ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fliseryds socken : Handbörds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 178 Naturnamn : 655 Bebyggelsenamn : 1135 Naturnamn : 1847
Fliseryd sn Abborregöl tjärn Fliseryda sn sn Abborregöl göl
Fliseryd socken Akville ängar /Se Fliseryds sn Abborreleken holme
Fliseryd sn Allsedasjön del av Grönskogssjön Fliseryd sn Affärsbacken vägbacke
Fliseryd sn Alshedaholmen holme /Se Fliseryd sn Akville ängar
Fliseryd sn Askö ö Fliseryd sn Albertinabacken backe
Fliseryd sn /Se Asköholm udde Fliseryd sn Alehållkällan källa
Fliseryd sn Aven utbuktning av Emån Fliseryd sn Alehålet floe
Fliseryd sn Aven vik Fliseryd sn Allsedafisket laxfiske
Fliseryd sn Avundsholmen ö Fliseryd sn Allsedaviken vik
Fliseryd sn Backkärret mosse Fliseryd sn Allsedavägen väg
Fliseryd sn Baggemossen åker Fliseryd sn Almtekärret kärr
Fliseryd sn Bankeberg berg /Se Fliseryd socken sn Almten sjö
Fliseryd sn Barnerör fornminnesmärke Fliseryd sn Almten sjö
Fliseryd sn Bastgrytet terräng Fliseryd sn Almteviken vik
Fliseryd sn Bastgölen tjärn Fliseryd sn Alängen ängvall
Fliseryd sn Bastgöls kanal bäck Fliseryd sn Andersemossen åker
Fliseryd sn Bastugärdet åker Fliseryd sn Andersonagärdet åker
Fliseryd sn Bekmossen åkrar Fliseryd sn Annickebacke backe
Fliseryd sn Berggöl utvidgning i Emån Fliseryd socken Ansdal åker
Fliseryd sn Berggöl tjärn Nummerförteckning förteckning Antetuve hölj
Fliseryd sn Berggölsängarna mosse Nummerförteckning förteckning Askaregärdet åker
Fliseryd sn Bergholmen ö Nummerförteckning förteckning Askaregärdet åker
Fliseryd sn Berkegöl tjärn Nummerförteckning förteckning Askö äng
Fliseryd sn /Se Berkegöl tjärn Nummerförteckning förteckning Askö kringflutet område
Fliseryd by och sn /Se Berkekärr ägomark Nummerförteckning förteckning Aspkulleviken vik
Fliseryd sn /Se Berkemossarna ägomark Nummerförteckning förteckning Aven »vik»
Fliseryd sn /Se Besareängen terräng Nummerförteckning förteckning Aven vik
Allseda gd Betsudd udde Nummerförteckning förteckning Aven vik
*Alseda kvarn f. kvarn *Biskopz gropen förr håla Nummerförteckning förteckning Aven kvill
?Alseda kvarn f. kvarn Björkekärr åker Nummerförteckning förteckning Aven vik
Ankarshammar by /Se Björkholmen ö Nummerförteckning förteckning Aven vik
Bankeberg gd Björn åker Nummerförteckning förteckning Avundsholmen holme
Bankeberg gd /Se Björnemossarna mosse Nummerförteckning förteckning Avvallen ängvall
[Barnekvarn] Saknas Björnemossen åker Nummerförteckning förteckning Avängarna ängar
*Biskopz låfft förr biskopsgård Björngölen tjärn Nummerförteckning förteckning Avängarna ängar
Boda by Björningsmo skog Nummerförteckning förteckning Avängen äng
Bohorv avs. /Se Björningsmo skogsmark Nummerförteckning förteckning Axels håla grop
*bokhulte försv. lokal Blanksudd udde Nummerförteckning förteckning Backegärdet åker
Ekhult by Blanksö ö Nummerförteckning förteckning Backeströmmen ström
Ekhult hg Blå kulle höjd(?) Nummerförteckning förteckning Baggemossen åker
Ekhult gård Blåkulleskogen skog Nummerförteckning förteckning Baggmossen mosse
Fagerhult gårdar Bockeholmen halvö Nummerförteckning förteckning Balsan åker
Fagerhult, N. o. S. gdar Bohagelyckan åkerlapp Nummerförteckning förteckning Banerör stenrös
Finsjö by Boholmehölj utvidgning i vattendrag Nummerförteckning förteckning Bankefällan hage
Finsjö by Boholmekvillen ågren Nummerförteckning förteckning Banskiften skog
Finsjö gd Boholmekvillen arm av Emån /Se Nummerförteckning förteckning Barnerör rör
Finsjö by Boholmekärret mosse Nummerförteckning förteckning Barnerör stenröse
Finsjö by Boholmsfallet fall Nummerförteckning förteckning Barnerörekärret åker
Fintsø se Finsjö by Bohorvbäcken bäck Nummerförteckning förteckning Basgölen göl
Fliseryd hg Bokhultskärret kärr Nummerförteckning förteckning *Basgölen, se Bastgölen göl
Fliseryd by o. sn Bolehult lokal Nummerförteckning förteckning Bastegata väg
Fliseyd hg Bolö ö Nummerförteckning förteckning Bastehöljen hölj
Fliseryd hg /Se Bolöhult skogsmark Nummerförteckning förteckning Bastestömmen ström
Fliseryd herrgård /Se Bolöhultskvill ågren Nummerförteckning förteckning Basteströmmen ström
Fliseryds krutbruk Saknas Bolöhultskvill arm av Emån /Se Fliseryd gryn inbyggarbeteckning Bastgölen göl
Fågelsjö gård Bomålefällan skogsmark Fliseryds gråtare inbyggarbeteckning Bastgölen göl
Grimhult by *Bondebæk bäck Fliseryd män inbyggarbeteckning Bastugärdet åker
*Grytlangsbodha försvunnen gård *Bondabäck förr bäck Fliseryd män inbyggarbeteckning Bastugärdet åker
»grytlangxbodha» Saknas Bondekärr mosse Fliseryd prackare inbyggarbeteckning Bastulyckan åker
*grænisskalahult försv. lokal Bosjön sjö Talgoxe inbyggarbeteckning Bastumossen åker
Grästorp gd Brandsven mosse Adamslund lht Bastun bastubyggnad
Grönskog hg Bredmossen mosse Adamslund avs Bekemossen mosse
Grönskog hgd Brinkekärret åkrar o. kärr Adolfsdal lht Bekmossen åker
Grönskog hrgd? Broksäng mosse? Adolfsdal avs Benstampen kvarn
Grönskog hg /Se Brokärren åker Adolfslund lht Bensugarebacken backe
Grönskog hg Bruksholmen ö Adolfslund lht Bergegärdet åker
Grönskog hg Bråtkärret åker m.m. Adolfslund avs Bergehagen hage
Grönskog hg Bråtkärret åker Adolfslund lht Bergeholmen holme
Grönskog hg Bråtlandet åker Alebo bs Bergeholmen holme
Grönskog hg Bråtlandet åkrar? Allmännebacken hemmansdel Bergen berg
Grönskog hg Brännan bukt. Alsborg avs Bergeströmmen ström
Grönskog hg Brännorna terräng Alseda gård Berggöl åutvidgning
Grönskog hg Brännsven åkrar Allseda gård Berggöl hölj
Grönskog hg Brännudd halvö Allseda gård Berggölen göl
Grönskog hg Brännvinssten bergknalle(?) Alsborg lht Berggöl, Lille ängvall
Grönskog hg Busseström fors? »Alsängen», se Alängen avsöndring Berggöl, Store ängvall
Grönskog gård Bågemossarna åkrar Alsängen avs Berggöl göl
Grönskog hg /Se Bänkehäll skogsmark Alvik lht Berggölsfly åkermark
Grönskog gd /Se Cylinderholmen ö Alvik avs Bergladan lada
Grönskog samh. /Se Dalsbäcken »drag» Alängen avsöndring (äng) Bergmansmosse åker
Grönskog by /Se Dalskogsparken skog? Amerika torp Bergssprängan ställe i skog
Grönskog hgd /Se Dalsmossen åker Amerika t Berkegöl göl
Grönskogs rättaredöme Saknas Dalsoset vik Andersborg lht Berkegöl göl
Gubbamåla by /Se Dammkärret kärr Andersborg lht Berkegölsdiket bäck
Gökhult herrg. Djupsmossen mossee o. åkrar Ankarshammar avs. Berkegölsdiket dike
Gökhult gd Dockesten gränsmärke(?) Ankarshammar avs Berkeholmen åker
Högsrum hgd Duvehorva åker Aronkarlsegården hemmansdel Berkekärr åker
?Högsrum hg Duverör gränsmärke Arsulet bs Berkekärr åker
Högsrum herrg. Dämman åkrar Asken bs Berkekärren åker
Högsrum gd Ebbekärr åkrar Aspelund lht Berkemossarna mosse
?Högsrum hg Ekefloe göl Aspelund avs Berkemossarna åker
?Högsrum hg Ekehagen åkrar Augustlund avs Berkemossarna mosse
Högsrum hg Elmtahyster ekeskog /Se Angustlund lht Berkemossen mosse
Högsrum herrg. Emmån å Backen hemmansdel Berkeslät åker
Högsrum g. Emmån å Bankan torp Berkudd udde
Högsrum hgd Emån å Bankan t Besareängen äng
Högsrum hg Emån å Bankan torp Bjurveken äng
Högsrum hg Emån å Bankeberg herrgård Bjärsåkern åker
Högsrum hg Emån å Bankeberg gård »Björkegölen», se Berkegöl göl
Högsrum gd /Se Emån å Bankeberg herrgård Björkegölen göl
Högsrum lht /Se Falkensberg berg Bankeberg gård Björnarna åker
Högsrum tp /Se Falkensgöl tjärn Bankeberge fattighus, se Fattighuset f.d. fattighus Björnemossen skogsmosse
Högsrum tp /Se Fantekla rör gränsmärke Bankeberge pappersbruk f.d. pappersbruk Björnerumsfällorna skogsmark
Idhult gård Farmors ängsholme holme Bankebergskvarn kvarn Björnhultefällan skog
Idhult gd Flagängarna mosse Berget avs Björnhultet skog
Idhult gd /Se Flatebäck bäck el. kärr Berget f.d. torp Björnhultet skogsområde
Saknas försvunnen gård Flaten åker Berget, se Svaneberg torp Björnhultet skogsområde
»kirkyobyn» by *Flisavena äng »Berget», se Elinelund lht Björnhultevägen väg
*kiørkiokulla Saknas Flyna ägomark Bergvik avs Björnhultevägen väg
Krokstorp by Flågöl tjärn Bergvik lht Björnhultsfällorna skogsmark
Krokstorp by Flågöls kanal kanal Berkelund hemmansdel Björningsmo skog
Krokstorp by? Flånehage skog Berkelund torp Björningsmo skog
Kumlemar by Flånkärren ägomark Betania avsöndring Björnmossarna odlad mosse
Kumlemar by Flånkärret terräng Betania avs Björnmossen mosse
Kvarntorp by Forshultebäcken bäck Björkdal lht Björnsäng »utjord»
Kvilleberg lht /Se Fougelsiö, se Sjön f.d. sjö Björkdal hus Björnsängen äng
Kvillegärde gd Fröjds mosse ägomark Björkelund, se Berkelund hemmansdel Björnviken vik
Kvillegärde gd Fågelsjö triangelpunkt Björkelund avs Blackstaviken, se Bläckstaviken vik
Kvillegärde gd Fåghultevallen åker Björkelund, se Berkelund torp Blanksö ö
Kvillegärde gd Fåglemosse skogsmark Björkelund lht Blanksö kringflutet område
Kvillegärde gd Fänegöl mosse Björkelund t Blanksöfisket laxfiske
Kvillen kvill Fänen ägomark Björkelund lht Blommebacken vägbacke
Kyrkoby hg /Se Fänen ägomark Björkelund avs Blomsterkärret mosse
Kyrkobyn f.d. by /Se Fängölen sjö /Se Björkelund lht Blåkulle berg
Läggevi hg Fänemon skog Björkkulla lht Blåsåsebacken backe
Läggevi hg Fänemossen åker Björkkulla avs Bläckstaviken vik
Läggevi hg Fänen åker Björnhultet t Bläckstaviken vik
Läggevi by /Se Fänen åkerområde Björnhultet torp Bockeholmen holme
