ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Föra socken : Åkerbo härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 46 Naturnamn : 268 Bebyggelsenamn : 176 Naturnamn : 491
Föra sn Alverviken vik Föra sn sn Nummerförteckning förteckning
Föra sn Alverviken sjö Föra sn Alvaret alvarområde
Föra sn /Se Andkärret äga Föra sn Alvar Vik kärr
?Föra sn Andkärret kärr Föra sn Alvar Vik kärr
Föra sn Ankarsbacken äga Föra sn Alvar Vik kärr
Föra sn Ankershorvan åkrar Förasocken sn Alvar Vik kärr
Föra sn Arken äga Föra sn Alvar Vik kärr
Föra sn Arken oodlad mark Föra sn Alvar Vik kärr
Föra sn Backhorvan äga Föra sn Amerika betesmark
Föra sn Backkullen åkrar Föra sn Arken betesmark
Föra sn Södra Bet äga Föra sn Aspåker jord
Föra sn Södra betan äga Föra sn Aspåker jord
Föra sn Bjärsängen äga Adolfsberg lht Aspåker jord
Föra sn /Se Björkelundshorvan äga Blomsterbacken lht Backhorvan åker
Föra sn /Se Björnholm äga Blomsterbacken lht Backkullen åker
Föra sn /Se Björnlund äga Borgen lht Ballgärdesåsen ås
Föra sn /Se Björnlund skog(?) Djupvik fiskläge Basrevet rev
Föra sn /Se Bonhål fiskegrund /Se Djupvik fiskläge Basrevet rev
Förbo socken, se Föra sn Bröstgärdsparken äga Djupvik fiskläge Bastkärr ängsmark
Furrö(ö) = Föra Saknas Bunkekärret äga Djupvik fiskläge Bastlund skogsdunge
Apple-Greda, se Greda, Östra by Bunken torp Djupvik fiskläge Berget stenbrott
Djurstad by Bunken åkrar m.m. Djupvik fiskläge Berget stenbrott
Djurstad by /Se Bösshagen äga Djupvik fiskläge Bergsbacken höjd
Djurstad by /Se Bösshagen åkrar Djupvik fiskläge Bergsbacken höjd
* Dyergre = St. Greda by /Se Djupelund äga Djupvik fiskläge Bergsbacken höjd
Emmetorp by Djuplundsrör fornlämmning Djupvik fiskläge Betlehem äga
Folberga by Djupviks hamn vik Djurstad by Björklinder äng
Föra kyrkby Djupviks hamn vik Djurstad by Björklunds Gärde äga
Föra, by föra sn /Se Djupviks hamn vik Djurstad by Björnlund skog
Föra poststation /Se Djupviks hamn bukt Djurstad by Blårör stenrör
Gel gd /Se Djurkärr kärr Djurstad by Blårör stenrör
Greda, Södra och Östra byar Djurstadkärret äga Djurstad by Blårör stenrör
Greda, Södra by Djurstad träsk äga Djurstad by Blårör stenrör
Greda, Östra by Djurstad träsk äga Djurstad by Blårör stenrör
Greda, S:a o Ö:a byar /Se Dymosse äga Djurstad by Blårör stenrör
Greda byar /Se Dymosse åkrar Djurstad by Blå Rörs Kärr kärr
Grönslunda by Ebbesdäld äga Djurstad torp gård Blåsten sten
Husvalla by Ebbesdäld åkrar Emmetorp by Blåstensrör stenrör
Husballa by Ekemossen äga Emmtorp hemman Blåstensrör stenrör
Ingelstad by *Emmeltorpa träsk f.d. sjö Folberga by Blåstensrör stenrör
Ingelstad by /Se Enebacken äga Folberga by Blåstensrör stenrör
Lofta by /Se Enholmen äga Folberga by Bolge jord
Marsjö by Fiskmossen äga Folberga by Bolggatan väg
Torp by Fiskmossen mosse Folberga by Bonhål grund
Uggletorp by Flaten äga Föra by Bredgrund sättställe
Vårsby by Fårstenshorva äga Föra by Bredgrund sättställe
  Förbofjärd vik Föra by Brohorvorna ägor
  Förbomossen mosse Föra by Brunngatan byväg
  Förbomossen äga Föra by Brunnsgatan byväg
