ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Köpings socken : Slättbo härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 128 Naturnamn : 297 Bebyggelsenamn : 335 Naturnamn : 425
Köping sn Alrumsängen äga Köpings sn sn Almbacken åker
Köping sn Alvret område med runstenar Sagesmän förteckning Alm Backe äga
Köping sn Andershorvan åker Köping sn Alm Grund grund
Köping by, sn Stora Andholmen äga Köping sn Alvaret betesmark
Köping socken Lilla Andkullen äga Köping sn Alvaret betesmark
Köping sn Axmossen äga Amerika ställe Amerika område
Köping sn Backhorvan äga Sagesmän förteckning Amerika jord
Köping sn Baggemossen äga Sagesmän förteckning Askhorvan åker
Köping sn /Se Bankebrokärret äga Sagesmän förteckning Backen höjd
Köping sn Bankebrokärret åkermark Sagesmän förteckning Backe, Norra backe
Köping sn Barnkärr äga Sagesmän förteckning Badnäsholmarna holmar
Köpinge sn *Barnnäs, se Barnnäsgrund udde Sagesmän förteckning Bagghorvor lott
Köping sn Barnnäsgrund grund Sagesmän förteckning Bagghorvor jord
Köping sn *Barnäsgrunden, se Barnnäsorna grund Sagesmän förteckning Barbroåker åker
Köping sn Lilla Barnnäsholmen holme Sagesmän förteckning Barnhorvor åker
Köping sn Stora Barnnäsholmen holme Sagesmän förteckning Barnkärret äga
Köpings prästgård Saknas Barnäsholmen, Stora ö Sagesmän förteckning Barnnäsgrunden grund
Köping sn Barnnäsorna holmar eller grund Sagesmän Saknas Barnnäsorna holmar
Köping sn Barnnäsorna holmar Sagesmän förteckning Basthålan bybrunn
Köping sn Barnnäsudden äga Sagesmän förteckning Bastukärr vattenkärr
Köping sn Barnäsudden udde Sagesmän förteckning Bengts Brunn bybrunn
Köping sn Bastekärr äga Sagesmän förteckning Bergbacken backe
Köping sn Bastkärret äga Sagesmän förteckning Bergbackgatan väg
Köpings sn sn Bergkvistgrund grund Sagesmän förteckning Berget jord
Köping sn /Se Stora Bet äga Sagesmän förteckning Berget, = Köpings Klint berg
Köping sn /Se Björkäng äga Sagesmän förteckning Berget, = Köpings Klint berg
Köping sn /Se Björ triangelpunkt Sagesmän förteckning Berget, Köpings Klint del av landborg
Köping sn /Se Blårör fornminne Sagesmän förteckning Berghorvan åker
Köping sn /Se Blårör fornminnesmärke Sagesmän förteckning Bergkärret kärr
Köping sn /Se Blårör röse? Sagesmän förteckning Beten jord
Köping sn /Se Blå rör gravröse /Se Sagesmän förteckning Beten, Mellre jord
Bleksgrind Saknas ?Blårörsbacken äga Sagesmän förteckning Beterna åkerjord
Dalby by Boholm äga Sagesmän förteckning Beterna åkrar
Hässleby by Bollslätten äga Sagesmän Saknas Bet, Stora betesmark
Hässleby by Bollslätten äga Sagesmän förteckning Björns Bodar kronplan
Hässleby by Borgehamn vik Sagesmän förteckning Björns Bodplan kronjord
Hässleby Saknas /Se Borgehamn vik Sagesmän förteckning Bleks Grind landsvägsgrind
Hörninge by Bredrummer åker /Se Nummerförteckning förteckning Bleks Grind landsvägsgrind
Hörninge by Bromossen äga Köping sn Bleks Grind landsvägsgrind
