ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Alböke socken : Slättbo härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 68 Naturnamn : 197 Bebyggelsenamn : 205 Naturnamn : 362
Alböke sn Baggeholmsbacken äga Alböke sn sn Nummerförteckning förteckning
Alböke sn Baggeholmsbacken åkrar m.m. Sagesmän förteckning Alvaret betesmark
Alböke sn /Se Björnlunden äga Sagesmän förteckning Alvaret betesmark
Alböke sn Björnlundsbacken äga Sagesmän förteckning Alvaret, Norra utmark
Alböke sn Björnlundsängen äga Sagesmän förteckning Alvaret, Södra utmark
Alböke sn Björnlundsängen åkrar m.m. Sagesmän förteckning Asklunda Bro bro
Alböke sn Björnsbodar triangelpunkt Sagesmän förteckning Asklundamåsen mosse
Alböke sn Blårör fornminnesmärken Alböke sn Askkorvan äga
Alböke by Bredmosse äga Alböke sn Backen, Släta, jfr Hemra Kärr höjning på alvar
Alböke sn Brokärret äga Alböke sn Backgärdet åker
Alböke sn Brokärr kärr Alböke sn Berget stenbrott
Alböke sn Bromossen äga Alböke sn Berget, Röda stenbrott
Alböke sn Bromossen äga Alböke sn Beten åker
Alböke sn Bromossen åkerområde Alböke sn Beten åker
Alböke sn. Bruddesta rör röse (?) Alböke sn Beten beteshag
Alböke sn Bruddesta rör runsten(ar?) Alböke sn Beten betesmark
Alböke sn /Se Brunndalsängen äga Alböke sn Beten, Mellra beteshag
Alböke sn /Se Brunndalsängen oodlat område Alböke sn Betåker åker
Alböke sn /Se *Brunnslindmossen äga Alböke sn Betsängen, Södra äng
Alböke sn /Se Brännekärr äga Alböke sn Blårör stenrör
Alböke sn /Se Brännkärr kärr Alböke sn Brå Rör stenrör
Alböke sn /Se Bäckskärret äga Alböke by Bredmosse, se Bred Måse mosse
Alböke sn /Se Bärsmossen äga Alböke by Bred Måse, se Bredmåse mosse
Alböke sn /Se Bärsmossen mosse Askelunda, se Asklunda by Bro Kärr kärr
Alböke sn /Se Cårholmen = Kåreholm Saknas Asklunda by Bro Kärr vattenkärr
Alböke sn /Se Degermossen mosse Asklunda by Bro Mosse mosse
Alböke sn /Se ?Deglemossen äga Askelunda by Bromossen mosse
Alböke kyrkby Djurstadträsk äga Asklunda by Bro Måse mosse
Alböke poststation /Se Södra Djupholmen äga Nybergshorven äga Bro Måse mosse
Askelunda by Djupholm område med runstenar Beten lht Bromåshaget åker
Bruddestad sjöbodar /Se Djurstadträsk äga Bruddestad sjöbodar Bruddstad Rör stenrör
Curahampn, se Kåreholm Saknas Ebbegärde äga Bruddstad lht Bruddstadvägen väg
Förbo f. hd Norra Ebbegärdskärret äga Bruddstad lht Brumhagen hage
Gillsby by Ebbegärdskärret, Norra kärr Bruddstad fiskläge Brunnsgärdet jord
Gillsby by /Se Ebbegärdskärret, Södra kärr Bruddstad Kalkbruk bruk Brännkärr gärde
Hagelunda by Södra Ebbekärret äga Byn, Övra del av by Brännkärr kärr
Haglunda by Egelkärr kärr Bärmossen jordlägenhet Bygatan väg
Hagelunda by /Se Erlemsplan äga Dalhem lht Bysäng åker
Istad, Stora o. Lilla byar Farfars horva äga Ebbegärde, se Ebbgärde bygd Bärkullen höjd
Istad, Lilla och Stora byar Fjällkärr äga Ebbegärde by Dalbygatan väg
Istad by Fjällkärr åkrar m.m. Ebbgärde bygd Dalby Tomt åker
