ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Långemåla socken : Handbörds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 194 Naturnamn : 373 Bebyggelsenamn : 760 Naturnamn : 1689
Långemåla sn /Se Aggemosse åkrar Långemåla sn Abborrehäll häll
Långemåla sn /Se Alboga ström gränsmärke Långemåla sn Aggebasthulta odlingar
Långemåla sn /Se Allgunnen sjö Långemåla sn Aggemosse mosse
Långamåla sn /Se Allgunnen sjö Långemåla socken socken Aggemosse odlad mosse
Långemåla by o. sn /Se Alsterån, se Lammhult ström å Långemåla sn Aggemosse mosse
Långemåla by o. sn /Se Alsterån å Långemåla sn Aggemossevägen väg
Långemåla sn /Se Alsterån å Långemåla sn AK-bron bro
Långemåla sn /Se Alsterån å Långemåla sn AK-vägen väg
Barnaviksbodha se Barnebo by Alsterån å Långemåla socken Alboga, Albåga krök av Alsterån
Barnebo by Alsterån å Långemåle dansar inbyggarbeteckning Alebo och Gillberga äng
?Barnebo by Alsterån å Långemåla får inbyggarbeteckning Aleboån å
Barnebo Saknas Askehistret åkrar Får, Långemåla inbyggarbeteckning Alekärret kärr
Barnebo by Askehistrel skog /Se Långemåle får inbyggarbeteckning Allgunnen sjö
Barnebo by Askehistret skog /Se Långemåla sn Allgunnen sjö
Barnebo by Avan åkrar Långemåla får inbyggarbeteckning Allgunnevägen väg
Barnebo by Aven vik Långemåla får inbyggarbeteckning Allviksholme äng
Barnebo by /Se Avholmen åkrar Långemåla får inbyggarbeteckning Almeltebro bro
Barnebo by /Se Barnavik? vik /Se Långemåla sn Almäng äng
-bo/-boda eled i bebn /Se Barnebosjön sjö Långemåla-får inbyggarbeteckning Almängshäll berghäll
Botarum, se Bötterum by Barnebosjön sjö Långemåle klumpar inbyggarbeteckning Alsterhusbron bro
Brusemåla gd Barnebosjön sjö grötpåse inbyggarbeteckning Alsterån å
Brusemåla gd Barnebosjön sjö yxegubbe inbyggarbeteckning Alsterån å
Brusemåla gd Barnebosjön sjö Böteskogen sn Alsterån å
Brusemåla gd /Se Bastemossen mosse Albåge, se Arbåge hemmansdel Alsterängen äng
Brusemåla gd /Se Basthult triangelpunkt Alebo Saknas Ante Björns land åker
Brusemåla gd /Se Berkeven sankmark Alhambra lht Antefällelanden odlingar
-by eled i bebn /Se Berkeven sankmark Alhambra nöjeslokal Antefällorna svedja
Bökemåla by Björkmossen åkerområde Allmänningshylte gård Antekärret skog
Bökemåla by /Se Björkmossen åkrar Alster hemmansdel Applemossen odling
Bökemåla by /Se Björkmossen åkrar o. mosse Alster f.d. torp Arbåga, Arboga krök av å
Böta by Björnmossen åkrar Alster torp Arbåga bro landsvägsbro
Böta förr Gamleboda Blomstermåla terräng Alsterhus gård Arbåga damm damm
Böta by /Se Bockö ö Alsterhus gård Arbåga Kolgård kolningsplats
Böta Saknas *Bodaskog(?) Saknas Alstra f.d. torp Arbåga Kolplan kolningsplats
Böta by Bohult skog(?) Alster hmd Arbåga såg f d såg
Böta by Bohulteviken vik Alsterhus gård Arbågategen äng
Böta by Bohulteviken vik Arboga hmd Arbågebron bro
Böta by Bokhultet terräng Arbåga kvarn kvarn Armbåga krök
Böta by Bokmossen mosse Arbågategen Saknas Arvingsfällan hage
Böta by Boäng udde Arbåge hemmansdel Askehisterlyckan åker
Böta by /Se Boäng åker Backen bostadshus Askehistert skog
Böta by Boängsviken vik Barnebo by Askehistret åker
Böta by Boängsviken Stora vik Barnebo by Askhistert skog
Böta by Brinsmosse mosse /Se Barnebo gård Aspholmen holme
Böta by Brokarna åkrar Barnebo by Augustlandet odling
Böta, jfr Bötaskogen by Bruddegöl sjö Beckelyckan, Bekelyckan åker, boplats Avabron bro
Böta by Brudde sjö sjö Beckestugan, Bekestugan stuga Avan äng
Böta by Bruddesjön del av Allgunnen Bekes stuga Avan äng
Böta by Bruddesjön del av Allgunnen Bergdal lht Avan åker
Böta by Bruddeven sankmark Bergdala lht Avavägen väg
Böta by Bruddevensnäsan terräng Bergdala gård Avebron bro
Böta by Brånebäcken bäck Berghyddan bostadshus Aven inbuktning
Böta by Brånehagen terräng Björkeborg gd Aven vik
?Böta by Bråtkärret åker Björkeborg lht Avholmen holme
Böta by Bråtkärret åker Björkeborg torp Avholmen mosse
?Böta by Brännkärret åker o. kärr Björkedal lht Avholmsgölen kvill
Böta by Brännkärret kärr Björkedal lht Avholmsgölen göl
Böta by Bullerkärr åkrar m.m. Björkelund lht Avstenarna stenar
Böta by /Se Byxen sankmark Björkelund lht Baggefällan hage
Böta by /Se Byxviken vik Björkelund lht Balders hage äng
Böta by /Se Bånkebergsmossen mosse Björnelund lht Barks backe landsvägsbacke
Böta by /Se Bötagöl sjö Björnlund lht Barnebo gata väg
Böta by /Se Bötagöl sjö Björnlund torp Barnebo källa källa
Böthaskoge se Böta by Bötahister skogsterräng Björnsborg gård Barnebosjön sjö
Bötterum by Bötahister skogsområde Björnstorp t Barnebosjön sjö
Bötterum by Böta Hister, se Histert utmark Björnstorp lht Barnebosjö sjö
Bötterum by *Bøtaskogh Saknas Björnstorp torp Barnebosjön sjö
Bötterum by? Bötaskogen skog? Blommekulla torp Barnebovik vik
Bötterum by Bötaskogen skog Blommekulle lht Baronängen äng
Bötterum by Bötaskog skog /Se Blommekulle, Lille t Bastegärdet gärde
Bötterum by Bötås ås /Se Blommekulla, Lilla t Bastemossen mosse
Bötterum by Dalahagen skogsmark Blommekulle, Lilla torp Basthult berg
Bötterum by Dalsviken vik Blommekulle, Store torp Basthult hpl hållplats
Bötterum by Djupevik vik Blommekulle, Stora t Basthults station hållplats
Bötterum by Djupkärr åkrar Blommekulle, Stora torp Bastubacken vägbacke
Bötterum by Drakenäs terräng Blomsterkulla lht Bastulyckan åker
Bötterum by Drottningelinden fridlyst träd Blomsterkulla gård Bastuskogen skogsområde
Bötterum by Dummarna åkerområde Blomstermåla t Bastuåkern åker
Bötterum by Dummarna åkerområde Blomstermåla f.d. torp Bastvägen väg
Bötterum by Eketräshisterl skog /Se Blomstermåla torp Baståkern åker
Bötterum by Ekevenen mosse Blåtorpet t Beckemossen, Bekemossen odling
Bötterum by /Se Ekevensviken, Stora vik Blåtorpet hemmansdel Brgefloen mosse
Bötterum by /Se Eknäsudden udde Blåtorpet f.d. dagsverkstorp Bergs mosse mosse
Bötterum by /Se Eldshorvet terräng Bockes lht Bergstrandsgärdet åker
Bötterum by /Se +Elmtahyster »ekeskog» /Se Bohult t Bergstrandsmossen mosse
Bötterum gård /Se +Elmtahyster »ekeskog» /Se Bohult torp Bergstrandsåkrarna åkrar
Bötterum by /Se Enbärshagen terräng Bohult torp Berkemossarna åker
Bötterum by /Se Eskilsgöl, Lilla göl Bokelund lht Berkeven äng
Bötterum gd o. by /Se Eskilsgöl, Stora sjö Bokelund lht Berkeven odlad mosse
Bötterum by /Se Finnemossen åkrar Bokhultet t Berkeven äng
Bötterum by /Se Finnholmen ö Bokhultet t Berkeven slåtteräng
Bötterum by /Se Fiskarehäll ö Bokhultet gård Berkevenshöljen hölj
Flasgölerum gård Flasen-Gjöl göl? /Se Bokhultet hus Berkevensmossen oodlad mosse
Flasgölerum gd /Se *Flassiön sjö Bondtorp egnahem Beteshagen hage
Flasgölerum gd /Se *Flasjön, se Rummesjön sjö Boställegården gård Biekra äng
Flasgölerum gd /Se Flasnan kärr /Se Bostället gård Bilas åker
*Gamleböte, se Böta by Flasnemon skog Bostället hemmansdel Binnarekärret kärr
Gamleboda, se Böta by Flasneäng strandäng Bostället gård Bjurhidet äng
Gamla Böta, se Böta by Flyet kärr Boäng torp Bjurhiet otillgängligt ställe
Graneby gd /Se *Flyssahwen ängsmark? Boäng torp Bjurhiet äng
Gryssemåla gd /Se Flånkärret kärr Boäng torp Björkeven slåtteräng
*Græwingsmaala t. Fläskhagen terräng Brink f.d. torp Björkmossen mosse
*Grävingsmåla gd (öde) Fågelmon skog Brinken t Björkmossen mosse
*Grävingsmåla Saknas Fågelmossen åkrar Brinken soldattorp Björnbron bro
»Gräwingxmaala» försv. beb. /Se Fänekärret åkrar Brotorp avs Björnbron bro
Herrsmåla gd /Se Gillbergakvillen bäck Brotorp hemmansdel Björnbäcken utlopp