Hörninge by Brunnsgrunden grund Köping sn Bleks Grind landsvägsgrind
Hörninge by /Se Bråtarna åker /Se Törnebyborna inbyggarbeteckning Bleks Grind landsvägsgrind
Hörninge by /Se Bråtashälsbacken äga Agges lht Blåhorvan åker
Hörninge by /Se Brändåkerskärret äga Almtomten avsöndringar Blå Rör stenrör
Hörninge by /Se Brölloppsgården äga Annelund avsöndringar Blårör stenrör
Hörninge by /Se Bykärret äga Askelunda avs. Blårör stenrör
Hörninge by /Se Bystad åkernamn /Se Asktomten avs. Blårör stenrör
Kalleguta gd /Se Bystan åker /Se Avrösningslotten avs. Bocke Rör plats
Kalleguta by /Se Bystan åker /Se Backhorvan avs. Boholmen fiskplan med sjöbodar
Kalleguta by /Se Båtsman skär Banvaktstugan avs. Borg fornborg
Klinta by Lilla Dalby äga Bergbacken avs. Bredgatan väg
?Klinta by Stora Dalby äga (gård?) Berghorvan avs. Bredrummer åker
Klinta by Dankehaget äga Betania avs. Bredsättragropen håla
Klinta by Danket äga Björns Bodar lht Bromossen jord
Kolstad by Danket betesmark Borgholm fiskeri Bromossen mossmark
Kolsta by Degerskallen äga Bränneriet gd Brunn, Mörka, se Mörka Brunn vattenställe
Kolstad by Djupekärr äga Brännerigården, se Bränneriet gd Brunn, Mörka, se Mörka Brunn vattenställe
Kolstad by Dyppelmossen äga Dalbacken avs. Bråtorna åkerjord
Kolstad by Elefanten ö /Se Dalby by Bråterna jord
Kolstad by Flabben äga Dalby by Bråterna åker
Kolstad by Flodbacken äga Dalby by Bråterna åkerjord
Kolstad by Fogdehagen äga Dalby, Lilla del av Dalby by Brännerikällaren källare
Kolstad by Fotslät äga Dalbyro avs. Brännåker, se Krokåker åker
Kolstad by /Se Fröjdekullen äga Dalby, Stora, se Strupen del av by Bröllopsgården dunge
Källingemöre by Fällan åkermark Dalby utmark avs. Bygatan väg
Källingemöre by /Se Galgerör forntida gravplats Dalen avs. Bygatan väg
Källingemöre by /Se Gamlegärdet äga Dallunda avs. Bygatan väg
Köpinge kloster f.d. kl. Gamlegärdet betesmark Danket lht Bystan åker
Köping kyrkby, förr tingsställe /Se Granmossen äga Danket avs. Bystasåker åker
Köping gd ?Grossängen äga Danket Saknas Bårgrinden landsvägsgrind
Köping by Grå soen äga Danket lägenheter Dalby, Borg fornborg
Köping prästgård Grå son åkrar Danklotten avs. Dalbygatan väg
*Köpings kvarn Saknas Gröndal äga Danklotten avs. Dalens Backe höjd
Lundegård gd /Se Grönhagen äga Eriksberg avs. Dankbrunnen bybrunn
Lundegård häradshövdingsboställe, tingsställe ?Gröning Antes backe äga Farfarsgården, jfr Morfarsgården gd Dankgatan väg
Lundegård gd Gulnekärr äga Fattiggården gd Degelskallen äga
Lundegård gd Gummerstomt äga Friden avs. Degerskallen lott
Lundegård gd /Se ?Gålängen äga Friden lht Didriks Backe backe
Lundegård gård Gäddan äga Fridenborg = Gröndal avs. Djurstensbacken höjd
Pimkulla by /Se Gäddekärret äga Fridsborg avs. Dyppellmåsen åker
Pinnekulla by Hagebusket äga Fridslund lht Eklunden äng
Pinnekulla gd /Se Hagriset äga Fridslund avs. Elefanten grund