Mjölerum by /Se Färgegölen göl /Se Bleckhem hus Bockholmen ö
Motorpet avs. t. ?Fönsjö, jfr Stora Lockegöl sjö /Se Bleckhem hus Bodasjön, se Bosjön sjö
Myklaholt, se Möckhult, Stora by Försjö sjö Blomsterhult lht Bodlyckan åker
Möckhult, Stora by Gagnslösa åker Blomsterhult lht Boholmehölj fjärd
Möckhult, Stora by Gagnslösa mosse Blåsås f.d. torp Boholmekvillen kvill
Möckhult by Gallfors ström Blåsås avs Boholmekvillen gren av Emån
Möckhult by Getehäll gränsmärke Boda gård Boholmeström ström
Möckhult by Getehällsberget berg Boda by Boholmsfallet fall
Möckhult gd /Se Getspången bro Boholm bs Bohorvgölen göl
Ramshult gd /Se Gladudden halvö Boholm kvarn Bohultevägen landsväg
Rullebäckslid t. /Se Gloscherör fornminnesmärke Bohorv avsöndring Bojelehagarna hage
Ryssäng torp /Se Gnällebo terräng Bohorv avs Bokeholmen åker
Räverum gd /Se Gnösten åker Bok, Lilla, jfr Bok, Stora hemmansdel Boklint berg
Sibbetorp by Graneholmen, Lilla skogholme Bok, Lilla torp Boklint berg
Sibbetorp by Graneholmen, Stora skogholme Bok, Stora torp Boklint berg
Skirshult, N. el. S. by el. herrg. Grankällegärdet åker Bokelund lht Bolehult äng
Skirshult bebyggelser Grankärret åker Bokelund lht Bolö ö
Skorpetorp gd /Se Granlunds hällar triangelpunkt Bokelund torp Bolö halvö
Skrika by /Se Grimmosse mosse Bomålfällan avsöndring Bomansängen äng
Skrika by /Se Grimsmålamosse mosse o triangelpunkt Bomålefällan bs Bomossebacken backe
Skärshult, Norra by Grindlyckan åker Bond-Finsjöt bebyggelse Bondekärr mosse
Skärshult N:a o. S:a byar /Se Grindtorpemossen mosse Bond-Finsjö gård Borgelandet åker
Släthistert torp /Se Grytvallen terräng Borgekulla lht Bosjön sjö
?Släthult by Gräsfällan terräng Borgekulla avs Bosjön sjö
Släthult by Gräsfällan ägomark Borgen t Brandmossen åker
Släthult by Gräsgölebäcken bäck Borgen torp Brandsven ängvall
Tjuståsa by Gräsgölen kärr Bredhult utgård Brandsvener ängvall
Tjuståsa by Grävlingeskärvet terräng Bredhult avs Bredmossen mosse
Tjuståsa by /Se Gröne floe göl Bredmossen rivet torp Bremanskärret åker
Tjuståsa by Grönholmen ö Broksängeladan lada Brinkebacke backe
Tjuståsa by Grönhultmossen ägomark Bronäs t Brinkekärret åker
Tjuståsa by /Se Grönlundsholmen holme Bronäs torp Brinkekärret kärr
Torp gd Grönsjön sjö /Se Brotorpet torp Broksäng ängvall
Torp by Grönskogssjön sjö Brotorpet t Broksängar ängvall
Torp Saknas Grönskogssjön sjö Brotorpet torp Brokärren odlad mosse
Torp by *Grönskogsvägen landsväg Brännvallen lada Brokärret åker
»tywest aase», se Tjuståsa by *Grönskogsvägen landsväg Burseström lht Brunnsgärdet åker
»ydhulsmala», jfr Idhult Saknas Gubbedalsberget skogsmark Burseström, se Bussen lht Brunnsgärdet åker
»ælmptabodha» Saknas Gubbemossen mosse Bussen lht Brunnsgärdet åker
Åby by Gummemossen mosse Busseström, se Bussen lht Bråthagen hage
Åby by Gummeven ägomark Båtsta f.d. torp Bråthagen hage
Åby by Gumsebo skogsmark Båtstad t Bråtkärret åker
Åby kvarn Gunnarsfors fors Båtstad torp Bråtkärret åker
Åby by Gunnarshölj utvidgning av vattendrag Bäcken hemmansdel Bråtlandet åker
Åby by Gåsemossen åkrar Bäcken bs Bråtlandet åker
Åby by /Se Gåsgölen sjö Bäcken hmd Bråtlandet åker
Åby by /Se Gåsgöl sankmark Bäcken bs Bråtlandet åker
Åby gd /Se Gänget vik Bäcken stuga Bråtlandet åker
*Ælmtabodha försvunnen gård Gängmossen mosse Cedergrenegården gård Bråtlandsbacken vägbacke
Ängehorvan torp /Se Gästgivaregården udde Charlottenlund lht Bråtlandsbacken vägbacke
  Gökhultemossen åker Charlottenlund avs Brända mossen mosse
  Gökhultesjön sjö Cylinderkvarnen f.d. krutkvarn Bränna skog
  Gökhultesjön sjö Dala hemmansdel Brännan öppen plats
  Gökklint skogsmark Dala hmd Brännan skog
  Gölevallen åker Danjelstugan bs Brännan skog
  Gölskärret, Stora kärr o. åkrar Djupedal lht Brännan skog
  Gölängen mosse Djupedal avs Brännebacken berg
  »Hackesmea» slagghög /Se Djursmosse avs Brännekärret mosse
  Hagforsholmarna holmar Djursvik avs Brännemosse åker
  Hagkvillen skogsudde Eckhult gård Brännemosse mosse
  Hagkvillen ängsområde /Se Eckhult gård Bränneriet brännerihus
  Hagstubbarna åker Ecko t Brännevägen väg
  Hammaren terräng Edvardslund lht Brännfällan åker och skog
  Hammarmossarna åker Edvardslund avs Brännkärret kärr
  Hankvistemossen mosse Ekeberg t Brännmossen odlad mosse
  Hareholmen ö Ekeberg torp Brännmossen mosse
  Harevenen sankmark Ekelund avs Brännorna skog
  Herreholmen ö Ekelund hmd Brännorna skogsområde
  Herrekvarnen åker? Ekenäset torp Brännudd udde
  Hjortshultemossen mosse? Ekenäset t Brännudd udde
  Holmshult åkerområde Ekelund hemmansdel Brännuddsviken vik
  Horsekärr åker Ekelund lht Brännuddsviken vik
  Horsekärrsklint gränsmärke Ekhult gård Brännvinesten sten
  Horsmossen mosse Ekhult gård Brännvinssten sten
  Horvan tomtplats Ekhult gd Brännvinssten gränsmärke
  Horvan åker Ekhults station järnvägsstation Bränsven åker
  Horvegölen tjärn Ekhult, se Ekehult gård Bränsvenmossarna mosse
  Horvegölen triangelpunkt Ekhult gård Brödhyllan åker
  Horvemossen mosse Ekhulte station järnvägsstation Bullersribba, se Bålersribba åker
  Hulten sankmark Elinelund lht Bullers ribba åker
  Hultet åker Elinelund avs Bulta hage
  Hultmossarna ägomark Eriksberg lht Buserödjan ängvall
  Hultmossen skogsmark Eriksberg lht Busseström ström
  Humlegårdarna holme Erikslund lht Busseström ström
  Hunnekvillarna armar av Emån /Se Erikslund avs Bygatan gata
  Husarängarna mosse Fagerhult byar Bykällan källa
  Häggeholmarna öar Fagerhult gårdar Bykällan källa
  Häggkärret kärr Fagerhult, Norra gård Bykällan källa
  Häjebokvillen arm av Emån /Se Fagerhult, Södra by Bågemossarna åkrar
  Hälleforshultemossen åker Fagerhult Södra gård Bålersribba åker
  Hälleforshultestrom ström Fagerhult Norra gård Bålgölen åker
  Hällegölen tjärn Falkelund lht Bålgölen göl
  Hässlehultet skog Falkelund avs Båtsmanskärret åker
  Hästahagen skog Farmors äng sjöbodplats Båtsmanskärret kärr
  Hästahagen terräng Fattighuset f.d. fattighus Båtstadhagen hage
  Hästryggeberget skogsmark Fesudden bs Bäckebacken vägbacke
  Hästuddarna uddar Fesudden stuga Bäckebron bro
  Hästö ö Fidekommissen bs Bäckekärret åker
  Högamålen terräng Fideikommissen bebyggelse Bäcken bäck
  Högehäll triangelpunkt Fideikommisset bebyggelse Bäckroningen äng
  Högehällsberg terräng Fideikommiss-Finsjöt, se Fideikomisset bebyggelse Bänkehäll berg
  Högelid ägomark Figgölhult by Bänkehäll berghäll
  Hökhultegrund ö Fighult by Böndernas hult skog
  Hörnegöl tjärn Figgölhult, Lilla bebyggelse Charlotteholmen holme
  Idegransholmen holme Figgölhult, Stora bebyggelse Cylinderholmen holme
  Iden, se Idhultesjön förr sjö, nu kärr Finsjö by Cylinderholmen holme
  Idhen, se Idhultesjön f.d. sjö Finsjö gårdar Dalegatan väg
  Idhultemon skogsmark Finsjö by Dalegategärdet åker
  Idhultesjön f.d. sjö Finsjö station järnvägsstation Dalen åker
  Idhultesjön förr sjö, nu kärr Finsjö station järnvägsstation Dalhemmelyckan åker
  Idhultsjön sjö Finsjölund f.d. soldattorp Dalsbodarna sjöbodplats
  Idhultesjön kärr Finsjölund t Dalsbäcken bäck
  Idhultesjön kärr Fiskarefällan hemmansdel Dalsgärdet åker
  Ingeborgemossen åkrar Fiskarefällan hmd Dalsgärdet åker
  *Jelen, se Idhultsjön sjö Fitteböste bs Dalsgärdet åker
  Johan-Persegärdet åkrar Flisbro torp Dalshagen hage
  Jättehävet terräng Flisbro t Dalslyckan åker
  Kalvekärr mosse Fliseryd gård Dalslyckan åker
  Kalvekärret, Norra mosse Fliseryd gård Dalslyckan åker
  Kalvekärret, Södra kärr Fliseryd järnvägsstation Dalsoset vik
  Kalvekärret, Södra mosse Fliseryd station avs Dalsoset vik
  Kalvholmen ö Fliserydkrokstorp del av by Dalsåkern åker
  Kapellsberget höjd(?) Fliseryds kvarn kvar Dalsåkern åker
  Kareholm ö Flisäng lht Dalsängen äng
  Karlstorpet ägomark Flisäng lht Dansbaneholmen holme
  Karlsuddholmarna öar Fogelsjö gård Derängen äng
  Kattefloe kärr Foglehult t Djupefloe mosse
  Kavlebrokärret kärr Forshäll avs Djupe floen vattensamling
  Kebäcksviken vik Forshäll lht Djupviken vik
  Kiddehagen ägomark Forsmanetorpen torp Djurbäcksviken vik
  Kiddeholmen halvö Fredriksborg lht Dockesten sten
  Klintehagen terräng Fredriksborg lht Dockesten gränssten
  Klockehult skog Fredriksborg avs Dockestenehultet skog
  Klogöl sjö Fredriksborg lht Draget åker
  Klumpekvarneströmmen forsar Fredriksdal torp Drosmokällan källa
  Klykärret kärr Fredriksdal t Duvehorva åker
  Kläppen holme Fredrikslund avs Duverör stenrös
  Knallpåsen äga Fredrikslund lht Dymossen åker
  Knappehorv mosse /Se Fredrikslund avs Dämma åker
  Knipenabben skogsmark Fredrikslund lht Dödkällan källa
  Knutskullakvillen ågren Fridhem lht Ebbekärr f d mosse
  Knutskullakvillen arm av Emån /Se Fridhem lht Ekas hål grop
  Knutskullaström ström, (fors?) Fridhem avs Ekebacken vägbacke
  Kohagsängarna mosse Fridhem lht Ekefloe floe
  Koludden halvö Fridhem lht Ekegärdet åker
  Kopparmossen mosse Fridhem lht Ekehagen hage
  Korpebomosse åker Fridhem avs Ekehagen åker
  Korpesten råmärke Fridhem lht Ekehagsgärdet åker
  Korpmossen mosse Fridhem statstuga Ekhultebro bro
  Kringlemossen mosse Fridhem lht Ekehulteskogen skog
  Kristdalamossen åker Fridhem lht Elvarutorna åker
  Krokmossarna åker Fridhem lht Emån å
  Krokstorpa brunn gränsmärke Fridhem lht Emån å
  Krokängarna ägomark Fridhem lht Enehagen åker
  Kronetall gränsmärke Fridhem avs Eriks mosse mosse