  Gatekärret äga Föra kyrka kyrka Bubbrörs Backe backe
  Gatekärret kärr(?) Gat lht Bubbrörs Backe backe
  Gels träsk äga Gat lht Bubbrörs backe backe
  Gelträsket sjö Gel gård Bunken, se Ingelstad Bunke ägor
  Glonervik äga Gel gård Bunken, Lilla äga
  Granhorvan äga Gel gård Bunken, Stora äga
  Greta lappmark äga Gel gd Buskhag äga
  Greda vik vik Greda byar Bådarna grund
  Grönhuckelsalvar äga Greda byar Bådarna grund
  *Grönslunda skog skogsparti Greda, Södra by Båden grund
  Grönvik triangelpunkt Greda, Södra by Bäckarna ägor
  Gylingekärret äga Greda, Södra by Bändret äga
  Gylingekärret kärr Greda, Södra by Bässbacken backe
  Gälstensängen äga Greda, Östra by Bässhagen åker
  Gärdsmossen äga Greda, Östra by Bässbacken backe
  Gärdsmossen äga Greda, Östra by Bässhorvan äga
  *Hamnholm holme Gredalund lht Dave Knöl grund
  Hockels backe äga Grönskog lht Djupkyrkan bergsbrott
  Hockels horva äga /Se Grönskog lht Djupkyrkan kulle
  Hockels mosse äga /Se Grönskog lht Djuplunds Rör stenrör
  Holmen äga Grönslunda by Djupvik fiskehamn
  Holmen sankt strandområde Grönslunda by Djupviks Alvar alvarsområde
  Horsnäs äga Grönslunda by Djurstad Träsk kärr
  Horsnäs näs Grönslunda by Dubbelträden jord
  Horsnäs näs Grönslunda by Dy Mosse mossmark
  Husballa triangelpunkt Grönvik fiskläge Ebblyckan åker
  *Husholmen holme Grönvik lht Enholm holme
  Hyllekärr äga Hjälmestad by förr Finnland åker
  Hyllekärr kärr Hjälmestad by Flaget sättställe
  Håkelsmosse äga Hjälmstad by Flaget sättställe
  Håpängarna äga Hjälmstad by Flaten, Hemre äga
  Håpängarna ängar(?) Hjälmstad by Flatorna ägor
  Håsnäs grund grund Hjälmestad by Foråker äga
  Håsnäs hamn hamn Husvalla by Frostlandet åker
  Hällhorvealvaret äga Husvalla by Frökullen kulle
  Hästhagsbacken äga Husvalla by Fågelkärr kärr
  Hästhagsbetan äga Husvalla by Fårhallen bergsbrott
  Ingelstadsträsk äga Husvalla by Fästningen stenrör
  Ingelstadträsk kärr Husvalla by Förabodar Lundar ägor
  *Järngrund grund Husvalla by Föra Grund grund
  Jättegraven äga Husvalla by Fördärvet äga
  Kilen åker Husvalla by Fördärvet åker
  Klockholmsbacke äga Ingelstad by Gabrielshagen äga
  Klockholmsbacke höjd(?) Ingelstad by Galgbacken, se Vässby Backe höjd
  Klockholmsudde äga Ingelstad by Gatan, Västra väg
  Klockholmsudd udde Ingelstad by Gatan, Östra väg
  Korshorvan äga Ingelstad by Gatbacken backe
  Korshorvan åker med stenkors Komministergården gård Gelskogen skog
  Södra Korshorveslaten äga Korshorvan lht Gels Ås ås
  Kullen äga Korshorvan lht Gelträsket mosse
  Kullhorvekärret äga Korshorvan lht Golvstens Berg bergsbrott
  Kvarngrundsåsen grund Korshorvan lht Granhorvan åker
  Labba grund /Se Korshorvan lht Grankärrgatan byväg
  Landborgen äga Kronovattnet lht Greda Fjärd vik
  Lappegrindsbeten äga Krontorpet lht Greda Fjärd vik
  Lappmarken terräng Krontorpet gård Gerda Mosse, se Mossen mosse
  Lerbergs mosse äga Krontorpet gård Greda Vik vik
  Lilla fjärden vik Kungsgården gård Grindåker äga
  ?Lilla holm udde Landet, Mörka lht Grokärr kärrmark
  Lillestrand äga Landet, Mörka lht Gropen håla