Herrstorp gd /Se Gillbergakvillen arm av Alster /Se Brotorp torp Björnhyltan skog
Hornsö gd /Se Grindhagen terräng Brunehägnen boställe Björnhyltan skog
Hornsö gd /Se Grytö ö Brunnskullen lht Björnkärren kärr
-hult eled i bebn /Se Gräsmokärren åkrar Brunshorfva t Björnkärren kärr
Hultsnäs by Gåsholmen ö Brunäs torp Björnmossen mosse
Hultsnäs by Gäddekärret kärr Brusemåla gård Björnmossen mosse
Hultsnäs by Gäddekärrsviken vik Brusemåla gård Björnstorpahorvan åker
Hultenäs by Gäddholmen udde Brusemåla hemmansdel Björnstorpekullarna kullar
Hultsnäs by /Se Gärdsudd udde Brusemåla gård Blindtarmen väg
Hällerum tp /Se Gärdsudd udde Brynhult hmd Blockgränsvägen väg
Härsmåla gd /Se Gölemossarna mossmarker Brynhult hemmansdel Blåtorpekärret kärr
Källtorp by Gölemossarna mossmark Brånan hmd Blåtorpemossen odlad mosse
Källtorp by Gölängen åkrar Brånarna f.d. hemmansdel Bockö ö
Källtorp by Gölängen åkrar Bränna lht Bockö ö
Kjelltorp by Gölängen åkrar Bränna lht Bockö ö
Källtorp by Hagkärret kärr Bränna torp Bodäng äng
Källtorp by /Se Handbörds f.d. Häradsallmänning terräng Bäcketorp t Bodängen äng
Laghmundaholt se Lamnhult gård Hassekärr åkrar Bäcketorp torp Bohulteviken vik
Lamnhult gård Hasselbacken åkrar med fornminnesmärke Bäcketorpet torp Bohulteviken vik
Lamnhult by Helveteskärr kärr Böka f.d. torp Bohulteviken vik
Lamnhult gård Hemängen åkrar Bökemåla gård Bohällshagen hage
Lamnhult g Herrsmålafly kärrmarker Bökemåla by Bokehultet bokskog
Lamnhult by Herrsmåla mosse mosse Bökemåla gård Bokhultet skog
Lamnhult gd Hestert, se Histert utmark Böta by Bokhultet lövskog
Lamnehult by Histerhällarna berg /Se Böta by Bokhållan, Lilla odling
Lamnhult gd Histerkärret kärr /Se Böta by Bokhållan, Stora odling
Lamnhult gård Histert utmark /Se Böta by Bokhållaren åker
Lamnhult gd /Se Histert utmark /Se Böta fjärding del av hd Bokmossen mosse
Lamnehult by /Se Hjortnäset näs Bötakvarn kvarn Bortre gärdet åker
Lamnehult by /Se Hjortshyltan f.d. häradsallmänning Böta kvarn f.d. kvarn, bostäder Boställeoset äng
Lamnhult gd /Se Hornsöhäll triangelpunkt Bötterum by Boäng äng
Lamnhult gd /Se Horvan terräng(?) Bötterum by Boäng äng
Långemåla by Horvet skog Bötterum gård Boängen äng
Långemåla by Huggaremossen f.d. häradsallmänning Bötterum by Boängsviken vik
Långemåla by Hultekullen åkrar Bötterum gård Stora Boängsviken vik
Långemåla kkby? Hultfällan terräng Bötterum gård Braxneviken bukt
Långemåla by, socken Hultsnäsesjön sjö Bötterum by Brinkebacken vägbacke
Långemåla by Hultsnässjön sjö Bötterum by Brinkekärret kärr
Långemåla sn Hultnäs sjön sjö Bötterum by Brinkeströmmen del av Alsterån
Långemåla by Hultsnäsesjön sjö Bötterum gästgiveri Brinkängen äng
Långemåla by Hultsnäsesjön sjö Dahlskullen t Brobacken backe
Långemåla gd Hultsnäsesjön sjö Dalen f.d. torp Brobäcken åker
Långemåla by Humpemo skog Dalen torp Brobäcken bäck
Långemåla by Hålebackarna triangelpunkt Dalrum lht Brobäcken bäck
Långemåla poststation /Se Hålebäckskärr åkrar Dalsbacken lht Brokarna odlingar
-måla eled i bebn /Se Hägnen strandäng Dalsborg lht Brokarna mossar
*Olaffsmale t. Hällerumberget höjd Dalströmstorp lht Brotorpabäcken bäck
*Olavsmåla gd (öde) Hälleskogen skog Danmark avs Broäng äng
*Olavsmåla Saknas Hällholmarna ö Danmark gård Bruddegöl göl
Osemåla gd Hällholmen ö Djuremosse t Bruddegöl göl
Osemåla by Hästängarna åkrar o. sankmark Djure mosse torp Bruddegöl göl
Osemåla gd Högeström del av Alsterån Drakenäs bs Bruddegöl göl
Osemåla gård Högeströmsholme terräng Drakenäs torp Brudde kyrka övervattensklippa
Osemåla gd /Se Hökesjö nästan igenväxt sjö Ekebylund lht Bruddesjön vik
Osemåla gd /Se Höksjöbäcken bäck Ekebäck hemmansdel Bruddesjön sjö
-rum eled i bebn /Se Höksjökärren åkrar Ekebäck gård Bruddesjön östra delen av sjön Allgunnen
Rumma (Rumme) gd /Se Höksjöskogen skog Ekelid lht Bruddeven äng
-stad eled i bebn /Se Ideholmen ö Ekelid lht Bruddeven äng
-torp eled i bebn /Se Isven sankmark Ekelund lht Bruddeven äng
Wædhlibodhom, se Värlebo by *Isverke förr ålfiske Ekelund gård Bruddeven mosse
Värlebo by Jungfrumossen mosse Ekelund gård Bruddevensnäsan mosse
Värlebo by /Se Jösgubbehål strand o. åkrar Ekelund lht Bruddevensnäsan skogsområde, mosse
Värlebo by Kalven sjö Ekersdal lht Bruddevensnäsen uddar
Värlebo by /Se Karlsnäs näs Ekersdal lht Bruddevensnäsen skog
Värlebo by Karlsnäs, Lilla näs Ekkullen lht Bruddevensnäset skogsområde
?Värlebo by Karlsnäs, Stora ö Elgsmossen gård Bruddevensvikar vikar
Värlebo by Kavlebrokärr kärr o. åkrar Elledal hmd Bruddsjön sjö
Verlebo by Kivkärr mosse Elledal lht Brunnsgärdet åker
Verlebo by Klåhie terräng Elmhult by Brånebäcken bäck
Värlebo by Kolabrunnsudd udde Elmhultsby telefonstation Brånebäcken bäck
Verlebo by Kopparevik vik Elversmåla lht Brånehagen hage
Verlebo by Kopparhällen terräng Elverstorp lht Bråtekärren åker
Värlebo by Korpmossen kärr Elverstorp torp Bråtekärrsbroa bro
Värlebo by Korpängen, Stora kärr Eriksberg lht Bråtekärrsvägen väg
Värlebo by Korpängen, Lilla strandäng Eriksberg lht Bråtkärret kärr
Verlebo by Korpängen, Stora strandäng Eriksberg lht Bråtkärret kärr
Verlebo by Korset vägskäl Fagerlund lht Bråtkärret odling
Värlebo by /Se Korshäll triangelpunkt Fagerlund lht Bråtlanden åker
Värlebo by /Se Korstallen triangelpunkt Flasgölerum gård Brända mossen f d åker
Verlebo samh. /Se Krabblehål åkrar o. kärr Flasgölerum gård Brännan skog
Värlebo by /Se Kringelmossen mosse Flasgölerum gård Bränne mosse mosse
Värlebo gd /Se Kringelängeviken vik Flasgölerum gård Brännemossen mosse
?Älmhult by Kroken åkerområde Flatebäck hemmansdel Brännerigärdet åker
Älmhult by Krokängarna strandäng Flatgölerum gård Brännerigärdet gärde
Älmhult by /Se Krumsehall gränsmärke Flånkärret t Brännkärret mossodling
*Älmtaverka Saknas Krumshall gränsmärke Flånkärret f.d. bostad, kärr Brännkärret kärr
*Älmthawärka gar Saknas /Se Krumshall gränsmärke Fredriksdal lht Bullerkärr odling
*Östramark Saknas Kyrkmossen åkrar Fredriksdal lht Bullersten gränsknä
  Källkulleviken vik Fredrikslund t Buregatan väg
  Lamnhult ström å Fredrikslund torp Buregärdet åker
  Ledegöl sjö Fredsborg lht Burelyckan åker
  Lersumparna kärr Fredsborg jordbrukslägenhet Byggekärret kärr
  Lilla bok terräng Fridhem egnahem Byggeskärret åker
  Lillebokeåsen ås Fridhem lht Bykällan källa
  Lillegölen göl Fridhem lht Byssehäll berghäll
  Lindhylteskogen skog Fridhem lht Bysse häll stenblock
  Lindsudd udde Fridolfsborg stuga Byxen äng
  Lindvallskärret åker Fridsborg stuga Byxen äng
  Lixhultskärr åkrar Fridsborg lht Byxficketorget vägskäl
  Lixhultskärr kärr Frugården gård Byxviken vik
  Lobacke höjd? Frugården hemmansdel Byxviken vik
  Loppos mynning Frugården gård Byängen äng
  Loppån å Fröjdekulla t Byängen slåtteräng
  Loppån å Fröjdekulla torp Byängen äng
  Loppån å Fröjdekulla lht Bånkebergsbackarna backar
  Loppån å Fröjdekulla lht Bånkebergsmossen mosse
  Långehölj utvidgning av Loppån Fröjdekulla stuga Bånkebergsmossen mosse
  Långemåla mosse åkrar Fållen t Bånkebergsvägen väg
  Långenäs näs Fållen t Bäckebron bro
  Långkärret kärr Fållen torp Bäckegärdet, Norra åker
  Läktaren åker Fältstugan stuga Bäcken äng
  *Löfsverke förr ålfiske Galjkrogen f.d. torp Bäckesläta slätmark
  Lössven åkrar Galjkrogen t Bässeteg åker
  Malmbäckshagen terräng Gamla gästgivaregården gästgiveri Bökegrinden grind
  Mellanmossen kärr Gamla prästgården gård Bökehorvan åker
  Mellanmosseskär uddar Gamla skolhuset f.d. skolhus Bökemossen åker
