ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gärdslösa socken : Runstens härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 122 Naturnamn : 151 Bebyggelsenamn : 180 Naturnamn : 325
Gärdslösa sn *Alvara mossa och skog terräng Gärdslösa sn sn Algatan väg
Gärdslösa sn Aspudden terräng Hagbyborna inbyggarbeteckning Alhaget hag
Gärdslösa sn Backhorvan åkermark Nummerförteckning förteckning Ann-Majhorvan horva
Gärdslösa sn Bastlöten betesmark Nummerförteckning förteckning Ant-Anthagen hage
Gärdslösa sn Bodviken vik Sagesmän förteckning Antillhålet djupställe
Gärdslösa sn Bresingsudden udde Sagesmän förteckning Antillmarken utmark
Gärdslösa sn Bresingsviken vik Sagesmän förteckning Antillmåsen mosse
Gärdslösa by Brobackarna terräng Sagesmän förteckning Antillotten åker
Gärdslösa sn /Se Brunnmosse mosse Sagesmän förteckning Ant-Olsmarken utmark
Gärdslösa sn Brunnsrumsslätten terräng Sagesmän förteckning Backen, Södra, se Södra Backen! Saknas
Gärdslösa sn Bränningen åkermark Sagesmän förteckning Bengts Backe grund
Gärdslösa sn Bränningsmossen åkermark Sagesmän förteckning Beten, Nedra åker
Gärdslösa sn Båtsmansängen åkermark Sagesmän förteckning Beten, Övra åker
Gärdslösa sn Båtsnapen åkermark Sagesmän förteckning Beterna ägor
Gärdslösa sn Bäcken vik Sagesmän förteckning Björkpellbacken horva
Gärdslösa sn Bägbymosse mosse Sagesmän förteckning Björket skog
Gärdslösa sn Bägbyudd triangelpunkt Sagesmän förteckning Björnbacken grund
Gärdslösa sn Bättla sandås (sankmark) Sagesmän förteckning Björnbacken grund
Gärdslösa sn Dild åker Sagesmän förteckning Bredåker åker
Gärdslösa sn Dragslätt åkermark Sagesmän förteckning Bresingsviken vik
Gärdslösa sn Dröftkullen, Stora kulle Sagesmän förteckning Bresingsudden udde
Gärdslösa sn Fartygsviken vik Sagesmän förteckning Bresingsudden udde
Gärdslösa sn Fiskbäckarna åkermark Sagesmän förteckning Brit-Stinahorvan åker
Gärdslösa sn Fiskbäckarna ägonamn /Se Sagesmän förteckning Brunn Måse mosse
Gärdslösa sn Framtomtsängen betesmark Sagesmän förteckning Bränningen lotter
Gärdslösa sn Galgbacken backe Sagesmän förteckning Bunkarna horvor
Gärdslösa sn Galgbacken plats /Se Sagesmän förteckning Båtsmansängen slåtteräng
Gärdslösa sn Galgängen åkermark Sagesmän förteckning Båtsnapen horvor
Gärdslösa sn Galltorp lund lund Sagesmän förteckning Bägby Jusgrund grund
Gärdslösa sn Galltorpsvrån åkermark Sagesmän förteckning Bägby Måse mosse
Gärdslösa sn *Galmarås källa Saknas Gärdslösa sn Bägby Udd udde
Gärdslösa sn Granhorvan åkermark Gärdslösa sn Bälten grund
Gärdslösa sn Gräshaget betesmark Gärdslösa sn Dragslätt åker
Gärdslösa sn Gullavrå åkermark Gärdslösa sn Elin horva
Gärdslösa sn Gunnstömla åkermark Gärdslösa sn Ellströmlotten åker
Gärdslösa sn Gunnstömla åker /Se Gärdslösa sn Erlands Rör stenrör
Gärdslösa sn /Se Gölen göl? Gärdslösa sn sn Erlands Rör stenrör
Gärdslösa sn /Se Hammaråsen åkermark Gärdslösa sn Erlands Rör stenrör
Gärdslösa sn /Se Hobben åkermark Gärdslösa sn Fiskbäckarna åkrar
Gärdslösa sn /Se Holmen udde Gärdslösa sn Fiskbäckarna åkrar
