ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Bredsätra socken : Runstens härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 57 Naturnamn : 88 Bebyggelsenamn : 158 Naturnamn : 262
Bredsäter sn Antskär udde Bredsätra sn sn Antskär holme
Bredsätra sn Berget åkermark Bredsättra sn Askels Rör stenrör
Bredsätra sn Brakvedskärret kärr Bredsättra sn Berg Horva lott
Bredsätra sn /Se Bönekorset på Sikevads udde /Se Andersson, Aderbert personnamn Bergåker lott
Bredsätra sn Dalbacken åker- o. betesmark Andersson, Adolf personnamn Beterna jord
Bredsätra sn Djupvarp bukt Andersson, Liva personnamn Björket betesmark
Bredsätra sn Finnebacke betesmark? Danielsson, Hillevi personnamn Björket ägor
Bredsätra sn Flatbottnan sund Nilsson, Alding personnamn Björkgatan väg
Bredsätra sn Flatbottnan sank mark Nilsson, Ernst personnamn Blomhorvan jord
Bredsätra sn Fårevadsudden udde Nilsson, Tilda personnamn Blötan ställe på sjön
Bredsätra sn Grässkär, Norra ö Olin Saknas Blötan ställe på sjön
Bredsätra sn Grässkär, Södra ö Olsson, Ally personnamn Bomark grund
Bredsätra sn /Se Gunnerösbackarna åkermark Olsson, Emil personnamn Bredflaten åker
Bredsätra sn Haget åkermark Olsson, Hilbert personnamn Bredsättra Fyr fyr
Bredsätra sn Haglevik betesmark? Olsson, John personnamn Bredsättra Sand fält
Bredsätra sn /Se Harfjärden betesmark? Persson, N.P. personnamn Brithorvan åker
Bredsätra sn Harfjärden sank mark Pettersson, Ernst personnamn Broklyckan äng och åker
Bredsätra sn Hjälmängen åkermark Bredsätra sn Broklyckan lott
Bredsätra sn /Se Holmsbacken backe Nummerförteckning förteckning Bro Sten sten
Bredsätra sn /Se Hästhagen del av udde Bredsättra sn Brudsten stenblock
Bredsätra sn /Se Jutbron bro? Bredsättra sn Brudstenen sten
Bredsätra sn o. by /Se Kapelludden udde Bredsättra sn Bröttelboden sjöbod
Bo by Kapelludden udde /Se Bredsättra sn Bultrör stenrös
Bo gdr /Se Karten holme Bredsättra sn Bygatan vägbit
Bredsätra by Karten holme Bredsättra sn Båsknoppa åker
Bredsätra poststation /Se Kattkull betesmark? Bredsättra sn Bäck, Långa, se Långa Bäck jord
Gåtebo by (och prästgård) Kläppingegärdet åker Bredsättra socken socknen Bäckarna lott
Kapellet kapellruin Kojängen betesmark? Bredsätra sn Bäcken ställe i sjön
?Kläppinge by Krokskär, Västra ö Bredsätragafflarna inbyggarbeteckning Dalgropen håla
?Kläppinge by Krokskär, Västra del av halvö Alexborg lht Dalgropen håla
Kläppinge by Krokskär, Östra ö Anders-Jonshagen lht Dalgropen håla
Kläppinge by Krokskär, Östra del av halvö Annelund lht Dalgropen håla
Kläppinge by /Se Kvarnbacken åkermark Backgården gd De Gamlas Horva lott
Långöre by Kvinnö åkermark Backgården gd Djupgatan lott
Långöre by Kvinnö landtunga /Se Backhorvan avs. Djupvarp ställe i sjön
Långöre by Källerbacken åkermark Blomhorvan avs. Dragg-Pells Sten sten
Långöre by /Se Lishagen betesmark Bo gårdar Draggrumpan åker
Långöre kapell ruin Longöre Kapel, se Sankta Britas kapell ruin Bo gårdar Draggrumpan lott
Melösa by Långöreudd udde Bo gårdar Drängspräng lott
Melösa by Långörsudden udde Bo gårdar Drängspräng Saknas
Melösa by /Se Löthorvan åkermark Bogårdarna gårdar Eklundsängen åker
Mellösa by /Se Melösaviken vik Bredsättra by Ekåker åker
Mellösa gd? /Se Märremossen mosse Bredsättra by Emils Norra Sand jord
Mellösa by /Se Möntomten åkermark Bredsättra by Enhaget åker
Melösa by /Se Nedra Sandby fjärd fjärd Bredsättra by Finbacke grusbacke
Melösa by /Se Norrehag betesmark? Bredsättrabyn byn Finne Backe höjd
*Molene staplar undervattensgrund Notholmen holme Bredsätrasstom gård Flage sättställe
Ormöga by Orgemossen mosse Fridedal lht Flatbottnan sjö
Ormöga by /Se Planteshagen åkermark Fridsdal lht Flode vattensamling