  Kråkehag skog Fröjdekulla avs Eriksmosse åker
  Kräkeholmen halvö Fröjdekulla lht Ernst Blomqvists mosse mosse
  Kubben halvö Furulund lht Fagerhultebäck bäck
  Kullehagen terräng Furulund lht Fagerhultegrind grind
  Kullsbergeholmarna öar Fågelsjö gård Fagerhultegölen göl
  Kullängen åkrar Fågelsjö gård Fagerhulte sjö åker
  Kultekärret mosse Fågelhult, se Mossen torp Fagronsfälla plats
  Kumlemarströmmen ström? Fårbäcksmålen, se Målen torp Falkensberg berg
  Kumlen åker Fårbäcksmålen t Falkensberg berg
  Kumlemarströmmen fors Fäbron f.d. torp Falkensgöl göl
  Kungsfällebergen skogsmark Fällan hemmansdel Falkensgöl göl
  Kurredal åker? Fällan bs Falkeström ström
  Kurredalsmon mossar och skog Fällan t Farfarsgärdet åker
  Kvarnekvillen utvidgning i vattendrag Fällan, se Fällestugan bs Farfarskärret oodlad mosse
  Kvarnekvillen arm av Emån /Se Fällan f.d. torp Faronsfälla, se Fagronsfälla plats
  Kvarnekärret kärr o. åkrar Fällestugan riven bs Fattiggårdsskogen skogsskift
  Kvarnekärret åker Fändal hmd Femrutorna åker
  Kvarnekärret ägomark Fändal hemmansdel (f.d. torp) Figgölteave ave
  Kvarnemon skogsmark Fänehagen hmd Figgöltegärdet åker
  Kvarnemålen tomtplats Fänehagen hemmansdel Figgöltehölj djup
  Kvarneströmmen fors Fänehagen gård Figgölteskogen skog
  Kvarnholmen ö Fänerum bs Figgöltevenen odlad mosse
  Kvarnkärr, Lilla mosse Fänerum bs Fighultehölj hölj
  Kvarnkärr, Stora mosse Fänet avs Finsjöbroar bro
  Kvarnmossen mosse Fänet hemmansdel Fiskmåsehällarna holme
  Kvarnmålemossen åker Fänet hemmansdel Fittan göl
  Kvarnodlingen åkrar Fänlid lht, f.d. torp Flagen ängvall
  Kveslan åkrar Fänlid avs Flagängarna ängar
  Kveslan äng o. åker /Se Fästet avsöndring Flaten mosse
  Kvillen bäck Fästet avs Flaten åker
  Kvillen bäck Fästningen fornlämning Flaterna åkrar
  Kvillen gren av Emån /Se Föreholmsladan lada Flisbromon skog
  *Kvilleström ?del av Emån Gaddegärdet avs. Fliserydkvarn kvarn
  Kvillevallen terräng? Galapia del av sn Fliserydvägen väg
  Kvillkärret kärr /Se Galgeberget t Fliserydängar ängar
  Kvillmarken sankmark(?) Galgeberget torp Fliskärret oodlad mosse
  Kylleholm holme Gamlestaten hus Flohorvan åker
  *Kyllisbæk bäck Gatan bs Flyen åkrar
  *Kyllisbäck förr bäck Gatan bs Flyviken vik
  Kyrkan utvidgning Gatan bs Flågöl göl
  Kyrkekvillen ågren Gatan bs Flågölen göl
  Kyrkekvillen arm av Emån /Se Getamossen t Flånehage åker
  Kyrkemossen åker Glyssemo, se Gryssemo torp Flånkärren åker
  Kårekärr åkrar Gnislan avs Flånkärrsviken vik
  Källarhagen mosse? Gnutskulla gård Flåö halvö
  Källefloen göl Gnutskulla gård Fläskehålet kärr
  Källeviken vik Gnutskulla, se 1 Knutskulla gd Flötstängebacken vägbacke
  Källmossen mosse o. åkrar Gotthem lht Fnykelyckan åker
  Kärnebo triangelpunkt Gotthem avs Forsberg åker
  Kärret åker Granelund avs Forsmanegärdet åker
  Kärrhultesjön sjö Granelund lht Franselyckan åker
  Kärrhultesjön sjö Gransberg hemmansdel Fridamossen mosse
  Kärrhulteö ö Gransberg hmd Fridhemgärdet åker
  Kärrhulteö hage skog Granslunda lht Fröjdekullen åker
  Kärringeholm holme Granslunda avs Frökenkröken vägkrök
  Kättlan mosse Grapetorpet torp *Fågelhulten, se Fågelta ställe
  Lagmanskullen allmänning Grilletorpet avsöndrat torp Fågelsjö sjö, se Sjön äng
  Lagårdsviken vik Grimbacke hemmansdel Fågelsjövägen väg
  Laneholmen holme Grimbacke gård Fågelta ställe i skog
  Lanekvillen, Stora ågren Grimhult by Fågeltedalen tjärdal
  Lanekvillen arm av Emån /Se Grimhult by Fågeltekällan källa
  Lanfisket, Lilla förträngning ? i vattendrag Grimhult by Fåglehällarna berg
  Lanfisket, Stora förträngning ? i vattendrag Grimhult by Fåglehällerna berghällar
  Lasseven åker Grimhultekvarn kvarn Fåglemosse mosse
  Laxfiskekvillen ågren Grimmelund lht Fångstgrop grop
  Laxfiskekvillen arm av Emån /Se Grimmelund lht Fårahagen hage
  Lerbäcken skogsmark Grimsdal lht Fårahagen hage
  Lerbäckssten gränspunkt Grimsdal avs. Fårehagen hage
  Lerlyckan åker Grimsholm, se Grimbacke hemmansdel Fårholmen holme
  Lervenen åker Grimsholm hus Fäbrobacken vägbacke
  Lilla göl tjärn Grimsholm fastighet Fäbrogatan väg
  Lille park terräng Grimslid f.d. torp Fämossarna åker
  Lilleström del av Emån Grimslid t Fäna, Fänet mossar
  Lille ån å Grimsmåla torp Fänegöl göl
  Lillsjön sjö Grimsmåla avs Fänegöl göl
  Lillsjön sjö Grimsmåla lht Fänekanalen kanal
  Lilläng kärr Grimsmåla t Fänemossarna mossar
  Lillängen sankmark Grimsmåla gård Fänen mossar
  Lindholmsströmmen fors Grimsmåla gård Fänen åkrar
  Ljusgöl tjärn Grinden bs Fänen åker
  Lockegöl, Lilla tjärn Grinderum bs Fänen mossar
  Lockegöl, Stora sjö Grinderum bs Fänen åkrar
  Lockegöl, Stora tjärn Grindtorpet f.d. torp Fänen åkrar
  Loftahammar skog? Grindtorpet t Fänet sankmarker
  Logskiften ägomark Grindtorpet, se Vidgrinden torp Fänet åker
  Lohallen, Lilla höjd(?) Grindtorpet torp Fänet, Lilla mosse
  Lomsgölen Lilla tjärn Gropen bs Fänet, Stora mosse
  Lomsgölen Lilla tjärn Gropen t Fäneviken åker
  Lomsgölen Stora tjärn Gryssebäck t Fänänden åker
  Lostenemossen åkrar Gryssebäck torp Färjegölen göl
  Lostenemossen mosse o. åker Gryssebäck torp Färjevallen ängvall
  Lugnet åker Gryssemo torp Fäskansen f.d. kolbotten
  Lugnodlingen åker Gryssemo t Fördärvet odlad mosse
  Lustebacken backe (på väg?) Gränden del av sn Fördärvet mosse
  Långakärr kärr? Gränden del av sn Föreholm kulle
  Långemosse kärr? Gränsborg avs Försjö sjö
  Långemosse ägomark Gränsborg hemmansdel Försjön sjö
  Långlyckan åker Gräsfällan lht Förängen äng
  Långmossarna mossar Gräsgöl hemmansdel Förängsudden udde
  Långsgöl tjärn Gräsgöl hmd Gagnslösa skog
  Långsgölebergen Saknas Grästorp gård Gagnslösa åker
  Långåkern åker Grästorp gård Galgbergehorv skog
  Lövhagen ägomark Gröndal f.d. torp Galgeberget berg
  Lövhulteskogen skog Gröndal t Gallfors fors
  Maden åker Gröndal avs Galtfors ström
  Magasinsgärdet åker Gröndal torp Gallforsen fors
  Malemosse skogsmark Grönhult hemmansdel Gamla-Klumpekvarnebron bro
  Malevik vik Grönhult t Gamlakvarnebron bro
  Marskallen mosse Grönhult torp Gamlakvarnemossen mosse
  Masarehagen terräng Grönhultet t Gamlabodlyckan åker
  Mijlsiön, se Kärrhultesjön sjö Grönlid torp Gamlagärdet åker
  Milleven mosse? Grönlid t Gamlaängen åker
  Mjölkefållen vik Grönlid lht Gastehällen häll
  Mjöseshäll gränsmärke Grönlid bs Gastehällen berghäll
  Mobergsmossarna åker Grönlid avs Gastekullen kulle
  Morfarsmosse åker Grönlid, se Stenfelts bs Gastekullen backe
  Målebäcken bäck Grönlid lht Gastkullen åker
  Målebäcken bäck Grönlid lht Gategärdet åker
  Målegatan åkrar m.m. Grönlund t Geleboklint berg
  Målängen åkrar m.m. Grönlund torp Getehäll berghäll
  *Mölehuen äng »Grönsgårda», se Grönskåla hemmansdel Getehäll häll
  *Mönsteråslandsvägen landsväg Grönskog gård Getspången bro
  *Mönsterås landsväg landsväg Grönskog gård Gladudden udde
  Möreholmarna skogsmark Grönskåle avs Gladuddsholmarna holmar
  Mörkevik vik Grönskåla hemmansdel Glashagen hage
  Mörtekvill vik Gröntorpet, se Grönhult torp Gneten ängvall
  Mösjön sjö Grönås skolhus Gnisslesten skäl
  Nabbeholmarna holmar Grönås avs Gnislesten häradsgränsmärke
  Nerängarna mosse? Gubbemåla gård Gnutskullagärdet åker
  Norre hagen terräng Gubbemåla gård Gnutskullaström ström
  Notehäll häll? Gubbemåla gård Gnösta åker
  Nybyggeskogen skog Gulestaten hus Gnösten träsk
  Nyhagen terräng Gumsebo bs Graneholmen ängvallar
  Nymossen åker Gumsebo bs Granevallen åker
  Nynäs åker Gustavsberg lht Grankällan källa
  Nytorpsmossen åker Gustafsberg lht Grankällegärdet åker
  Nyängen mosse? Gåsemåla torp Granlund hage och skog
  Näset näs Gåsemåla torp Grannvallen ängvall
  Näsängen mosse Gåsgöl avsöndring Grimbacke vägbacke
  Odlingen åker Gåsgölehagen avs. Grimbacke backe
  Oljeplanen terräng Gåsgölehagen avsöndring Grimhultebäcken kanal
  Ollonmossen skogsmark Gåsgölehagen torp Grimhulte hälsokälla källa
  Ormsvenen åkrar o. kärr Gärdshult hemmansdel Grimhultekvarnevägen väg
  Orrebergen skog Gärdshult lht Grimhultevägen enskild väg
  Orreholmen holme Gökhult gård Grimhultevägen väg
  Orremossen Lilla ägomark Gökhult herrgård Grimhultevägskäl vägskäl
  Orremossen Stora ägomark Gökhult gård Grimhults kvarn kvarn
  Orremosseviken vik Göransmon riven bs Grimhults vägskäl vägmöte
  Oxeholmarna holmar Hag rivet torp Grimmeströmmen ström
  Oxeholmarna öar Hagalund lht Grimmeströmmen ström
  Oxeln gränsmärke? Hagalund avs Grimmosse odlad mosse
  Oxeskogen skog Hagalund lht Grimmosse mosse
  Oxfällorna åkrar Hagalund avs Grimsmålamosse mosse
  Oxholmskvillen arm av Emån /Se Hagalund lht Grimstenshäll berg
  Oxmossen mosse Hagalund lht Grindebacken vägbacke
  Pinutgärdet åker Hagalund torp Grindfällan åker
  Plågehagen terräng Hagen torp Grindgärdet åker
  Plågehagen skog Hagen bs Grindlyckan åker
  Pockemosse åkrar Hagen t Grindtorpemossen åker
  Porsängarna mosse Hagen torp Grindtorpeslätten åker
  Porsängsudden halvö Hagen gårdar Grindängen äng
  Pyttehagen skogsmark Hagen t Grisbäcken bäck
  Pyttelyckan ägomark Hagen t Gropgärdet åker
  Påskekärr kärr Hagen bs Grottlehorvan åker
  Rantevallen terräng Hagetorpet, se Hag rivet torp Grusgärdet åker
  Ringmossen åker Hallmarksmåla f.d. bs el. tp Grytvallen äng
  Rumhulten åkelapp m.m. Hallmarksmåle t Gråtarn äng
