ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Kristvalla socken : Norra Möre härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 77 Naturnamn : 461 Bebyggelsenamn : 261 Naturnamn : 587
Kristvalla sn Alegärdet betesmark Kristvalla sn Albolyckan åker
Kristvalla sn /Se Alegölen göl Kristvalla sn Alegölen utvidgning av bäck
Kristvalla sn Alemaden sank mark Kristvalla sn Alesundet slåtterkärr
Kristvalla sn /Se Alemaden sank mark Kristvalla sn Almåkern åker
Kristvalla sn /Se Askaråshagen terräng Kristvalla sn Alängen äng
Gunnabo, se Kristvalla sn /Se Askholmen betesmark Kristvalla sn Andersnilsaåkern åker
Bronstorp del av by Askholmen »åkerholme» Kristvallagersarne inbyggarbeteckning Anderspersåkern åker
Brändehult by /Se Backagärdet betesmark Kristvallahankar inbyggarbeteckning Andungakärret slåtterkärr
Bränntorp by Backakärr kärr Andersborg lht Appelåkern åker
Bränntorp by /Se Baggamossen mosse Anderskarlsatorpet t Backagärdet åker
Bränntorp by /Se Barnagölen göl Annelund, se Åsamålen Saknas Backakärr äng
*Capell Saknas Barnamad mosse Antatorpet t Backalyckan åker
Duvetorp by Bengtakätten terräng Backen t Backåkern åker
Duvetorp by /Se Berget berg Backen bs Ballinga mosse skogsmosse
Figgamåla gd /Se Berkemossen mosse Bengtakätten t Barnagölen utvidgning av bäck
Figgetorp gård Betesmaden åkermark Bergalund lht Bernamad skogsmosse
Getabo by Betesmaden hage Berget t Bastlyckan åker
Gunnabo by Billingamad betesmark Bergsdal lht Baståkern åker
Gunnabo by Binnersmosse mosse Berket bs Baståkern åker
Gunnebo förr namn på sn /Se Birkemad betesmark Bingestorpet t Baståkern åker
Hagmannatorpet (terräng) f.d. torp Birketorp åkrar Birketorp lht Baståkern åker
Håksmåla (terräng) f.d. torp Björkelund skogsmark Björkedal lht Baståkern åker
Ingelsryd by Björkmossen mosse Björkelund t Baståkern åker
Ingelsryd by /Se Björkmossen terräng Björkelund lht Baståkern åker
Kolartorp by Björkmossen mosse Björketorp avs Baståkern åker
Kolaretorp by /Se Björnamossen mosse Björkhagen, se Björktorpet lht Bergagärdet gärde
Kolstad gd /Se Björnamossen mosse Björktorpet lht Berkekullen åker
Kolstaden gd /Se Björnmosse mosse Blomsterkulla lht Berkemossen skogsmosse
Kolstaden gd /Se Bleken åkermark Blåberget, Stora t Betesmaden mad
Kopparbo by Bleken terräng, f.d. odlad mark Bockamålen avs Billingamad mosse
Kvillatorpet avs /Se Blåberget triangelpunkt Bomullsmålen t Binners mosse odlad mosse
Kvillen avs /Se Blåberget, Lilla berg Borgastället bs Birje lycke åker
?Körningsven gård Blåberget, Stora berg Bostället bebyggelse Bjäsåkrarna åkrar
Körningsven gd Blåbergsmossen mosse Britatorpet t Björkmossen odlad mosse
Körningsven gård Bockamålen betesmark Brobacken bs Björnalyckan åker
Körningsven gd /Se Bockamålen åkermark Brunnsdal lht Bleckslagareåkern åker
Livatorpet (terräng) f.d. torp Bogegärdet åkermark Brånen bs Bleken nyodling
Maltebo gd Bomullsmålen terräng Brånen avs Blåbergsmossen mosse
Maltebo gård Bomullsmålen skogsmark Bräntorp by Bläckslagareåkern åker
Meltorp by Bondagärdet åkermark Bränntorp gd Boaholm åker
Meltorp by Borgastället skogsmark Bäcktorpet t Bodåkern åker
Morebo by Borgastället terräng, f.d. odlad mark Dalen t Bolet äng
Mårtensmålen (terräng) f.d. torp Brinkabackarna backar Dalhem lht Bondagärdet åker
Nyfiknemåla gd /Se Brinkabackarna backar? Dalshägnen lht Borgamossen odlad mosse
Ravelsbygd by Brogölen göl Dalsmålen lht Brinkalyckan åker
Ravelsbygd by /Se Brogölen utvidgning av å Danielsmålen, Lilla lht Brodalen äng