*?Istath by /Se Flinkåkern äga Ebbgärde bygd Dilden, Västra beteshag
Istad, Stora o. Lilla byar /Se Fliskärret äga Ebbgärde bygd Djurstad Träsk kärr
Istad byar m.m. /Se Floängen äga Ebbgärde bygd Djurstad Träsk kärr
Knäppinge by Floängen oodlat område bland åkrar Ebbetorp lht Enet åker
Knäppinge by Galghagen äga Fyrtomten avs. Fäkthagen betesmark
Knäppinge by /Se Galghaget oodlad remsa mln åkrar Galghagen lht Fläskrör stenrör
Korntorp by Gamlehorvan äga Galghagen lht Fyrkanten åker
Kortorp gd Getåkersängen äga Gillsby by Franshagen åker
Korntorp by Gillsby triangelpunkt Gillsby by Galghag åkerjord
Korntorp gd /Se Grönehögz hampn, se Karsevik vik Gillsby by Gammalgård åker
*Kurahamn, jfr Kåreholm förr hamnplats *Grönehögsholmen, se Kårholm holme Gillsby by Gatan, Hemra, se Hemra Gatan vattenrändel
*Kurahamn förr hamnplats /Se *Grönslunda skog skogsparti Gillsby by Granhorvan, Lilla, se Granhorvan, Stora jord
Ormöga by Gubbehorvan äga Grusplanen lägenheter Granhorvan, Stora jord
Ormöga by Gullehamn triangelpunkt Gubbhorvan avs. Grindbunk ängsmark
Ormöga by ?Gärdesmossen äga Gullehamn hamn Grundet, Lilla grund
Ormöga by /Se Gärdsmossen äga Gullhamn hamn Gullhamn hamn
Stacketorp, Lilla och Stora byar Gärdsmossen äga Gullhamn hamn Gärdet, Främsta äga
Stacketorp by Gärdesmossen åkrar m.m. Hagaberg lht Gärdet, Lilla äga
Staretorp by Hammarhorvan äga Hagadal avs. Gärdet, Lilla åker
Staretorp gd /Se Hammaräng äga Hagelund, jfr Marken, Östra lht Gärdet, Mellra äga
Unnestad by Hobbebacken äga Haglunda by Gärdet, Mellra åker
Unnestad by Hobbebacken åkrar Haglunda by Gärdet, Norra åker
Unnestad by Hobben äga Haglunda by Gärdet, Norra äga
Äleklinta by Hobben åker Haglunda, Lilla gd Gärdet, Norra, jfr Gärdet. Mellra åker
Äleklinta by Hopparken äga Haglunda, Stora by Gärdet, Norra åker
Äleklinta by Horsgrundet udde (?) Haglunda, Stora by Gärdet, Norra åker
Äleklinta by /Se Horsgrundet grund Hagtorp lägenheter Gärdet, Norra åker
  Horsåkersäng äga Hagtorp avs. Gärdet, Stora äga
  Hälsingegrind åkrar Hagtorp lht Gärdet, Stora, jfr Gärdet, Lilla äga
  Högalvret äga Hagtorp lht Gärdet, Södra åker
  Igelkärr kärr Hagtorp lht Gärdet, Södra äga
  Ingelmossen äga Hagtorpet lht Gärdet, Södra åker
  Inmossen äga Hagtorpet lht Gärdet, Västra äga
  Inmossen äga Hagtorpet lht Gärdet, Västra åker
  Intaget, Södra åkrar Hamnplanen, se Gullhamn jordlägenhet Gärdet, Västra åker
  Jonshorvan äga Hällarna gd Gärdet, Östra åker
  Jättegraven äga Hällarna gd Gärdet, Östra åker
  Kalvmossen äga Hällen gd Haget åker
  Karseudd udde Hällen gd Haget, Långa åker
  Karsevik vik Intaget, Östra lht Haget, Norra, se Haget, Södra åker
  Karshorvan äga Intaget, Södra lht Haget, Södra, jfr Haget, Norra åker
  Kartarna öar Istad by Haget, Östra äga
  Kittelsten runsten Istad, Lilla by Haget, Övra hag
  Kittelstenskärret äga Istad, Lilla by Haget, Norra åker
  Kittlestænslätten äga Istad, Lilla by Haget, Södra åker