  Rundmossen åker Hammardal f.d. bs Gråtholmen åker
  Ryssängeström utvidgning i Emån Hammarn hemmansdel Grändevägen landsväg
  Rävhällsberget udde Hammaren hmd Grändevägen väg
  Röbäcksmossen mosse Harneskes husartorp Gräsbacken vägbacke
  Rögöl tjärn Hassekärr t Gräsfällan skog
  Röllekekärret åker o. kärr Hasselholm bs Gräsfällan åker
  Rönnbäcksmon skog Hasselholm hmd Gräsgöl göl
  Rösslarna mossar? Helleforshult bebyggelse Gräsgölen göl
  Röuddarna uddar Hertelund lht Gräsgölesågen såg
  Sandvadsbäcken bäck Hertelund avs Gräsmossen åker
  Sexstyvern ö Hjerpebäck t Grävesvinegrytet gryt
  Sibban terräng Hjortshult torp Grävlingeskärvet skärv
  Sibbekärret kärr Hjortshultet lht Grävlingeskärvet ställe
  Siffersgrav terräng Hjälpebäck, se Järpebäck torp Grönefloe floe
  Siggäng mosse? Hjärpebäck, se Järpebäck torp Gröne floen mosse
  Silverberget höjd Holmshult utgård Gröneholme holme
  Sjöbodängarna ägomark Holmslund lht Grönland odlad mosse
  Sjöbroviken vik Holmslund avs Grönland mosse
  Sjöfloen vik Horvan torp Grönlid åker
  Sjöfänet åker Horvan f.d. lht Grönmosse odlad mosse
  Sjökärret kärr Horvan t »Grönsjön», se Grönskogsjön sjö
  Sjökärret mosse Horvet förr torp Grönsjön sjö
  Sjökärrsviken vik Horvet f.d. torp Grönskogsjön sjö
  Sjön f.d. sjö Hultstugan t Grönskogsjön sjö
  Sjön f.d. sjö(?) Hultestugan torp Grönskålehagarna hage
  Sjövenen åkrar Hultet, se Gärdshult hemmansdel Grötedal sänka
  Skallmossen skogsmark? Husartorpet soldattorp Grötedal dalsänka
  Skambäck bäck Hylta torp Grötedalsbacken vägbacke
  Skambäck bäck /Se Hyltan t Gubbedalsbergen berg
  Skambäck bäck /Se Hälleforshult gård Gubbedalsberget berg
  Skettjan ägomark Hälleforshult gård Gubbehagen åker
  Skiftekärr kärr Hällen t Gubbehagen hage
  Skiren sjö Hällen f.d. torp Gubbekärr oodlad mosse
  Skiren sjö /Se Hästehagen torp Gubbekärret mosse
  Skirenäs triangelpunkt Höckhult by Gubbemosse åker
  Skirgölen tjärn Höckhult by Gubbemosse mosse
  Skolehister skogsmark Höckhult gård Gubbemosse mosse
  Skomakaren terräng Högalid hmd Gubben och kärngen äng
  Skovlehister skog o berg /Se Högalid avs Gubben och kärngen stenar
  Skrabbgöl tjärn Högalid hemmansdel Gubbestrutt backe
  Skruvkärret kärr Högalid lht Gubbudden udde
  Skrålehie mosse? Högamålen lht Gullbrunn källa
  Skräddaren terräng Högamålen torp Gullbrunnskällan källa
  Skräplemosse skogsmark Högehäll hmd Gullgruvan lada
  Skvackermossen mosse Högehäll hemmansdel Gullgruveladan lada
  Skvalbäcken åker Högarum? herrgård Gummemosse »utjord»
  Skvalbäcksbergen berg Högsrum gård Gummeven strandäng
  Skvarran tjärn Högsrum gård Gunnarsforsen fors
  Skällan holme Högsrume-Finsjöt bebyggelse Gumsekulle kulle
  Skälsholmen ö Högsrumekvarn f.d. kvarn Gunnersfors fors
  Slobro åkerlapp Hökenäs bs Gunnarshölj hölj
  Slobrohagen skogsmark Hökenäs hemmansdel Gunnershölj hölj
  Släteström fors Hökhult gård Gunnershölj ängvall
  Slätfors ström Ideholm t Gunnershöljsladan lada
  Slätmossen mosse Ideholm torp Gustasmosse f.d. åker
  Slätmossen kärr Idhult gårdar Gåsehorva åker
  Smedhagen terräng Idhult by Gåsemossarna mossar
  Smedrummossen ägomark Idhult by Gåsgöl göl
  Snokekärret mosse Idhults folkskola Saknas Gåsgöl »göl»
  Somossen mosse Idhults utjord Saknas Gåsgöl ängar
  Sparringen åker Jennylund lht Gåsgöl ängar
  Spesshultekärret kärr o. åkrar Jennylund avs Gåsgölehöljen hölj
  Spångbrobäcken bäck Joans vid bron bs Gåsgölevägen väg
  Spångbrogärdet åkrar Johansdal hemmansdel Gåsgöleäng ängar
  Spångehistret berg /Se Johannesdal hmd Gåsgöleön ö
  Spånglyckan åkerlapp Johanslund lht Gåsemossarna åker
  Stackekärr kärr Johanslund lht Gåsemossediket dike
  Stackerör gränsmärke? Jusmosse utgård Gåsåkern åker
  Stavermossen mosse Jusvik utgård Gäddebäckarna åker
  Stavmossen kärr? Järpebäck torp Gänget vik
  Stenbacken terräng Kaliadal avs Gästgivaregården udde
  Stenbäcken bäck Kaliadal lht Gästgivaregården klipphäll
  Stenbäcken bäck Kalvekullen gård Gökhultegöl göl
  Stenbäckesjön sjö Kana bs Gökhultesjö sjö
  Stenfällan terräng Karlberg lht Gökhultesjön sjö
  Stenkvillen arm av Emån /Se Karlberg lht Gökhulteskog skog
  Stenparken terräng Karl-Jonse Kalles boplats Gökhultesåg såg
  Stensjön sjö Karlnilsegården hemmansdel Gökhultevägen väg
  Stensjöviken vik Karlsberg t Gökhultevägen väg
  Stenstickaren terräng Karlsberg torp Göklint berg
  Stenstickarn ström /Se Karlsborg avs Göldalarna hage
  Stenstickarn, se Stenstickeströmmen ström /Se Karlsborg avs Göleflagen ängvall
  Stenstickeholmen holme Karlsborg lht Gölekärret åker
  Stenstickeholmen holme /Se Karlsfrid avs Gölemossen åker
  Stenstickeströmmen fors? Karlsfrid lht Gölemossen åker
  Stenstickeströmmen, se Stenstickarn ström /Se Karlshammar avs Gölemossen åker
  Stenvenen åker Karlshammar lht Gölemossen åker
  Stenön ö Karlslund lht Gölevallen åker
  Stigkärret mosse Karlsro avs Hackemosse mosse
  Stockebro bro Karlsro avs Hackesmedjan plats
  Stockebrokärr åker Karlsro lht Hackesmedjan f d smedja
  Stockebäcken bäck Karlsro lht Hacksnemossen åker
  Stockebäcken åker Karlstorpet torp Hagefors ström
  Stockemossen mosse Karlstorpet torp Hagforsen fors
  Stockshulteklint höjd(?) Katrinelund bs Hagelyckorna åker
  Stora göl tjärn Katrinelund bs Hageströmmen ström
  Stora göl triangelpunkt Kattefittan hemmansdel Hagstubbarna mosse
  Stora kärr kärr o. åkrar Kavlebrokärret avs. Haglyckan åker
  Storakärrsgöl f.d. göl Kavlebrokärret avs. Hakemosse, se Hackemosse mosse
  *Stora Stek stek /Se Kejsarkulla hemman Hallonfällan äng
  Store mosse mosse Kejsarekulla gård Hallun ö
  Storevallen mosse? Kjärnebo gård Hammarloholmen ö
  Storån ågren Kjärrhult gård Hammarmossarna åker
  Storängen mosse Klas Karlses gård Handtagsbergen berg
  Storängen sankmark Klingsberg lht Hanelidbacken vägbacke
  Storängen, Övre terräng Klintedal avs Hareholmen holme
  Storö ö Klintedal lht Hareholmen ö
  Strekbergen berg? Klumpekvarnen sågkvarn Harevenen mosse
  Stretemossen mosse och skog Klumpekvarnen f.d. sågkvarn Harevenen mosse
  Strålmon skog Klumpekvarnen, Gamla, se Klumpekvarnen f.d. kvarn Harevenekällan källa
  Stuglyckan åker Klämman t Harkrankemossen mosse
  Stämme björk terräng Klämma torp Harmarkedal skäl
  Stämmehäll sten? Knallegården hemmansdel Haskali backe
  Suparen åker Knallpåsen bs Helsikegölen göl
  Svalestenar öar Knarfällan t Hemgärdet åker
  Svarta göl tjärn Knarfällan torp Hemgärdet åker
  Svarta kärr åker Knavern bs Hemhagen hage
  Svarta kärr kärr Knutskulla, se Gnutkulla gård Hemkärren odlade mossar
  Svartebäcken bäck Knutskulla gård Hemmon skog
  Svartebäcken bäck Knutskulla gd Hemmossen åker
  Svartgöl tjärn Kolfällan torp Hemmossen åker
  Svartgölsbäcken bäck Kolfällan t. Hemmossen mosse
  Svartgölsbäcken bäck Kolhusplan sjöbodplats Hemmossen mosse
  Svartgölsbäcken bäck Kopparhäll torp och hållplats Hemmossen åker
  Svartgölskärr åker Kopparhäll t Hemmören åker
  Svartkärren ägomark Korsebo f d boplats Hemskiftet åker och ängar
  Svinemossen mosse Kristineberg avs Hemvallen ängvall
  Sörkärren kärr Kristineberg lht Hemängen äng
  Tappronsäng äng? Kristinelund lht Hemängen äng
  Tibbemossen åkrar Kristinelund avs Hemängen äng
  Tibbemossen åkrar /Se Krogen stuga Hemängen åker
  Tjuståsa sjö /Se Krokstorp gd Herrekvarnen kvarn
  Tjuståsasjön sjö Krokstorp by Herrevallen lada
  Tofshäll strandterräng Krokstorp gård Herrevallen ängvall
  Torgölen tjärn Krokstorp by Herrkvarnsviken vik
  Torpareåkrarna åker Krokstorpemålen, se Målen gårdar *Herrmarkedal, se Harmarkedal skäl
  Trampomegärdet åkrar Krokstorpemålen avs Hjortehäll berg
  Tranehäll triangelpunkt Kråkelund t Hjortehäll berghäll
  Tranemossen mosse Kråkelund torp Hobbemåla odlad mosse
  Treuddemossen mosse o. åkrar Kulleberg lht Holmevallarna odlat kärr
  Tribergsstenar gränsmärke? Kulleberg avs Holmkärret åker
  Tuppmossen mosse Kulleberg avs Horsekärr åker
  Tåleboholmen holme Kulleberg lht Horsekärrsklint berg
  Tålebomossarna åkrar? Kullen lht Horsen äng
  Tången kärr Kullen husartorp Horvan i hagen åker
  Töthultegölen tjärn Kullen gård Horvegölen göl
  Töthultekällan källa? Kullen t Horvegölen göl
  Uddarna uddar i sankmark Kullen, se Kejsarkulla hemman Horvelyckan åker
  Uddängarna ägomark Kullen avs Horverna åker
  Uvberget skogsmark Kumlemar by Horvet åker
  Uvgöl tjärn Kumlemar gård Horvorna åker
  Uvgölsdal skogsmark Kummelinestugan bs Hultehagen hage
  Vadkvarnsmon skog Kurrebo f.d. torp Hulten ängar
  Vanten skogsmark? Kurrebo hus Hulten äng
  Varglyckan åkrar Kvarnemålen sågkvarn Hultet ängvall
  Vedmossen mosse Kvarnemålen torp Hultet skog
  Venarna åker Kvarnemålen t Hultet beteshage
  Venarna åker Kvarnmålen t Hultet, se Hultestugan hage
  Venefall skogsmark Kvarnemålestugan bs Hultfällan skogskift
  Venen åker Kvarnen f.d. torp Hultfällan skog
  Venmålagärdet åker Kvarntorp by Hultmossarna åkrar
  Vidbäckskärret mosse Kvarntorp gårdar Hultstugemören åker
  Videbäck bäck Kvill avs Hultåkern åker
  Videbäcksängen mosse Kvilleberg avs Humlegårdarna ängvall
  Videfisket ström? Kvilleberg lht Humlekällan källa
  Villmossen åker Kvilleborg lht Hunnekvillarna kvillar
  Vita hästen ö Kvilleborg lht Hålldammsbron bro
  Vitesand ägomark? Kvillefors lht Hårkrankemossen oodlad mosse
  Vivlerna mosse Kvillefors avsöndring Hägneberget berg