Prästgården Saknas Hagslätten terräng Furuhäll lht Elefanten grund
Ramsätra by Hagåsen äga Godtemplarlägenheten avs. Erkerlotten åker
Ramsättra by /Se Haregarnskärret äga Gröndal samhälle Flabben lott
Salomontorp by ?Hasselkullen äga Gröndal avsöndringar Flabben åker
Salomonstorp by ?Heljehorvemossen äga Gröndal avsöndringar Flatorna åker
S:t Elavs Kapell förr kapell (numera kyrkogård) /Se Herrumle äga Gröndal avsöndringar Fukthagen åker
Sankt Hans» kloster f. kloster Herräng äga Gröndal samhälle Galgbacken avrättningsplats
Skedemosse gd /Se Hjortholmen, Lilla terräng Gröndal samhälle Galten åker
Solberga by Hjortholmen, Stora terräng Gröndal samhälle Gatan, Gröna gärdesväg
Solberga by Hjortsten sten /Se Gröneborg avs. Gatan, Gröna väg
Solberga by /Se Hjortstensbacken äga Grönskog gård Gatan, Västra väg
Solberga by /Se Holmekärr äga Grönskog gård Grinden, Mellra landsvägsgrind
Tingsdal gård /Se Humlekärret äga Grönskog gd Gråson sten
Tingsdal gd /Se Hålkärret äga Grönskog, Nya avs. Gröna Gatan, se Gatan, Gröna gärdesväg
Tings-ene gård /Se Hållstuplanen odlat område Grönskog, Nya avs. Gröna Gatan, se Gatan, Gröna väg
Törneby by Hällen oskiftad terräng Guntorp gd Grövelbacken backe
Törneby by Hängedye äga Gustendal avs. Grövelhorvan horva
Törneby by /Se Hässlebymossen äga Hagalid avsöndringar Gärdet, Mellra jord
Törneby by /Se Hässlebymossen åkrar o. mosse Hagalid avs. Gärdet, Stora åker
Törneby by /Se Hättan äga Hagalid avs. Gärdet, Södra jord
Törneby by /Se Hättbet oodlat område Hagalid avs. Gärdet, Västra jord
Vannborga, Nedre o. Övre byar Högsängen äga Haget, jfr Östra Mark avs. Gärde, Västra jord
Vannborga, Nedre o. Övre byar Ishuven äga Haghorvan avs. Gärdet, Övra jord
Vannborga, Nedre och Övre byar Jutslätten äga Hedvigsborg lht Gubbhorvan åker
Vannborga byar Kajelund äga Hemgården, jfr Morfarsgården gd Gullhalsen åker
Vannborga, Övra o. Nedra byar Kakull äga Hemgården avs. Haglapparna åker
Öfre Vannborga, Nedre Vannborga by? Kampkärr äga Hemgården avs. Hag, Norra betesmark
Vannborga byar Kampstens backen äga Horvan, Norra avs. Hagslätten äng
Vannborga, Nedra och Övra byar Kampängen äga Horvan, Norra avs. Halla horva
Vannborga, Övra o. Nedra byar Kampängen åker Humlehorvan avs. Hallarna betesmark
?Vannborga, Övre, Nedre byar Kappmossen äga Hässleby by Hallen område
Vannborga, Övre by Kattehålet äga Hässleby by Hallhorvan, se Hallarna horva
Vannborga, Nedre och Öfre byar Katterompen äga Hässleby by Hammaråker jord
Vannborga, Nedre och Övre byar Kilen äga Hässleby by Hampsäckhålan, se Vidäng äng
Vannborga, Nedre by Klaregärde äga Hörninge by Haråker åker
Vannborga, Övre by Knallängen äga Hörninge by Hasskallhagen åker
*Vagnborga, Öv. o. Ned. byar Kniverum äga Hörninge by Herrgärdena åkrar
Vannborga, Öv. o. Ned. byar ?Kongsdal äga Hörningsholm avs. Hjortholmarna skogsmark
Vannborga byar Kopparlind äga Hörningstorp avs. Hjortsten sten