  Mjölnarmossen mosse Soldattorpet f.d. torp Böken åker
  Mossekärr kärr Gatan hmd Bökeskiftet åker
  Målen åker Getebro kronojägareboställe Bökesläta plant område
  Målängen sankmark Getebro gård Bökespåret väg
  Märrmossen mosse Getebro boställe Bökevägen väg
  Mästermansdraget kärr Gillberga gård Bössehäll berghäll
  Mörkerna åkrar Gillberga, se 1 Alebo Saknas Bötagöl sjö
  Mörtevik vik Gillberga avs Bötagöl sjö
  Mörtholmarna öar Gormstugan stuga Bötahister skogsområde
  Nedra mossen mosse Graneby gård Bötas almar utmarker
  Nickan ö Graneby jordebokshemman Böta kors vägskäl
  Orregölen göl Graneby gård Bötaskogen skogsområde
  Orrnäset, Lilla näs Granebylund gd Böta vägskäl vägskäl
  Orrnäset, Stora näs Granebylund lht Böte göl sjö
  Orrängen åkrar Granbylund lht Bötegöl göl
  Orrängsviken vik Granebylund stuga Bötehister kärr
  Oxhagen sankmark? Granshult lht Bötekors vägskäl
  Oxhagsviken vik Grenetorpet soldattorp Böthagarna hagar
  Pannkakefloen kärr Grindetorpet torp Bötterumevägen väg
  Paradiset åkerområde Grindetorpet t Dagön (Dagöa) äng
  Passvenen kärr Grindtorpet torp Dahlberglyckan åker
  Poppleven sankmark Grindstugan lht Dalahagen hage
  Porsmadängen sankmark Grindstugan lht Dalbergelyckan åker
  Prästhagen terräng Gryssemåla bebyggelse Dalemossen mosse
  Rismaden sankstrand Gryssemåla hmd Dalen vägskäl
  Potvalvsströmmen del av Alsterån Gryssemåla gård Dalenvägen väg
  Potvalvskärret kärr Gränsborg gård Dalsbackarna backar
  Rudgårdsskogen skog Gröndal lht Dalsbackarna vägbackar
  Rumalmen högre terräng i sankmark Gröndal lht Dalsbacken backe
  Rummehölj utvidgning av Alsterån Grönhagen lht Dalsbacken backe
  Rummesjön sjö Grönkulla lht Dalsbacken f d tjärdal
  ?Rummesjön sjö Grönlid lht Dalsbacken ängsbacke
  Rummesjön sjö Grönlid egnahem Dalslandet åker
  Rummesjön sjö /Se Grönlund lht Dalslyckan åker
  Rummesjön sjö /Se Grönslätt lht Dalsmossen mosse
  Rumshorvakärret åker Grönslätt lht Dalsmossen mosse
  Rumshorvaviken vik Grönslätt gård Dalstäppan åker
  Rydströmmekärret kärr Grönsmåla lht Dalsviken vik
  Råsgöl, Lilla göl Gunnersbo t Dalsviken strand
  Rävemossen f.d. häradsallmänning Gunnersborg egnahem Dalsviken vik
  Räveven sankstrand Gunvorsro lht Dalåkrarna åkrar
  Rävfällemon skog Gustavsberg lht Dalängen äng
  Rävkärret åkrar Gustavsborg lht Dammen damm
  Överstebäck bäck Gustavsberg lht Danmarksvägen väg
  Sankemossen mosse Guttorp rivet torp Danska källan källa
  Sankt Erik åkrar Guttorp t Danskesten sten
  Simlemon skog Guttorp f.d. torp Djupa floen odling?
  Sinnagöl sjö Guttorp torp Djupevik vik
  Sjömunnen del av Alsterån Gärdet hemmansdel Djupevik vik
  Skeppenviksskogen skog Gärdet torp Djupevik vik
  Skogsmossen åker Gärdsbyn gård Djupkärr kärr
  Skvalebäcken kärr Gärdsbyn bydel Djupkärret åker
  Skytteberget höjd Gärdsbyn gård Djupkärret kärr
  Skälbrobäck bäck Hagadal lht Djupkärrshöljen hölj
  Skälbrobäck bäck Hagalund lht Djupkärrstegen åker
  Skällekärrsmossen mosse o. åkrar Hagalund lht Djursbäck bäck
  Skälsbäcken bäck Hagalund lht Djursbäcklyckan åker
  Skärsgöl, Lilla göl Hagalund lht Domareringen berghäll
  Skärsgöl, Stora sjö Hagalund lht Domaresätet berghäll
  Skärsgölegfly kärr Hagalund lht Domarna mosse
  Skärstenar öar Hagalund torp Dragkullelyckorna åkrar
  Skärvhagen terräng Hagen t Dragkullen kulle
  Slätemosse mosse Hagen t Drottningelinden lind
  Smedkärr åkrar Hagen torp Drottningelinden träd
  Smörmossen mosse Hammarslund f.d. smedja Dummarn odlad mosse
  Snokstoden terräng Hammerlund lht Dummarna mosse
  Snälemon skogsmark Hammerlund lht Dummarna mossar
  Snälerna skogsmark Hampenabbe bostad Dummarskanalen bäck
  Soldathagen skogsmark Hansegårdarna gårdar Dylandshöljen hölj
  Soldatängen åkrar Hansegården hemmansdelar Döbacken vägbacke
  Spjutkärr terräng o. åkrar Hasselbacken gård Döbacken vägbacke
  Spångfloen kärr Herrsmåla gård Dödbacken backe
  Staggesven åkrar Herrsmåla hemman Dödbacken backe
  Starrgölen göl Herrsmåla torp Ekekullen kulle
  Stavviken vik Herrstorp gård Ekenäsudden udde
  Steket del av Älmhulteviken Herrstorp hemman Eketomten åker
  Steket, se Stäket? sund /Se Herrstorp torp Ekevenen äng
  Stenkvillen fjärd Hornsö gård Ekevenen strandäng
  Stenkvillen Saknas /Se Hornsö egendom Ekevenen mosse
  Stensmosse åkrar Hornsö gd Ekevenevägen väg
  Stensöströmmen del av Trändeån Hornsö gård Ekevensberget berg
  Stinfloen åkrar Hornsö samhälle Ekevensskiftet odling
  Stockebacken åkrar Hornsö bolag bolag Ekevensudden skogsområde
  Stockemossen åker o. mosse Hornsö bruk järnbruk Ekevensviken vik
  Stockholmen ö Hornsö station järnvägsstation Ekevensviken, Stora vik
  Store mossen åkrar Hornsö station järnvägsstation Ekholmen äng
  Storholmen ö Hornsö Valskvarn kvarn Ekslåttern äng
  Storkitta terräng Horvan lht Ekslåttern odling
  Storkittekvillen bäck Horvan hemmansdel Eldshorvet plant område
  Storkittekvillen arm av Alsterån /Se Horvestugan stuga Elmhulteviken vik
  Stormossen mosse Hultelanden torp, lövskog Elmten sjö
  Storängen åkrar Hultekullen torp Enbärshagen hage
  Strömsholm ö Hultemåla t Enbärs källan källa
  Stäket?, se Steket sund /Se Hultemåla bs Enbärslyckan f.d. lycka
  Stödsmokärret åkrar Hultemåla t Enevassen äng
  Sundhagen terräng Hultemåla torp Eriks udde udde
  Sundkärr åkrar Hultet torp Eskils göl göl
  Svartemosseviken vik Hultfällan bs Eskilsgöl, Lilla göl
  Svartmossarna mosse o. åkrar Hultfällan torp Eskilsgöl, Stora göl
  Sågholmen ö Hultnäs gård Fader Uddes väg väg
  Sågholmen ö Hultsnäs by Farfars lycka åker
  Tallemossen åker Hultsnäs by Farfars mosse mosse
  Telemossen åkrar Hultsnäs by Farmorelyckan åker
  Tjuvudden udde Hyddan bostadsbarack Finneholmen holme
  Topphällarna berg(?) Hyltan t Finnemossen mosse
  Torshister skog /Se Hyltan torp Finnvirket ålfiske
  Trattmossen mosse Hyltan torp Finnevirket del av Alsterån
  Tretalleklacken ö Hyttelasses stuga boplats Finnevirket fiskeplats
  Trullemosse åkrar Hålebäck lht Finnevirksströmmen del av Alsterån
  Trångmossarna åkrar Hålebäck hemmansdel Finnholmen holme
  Trändeån bäck Hålebäck gård Fiskarehäll berghäll
  Trändeån å Hälleborg lht Fiskarehäll holme
  Tuskmossen mosse Hällen gård Fiskarehäll holme
  Tärnhomarna öar Hällen gd Flasgölen hölj
  Ugglekärret åker Hällen lht Flasna äng
  Utterbäckeviken vik Hällen t Flasnan kärr
  Vargekärren kärr Hällen torp Flasnan äng
  Vedkärr kärr Hällen t Flasnemon skog
  Vedkärr åker Hällen t Flasnemon skogsområde
  Velan åkrar Hällen gård Flasneäng äng
  Venerna åkrar Hällerum t Flatebäck bäck
  Venerna åkrar Hällerum f.d. torp Flatebäck bäck
  Vickelsemossen mosse Hällerum torp Flatebäcksbro bro
  Vilestenshagen skogsmark Hällerum lht Floen sankt område
  Vilestenshagen terräng Hällerum lht Flybäckshyltan skog
  Virkeskärret åkrar Hällerum stuga Flybäckshyltebäcken bäck
  Virkesströmmen del av Alsterån Högkullen lht Flyet kärräng
  Värlekärret kärr Idelund lht Flygfältet uthuggning
  Värlekärret kärr Idelund lht Flyna mosse
  Värlekärrsholmen ö Isven t Flytjärnvägen skogsväg
  Åbackarna terräng Johan Jonsetorpet torp Flånkärret åker
  Åbrokärret åkrar Johanneslund lht Flånkärret åkrar
  Åkerhagsviken vik Johanneslund lht Flånkärret fd bostad, kärr
  Åkviken vik Johanslund lht Flånkärrsbackarna vägbackar
  Ångelveden sankmark Jonsberg lht Fläskemossen odlad mosse
  Ångleven äng /Se Kaltalossens stuga stuga Fläskesten sten
  Ångsågsnäset näs Kapernaum hus Fläskhagen hage