  Vrånga göl tjärn Kvillefors avs Hägneberget berg
  Vrånggöl sjö /Se Kvillefors avs Hägnen åker
  Vrångeström ström Kvillegärde gård Häjabron bro
  Västra skogen skogsmark Kvillegärde gård Häjabroströmmen ström
  Yttre skiften ägomark Kvilleholm lht Häjebron bro
  Åbymossen mosse Kvilleholm avs Häjebroströmmen ström
  Åholmen udde Kvilleholm lht Häjerbrokvillen kvill
  Åkärren mosse Kvilleholm hmd Hälleforshultegärde åker
  Åkärren ägomark Kvillenäs f.d. torp Hälleforshultehage hage
  Ålebäcken bäck Kvillerännan avsöndring Hälleforshultekvarn kvarn
  Ålebäcken bäck Kvillerännan avs Hälleforshulteström ström
  Ålebäcken bäck Kvilletorpet avs. Hällegölen göl
  Ålebäckskärret åker Kvilletorpet avs Hällegölen göl
  Ålebäcksmossen åker Kvillvallsladan lada Hällelöpet del av Änmån
  Ålhultekärret skogsmark Kvistebacken f.d. bs Hällelöpet ström
  Ålhushorvan åker Kyrkeby hemmansdel Hällevallen ängvall
  Åmossen mosse Kårekärr lht Hällevallen åker
  Ångsågsmossarna ägomark Kårekärr lht Hälludden udde
  Årenen strandkant? Kåremåla obebott torp Hälsingeviken vik
  Årenen terräng Kåremåla t Hälsokällan källa
  Åskehällarna klippblock(?) Källan torp Hälsokälla källa
  Åvarp vik Källan bs Härlun, se Hallun ö
  Älmtahister, se Elmtahyster, Elmta Hyster nu obrukl. namn på en »ekeskog» Källan torp Häslehultet skog
  Älmtekärret ägomark Källan t Hästefällan skogsskifte
  Älmten sjö Kämpedal avs Hästegärdet åker
  Älmtviken vik Kämpedal lht Hästegärdet åker
  Ämbe Elff, se Emån å Kärnebo gård Hästehagen hage
  Äspekulleviken vik Kärnebo gård Hästehagen hage
  Ön ö Kärret t Hästehagen hage
  Önskekärren kärr Kärret lht Hästehagen, jfr Hästegärdet hage
  Öregärdet åker Kärrhult gård Hästemossarna åker
  Örlidkärr mosse Kärrhult by Hästhagekulle kulle
  Örnebäcken bäck /Se Kärrstorp torp Hästhagen hage
  Östra skogen skogsmark Kärrstorp t Hästhagen skog
  Östre ven åkrar Lanemålen torp Hästhagsodlingen åker
  Öudden udde Lanemålen torp Hästuddarna ängvall
    Lillabok hmd Hästuddarna ängvall
    Lille-Figgölhult Saknas Hästö ö
    Lilläng riven lht Hästön kringflutet område
    Lilläng lht Hästöudde udde
    Lindgrenestugan bs Höckhultebäcken bäck
    Lindsberg f.d. torp Höckhultebäcken bäck
    Liskensro lht Höckhultekanalen kanal
    Liskensro lht Högeberg jordhöjd med berg
    Ljungbacka avs Högeberget berg
    Ljungbacka lht Högehäll berg
    Ljungbackarna f.d. torp Högehäll berghäll
    Ljungbacken lht Högehällsberg berg
    Ljungbacken lht Högelid åker
    Ljusvik, se Jusvik utgård Högelid backe
    Lockebo, se Lockebäck torp Högelidlandet strand
    Lockebäck t Högerullsberget backe
    Lockebäck torp Högerölle dike
    Loftahammar, se Hammarn hemmansdel Högeröllsberget berg
    Loftahammar hmd Högsrumebro bro
    Ludviksborg lht Hökegärdet åker
    Ludvigsborg lht Hökkärren åker
    Lugnet t Höene göl göl
    Lugnet f.d. torp Hörnegöl göl
    Lugnet bs Idegransbacken vägbacke
    Lundbergs på fällan bs Idegransholmen holme
    Lundsborg lht Idegranskärret kärr
    Lundsborg lht Idhulteholme holme
    Lustebacken, se Lustetorpet f.d. husartorp Idhultemon skog
    Lustetorpet f.d. husartorp Idhultesjö sjö
    Lyckan lht Idhultesjön sjö
    Lyckan avs Ingeborgemossen odlad mosse
    Lyckhem lht Ingeborgemossen mosse
    Lyckhem avs Ingemosse odlad mosse
    Lyckåsa avs Inkärren ängvall
    Läggevi gård Intaget åker
    Läggevi gård Isaksgärdet åker
    Läggevi gård Joanpärsegärdet åker
    Löfshult torp Joenskärr åker
    Löfshult hmd Jonkärr åker
    Lönneberg torp Jordbromossarna åker
    Lönnberg t Jordbron bro
    Lövelund avs Juseflage oodlad mosse
    Lövhagen t Jusvik åker
    Lövhagen rivet torp Jusvikeskogen skog
    Lövhagen rivet torp Järpebäck bäck
    Lövhagen t Jöddemoreängen åker
    Lövhult lht Jöddemossen åker
    Lövhult stuga Jönsemossen odlad mosse
    Lövhultetorpet, se Lövhult lht Kalfällehagen hage
    Lövlund lht Kalfällsin åker
    Maket f.d. bs Kaluddsholmarna holmar
    Mariedal bs Kaluddsudden udde
    Mariehill avs Kalvehagen hage
    Mariehill lht Kalvekullen åker
    Marielund avs Kalvekärren f.d. åker
    Marielund lht Kalvekärret vik
    Marielund lht Kalvekärret kärr
    Mariero lht Kalvemossarna ängvall
    Mariero avs Kalvhagen hage
    Mellangården hemmansdel Kalvhagsåkern åker
    Mellangården gårdar Kanalen kanal
    Mellangården gårdar Kanineholmen holme
    Miltorpet t Kappelsberget berg
    Miltorpet rivet torp Kaptenssten sten
    Missionshuset Saknas Kaptensten sten
    Mjölerum by Kareholm holme
    Mjölerum by Karetegrytet stenar
    Mjölerum t Karlanteplan tomt
    Mjölerum torp Karl-Jonsebacken vägbacke
    Mjölerum torp Karl-Jonselandet åker
    Mjölerum bs Karlkarlselyckan åker
    Mjölerum stugor Karllarsevallen ängvall
    Mossen torp Karlolsemossen åker
    Mossen t Karlpeteremossen åker
    Mostugan bs Karlsmossen odlad mosse
    Motorpet lht Karlsmossen mosse
    Motorpet avsöndrat torp Kassekärr åker
    Motorpet torp Kassekärr kärr
    Museumet hus Kattefittan källa
    Målegatan t Kattefloe mosse
    Målegatan torp Kattekröken vägkrök
    Målen f.d. torp Kattekröken vägkrök
    Målen t Kattsjeholmen holme
    Målen torp Kavlebroarna skog
    Målen t Kavlebrokärret, se Kavlebroarna skog
    Målen t Kavlebrokärret kärr
    Målen avs Kebäcken bäck
    Målen t Kebäcksviken vik
    Målen avs Kiddehagen hage
    Målen torp Kiddeholmen holme
    Målen gårdar Kiddemossen åker
    Målen avsöndring Klas Karlses hage hage
    Målen f.d. torp Klinkåkern åker
    Möckhult by Klintehagen hage
    Möckhult gård Klinten berg
    Möckhult by Klinthagsmossen mosse
    Mörestugan bs Klockegärdet åker
    Mörestället, se Mörestugan bs Klockehult hage
    Mörkås f.d. bs Klockesten sten
    Mörkås t Klockesten sten
    Mösjötorpet t Klockeström ström
    Nabben t Klockeström ström
    Nabben torp Klogöl göl
    Nabben t Klogöl göl
    Nabben torp Klogöl göl
    Nikolauses f.d. torp Klumpekvarn såg
    Nilslund lht Klumpekvarn såg
    Nilslund avs Klumpekvarneströmmen ström
    Nilsnilsegården hemmansdel Klumpekvarneströmmen ström
    Norrgården gårdar Klumpekvarneströmmen del av Emån
    Norrgården gårdar Klumpekvarnevägen väg
    Notehäll f.d. lada Klykärret skogbeväxt mosse
    Nyberg lht Klämmegärdet åker
    Nyberg avs Klämmängen äng
    Nybo bs Kläppen holme
    Nybo avs Kläppen udde
    Nybo lht Klövrestenar stenblock
    Nybo bs Knappehorv mosse
    Nyborg lht Knektemon skog
    Nyborg lht Knektängarna ängar
    Nyby f.d. torp Knutskallakvillen kvill
    Nyby t. Knylemören åker
    Nybygget bs Kohagarna ängar
    Nybygget bs Kohagemon skog
    Nybygget avs Kohagen hage
    Nybygget bs Kohagen hage
    Nybygget bs Kohagen hage
    Nybygget lht Kohagsberget berg
    Nybygget lht Kohagsberget berg
    Nybygget bs Kohagslätingen ängvall
    Nydal lht Kohäll berghäll
    Nydal lht Kokärret åker
    Nydalen bs Kolbottnevägen väg
    Nydalen f.d. torp Kolsmossen odlad mosse
    Nydalen bs Komossarna odlingar
    Nyekvarn lht Komossen, Lilla mosse
    Nyestaten hus Komossen, Stora mosse
    Nykvarn lht Kopparkällan källa
    Nykvarn avs Koppelmossen mosse
    Nykvarn lht Kornhorvan åker
    Nylund avs Korpebot berg
    Nylund lht Korpeholm holme
    Nylund lht Korpen mosse
    Nylund lht Koskogen skog
    Nylund lht Kovaljaholmarna holmar
    Nylund avs Kovaljeholmen holme
    Nylund avs Kringgumsen »skogholme»
    Nylund avs Kringlehalsen ängvall
    Nymålen torp Kringlemossen odlad mosse
    Nymålen hmd Krokedebacke vägbacke
    Nynäs t Krokehölj djup i Tjuståsasjön
    Nynäs f.d. torp Krokigetallen tall
    Nytorp t Krokmossarna åker
    Nytorpet f.d. torp Krokstorpegärdet åker
    Nyttorp f.d. torp Krokstorpekanalen, se Pockmossekanalen kanal
    Olstorp t Krokstorpesträngen gräns
    Olstorp torp Krokåkern åker
    Oskarsborg lht Krokängen äng
    Oskarsborg lht Kronetall rågångsmärke
    Permangsegården hemmansdel Kronotall träd
    Persborg lht Krutbruksströmmen ström
    Persborg avs Krutholmarna holmar
    Petersborg lht Kråkeholme holme
    Petersborg avs Kråkeholme ö
    Pilbladstugan bs Kråkehölj hölj
    Piltorpet t Kråkeholmen holme
    Piltorpet torp Kubben ställe i skogen
    Pilö prästgård Kubben mosse
    Pilö gård Kullehagen hage
    Pilöbyggning hus Kullevägen väg
    Pinut riven bs Kullsberg ström
    Pinut bs Kullsbergeholmarna holmar
    Porsma lht Kullsbergströmmen, se Kullsberg ström
    Porsma avs Kullängen åker
    Prinses husartorp Kultehagen hage
    Prinsetorpet, se Prinses husartorp Kultekärret skog
    Qvarntorp bebyggelse Kumlemar backe vägbacke
    Qvillegärde gård Kumlemarbro vägbro
    Ramsberg f.d. torp Kumlemarsjö åker
    Ramshult gård Kumlemarströmmen ström
    Ramshult gård Kumlemarströmmen ström
    Ramshult gård Kumlemarvener strandängar
    Ramshult herrgård Kumlemarvener åker
    Ramshult herrgård Kumlemarvägskäl vägskäl
    Rosendal t Kumlen uttorkad sjö
    Rosendal lht Kurrebolyckorna åker
    Rosendal avs Kutehålet kärrhål
    Rosendal lht Kvarnebacken vägbacke
    Rosendal avs Kvarnebron vägbro
    Rosendal torp Kvarnebron bro
    Rosendal avs Kvarnehagen hage
    Rostorp t Kvarnehagen hage
    Rostorp rivet torp Kvarnehagen åker
    Rudelund lht Kvarnekvillen kvill
    Rudelund lht Kvarnekärret åker