Gärdslösa sn /Se Håpen åkermark Gärdslösasocken socken Fiskbäcksbron bro
Gärdslösa sn /Se Hästhagen betesmark Gärdslösasocken sn Flaten åker
Gärdslösa sn /Se Höglundar skogsmark Gärdslösa sn Framlotten åker
Gärdslösa sn /Se Kalkugnen åkermark Alebäck avs. Främsta Lotten åker
Gärdslösa sn /Se Kalvbrunnshorvan åkermark Backgården Saknas Fästskogen lövskog
Gärdslösa sn /Se Kalvhaget betesmark Boden handelsaffär Galgbacken skog
Gärdslösa sn /Se Karten holme Bägby by Galgen galgbacke
Gärdslösa sn /Se Karterörskullen kulle Bägby byar Galgen Saknas
Gärdslösa sn /Se Karterörsäng åkermark Bägby by Galltorp Lund lövskog
Gärdslösa sn /Se Karumsrörsbacken åkermark Bägby, Övra by Galltorpvrån åker
Bägby by »Kjärnge Lårs åkers Spjellen» ägomark /Se Bägby Bodar sjöbodar Gammalhorvor åker
Bägby by /Se Klosterhagen åkermark Bägby, Nedra by Gata, Norra väg
Bäjby, se Bägby by Kohorveängen betesmark Bägby, Nedre o. Övre byar Gatan väg
Galltorp gd Krassekärrs källa mineralvattenkälla Bägby Strand kronallmänning Gata, Gröna väg
Galltorp g Krasskärr kärr Bägby, Övra by Granen Saknas
Galltorp g Kullen åkermark Fattiggården ålderdomshem Grangatan väg
Galltorp gd Kvarnhorvan åkermark Fattigstugan hus Granhorvan åker
Galltorp gård Kvinnlundarna åkermark Frälsegården gd Granmarken ägor
Greby by /Se Kvinnlundarna åkermark /Se Galltorp gård Gröna Gata väg
Gärdslösa by Källäng betesmark Galltorp gård Grundet grund
Gärdslösa by »Käringalåret» åker /Se Galltorp gd Grundet grund
Gärdslösa by /Se »Kärringelårspjellen» ägomark /Se Galltorp gd Grässjan sättställe
Gärdslösa by Kätte Hög backe /Se Galltorp gd Gröna Gata väg
Gärdslösa by, gd /Se Kättehög kulle /Se Galltorp gd Grönshorvorna åkrar
Gärdslösa, Norra o. Södra byar Kättehögskullen kulle Granvik avs. Guldlandet åker
Gärdslösa, Norra o Södra byar Lamphagen åkermark Grönsvall avs. Guldvrån åker
Gärdslösa, Norra by Lassten klippa Gärdskulla avs. Guldåkern åker
Gärdslösa, Södra by och prästgård Lindby tall åker- och betesmark Gärdslösa sn Guldåkern åker
Hagby by Lindby tall åkermark Gärdslösa by och sn Gårdängen Saknas
Hagby by Lindby tall åkermark Gärdslösa gd Gärdet, Norra, se Norra Gärdet! Saknas
Hagby by Långebro vägbro Gärdslösa byar Gärdet, Västra se Västra Gärdet! Saknas
Hagby by /Se Löten utmark /Se Gärdslösa byar Gärdslösamarken utmark
Hagby by /Se Löthorvan åkermark Gärdslösa Bodar sjöbodar Hagby Gata bygata
Högtomta by Mjölkkärret kärr Gärdslösa Bodar sjöbodar Hagbymarken utmark
Högtomta by /Se Mon terräng Gärdslösa, Norra by Hagby Ström vattendrag
Jordsläta by Mosshaget mosse Gärdslösa, Norra kronallmänning Hammaråsen ås
Jordsläte by Mossås betesmark Gärdslösa, Södra by Hedvigs Björkhag skog
Jordsläta by /Se Möllinggärdet åkermark Gärdslösa, Södra by Helfrids Mark mark
Jæmgydhe se Jämjö by Norra danket sankmark Gärdslösa, Södra by Holmen skogshobbe
Jämjö by Norra näs betesmark Hagby by Holmen, Trinda, se Trinda Holmen Saknas
Jämjö by Norra viken vik Hagby by Horvan jord
Jämjö by Notholmen holme Hagby by Horvan, Nedra, se Nedra Horvan Saknas