  Åsbackehagen terräng Karl-Johans stuga stuga Fläskhällarna berghällar
  Åsjön sjö Karlsberg lht Fläskmossen mosse
  Åsängarna åkerområde Karlsberg lht Fläskoset kolarekoja
  Älgmossekärret åker o. kärr Karlsberg hus Friveckan åker
  *Älgsjö (=Rummesjön) sjö /Se Karlsborg lht Friveckorna åker
  Älmhultebro bro Karlshagen lht Froms kärr kärr
  Älmhulteviken vik Karlshagen lht Fågelhällarna berghällar
  Älmingshäll triangelpunkt Karlslund lht Fågelmon skogsområde
  *Ælmthawærka ålfiske Karlslund lht Fågelmossen mosse
  Älmviksholme terräng Karlslund lht Fåglehäll berghäll
  Äspeholmen udde Karlslund lht Fåglehäll berg
  Öholm ö Karlslund lht Fåretallen tall
  Örkullegölen göl Karl Viktors torp Fårhällarna berghällar
  Överstebäck bäck Klockaregården hmd Fårkullen betesmark
    Knuten lht Fårkullen hage
    Knuten f.d. torp Fällan skog
    Knuten f.d. torp Fällekullen åkrar
    Knuten torp Fällelandet åker
    Kolefällen friköpt torp Fällerekullen åkrar
    Kolfällan t Fällorna åker
    Kolfällan lht Fältkullen kulle
    Kolfällan torp Fänehagen hage
    Konungahulten torp Fänekärret kärr
    Konungahultet t Fänemossarna mossar
    Konungahultet t Fänemossarna odlade kärr
    Konungahultet t Fänemossarna mossar
    Konungahultet t Fänen ängar (sankmark)
    Konungehultet, Västra f.d. gård Fänen mossar
    Konungehultet, Östra, se Konungehultet, Västra f.d. gård Gagnslösa äng
    Korset torp, vägkors Galgbacken avrättningsplats
    Korstallen t Galgebacken backe
    Korstallen t Galgebacken f.d. avrättningsplats
    Korstallen gård Galtegry skogsområde
    Kringeln gd Galtesten stenblock
    Kringeln torp Gamla folkets park folkpark
    Kristiansborg lht Gamla virket ålfiske (f d) och övergång
    Kroken gårdar Gammossehällen berghäll
    Kroken hmd Gastebackarna backar
    Kroken gård Gatelandet åker
    Krongårdarna gårdar Gatkärret kärr
    Krongården gård Gatkärret kärr
    Kronojägarhuset bostad Getebro bro
    Krungården bydel Getebro bro
    Krungården hemmansdel Getebro bro
    Krungården gård Getevad strand
    Kullen hmd Getevad vad
    Kullen gård Getevadströmmen del av Trändeån
    Kullen t Gillbergaängen äng
    Kullen torp Gillbergakvillen kvill
    Kullen torp Gillbergekvillen kvill
    Kullen bränneri Gillmannekullen kulle
    Kullen t Glabackvallen höjd
    Kullen torp Glosebacken vägbacke
    Kvistestället gård Glosemossen odlad mosse
    Kyrkedal bostadshus Glosemossen mosse
    Kyrkekulla lht Gnösten åker
    Kyrkekulla lht Gotland ö
    Kyrkekulla stuga Granebackshorvan åker
    Kyrkelund lht Graneby åkrar
    Kyrkelund lht Granebyskogen skogsområde
    Källan t Granemon skog
    Källan t Granmossehultet skog
    Källan torp Granmosshulteberget berg
    Källekulle f.d. soldattorp Granmosshultet skogsområde
    Källekulle torp Grenelyckan åker
    Källhagen torp Grens källa källa
    Källstugan hus Grindegärdet äng
    Källtorp gård Grindhagen skogsområde
    Källtorp by Gropes kvarn kvarnställe
    Källtorp by Gruvan del av Alsterån
    Källtorp by Gruvan del av Hultsnäsesjön
    Kärnebo gård Gruvängen äng
    Lamhult by Grysebäck bäck
    Lamnehult hemman Gnyssebacken vägbacke
    Lamnehult by Gryssesten gränssten
    Lamnehult gård, by Grytö ö
    Land t Grytö ö
    Land t Grytö holme
    Land torp Gräshyltan äng
    Larmestället torp Gräsmokärren kärr
    Lemnehult, se Lamnehult gård Gräsmokärren kärr
    Lera gård Grävsvinsmossen mosse
    Leran hmd Gröna gatan brukningsväg
    Leran hemmansdel Gröna sumpen kärrmark
    Lexetorpet, se Lexlyckorna torp Gröne floen mosse
    Liljekullen t Gröne floen mosse
    Liljekullen f.d. soldattorp Gubbelandet åker
    Liljekullen torp Gubben och käringen stenar
    Lillegården gård Gubbesten stenblock
    Lillehagen bs Gulldors grotta grotta
    Lillgården bydel Gunnars bäck bäck
    Linbacken lht Gustav Vasakullen kulle
    Linderum lht Guttorpsängen äng
    Linderum lht Gåsholmen holme
    Lindsberg lht Gåsängen åker
    Lindströmslandet bostad Gäddeholmen ö
    Ljungströmska huset bostadshus Gäddeholmen holme
    Lugnet t Gäddekärr kärr
    Lugnet t Gäddekärret kärr
    Lugnet t Gäddekärret kärr
    Lugnet torp Gäddekärrsberget berg
    Lund t Gäddekärrsviken vik
    Lund torp Gäddekärrsviken vik
    Lund t Gäddekärrsviken vik
    Lund hmd Gäddholmen udde
    Lund gård Gänget kärr
    Lundbäcken lht Gängsmossekanalen kanal
    Lundbäcken lht Gängsmossen åker
    Lybäck t Gängsmossen mosse
    Lybeck torp Gärdsudd udde
    Lybeck torp Gärdsudd udde
    Långemåla by Gärdsudd udde
    Långemåla by Gässudd åker
    Långemåla by Gässudd udde
    Långemåla gård gård Gölemossarna mossar
    Långemåla kyrka kyrka Gölerumsgatan väg
    Långemåla stn järnvägsstation Gölevägen väg
    Löfshult lht Gölevägen, Gamla väg
    Löfshult lht Gölevägen, Nya väg
    Löfsmåla lht Gölängarna åker
    Löfsmåla lht Gölängen äng
    Lövdal hmd Gölängen äng
    Lövdal hemmansdel Gölängen äng
    Lövdal gård Gölängsbron bro
    Lövhäll torp Gölängshålet hål
    Lövhäll t Gölängsvägen väg
    Lövhäll torp Göras backe backe
    Lövsmåla gård Gössemosse mosse
    Malmen lht Gösgubbehål kärr
    Malmen område med bostäder Hagebacken skog
    Massestugan stuga Hagebacken vägbacke
    Mellangården gård Hagebackshorvan åker
    Mellangården gård Hagegärdet åker
    Mossberga hmd Hagkärret kärr
    Mossberga gård Haglyckan åker
    Motorp f.d. torp Handbörds f.d. Häradsallmänning skog med odlingar
    Motorpet tidigare dagsverkstorp Handbörds f d Häradsallmänning skogsområde
    Muggebo torp Hanelyckan åker
    Muggebo t Hansegårdegärdena åker
    Muggebo stuga Hansegårds gärde åkrar
    Målen torp Hassekärr kärr
    Månsegården gård Hasselbacken del av väg
    Möra torp Hasselbacken backe
    Mören t Helveteskärr äng
    Mören t Hemmossen åker
    Mörterum bs Hemskiftet del av Trångmossarna
    Mörterum hemmansdel Hemskogen skog
    Mörterum torp Hemängarna ängar
    Mörtorpet, Möra torp Hemängen äng
    Nerebyn del av Långemåla by Herrehagen hage
    Normansmossen boplats och utmark Herrgårdsvägen väg
    Norregården gård Herrsmåla fly mosse
    Norrgården hemmansdel Herrsmålafälle skogsområde
    Norrgården gård Herrsmålahult skogsområde
    Nybo t Herrsmåla mosse mosse
    Nybo hmd Herrstorps Brännkärr mossodling
    Nybygget t Histert utmark
    Nybygget t Histert skogsområde
    Nybygget torp Histret skog
    Nybygget lht Hjortnäset udde
    Nybygget lht Hjortnäset näs
    Nyckelven gård Hjortshyltan bokdunge
    Nyckleven hmd Hjortshyltan skogsområde
    Nyckleven hemmansdel Hjortshyltebacken backe
    Nyckleven hemmansdel Hjälmekällan källa
    Nyckleven gård Hjälmemossen åker
    Nygård gård Hjälmemossen odling
    Nyhagen t Hjälmmossen mosse
    Nyland t Holmarna bete
    Nyland t Holmarna ängsholmar
    Nyland gård Holmarna odlad mosse
    Nytorp torp Holmegata väg
    Nyttorp t Holms plan tomt
    Nyttorp hemmansdel Hopafloen mosse
    Nyttorp gård Hopaholmen åker
    Nämndemannegården gård Hornsö häll berg
    Olegården gård Hornsö masugn masugn
    Olekulle, se Nygård gårdstomter Horsekärr kärr
    Ollefors t Horvan utjord
    Ollefors torp Horvan,Lilla åker
    Oregårdegärdena hemmansdel Horvan, Stora åker
    Oregården hemmansdel Horvekärret kärr
    Orreholm t Horvens kärr kärr, åkrar
    Orreholmen torp Horvet skog
    Os Yttre gd Horvet skogsområde
    Os Yttre gdar Horvet skogsområde
    Os Övre gd Huggaremossen mosse