    Ruggstugan f.d. soldattorp Kvarnekärret åker
    Rullebäck torp Kvarnekärret åker
    Rullebäck t Kvarnekärret odlad mosse
    Rullebäckslid t Kvarnekärret åker
    Rullebäckslid, se Rullebäck torp Kvarnemon skog
    Rydingsdal lht Kvarnemon skog
    Rydingsdal avs Kvarnemåleåkern åker
    Ryssebacken lht Kvarneströmmen ström
    Ryssebacken hemmansdel m.m. Kvarneströmmen ström
    Rysslund lht el. hemmansdel Kvarnevägen väg
    Rysslund lht Kvarnmålemossen åker
    Rydsäng, se Ryssäng torp Kvarnodlingen åker
    Ryssäng t Kvarnängen äng
    Ryssäng torp Kvarnängen betesmark
    Råsten hemmansdel, f.d. torp Kvarnängen mosse
    Råsten hmd Kvarnängen åker
    Räffeln torp Kveslan äng
    Räffeln t Kveslan äng och mosse
    Räverum hmd Kveslavägen väg
    Räverum hemmansdel Kveslegata väg
    Rödmossen t Kvesleströmmen ström
    Römossen torp Kveslevägen väg
    Rövaresten avs Kveslorna äng och åker
    Rövaresten lht Kvillebro bro
    Sandbo t Kvillen kvill
    Sandbo torp Kvillenäs udde
    Sandbo lht Kvillevallen ängvall
    Sandbo lht Kvilleängar ängar
    Sandbo bostadshus Kvillkärret kärr
    Sandellestället, se Mörestället bs Kvillmarken skog
    Sanderyd bs Kvittesten sten
    Sanderyd riven bs Kvittesten stenblock
    Sandslät gårdar Kvittestensmossen mosse
    Sandslät hmd Kylleholm holme
    Sandslät lht Kylleholm holme
    Sandslätt lht Kyllsfloe floe
    Sandvadet f.d. bs el. tp Kyrka vik
    Sandvadet t Kyrkan göl
    Segerstad avs Kyrkbacken backe
    Segerstad lht Kyrkekullarna kulle
    Sibbetorp by Kyrkekullen, Kyrkekullarna kullar
    Sibbetorp by Kyrkekvillen gren av Emån
    Sibbetorp by Kyrkekvillen kvill
    Sibbetorp by Kyrkemossarna mosse
    Sjön bs Kyrkemossen mosse
    Sjöstugan bs Kyrkemossen åker
    Sjötorp t Kyrkevägen väg
    Sjöttorp torp Kyrketaket berg
    Skarpegärde f.d. torp Kyrkåkern åker
    Skärshult gård Kårekärr ängar
    Skirshult gårdar Källarhagen äng
    Skirshult by Källebacken vägbacke
    Skirshult byar Källefloen floe
    Skogen f.d. torp Källegärdet åker
    Skogen bs Källegärdet åker
    Skogen bs Källehage hage
    Skogen bs Källelyckan åker
    Skogen t Källeviken vik
    Skogen bs Källhagen hage
    Skogen torp Källmossen mosse
    Skogen bs Källodlingen åker
    Skogsborg hemmansdel Källtorpebäcken bäck
    Skogsborg t Kältarehultet skog
    Skogsborg torp Kältekärret mossen
    Skogsborg hmd Kärngebäcken bäck
    Skogshem lht Kärngeholm holme
    Skogshem lht Käringeholm ö
    Skogsladan lada Kärngekropp berg
    Skogslund lht Kärngekropp åker
    Skogslund avs Kärngekropp skäl
    Skogslund f.d. torp Käringesvingen backe
    Skolan skolbyggnad Kärren åker
    Skolekammaren stathus Kärren åker
    Skorpetorp hemman Kärret kärr
    Skorpetorp gård Kärrhultefisket laxfiske
    Skrika by Kärrhultesjön sjö
    Skrika by Kärrhultesjön sjö
    Skrikebacken lht Kärrhulteö ö
    Skrikebacken avs Kärrhulteö kringflutet område
    Skräddarefänet hemmansdel Kärrstorpegärdet åker
    Skvalan bs Kättla äng
    Skvättan lht Kökehägnen åker
    Skvättan stuga Körsbärsgården åker
    Skärshult gårdar Ladalen åker
    Skärshult, Norra by Ladhagen ängvall
    Skärshult, Norra by Ladkärret kärr
    Skärshult, Södra gård Ladvallen ängvall
    Skärshult, Södra herrgård Lagårdsgärdet åker
    Skärshult, Södra gd Lagårdsgärdet åker
    Södra Skärshult gård Lagårdsgärdet åker
    Skärvet lht Lagårdsgärdet åker
    Skärvet lht Lagårdsgärdet åker
    Slantedopet bs Lagårdsgärdet åker
    Slantedopet avs. Lagårdsgärdet åker
    Slantetorpet bs Lagårdsgärdet åker
    Slobro rivet torp Lagårdshorva åker
    Slobro t Lagårdsviken vik
    Slottet lada Lammanskullen kulle
    Slottsladan, se Slottet lada Lanehagen åker
    Släthistret torp Lanekvillen kvill
    Släthistret t Lanemålebroa bro
    Släthult by Laneströmmen ström
    Släthult by Laneströmmen ström
    Smederum lht Laneströmmen ström
    Smederum torp Laneströmmen ström
    Smedlyckan lht Lanhagen äng
    Smedlyckan avs Lanholmen holme
    Smedrum bs Larsemossen åker
    Smedrum bs Lasolledal ställe i skogen
    Smedrum avs Lassemossen åker
    Smedserum torp Lassesten sten
    Snarby obebott torp Lasseven åker
    Snarby t Lassevensmossen åker
    Sofielund avs Laxfiskekvillen kvill
    Sofielund lht Lekningshöljen hölj
    Sofielund avs Leran åker
    Sofielund lht Leran åker
    Sofielund avs Lerbäcken mosse
    Sofielund lht Lerbäckasten sten
    Sofiero lht Lerbäcksten skäl
    Sofiero lht Lerbäckssten sten
    Solhem lht Lergröppeåkrarna åker
    Solhem lht Lergärdet åker
    Solo t Lerlyckan åker
    Sparringsholm torp Lerlyckan åker
    Sparringsholm torp Lervenen åker
    Spånghult t Leråkrarna åker
    Spånghult husartorp Lerängen äng
    Stackekärr torp Lille göl göl
    Stackekärr t Lille göl göl
    Stackerör riven bs Lille göl göl
    Stampetorpet soldattorp Lillehagen hage
    Stenbacken f.d. torp Lillekärr utlagd mosse
    Stenbacken t Lille ladan lada
    Stenbäcken hmd Lille Lomsgölemossarna mossar
    Stenbäcken rivet torp Lillepark skog
    Stenbäcken hemmansdel Lille park skogsområde
    Stenfelts bs Lillepark skog
    Stensberg lht Lillesjön sjö
    Stensberg avs Lillesjön sjö
    Stensberg lht Lilleström ström
    Stensberg avs Lilleängeskiften skogsmark
    Stenstugan bs Lillgärdet åker
    Stensö torp Lillgärdsgärdet åker
    Stensö t Lillsjön sjö
    Storebok, se Bok, Stora torp Lillåbron bro
    Storebok t Lillån å
    Stor-Figgölhult, se Figgölhult, Stora bebyggelse Lillån å
    Storgården hemmansdel Lilläng äng
    Strandliden lht Lillängen äng
    Strandliden avs Lillängsmossen mosse
    Stridslund lht Lindeholmen beteskulle
    Stridelund lht Lindeholmen holme
    Strömberg torp Lindholmsvallen ängvall
    Strömberg t Littlö ö
    Strömsberg bs Ljusgöl göl
    Strömsberg hus Ljusgölebergen berg
    Strömsborg lht Ljusgölen göl
    Strömsborg t Lockeboviken vik
    Strömsborg lht Lockebäck bäck
    Strömsborg bs Lockebäckebacken vägbacke
    Strömsborg lht Lockebäckemosse åkrar
    Strömsborg avs Lockegöl göl
    Strömslund avs Lockegöl göl
    Strömslund lht Lockemosse åkrar
    Stupefall bs Lockesten gränssten
    Stupefall avs Loggärdet åker
    Svaneberg t Loggärdet åker
    Svaneberg torp Lohall, Ramshulte hage och skog
    Svartebäcken f.d. stuga Lohallen berg och skog
    Svarvaretorpet torp Lohallen åker
    Svenjonsegården hemmansdel Lohalleberget berg och skog
    Svenpetteregården hemmansdel Lohallsberget berg
    Svensborg avs Lohallsmossen mosse
    Svensborg lht Lomsgölen gölar
    Svensdal lht Lomsgölen gölar
    Svensdal avs Lortmossen mosse
    Sågen t Losstenarna sten
    Sågkvarnen f.d. torp Losstenemossen mosse
    Säteriet hemmansdel Lugneskogen skog
    Sävegården hemmansdel Lugnet åker
    Sörgården gårdar Lugnodlingen åker
    Tallebo avs Lustebacken backe
    Tallebo lht Långebro vägbro
    Tallhorvan bs Långebro bro
    Tallehorvan riven bs Långebrobacke vägbacke
    Tallehorvan stugor Långedälden åker
    Tjuståsa by Långegata väg
    Tjuståsa, Norra bebyggelse Långekärr mosse
    Tjuståsa, Södra bebyggelse Långekärr åker
    Torkelid f.d. torp Långelid åker
    Torkelid bs Långelycka åker
    Tornet hus Långgatan strand
    Torp f.d. by Långgatan sund
    Torp Saknas Långmannesten gränskummel
    Torp avs Långmossarna mossar
    Torpa avs Långsgöl göl
    Torpa lht Långsgöl göl
    Torsborg lht Långsgöl, Lille göl
    Torsborg avs Långsgöl, Store göl
    Trampom bs Långsgölebergen berg
    Trekanten torp Långsgölehällar hällar
    Trekanten t Långsgölehäller backar
    Tribo f.d. bs Läggevibro bro
    Tribo t Läggevi bro bro
    Tristyverstugan t Läggevigärde åker
    Trestyverstugan riven bs Läggeviskogen skog
    Trestyverstugan stuga Läggeviven, se Venen åker och skog
    Tunadal avs Löffellehagen hage
    Tunadal lht Lövmossen utlagd mosse
    Tvinghult avs Maden åker
    Tvinghult f.d. torp Magasinsgärdet åker
    Tålebo t Malevik vik
    Tålebo torp Malevik vik
    Tångebro torp Malmholmen ö
    Tångebro t Malmholmen holme
    Uddefällan f.d. torp Marielundsgärdet åker
    Uddefällan t Marskallen mosse
    Ugglemossen hemmansdel Masarebacken backe
    Uppebyn, jfr Utebyn f.d. bydel Masarehagen hage
    Utebyn f.d. bydel Massemossen åker
    Uvedal, se Uvgölsdal rivet torp Mateken ek
    Uvelta f.d. bs Matladan lada
    Uvgölsdal rivet torp Mattekärr mosse
    Uvgölsdal t Mellangärdet åker
    Vadkvarnen lhter Mellangärdet åker
    Vadkvarnen f.d. sågkvarn Mellangärdet åker
    Vadkvarnen lhtr Mellangärdet åker
    Vadkvarnen kvarn Mellanhägnen åker o. hage
    Venefall rivet torp Mellanladan lada
    Venefall t Mellanlyckan åker
    Venemåla f.d. lht Mellanmossen mosse
    Vidgrinden torp Mellanmossen åker
    Vifloen f.d. torp Mellanmossen åker
    Viksberg lht Mellanvallen mosse
    Viksborg lht Mellanvenen åker
    Vitesand bs Meten sten
    Vrångaström avs Missionshusgärdet åker
    Vrångaström avsöndring Mjölerumegärdet åker
    Vända-till-ryggen lht Mjölerumeskogen skog
    Västerom t Mjölkenabben udde
    Västerom soldattorp Moberget berg
    Västrahorva lht Moberget berg
    Västrehorva lht, f.d. torp Mon skog
    Ytterby by Morfars backe vägbacke
    Ytterby bebyggelse Morfars backe backe