Vannborga by /Se Korpekulle äga Ingeborgshorvan avs. Hjortsten åker
Vannborga, Nedre o. Övra byar /Se Korpekulle kulle Järnvägen järnvägslinje Holm åker
Åsa by Korpeslät äga Kalleguta, se Kallguta by Holmarna holmar
Öj by Korpeslät åker Kalleguta by Holmen, Lilla holme
Öj by ?Korpkullemossen äga Kallguta by Holmen, Stora holme
Öj by Kvarnmossen äga Kallguta by Horvan, Norra jord
Öj gd /Se ?Kvinö äga Kallguta Hållplats avs. Håläng åkerjord
Øø, se Öj by Kyrkek åkrar? Karlsborg avs. Håpen beteshag
  Kålhagskärret äga Karlshöjd, se Bränneriet gd Hägnaden åker
  Kåltorpet äga Karlshöjd hemmansdel Hällotten åker
  Källebacken åkrar Karlslund avs. Hässleby Borg fornborg
  Källehag äga Klinta by Hässle Kulle ås
  Källehag åkrar Klinta by Hässlet jord
  Källemossen äga Klinta by Hästhaget betesmark
  Källemossen äga Klinta by Hättbet åker
  Källfläcksängen äga Klintabodar lht Högemark backe
  Källfläcksängen åkermark Klintbyn = Klinta by Höga Mark, se Mark, Höga betesmark
  ?Norra Kängö äga Kolstad by Högskoga åkrar
  Kärrhålorna kärr Kolstad by Högslindor, se Högs Rör åker
  ?Kättlinge rör äga Kolstad by Högs Rör stenrör
  Köpings tall barrskog Kolstad by Högs Rör stenrör
  Köpingsviken vik Komministergården, jfr Prästgården gd Högs Rör stenrör
  Köpingsvik vik Korpe Kulle lägenheter Inre Marken, se Marken, Inre utmark
  Köpingsviken vik Korpe Kulle lägenheter Jalsgatan, Södra, se Lotterna, Södra väg
  Köpingsvik vik Korpekulla avsöndringar Jurstensbacken, se Djurstensbacken höjd
  Köpingsviken vik Kronan ort Jusstenen sten
  Köpingsvik vik Kronovattnet lht Jöss-Pell-Ollhorvan jord
  Köpingsvik vik Kullen gd Kalkutta åker
  Köpingsviken vik Kvarnhorvan avs. Kallguta Ås höjd
  Köpingsvik bukt Kvarnhorvan avs. Kampängen äga
  Landborgen äga Kvarnplanen avs. Karl-Olshorvan äga
  Landborgshorvorna äga Kyrkan kyrka Klamparna grund
  Lerbäckskärret äga Kyrkan kyrka Klinta Backe höjd
  Norra Lerbäckskärret äga Kyrketorp avs. Klinta Backe backe
  Lilla mossen äga Kyrkhorvan avs. Klinta Backe höjd
  Lillemosse äga Kyrkplanen lht Klinta Råk landborgshöjd
  Lillsätter äga /Se Kyrkoplanen avs. Klintråk backe
  ?Lötmosse äga Kyrkplanen Saknas Klint Bet åker
  *Lundegårds skog skogsdunge Kyrkoslätten avs. Klobber jord
  Lyckebacken äga Källegård avs. Klobberlotten åker
  Långeholmskärret äga Källingmöre by Klumpe Stenar stengrupp
  Långgrund grund Källingemöre by Klumpsten skär
  Lökerum äga Källingemöre, se Källingmöre by Klump Stenar stenar
  Lökerum åkrar Källingmöre by Klump Stenar stenar
  Lökerum äga /Se Köping, se Prästgården gård Klump Stenar stenar
  Lökrumsmosse äga Köping, Nya gård Knäskal Horvor horvor
  Malörtsängen äga Köpings Tall, jfr Ramsättra Tall lägenheter Kolltorp betesmark
  Malörtsängen betesmark Köpings Tall lägenheter Kopparlindan horva
  Mammerör äga Köpingsvik pst. o. jvst. Kopparlindorna åker
  Markerna åkermark Ladhagen avs. Korpslätt åker