    Os Övre gdar Huggaremossen, Lilla del av mosse
    Osemåla gd Huggaremossen, Stora del av mosse
    Osemåla gård Hultefällelyckorna åkrar
    Osemåla gård Hultefällevägen väg
    Osemåla hemman Hultefällorna skogsområde
    Osemåla by Hultekärret odlad mosse
    Palmhult lht Hultelanden torp, lövskog
    Palmhult lht Hultsnäsesjön sjö
    Palmhult torp Hultsnässjön sjö
    Postgården hmd Hultsnäsesjön sjö
    Postgården hemmansdel Hultsnäsesjön sjö
    Pracken inbyggarbeteckning Hultsnäsevägen väg
    Ranksmo t Humleskärvet snårig o. stenig plats
    Ranksmohult t Humleskärvet stenar
    Ranksmohult torp Humpekärr kärr
    Ringan torp Humpemo skog
    Rosendal lht Humpemo skogsmark
    Rosenlund lht Hundeströmmen del av Alsterån
    Rosenlund gård Hyddabron bro
    Rostock t Hyddavägen väg
    Rostock hemmansdel Hylleskogen skogsområde
    Rostock torp Hyltebron bro
    Rotstugan stuga Hytte-Lasses udde udde med boplats
    Ruda samhälle Håldummarn mosse
    Ruda hotell hotell Hålebackarna berg
    Rudalstorp lht Hålebackarna skogsområde
    Rudalstorp torp Hålebäck bäck
    Rudgården hmd Hålebäck bäck
    Rudgården hemmansdel Hålebäckskärr odling
    Rudgården gård Hålldammen damm
    Rumma gård Hålldammen damm
    Rumme gård Hårkrankebäck bäck
    Rumme gård Hårkrankebäcken bäck
    Rumshorva t Hårkrankebäcken bäck, mosse
    Rumshorva t Hårkrankekärr kärr
    Rumshorva gård Hägnadmon åker
    Rumskulla lht Hägnemon skogsområde
    Rumskulla hemmansdel Hägnen äng
    Rumskulla torp Hägnen åker
    Ruskastugan verkstadslokal Hägnen odling
    Rydströmsskärf lht Hägnen ängar
    Råstock, se Rostock hemmansdel Hägnen odling
    Rättaregården gård Hällarna backar
    Rättaregården hemmansdel Hällebacken vägbacke
    Rättaregården gård Hällegärdet åker
    Rävefällan t Hällegärdet åker
    Rävefällan f.d. torp Hällegärdet gärde
    Rävehäll stuga Hällen Saknas
    Rävemåla hmd Hällerumberget berg
    Rävemåla by Hällerumberget berg
    Rävemåla hemmansdel Hällerumåkern odling
    Rävemåla gård Hälleskogen skogsområde
    Rävfällan torp Hälleskogsvägen väg
    Sakrisstället gård Hälleåkrarna åkrar
    Sandslätt lht Hällholmarna holme holme
    Sandslätt lht Hällholmen holme
    Sibbetorp by Häradsmarken utmark
    Sion lht Häradsmarken förr skogsområde med nyodlingar
    Sion bostadshus Härsmarken skogsområde
    Sjöboda gård Hästefloe vattensamling
    Sjölund lht Hästefloe sankt område
    Sjölund lht Hästefällorna skogsområde
    Sjötorp avs Hästehagen äng
    Sjötorp torp Hästeholmarna äng
    Sjöttorp hemmansdel Hästhagarna ängar
    Skerken inbyggarbeteckning Hästholmarna ö
    Skiftesbäcken t Hästholmarna odling
    Skogslund lht Hästodlingen odling
    Skogslund, se Albertinabacken stuga Hästängarna ängar
    Skogslund torp Hästängarna åker
    Skogsmarken avs Höcksjön sjö
    Sko-Johans stuga stuga Höcksjöbacken backe
    Skräddarestället bostad Höcksjökärren kärr
    Skärsgölefly gd Högelidbackarna backar
    Släthult gård Högelidbacken vägbacke
    Släthult hmd Högeström ström
    Smackegården gård Högeström ström
    Smedbäck bs Högeström del av Alsterån
    Smedbäck hus Högeströmsholme holme
    Smedbäck torp Högeströms holme holme
    Smedgården gård Högströms teg äng
    Smedgården hemmansdel Höksjön sjö
    Smedgården gård Hökesjö sjö
    Snokebo t Hökesjö sjö
    Snurra stuga Höksjöbäcken bäck
    Snärla torp Höksjökärr odlat kärr
    Solbacken trädgårdsmästeri Höksjökärren odlade kärr
    Solberga trädgårdmästeri Höksjöskogen skog
    Soldattorpet torp Höljen utvidgning
    Soldattorpet torp Ide-gärde tomt
    Soldattorpet torp Ideholmen holme
    Solheden lht Idesvirke fiske
    Solheden lht Idrottsvägen väg
    Solliden(?) lht:er Igelhålet åker
    Solliden bostäder Igelhålet f.d. vattenhål
    Soltomta lht Isven äng
    Staten hus Isven äng
    Stavareviken torp Isven sank äng
    Staverviken bs Isvenebacken vägbacke
    Stavviken torp Isvenegatan väg
    Stensdal gård Isvenelyckorna åkrar
    Stenshult lht Isvenevirket ålfiske
    Stenshult lht Isvirke fiske
    Stenshult hemmansdel Ivarkanalen nylagd tunnel och kanal
    Stenshult torp Jakopsäng äng
    Stensryd lht Jakobs äng äng
    Stensryd lht Johan Hinriks land åker
    Stensö t Johan Hinriks mosse mosse
    Gamla Stockholm bostadslänga Johns berg berg
    Storgården bydel Johns land åker
    Storgården gård Jon Engströms väg väg
    Strömsborg lht Jons Peterlanden åkerlappar
    Strömsborg lht Jor(d)berget berg
    Strömsborg bostad Juersbäck bäck
    Strömsborg stuga Jungfrukullarna kullar
    Strömslund lht Jungfrukullen höjder
    Strömslund lht Jungfrumossen mosse
    Strömslund lht Jutbäck bäck
    Strömslund f.d. gård Jödoseskiftet odling
    Stubbemåla hmd Jösgubbehål djup håla
    Stubbemåla hemmansdel Jössemossen odlad mosse
    Stubbemåla by Jössemossen mosse
    Sundet t Kalifornien åker
    Sundet t Kalkugnarna rester av ugnar
    Sundet torp Kalkugneskiftet skogsområde
    Svente Fromestället tomt med stuga Kalleholmen holme
    Sörby gård Kallgrundsudd udde
    Sörby Saknas Kalmarvägen landsväg
    Sörby gård Kalvefällan hage
    Sörhyltan hmd Kalvetäppan hage och åker
    Sörhyltan torp Kalvgölen göl
    Sörhyltan torp Kalvhagen hage och åker
    Torsborg lht Kalvholmen holme
    Torsborg lht Kammarherresträngen gräns
    Torsborg torp Kammarherrevägen väg
    Trollhättan bostad Kapellegärdet åker
    Trädgårdsdal lht Kapellelyckan åker
    Uddevallshylta torp Karl-Påls åker
    Ullafors torp Karlsbackarna skogsområde
    Ullefors t Karlsbackekällan källa
    Ullefors t Karlsbackeskiftet odling
    Ullefors torp Karlsnäs udde
    Uppebyn del av Långemåla by Karlsnäs udde
    Utebyn gård Lilla Karlsnäs udde
    Wahltorp t Karlsnäs, Lilla udde
    Valtorpet torp Kalsnäs, Lilla udde
    Venehult lht Karlsnäs, Stora udde
    Venehult gård Karlsnäs, Stora udde
    Veningehult gård Karlsnäs, Stora udde
    Vennersborg lht Karlnäsudd udde
    Verlebo by Karlsvasse sankmark
    Verlebo by Karlsäng äng
    Viken bs Karlsäng äng och åker
    Viken bs Karlsäng äng
    Visesten gård Kaseberget berg
    Vitesten t Kassekärr mosse
    Vitesten friköpt torp Kastanjeåkern åker
    Vitesten gård Kattehål vattenhål
    Värlebo trafikanstalter Katthålet dyhåla
    Värlebo by Kavlebroarna vägförstärkningar
    Värlebo by Kavlebrobacken backe
    Värlebo by Kavlebrobacken backe
    Värlebo gårdar Kavlebrokärr kärr
    Värlebo gård Kejenäs ö
    Värlebo gård Kilestenen sten
    Värlebo gård Kiudden udde
    Värlebo gård Kivkärr kärr
    Värlebo gård Klangelycka åker
    Värlebo by Klazéns äng äng
    Värlebo by Lilla Klobbekärr kärr
    Värlebo by Klockaren sten
    Värlebo by Klåhie mosse
    Värlebo station järnvägsstation Knappkällehagen hage
    Värlebo stn järnvägsstation Knektebacken vägbacke
    Värlenäs hmd Knutåkern åker
    Värlenäs hemmansdel Knutåkrarna åkrar
    Värlenäs hemmansdel Knutängen äng
    Värlenäs gård Kobbekärr odlad mosse
    Åbron hmd Kohagen hage
    Åbron hemmansdel Kohagsberget berg
    Åbron torp Kolabrunnsudd udde
    Åbron torp Kolabrunnsudd udde
    Åbrosmedjan smedja Kolbotten kolningsplats
    Årsjön t Kolbotten kolplats, glänta
    Åsbacken lht Kolbrunnsudd udde
    Åsebacken lht Kolefällemossen mosse
    Åsedal lht Kolfälle kärr kärr
    Åsedal lht Kolgården kolningsplats
    Åsedal f.d. soldattorp Konratemossen åker
    Åseli t Konungahultevägen väg
    Åsjön t Konungastenen sten (?)
