ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högsrums socken : Slättbo härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : 11 Naturnamn : 27
    Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
    Abbantorp by Berget fält
    Bullerkrog ställe Blårör åker
    Emmelund lht Borgen fornborg
    Halltorp gd Bredflat åker
    Högsrum by Bredflat åker
    Karum by Buckelbackarna betesmark
    Kvarnen, Östra kvarn Dalhorvan åker
    Mossberga gd Farfars Vrå hörn
    Rör, Stora samhälle Flisslätt äga
    Sörby by Fördärvet åker
      Gladvattnet mosskärr
      Hammars Rör stenröse
      Horvor, Djupa grustag
      Kak Sten gråsten
      Krossen Kärr vatten
      Kvarnbacken enmark
      Moarna hag
      Moskullen åkerbit
      Noaks Ark, se Arken stensättning
      Odens Flisor fält
      Salsåker äga
      Sillåsen grund
      Sjusovarebron, se Österåker åker
      Stommengärdet åker
      Vallenkogatan gata
      Öland åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.