkulla betesmark Hasselbacken lht Kohagen hage
Ugglerum by /Se Hjortkulla terräng Henrikslund lht Korpeslottsbacken kulle med stenrös
Ugglerum by /Se Hjortängen terräng Herrgården, se Förlösa Herrgård Saknas Kullegärdet gärde
Vedby by Hjortängen skogsmark Hillsdal lht Kvarnagärdet gärde
Vedby by Horsemossen mosse Hjortkullen t Kvarnagärdet gärde
Vedby by Hultet betesmark Holmsberg lht Kvarngärdet gärde
Vedbymåla gd /Se Hultet skogsmark Holmsdal lht Kvarngärdet gärde
Årtebäck by Hultängen äng Hultet lht Kvillabäcken bäck
Årtebäck by /Se Huskärret kärr Hällehult häradsallmänning Kvilla hjort åker
Årtebäck by /Se *Håla gata väg(?) Häradsmarken, se Hällehult Saknas Kvillegatan väg
Ödingstorp by *Hålebröt gränsmärke Högaberg lht Kyrkebygatan väg
Ödingstorp by /Se Håparna åkermark Isegården bebyggelse Kyrkebymarken skogsmark
  Håparna åkrar Jakobsborg bebyggelse Källarebacken kulle
  Hällehult skog och häradsallmänning Johanneslund lht Källaregärdet gärde
  Häradsmarken terräng Johanneslund lht Källehorvan åker
  Häradsmarken skogsmark Jonespetters bebyggelse Källkärret åker
  Häradsmarken skogsmark Jonjons bebyggelse Källtorpaängen åker, förr äng
  Häradsmarken skogsmark Jonsegården gård Källängen äng
  Hästhagen hage Jonstorpet lht Ladgärdet gärde
  Hästhagen Saknas Jonsvensegården gård Ladugårdsgärdet gärde
  Hästhagen betesmark Karlsborg lht Ladugårdshagen hage
  Hästhagen hagmark Karlsborg lht Ladugårdstomten gärde
  Ibohagen skogsmark Karlsborg lht Lakärret odlad mosse
  Ibohagen sank skogsmark Karlsdal lht Landsvägsgärdet gärde
  Jordebro bro(?) Karlshem lht Landsvägsgärdet gärde
  Jössekärr kärr Karlshöjd, se Bostället gård Lassegärdet gärde
  Kakelugnskärret kärr Karlslund lht Leran gärde
  Kanselberg? gränsmärke Karlslund lht Lergårdsängen äng
  Karlshamnsgärdet Saknas Karlsro lht Lergärdet gärde
  Klaraborg terräng Knopen, se Mörkullen lht Lerslätan gärde
  Klockarängen äng Kristiansborg bebyggelse Lillegårdsskiften skogsmark
  Knapphallekärr kärr Kristineberg lht Lillegårdsslätan gärde
  Knösebacken terräng Kråksmåla by Lindekullegärdet, se Lundegärdet Saknas
  Knösebacken backe Kråksmåla gård Lindekullen kulle
  Kohagarna hagar Kvarnbacken lht Lindgärdet gärde
  Kohagarna skogsmark Kvilla by Lokullen gärde
  Kohagarna skogsmark Kvilla by Lotten, Stora o Lilla gärden
  Kohagen skogsmark Kyrkebyn = Förlösa by Lundahagen hage
  Kohagen hagmark Kyrkelund lht Lundegärdet gärde
  Korpakärret kärr Kyrketorp lht Långgärdet gärde
  Korpakärret terräng Källan gård Långkärret åker
  Korpakärret åker Källeholm lht Långträdgården gärde
  Kvarnbacken backe Källeholm lht Länsmansgärdet gärde
  Kvillakärr kärr Källtorp by Madgärdet gärde
  Kålmålen Saknas Larsberg lht Magasinsgärdet gärde
  Kårebo slätt slätt? Lertaget lht Magasinsgärdet gärde
  Kårebo slätt skogsmark Lillegård lht Marken, se Oxhagen hage
  Kårebo slätt terräng, f.d. odlad mark Lillegården gård Marken skog
  Källkärret kärr Lille Hage lht Marken skogsmark
  Kätten Saknas Lindeberg lht Markgatan väg
  Ladkärret kärr Lindsborg lht Marklyckan åker
  Lilla kärr kärr Lobacken lht Markvägen väg