    Åsjön torp Konungastenen sten (?)
    Åstorp torp Konungegranen plats i skogen
    Åstorpet torp Konungekullen höjd
    Ädeldal gård Konvaljängen åker
    Elgmossen by Kopparevik vik
    Älgsmossen gd Kopparevik vik
    Älgmossen gård Kopparhällen berghäll
    Älgsmossen hemman Kopparhällevägen väg
    Älgsmossen torp Kopparsticket väg
    Älmhult by Kopparängen äng
    Älmhult by Kopperevik vik
    Älmhult by Korpmossen mosse
    Älmhults soldattorp f.d. soldattorp? numera äng Korpås skogsområde
    Älvasmåle lht Korpåsvägen väg
    Ängelund gård Korpängen äng
    Änggärdet gård Korpängen, Lilla äng
    Ängkullen lht Korpängen, Stora äng
    Ängsdal gård Korpängeviken vik
    Ängskullen lht Korset torp, vägkors
    Ängslund lht Korshäll berg
    Ängslund lht Korshäll berg
    Österäng lht Korstallen trevägskors
    Österäng lht Korstallen berg
      Korstallevägen väg
      Krabblehål kärr
      Krabblehål odlad mosse
      Krabblehål odlad mosse
      Krattehagen hage
      Kringelmossen mosse
      Kringelvägen väg
      Kringelängen äng
      Kringelängsviken vik
      Kringleängen äng
      Kristinelandet tomt
      Kroka skog
      Kroka ängar
      Krokenabbe udde
      Krokäng äng
      Krokängarna ängar
      Krokängsten stenblock
      Kronoekehagen skogsområde
      Krumshall skälsten
      Krumshall gränsmärke
      Kullen berg
      Kungakullen kulle
      Kuppekällan källa
      Kuppemossen odlad mosse
      Kvarndammen damm
      Kvarnhagen äng
      Kvarnhagsdiket grävt dike
      Kvillängen äng
      Kvillängen äng
      Kvistegatan väg
      Kvistelanden åkrar
      Kvistes land åkrar
      Kyrkbacken område
      Kyrkebacken backe
      Kyrkemon skog
      Kyrkemosse odlad mosse
      Kyrkemovägen väg
      Kyrklyckan åker
      Kyrkmon skogsområde
      Kyrkmossen mosse
      Kyrkmossen mosse
      Kyrkogården kyrkogård
      Kyrkvägen väg
      Källabacken backe
      Källabacken sluttning
      Källahorvan åker
      Källarbackehorva åker
      Källarbacken skogsområde
      Källarlyckan åker
      Källekärret odling
      Källkulleviken vik
      Källmansvägen väg
      Källstensvägen skogsväg
      Källtorpebacken vägbacke
      Källtorpebäck bäck
      Kärnebogatan väg
      Kärrebacken vägbacke
      Kärren åker
      Kärret kärr
      Köket äng
      Körevägskärret kärr
      Labbhålsdiket dike
      Labbhålsgärdet åker
      Labbhålsgärdet åker
      Ladugårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsmossen mossodling
      Lamshäll berghäll
      Lamnshäll berg
      Lamshäll berg
      Lamshällegärdet åker
      Lamshälleåkern åker
      Landsvägsgärdet åker
      Lansebron bro
      Lassemosse mosse
      Lassemossen mosse
      Ledegöl göl
      Ledegöl göl
      Ledegöl göl
      Ledekärr åker
      Lekshultebacken vägbacke
      Lekshultebacken vägbacke
      Lekshultemossarna odlad mosse
      Lekshällebacken backe
      Lekshällebacken vägbacke
      Leksmossarna mossar
      Leksmossarna åker
      Leksmossen mosse
      Lekärr kärr
      Lergärdet åker
      Lersumparna åker
      Lersumparna ängar
      Lersumpen åker
      Leråkern åker
      Lexes kärr kärr
      Lexlyckorna åkrar
      Likshultskärr kärr
      Likshällebacken vägbacke
      Likstenen bortsprängd häll
      Liljebacken vägbacke
      Liljeberg berg
      Liljekullen kullar
      Lilla bok träd
      Lilla kvadraten åker
      Lilleberg berg
      Lillebokeåsen skogsområde
      Lillegårdsgärdet åker
      Lillegölberg, Lillgöleberg berg
      Lillegölen göl
      Lillesjön sjö
      Lillegölen göl
      Lille kärr kärr
      Lille mosse mosse
      Lillesjön sjö
      Lillesjön sjö
      Lillesjöströmmen ström
      Lillgöleberg berg
      Lillån å
      Lindalsfällorna betesmark
      Lindhylteskogen skogsområde
      Lindströmekullen åker
      Lindsudd udde
      Lindsudd udde
      Lindvallskärret odling
      Linjemossen mosse
      Linoljedammen damm
      Linsudd udde
      Lixhultskärr kärr
      Lobackarna skog
      Lobacke skogsområde
      Loppos vik
      Loppos åos
      Loppos åmynning
      Loppån å
      Loppån å
      Loppån å
      Loppån å
      Loppåvägen väg
      Lugnetvägen, Gamla väg
      Lugnetvägen, Nya väg
      Lundbergs äng äng
      Lundelanden åkrar
      Lybeckemossen mosse
      Lyckebäcken grävd kanal
      Lyckebäcken åker
      Lyckekärr odlat kärr
      Lyckorna åker
      Lyckorna f.d. åkrar
      Lyckorna åker
      Långa lyckan åker
      Långbäcken kanaliserad bäck
      Långehölj hölj
      Långe kärr kärr
      Långelycka åker
      Långe lycka åker
      Långemosse mosse
      Långemåla ängar
      Långemåla äng
      Långemålagärdet åker
      Långemåla mosse mossar
      Långemålavägen väg
      Långemåla äng äng
      Långemåla äng äng
      Långemåla åkärr kärr
      Långenäs halvö
      Långenäs näs
      Långenäsevägen väg
      Långkärret kärr
      Långlycka åker
      Långmossen odling
      Lårviken vik
      Läktarehyltan skogsområde
      Läktaren mosse
      Läkters hylta skogsområde
      Lössven strandäng
      Lössven mosse
      Lövhällekärr slåtterkärr
      Lövhällemossen mosse
      Lövskylet åker
      Lövskylet åker
      Lövsven odlad mosse
      Malmbacken backe
      Malmbacken f d lastageplats
      Malmbäckshagen hage
      Malmbäckskärr hage
      Malmflotteviken vik
      Malmviken vik
      Malmvägen väg
      Massekärrskanalen kanal
      Mejerigärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellanmossen mosse
      Mellanmossen mosse
      Mellanmossen mosse
      Mellanmossen mosse
      Mellanmossen odling
      Mellanmosseskär udde
      Mellanskiften åker
      Mellanskiftet odling
      Mellanskiftet del av Trångmossarna
      Melomosse äng
      Midkärrsströmmen del av Alsterån
      Mjärdestrecket fiskeplats
      Mjölkfållebacken väg
      Mjölnarmossen mosse
      Mohagebacken backe
      Mohagelycka åker
      Mohagen skogsområde
      Mossarna odlingar
      Mossbergaskogen skogsområde
      Mossefällorna skogsområde
      Mosseholmarna holmar
      Mossekärr kärr
      Mossekärr mosse
      Mossekärret kärr
      Mossen mosse
      Mossesjön sjö
      Mossesjön sjö
      Mossesjön sjö
      Motorpamossen mosse
      Muggekvarn kvarnställe
      Myskesten sten
      Myskesten stenblock
      Målebacken backe
      Målebäcken bäck
      Målhagen åker
      Målåkern åker
      Målängen äng
      Månsekärret kärr
      Månsekärret kärr
      Märrkärret kärr
      Märrmossen mosse
      Mästarelandet åker
      Mästermansdraget utfall
      Möllarelyckan åker
      Möllarlyckan mossodling
      Möllaremossen mosse
      Mörahagen hage
      Mörkehål åsgropar
      Mörkehålshagen hage
      Mörkerna träsk
      Mörkerna mossar
      Mörkren odlad mosse
      Mörtekulle backe
      Mörte kulle kulle, fd holme
      Mörtevik vik
      Mörtholmarna holmar
      Nedra mossen mosse
      Nerbymosse mosse
      Nermossen mosse
      Nermossen mosse
      Nickan ö
      Nickan holme
      Nickan ö
      Nisses mosse f d odlad mosse
      Normansholme ö
      Normansmossen boplats och utmark
      Norra gärdet åker
      Norregärde åker
      Nummerfemmegran gran
      Nybyggehagen hage
      Nybyggevägen, Gamla väg
      Nybyggevägen, Nya väg
      Nyckleven mossar
      Nycklevenar åker
      Nycklevenebron bro
      Nyhagen hage
      Nylandelyckan åker
      Nyplöjan åker
      Nyttorpemossen mosse
      Odlingen åker
      Olekulle gårdstomter
      Olelycka åker
      Olelyckan åker
      Oppfjärden del av Åsjön
      Oppskiftet del av Trångmossarna
      Oppskogen skogsområde
      Orregölen göl
      Orregölen göl
      Orreholmen ängsholme
      Orreholmen ängsholme
      Orrelyckan åker
      Orremossen mosse
      Orrhällarna berghällar
      Orrnäset udde
