ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Persnäs socken : Åkerbo härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 81 Naturnamn : 304 Bebyggelsenamn : 122 Naturnamn : 286
Persnäs sn Alelund äga Persnäs sn socken Almribban åker
Persnäs sn Alvaret betesmark Persnäs sn Alvaret betesmark
Persnäs socken Antehorveudden udde Persnäs sn Alvaret betesmark
Persnäs sn /Se Antehorveudden udde Persnäs sn Alvaret alvarområde
Persnässn sn ?Apellindorna äga Persnäs sn Alvaret betesmark
Persnäs sn Backhorvan äga Persnäs sn Alvaret, Norra betesmark
Persnäs sn Backhorvan åker Persnäs sn Alvaret, Södra betesmark
Persnäs sn Beteshagshorvan äga Persnäs sn Alvaret, Västra betesmark
Persnäs sn Betnabbelyckan äga Persnäs sn Atlanten sandgrop
Persnäs sn Björkemaden äga Persnäs sn Asparna åker
Persnäs sn Björkemaden sankmark(?) Persnäs sn Backhorvor åker
Persnäs sn Bringskog äga Persnäs sn Bergen bergsbrott
Persnäs sn ?*Brötkärr äga Persnäs sn Bergsbrotten stenbrott
Persnäs sn Bystaden äga Persnäs sn Beten äga
Persnäs sn Bystaden åker m.m. Persnäs sn Beten, Västra betesmark
Persnäs sn /Se Norra Bäckkärret äga Persnäs sn Blåsås ås
Persnäs sn /Se Bäckekärret, Norra kärr Persnäs socken Saknas Boskog äga
Persnäs sn /Se Södra Bäckekärret äga Persnäs socken Bostället åker
Persnäs sn /Se Bäckekärret, Södra kärr Aledal lht Bredgrund holme
Persnäs sn /Se *Däljehamn hamn Enetorp lht Broåker åker
*Degerhorn = St. Horn by /Se Degalträ äga Enetorp lht Bystaden åker
Frönäs by /Se Digerflisan gravsten /Se Flathem gd Byåker äga
Gamleby by Djupshorvan åker Frönäs by Byåker äga
Gamleby by /Se Drakkärret äga Frönäs by Byåker åker
Gillberga by Dunkulle äga Frönäs by Bäcker utmark
Gillberga by Dunkullar kullar Gamleby by Bärsbacken åker
Gillberga by /Se Lilla Ekhorvan äga Gamleby by Bögrund se Bredgrund Saknas
Gillberga by /Se Stora Ekhorvan äga Gamleby by Djupkyrkan en rund gravkulle
Gillberga by /Se Farmors kärr äga Gel gård Dunkuller äga
?Gunnarstorp by /Se Farmors kärr kärr Gillberga by Dånkullbacken backe
Gunnarstorp by Flatan äga Gillberga by Ekbacken ekskog
Hallnäs by Frönäs mosse = Stora måsen äga Gillberga by Flator åkrar
Hallnäs by Frönäs mosse mosse Gillberga by Forngrindar åker
Hallnäs by Fyrkanten åker Gillberga by Frönäs Mosse mosse
Hallnäs by Fårhallen sluttning Gillberga by Frönäsgatan byväg
Hallnäs by /Se Gathorvan äga Gillberga by Fyrbodarna sjöbodar
Hjälmestad by Gathorvan äga Gillberga by Fyrbodarna sjöbodar
Hjälmstad by /Se Gathorvan åker Gillberga by Fyrbåket kummel
Horn by /Se Gethorvan äga Gillberga by Fyrbåket kummel
Horn gd Gillberga sjöbodar sjöbodar Gillberga, Norra del av by Gammelgården äga
Horn, Lilla by /Se Gladkärret äga Gillsborg lht Gammelgårdshagen äga
Horn, Lilla by Granhorvekärret äga Gunnarstorp gård Gamlebygatan byväg
