ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högsby socken : Handbörds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 575 Naturnamn : 709 Bebyggelsenamn : 1288 Naturnamn : 1499
Högsby sn Abborremossen åkrar o. mosse Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Abborrudd udde Högsby sn sn Nummerförteckning förteckning
Högsby socken Abo Wägen, se Abodavägen landsväg Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Abo-wägen, se*Abodavägen landsväg Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Aboklint höjd Högsby socken socken Nummerförteckning förteckning
Högsby sn *Abodavägen landsväg Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn *Abodavägen landsväg Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Alekärr åker Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Aleviken vik Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Allgunnen sjö Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Allgunnen sjö Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Al(l)gunnen sjö Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Allgunnen sjö Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Allgunnen sjö Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Allgunnen sjö /Se Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Allgunnen sjö /Se Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Almebäcken bäck Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Almhultsfloarne mosse Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Amerika ägomark Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Arvesjön sjö Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Arvesjön sjö Högsby tåtare inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Högsby sn /Se Arvesjön sjö Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Arvesjön sjö Högsby sn Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Arvesjön sjö Bisarringo inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Aven göl Fanken inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Högsby sn Aven sjö Göken inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Högsby socken Avesjö sjö Högsby bölar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
?Högsby socken Avesjö sjö Högsby storsvin inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Högsby socken Avesjöbäcken bäck Kalle måg inbyggarbeteckning Abborrudd udde
Högsby sn Badebodaån å Lärken el. Lärka inbyggarbeteckning Abborreudd holme
Högsby sn Baggesteket näs? Nisse Fröjd inbyggarbeteckning Abodaklint berg
Högsby sn /Se Barnegöl tjärn Påven inbyggarbeteckning Abodaström ström
Högsby sn Barnegöl tjärn Sköten inbyggarbeteckning Aboklint berg
Högsby sn Baronhultet skogsområde Aboda by Adelsberk holme
Högsby sn Bassegöl sjö Aboda by Alekärr äng
+Högsby sn Basteviken vik Aboda by Alerosebäcken bäck
?Högsby sn Bastgölen göl Aboda by Aleskyttlelyckan åker
Högsby sn Bastgölen tjärn Aboda kvarn kvarn Aleviken vik
Högsby sn Basthultsholme ö Abodakvärn kvarn Allgunnen sjö
Högsby sn *Berbooengh äng Adolfsborg lht Algun sjö
Högsby sn Bergakyllen sjö Adolfsborg lht Allgunnen, se Algun sjö
Högsby sn Bergamokärret ägomark Alebo Saknas Almebäcken bäck
Högsby sn Berggöl göl Alebo by Almhultebäcken bäck
Högsby sn Bergholmen ö Alebo gårdar Almhultefloarna mossar
Högsby sn Besebacke skogsmark Alebo gård Almängen äng
Högsby sn Birkmossen mosse Alebo by Amerika åker
Högsby sn Bistingsgöl tjärn Alebo, Lilla bebyggelse Applevenen åker
Högsby sn Bjurkärret mosse Alebo gård Arshäll udde
?Högsby sn Björkemossen mosse Alebo Stora bebyggelse Arvesjön sjö
Högsby sn Björkmålaängen äng? Alebo by Arvingen mosse
Högsby sn Björkö ö »Alebolund», se Sjöhagen torp Aven göl
Högsby sn Björnberget höjd Alestugan bs Aven äng
Högsby sn Björnstorpskulle triangelpunkt Allgunnen hpl järnvägsstation Avesjön sjö
Högsby sn Blanka kvarn kvarn /Se Allgunnerum gård Avesjö sjö
Högsby sn Blankehagen skogsmark Allgunnerum gård Avesjöbäck bäck