      Orrnäset, Lilla näs
      Orrnäset, Stora näs, skogsområde
      Orrängarna ängar
      Orrängen äng
      Orrängen äng och åker
      Orrängsviken vik
      Os, Nedre ängar
      Os, Yttre ängar
      Os, Övre ängar
      Osemålakärret kärr
      Osängarna ängar
      Ottefloe vattensamling
      Oxfällemossen mosse
      Oxhagen betesmark
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagsviken vik
      Oxlegan skogsområde
      Palmekärret kärr
      Palmhulte-mosse mosse
      Palmhultemossen odlad mosse
      Pannkakefloen mosse
      Paradise bro bro
      Paradiset mosse
      Paradiset mosse
      Paradisgölen göl
      Paradislyckan åker
      Paradismossen odlad mosse
      Parkvägen väg
      Paråkrarna åkrar
      Passvenen äng
      Pellantelyckan åker
      Pellebron bro
      Pellebron bro
      Pellebron bro
      Pellesågen ramsåg
      Pellesädet del av Venerna, åker
      Pelle Vinges plan tomt
      Pell-Israelebron bro
      Penningesten sten
      Pillenaselyckan, Lilla åker
      Pillenaselyckan, Stora åker
      Pillenaselyckorna åkrar
      Pinegatan vägbit
      Pinegatan väg
      Pinegatan väg
      Planterhagen skogsområde
      Popplemo skogsområde
      Poppleven slåtteräng
      Porsmaden äng
      Porsmadmo skog
      Porsmadmon skogsområde
      Porsmadängen äng
      Porsmadängen äng
      Porsvenegölen göl
      Porsveneholmen ängsholme
      Porsvenen äng
      Porsvenerna ängar
      Porsvenevägen väg
      Prinselanden åkrar
      Prästeken stubbe
      Prästen sten
      Prästen och klockaren stenar
      Prästens hästabete äng
      Prästeskogen skogsområde
      Prästhagen hage
      Prästängen äng
      Pupplan slåtteräng
      Påsen hage
      Päronet mosse
      Ranksmohulte mosse mosse
      Ranksmohultevägen, Gamla väg
      Ribban åker
      Ridspången fd bro
      Ridstigen stig
      Riskasten gammalt gränsmärke
      Rismaden äng
      Roberts grind grind
      Romarekälla källa
      Roskan åker
      Rossgöl göl
      Rossgöl, Lille göl
      Rostenebacken vägbacke
      Rostenelyckan åker
      Rotbacken vägbacke
      Rotvalvet äng
      Rotvalvskärret äng
      Rotvalvskärret kärr
      Rotvalvsströmmen ström
      Rotvalvsströmmen del av Alsterån
      Rotvägskälet vägskäl
      Rudgårdsskogen skogsområde
      Rumalmen äng
      Rumalmen äng
      Rummegatan gata
      Rummegatan väg
      Rummehagen hage
      Rummehölj hölj
      Rummahölj hölj
      Rummehölj utvidgning
      Rummesjön sjö
      Rummasjön sjö
      Rummesjön sjö
      Rummet åker
      Rummet åker
      Rumme tegar ängar
      Rummevägen väg
      Rummevägen, Gamla väg
      Rumsgärdet gärde
      Rumshorvekärret åker
      Rumshorvakärret kärr
      Rumshorvaviken vik
      Ruskan åker
      Rustenebacken vägbacke
      Rydströmmekärret kärr
      Rydströmmekärret kärr
      Rågmossen mosse
      Råsgöl, Lilla göl
      Råsgöl, Stora göl
      Rättaregårdegärdet åker
      Rättarns land åker
      Rävebacken åker
      Rävehäll berghäll
      Rävehäll berg
      Rävekärret åker
      Rävelsmon skog
      Rävemossen mosse
      Rävemossen mosse
      Räveven äng
      Räveven slåtteräng
      Rävfällemon skogsområde
      Rävhällarna berghällar
      Rävhällemogrinden grind
      Rävhällemon skogsområde
      Rävkullen kulle
      Rävkärret kärr
      Rödjan odlad mosse
      Rödmossen mosse
      Rödmossen mosse
      Röja slåtteräng
      Röja odling
      Röjavägen väg
      Röjehålan lerhåla
      Rölycka åker
      Römossen odlad mosse
      Rönnberget berg
      Rörlycka åker
      Sabelängen äng
      Sandhorvan åker
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sandlyckebacken vägbacke
      Sankemossen mosse
      Sankgata väg
      Sankt Erik odling
      Saxe kulle skogklädd kulle
      Seland holme
      Seland holme
      Sexbondegärdet åker
      Simlekulle kulle
      Simlekulle kulle
      Simlemon skogsområde
      Sinnagöl göl
      Sinnagöl göl
      Sinnerån å
      Sjumannahugget del av Södra skogen
      Sjöbergs lycka åker
      Sjöfällavägen väg
      Sjöhagen hage
      Sjömossen mosse
      Sjömun utlopp
      Sjömunnen utlopp
      Sjöskiftet odling
      Sjövallen odling
      Skekan vägskäl
      Skeppenviksskogen skog
      Skeppneholm holme
      Skeppneviken vik
      Sketen äng äng
      Skiftesbäcken bäck
      Skiftesbäcksvägen väg
      Skiftesmosse mosse
      Skiljetungan del av Ideholmen
      Skjutbanan, Gamla skjutbana
      Skjutbanan, Nya skjutbana
      Skjutshagen hage
      Skogsmossen mosse
      Skogsmossen mosse
      Skogsmossen åker
      Skogsmosse mosse
      Skolhusgärdet gärde
      Skolhusgärdet åker
      Skorven åker
      Skorven hage
      Skräddarns kammare ihålighet
      Skure horva åker
      Skvackemossen mosse
      Skvalebäcken bäck
      Skvalebäckskärret kärr
      Skytteberget berg
      Skäftesmosse mosse
      Skäftesmosse oodlad mosse
      Skälbrobäck bäck
      Skälbäcken bäck
      Skälebro bro
      Skälebäck(en) bäck
      Skälebäcksbron bro
      Skälerör kummel
      Skällekärrsmossen mosse
      Skälsbro bro
      Skärsgöl, Lilla göl
      Skärsgöl, Lilla göl
      Skärsgöl, Store göl
      Skärsgöl, Stora göl
      Skärsgölarna gölar
      Skärsgölefly sankmark
      Skärsgölefly mosse
      Skärsgölefly skogsområde
      Skärshultevägen väg
      Skärstenar holme
      Skärvhagen hage
      Skärvhagen hage
      Skärvlyckan f.d. åker
      Skär(v)mon skog
      Skärvmon skogsområde
      Slanthällarna berghällar
      Slanthällerna backar
      Slåtterkärret kärr
      Slänglidbacken vägbacke
      Slängliderna landsvägbackar
      Slängliebacken vägbacke
      Slätdummarn odlad mosse
      Slätemosse mosse
      Släte mosse mosse
      Smacketomten åker
      Smalen del av Hökesjö
      Smalevägen väg
      Smallresten sten
      Smedbäcken bäck
      Smedbäckskärret kärr
      Smedgårdsgärdet åker
      Smedkärr odling
      Smedås ås
      Smedåsvägen väg
      Småbondeängen äng
      Smörasken äng
      Smörkällan källa
      Smörmossen mosse
      Smörvägen väg
      Snippen åker
      Snokebacken vägbacke
      Snokebacken vägbacke
      Snokbacken backe
      Snokmossarna mossar
      Snokmossarna mossar
      Snokstoden äng
      Snokstoholmen holme
      Snokston äng
      Snorkitta äng
      Snytet gränsmärke
      Snälemon skogsområde
      Snälerna ängar
      Snärlan berghäll
      Snärlebäcken bäck
      Snärlemon skog
      Oldathagen hage
      Soldatlyckan åker
      Soldatlyckorna åkrar
      Soldatmossarna mossar
      Soldatängen äng
      Soldatängen äng
      Spjutkärr odlat kärr
      Spykärr kärr
      Spykärr odlat kärr
      Spångfloen mosse
      Spånghöljen del av kanal
      Spånghöljen del av kanal
      Stabbemosse mosse
      Staggesven ängar
      Staggesven odlad mosse
      Staggesven odlad mosse
      Staggsveneströmmen ström
      Stallhagen äng
      Stallshorvan åker
      Stalphultehällarna hällar
      Starrgölen göl
      Starrgölsvägen väg
      Starrängen äng
      Stationsgärdet åker
      Stationsgärdet åker
      Stationshagen hage
      Statåkern åker
      Stavareviken vik
      Stavviken vik
      Stavviken vik
      Stekebackarna skogsområde
      Steket del av å
      Steket sund
      Steket sund
      Steket, Stäket grunt ställe
      Stekhällarna berghällar
      Stenemossarna mossar
      Stenhagen hage
      Stenhagen hage
      Stenhagsbrännan skogsområde
      Stenhorva åker
      Stenkvillen kvill
      Stenkvilleviken delvis avsnörd Kvill
      Stenkvillevägen väg
      Stenmurelyckan åker
      Stensmosse mosse
      Stensta kärr äng och skog
      Stensö område med lada
      Stensöbron vägbro
      Stensö mosse mosse
      Stensöströmmen del av Trändeån
      Stensövägen väg
