ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Löts socken : Runstens härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 3 Bebyggelsenamn : 41 Naturnamn : 40
  *Albrunna maren f.d. sjö Sagesmän förteckning Bleken grund
  Kåreholm holme Sagesmän förteckning Bredgrund grund
  *Träsket eller mossen sjö /Se Sagesmän förteckning Bredlinder lott
    Löt, sn sn Daljer lott
    Borgen fornborg Dödmaren vattenhåla
    Fridhem lht Eket skog
    Gråmpe fiskläge Flatgatan väg
    Herrgården gd Granshorvan lotter
    Intaget gd Guldåker lott
    Jämmertorpet åker Huvudåkern åker
    Kårehamn hamn med jordlägenhet Janhorvan horva
    Kårehamn hamn med jordlägenhet Kalakärr äng
    Lovisehage avs. Kasen på Vaholm sjömärke
    Lundby gd Kronovattnet hav
    Löttorpet avs. Kyrkmåsen mosse
    Malmen Saknas Lindorna lotter
    Maren lht Löthorvan horva
    Måsgården nuvarande Sörgården Löttjugan backe
    Mörby by Lötåkrarna lotter
    Norrby by Mejerigatan väg
    Norrby by Mellra Jalet åker och äng, ägor
    Norrby by Mölngrund grund
    Norrby by Nordagårdsmåsen mosse
    Norrbytäkten lägenheter Parken lott
    Norrgårdarna gårdar Petgärdegrinden grind
    Palmelund samhälle Petgärdeträsk vatten
    Petgärdeträsk hemman Petterhorvan horva
    Spångebro hemman Pilmåsen mosse
    Sälleberg lht Rödkärr åker
    Sörgården gd Rörshuvor lott
    Vaholm fiskläge Saxmålen lott
    Vannborga, Nedra jordlägenheter Skankullen lott
    Vannborga Utmark utmark Skanåkern lott
    Vannborga, Övra jordlägenheter Snappkärrhag beteshag
    Vannborga, Övra hemmansdelar Snappsäcken äng
    Viraborg lht Stenhem bit i Järpstad
    Viradal lht Storudd udde
    Ändlösen lht Tomtmåsen mosse
    Östergården gd Vallgatan väg
    Östergården gd Västra Eket skog
    Östraborg lht  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.