Sandby by Prästhåp åkermark Gåtebo by Flode kärr
Sandby, Nedre by Sankta Birgitte källa källa Gåtebo by Flodkärret kärr
Sandby, Övre by Sankta Britas kapell ruin Gåtebo, se Gåtbo by Fyren kappelluddens fyr
Sankta Birgittas kapell, se Långöre kapell ruin /Se Sikvarp hamn Gåtbo by Fyren fyren i Bredsättra
Sankta Birgitte kapell kapellruin Sikvarp udde Gåtbo by Fårvadet kärrmark
Sikvarps kapell förr kapell /Se Sikvarphamn hamn Hag, Södra, se Södra Hag! Saknas Gata, Norra, se Norra Gata väg
Skedstad by Sikvarp hamn Haget torp Grundet sättställe
Skedstad by /Se Sikvarphamn hamn /Se Haglerum by Grundet, Lilla grund
  Sikavarpet hamn /Se Haglerum hemman Gräshaget jord
  Sikvarpsudd udde Haglerum hemman Gräsjan grund
  Skallgrundet grund Haglerum lht Grässkär holme
  Skallängarna åker- o. betesmark Haglerör hemman Grässkär holme
  *Skedemosse mosse Hagtorp lht Gröna åkern
  Skedstadvik vik Hästhaget lht Gårlånge åker
  Smörasken, Inre holme Johanneslund avs. Gåskärr åker
  Smörasken, Yttre holme Jödde Bodar sjöbodar Gåtbo Måse mosse
  Soten, Yttre holme Kapellet kapell Hamrarna lott
  Soten skär /Se Kläppinge by Harfjärden vik
  Stackhalla åker- o. betesmark Kläppinge by Harfjärden vik
  Stensbodviken vik Kläppinge by Hemlotten äga
  Stickholmen holme Kläppinge by Hjälmingen delvis åker
  Svankärr kärr Kläppinge by Holm betesmark
  Svarthålet vik Kronovattnet lht Holmarna gräsmark
  Sättra ägor Kvarnbacken lht Holmgatan väg
  Tallhaget åkermark Långöre by Horvan, Norra horva
  Tjusby fjärd fjärd Långöre by Horvgatan väg
  Tornhorvan åkermark Långöre by Hultet ställe i sjön
  Toven strandmark Långöre by Håpen åker
  Träsket åkermark Långöre by Hökstenskärr äng
  Tärnön ö Långöre by Isakhorvorna horvor
  Visgärde äng /Se Långöre by Jale, Norra, se Norra Jale ! Saknas
  Visgärdehorvan betesmark? Långöre by Jalet, Västra, se Västra Jalet ! Saknas
  Visgärdehorvan betesmark? Långöre by Jordansflo åker
  Visgårdeshorvan sank mark Löthorvan lht Jutbron stenbro
  Visgärdsbeten betesmark Mark, Östra, se Östra Mark! Saknas Jutbron stenbro
  Vårdbötsröret rör /Se Marken avs. Jättgravarna plats med stenrös
  Vårdbötsrörsbacken åkermark Marken avs. Kalvhagslotten åker
  Yttre marken åkermark Mejeriet lht Kalvhagsåkern jord
  Östermark betesmark? Mellösa by Kampäng äng
    Mellösa by Kampäng ängsmark
    Mellösa by Kappellet kapellruinen
    Mellösa by Kapellet kapell
    Mellösa by Kapellet det nedrasade kapellet
    Mellösa by Kapellet kapellruin
    Nissgården gård Kapellet ruin
    Niss-Niss horvan lht Kapellhamnen vid Kapelludden
    Norrehag avs. Kapelludden fyr
    Norr-Oll Bodan sjöbodan Kapelludden udde
    Nyborg lht Kappeludden udde
    Ormeryd lht Kapellsudden udde
    Ormöga by Kapellviken vik
    Ormöga by Karten holme
    Ormöga by Katen stenknalle
    Ormöga by Karten holme
    Ormöga by Karten holme
    Ormöga by Kattkullbacken gärde
    Ormöga by Kattkullen åker
    Oräddhorvan avs. Klampen grund
    Oräddhorvan avs. Klampen sättställe
    Persro lht Klovstensbacken höjd
    Rosendal lht Korptegen åker
    Rosenlund avs. Krokskär udde
    Rovlandet avs. Krokskär udde
    Rovlandet lht Kvarnbacken, jfr Kyrkåkern höjd
    Rovlotten lht Kvarnlotten åker
    Sandby byar Kvarnspjäll åker
    Sandby byar Kvinnö lotter
    Sandby, Nedra by Kvinnö lotter
    Sandby, Nedra by Kvinnögatan väg
    Sandby, Övra by Kyrkmark grund
    Sandby, Övra by Kyrkåkern lott
    Sandbyläge lht Källarbacken åker
    Sandbyläge lht Kärngens Horva åker
    Sandbytorp avs. Ladhagen hage
    Sandbytorp lht Landsvägen östra landsvägen
    Sjömarken lägenheter Livsgrund grund
    Sjövik lht Lilla Grundet grund
    Sjövik lht Linnmåsarna åkrar
    Sjövik lht Linnmåsvägen väg