Reparetorp by Brokärrsmaden betesmark Dikaremålen hmd Brodalsbron bro
Räggekulla by Brosläten betesmark Duvetorp by Brogölen utvidgning av å
Rösbo by Brånahult terräng Ekebylund, se Enmålen lht Brolyckan åker
Rösbo, Övre by Brånahult skogsmark Ekelund lht Bropellaåkrarna åkrar
Rösbo by Bråtmomossen mosse Ekemålen lht Brosläten äng
Siggemåla by Brännemad åkermark Enmålen avs Brunnsåkern åker
Siggemålen by /Se Brännemad terräng, f.d. odlad mark Eriksberg lht Brygghusgärdet åker
Sigtingsryd by /Se Bränntorpagärdet åkermark Eriksdal lht Brånahult äng
Sigtingsryd by /Se Bäckakärret sankmark o. åker Fallenamålen t Brånemaden odlad mosse
Silkemålen gd /Se Bänkarydskärret kärr Figgamålen avs Bråtlandet åker
Sjöbo by Bänkarydskärret kärr Figgetorp bebyggelse Bråtlandet åker
Skrivargärde by Dalen terräng Finnamålen t Bråtlyckan åker
Skyttemåla gd /Se Dalen skogsmark Flathallen, se Hallen Saknas Bråtmomossen mosse
Slättingebygd by Dalkärret kärr Fridhem lht Brännemad skogsmosse
Slättingebygd by Dalsbacken betesmark Fridhem lht Brännåkern åker
Slättingebygd by /Se Dalsmossen åker Fridhem lht Bränsaslyckan åker
Slättingebygdemåla gd /Se Dalsmålen terräng Fågelleken lht Bräntorpagärdet åker
Stjärnamo by Dammarna åkermark Garvarestället bs Bussahagen hage
Stjärnamo gdr Dammarna terräng, f.d. odlad mark Gatan bs Bussalyckorna åker
Stämmeryd by Dammarna åkermark Getabo Saknas Byggningsåkern åker
Stämmeryd by /Se Dammen terräng Gottland bs Cellerna åker
Stämmeryd by /Se Dammen kärr Granemålen t Dalen åker
Sörgärde by Dammen åkermark Grytmålen t Dalsbacken backe
Trottamålen (terräng), f.d.torp Dammen terräng? Gröndal lht Dalsmossen odlad mosse
Åbro by Dammhägnen terräng Gröndal t Dalsåkern åker
Ålaryd by /Se Dammhägnen sankmark Gröndal lht Dammarna odlade mossar
Åsmundryd gård Dikaremålen åkermark Gunnabo gårdar Dammbacken backe
Östingstorp by Djuragölen göl Gärdet bs Dammen äng
Östingstorp by /Se Djuragölen göl Gästgivaregården gård Dammen äng
Östingstorp gd /Se Ekelövsmaden sankmark o. ägodel Haga lht Dammen odlad mosse
Östingstorp poststation /Se Eriksdal åkermark Hagadal lht Dammen slåtter
  Eriksdal terräng? Hagen bs Dammhägnen äng
  Figgemålen åkermark Haga, Norra t Dammlyckan åker
  Figgemålen åkermark Hagmannatorpet t Dammlyckan åker
  *Figgetorpssjön fd. sjö Hagmålen t Dammåkern åker
  *Figgetorpssjö synbarl. f. d. sjö /Se Hallen avs Dammåkern åker
  Finnamålen terräng Herrgården, se Skårebo Saknas Danielsmålaåkrarna åkrar
  Finnamålen terräng Herrgården Saknas Danielsåkern åker
  Fiskafaten åkermark Hjältemålen avs Danielsäng äng
  Flinkafloen skogsmark Holkakullen t Djuragölen utvidgning av å
  Flinkafloen terräng, f.d. odlad mark Holmatorpet t Drängagråten del av äng
  Flinkkärret kärr Hoskakittan kvarn Drängagråten äng
  Flyet åkermark Hotellet bs Drängstugeåkern åker
  Flyet skogsmark Hultadalen lht Dunderlyckan åker
  Flyhagen sank mark Håksmåla lht Duntebacken backe
  Flyhagen sank skogsmark Hälsobrunnen, se Kristvalla Brunn lht Däjåkrarna åkrar
  Fläskabäcken bäck Högalid lht Ekelyckan åker
  Fläskabäcken bäck Högerås gård Ekelövsmaden odlad mosse
  Fredriks mosse mosse Högerås Saknas Ekåkern åker
  Fredriks mosse mosse Högerås by Enkonna kärr åker
  Fåglamosse mosse Hökamålen t Erkaåkern åker
  Fåglamosse skogsmark Hölkebo bs Fallamålagärdet gärde
  Fållan åker- och betesmark Idestad lht Fiskafaten åker
  Gatan betesmark Ingelsryd Saknas Flackfitte mosse skogsmosse