?Horn by Norra Grankärret äga Gunnarstorp gård Gamleby Mosse mosse
Horn, Lilla by Grankärret Norra kärr Hallnäs by Gatan, Norra väg
Horn, Lilla by Lilla grophorvan äga Hallnäs by Gillberga Alvar alvarområde
Horn by Stora grophorvan äga Hallnäs by Gillberga Alvar alvarområde
Horn by Grythamn hamn Hallnäs by Gillbergarnas Måse mossmark
Horn by Grytehamn omr. m. fornminnesmärken och triangelpunkt Hasselbacken lht Glad öppet vatten i mosse
Horn by Gräshorvan äga Hjorthamn hamn Grankulla äga
Horn gd Gröppebacken äga Horn, Lilla by Grankåsor båtläge
Horn gd Grövlan äga Horn, Lilla by Grindhorvan åker
Horn, Lilla by Grövlan åker Horn, Lilla by Grindåker äga
Hyttan lht /Se Gubbängen äga Horn, Lilla by Gropen vattenkärr
Hörlösa by Gullekullen äga Horn, Lilla by Grythamn hamnplats
Hörlösa by Gullkullen oodlat område Hotellet hotell Grythamn hamnplats
Hörlösa by /Se Gärdsmossen äga Hörlösa by Grythamn hamnplats
Hörlösa by /Se Hagekärr äga Hörlösa by Grythamn hamnplats
Hörlösa by /Se Hagelstad sjöbodar sjöbodar Hörlösa by Grönhögen äga
Hörlösa by /Se Haget äga Hörlösa by Grövlan åker
Knisa by Hallnäs udde udde Kattbacken lht Gubblotten åker
Legenäs by Hallnäs udde udde Knisa by Gullbryllan åker
Legenäs by Hallnäsvik vik Knisa by Gunnars Lund skog
Legenäs gd:ar /Se Hanselund äga Knisa by Gunngrop kärr
Legenäs gd:ar /Se Haselund äga Kristineberg lht Gunngrop kärr
Lofta by Hasselkulle ene äga Kroken lägenheter Gärdet, Stora äga
Lofta by Hasselkulle ene terräng Kroken lägenheter Haget åker
Lofta by /Se Havet äga Kroken lägenheter Hagbacken äga
Lundby by Havet åker Kronovattnet lht Haken, Norra sättställe
Lundsby by Helvetesängen äga Kuller gd Haken, Norra sättställe
Persnäs by Herråsen äga Kyrkan kyrka Haken, Södra sättställe
Persnäs by Herråsen område med fornminnesmärken Kyrkgården kyrkogård Hallnäs Skär holme
Persnäs by /Se Herråskärret äga Kättarna gd Hamnen åker
Persnäs postststion /Se Hjorthamn hamn Legenäs by Hamngården mur
Steninge by Hjälmstad träsk äga Legenäs by Hemlotten åker
Steninge by /Se Lilla Hompen äga Legnäs by Hemskogen lövskog
Steninge by /Se Stora Hompen äga Legnäs by Hjortgropen håla
Södvik by Hornsmosse mosse Lerberget lht Hjorthamn hamnplats
Södvik by Hyllesgärdet äga Lerberget lht Hjortkällan källa
Trosnäs by Hyttan äga Lofta by Horvan äga
Trosnäs by /Se Hyttan oodlat område Lundby by Horvan, Lilla åker
Trosnäs by /Se Högnäsvik vik Lyckan gårdar Horvan, Norra åker
  Högåsen äga Lyckan gårdar Horvan, Östra åker
  Högåsen fornminnesmärke Mariedal lht Horvkärret kärr
  *Jacobsgrundet grund Mariedal lht Hundkullarna äga
  *Jaktsbåden grund Maren gd Häråsen ås
  *Jor(d)hamn, se Hjorthamn hamn Maren gd Höga Horva hage
  Jordhamn hamn Norrbyn del av by Höget höjd
  Jordhamnehorvan äga Norrbyn del av by Höghorvan äga