    Skedstad by Lotten, Södra äga
    Skedstad by Lundbacken backsluttning
    Skedstad by Lundängen lott
    Skedstad by Långa Bäck jord
    Snedassål ställe Långbäck äng och åker
    Stenhorvan lht Långåker lott
    Stenhorvan, Stora, se Stora Stenhorvan Saknas Långören ören
    Stensberg lht Långöre Udd udde
    Stensberg lht Marken utmark
    Stensberg lht Marken utmark
    Stensberg lht Markerna utmarker
    Stensberg lht Marken, Yttra, se Yttra Marken Saknas
    Stensbodarna sjöbodar Markgatan väg
    Stora Stenhorvan lht Mellangatan väg
    Strömsbro lht Mellanängen lott
    Södra Hag lht Mellbygärdet åker
    Södra Nabbhorvan avs. Mellösa Berg höjd
    Sörgården gd Månsagrund grund
    Sörgården gd Mås-Pells Grund grund
    Tallhaget lht Mås-Pells Grund grund
    Tomten avs. Mås-Pells Grund grund
    Tomten avs. Möntomten lott
    Uddbodarna sjöbodar Nabbhorvan, Södra, se Södra Nabbhorvan Saknas
    Uddsbodarna sjöbodar Nobben namn på gärde
    Utmarken avs. Norra Gata väg
    Yttra Marken lht Norra Hag hag
    Öreborg lht Norra Horvan horva
    Österbrunnshorvan avs. Norra Jale ägor och jord
    Österbrunnshorvan lht Norrbet åker
    Östra Mark lht Norrjalet ägor
      Notholmen holme
      Nyjale ägor
      Nyland åker
      Nyskrivarehorvan horva
      Oll-Grund grund
      Ollgrund grund
      Orgen kärrmoras
      Oskars Sten sten
      Patter äng och åker
      Picke Hult väg
      Pigspräcken lott
      Pigspräng Saknas
      Pilhag åker
      Planteshagen åker
      Påvelskärr grund
      Påvelskär stenskock i sjön
      Ringhög gammal hög
      Ring Hög forngrav
      Rom åkrar
      Romåkrarna, se Rom ! Saknas
      Rovlanden hagar
      Rällan sättställe
      Röda Sten sten
      Röda Stenen sten
      Sandby Kvarnbacke en bit av östra landborgen
      Sandhorvan gärde
      Sandlotterna ägor
      Sikvarp Hamn hamn
      Sikvarp Hamn hman
      Själgrund grund
      Skaftgreven åker
      Skallet åker
      Skedstad Vik vik
      Skedstad Vik vik
      Skedstadviken vik
      Skinnpälsstenen sten
      Skrobba åker
      Skräddarehorvan horva
      Skräppan vik
      Skräppa ängsmark
      Skruven sten
      Smörasken stengrund
      Smörtege åker
      Snappsäcken lott
      Snappsäcken namn på gärde
      Sommargrund grund
      Sten, Röda, se Röda Sten ! Saknas
      Stensboviken vik
      Stensbodvägen väg
      Stenslindor åker
      Stenslindra grusig åker
      Stickholmsbacken höjd
      Stommingbacken åker
      Stora Väg väg
      Sundet ställe på sjön
      Svane Kärr åker
      Svankärr ängar
      Svankärr åker
      Svarthålet ställe i sjön
      Sättra lotter
      Sättravägen väg
      Södra Lotten äga
      Södra Sanden betesmark
      Sörslätten fält
      Tappers Grund grund
      Tjusbyviken fjärd
      Tomten jord
      Tomterna lotter
      Tomtåken lott
      Tornlinda äng och åker
      Tornmark grund
      Torslindorna ställe
      Toven udde
      Toven äng
      Toven sjöbodställe
      Fräsk mossmark
      Träsk mossmark
      Trätarehagen horva
      Trätehurva åker
      Tuvor betesmark
      Udden udde
      Valfiskhorvorna horvor
      Vallgatan väg
      Vallgatan väg
      Viken sättställe
      Visgärdet sumpig äng
      Visthuset plats
      Vårdbötsröret rör
      Vårdbötsåkern lott
      Västersjön Saknas
      Västra Grind grindställe
      Västra Jalet jord
      Åsen sandås
      Åsen grund
      Ängen gräsmark
      Änghagen äng
      Ättgravarna, se Jättegravarna Saknas
      Ör betesmark
      Örlotterna jord
      Örvägen Saknas
      Öråkrarna lotter
      Östra Back höjd
      Östra Gata väg
      Öxning åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.