  Gatan terräng Isamålen t Flinkakloen odlad mosse
  Gotland terräng Kalvamålen hmd Flyet äng
  Gotland terräng Kalvhagen bs Flyet odlad mosse
  Granemålen skogsmark Karlsberg lht Fläskabäcken bäck
  Granemålen skogsmark Karlsborg lht Fredriks mosse odlad mosse
  Grytan göl? Karlshöjd avs Friggahagen hage
  Grytan sank mark Karlshöjd lht Fröjdekulle kulle
  Grytmålen åker- o. betesmark Karlslund lht Fårahagen hage
  Gröndal terräng Karlslund lht Fårahagen hage
  Gröndalsåkern betesmark Katteslott bs Fårahagen hage
  Gröndalsåkern åker Kejsaretorpet t Fähusåkern åker
  Gunnaboån å Kittpellatorpet t Fähusåkern åker
  Gunnaboån å Klockarebacken bs Fähusåkern åker
  Gunnaboån å Kolstaden Saknas Garvareåkern åker
  Gunnaboån å Kolaretorp hg Gatlyckan åker
  Göljakärret ägodel Kolbotten t Gatlyckorna åkrar
  Haga åkermark Kopparbo, Stora Saknas Gatåkern åker
  Haga åker Kopparbo, Södra Saknas Germundsåkern åker
  Hagkärret kärr Kopparbo, Norra o Södra gårdar Gottlandshagen hage
  Hagmannatorpet skogsmark Kristineberg lht Grangölen utvidgning i bäck
  Hagmålen åkermark Kristinestad bs Granlyckorna åkrar
  Hagmålen ägomark Kristvalla Brunn lht Granåkern åker
  Harholmen terräng Kristvallabrunn poststation Grindalyckan åker
  Hattakullen kulle Kroken bs Grindlyckan åker
  Hattkullen åkermark Kronbacken, se Björktorp lht Grytsjön sjö
  Hemmaden åkermark Krongården, se Bostället Saknas Gräsbrånarna äng
  Hemmaden åker Kruslockamålen t Gräsbrånen äng
  Hemmaden åkermark Krämålen t Gröndalsmaden äng
  Histermossen mosse Kullen bs Gröndalsmadåkern åker
  Histermossen mosse /Se Kvarnamålen t Gubbadammen äng
  Hjortaberget berg? Kvarnamålen avs Gubbalyckan åker
  Hjortabergskärret kärr Kvarntorpet t Gubbalyckan åker
  Hjortamossen mosse Kvillatorpet avs Gunnaboån ågren
  Hjortamosse stabbe gränsmärke Kvillen, se Kvilltorpet lht Gustavs kvarn kvarnställe
  Hjortasölan terräng Kåmålen t Gärdet äng
  Hjortasölemossen skogsmosse /Se Källeholm lht Gärdslyckan åker
  Hjorthornsmossen mosse Köningsten Saknas Gärdsmossen odlad mosse
  Hjorthornsmossen mosse Köningsven by Gärdsskjulsåkern åker
  Hjulbäcksmålen åkermark Laggaretorpet t Gärdsåkern åker
  Hjulbäcksmålen åker Latorp avs Gärdsåkern åker
  Hoespillemaden sankmark o. åkrar Livastället bs Gölingaåkern åker
  Holkakullen skogsmark Ljungbacka lht Göljakärret slåtterkärr
  Holmakärret kärr Ljuvaholm avs Göljeåkern åker
  Holmatorpshagen skogsmark Labrånen lht Görans gärde äng
  Holmatorpshagen hag- och skogsmark Lorensberg lht Hage, Norra äng
  Horsabrånen åkermark Lundatorpet t Hagkärret äng
  Horsamaden sank mark Långemad bs Haglyckan åker
  Horsamaden mad Långemo eller Stjärnemo, se 1 Stjärnamo Saknas Haglyckan, Stora o Lilla åkrar
  Hultadalen terräng, f.d. delvis odlad Långemo, se Stjärnamo gård Haglyckorna åkrar
  Hultet skogsmark Lönnekulla lht Hagåkrarna åkrar
  Hultet skogsmark Lönnekullen lht Hallåkern åker
  Hultet skogsmark Maderna t Hattakullen åker
  Hultet skogsmark Madmålen t Herräng äng
  Håkansmålen åkermark Magnusatorpet t Hingsthagsbackarna kullar
  Håksmåla skogsmark Maltebo Saknas Hjortaberget kulle
  Häggåker åkermark Maltebo kvarn kvarn Hjortahagen hage
  Hästasvängen terräng Marken, Stora o Lilla lht Hjortamossen skogsmosse
  Hästasvängen skogsmark Meltorp Saknas Hjortamossen skogsmosse
  Hästasvängen utvidgning av å /Se Momålen lht Hjortasölemossen skogsmosse
  Hökamålamaden åkermark Morebo Saknas Hjulbäcksmålen åkrar
  Hökamålamaden åker Mossberga avs Hjärtlyckan åker