  Jordhamnehorvan åker Norrbyn del av by Högåker åker
  Jutebohorvan äga Norrbyn del av by Höllsgärde åker
  Jutebohorvan åker Norrgården gd Hönsalvar äga
  Kalmar sund sund Nygård handelsaffär Intaget äga
  Katteberg äga Nygård handelsaffär Israelbiten åker
  Katteberg höjd(?) Nynäs lht Jordhamn hamnplats
  Kattehag äga Ordkås fiskläge Jordhamn hamnplats
  Klovstenskärr äga Persnäs by Kalvgärdena ägor
  Klovstenskärr kärr Persnäsbyn by Kalvhagarna åkrar
  Knisa mosse äga Persnäshållen trakt av byn Kalvhagen äga
  Knisa mosse fridlyst mosse Prästgården prästgård Kanalen kanal
  Knuts hägne äga Sandkullen gd Karlhagen äga
  Korshorvan äga Sandvik hamn Karten holme
  Koslätt äga Sandviken hamn och samhälle Karten holme
  Koslätt öppet oodlat omr. Stationen Saknas Kattberg betesmark
  Kråkekärr äga Stenninge by Kaxbrunn brunn
  Stora Kröken äga Stenninge by Kaxhyttan äga
  Kungsängen äga Stenninge by Kilen betesmark
  Kungsängen åkrar Storbyn del av by Klyftes Kärr kärr
  Kuten skär Södvik by Klyftes Kärr kärr
  Kuten ö Södvik by Klyndergatan byväg
  Kuten holme /Se Saknas Saknas Klyndran åker
  Kvarnbacken äga Sörgården gd Knapetorpet äga
  Kärringekistan kummel (?) Tallarna gd Knisa Bygata väg
  Kärringelåret äga Tallarna gd Knisa Nabbe äga
  Sandborgen Saknas Tallkärr lägenheter Knismossen mosse
  Landborgshorvan äga Torpet lht Kobbrör stenrör
  Lilla Mossen äga Trosnäs by Kobbrör stenrör
  Lilla Strand äga Trosnäs by Kohagen lövskog
  Lilljonskärr äga Vikgård lht Kråklunds Rändel vattenväg
  Lill-Jonskärr kärr Vikgård lht Kuten grund
  Lillrum äga /Se Västerbyn del av by Kvarnbacken höjd
  Loppelund äga Västerbyn del av by Kvarnberg äga
  Lundhorvan äga Österbyn del av by Kråkgrund holme
  Lundände äga   Kåten se Karten holme
  Långholmsund udde   Källan kvarn
  Långhorvan äga   Källan kvarn
  Långhorvan åkrar   Källarebiten äga
  Långö trä äga   Källbrunnen brunn
  Maren äga   Ladhagen hage
  Maren kärr   Landsvägen landsväg
  Marshorvan äga   Landsvägstomten äga
  Matkroken revel /Se   Landsvägsflatan åker
  Matkroken revel /Se   Landsvägsåkern åker
  Matkroken revel /Se   Lars-Olshorvan åker
  Matkroken revel /Se   Lasses Äng holme
  Matkroken revel /Se   Legnäsen äga
  Mellanhorvan äga   Lill-Jonshorva äga
  Mellanhorvan äga   Lill-Jonskärr vattenkärr
  Menängarna äga   Lillrum äga
  Menängarna löväng(?)   Lillrum äga
  Mickellund äga   Lumtegar äga
  Mickellund omr. m. fornminnemärken   Lunden äga
  Morgruvan äga   Lundkärr kärr
  Mossträdet äga   Lyckan äga
  Munkbacken äga   Lyckan åker
  Munkbacken åkrar   Långbrunnen brunn
  Måsträdet åkrar   Långbrunnen brunn
  Nabben udde   Långholmen äga
  Nabben strand   Långholmshagen äga
  Norra grundet grund   Långhorvan äga
  Norra grundet ö   Långhorvgatan byväg
  ?Norra Holm udde   Långnäsen höjd