Jämjö by Odensflisor stenar Himmelriket hus Horvan, Stora horva
Jämjö by Oxelängarna betesmark Himmelriket hus Hundsikhorvan horva
Jämjö by Parken åkermark Högtomta by Hässlet åker
Jämjö by Prästskogen skog Högtomta by Hästhorvan horva
Jämjö by /Se Riset betesmark Högtomta by Höga Back höjd
Lindby by Rundbergsviken vik Högtomta by Högmarken, se Tjuse Högmarken Saknas
Lindby by Runnbäcken bäck Högtomta by Högtomta Ängar ägor
Lindby by Rättarebacken åkermark Ingeborg lht Ingrälla Sten gråhall
Lindby by /Se Rävslätt åkermark Jordsläta by Ingrällastenen gråhall
Lindby by /Se Rökärr kärr Jordsläta by Ingrälla Sten sten
Runsberga by Saltängen åkermark Jordsläta by Israelgatan väg
Skedås hemman /Se Sjöhorvorna åkermark Jordsläta by Israelhagen hage
»stødhlinge» se Störlinge by Sjömarken betesmark Jordsläta by Israelhorvan horva
Stødhlinge se Störlinge by Skedås åkermark Jordtorpslund avs. Jalsgatan gärdesväg
Störlinge by Skepparum åkermark Jämjö by Jämjövägen väg
Störlinge by Skälgatan brukningsväg Jämjö by Jösseckhorvan horva
Störlinge by Skälstensbackarna åkermark Jämjö by Kalvbrunnen åker
Störlinge by Smedgrund grund Jämjö by Kalvbrunn lotter
Störlinge by Spelmansplan åkermark Jämjö by Kalvhagshorvan åker
Störlinge by Stenhorvekärret kärr Kajs-Lengården gd Kanalen vattenväg
Störlinge by /Se Stensträngsområde terräng? Krasse Kärr lht Karte Rör stenrör
Störlinge by /Se Stenängen betesmark Krasse Kärr lht Kartrörstenen stenhall
Störlinge by /Se Stockbromossen mosse Kronovattnet lht Katte Rör backe
Störlinge poststation /Se Storhorvan åkermark Kyrkan kyrka Malmbergs hage, se Paul Jungs hage Saknas
Sätra by Strömmen å Kyssby by Kittels Hög hög
Sätra by Strömängen ängsmark? Lindby tall Saknas Kiste Rör lott
Sätra by Stömla åkermark Lindby tall Saknas Kiste Rör lott
Sätra by Stömla gärde /Se Lindby by Klosterskogen skog
Sättra by Stömla åker /Se Lindby by Klosterskogen Saknas
Sätra by /Se Störlinge gran skogsmark Lindby by Knopbackarna lott
Sättra by /Se Störlingeviken vik Linntorpet lht Knutshorvan jord
Sättra by /Se Svartbyhorvorna åkermark Logen goodtemplarföreningslokal Knöse Grund grund
Sättra by /Se Sättramark terräng Lund Saknas Knöse Grund grund
*Sörby by Södra Lanket delvis uppodlad sankmark Mejeriet, se 6 Sättra Saknas Knöse Grund, se Knösgrund grund
Sörby by Södra mossen mosse Norrgården gd Knösgrund, se Knöse Grund grund
Sörby by /Se Södra viken vik Norrgården gd Knösgrund grund
Tjusby by Södra vrån åkermark Norrgården gd Knösgrund grund
Tjusby by Sörby tall åkermark Norrgården gd Knösgrund grund
Tjusby by /Se Sörby tall åkermark Nytorp avs. Kohorvan åker
Tjusby by /Se Sörby tall triangelpunkt Oxhagen torp Kok Gryta källa
  Tallhorva åkermark Oxhagen lht Kok Gryta källa
  Tingsmossen åkermark Pilbrunnen bybrunn Korsbacken åker
  Tingsmossen Saknas /Se Prästgården prästgård Korskullarna Saknas
  Tistelängarna åkermark Ramsättra, Sörby och Lindby tallar, se Sörby tall Saknas Krokskär skär - udde
  Tjusby fjärd fjärd Ramsättra, Sörby och Lindby tallar, se Lindby tall Saknas Kull Hög höjd