  Hökamålen åkermark Motorpet t Holmsdalabäcken bäck
  Hökamålen åker Målatorpet t Horsabrån åker
  Hölkebo betesmark Målen, se Slättingebygdsmåla Saknas Horsamaden slåtterkärr
  Hölkebo skogsmark Målen t Horvan åker
  Hölkebomaden skogsmark Mårtensmålen lht Horvelyckan åker
  Hölkebomaden terräng Märkärret gård Hultadalagärdet äng
  Inhugga kärr åker Norget t Hultet skog
  Inhuggna kärr åkermark Norragården, se Kopprabo Saknas Hultet skog
  Intaget åkermark Nybygget bs Hultet äng
  Jobshult skogsmark Nybygget lht Hulthagen hage
  Jonsmad åkermark Nyfikamålen Saknas Husastycket äng
  Jungfruhagen terräng Nyfikamålen gd Husaåkern åker
  Jungfruhagen hagmark Nyholm lht Huvåkern åker
  Jutamossen mosse Nymålen t Håkenastycket äng
  Kalvakärr kärr Nymålen hmd Hålkärret slåtterkärr
  Kapplemossen mosse Nytorp lht Häggåker åker
  Kapplemossen mosse Oxlekullen lht Hägnakullen hage
  Karholmsmossen mosse Perstorp lht Hägnen äng
  Karlsmadkärret kärr Perstorpet gård Hägnen äng
  Kejsaretorpet terräng Peterslund lht Hägnen äng
  Klockarebacken åkermark Prästgården bebyggelse Hägnen, Store o Lille ängar
  Klockarebacken backe? Ravelsbygd bebyggelse Hägnen åker
  Klockkärret åkermark Relingatorpet t Hägnåkern åker
  Klädmossen mosse Reparetorp bebyggelse Hägnåkern åker
  Kläppekärret åkermark Rosenborg lht Hällebergslyckan åker
  Kohagskärret åkermark Rosenlund lht Hästakärret skogsmosse
  Kolarekärr kärr Ryd, Lilla lht Hästalyckan åker
  Kolarekärr sank skogsmark Räggekulla by Hästamossarna odlade mossar
  Kolbotten åkermark Räggekulla by Hästasvängen utvidning av å
  Komaden åkermark Rösbo, Släta bebyggelse Hästgölen utvidgning av å
  Komaden åker Rösbo, Östra Saknas Hästhagstråtlandet åker
  Komaderna åkermark Rösbo, Övra gårdar Högekull kulle
  Komaderna skogsmark Sandhålan bs Högekull åker
  Korpralsmossen mosse Siggemåla bebyggelse Högeråsa stabbe kummel
  Korsmaden sank mark Sigtingsryd by Högåkern åker
  Korsmaden mad Sigtingsryd bebyggelse Hökamålamaden gärde
  Krakagänget betesmark Silkesmålen bebyggelse Hökamålaåkern åker
  Kristinelund terräng Silkesmålen gd Hölkebomaden gärde
  Kristinelund skogsmark Sjualassatorpet t Intaget äng
  Kroppdammen damm? Sjöbo, Östra o Västra bebyggelse Intaget slåtter
  Kroppdammen sank mark Sjöbo by Isakatomten åker
  Kruslockamålen sankmark Sjöblommatorpet t Israelsbråtlandet åker
  Krämmålarna skogsmark Sjöhem lht Jaens backe kulle
  Kvarnadammen åkermark Sjön bs Jungfrutomten åker
  Kvarnadammen terräng, f.d. odlad mark Skallmon lht Jutamossen mosse
  Kvarnehagen betesmark Skog bygden Saknas Kalvhagslandet åker
  Kvarnamålen terräng Skogen bs Kalväng äng
  Kvarnhägnen terräng Skogslund lht Kareboslät gärde
  Kvarnhägnen skogsmark Skogstorp lht Kattedansen åker
  Kvarnåkern åkermark Skomakaremålen t Kattgölen utvidgning av å
  Kvarnån å Skrivaregärde bebyggelse Klockgölen utvidgning av å
  Kvilla åkermark Skräddaremålen lht Klockkärret slåtterkärr
  Kvillagärdet åker /Se Skräddaremålen t Kläppekärret slåtterkärr
  Kvillakärret kärr Skräddaretorpet t Kobrånen åker
  Kvillaängen betesmark Skrämman t Kohagen hage
  Kyrklyckan åkermark Skyttemåla t Kohagsbacken backe
  Kåremosse mosse Skyttängen avs Kohagsåkern åker
  Kårmossen mosse Skårebo bebyggelse Kollyckan åker
  Kårmossen mosse Slätbacken t Komaden odlad mosse
  Källemossen mosse Släthåra målen t Komaden gärde
  Laggarekärret kärr Släthåratorpet t Komadhagen hage
  Leräng skogsmark Slättingebygd by Korpralsmossen mosse