  Markmossen äga Landborgshorvan avs. Krokåker åker
  Markärret äga Larsbacken avs. Kungsängen äng
  Marskogskulan holme Lilla Lundegård, se Lundegård, Lilla avs. Kvarngatan väg
  Marskogsåsen äga Linplanen lht Kylberglotterna ägor
  Mickels mosse äga Ljungberga avs. Kyrkek märkställe
  Mohorva äga Ljungen lägenheter Kyrkekslotten, se Kyrkek åker
  Mosshaget åkrar Lugnet avs. Kyrkgatan väg
  Mossryer ägonamn? /Se Lundegård gård Kyrkgatan utfartsväg
  (Moss) -ryer ägonamn /Se Lundegård gård Källarbacken höjd
  Märängen äga Lundegård gd Källhorvan åker
  Mölnbacken oodlat område Lundegård, Lilla avs. Källorhag mosse
  Mölnbackshorvan äga Lundgård, se Lundegård gård Källmanhaget jord
  Mörkebacken äga Malmsborg lht Källåkern, se Källhorvan åker
  Mörkemosse äga Marianelund avs. Kärr, Södra äga
  Mörkemosse åkrar Markhorvan avs. Kärråker åker
  Nissehag äga Markhorvan avs. Köpingstall skog
  Norra mossen mosse Markvägen avs. Köpings Vik, se Köpingsviken vik
  Nybokärret äga Mark, Östra avs. Köpings Vik havsvik
  Nybrokärret åker Marskog, jfr Marskogskulan avsöndringar Köpings Vik, = Köpingviken vik
  Nästebäck äga Morfarsgården, se Farfarsgården gd Köpingsviken, se Viken vik
  Nötekärr äga Mosshaget lht Ladhagen hage
  Nötekärr kärr Mörkemosse avsöndringar Lammkullen höjd
  Offerkällan källa /Se Mörkemosse avs. Lammsten åker
  Ollemossen äga Nederby, = Nedra Vannborga Saknas Lamstenen sten
  Orgemossen mosse Nederby, = Nedra Vannborga by Lammstenen sten
  Oxelsundet äga Nederby, = Nedra Vannborga Saknas Landborgen, Västra höjdsträckning
  Oxhagsmossen äga Nilsbo avs. Landsvägen landsväg
  Herr Peder holme Norra Horvan, se Horvan, Norra avs. Landsvägen, = Västra Landsvägen Saknas
  ?Perslapparna äga Norra Horvan, se Horvan, Norra avs. Landsvägen, Västra landsväg
  Petgärdeträsk kärr Nya Grönskog, se Grönskog, Nya avs. Lantmätarehorvan horva
  Petgärdeträsk kärr Nya Grönskog, se Grönskog, Nya avs. Ler Kärr kärr
  Pilkärret äga Nya Köping, se Köping, Nya gård Lilla Holmen, se Holmen, Lilla holme
  Pinebacken äga Nydal avs. Lilla Ängen, se Ängen, Lilla jord
  Plantängsmossen äga Nygård avs. Lillberget backås
  Porsmossen åkrar Nyhem avs. Lillsätter åker
  Predikstolen ställe Nyköping egendom Liskhorvan jord
  Ramsättra kvarn triangelpunkt Nytorp avsöndringar Ljungen utägor
  Ramsätra tall barrskog Peterslund avsöndringar Ljungströmlotten äga
  Ramsättra tall betesmark Pinkulla, se Pinnkulla by Lotten, Mellra åker
  Revet äga (holme) Pinnekulla, se Pinnkulla by Lotten, Norra åker
  Rosendal äga Pinnekulla by Lotten, Stora åker
  Runflisan, se Tingsflisan runsten Pinnkulla by Lotten, Stora äga
  Rävholmsmossen äga Pinnkulla by Lotten, Södra åker
  Röhorvor äga Pinnkulla by Lotten, Östra åker
  Rörkallen holme Pinnekulla by Lotterna, Norra ägor
  Salsätter äga /Se Planet torp Lotterna, Södra jord
  Stora Sandalen äga Porsmossen avsöndringar Lotterna, Östra ägor