  Tjusby lund skogsmark Ramsättra, Sörby och Lindby tallar, se Sörby tall Saknas Kvarnbacken höjd
  Tjushög hög Rosenborg samhälle Kvarnberg höjd
  Tjushög gravhög /Se Runsberga by Kvarnbacken höjd
  Tjushög hög /Se Runsberga by Kvarnhorvan horva
  Tomtstenarna stenar Runsberga by Kvarnhorvbacken höjd
  Trinda holmen udde Runsberga by Kvarnlotten åker
  Trälsprängängen åkermark Runsberga by Kvarnlotten åker
  Utmossen mosse Runsberga by Kvinnlundarna åker
  Vaktarängen åkermark Skedemosse hemman Kyrkbacken lott
  Vallåsen betesmark Skedås hemman Kyrkvägsgatan väg
  Vi, Norra åkermark Smaragden pensionat Källarhagen jord
  Vickelstigarna passage /Se Stora Störlinge by Källotten åker
  Vickelstigarna naturnamn /Se Strömsrum avs. Kärleksbuskarna skog
  Vitmossen mosse Strömsrum avs. Kärnghålet ställe
  Vitrörskärret kärr Störlinge by Kätte Hög backe
  Vårdbötsbacken höjd /Se Störlinge by Kätte Hög backe
  Västra mossen mosse Störlinge by Kätte Hög backe
  Västra utmarken skogsmark Störlinge by Kätte Hög backe
  Västra utmarken åker och betesmark Störlinge by Kätte Hög hög
  Västra äng betesmark Störlinge by Kätte Hög hög
  Örkullarna kullar Störlinge by Ladhagen hage
  Östra utmarken terräng Störlinge kronallmänning Ladåker åkrar
  Östra utmarken utmark Störlinge Strand kronallmänning Landborgen landborg
  Övra marken terräng Sättra Saknas Landborgen landborg
    Sättra by La(r)ssten gråhall
    Sättra by Lergatan väg
    Sättra by Lergatvägen väg
    Sättra by Lerhålan lertag
    Sättra Mark avs. Lillmarkhorvan åker
    Södra Skog avs. från hemman Lindan åker
    Sörby by Lindby gärde utjord
    Sörby by Lindby Mo Saknas
    Sörby by Lindby Mon stätt
    Sörby by Lindby Tall skog
    Sörby by Lindby Tall skog och bygd
    Sörby tall Saknas Lopphag hage
    Sörby tall Saknas Lotten, Främsta, se Främsta Lotten! Saknas
    Sörby tall Saknas Lotten, Västra äga
    Sörby Tall lhter Lotten, Övra, se Övra Lotten Saknas
    Sörby, Östra by Lundmanhagen hage
    Sörby Torp avs. Långhorvan jord
    Tjusby by Långåker åker
    Tjusby by Löten betesmark
    Tjusby by Maj-Stinhagen hage
    Tjusby by Maj-Stinhagen, se Petter-Larshagen hage
    Tjusby by Marken betesmark
    Tjusby by Marken utmark
    Tjusby by Markerna utmark
    Tjusby by Markerna utmarker
    Torpet avs. Mark, Västra utmark
    Västra Byarna byar Mark, Södra, se Södra Mark Saknas
    Ängtorp avs. Mark, Södra, se Södra Mark! utmark
    Östra Mark avs. Mark, Östra, se Östra Mark Saknas
      Matt-Petterjorden lott
      Mellanlotten åker
      Mellanlotten äga
      Mellhorvor, se Ellströmlotten åker
      Mellsättningen sättställe
      Mon, se Lindby Mon Saknas
      Morfarshorvan horva
      Måsgatan väg
      Måsgatan väg
      Måshorvan horva
      Märthorvan åker
      Nedra Beten, se Beten, Nedra Saknas
      Nedra Horvan åker
      Norra Gata väg
      Norra Gärdet ägor
      Nya Vägen väg
      Nybygget åker
      Nyhorvan horva
      Nyskift åker
      Nämndemanshaget hag
      Nämndemanshorvan horva
      Nötkullarna höjd
      Oceanen lott
      Odens Flisor monument