  Leräng skogsmark Slättingebyggdsmåla bebyggelse Korsabacken åker
  Lille mosse åkermark Snickaremålen t Korsmaden slåtterkärr
  Lille mossen mosse Snippen bs Krokåker åker
  Lille mossen mosse Sofielund avs Krokåkern åker
  Lindbacken backe Solbacken lht Krokåkern åker
  Ljungbyån (Orreforsaån) å Solhem lht Krokåkern åker
  Ljungbyån (Orreforsaån) å Stensborg bs Kroppdammen äng
  Ljungbyån å Stjärnamo Saknas Kråkåkern åker
  Ljungbyån (Orreforsaån) å Stjärnamo bebyggelse Krämålaåkrarna åkrar
  Ljungbyån å Storamålen avs Kullaåkern åker
  Ljungbyån å Stormatorpet t Kullåkern åker
  Ljusmosse mosse Strängen t Kullåkern åker
  Logbrånsängen åkermark Styrmannatorpet t Kvarnabacken åker
  Logbrånsängen skogsmark Stämmeryd by Kvarnabrånen åker
  Lohallsmossen mosse Stämmeryd kvarn nedlagd kvarn Kvarnabäcken bäck
  Lundatorpet skogsmark Stämmeryd sågkvarn såg Kvarnadammen odlad mosse
  Lundatorpet terräng, f.d. odlad mark Svartamålen t Kvarnalyckan åker
  Lusakullen kulle Svartlockamålen t Kvarnamaden odlad mosse
  Lusakullen kulle Söragården, se Kopprabo Saknas Kvarnhagen äng
  Lyckan åkermark Sörbygden Saknas Kvarnhagen hage
  Långa sund mosse Söregärde bebyggelse Kvarnkärret slåtterkärr
  Långemad åkermark Trottamålen lht Kvarnlyckorna åkrar
  Långemaden terräng Trulsamålen avs Kvarnåkern åker
  Långemaden sank mark Tyskland bs Kvarnåkern åker
  Långe mosse mosse Vassamålen lht Kvarnängen äng
  Långe mosse mosse Villatorpet t Kvillagärdet åker
  Långe mosse mosse Vimålen t Kvillaåkrarna åkrar
  Maderna åkermark Vulvatorpet t Kvillängen äng
  Madmålen skogsmark Västragården, se Sjöbo Saknas Kyrkgärdet åker
  Maltebo damm damm Åbro bebyggelse Kyrklyckan åker
  Maltebo damm sjö Ålaryd bebyggelse Källarekullen kulle
  Malteboskog triangelpunkt Åsamålen avs Källareåkern åker
  Mantemad sankmark Åsmundsryd bebyggelse Källemossen odlad mosse
  Marken terräng Östingslund avs Kärragölen djupt ställe i ån
  Marken mosse Östingstorp bebyggelse Kärrlyckan åker
  Mellansjön åkermark Östragården bebyggelse Labbemåla äng
  Momålen skogsmark Östragården, se Sjöbo Saknas Ladugårdsgärdet gärde
  Mon åkermark Östramålen lht Ladugårdsåkern åker
  Mon skogsmo   Ladåkern åker
  Myskebacken åkermark   Laggarekärret slåtterkärr
  Målen betesmark   Landsvägsåkern åker
  Målen sank mark, f.d. delvis odlad   Lars-Jönsatomten åker
  Mårtensmålen skogsmark   Larsåkrarna åkrar
  Märkärr kärr   Lassaland åker
  Märmossen mosse   Latorpahägnen äng
  Märmossen mosse   Lerhåleåkern åker
  Nackamo skogsmark   Lerhägnen äng
  Norget glänta   Leräng äng
  Norget Saknas   Lillagärdet äng
  Norget betesmark   Lillagärdet äng
  Norget terräng, f.d. delvis odlad   Lillagärdet åker
  Norre hage betesmark   Lillagärdet äng
  Norremad åkermark   Lillemosse mosse
  Norremark terräng   Lillfriggaåkern åker
  Norremark skogsmark   Lindbacken åker
  Norrkärr kärr   Lindekullen åker
  Norrkärr kärr   Lindkullen åker
  Norrmadsmossen mosse   Ljungåkern åker
  Norrmadsmossen mosse   Logåkern åker
  Norrmossen mosse   Lonåkern åker
  Nydamm åkermark   Lunsen äng
  Nydamm terräng, f.d. odlad mark   Lusakullen kulle
  Nylandet åkermark   Lusakullen kulle
  Nylandet åker   Lyckhägnen åker
  Nymålen betesmark   Lyckorna åkrar
  Nyröjorna terräng   Långa lyckan åker
  Odlingarna åker- och betesmark   Långe mosse odlad mosse
  Ofredsholmen terräng   Långeland åker
  Oleråsakärret kärr   Långe lycke åker