Högsby sn Bockholmen halvö Alebolund Saknas Avesjödiket utlopp
Högsby sn Bomossen kärr Ammenestorp, se Amundstorp lht Avesjön sjö
Högsby sn Bordsjömadsskiften skog Ammes gård Avgölarna gölar
Högsby sn Borghorvan sankmark(?) Amses gårdar Badareberget berg
Högsby sn Borrebacke skogsmark Amundsnäs lht Badebodaån å
Högsby sn Bovik vik Amundsnäs lht Baggelandet åker
Högsby sn Bredmossen, Stora ägomark Amundstorp lht Baggemossen åker
Högsby sn Bredvikskärr kärr Amundstorp lht Baggestek sund
Högsby sn Bremossen mosse Andresegården hemmansdel Baggslätten åker
Högsby sn Brokärret kärr Anna-Kajsas bs Baggesteksbron bro
Högsby sn Brokärret mosse Anneberg t Baleboån å
Högsby sn Brokärret Lilla kärr Anneberg torp Barnegöl göl
Högsby sn Bruddholmarna öar Applehult hmd Baseboskogen skog
Högsby sn Bruddviken vik Applehult bebyggelse Bassegöl göl
Högsby sn Brunnshällehagen skogsmark Avesjö hmd Bassegöl göl
Högsby sn Brynesten gränsmärke Avesjö hemmansdel Bastevikemossen åker
Högsby sn Brynesten sten, gränspunkt Axellund lht Basteviken vik
Högsby sn Brynmossen åkrar Axellund lht Basteviken vik
Högsby sn Brändemossen mosse Backegården hemmansdel Basteviksudden udde
Högsby sn Brännan terräng Backelyckan torp Bastgärdet åker
Högsby sn Brännmossen mosse Baronehultet t Basthulte backe vägbacke
Högsby sn Brännmossen mosse o. åker Baronehultet torp Basthultebäcken bäck
Högsby sn Brännudde udde Basebo by Basthultegöl göl
Högsby sn Busen åkerlapp Basebo by Basthulteholm holme
Högsby sn Busen åkerlapp /Se Basebo kvarn f.d. mjölkvarn Basthultevik vik
Högsby sn Byxvikar vikar Basthult gård Bek-Anderses göl göl
Högsby sn Bärö ö Basthult by Bastugärdet åker
Högsby sn Dammkärret ägomark Basthult by Bergbacken backe
Högsby sn Dammkärret mosse Berga station Berga-Kyllen, se Kyllen sjö
Högsby sn Dammkärret mosse Berga herrgård Bergavägen väg
Högsby sn Danskesteket område /Se Berga herrgård Bergaängar ängar
Högsby sn Danska stäket pass /Se Berga gård Bergemomossarna odlad mosse
Högsby sn Djupa floe kärr Berga gård, se Berga bebyggelse Berggöl(?) göl
Högsby sn Djuphulteberget höjd Berga anhalt hållplats Berggöl göl
Högsby sn Djuphulteviken vik Berga anhalt jvg-anhalt Berggölebacken vägbacke
Högsby sn Domarehällen ö Berga Station station Berggölebäcken bäck
Högsby sn Dompeberg berg Berga järnvägsstation Bergkvisteviken vik
Högsby sn Dortemo backe triangelpunkt Berga säteri Bergängarna, se Bergaängar ängar
?Högsby sn Drevsängsmossarna kärr Berga säteri Berkekullen hage
Högsby sn Dumpekärr ägomark Bergalund bebyggelse Berkelundeviken vik
Högsby sn Dunhammaren åker? Bergamo lht Berkemossarna odlad mosse
Högsby sn Dunhammaren betesmark /Se Bergamo lht Berkemossen mosse
Högsby sn Duvekullen åker Bergelund hmd Berkudden udde
Högsby sn Ebbekärr mosse Berget bs Berkö ö
Högsby sn Ehrswesiöö, se Arvesjön sjö Berget riven bs Besebacke backe
Högsby sn Ekeberga triangelpunkt Bergkvistarnas riven bs Besebacke vägbacke
Högsby sn Ekekullen kulle? Bergmanegården f.d. hemmansdel Bistingsgöl göl
Högsby sn Ekerum ägomark Berkedal lht Bjurkärren kärr
Högsby sn Ekestocken åker Berkelund t Bjurkärret mosse
Högsby sn Ekparken skogsområde Berkelund rivet torp Bjurängen åker
Högsby sn /Se Elsabohöjden triangelpunkt Berkelund rivet torp Bjärssjö sjö
Högsby sn /Se Emån å Berkemåla hmd Bjärssjö sjö
Högsby socken /Se Emån älv Berkemålen hemmansdel Björnholmen ö
Högsby sn /Se Emån älv Besebacke riven bs Björnlidbacken vägbacke
Högsby sn /Se Emån å Betlehem riven bs Björnlidkällan källa
Högsby gd, by o. sn /Se Emån å Bjärshult by Björnstorpsbäck bäck
Högsby sn /Se Emån å Bjärshult by Bladmossen oodlad mosse
Högsby sn /Se Erfwe Siö, se Arvesjön sjö Bjärshult by Blankebacken vägbacke
Högsby sn /Se Fagsavik vik Bjärshultesåg såg Blankebro bro
Högsby slättland del av sn Farmorskärret kärr Bjärshultsmåla t Blankebro bro
garpar inbyggarbeteckning Fetgölen tjärn Bjärshultsmåla torp Blankeström ström