  Lillestrand sankmark(?) Landet, Mörka lht Gropen notvarp
  Lillholmen udde Landet, Mörka lht Gropen notvarp
  Lillholen del av näs Landet, Mörka lht Gräset sättställe
  Livhamm vik Landet, Mörka lht Gräset sättställe
  Lofta triangelpunkt o. fornlämning Lilleholm sjöbodar Gräset sättställe
  *Lofta gärde eller skog skogsparti Lofta by Grönslunda Hall bergsbrott
  Lofta mosse mosse Lofta by Grönslunda Hall bergsbrott
  Lundegärdet åkrar Lofta by Grönslunda Utmark utmark
  Lutterkärret äga Lofta by Grönvik vik
  Långgrundsholmen äga Lundarna gårdar Grönvik vik
  Långgrundsholmen halvö Lundarna gård Gunna Backe backe
  Lökholmen äga Lundarna gård Gunnhorvan åker
  *Maatkroken grund Lundby Torp, se Lundtorp gård Gunnhorvan åker
  Madillskärret äga Lundeby. se Lundtorp gårdar Gunnhorvan åker
  Maren äga Lundebytorp. se Lundtorp gårdar Gärdena, Södra åkrar
  Maren sankmark Lundtorp by Gärdet, Västra jord
  Markärret äga Lundtorp gårdar Gärdet, Västra ägor
  Markärret kärr(?) Lundtorp gårdar Gärdet, Västra ägor
  Marsjön sjö Maren lht Gärdena, Östra åkrar
  Marsjön äga Maren lht Gärdet, Södra äga
  Marsjön sjö Marielund lht Gärdet, Södra äga
  Matkroksgrund grund /Se Marsjö by Gärdet, Västra äga
  Matkroken, se Sillgrund ö Marsjö by Gärdet, Östra äga
  Matkroken grund Marsjö by Gärdet, Östra ägor
  Matkroken grund Marsjö by HALLUDDEN UDDE
  Matkroken grund Marsjö by Haltpers Horva äga
  Matkroken grund Marsjö by Haltpers Horva äga
  Matkroken grund Marsjö by Halvvägs sättställe
  Matkroken ö /Se Marsjö by Hassbeten äga
  Matkroksgrund grund /Se Marsjö, Östra lägenheter Hemlotterna ägor
  Matkroksgrund grund Mellgården gårdar Hemängar åker
  Matkroksgrund grund Mellgården gårdar Hjälmstad Djup sättställe
  Mickelsmässa äga Mellgårdarna gårdar Hockels backe höjd
  Mickelsmässa oodlat område Målarens lht Hockls Backe höjd
  Mossgärdet åkrar Norrgårdarna gårdar Holmen ö
  Mörklandet åkrar Norrgården gårdar Hornvik vik
  Nabben åkrar Petersburg lht Horsnäs udde
  Norra mossen äga Prästgården komministerboställe Horsnäs udde
  Norrskogsängen äga Prästgården komministerboställe Horsnäs udde
  Norrskogsängen område med lövträd och fornlämningar Simgården gd Norsnäs Bodar sjöbodar
  Ormkärr äga Stenborg lht Horva, Stora äga
  Ormkärr kärr(?) Strömmen lht Horva, Södra äga
  Orrhorvan åkrar Stångberg lht Horvan, Lilla åker
  Osterhorvan äga Sörgårdarna gårdar Horvan, Norra åker
  Oxelberget äga Sörgårdarna gårdar Horvan, Norra äga
  Oxelberget låg höjd Sörgården gårdar Horvan, Stora åker
  Parkudden åker Sörgården gd Horvbacken åker
  Pjukeberg åkrar Torp by Horvorna ägor
  Pjukberg höjd /Se Torp by Horvorna, Stora ägor
  Pommergölen äga Torp by Horvor, Norra ägor
  Pommergölen göl Torp by Horvor, Norra ägor
  Pommergölen äga /Se Torp by Hundskinnet äga
  Pommermossen äga Uggletorp by Hundskinnet, se Trolle Hål äga
  Prästgårdsäng äga Uggletorp by Husvalla Flag sättställe
  Rosengård äga Väsby by Husvalla Holme holme
  Ryssholmen äga Vässby gårdar Husvalla Holme holme
  Råshusberget äga Vässby gårdar Hyllkärr kärr
