ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Egby socken : Runstens härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 34 Naturnamn : 91 Bebyggelsenamn : 80 Naturnamn : 157
Ekby sn Basbacken terräng Egby sn sn Backhorvan åker
Ekby sn Bastekullen äga Egby sn Basbacken höjd
Ekby sn /Se Bastekullen åker Ekby sn Basen horvor
Ekby sn Bergsdalen äga Egby sn Beten äga
Ekby Saknas Bergsidden Saknas Egby sn Beten åker
Ekby sn Björket terräng Egby sn Betkärret hag
?Ekby sn Björklindar äga Ekbyborna inbyggarbeteckning Bet, Norra, se Norra Bet hag
Egby sn Brolindsängen äga Larsson, Alfred sagesman Bet, Västra, se Västra Bet åker
Egby sn Brospjäll äga Olsson, Edvin sagesman Bet, Östra, se Östra Bet! Saknas
Egby sn Brunnskärret äga Olsson, Viktor sagesman Biten byplan
Egby sn Brunnskärr åker Olsson, August sagesman Bleken grund
Egby sn Degerkullen äga Persson, Emil sagesman Blötåker åker
Ekby sn /Se Djupekärrsängen äga Egby sn Bomärket sättställe
Ekby sn /Se Djupekärrsängen terräng Egby sn Bomärket sättställe
Egby sn /Se Egby udde udde Egby sn Bomärket sättställe
Egby sn /Se Egbyudde udde Egby socken socken Bredflåten sten
Egby sn /Se Flatängen äga Egby sn Brolindor åker
Ekby sn /Se Flisåker åker Bodarna sjöbodar Broåker åker
Egby sn /Se Flohorvan äga Bodarna, Västra, se Sandhorvan avs. Brunnsdalen äng
Ekby sn o. förs. /Se Flokärret äga Bodholmen fiskbodar Brunnsdalsbrunnen brunn
Egby by Flokärret sankmark Egby by Brunnshorvan lott
Ekby by Fåreholmen äga Egby by Brunnskärr äng
Ekby by Gatkärr äga Egby Bodar sjöbodar Brännaren grund
Ekby by Gräshag äga Egby Strand lht Egby Jale åkrar och ägor
Egby by Grönen terräng Ekby, se Egby by Flaten åker
Egby poststation /Se Haråkersäng terräng Enerum avs. Flisåker lott
Laxeby by Hasselängar äga Enklasshorvan avs. Fyrkanten beteshag
Sandby by Hjortholmen äga Flackhorvan lht Fyrmärke sättställe
Sandby by Hobberslunden äga Flakhorvan lht Grundet sättställe
Sandby by Holksmossen äga Grönhagen avs. Grundet sättställe
Sandby by Hyckelbet äga Grönhorvan avs. Grundet, Långa grund
Ytterby by Hyckelbet åker Gärdet, Nedra, Östra, se Nedra Östra Gärdet åker Grundet, Trinda grund
Ytterby by /Se Hyckel-bet äga /Se Gärdet, Östra, se Östra Gärdet! Saknas Grässjan sättställe
Ölands Egby poststation /Se Hyckel-åker äga /Se Hägnaden, Västra avs. Hamnen hamn
  Hyckel-äng äga /Se Hästen avs. Horvan, Mellra, se Mellra Horvan åker
  ?Hyckla äga /Se Kronovattnet lht Horvan, Nedra, se Nedra Horvan åker
  Hålgateängen äga Kyrkan kyrkbyggnad Horvan, Västra, se Västra Horvan lott
  Kalvshorvan äga Laxeby by Horvan, Östra, se Östra Horvan lott
  Klockelindsängen äga Laxby by Hyckel åkrar
  Kornhagen äga Laxby by Hyckel åkrar
  Kråkkärrsängen äga Laxby by Hyckelåkrarna åkrar
  Kyrkomossen äga Laxeby, se Laxby by Hägnaden beteshag
  Kyrkmossen åkrar Laxtorp avs. Höga Stenar stenar
  Källbrunnshålan äga Lusthagen avs. Jalet, Östra, se Östra Jalet åkrar
  Ledängarne äga Lusthagen avs. Kalvshagbacken ås
  Lilla Mosse äga Malmen hus och hem Karsollbacken horva
  Långa grundet ö Malmsborg avs. Klampen grund
  Mellre mossen terräng Malmsborg Saknas Kloven Sten gråhall
  ?Mörlindeändan äga Mellanhorvan avs. Klyssan malm
  Nyhorvan äga Mellanhorvan, Västra avs. Kogrundet stengrund
  Nästhorvan äga Mellanhorvan, Östra avs. Konungariket äng
  Oljemossen äga Månshagen avs. Kristinhagen hage
  Orgemossen delvis uppodlad mosse Norrgården gd Kryparehorvan horva
  Parkbacken äga Nyborg avs. Kråkkärr äng
  Pilkärr äga Nyborg avs. Kvarnhorvan lott