  Kolrör runsten(ar?) Istad, Stora by Haget, Övra åkerjord
  Korhollm = Kåreholm Saknas Istad, Stora by Haget, Östra, jfr Haget, Södra åker
  Krokängen äga Jonhorvan, se Jordhorvan avs. Haglunda Utmark, se Hagelund utmark
  Krokängen oodlad mark Jordhorvan avs. Hemgärdet åker
  Kullhorvan äga Kallguta Utmark område Hemgärdet åker
  Kuraholm, se Kåreholm ö Karlsborg lht Hemra Gatan vattenrändel
  kureholm, se Kåreholm Saknas Karse gårdar Hemra Kärr vattenkärr
  Kåreholm ö Karse gårdar Holme betesmark
  Kåreholm ö Karse gårdar Horsgrundet grund
  Kåreholm ö Karse, Västra gård Horsgrundet grund
  Kåreholm ö? Karse, Östra, jfr Karse, Västra gård Horsgrund grund
  Kåreholm holme och hamn Karse gårdar Horvan äga
  Kåreholm ö Klintedal lht Horvan, Norra äga
  Kåreholm holme och hamn /Se Klintedal lht Horvan, Södra, se Horvan, Norra äga
  Kårholm ö Knäppinge by Horvan, Södra äga
  Kårholm holme Knäppinge by Horvan, Södra åker
  Kårholm ö Knäppinge by Horvan, Västra äga
  Kårholm holme Knäppinge by Horvan, Östra åker
  Kårholms kummel triangelpunkt Korntorp by Horvor åkerjord
  Kårholmsvik vik Korntorp by Hägnaden, Norra beteshag
  Källesåget äga Korntorp gårdar Hälsinggrind landsvägsgrind
  Källsåk åkrar (ev. väg) Korntorp by Höängen äng
  ?Källänghorvan äga Korntorp by Igelkärr kärr
  *Landborgbacken äga Korntorp by Igelkärr kärr
  Landborgsbacken område Korntorp by Intaget åker
  Lertagsmossen äga Korntorp by Jeppholm holme
  Lertagsmossen mosse (?) Korntorp by Johans Stenar stenar
  Lillemark äga Korntorp by Jons Knöl grund
  Lillemark äga Kronovattnet lht Kajshorvan åker
  Lillemark åkrar Kyrkogården lht Kallhagen äga
  Lillemossen äga Kårholm gd Kallhorvan äga
  Lillemossen åkrar m.m. Kåreholm ort Kalvhagen betesmark
  Lindkärret äga Laxhaget lht Karins Hage boplan
  Lindkärr kärr Lilla Haglunda, se Haglunda, Lilla gd Karshorvan äga
  Lund lund Lilla Istad, se Istad, Lilla by Karsudd udde
  Långekärr äga Lilla Stacktorp, se Stacktorp, Lilla by Karsudd udde
  Långkärr kärr Lindbäck lht Kartarna öar
  Långkärr kärr Lindesberg, jfr Lindsborg lägenheter Karten, Norra, se Skär skär
  Långemossen äga Lindsborg lht Karten, Södra, se Kartarna skär
  Långmossen äga Lort Hamn, se Lortenamn hamn Kerstins Horva åker
  Långmossen mosse Lortehamn, jfr Gullehamn hamn Kittelsten sten
  Lökrummen äga /Se Mariedal lht Klanten fiskgrund
  Lökrummen äga /Se Marielund lht Klockarehorvan jord
  Mellankärret äga Marken, Östra lht Kluvna Sten, se Sten, Kluvna gråsten
  ?Mellkärret äga Mark, Östra, jfr Marken, Östra avs. Knattås åker
  Möcklebrunnsängen äga Mellgården gård Knäppinge Krok kurva
  Mör kärr Mellgårdstomten avs. Kodalen äga
  Mör kärr (?) Norrgården gd Korntorp Alvar alvarområde
  Norra mossen äga Norrgården gd Korntorp Hall bergsbrott
  Norra mossen mosse Norrgården gd Kvarnbacken höjd
  Norra Udden äga Ormöga by Kvarnberg höjd
  Nyhorven äga Ormöga by Kvarnberg backe