  Norra holm udde   Läjtan grund
  Norra horvan äga   Läjtan grund
  Norra horvan äga   Lökalvar betesmark
  Norra horvan äga   Marbrott gata
  Norra horvan åker   Maren mosse
  Norreholm äga   Maren mosse
  ?Norrholmsudd udde   Margärdet åker
  Norrholmsvik vik   Marken, Nedre betesmark
  Norrholmsvik vik   Marken, Norra betesmark
  Norrkärr äga   Marken, Norra utmark
  Norrkärr kärr   Marken, Västra betesmark
  Notshorvan äga   Marken, Övre betesmark
  Ollebonderör stenrör   Melen åker
  Olles horva äga   Mickelgatan byväg
  Oltorpet äga   Mickelhagen åker
  Ordkås båtläge /Se   Mossbrunn vattensamling
  Oxelhorvan äga   Mossen betesmark
  Oxelhorvan äga   Mossen mosse
  Oxelhorvan åker   Mossen, Västra äga
  Oxevärdet äga   Mossen, Östra äga
  Pastnäs Wijk, se Persnäsvik vik   Munkbackintaget äga
  *Persnäs hamn vik   Märrklämman åker
  Persnäsläge fiskeläge   Märrklämman åker
  Persnäsrev ö   Mönkärr kärr
  Persnäsvik vik   Nabben udde
  Persnäsvik vik   Nabben äga
  *Persnäshamn se * Persnäs hamn vik   Nabben udde
  Petehagsholmen udde   Norra Gata väg
  Petehagsholmen udde   Norra Gata väg
  Pilemossen äga   Norra Grund grund
  Påvilla åker   Norra Gärde skog
  (?) Regrinden äga   Norra Holm udde
  Lilla Regrindshorvan äga   Norra Holm udde
  Stora Regrindshorvan äga   Norra Holm udde
  Retmossen äga   Norrholms Vik vik
  Rockebacken äga   Norrholms Vik vik
  Rynings kors rest kors /Se   Nygärdesändan äng
  Rändelhorvan äga   Nygärdet åker
  ?Rändelstycket äga   Nyhorvor åker
  Rändlefallet äga   Ordkulls Ene betesmark
  Rävekullen äga   Oxelhagen äga
  Rävslätterna äga   Oxelhorvor åkrar
  Rödbergssläten äga   Paradiset äga
  Rödjan äga   Pelltorp äga
  Rödjan oodlad mark(!)   Persnäs Rev rev
  Rögrindskuten skär   Persnäs Vik vik
  Röndekullen äga   Pilbrunn vattensamling
  Röndekullen höjd(?)   Pilkärr äga
  Röndekullen kulle /Se   Piltomten äng
  Röralvret äga   Pinglor ägor
  Rörbacken äga   Prästmarken utmark
  Rörbacken område med fornminnesmärken   Rundkulla åker
  Rörhorvan äga   Rändelhorvan åker
  Rörkullen Saknas   Rödgrund skär
  Rötmånaden oodlat område   Rödjan äga
  Rötmånadsalvaret äga   Rödstensgrundet grund
  Sandbacken höjd   Rör åker
  Sandholm äga   Rörsängen äga
  Sandhorvan äga   Rötmånaden betesmark
  Sandkullehorvan äga   Sanden åker
  Sandvik vik o. bygd   Sandhorvan äga
  Sandvik triangelpunkt   Sandhorvor åker
  Sandviken vik   Sandlotten äga
  Sandviken triangelpunkt   Sandåker äga
  Sandviken vik   Sjöbackarna del av landborg
  Sandviks hamn hamn   Sjöbackarna några backar
  Sandviks kvarn triangelpunkt   Sjöbåket kummel
  *Sandviksnäbben udde   Sjögatan byväg
  Sjölunden äga   Sjölunden betesmark
  Sjöviken äga   Sjön Saknas
  Stenshorvan äga   Sjön Saknas