      Stinfloen odlingar
      Stockebacken åkrar
      Stocke mosse mosse
      Stockemossekanalen kanal
      Stockemossen mosse
      Stockhausemossen mosse
      Stockholmen holme
      Stockholmen holme
      Stockholmsvägen landsväg
      Stora backen backe
      Storakittan äng
      Stora kohagen hage
      Stora kärr odling
      Stora landsvägen väg
      Stordiket grävt dike
      Storekärr odlad mosse
      Store kärr kärr
      Store kärr kärr
      Storemosse odlad mosse
      Store mossen mossodling
      Store tallen tall
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storkitta äng
      Storkittekvillen kvill
      Storkittekvillen kvill
      Stormossen åker
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Stormossen mosse
      Storängarna åker
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängsholmen holme
      Strandvägen väg
      Streckhultehagen skogsområde
      Strömsholm holme
      Ströms väg väg
      Stubbekärret odling
      Stubbesjön del av Lillesjö
      Stugumossen odling
      Stäket sund
      Stäket fiskestäk
      Stäket fiskeplats
      Stäklyckan åker
      Stämmehäll skäl
      Stämmehäll gränsmärke
      Stödsmokärret kärr
      Stösten sten
      Sundhagen skogsområde
      Sundkärr kärr
      Sundkärret åker
      Sundkärret kärr
      Sundkärret kärr
      Svarta vägen väg
      Svarta vägen väg
      Svartebäcken bäck
      Svartevägen väg
      Svartevägen, Gamla väg
      Svartevägen, Nya väg
      Svartmossarna mossar
      Svartmossarna mossar
      Svartmossen mossar
      Svartmossesjön del av Hultsnäsesjön
      Svartmosseviken vik
      Svartmosseviken vik
      Sven Nilsängen äng
      Svens-Ekegärdet åker
      Svensholme holme
      Svinestiebacken vägbacke
      Svinhusgärdet åker
      Svinstisbacken vägbacke
      Svinvallen f.d. gemensamt område
      Svinvallen svinbete
      Sågekvarnsmon skog
      Såghagen hage
      Sågholmen holme
      Sågholmen holme
      Sågholmen holme
      Sågplanen sågplats
      Särkesnippen åker
      Särkesnippen åker med skog
      Sävegrund vadställe
      Söderom skogsområde
      Södra gärdet åkrar
      Södra skogen skogsområde
      Sörbygatan väg
      Sörbyhult skogsområde
      Sörhyltelandet åker
      Taket lyckor
      Tallelandet åker
      Tallemossen mosse
      Tallåsvallen idrottsplats
      Tegarna äng
      Tegarna åkrar
      Tegarna ängar
      Tegarna äng
      Telemossen odlad mosse
      Terrassvägen väg
      Thorwallemossarna mossar
      Tommermossen mosse
      Tjuresten stenblock
      Tjuvekärr mosse
      Tjuvholmen udde
      Tjuvmossen mosse
      Tjuvudden udde
      Tjyvekärr kärr
      Tjäredalen gammal tjärdal
      Tohorvan åker
      Tomta gårdstomten
      Tomta gamla bytomten
      Tomta, Tomten byplats
      Tomterna åker
      Topphällarna berghällar
      Topphällarna berg
      Topphällarna berg
      Torkelströmmen del av Alsterån
      Torshister skog
      Torshister ekhult
      Torvladeskiftet odling
      Tranehalsen mosse
      Tranehällarna hällar
      Tranemosse mosse
      Tranemosse mosse
      Trattmossen mosse
      Treftudden udde, f.d. odling
      Tresnibben åker
      Tresnippen mosse
      Tretalleklacken ö
      Tretalleklacken holme
      Tretallenabben udde
      Trollehällen berg
      Trollemosse mosse
      Trollemosse odlad mosse
      Trollhagen hage, skogsområde
      Trollhättan berghäll
      Trollhällen berghäll
      Trollsten, Trollesten stenblock
      Trollstenen stenblock
      Trullehagen skogsområde
      Trullemossegölen göl
      Trullemossen odlad mosse
      Tryskehällen berghäll
      Tryskehällerna berghällar
      Trångmossarna mossar
      Trångmossarna odlad mosse
      Trädgårdsgärdet åker
      Trångmossarna mossar
      Trångmossekanalen kanal
      Trädgårdsgatan väg
      Trädgårdsgatan väg
      Trädgårn åkerholme
      Trändeån å
      Trändån å
      Trätebiten skogsområde
      Tröskhällen berghäll
      Tuskmossen mosse
      Tussebacken backe
      Tvarvirket ålfiske
      Tvarvirket förträngning
      Tvaråkrarna åkrar
      Tvillingsbackarna backar
      Tvillingsbackarna backar
      Tvillingsbackarna vägbackar
      Tvillingtallen tall
      Tvärvirket fiskeverk
      Täppan åker
      Täppan åker
      Tärnholmarna holmar
      Tärnholmen holme
      Ugglekärret kärr
      Ugnsten stenblock
      Upphagen hage
      Utskogen skog
      Utterbäcken bäck
      Utterbäcken bäck
      Utterbäcken äng
      Utterbäcken bäck
      Utterbäcksviken vik
      Utterbäcksviken vik
      Vaktstenarna stenar
      Vaktstenen sten
      Vallgatan väg
      Vargekärren kärr
      Vargekärren kärr
      Varggropen grop
      Varggropen grop
      Vedbolyckan åker
      Vedkärr kärr
      Vekekullen äng
      Velan odlad mosse
      Velan odlad mosse
      Velan mosse
      Veleskogen skog
      Venarna åker
      Venerna ängar
      Venerna mossar
      Vickelsemon skogsområde
      Vickelsemon skogsområde
      Vickelsemossen skogsområde
      Videgatan brukningsväg
      Videgatsbron vägbro
      Vilesten sten
      Vilestenen sten
      Vilestenshagen hage
      Vilestensvägen väg
      Vilsten stenblock
      Vinkällan källa
      Vinkällaren stenblock
      Vinkällevägen väg
      Virkeskärret kärr
      Virkeströmmen ström
      Virkesströmmen del av Alsterån
      Virkesudden udde
      Vitestenvägen väg
      Väglyckan åker
      Värlebo bäck bäck
      Värlebo åker åker
      Värleboåkern åker
      Värleboängen äng
      Värlekärret kärr
      Värlekärret kärr
      Värlekärrsholmen ö
      Värlekärrsholmen holme
      Värlenäsegatan väg
      Värlenäsegärdena åker
      Värlenäsgatan väg
      Yttra os åmynning
      Åbackarna äng
      Åbacken åker
      Åbrohagen hage
      Åbrokärret kärr
      Åbron bro
      Ågärdet åker
      Åkerhagen odling
      Åkerhagen hage
      Åkerhagslandet åker
      Åkerhagsviken vik
      Åkerkullen åker
      Åkerviken vik
      Åkviken vik
      Åkerviken vik
      Åkviken vik
      Åkärret äng
      Åkärret åker
      Åkärret kärr
      Åkärret ängar
      Ångelveden äng
      Ångelven äng
      Ångleven äng
      Ångleven äng
      Ångsågen sågplats
      Ångsågsnäset udde
      Årsjön sjö
      Årsjön sjö
      Åsbackehagen hage
      Åsebacken backe
      Åsehorva åker
      Åshorvan åker
      Åsjön sjö
      Åsjön sjö
      Åsjön sjö
      Åsängarna äng
      Åsängarna åker
      Åsängarna ängar
      Åsängskulle höjd
      Åsängslandet äng
      Åtefloe våtmark
      Å-tegarna smala tegar
      Återbävan vattenvirvel
      Älgmossekärret kärr
      Älgsmosse gärde f d åker
      Älgsmosse kärr kärr
      Älgsmossesjön sjö
      Älgsmossevägen väg
      Älmhultebro bro
      Älmhultehäll berghäll
      Älmhulteviken vik
      Älmhulteviken vik
      Älmhultesädet åker
      Älmhulteö ö
      Älmhulte ö ö
      Älmhultsbro bro
      Älmhults soldattorp äng, ( f.d. soldattorp?)
      Älmingshäll berghäll
      Älmtehäll berghäll
      Älmten sjö
      Älmviksholme äng
      Ängarna f.d. åker
      Ängegärdet åker
      Ängehagen odling
      Änghorvan äng och skog
      Ängehorvan åker
      Ängen äng
      Ängevägen väg
      Änggärdena åker
      Änggärdskullen åker
      Äskilsgöl göl
      Äspegärdet åker
      Äspeholmen holme
      Äspeholmen holme
      Äspeholmen ängsholme
      Öholm äng
      Öland ö
      Ölsehagslyckorna åkrar
      Örkullegölen göl
      Örkullegölen göl
      Örkullegölen göl
      Örkullen kulle, gräns
      Örkullesten stenblock
      Örnehyltan skog
      Örnehyltan skogsområde
      Östringkärret åker
      Östingskärret kärr
      Östringskärret kärr
      Överstebäck bäck
      Överstebäck bäck
      Överstebäck bäck
      Övra os åmynning

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.