  Näbbstensmarken äga Ormöga by Kvarnlotten åker
  Näringen åker Ormöga by Kvarnängen äng
  Olaten sten Petersdal lht Kyrkgården horva
  Petgärdeslätt äga Skarphage lht Kål Rör stenrör
  *Petgärdesträsk äga Smedtorpet lht Kåreholm ö
  Petgärdeträsk kärr Standardhorvan lht Källarhagen äga
  Pilkärr äga Stacketorp by Källhaget hag
  Pojkekullen äga Stacketorpstäkten, jfr Grusplanen lht Källängen äng
  Prästhåp äga Stacktorp by Källsåk åkerjord
  Rovhorvan äga Stacktorp by Källsåk åkerjord
  Rödspjället äga Stacktorp by Käringrör, jfr Käringsten rör
  Sissegärdsmossen äga Stacktorp by Käringsten, se Käringsrör sten
  Sissegärdsmossen mosse Stacktorp, Lilla by Kärr, Hemra, se Hemra Kärr vattenkärr
  Sjömarksröret röse (?) Stacktorp, Lilla hemman Könhagen äga
  Skallhorvan äga Stacktorp, Stora by Ladhagarna hagar
  Skallhorvan åkrar Stacktorp, Stora by Ladtomt åker
  Skarphag äga Stacktorp, Stora by Landgårdshorvan betesmark
  Skarphag åkrar Staretorp, se Startorp gd Landsvägen väg
  Skarpäng äga Staretorp by Lars Daniels Horva äga
  Skarpäng kärr Staretorp by Lars-Jonshaget åkerjord
  Skidgårdshorvan äga Startorp gd Larspers Grund grund
  ?Skjoketorpet äga Startorp by Lars-Persgrundet grund
  Skuruängen äga Stensberg lht Laxhorvan äga
  Skärsmossen äga Stomhemmanet hemman Lergropen vattenhåla
  Skärsmossen mosse Stora Haglunda, se Haglunda, Stora by Lerhag åker
  Smörkullebacken äga Stora Istad, se Istad, Stora by Lerkärr kärr
  Smörkullebacken område Stora Stacktorp, se Stacktorp, Stora by Lilla Granhorvan, se Granhorvan, Lilla jord
  Standarhorvan åker Svenstorp lht Lilla Grundet, se Grundet, Lilla grund
  Stenhorvan äga Södra Intaget, se Intaget, Södra lht Lilla Gärdet, se Gärdet, Lilla äga
  Stenhorvan åkrar Sörgården gd Lilla Gärdet, se Gärdet, Lilla åker
  Stenkärret äga Sörgården gd Lilla Ängen, se Ängen, Lilla äng
  Stenkärret kärr Sörgården, jfr Norrgården och Västergården gd Lillmark åker
  ?Stickskruven äga Törnstubbe gård Lillmarksgatan väg
  Stickskruven åkrar m.m. Törnstubben gd Lillmarkshålan, jfr Lillmark vattenkärr
  Stora fjärden vik Törnstubben gård Lindkärr kärr
  Svinekärret äga Törnstubben gd Lindorna åker
  Svinekärret kärr Törnstubben gård Lorthamn hamn
  Tomter gärde /Se Unneberg lht Lotten äga
  Tornhaget äga Unnedal lht Lotten, Södra äga
  Tornhag oodlat område Unnestad, se Unnstad by Lund, jfr Lundbrunn buskage
  Tornängshorvan äga Unnstad by Lundbrunn, se Lund vattenställe
  Trirör runstenar Unnstad by Lundbrunnsgatan, jfr Lundbrunn väg
  Trädhorvan äga Unnestad by Långa Haget, se Haget, Långa åker
  Trädhorvan åkrar Unnstad by Långkärr kärr
  Utmossen äga Unnstad by Långkärr kärr
  Vakemossen äga Vakemosen avs. Långkärr kärr
  Vakmosse äga Västergården gd Långmosse mosse
  Vakmosse åkrar m.m. Västergården, jfr Norrgården och Sörgården gd Långmåsen åkermark
  Vakmosse åkrar m.m. Äleklintatäkten, jfr Grusplanen lht Lökrummen äga
  Vaktarehorvan äga Älklinta by Lökrumängen, se Lökrummen äga