      Oljbacken höjd
      Oll-Pershorvan horva
      Oxhaget beteshag
      Perhaget hag
      Perhorvan horva
      Pers Backe backe
      Petter-Larshagen, se Maj-Stinhagen Saknas
      Pilhagen jord
      Planterhagen jord
      Ramsättra Tall skog
      Riset jord
      Rolandsgatan väg
      Rothagen jord
      Rotmoshorvan horva
      Rovhorvan horva
      Rundbergviken vik
      Rättarbacken backe
      Rättarebacken backe
      Rättarstenen gråhall
      Rävkullen höjd eller åker
      Röda Kärr sidd
      Röråkerslotten lott
      Sanden jord
      Sandsäng åker
      Siktbacken backe
      Simm Horva åker
      Sjuryggrundet grund
      Sjuryggrundet grund
      Sjöhorvan betesmark
      Skalkarebackarna, se Skalkarbacken! Saknas
      Skalkarbacken backe
      Skarporna lotter
      Skogen skogstrakt
      Skog, Södra, se Södra Skog Saknas
      Skälgatan väg
      Skälgatan väg
      Skälstenarna äga
      Smedbeten åker
      Smedgrund grund
      Smedgrund grund
      Smedhorvor åker
      Småland åker
      Smörgrund grund
      Smörgrund grund
      Smörgrund grund
      Sommarvägen genväg
      Stenhuggarehorvan horva
      Stocke Brunn åker
      Stora Horvan horva
      Strandlotten åker
      Strömhaget beteshag
      Strömgatan väg
      Strömmen vattenväg
      Stubblund åker
      Stymmelkällan vattenställe
      Störlinge Gran skog
      Störlinge Gran skog
      Störlinge Vallgata väg
      Störlingholmen holme
      Störlingviken vik
      Svartbyhorvor, se Svartbyhorvorna horvor
      Svartbyhorvorna jord
      Svartbykärret vatten
      Svarvarhålet sättställe
      Sven-Modighorvan jord
      Svinkälla vattenställe
      Svärjarbiten åkerbit
      Sättra Torg, jfr Torget plan
      Södra Backen berg
      Södra Mark utmark
      Södra Mark utmark
      Södra Skog Saknas
      Sörby Tall barrskog
      Sörby Tall skog
      Tallarna, se Sörby Tall bygd
      Tallen skog
      Tall Horvor åkrar
      Tingsmåsen lott
      Tjusby Lund lövskog
      Tjushög gravhög
      Tjuse Hög backe
      Tjuse Hög backe
      Tjuse Hög backe
      Tjuse Högmarka mark
      Tjölperna åker
      Toklogen äga
      Torget plan
      Torhorvan horva
      Trinda Holmen holme
      Trälspräng åker
      Trälspräng åker
      Vaktar-Johanhorvorna horvor
      Vallgatan väg
      Vallgatan väg
      Vallgatan gata
      Vallgatan väg
      Vallåsen ås
      Vallåsen sandås
      Vickelstigarna väg
      Vickelstigen väg
      Vikumsgrundet grund
      Vintervägen gångstig
      Vitmåsen mosse
      Vitrör höjd
      Vitrör höjd
      Vitrörsgrinden grind
      Vårdbötsbacken höjd
      Vägen, Nya, se Nya Vägen Saknas
      Västra Gärdet ägor
      Västra Lotten äga
      Västra Mark utmark
      Västra Äng äga
      Ängen åker
      Ängåkern lott
      Ölandsgatan väg
      Östra Hägnaden äga
      Östra Jalet ägor
      Östra Sjö Saknas
      Övra Beten, se Beten, Övra Saknas
      Övra Horvan horva
      Övra Lotten åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.