    Åby by Morfarsmosse odlad mosse
    Åby by Mormor åker
    Åby by Mossen, Lilla mosse
    Åby, Yttre bebyggelse Mossen, Stora mosse
    Åby, Yttra gårdar Motlikaribäck bäck
    Åby, Övra gårdar Mottorp åker
    Åby, Övre bebyggelse Muggekärr slåttermosse
    Åbyberg lht Muttlebäck bäck
    Åbyberg avs Muttlebäck bäck
    Åkeryd hmd Målebro bro
    Åkeryd hemmansdel Målebäcken bäck
    Årtefällan riven bs Målegärdet åker
    Åselid lht Målehorvan åker
    Åselid avs Målekällan källa
    Åsen avs Målekärret åker
    Ängehorvan t Måhillebacken vägbacke
    Ängehorvan torp Målillelyckan åker
    Ängetorpet torp Målängen äng
    Ängetorpet torp Mårtensgrav kulle
    Ängshagen hemmansdel Mårtenssäng sten
    Ängshagen hmd Mårtens säng sten
    Äspekullen t Mårebäcken kvill
    Äspekullen torp Mårebäcksbron bro
    Ön torp Märeholmen ängvall
    Ön t Märeslätten åker
    Ön t Möckhultesågen såg
    Örliden lht Möckhultevägen väg
    Örliden lht Möllareängen äng
    Örnebäck torp Mönsteråsevägen väg
    Örnebäck t Mönsteråssträngen gräns
    Örnebäcksbro t Mönsteråsvägen väg
    Örnebäcksbro torp Mörbacken backe
    Örnås hemmansdel Mörefänet mosse
    Örnås hmd Möreholmarna skog
    Övrahult t Mörekällan källa
    Övrehult torp Mören åkerstycke
    Övrahult gård Mörkemosse mosse
    Övra Strand avs Mörkevik vik
    Övra strand lht Mörkevik vik
      Mörkmossen mosse
      Mörteholmen holme
      Mösjö sjö
      Mösjön sjö
      Mösjöbron bro
      Mösjöviken vik
      Nabbebro bro
      Nabbebro bro
      Nabben skog
      Naggefloe floe
      Nissemossen mosse
      Nissesbygge vik
      Norrehagen hage
      Norrskogen skog
      Norströmshålet äng
      Notehäll skälhäll
      Notehäll berghäll
      Nybråtet åker
      Nybyggeskogen skog
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nygärdskärret kärr
      Nyhagen skogs- och hagmark
      Nyhagen hage
      Nyhagen åker
      Nyhägnen odlad mosse
      Nykvarnebro bro
      Nykvarnån å
      Nymåleodlingen åker
      Nyreskärret åker
      Nyrödjan ängvall
      Nyröja mossodling
      Nyträdsgärdet åker
      Nyängen ängvall
      Näckeboholmen ö
      Nämmanefällor åker
      Nämmansvallen äng
      Näsa åker
      Näset udde
      Näset udde
      Näset skog
      Näset ängvall
      Näsängen ängvall
      Nävermossarna åker
      Nävermossarna mossar
      Nävrehult skog
      Nötebuskegärdet åker
      Ocean åkerskift
      Odlen, Odlet mosse
      Odlen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Odlingen åker
      Offerkällan källa
      Offrestene stenar
      Ollonmossen mosse
      Ollonmossen utlagd åker
      Oppersta horvan åker
      Ormsvenen åker
      Orrebergen berg
      Orreholmen holme
      Orremosseviken vik
      Orremossarna skogsmark
      Oset åker
      Oxefällan åker och hage
      Oxehagen f.d. hage
      Oxehagen hage
      Oxeholmen holme
      Oxeholmen holme
      Oxeholmen holme
      Oxeholmen holme
      Oxeskogen skog
      Oxeln öppen plats i skog
      Oxhagen skog
      Oxhagskällan källa
      Oxholmskvillen kvill
      Oxlen skog
      Oxlen skäl
      Oxleskogen, se Oxlen skog
      Parkvägen väg
      Pellefällemossen mosse
      Pellemossen mosse
      Pellemossen åker
      Petrus mosse mosse
      Pibladhagen skog
      *Pilbladhagen, se Pibladhagen skog
      Piggesten gränssten
      Piken udde
      Piloäng åker
      Pinutebacken vägbacke
      Pinute grind grind
      Pinutgärdet åker
      Pinutlyckan åker
      Plågehagen hage
      Plågehagen hage
      Pockemosse odlad mosse
      Pockemosse mosse
      Pockemossediket kanal
      Pockemossekanalen kanal
      Pojkerödjan ängvall
      Porsma åker
      Porsängarna åker o. äng
      Porsängsgrytet rävgryt
      Prångmossen åker
      Prångskiften skogsskift
      Pukehäll berg
      Pukekulle kulle
      Puttehål äng
      Puttehål åker
      Puttehål åker
      Puttlebäck bäck
      Pyttelyckan utlagd åker
      Påskekärr mosse
      Ramshultekanalen kanal
      Ramshultesjön f.d. sjö
      Rangleholmen f.d. holme
      Rantemosse åker
      Rantevallen ängvall
      Rappomossen igenlagd åker
      Ribban åker
      Rickeberget berg
      Rickekallgården åker
      Rolandssund bro
      Rolandsund sund
      Roningen rännil
      Rovekällan källa
      Ruddammen åker
      Ruddammen plats
      Rullebäck bäck
      Rullebäcksbacken vägbacke
      Rumhult storåker
      Rummelta, se Rumhult åker
      Rynkebyxemossen mosse
      Rynkebyxemossen mosse
      Ryssebacken vägbacke
      Ryssebacken backe
      Ryssekullen kulle
      Ryssängeström ström
      Ryttarestängerna hagmark
      Råbockehäll berg
      Råbockehäll berghäll
      Råbockemossen mosse
      Råbocken åker
      Råbockeslätten åker
      Rågmossefällan ställe i skogen
      Råstenemon skog
      Ränsla ängvall
      Rävegrytet rävgryt
      Rävemossen åker
      Räverumgölen göl
      Röbäcken bäck
      Rödestenarna stenblock
      Rödegrindegärdet åker
      Rödegrinden grind
      *Rödhulten, se Röelta åker
      Rödklacken ö
      Röelta åker
      Röelta åker
      Rögöl göl
      Rögöl göl
      Röllekekärret åker
      Römossen mosse
      Rösslan ängvall
      Röuddarna ängvall
      Rövallen åker
      Sakerstian åker
      Sakerstian vik
      Sakerstian åker
      Salomonssten sten
      Sanda, Lilla åker
      Sanda, Stora åkrar
      Sandarna åkrar
      Sandbogärdet åker
      Sandhorvan kulle
      Sandhorvet åker och äng
      Sandmohöjd backe
      Sandslätegärdet åker
      Sandsläteskogen skog
      Sandvadsbäcken bäck
      Sandvadsbäcken bäck
      Sankerstan åker
      Sibba skog
      Sibbetorpevägen väg
      Siggäng ängvall
      Silverberget berg
      Sjumänningen sten
      Sjumänningen sten
      Sjumänningesten, se Sjumänningen sten
      Sjöbodängen utlagd åker
      Sjöbodängsviken vik
      Sjöbron bro
      Sjöbroviken vik
      Sjödiket utfall
      Sjöfällan åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjön äng
      Sjövenen åker
      Sjöåkern åker
      Skallen åker
      Skallmossen mosse
      Skambäck bäck
      Skambäck bäck
      Skambäcksviken vik
      Skanegömman åker
      Skangatebackarna vägbackar
      Skangloviken vik
      Skankebacke, se Skangatebackarna vägbackar
      Skarpa åker
      Skarpa åker
      Sketjan mosse
      Skettjan skog
      Sketjeviken vik
      Skifterna mossen
      Skiren sjö
      Skiren sjö
      Skirgölen göl
      Skirsfisket ålkista
      Skogsgärdet åker
      Skogsmossen åker
      Skogsvägen väg
      Skolehister skog
      Skolehister berg
      Skolehister berg och skog
      Skolgärdet åker
      Skolhusgärdet åker
      Skolhusgärdet åker
      Skomakaremossen åker
      Skomakarevallen ängvall
      Skomakarn ängvall
      Skorpetorpe sjö sjö
      Skorpetorpesjön sjö
      Skorpetorpevägskäl vägskäl
      Skorpetorpeäng äng
      »Skovlister», se Skolehister berg
      Skovlehister sten
      Skovletången kärr
      Skrabbebro bro
      Skrabbebrobackarna backar
      Skrabbekärr åker
      Skrabbekärrskällan källa
      Skrabbgöl göl
      Skrabbgölen göl
      Skrabbgölsmossarna mossar
      Skrikefisket laxfiske
      Skrikekvarnen kvarn
      Skrikelanar ålfiske
      Skrobergebacken backe
      Skruvkärret kärr
      Skrålehie skog
      Skräckevad ström
      Skräddareberget berg
      Skräddareberget berg
      Skräddareberget berg
      Skräddaremossen mosse
      Skräddarn ängvall
      Skräddarnsfälla kulle
      Skräplemosse mosse
      Skvackelmossen åker
      Skvalbäcken åker
      Skvalbäcken bäck
      Skvalemossen åker
      Skvarren göl
      Skvarran göl
      Skvättebacken vägbacke
      Skyttlemossen åker
      Skälerör gränsrör
      Skälsumpen vattensamling
      Skärrmossen åker
      Skärsliparekärret åker
      Skärvemosse åker
      Skärveviken vik
      Skärveviken vik
      Skärvladan f.d. lada
      Slanthällebacken vägbacke
      Slobro bro
      Slobrobacken vägbacke
      Slottsladvallen ängvall
      Släteström ström
      Slätfors ström
      Slätfors ström
      Slätforsen fors
      Slätmossen mosse
      Smalehalsen sund
      Smedbacken backe
      Smedeholmen holme
      Smedfällevallen ängvall
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedgärdet åker
      Smedhagen hage
      Smedkullarna åker
      Smedmossen åker
      Smedmossen ängvall
      Smedodlingen åker
      Smedrumeåkrarna åkrar
      Smedrumeängen äng
      Smedrummossen åker
      Smedskogen skog
      Smedudden udde
      Småbroarna skog
      Småmossarna utlagda mossar
      Smörhatten sten
      Smörholmen holme
      Smörholmen holme
      Snokekärret äng
      Snushorvan åker
      Somossekällan »hälsokälla»
      Somossekällan källa
      Somossen mosse
      Son ängvall
      Sparringen mosse
      Sparringen mosse
      Spesselta hage
      Spesselta skog
      Spesselta odlad mosse
      Spesselteskiften, se Spesselta skog
      Spesshulta skogsskifte
      Spesshultakärret mosse
      Spesshultaskiftet skog och kärr
      Spesshulten, se Spesselta skog
      Spetalegärdet åker
      Spångbrobäcken bäck
      Spångbrogärdet åker
      Spångbron bro
      Spångehistret berg
      Spängmossen odlad mosse