  Viseksängen äga Äleklinta, se Älklinta by Mallhagen åker
  Vrår äga Älklinta by Marken utmark
  Vrår oodlat område Älklinta by Marken äga
  Västra mossen äga Älklinta by Marken, Södra betesmark
  Äleklinta triangelpunkt Äleklinta by Markerna, Östra jord
  Älgekärr äga Älklinta by Markhaget, Södra hag
  ?Älskutåkern åker Älklinta by Markhagen ägor
  Östra marken äga Östergården gård Marsgårdskulan grund
  Östra marken åkrar m.m. Östergårdarna gårdar Marskog åkrar
    Östergården gd Marskogskulan grund
    Östermark avs. Mellerlotten äga
    Östermark avs. Mellmarkvägen väg
    Östra Intaget, se Intaget, Östra lht Mellra Beten, se Beten, Mellra beteshag
    Östra Karse, se Karse, Östra gård Mellra Gärdet, se Gärdet, Mellra äga
    Östra Mark, se Mark, Östra avs. Mellra Gärdet, se Gärdet, Mellra åker
    Östra Marken, se Marken, Östra lht Midalvarstenen sten
    Övra Byn, se Byn, Övra by Mossen, Västra äga
      Östra Mossen, se Mossen, Östra äga
      Mossen, Östra äga
      Mosshalsen ängsmark
      Måse, Bred, se Bred Måse mosse
      Måsen mosse
      Måsen, Östra äga
      Måshaget område
      Mör kärr
      Mörkärr, jfr Mör kärr
      Nisshorvan åker
      Norra Alvaret, se Alvaret, Norra utmark
      Norra Gärdet, se Gärdet, Norra åker
      Norra Gärdet, se Gärdet, Norra äga
      Norra Gärdet, se Gärdet, Norra åker
      Norra Gärdet, se Gärdet, Norra åker
      Norra Gärdet, se Gärdet, Norra åker
      Norra Gärdet, se Gärdet, Norra åker
      Norra Haget, se Haget, Norra åker
      Norra Haget, se Haget, Norra åker
      Norra Horvan, se Horvan, Norra äga
      Norra Hägnaden, se Hägnaden, Norra beteshag
      Norra Karten, se Karten, Norra skär
      Norra Sanden, se Sanden, Norra äga
      Norra Tomten, se Tomten, Norra åker
      Norra Åkrarna, se Åkrarna, Norra jord
      Norra Ängen, se Ängen, Norra äng
      Norrgärdet äga
      Nygärdet åker
      Olhorva Backe betesmark
      Oll-Janhagen hage
      Olsten sten
      Olsten sten
      Oxelgrund grund
      Oxelgrund grund
      Pellhorvan åker
      Pojkudden gärde
      Rapphönshålorna hålor
      Renarna lövskog
      Rovhorvan horva
      Röda Berget, se Berget, Röda stenbrott
      Rör, Blå, se Blå Rör stenrör
      Rör, Stora stenrör
      Rör, Tre, se Tre Rör, = Trerör stenrör
      Sanden, Norra äga
      Sandgärdet äga
      Sandhorvan äga
      Sandkroken åkerjord
      Simhaget hag
      Sjöbackarna backar
      Sjöbackarna höjdsträckning
      Sjöbacken backterräng
      Sjöhaget äga
      Sjön vatten
      Sjötorp lht
      Sjö, Västra vatten
      Västra Sjö, se Sjö, Västra, = Kalmarsund vatten
      Sjö, Västra Saknas
      Skarphag åker
      Skepparehorvan åker
      Skrälltorpet jord
      Skär udde
      Släta Backen, se Backen, Släta höjning
      Slätten, Östra betesmark
      Smed-Anthorvan åker
      Smedkullbacke ås
      Snappsäcken äga
      Snällhorvan åker