  Skeppelid äga   Sjön, västra Saknas
  Skräddarehorvan åker   Sjölundarna ägor
  Skytteled äga   Skansbergen stenbrott
  Skäret skär   Skansen stenbrott
  Skäret ö   Skarphorvan äga
  Snapen äga   Skifter åkrar
  Snapen åker   Skogen, Västra lövskog
  Snaphorvan äga   Skomakarehagen hage
  Snötäppan äga   Skurhorvan äga
  Snötäppan åkerlapp   Skälåker äga
  Spirehorvan äga   Skäret holme
  Splinten oodlat område   Smedhagen hage
  Staffanssten äga   Smedkärr kärr
  Lilla Stenhorvan äga   Snarkarebacken backe
  Nya Stenhorvan äga   Spjället äga
  Östra Stenhorvan äga   Stenbrottet äga
  Stensberg äga   Stenen, Stora sten
  Stora mossen äga   Stenninge Högar stenrör
  Storane äga   Stop Backe backe
  Stycket åker   Storrör stenrör
  Stömla åker /Se   Storrörskärr, se Storrör kärr
  Svinetorpet äga   Särkkilen äga
  Sättra åkrar /Se   Södra Gärde åker
  Södra holm udde   Södra Holm udde
  Södra holm näs   Södra Holm udde
  Södra horvan äga   Södviken vik
  Södra viken vik   Södviken vik
  *Södvik, se Sandviks hamn vik   Sörbyn del av by
  Södvik triangelpunkt   Sörholms Vik vik
  Södviken vik   Tobakshagen åker
  Södviken vik   Tomten åker
  Tallhorvan äga   Tomten åker
  *Talludden udde   Tomten äga
  *Tallviken vik   Tomter åkrar
  ?Tjockapeln äga   Tomter äga
  Tjuthorvan äga   Tornbeten betesmark
  Tomter åkrar /Se   Tornslätt åker
  Tomteskärr äga   Trehörningen betesmark
  Tornhorvan äga   Trosnäs Vik vik
  Tornvik äga   Trosnäs Vik vik
  Toskär udde   Träd åker
  Trädeshorvan äga   Träd åker
  Trädet åkrar   Trädet åker
  Träet äga   Trädet äga
  Träsalvaret äga   Träsket betesmark
  Träsk, Lilla kärr   Tuvslätten lövskog
  Träsket äga   Tveholm fiskläge
  Träskroken äga   Tärngrundet grund
  Trästräsket äga   Uddbodarna sjöbodar
  Tveholm äga   Uppsala ägor
  Tveholm udde   Vretar åkermark
  Tällekärret äga   Vretar åkermark
  Uppsala äga   Vårdbytsrör stenröse
  Usleberg äga   Vårdkasen vårdkas
  Usleberg höjd(?)   Ytan åker
  Vabb äga   Äppelgrund holme
  Vaktareängen äga   Ärlingen skog
  Vaktareängen äga   Ärtgärdesåker åkrar
  Vaktareängen äga   Ärthorvan äga
  Vaktareängen åkrar   Ärtlandet åker
  Vaktareängen löväng(?)   Ören åker
  Vellomskärret äga   Österskog utägor
  Vellomskärret område med fornminnesmärken   Österskogen ägor
  Vipekärr äga   Östra Brunn brunn
  Vipekärr kärr    
  Vrängleängen äga    
  Vålbytsbacken höjd    
  Vårdbytsrör stenröse /Se    
  Vårdbytsrör stenröse /Se    
  Västra alvret äga    
  Västra horvan äga    
  Västra horvan äga    
  Åsnebråten äga    
  ?Älekärr äga    
  Älekärr kärr(?)    
  Öla hamn hamn    
  Östermark oodlat område    
  Österom äga    
  Österom löväng(?)    
  Österskog äga    
  Österskog lövskog    
  Östra alvret äga    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.