  ?Rävgrävlan äga Vässby gårdar Hålknutan fiskeplats
  Rävgrävlan åkrar Vässby gårdar Håparna ägor
  Röbergen äga Vässby gårdar Hällhorvor utmarksägor
  Rödkärr äga Vässby, Västra hemman Hällhorvorna åkrar
  Rödkärr kärr Vässby, Östra by Hästbårn grund
  Rödkärrsholmen äga Vässby, Östra by Höga Bjerg höjd
  Rögrund skär Vässby, östra by Höga Bjerg höjd
  Röndehorvan äga Västergården gd Höga Bjerg höjd
  Röndehorvan äga Västergården gd Höga Bjerg höjd
  Samsteget åkrar Östergården gd Högslätthorvan äga
  Sanden äga   Högslätthorvan äga
  Sanden oodlat område   Hökbacken höjd
  Sillgrund grund   Hökbacken höjd
  Sillgrundet holme   Hökgatan väg
  Sillgrund ö   Hökmossen mosse
  Sillgrund holme   Igelkärr kärr
  Sillgrundet holme   Ingelstad Bunke ägor
  Sillgrundet holme   Ingelstad Bunke ägor
  Sillgrund ö   Ingelstad bunke ägor
  Sillgrund ö   Ingelstad Bunke ägor
  Själgrund äga   Ingelstad Marker utmarksägor
  Själgrund halvö   Ingelstad Träsk mossmark
  Sjölund äga   Innerbåden grund
  Norra Sjöviken vik   Intagen ägor
  Skallerberget äga   Intaget äga
  Skallerberget låg höjd   Israel grund
  Skallhorvan äga   Janbacken höjd
  Skallhorvan åker   Jangatan gata
  Skarphagen äga   Janhorvan äga
  Skarphagen åkrar   Janhorvan horva
  Skeppsdjupet vik   Johannas Horva boningsplan
  Skomak(a)rehorvan äga   Jordhögen kulle
  Skomakareplurren äga   Jungfru Lundar ägor
  Skorpolner äga   Jursta Fjärd vik
  Skvattbunk äga   Jurstad Fjärd vik
  Skäret skär   Järnbårn grund
  Skäret yttre delen av näs   Jöddarnas bet utmark
  Släten äga   Jöddarnas Mark utmark
  Stenbändern äga   Jöddåker ägor
  Stenkärret äga   Kajshorvan äga
  Stenkärret kärr   Karins Gård boningsplan
  Stora Mossen äga   Kassabäckarna äga
  Stora mossen äga   Kilen äga
  Stora mossen mosse   Kilen äga
  Stora mossen åkrar   Kjesten sten
  Strömkärret äga   Kjesten, se Stenen, Stora sten
  Strömkärret kärr   Klappervall grund
  Stångberget äga   Klippan sten
  Stångberget låg höjd   Klockarebacken backe
  Sundgrundsudden äga   Klockholm udde
  Sundgrundsudden udde   Klockholm udde
  Södra kärr äga   Klockholm udde
  Södviken vik   Klockholm udde
  *Söviken, se Södviken vik   Klockholm udde
  Tjockberg äga   Klockholm udde
  Tjockeshorvan äga   Kluvna Sten sten
  Torsdäld äga   Klämma grund
  Treudden äga   Klämma grund
  Trudden åkrar   Klöråsen notvarp
  Trindeln äga   Klöråsvarpet notvarp
  Trindeln äga   Knarre Backe backe
  Trullbjärg åkrar   Knarre Rändel vattenväg
  Träskekärr äga   Knubbs Backe, se Petters Horva backe
  Tuvekärr äga   Kojbacken backe
  Tuvekärr kärr(?)   Korsgatan väg
  Tyskängen äga   Korshorvan äga
  Törnnyckelskärret äga   Kråklund åker
  Utholmen äga   Kvarnbacken ås
  Utholmsbeten åker   Kvarnlotten äga
  Utholmsvik sjö   Kvarnlotten äga
  Utmossen äga   Kvickbrunnen byplan
  Vaktarekärret äga   Kyrkgården, Gamla äga
  ?Vamossen äga   Källås grund
  Vialm udde   Känningsrån notvarp
  Vialm åkerområde   Kärråker äga
  Vialmsudde udde   Kåla Bunk jord
  *Vielms hamn hamn   Kåten skär
  Viholmsgärdet äga   Käft sten