  Lindberga ås ås Loudden lht Melbygärdet gärde
  Ljunghallskärr kärr Ludvigsberg lht Melby rör stenrör
  Lokullen åkermark Lunneholm lht Mellangärdet gärde
  Lundehagen hage Lyckedal lht Mellangärdet gärde
  Lundehagen betesmark Länsmansgården bebyggelse Mellangärdet gärde
  Lundehagen hagmark Lökebacken bs Mellanhagen hage
  Lysehall gränsmärke Melby by Mosekroggatan byväg
  Långbråtskärret kärr Melbydal lht Mosekroggärdet gärde
  Långemo Saknas Melbyäng lht Mosseberg kulle
  Länsmanskärret kärr Milslund lht Mossegärdet gärde
  Mossebo triangelpunkt Moholm lht Mossegärdet gärde
  Mossebokärret kärr Mossbo by Mossen odlad mosse
  Mossen, Yttre mosse Mosseberg lht Muraregärdet gärde
  Mörebäcken bäck Mossebo gård Målebacken kulle
  Mörebäcken bäck Mossebo by Målagärdet gärde
  Mörehagen skogsmark Mossebo gd Målagärdet gärde
  Mörehagen hagmark Mossebo kvarn lht Målegärdet gärde
  Mören åkermark Målegården gård Månsjonsalyckan åker
  Mören åkermark Måsebo, se Mossebo Saknas Mörebäcken bäck
  Mören, (Lilla o. Stora) odlade mossar /Se Mören, se Mör gård Mörehagen hage
  Mören, (Lilla o. Stora) odlade mossar /Se Mörkullen lht Mören odlad mosse
  Möräng äng Nilsolsagården gård Mören, Stora o. Lilla odlad mosse
  Norra bäcken bäck Nissenissens bs Norra Bråne hage
  Norra bäcken bäck Norrgården gård Norra Hage hage
  Norra kärr kärr Norrgården gård Norra hult hage
  Norra kärr kärr Norragården bebyggelse Norre Mark skogsmark
  Norra mark trakt Nyttorp lht Norräng gärde
  Norra mark skogsmark Ola Jonssons gård Norräng åker
  Norra mark terräng Olofsborg lht Nygärdet gärde
  Norra och Södra bäcken Saknas Olofsborg lht Odlingen åker
  Norräng åkermark Perandersagården gård Oxahagen hage
  Norräng åker Per-Lorens´ bebyggelse Oxhagen hage
  Nyfiken Saknas Perstorp lht Oxhagen hage
  Orrekärret kärr Petterslund gård Oxhagsmossen odlad mosse
  Oxhagarna hagar Pettragården gård Oxhagsrumpan hage
  Oxhagarna skogsmark Prästgården kyrkoherdeboställe Persgärdet gärde
  Oxhagarna skogsmark Pölagården gård Perhagen åker
  Prästahåpen åkermark Ramleryd bebyggelse Perjönsåkern åker
  Prästahåpen åker Ramneryd, se Ramleryd Saknas Peråkern åker
  Rotvalvet Saknas Ramneryd by Pigalyckan åker
  Ryakärr kärr Rosendal lht Prästahåpen åker
  Rävbacksmossen mosse Rosendal lht Prästegärdet, se Magasinsgärdet gärde
  Sibbesmosse mosse Rosenholm lht Pölarna gärden
  Sibbesmosse mosse Rävagården gård Ryabrånen skog
  Sibbesmosse mosse Simmatorpet bs Rännlehorvan åker
  Sjöängarna ängsmark Skogsholm lht Sandhålegärdet gårde
  Sjöängarna äng Skogsholm lht Sexskiftena åkrar
  Skalkarebrinken backe Skogshyddan lht Sibbes mosse skogsmosse
  Skräddarekärret kärr Skogslund lht Sillefjärdingen gärde
  *Skåningskärr kärr (?) med gränsmärke Skåningegården gård Sjöängarna ängar
  Skämninga berg sockenmärke Släthagen bebyggelse Skalkarebrinken backe
  Skärpekärret kärr Snippen t Skankhagslyckan åker
  Slåttermossen mosse Solhem lht Skansleberg bergknalle
  Smörbyttan gärde /Se Solholm lht Skogbacken åker
  Spjällen, Södra Saknas Sommarsett lht Skomakarelyckan åker