      Spängemossen, Lilla mosse
      Spängemossen, Stora mosse
      Spängemossen mosse
      Stackekärr f.d. kärr
      Stackerör gränsrör
      Stackerör stenrös (rågångsmärke)
      Stahult skog
      Stallsåkern åker
      Stampholmen holme
      Stampholmen holme
      Stardalen ängvall
      Starkärret mosse
      Starängen kvill
      Stasgölebäcken bäck
      Staström, se Klumpekvarneströmmen ström
      Statgärdet åker
      Stationen, se Fliseryd järnvägsstation
      Stavas lycka åker
      Stavermossen mosse
      Stavermossen åker
      Stenbacken åker
      Stenbitarna åker
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcken bäck
      Stenbäckesjön vik
      Stenbäckesjön vik
      Stenbäckeskogen skog
      Stenfällan hage
      Stenhorvan hage
      Stenhorvan åker
      Stenkullegärdet åker
      Stenkvillen kvill
      Stenkvillen ängvall
      Stenkvillemossarna mossar
      Stenkällan källa
      Stenkärret odlat kärr
      Stenparken ängvall
      Stensjön sjö
      Stensjön sjö
      Stenstickareholmen holme
      Stenstickarn ström
      Stenstickarn ström
      Stenstickarn holme
      Stensöviken vik
      Stenvenen åker
      Stinasholme holme
      Stines holme holme
      Stockbäcken åker
      Stockbäcksdiket dike
      Stockefällan skog
      Stockemossen mosse
      Stockeviken vik
      Stockshulteklint gränsmärke
      Stockshultemossen åker
      Stora gropen grop
      Storakärrsgöl kärrmark
      Stora mossen mosse
      Stora mossen mosse
      Storebacke vägbacke
      Storeekegärdet åker
      Storeeksbacken vägbacke
      Storefälla hage
      Storefällerna hage
      Storefänet åker
      Storegärdet åker
      Storegöl göl
      Store göl göl
      Store göl göl
      Store göl göl
      Storeholme holme
      Store holmen holme
      Storehorvan åker
      Storekärr kärr
      Storekärr oodlad mosse
      Storekärr kärr
      Storekärr åker
      Storekärrsdiket dike el. bäck
      Storekärrsgöl göl
      Storekärrsgöl göl
      Storelanskvillen gren av Emån
      Storemosse åker
      Storemosse utlagd mosse
      Storemosse åker
      Storeslätten åker
      Storgärdet åker
      Storholmen holme
      Storlyckan åker
      Storsjön del av sjö
      Storskogen skog
      Storskogen skog
      Storvallen ängvall
      Storåkern åker
      Storängen åker
      Storängen åker
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen åker
      Storö ö
      Storö ö
      Storö kringflutet område
      Stretebacke vägbacke
      Stridegatan väg
      Strålmon skog
      Strömbergeström ström
      Strömsumkärret kärr
      Stubbänden åker
      Stupefall backe
      Ståbi, Lille åker
      Ståbi, Store åker
      Stämmehäll berg
      Stämmehäll häll
      Stämmemolyckan åker
      Stämmeverk plats
      Stämmeverk f.d. sågkvarn
      Stämmeverkshöljen hölj
      Sulasten, se Sullasten sten
      Sullasten sten
      Sullasten sten
      Sundet sund
      Sundsdiket utfall
      Sundsnäset skogstrakt
      Sundstan ängvall
      Suparen odlad mosse
      Surres håla grop
      Svalestene stenar
      Svartbrobacken backe
      Svartbrobäcken bäck
      Svartbäckehagen hage
      Svartbäcken bäck
      Svartbäcken bäck
      Svartebacke vägbacke
      Svartebäcken bäck
      Svartegöl göl
      Svartegöl göl
      Svartekärr äng
      Svartekärr åker
      Svartevik vik
      Svartgöl göl
      Svartgölen göl
      Svartgölskärr åker
      Svartkärren åker
      Svartkärren kärr
      Svartkärren utlagd mossåker
      Svartkärret åker
      Svartmossen åker
      Svartmossen åker
      Svartmossen åker
      Svartmossen mosse
      Svarvarekojan mosse
      Svennilsebacken vägbacke
      Sven Perses backe vägbacke
      Svinekärret äng
      Svinemossen, Lilla mosse
      Svinhuskärret kärr
      Svinhuskärrsviken vik
      Sydvästen vik
      Sågarehyttan hult
      Såget strömdrag
      Såggärdet åker
      Sågkvarnsbäcken bäck
      Sågkällan källa
      Sågängen äng
      Säteriskogen skog
      Sävefloe oodlad mosse
      Södra mark skog
      Söndrigbrolyckan åker
      Söndrigbro bro
      Sörhägnen skogsmark
      Söremark skog
      Söremark skog
      Sörkärren åker
      Tallehöljen hölj
      Taskekällan källa
      Tassbackeviken vik
      Tassebacken backe
      Tassebackeviken vik
      Timmermossen åker
      Tjuståsasjön sjö
      Tjuståsasjön sjö
      Tjädersmossen mosse
      Tjärdalen ställe i skogen
      Tofshäll berg
      Tofshäll ö
      Togölen, se Torgölen göl
      Tohällsberget berg
      Toregöl göl
      Torgölen göl
      Torkelid backe
      Torkelidgärdet åker
      Torkelidkällan källa
      Torpareåkrarna åkrar
      Torpegärde åkrar
      Torpeskogen skog
      Tors källa källa
      Trampom åker
      Trampomegärdet åker
      Tranebärskupan mossa
      Tranehäll berg
      Tranehäll berghäll
      Tranehällsbacken vägbacke
      Tranemossen mosse
      Treballestenar skäl
      Trebärsstenar, se Treballestenar skäl
      Trehundraribban skogsområde
      Trettonrutorna åker
      Treuddemossen odlad mosse
      Treuddemossen mosse
      Trillan holme
      Trollberget berg
      Trolleberget berg
      Truttvasselid skog
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdshorvan åker
      Tummen åker
      Tummen och vanten åker
      Tunnegropen åker
      Tvillingemossarna mossar
      Tvillingsmossarna mossar
      Tvillingsladan lada
      Tvillingsmossarna mossar
      Tågmossen åker
      Tånga äng och bete
      Tångebrogöl göl
      Tångebrogölen göl
      Tångebrovägen väg
      Tången mosse
      Tången åker
      Täpporna f.d. ängar
      Töga slåtterkärr
      Tögemossen åker
      Tökhultefällan skog
      Tökeltekällan källa
      Tökhultekällan källa
      Töthultefällan, se Tökhultefällan skog
      Töthultekällan, se Tökhultekällan källa
      Töthultemaden äng
      Uddarna ängvall
      Uddekärren mossar
      Uddängarna äng
      Ulriksbacken vägbacke
      Unebergsberget berg
      Unebärsberget berg
      Unebärsmossen mosse
      Uppsjön del av sjö
      Utsiktsberget berg
      Uvberget berg
      Uveberget berg
      Uveklint berg
      Uvekulle skog
      Uvgöl göl
      Uvgölen göl
      Uvhulten skog
      Vadet vadställe
      Vadet ställe i Emån
      Vagnbodbacken vägbacke
      Valbergslandet åker
      Vanten åker
      Vargemossen oodlad mosse
      Varggropen grop
      Vargudden udde
      Vattensågen såg
      Vattenängen äng
      Vattningen åker
      Vedtorget plan
      Vehällerna backar
      Venen mosse
      Venen odlad mosse
      Venen åker ock skog
      Venerna åkrar
      Venerna åker
      Venerna åker
      Venevallen ängvall
      Venmålegärdet åker
      Venmålemossarna åker
      Verken åker
      Verkstadsgärdet åker
      Vibergs källa källa
      Vibäcksholm skälpunkt
      Vidvallen ängvall
      Viebro bro
      Viebäck bäck
      Villmossen åker
      Villmossen åker
      Vimossarna mossar
      Vinkällan källa
      Vintervägen åker
      Virvlarna ängvallar
      Vite hästen sten
      Vitesand slätt
      Vrakfänet åker
      Vrångegöl göl
      Vrångegöl göl
      Vrångeström ström
      Vrångeström fors
      Vällingebackarna backar
      Vällingeströmmen del av Emån
      Vällingsbacken vägbacke
      Vällingebacken backe
      Västerudde udde
      Västre skogen skog
      Västreudde åker
      Ytterbygatan väg
      Ytterbygärdena åker
      Åbackarna åker
      Åbyhäll gränshier
      Åbyhäll häll
      Åbyhäll berghäll
      Åbykvarnen mjölkvarn
      Åbymjölkvarn kvarn
      Åbymossarna mossar
      Åbymossen mosse
      Åbyskogen skog
      Åkärren åker
      Åkärren ängar
      Åkärren åker
      Ålebäcken bäck
      Ålebäckskärret åker
      Ålebäcksviken vik
      Ålebäcksviken vik
      Ålhushorvan åker
      Ålyckan åker
      Ålyckeholmen holme
      Ålyckorna åker
      Ån, se Ämmån å
      Ångsågsmossarna åker
      Åreneladan lada
      Åreneladan lada
      Årenen ängvall
      Årenen äng
      Årenen ängvall
      Åsevadbron bro
      Åsevägen väg
      Åskehällarna berg
      Åvarp vik
      Åvarpsbacken backe
      Åängarna ängar
      Äbbekärr åker
      Älgmossen mosse
      Älgskogsholm ängvall
      Älgskogsholm holme
      Ämmån å
      Ängegärdet åker
      Ängegärdet åker
      Ängehorvan åker
      Ängehorvan åker och skog
      Änggärdena åker
      Ängsgärdet åker
      Ängsgärdet åker
      Äspekulleviken vik
      Öhagen äng
      Ökestabacken backe
      Ökestasbacken båtplats
      Ökestan plats vid Emån
      Ökestan vik
      Ökstan båtplats
      Ökestan strandområde
      Ökstabacken backe
      Öknen skogsområde
      Ölandsudde udde
      Ön ö
      Ön ö
      Ön ö
      Ön i Gåsgöl ö
      Önskekärren åker
      Ören åker
      Öringsfiske f.d. laxfiske
      Örlidström ström
      Örlingsfiske f.d. laxfiske
      Örlingströmmen ström
      Örnebäck bäck
      Örnebäck vägskäl
      Örnebäcken bäck
      Örnebäckelyckorna åker
      Östre skogen skog
      Östreven äng
      Östreven ängar
      Östre ven odling
      Ön ö
      Önskekärrssten gränssten
      Öudden ängvall
      Övrehultehagen hage
      Övrehultshagen hage

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.