      Spjället åkerbit
      Stadsmarken utmarksjord
      Stenarna, Stora gråstensgrupp
      Stenen, Stora flyttblock
      Stenfälts, Bro kaj
      Sten, Kluvna gråsten
      Stillkallhorvan åker
      Stora Granhorvan, se Granhorvan, Stora jord
      Stora Gärdet, se Gärdet, Stora äga
      Stora Gärdet, se Gärdet, Stora äga
      Stora Stenarna, se Stenarna, Stora gråstensgrupp
      Stora Stenen, se Stenen, Stora flyttblock
      Stora Udden, se Udden, Stora åker
      Striplanten åker
      Svartfloda kärr
      Södra Alvaret, se Alvaret, Södra utmark
      Södra Gärdet, se Gärdet, Södra åker
      Södra Gärdet, se Gärdet, Södra äga
      Södra Gärdet, se Gärdet, Södra åker
      Södra Haget, se Haget, Södra åker
      Södra Haget, se Haget, Södra åker
      Södra Horvan, se Horvan, Södra äga
      Södra Horvan, se Horvan, Södra äga
      Södra Horvan, se Horvan, Södra åker
      Södra Karten, se Karten, Södra skär
      Södra Marken, se Marken, Södra betesmark
      Södra Markhaget, se Markhaget, Södra hag
      Södra Ängen, se Ängen, Södra äng
      Södra Ängen, se Ängen, Södra äng
      Tomten äga
      Tomten äga
      Tomten, Norra åker
      Tomter gärde
      Tomter jord
      Tomtgärdet åker
      Tornhag åker
      Tornbacken åker
      Torpet äng
      Torrbrunn håla
      Torskhag betesmark
      Tre Rör, se Trerör stenrör
      Trerör stenrör
      Trerör stenrör
      Tre Rör ställe
      Trindhorvan åker
      Tutthorvan äga
      Tvillingstenarna stenar
      Udden, Stora åker
      Unnstadgatan väg
      Unnstad Utmark utmark
      Vakemosse, se Vakmosse mosse
      Vakmosse mosse
      Vakmosse mosse
      Vakmossen mosse
      Vakmosse mosse
      Vannborga Alvar alvarmark
      Vrår äng
      Vårdrör rör
      Vägen, Västra, = Västra Landsvägen väg
      Västra Dilden, se Dilden, Västra beteshag
      Västra Gärdet, se Gärdet, Västra äga
      Västra Gärdet, se Gärdet, Västra åker
      Västra Horvan, se Horvan, Västra äga
      Västra Karse, se Karse, Västra gård
      Västra Mossen, se Mossen, Västra äga
      Västra Gärdet, se Gärdet, Västra åker
      Västra Vägen, se Vägen, Västra väg
      Åkrarna, Norra jord
      Älklintagärdet jord
      Älklinta Hall bergsbrott
      Ängen, Lilla äng
      Ängen, Norra äng
      Ängen, Södra äng
      Ängen, Södra äng
      Ängen, Östra äga
      Änghagen åker
      Ängshorvan åker
      Ängåker åker
      Örgrund grund
      Örgrund grundrevel
      Östra Gärdet, se Gärdet, Östra åker
      Östra Gärdet, se Gärdet, Östra åker
      Östra Haget, se Haget, Östra äga
      Östra Haget, se Haget, Östra åker
      Östra Horvan, se Horvan, Östra åker
      Östra Markerna, se Markerna, Östra jord
      Östra Måsen, se Måsen, Östra äga
      Östra Ängen, se Ängen, Östra äga
      Övra Haget, se Haget, Övra hag
      Övra Haget, se Haget, Övra åkerjord

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.