  Orreforsaån annat namn på Ljungbyån   Långemad skogsmosse
  Orreforsaån annat namn på Ljungbyån   Långemad äng
  Orreforsaån annat namn på Ljungbyån   Långemadbäcken bäck
  Oxakärret åkermark   Långgärdet gärde
  Oxakärret teräng, f.d. odlad mark   Långåkern åker
  Pipkärret ägodel   Långåkern åker
  Pipmålen terräng   Långåker åker
  Pipmålen skogsmark   Långåkern åker
  Prästakärret, Norra åkermark   Långåkern åker
  Prästakärret, Norra kärr?   Madbackarna backar
  Prästakärret, Södra åkermark   Maden, Stora gärde
  Prästakärret, Södra kärr   Madgölen djupt ställe i ån
  Relingatorp terräng   Madlyckan åker
  Riket skogsmark   Maltebo damm vattensamling
  Rumpemossen mosse   Mannagölen utvidgning av ån
  Ryd, Lilla terräng, f.d. delvis odlad   Mantemad odlad mosse
  Rydkärren kärr   Markahagen hage
  Rävabackarna åker- och betesmark   Markalyckan åkrar
  Rävabackarna backar   Marken skog
  Rävkärret åkermark   Marken skog
  Rävstensbackarna skogsmark   Marken skog
  Rössbo kvarn kvarn   Marknadsbacken kulle
  Rössbo Släta triangelpunkt   Markåkern åker
  Sandhålan betesmark   Mellangärdet åker
  Sandhålan åker?   Mellangärdet åker
  Segers mosse mosse   Mellangärdet åker
  Segers mosse mosse   Mellanmossen odlad mosse
  Segers mosse mosse /Se   Mellanmossen odlad mosse
  Silkesmossen mosse   Mellanåkrarna åkrar
  Silkesmossen mosse   Molandrahägnen åker
  Sinnerkullen terräng   Momålabäcken bäck
  Sinnerlyckorna åkermark   Morfarshägnen åker
  Sinnermon skogsmark   Målagärdet gärde
  Sjöarna åkermark   Målagärdet åker
  Sjöarna terräng   Målaregärdet gärde
  Sjöblomsmossen mosse   Målagärdet äng
  Sjöbosjön sjö   Målalyckan åker
  Sjöbosjön sank mark   Målaåkrarna åkrar
  Sjömaderna betesmark   Målåkern åker
  Sjömossen åkermark   Målåkern åker
  Skalkarebackarna terräng   Målåkern åker
  Skalkarekärret kärr   Märkärraåkern åker
  Skitnamad åkermark   Märmossen odlad mosse
  Skitnamad sankmark   Nilssvensagärdet slåtter
  Skomakaremålen åkermark   Norgahägnen äng
  Skomakaremålen skogsmark   Norragärdet äng
  Skomakaremålen terräng, f.d. odlad mark   Norragärdet äng
  Skomakarevallen åkermark   Norra gata väg
  Skomakarevallen terräng, f.d. odlad mark   Norre lycke åker
  Skråkärret, Lilla kärr   Norrhagen hage
  Skräddaretorpet terräng   Norrmaden slåtterkärr
  Skrämman höjd   Norrmaden odlad mosse
  Skvackermossehuvudet mosse   Norrmossen skogsmosse
  Skvackermossen mosse   Norrström fall i å
  Skårebo triangelpunkt   Norråkern åker
  Skårebosjön sjö   Norråkern åker
  Skårebosjön sjö   Nylandet åker
  Skägget skogsmark   Nylandet åker
  Skägget skogsmark   Nylandsåkern åker
  Släta kärr kärr   Nylyckorna åkrar
  Släta kärr kärr   Nyrödjan äng
  Släta kärr terräng   Nyrödjan åker
  Slätbacksängen skogsmark   Nyrödjan äng
  Slätbacksängen äng   Nyrödjorna, Stora skogsmosse
  Slätbråne sankmark?   Nyåkern åker
  Slätbråne skogsmark   Nyån grävd kanal
  Släthåratorpet terräng   Nyängshålet djupt ställe i å
  Släthåratorpet skogsmark   Nöttistet hage
  Släthårsplanen betesmark   Odlingen åker
  Släthårsplanen terräng, f.d.delvis odlad   Ofradsholmen, se Ofredskullen kulle
  *Slättingebygdssjö sjö   Ofredskullen kulle
  Smörgåsen åkermark   Oleåkern åker
  Smörmossen mosse   Olsbackaåkern åker
  Smörmossen mosse   Olåkern åker
  Snappsäcken terräng   Orralyckan åker
  Snappsäcken terräng   Orreforsaån å
  Snickaremålen mosse   Oxakärret skogsmosse
  Snickaremålen skogsmark   Oxhagen hage
  Snuggan terräng   Oxhultet hage