  Sandmossen äga Prästgården gd Lundåker åker
  Sandmossen äga Prästgården gd Långhorvbacken backe
  Sandmossen åkrar Ramsätra by Långhorvorna åkerjord
  Sandviken vik Ramsättra by Långlindor åker
  Sankt Elofs källa källa o. runsten Ramsättra by Långlotten äga
  Simmehorvan äga Ramsättra by Lökrummen åker
  Sjöslätten äga Ramsättra tall Saknas Lökrummängen äng
  Skallerkärret äga Ramsättra tall Saknas Majstinhagen hage
  Skarpingen äga Ramsättra Tall lägenheter Mankärret kärr
  Skarpkärr äga Rommeport lokal Marken utmark
  *Skede? ås /Se Rosenborg avs. Marken utmark
  Skedemosse mosse Rosendal avs. Marken utmark
  *Skedemosse mosse Rosenfors lht Marken utmark
  Skedemosse myr Rosenfors tingsställe Marken, Yttre utmark
  Skede mosse myr Rosenfors Saknas Marken, Inre utmark
  Skedemosse mosse Runeborg avsöndringar Markgatan väg
  Skedemosse mosse /Se Salem avs. Mark, Höga betesmark
  Skiemåse, se Skedemosse mosse Salomonstorp by Mark, Norra utmark
  Skurkvarnsudden äga Salomonstorp by Marksbrunnen bybrunn
  Skälshorfvan äga Salomonstorp by Marksgatan väg
  Skärpingen åker- o. betesmark Salomonstorp by Mark, Södra äga
  Solberga, Lilla åkrar Sammelstorp by Mark, Västra utmark
  Sote hög hög m. runsten Sandhorvan avs. Marskogskulan grund
  ?Sotlivan äga Sandviken avs. Marängen åker
  Spångängen äga Sjöbo avs. Mellanlotten åker
  Stenberget äga Sjövik avsöndringar Mellra Grinden, se Grinden, Mellra landsvägsgrind
  Stenberget terräng Skedemosse gd Mellra Gärdet, se Gärdet, Mellra jord
  Stenbergskärret äga Skedemosse gd Mellra Lotten, se Lotten, Mellra åker
  Stenbergskärret terräng Skedemosse herrgård Mellre Beten, se Beten, Mellre jord
  Stora mossen äga Skedemosse gård Mellsättningen sättställe
  Storholmsmossen äga Skedemosse gård Mossen äga
  Strömmen äga Skedemosse gd Munthagen åker
  Sundkärr äga Skedemosse gård Måsarna, Norra mossmark
  Svartfloda näs äga Skogshyddan avs. Måse, Mörka, se Mörka Måse mosse
  Svasshorvan åkermark Skräddarehorvan avs. Måshaget äga
  Såtängen äga Solbacka gd Måshorvan äga
  Sörgärdena åkermark Solbacka gd Måsryer åker
  Tallhobben äga Solbacka gd Mölnbacken höjd
  Tallhobben åkermark Solbacken, = Solbacka gd Mölnbäcken vatten
  Tallhorvan äga Solberga by Mörka Brunn vattenställe
  Tegarna åkermark Solberga by Mörka Måse mosse
  Tingsdal, se Tingstad område Solberga by Nedra Åkern, se Åkern, Nedra åker
  Tingsflisan runsten Solberga by Niss-Larshagen hage
  Tings flisa fornminnesmärke Solberga lht Noakhaget hag
  Tingsflisa Saknas /Se Solbergatäkten lht Norra Backe, se Backe, Norra backe
  Tings flisa runsten /Se Stationen järnvägsstation Norra Hag, se Hag, Norra beteshag
  Tingsflisebacken äga Stensberg avs. Norra Horvan, se Horvan, Norra jord
  Tingstad område (med domarringar m.m.) /Se Stenberga avs. Norra Lotten, se Lotten, Norra åker
  Torget äga Stensberget avs. Norra Lotterna, se Lotterna, Norra ägor