  Vilegrunds rev grund   Källmans Backe backe
  ?Villgrundet holme   Köllbergsrutan jord
  Villgrundet grund   Labbe sättställe
  Villgrundet ö   Labbe grund
  Vipeholmen äga   Labbe grund
  Vipeholmen holme   Landborgbacken stup
  Virveln äga   Landborgen landborgsträckning
  ?Vitmön äga   Landsvägen landsväg
  Vitmön höjd(?)   Landsvägen, Östra landsväg
  ?Vitrörs alver äga   Lappmarken betesmark
  ?Vårdbölesbacken äga   Lars-Ols Kärr kärr
  Vårdböksbacken äng(?) med runsten   Lars-Persgrundet grund
  Lilla Väckstensholmen udde   Lilla Holm udde
  Väckstensholmen äga   Lilla Holm udde
  Väckstensholmen udde   Lillholm udde
  Vässby fjärd fjärd   Liskbacken backe
  Västra hamnen vik   Lofta berg bergsbrott
  Åkledbacken äga   Lofta Berg bergsbrott
  Öbäcksängen äng(?)   Lofta Hall bergsbrott
  Ödbäcksängen äga   Lofta Hall bergsbrott
  Ödhorvan äga   Lofta Hall bergsbrott
  Önäshorvan äga   Lofta Mosse mossmark
  Öråsen äga   Lotten, Norra äga
  Östra hamnen vik   Lotten, Norra åker
      Lotten, Norra äga
      Lotten, Södra åker
      Lillstrand kärr
      Lyckslätt Hörn äga
      Långgrop åker
      Långgrund grund
      Långnäs udde
      Långräckan åker
      Långäng äga
      Mark, Östra utmark
      Marken, se Alvaret utmark
      Marken utmark
      Mark, Västra utmark
      Mark, Östra utmark
      Markrok grund
      Markrok grund
      Markrok grund
      Marsjö Läggning sättställe
      Marsjö Skog skog
      Marsjö Träsk mosse
      Matkrok grund
      Mellanbåden grund
      Mellbeten äga
      Mellerlotten åker
      Mickelsmässan äga
      Mossen mosse
      Mossen mosse
      Mossen mosse
      Mossen ägor
      Mossen, Lilla äng
      Mossgatan byväg
      Mossgärdet ägor
      Mossgärdet ägor
      Mosshorvan äga
      Mosshörnan betesmark
      Måkers Hål äga
      Måkers Hål jord
      Mårtens Kärr vattenkärr
      Mårthagen hage
      Mårthagen hage
      Nabben äga
      Nabben äga
      Nabben äga
      Nabben äga
      Norra Horvor ägor
      Norråker äga
      Nyvarp notvarp
      Oceanen åker
      Oceanen åker
      Oceanen äng
      Oceanen äng
      Oceanen äng
      Oll-Matshagen äga
      Oll-Matshagen äga
      Ondvägsbacken höjd
      Ordstenshorvan äga
      Ordstenshorvan äga
      Ordstenshorvan äga
      Orvället åker
      Pasklör notvarp
      Petter-Olshorvan äga
      Petters Horva, se Knubbs Backe äga
      Pilkärr kärr
      Pjukeberget höjd
      Pjuke Bjerg höjd
      Pjuke Bjerg, se Puke Berg höjd
      Planteringen äga
      Pommern äga
      Puke Berg höjd
      Puke Berg höjd
      Puke berg höjd
      Puke berg höjd
      Puke Berg höjd
      Randen åker
      Repåkern äga
      Ryggbötningen sättställe
      Råsbäck kanal
      Råsbäck kanal
      Råshuvudet betesmark
      Rändel vattendrag
      Rävgrävor ägor
      Rävsten sten
      Rödgrund holme
      Rödkärr kärr
      Rönnbacken backe
      Röret, Blå stenrör
      Sandbergs Backe backe
      Sanden notvarp
      Sanden åker
      Sandgärdet åker
      Sandåker äga
      Senapshorvan äga