  Prostedömet äga Nyborg avs. Kyrkgrund sättställe
  Prästhorvan äga Nygård avs. Kyrkmåsen åker
  Ransorden Saknas Nylund avs. Kyrkmärket sättställe
  Ransorden strand Nytorp avs. Källan vattenställe
  Ransorden bodholme /Se Nästhorvan avs. Laxby Grund grund
  Ransords garnhagarna äga Rosenborg avs. Laxby Mark utmark
  Sandhorvan äga Sandby by Ledängen äga
  Sandlindarna äga Sandby by Lergrund grund
  Själkarten ö Sandby by Lurpellhorvan horva
  Sjöåsen äga Sandby by Långa Grundet grund
  Sjöåsen terräng Sandby Bodar sjöbodar Långåker åker
  Smedholmen äga Sandby Strand lägenheter Långåker Saknas
  Snäckan ö Sandhorvan avs. Majsa stenblock
  Stackhällsmossen äga Stommen stommhemman Marken utmark
  Stackhällsmossen åkrar Stommen stommhemman Markhorvan, Mellra, se Mellra Markhorvan äga
  Stenängarna äga Stommet, = Stommen, se Stommen stommhemman Markhorvan, Västra, se Västra Markhorvan äga
  Strömsidden äga Strömsdal avs. Markhorvan, Östra, se Östra Markhorvan äga
  Surhorvekärret äga Surhorvan avs. Markgatan väg
  Svartbäck terräng med bäck Vagnen avs. Markhorvorna horvor
  Svartbäckshålen äga Ytterby by Mark, Östra, se Östra Mark åker
  Södra mossen äga Ytterby by Mellangatan väg
  Södra mossen äga Ytterby by Mellra Horvan åker
  Södra mossen terräng Ytterby by Mellra Markhorvan äga
  Trindan ö Ytterby Bodar sjöbodar Nedra Horvan åker
  ?Vageresängen äga Ytterby Bodar sjöbodar Nedra Tvärgatan väg
  Vaktarängen äga   Nedra Östra Gärdet åker
  Vitrörsbacken äga   Niss-Jonsbjörket äga
  Vårdbötsröret stenrör /Se   Norra Bet hag
  Västra mossen äga   Norrbackbrunnen bybrunn
  Västra mossen åker   Nygärdet lott
  Åshorvan äga   Oseanen åkrar
  Åshorvan äga   Oxhaget åker
  Åsängen äga   Pell-Ollhorvan åker
  Äskedäld äga   Pilhorvan äga
  ?Ägmossen äga   Prostdöme lott
  Örnkullebacken äga   Prästhorva äga
      Ranshorn plats
      Ransorden boholme
      Ransorden boholme
      Ransorden boholme
      Rovhorva äga
      Rovhorvor jord
      Rovlandet åker
      Rovlandet åker
      Rumpen grund
      Sakrisbacken backe
      Sakrishorvan horva
      Sakrishorvan horva
      Sakrishorvan horva
      Sandbornas Sjögata väg
      Sandby Vallgata väg
      Sandby Ås grund
      Sandby Ås sättställe
      Sjögatan väg
      Sjögatan väg
      Sjöhaget beteshag
      Sjöhaget beteshag
      Sjömarken beteshag
      Sjön Saknas
      Skogshagen hage
      Skurven gråhall
      Skurvrevet rev
      Snäckan grund
      Snäckan grund
      Sommargrund grund
      Sten, Kloven, se Kloven Sten gråhall
      Stenar, Höga, se Höga Stenar stenar
      Stommarken, jfr Stommen utmark
      Storsillrena sättställe
      Strandhorvor hag
      Surhorvan byplan
      Surhorvan byplan
      Tarmlängder lott
      Tomten tomt
      Tomterna ägor
      Tornmärke sättställe
      Torparebacken backe
      Trinda Grundet grund
      Tuvhaget betesmark
      Tvärgatan, Nedra, se Nedra Tvärgatan väg
      Tvärgatan, Övra, se Övra Tvärgatan väg
      Vallgatan sjögata
      Vallgatan Saknas
      Vikinghorvan horva
      Vårdbötsröret stenrör
      Vårdbötsröret rör
      Västra Bet åker
      Västra Horvan lott
      Västra Markhorvan äga
      Zackrishorvan, se Sakrishorvan horva
      Åsen sättställe
      Åsen sättställe
      Ängels Hag lott
      Örnkullbacken höjd
      Östergärdet jord
      Östra Bet äga
      Östra Gärdet jord
      Östra Horvan lott
      Östra Jalet åkrar
      Östra Mark åker
      Östra Markhorvan äga
      Övra Tvärgatan väg

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.