  Torget åkrar Stensborg gård Norra Mark, se Mark, Norra utmark
  Torgholmen äga Stensborg gd Norra Måsarna, se Måsarna, Norra mossmark
  Tornhagsgärdet äga Strupen gd Norra Ängen, se Ängen, Norra äga
  Torp åkrar Strupphorvan avs. Norra Ören åker
  Torpet äga Strömsdal avs. Nyhaget åker
  Torpet åkermark Sörgården gd Nästhorvor jord
  Torpmossen äga Sörgården gd Oceanen vattensamling
  Traket äga Sörgården gd Ormgärdet jord
  ?Trindsholme äga Tallhorvan avs. Oxbeten betesmark
  Trindendal äga Tegen avs. Oxhaget åker
  Trittevrån äga Tingsdal, se Köpingsvik pst o. jvst Oxhagsgatan = Oxvallsgatan väg
  Törneberg åkrar Tingsdal hemman Oxvallsgatan väg
  Törnelund åker Tingsdal avs. Parken åker
  Vaktarekullen äga Tings Ene jord Pell-Antkullen åker
  Vannborga borg fornlämning /Se Tings ene gd Pell-Jan-Pellhorvan åker
  Vibrunn äga Tingshuset tingshus Penningflisan sten
  Vikgrundsklampen skär Tomten avs. Per-Elhaget åker
  Vipkärret äga Tomten, Norra avs. Pilbrunn åker
  Visläten äga Treudden avs. Pilhorvan, se Sjögatan åker
  Vitrörskärret äga Törneby, se Törnby by Plantershagen åker
  Vrängler äga Törneberg avs. Possmossen åkermark
  Västra mossen äga Törneby by Prästbäcken, = Präst Rändel kanal
  Västra mossen åkrar Törnby by Präst Hag skogsmark
  ?Västra sidan äga Törnby by Prästrändel Saknas
  Västra sidan åker Törnelund avs. Präst Rändel kanal
  Ångeris äga Utmarken avs. Präst Rändel kanal
  Åsehag äga Utmarken avs. Pärkan åker
  Åsehagmossen äga Utmarken avs. Päronlotten äga
  Åskekärr äga Vannborga by Ramsättra Backe backe
  Östra mossen äga Vannborga byar Rokhag åker
  Östra mossen äga Vannborga, Nedre by Romarport väg
    Vannborga, Nedre by Rovhorvan åker
    Vannborga, Nedre by Rundhorvorna jord
    Vannborga, Övra by Räj Stenar stenar
    Vannborga, Övra by Rör, Blå, se Blå Rör stenrör
    Viken avs. Röråker jord
    Västergårdarna gårdar Salsätter åker
    Västergårdarna gårdar Sandhorvan åker
    Västergården gd Sandmossen jord
    Västergården gd Sidan, Västra jord
    Åshorvan avs. Sjögatan väg
    Äsa, N. och S. gårdar Sjögatan väg
    Äsa gårdar Sjömarkerna ägor
    Äsa gårdar Sjön, = Kalmarsund Saknas
    Äsa, Norra gd Sjöströmhag betesmark
    Äsa, Södra gd Skarpnicken jord
    Äsa by Skedemossemossen mossmark
    Öj by Skedemosseskogen skog
    Öj gårdar Skogen äga
    Öj gårdar Skoglotten äga
    Öj gd Skogängen äng
    Öj, Västra gd Skåle Grind landsvägsgrind
    Öj, Östra gd Skärpingen åker
    Öjgårdarna gårdar Smedgatan väg
    Öjkroken järnvägsstation Smedhagen hage
    Öjkroken avs. Smedhagen äga
    Öj, Västra gård Smedhagen jord
    Öj, Västra gd Smedholmen betesmark
    Öj, Östra gård Smedlotten åker
    Öj, Östra gd Solberga Mark utmark
    Östergårdarna gårdar Son åker
    Östergården gd Son, Grå åker
    Östergården gd Sot Hög plan av bygata
    Östermark avs. Sparvbacken jord