      Sillgrund grund
      Sillgrundet holme
      Simmarken betesmark
      Själgrund holme
      Själstenarna stenar
      Sjögatan byväg
      Sjögatan byväg
      Sjöholmen betesmark
      Sjöholmen betesmark
      Sjöholmen notvarp
      Sjön Saknas
      Sjön Saknas
      Sjön, Ösra Saknas
      Sjöviken vik
      Skanbacken höjd
      Skethögarna stenhögar
      Skogen skog
      Skogen skog
      Skogen skog
      Skoggatan byväg
      Skomakarebacken backe
      Skräddarehorvan äga
      Skurarelotterna ägor
      Skurarelotterna ägor
      Skurbacken åker
      Skär, se Lilla Holm skär
      Skärs Varp notvarp
      Slunglappen äng
      Smocken vägstycke
      Smörlappar åker
      Snavelbo moras
      Snippen äga
      Springarehorvan äga
      Springarehorvan äga
      Stabbe Horva äga
      Sten, Kluvna stenblock
      Stenbeten betesmark
      Stenen, Stora sten
      Stenen, Stora sten
      Stjärnshorvan äga
      Stjärnshorvan äga
      Stjärnhorvskärr kärr
      Stolt-Ants Hav vattensamling
      Stommarna ägor
      Stor-Olles Kärr kärr
      Strandgrind grindställe
      Strömmen äga
      Stångrör stenrör
      Sundet sidlänt område
      Sundgrundet område
      Susannagrundet grund
      Svältare Gata väg
      Svävan slåtteräng
      Svävbacken backe
      Södviken vik
      Södviken vik
      Sörudd udde
      Toknäs åker
      Tolkholmen holme
      Tomten äga
      Tornåker äga
      Torp Mosse mosse
      Treudden åker
      Trollberg höjd
      Trollberg höjd
      Trollberg höjd
      Trollberg höjd
      Trollbod sjöbod
      Trolle Gata väg
      Trolle Hål vrå
      Trole Mark betesmark
      Trollsten sten
      Träsket mosse
      Träsket ängsmark
      Trätgärdet åker
      Trätgärdet åker
      Tuvhörnet äng
      Tuvparken äga
      Uggletorpa Horva äga
      Utholm udde
      Utholm udde
      Utholms vik kärr
      Vallgatan byväg
      Vallgatan byväg
      Vargbacken ås
      Vargbacken ås
      Vargbacken ås
      Vargbacksåkrarna åkrar
      Vassgården notvarp
      Vidalm udde
      Vidalm udde
      Vidalm udde
      Vidalm, se Vårdkasbacken udde
      Vilhelms Vrå horn
      Vitmön äga
      Vonjan notvarp
      Vårdkasbacken höjd
      Vårdkasbacken, se Vidalm höjd
      Vägen, Onda väg
      Vägen, Onda väg
      Vässby backe höjd
      Vässby backe höjd
      Vässby Backe höjd
      Vässby fjärd vik
      Vässby Gärde ägor
      Vässby Lund lövskog
      Vässbyvägen byväg
      Västergärdesbacken höjd
      Västersjön Saknas
      Västra Land betesmark
      Ytterbåden grund
      Yttergrund grund
      Yttervarp notvarp
      Åsbacken ås
      Åsen ås
      Ängelhorvan odlad jord
      Ängen, Övra äga
      Änglehorvan horva
      Öbäcken strand
      Ören kuststräcka
      Ören åker
      Örgropen håla
      Örlan notvarp
      Örnfält äga
      Örnfält äga
      Örnfält äga
      Östans Hage hage
      Östans hage hage
      Östersjön Saknas
      Östersjön Saknas
      Övra Bjerg höjd

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.