  Snuggan skogsmark   Parken, Stora o Lilla ängar
  Stackmans kulle betesmark   Parkåkern åker
  Stackmans kulle slaggvarp   Pelles hägne åker
  Stakakärret kärr   Pellåkrarna åkrar
  Starbäcken bäck   Penningakullen kulle
  Starbäcken gränsbäck   Per-Lorenshägnen åker
  Stendammekärret kärr   Per-Nilsabacken åker
  Stendammekärret kärrmark   Petterslycka åker
  Stenkakbacken backe?   Pigelipen del av äng
  Stenkisteåkern åkermark   Pipkärret slåtterkärr
  Stenkärret kärr   Pipmålen äng
  Store mosse mosse   Piskehytte äng
  Store mossen åkermark   Plussmaderna mossar
  Store mossen mosse   Prästabron bro
  Store mossen mosse   Prästakärret odlad mosse
  Strupahagen skogsmark   Påkåkrarna åkrar
  Strupahagen skogsmark   Riksåkrarna åkrar
  Strängen betesmark   Rumpan äng
  Stubbakärret åkermark   Rumpåkern åker
  Stubbakärret sank skogsmark   Råksjön sjö
  Stubbamossen åkermark   Rävabacken åker
  Stubbemålamon skogsmark   Rävakätten åker
  Stutamossen mosse   Rävakätten hage
  Surbrunnshagen betesmark   Rävkärret åker
  Svartamålen mosse   Rödmålabäcken bäck
  Svartamålen skogsmark   Rödslåttern odlad mosse
  Svarte mosse mosse   Rösbo maden odlade mossar
  Svarte mosse mosse   Rösboån ågren
  Svartemosse mosse   Samuelsbacke åker
  Svartemosse mosse   Samuelsåkrarna åkrar
  Sävmossen mosse   Sandhorvan åker
  Söderholm terräng   Siggemålaåkern åker
  Sörhagen terräng   Sigtingsrydåkrarna åkrar
  Sörhagen skogsmark   Sinnerkullen åker
  Sörsjön sjö   Sinnerkullen kulle
  Sörängen terräng   Sinnerlyckan åker
  Tallbyssan skogsmark   Sinnerlyckan åker
  Tallbyssan skogsmark   Sinnerlyckan åker
  Timbogöl göl   Sinneråkern åker
  Torparemossen åkermark   Sjöarna odlad mosse
  Torparemossen mosse   Sjöhultet äng
  Trankärret, Norra kärr   Sjölyckan åker
  Trankärret, Norra kärr   Sjölyckan åker
  Trankärret, Södra kärr   Sjömaden slåtteräng
  Trankärret, Södra kärr   Sjömaderna mossar, odlade
  Trinda kärr kärr   Sjömossen odlad mosse
  Trottamålen skogsmark   Skalkarebackarna backar
  Trullamo skogsmark   Skalkarekärret skogsmosse
  Trulsens mosse åkermark   Skallmon grustag
  Träskhagen terräng   Skansabackarna backar
  Träskhagen skogsmark   Skansakärret slåtterkärr
  Tunbergs lycka åkermark   Skansen kullar
  Turamossen åkermark   Skeppsgärdet åker
  Tuvemossen mosse   Skitarehägnen åker
  Tuvemossen mosse   Skitarekärret slåtterkärr
  Tuvängen betesmark   Skitnamad odlad mosse
  Tyskland betesmark   Skitnamadskiften skogsskift
  Tågmossen mosse   Skogvaktarehålan mosse
  Tågmossen mosse   Skomakaremålagärdet gärde
  Tällmossen mosse   Skomakarevallen odlad mosse
  Vargakätten terräng   Skramanelåkern åker
  Vargakätten Saknas   Skråkärret skogsmosse
  Vasabäcken bäck   Skräddarebacken åker
  Vasen mosse   Skräddareåkern åker
  Vasen, Lilla mosse   Skvackermossen skogsmosse
  Vassamålen åkermark   Skylsåkern åker
  Verkmaden sankmark   Skyttängern äng
  Vidkärret kärr   Skårabosjön sjö
  Villatorpet åkermark   Skärvåkern åker
  Villbrånshagen terräng   Slätakärr numera odlad äng
  Villbrånshagen skogsmark   Slätlyckan åker
  Vimålen mosse   Slätåkern åker
  Vimålen skogsmark   Smedlyckan åker
  Vinterkullen kulle?   Smedlyckan åker
  Våkakärret kärr   Smedåkern åker
  Våkakärret kärr   Smedåkern åker
  Våksjöbäcken bäck   Smedängen äng
  Våksjöbäcken bäck   Smörgåsen åker
  Våksjön sjö   Smörhagen hage
  Västermad terräng   Smörmossen skogsmosse
  Yttre sjön åkermark   Snappsäckabacken åker
