ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Ålems socken : Stranda härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 58 Bebyggelsenamn : 1 Naturnamn :
  *Aleholm holme Sion gårdsplan  
  Bengtsan, I. grund    
  *Billingsö holme    
  *Bjurskär holme    
  *Björkskär holme    
  Bovön ö    
  Bovön ö    
  Bredskär holme    
  *Ekholm holme    
  Ekholmen holme    
  Eknehammarön (resp. Eknehammar) ö    
  Ekteskär holme    
  Ekön ö    
  *Ellholmen holme eller udde    
  Enskärsbåden grund    
  *Fingaholm udde    
  Furholm, N. o. Furholm holmar    
  *Geten holme    
  Granholmen holme    
  *Grimskär holme    
  *Gökagrundet, St. grund    
  Göken grund    
  *Hästholm holme    
  *Höstbåden grund    
  *Höstbåden ö    
  Korsskär del av ö    
  *Kullen grund    
  *Langeskär holme    
  Lerskär holme    
  *Lövögrena uddar    
  Mannegrund, N. o. S. grund    
  Mattje holme    
  Nysten grund    
  Ornäsön ö    
  Paslan, resp. Patslan holmar    
  Pata Eneskär holme    
  *Rutnestuv holme    
  *Salthamn hamn    
  Saltor (resp. Saltorsö) ö    
  Saltorsö ö    
  Saltorsö ö    
  *Saltöluka holme    
  *Sandholm holme    
  *Skälsten holme (eller ev. klipphäll)    
  Slätö ö    
  Slätö ö    
  Soleskär holme    
  Stångskär holme eller grupp av holmar    
  *Tallholmar holmar    
  *Talmskär holme    
  *Trulleholm holme    
  Törnegrundet grund    
  *Villipsholm holme    
  Väderöbåden grund    
  Åleskär holme    
  Åleskär holme    
  *Ålgrundet grund    
  Årdegrund holme    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.