  Spökstenen runsten Springaretorpet bs Skräddaregärdet gärde
  Stockanabbe gränsmärke (udde?) Stensberg lht Slätmossen sandkulle
  Stora kärr kärr Stensberg lht Smörbyttan gärde
  Store rör gränsmärke Stensberg lht Snokakullen gärde
  Surrebäcken bäck Stensberg lht Sofiegärdet gärde
  Surrebäcken bäck Stensdal lht Sporsjöhagen hage
  Surrebäcken bäck Stensdal lht Springarelyckan åker
  Surrebäcken bäck Stensholm lht Stallehagen hage
  Svanehagen betesmark Stensholm lht Stenkullen kulle
  Svanehagen hagmark Stenslund lht Surrebron bro
  Svartmossen mosse Surran gård Surrebäcken bäck
  Svinsmossen mosse Surrekvarnarna nu nedlagda kvarnar Svanegärdet gärde
  Syrkärren åkermark Sventorp lht Svanehagen hage
  Syrkärren kärr Södra Hage lht Syrkärren åkrar
  Syrkärren kärr Sörgärde lht Såpbruksgärdet gärde
  Sävvassen sumpmark Tallelund lht Sällåkern åker
  Norra och Södra bäcken vattendrag Trangärde by Södra hage hage
  Södra bäcken bäck Trangärde by Södra Lycke åker
  Södra bäcken bäck Trangärde by Söra bråte åker
  Södra hage trakt Trangärde by Tempelbron bro
  Södra hage skogsmark Trekanten lht Tempelbäcken numera uttorkad bäck
  Sörstävlösjön sjö Trädgården lht Tingsbacken, se Boställsbacken kulle
  Tempelbäcken bäck Tuppagården gård Tomtåkern åker
  Tempelbäckshagen betesmark Ugglerum by Tornbaggarna åkrar
  Tempelbäckshagen hagmark Valberga lht Tornegärdet gärde
  Tingsbacken runstensbacke Valleberg lht Trangärdsmossen, se Mossegärdet gärde
  Tingakullen Saknas /Se Vedby by Trångamossen odlad mosse
  Torparåkrarna åkermark Vedby by Trädgårdsgärdet, se Magasinsgärdet Saknas
  Torpet åkermark Vedby by Tussekullen gärde
  Torpmossen åkermark Vedbymåla gd Ugglerumsgatan väg
  Trangärdemossen mosse Vedbylund lht Ulvamossen odlad mosse
  Tranmossen mosse Vedbymåla bebyggelse Ungnötshagen hage
  Trutkärr kärr Vilan lht Utängarna ängar
  Trångamossen åkermark Villaborg lht Vattenlyckan åker
  Trångamossen mosse Voxboryd bebyggelse Vedby källa brunn
  Tussekullen betesmark Västragården bebyggelse Vedby mo Saknas
  Tussekullen kulle Västregården gård Vitlökagärdet gärde
  Ugglekärret kärr Ålakärret lht Västergärdet gärde
  Ugglekärrsbrånarna Saknas Årtebäck by Västra gatan väg
  Ulvamossen åkermark Åvadet gård Västra lycke åker
  Ulvamossen åkermark Åvadshorvan lht Ytterbäcken, se Ytterängen äng
  Ulvamossen mosse Ängsberg lht Yttermossen odlad mosse
  Ulvamossen skogsmark Äspelund lht Ytterängen äng
  Vedkärret kärr Ävegården gård Åkerlyckan åker
  Vedkärret kärr Ödingstorp by Åmankärret åker
  Venen, Lilla Saknas Ödingstorp by Åmansmålen åker
  Vrå, Södra Saknas   Åmansmålen beteshage
  Yttermossen åkermark   Ängabacken åker
  Yttermossen åker   Ängagärdet gärde
  Yttre mossen myrmark   Ängbrånen åker
  Ålkärret kärr   Ängslätan gärde
  Ålkärret kärr   Ödingstorpagatan väg
  Ålkärret åker    
  Årtebäck triangelpunkt    
  Ängesläterna kärr    
  Ängesläterna åkermark    
  Ängesläterna ägomark    
  Äskebäckskärr kärr    
  Äskeholm höjd    
  Ödingstorpa gata väg    
  Örnkullen gränsmärke    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.