  Åholmarna skogsmark   Snickaremålamaden gärde
  Åmunsängen skogsmark   Snokakärret äng
  Åmunsängen ängs-o. skogsmark   Snuggan äng
  Åskärret kärr   Sorumpan äng
  Åskärret skogsmark   Stackmans kulle kulle
  Äskebäcken bäck   Stambäcksbro bro
  Äskebäcken bäck   Stampen fall i å
  Östingslund skogsmark   Starrhålet slåtterkärr
  Östra kärr åkermark   Stengärdet gärde
      Stenhägnen åker
      Stenkärret slåtterkärr
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Svenlyckan åker
      Sternagärdet äng och åker
      Stjärnamoåkern åker
      Storkslätbacken kulle
      Stora gärdet äng
      Storagärdet äng
      Storagärdet äng
      Storemosse odlad mosse
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storåkern åker
      Storängen äng
      Storängen äng
      Strupahagen hage
      Stubbemålaåkern åker
      Stugelyckan åker
      Stugåker åker
      Stugåkern åker
      Stutamossen mosse
      Stutamossen skogsmosse
      Stålagärdet gärde
      Stövelåkern åker
      Sumpåkern åker
      Surlyckan åker
      Svartlockan äng
      Svenkarlsatomten åker
      Svettabäcken bäck
      Svinåkern åker
      Sågkvarnsgölen utvidgning av å
      Såglyckan åker
      Såglyckan åker
      Sölamaden slåtterkärr
      Söragårdsmaden gärde
      Söragärdet äng
      Söragärdet äng
      Söragärdet äng
      Söragärdet äng
      Sörahage hage
      Sörbygdavägen landsväg
      Söre lycke åker
      Söre lycke åker
      Söremad odlad mosse
      Söremaden odlad mosse
      Sörhagen hage
      Sörhagen hage
      Söråkersbackarna åker
      Talludden udde
      Tillehall berghäll
      Timbagöl utvidgning av å
      Tisslekärret odlad mosse
      Tjuremossen skogsmosse
      Tjurlyckan åker
      Tobaksbiten åker
      Toe lycke åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomten åker
      Tomtåkern åker
      Tomtåkern åker
      Tomtåkrarna åkrar
      Torparängen äng
      Torpmossen mosse
      Torpåkern åker
      Torrmossen skogsmosse
      Trankärret odlad mosse
      Tremadkärret skogsmosse
      Tresnippen åker
      Trollamo skogsmark
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsåkern åker
      Trädgårdsåkrarna åkrar
      Tunbergs lycka åker
      Turamossen odlad mosse
      Tuvängen äng
      Tuvängen äng
      Tågmossen odlad mosse
      Tällmossen skogsmosse
      Ungnötahagen hage
      Utamossen odlad mosse
      Uthagen hage
      Utterhällarna berghällar
      Vadet vattningsställe
      Vadholmen åker
      Vasabäcken bäck
      Vasen mosse
      Vassagölen utvidgning av göl
      Vedkärret numera odlat kärr
      Verkmaden, se Verka skog skogsmosse
      Vetters kvarnstånd kvarn
      Vibacken åker
      Vigölen utvidgning av bäck
      Vikärret skogsmosse
      Vimålahagen hage
      Vimålamaden gärde
      Vinterkullen kulle
      Vitåkern åker
      Väster bråne hage
      Västerhagsåkern åker
      Västermad slåttermosse
      Västra gärde åker
      Västre damm odlad mosse
      Västre lycke åker
      Ågärdet äng
      Åholmarna ängar
      Åmynningen plats för ådelning
      Åmyningshagen hage
      Åskärret äng
      Åskärrsåkern åker
      Åsvägen vägen
      Åvadsbron bro
      Ängåkrarna åkrar
      Änkans gärde äng
      Äskebron bro
      Äskebäcken bäck
      Äspegärdet gärde
      Äspelyckan åker
      Ögärdet slåtteräng
      Ömaden slåttermosse
      Öster lycke åker
      Öster lycke åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.