    Östra Mark, se Mark, Östra avs. Sparvhorvan jord
    Överby, = Övra Vannborga Saknas Stampen horva
    Överby, = Övra Vannborga by Stenfältsgrinden landsvägsgrind
    Överby, = Övra Vannborga Saknas Stenhopen jord
    Överby, = Övra Vannborga Saknas Stensstäv minnesmärke
      Stillhagen hage
      Stillängen äng
      Stora Gärdet, se Gärdet, Stora åker
      Stora Holmen, se Holmen, Stora holme
      Stora Lotten, se Lotten, Stora åker
      Stora Lotten, se Lotten, Stora äga
      Stora Ängen, se Ängen, Stora, = Svenängen åker
      Storrörsbacken höjd
      Storrörslotten jord
      Straket, Västra jord
      Struphorvan åker
      Strömmen jord
      Strömmen vattenväg
      Sundet åker
      Svartfloda kärr
      Svengärdet åker
      Svenlotten åker
      Svenängen åker
      Sven Hag hag
      Södra Gärdet, se Gärdet, Södra jord
      Södra Jalsgatan, se Jalsgatan, Södra väg
      Södra Kärr, se Kärr, Södra äga
      Södra Lotten, se Lotten, Södra åker
      Södra Lotterna, se Lotterna, Södra jord
      Södra Mark, se Mark, Södra äga
      Tallarna inbyggarbeteckning
      Tegarna ägor
      Tegarna ägor
      Tegen, se Tegarna ägor
      Teggatan väg
      Tings Flisa monument
      Tings Ene jord
      Tistelrödjen åker
      Tomten jord
      Tomten, se Tomtkärr åker
      Tomter jord
      Tomtkärr kärr
      Torp åkerjord
      Torparhag jord
      Tresnippen åker
      Treudden åker
      Trittan åker
      Törnlindor åker
      Utmarken äga
      Utmarkerna ägor
      Vallgatan väg
      Vannborga bådar Saknas
      Vannborga Alvar alvarmark
      Vannborga Borg fornborg
      Vidäng äng
      Viken, = Köpings Vik Saknas
      Vipkärr kärr
      Vikgrund grund
      Vitgrundet grund
      Vitgrundet grund
      Vikgrundsklampen grund
      Vitrör äga
      Vitrörsgatan väg
      Vrängler åker
      Västra Gatan, se Gatan, Västra väg
      Västa Gärde, se Gärde, Västra jord
      Västra Gärdet, se Gärdet, Västra jord
      Västra Landborgen, se Landborgen, Västra höjdsträckning
      Västra Landsvägen, se Landsvägen, Västra landsväg
      Västra Mark, se Mark, Västra utmark
      Västra Sidan, se Sidan, Västra jord
      Västra Straket, se Straket, Västra jord
      Yttre Marken, se Marken, Yttre utmark
      Åkergärdena jord
      Åkern, Nedra åker
      Åkern, Övra åker
      Ängarna betesmark
      Ängen äng
      Ängen åker
      Ängen, Lilla jord
      Ängen, Norra äga
      Ängen, Stora, = Svenängen åker
      Ängen, Östra skogäng
      Ängvägen väg
      Ören äga
      Ören, Norra åker
      Österskog äga
      Österom åker
      Österom ägor
      Österom ägor
      Östra Lotten, se Lotten, Östra åker
      Östra Lotterna, se Lotterna, Östra ägor
      Östra Ängen, se Ängen, Östra skogäng
      Övra Gärdet, se Gärdet, Övra jord
      Övra Åkern, se Åkern, Övra åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.