Aboda by Flathultsmossen mosse Björkeberga lht Blixtefällan skog
Aboda by /Se Flinskärr åkrar Björkeberga lht Blomkullemossen odlad mosse
Alebo by Risbäckshagen ägomark Björkelund lht Blommebacke vägbacke
Alebo by /Se *Flyssahwen ängsmark? Björkelund lht Bobäcken bäck
Allgunnerum gd *Flyssaven(?) Saknas Björkelund torp Bockarafjärden fjärd
Allgunnarum gård Flåen sjö Björkelund lht Bockarafjärden fjärd
Allgunnerum gd /Se Forsesjö, se Försjön sjö Björkkullen lht Bockarakanal kanal
Allgunnerum gd /Se Frälsehagskiften skogsmark Björkkullen lht Bockarakanal kanal
Allgunnerum gd /Se Frösbäck bäck Björnehult rivet torp Bockarategarna åker
Arsiobotka, se Åsebo? gård Furesiö, se Försjön sjö Björnestugan bs Bockeberg hage
Basabodka, se Basebo by Furesiöbro, se *Försjöbron bro Björnstorp hmd Bockebergsmossen mosse
Basebo by Fåglamossen åker Björnstorp hemmansdel Bockehagen hage
Basebo by *Fåglebovägen landsväg Blanka kvarn kvarn Bockeholmen holme
Basebo by, såg Fåglemossen mosse Blanka vattenfall och elektrisk kraftstation Bockelyckan åker
Basebo by Färgshultesjön sjö Blankan kvarn Bockeskruv berg
Basebo by /Se Förbolijdh berg Blankebro bro Bockholmen ö
Basthult by Föresjös bro gränsmärke Blankelid lht Borrebacke backe
Basthult by Förgöl tjärn Blankelid lht Borreberg berg
Basthult by /Se *Försjöbron bro Blombacka hmd Borredrag plats
Berga by o hg Försjön sjö Blombacka hemmansdel Borredragskogen skog
Berga herrgd Försjön sjö Blommekulla hmd Borstgölen göl
Berga by o hg Försjön sjö Blommekulla lht Bovik vik
Berga hg Gamlehagen skogsmark Blommekulla hmd Bovikeudden udde
Berga hg Gardistgölen tjärn Blommekulla hemmansdel Brandfälteberget berg
Berga samh. *Garpa måsse mosse Blommekulla lht Brandfältet skog
Berga hg Garpehögar, se *Garpekärret lokal Blommekulla hemmansdel Brantebacke vägbacke
Berga hg *Garpekärret kärr Blomsterkulla lht Brantebacke vägbacke
Berga samh. *Garpekärret kärr Blomsterkulla lht Bredmossen odlat kärr
Berga hgd Getgöl göl Blomstermåla t Bredmossen mosse
Berga hg Getängarna åkrar Blomstermåla lht Bredviken vik
Berga gd Gillberga triangelpunkt Blomstermåla torp Bringsmosse odlad mosse
Berga herrg Gjuegöl göl Blomstermåla lht Brinsmosse, se Bringsmosse odlad mosse
Berga by Gjuholmarna öar Bo gård Britesbäck bäck
Berga hg Gjuholmen ö Bo by Britehäll häll
Berga hg Gladudden udde Bo by Britekälla källa
Berga gård Glahytt skogsmark Bo by Brokvärnen vattensåg
Berga hg Glörakan terräng Bo by Brokvärnsbron bro
Berga hg /Se Gosseholmen udde Bockelyckan t Broäng äng
Berga gd /Se Granhultsjön sjö Bohult lht Brudbäck bäck
Berga poststation /Se Granhultesjön sjö Bohult torplägenhet Bruddekyrka sten
Bergelund, se Glahytt Saknas Grankärret mosse Bohult lhtr Bruddekyrka sten
Bjershult by Grisbäcken bäck Bohult station järnvägsstation Bruddsjön sjö
Bjärshult by Grisbäckskärren kärr Bohult järnvägsstation Bruddesjön vik
Bjershult by Grisbäcksviken vik Bondeberga lht Brunnsberg berg
Bjärshult by /Se Gryssebohägnen ägomark Bonde-Berga f.d. hus Brunnsberg berg
?Blanka kvarn kvarn Grÿs-Siön, se Grytsjön sjö Borgarefjärdingen hmd Brunnsängen åker
[Blankeqvarn] Saknas Gryss sjön sjö Borgen hmd Brygghuslandet åker
Blanka kvarn kvarn Grytholmen ö Borgen hemmansdelar Brynesten sten
Bo gd o. by /Se Grytholmen ö Borran rivet torp Brynesten sten
-bo/-boda eled i bebn /Se Grytsjön förr sjö Borrebacke t Brånebacken vägbacke
*Bodabäckemo(?) Saknas Gräsa källa gränsmärke Borrebacke rivet torp Brånen åker
*Boodhabækismaala gd? Gräsdal åker Bortom t Bråtelandet åker
*Bodabäcksmåla gd? Gröndalsberget skogsmark Bortom torp Bråtet åker och äng
*Brandshult ödetorp Gröne Token ö Bostället bebyggelse Bråtkärret odlad mosse
-by eled i bebn /Se Gubbmossen mosse Bovik lht Bråtlandet åker
Bötarums rättaredöme f.rd Gullberget berg Bovik lht Bråtlandet åker
Drageryd by Gullbråten ägomark Bredablick lht Brändaholme holme
Drageryd by Gåsemossen ägomark Bredablick lht Brännan skog
Drageryd by Gåsfloen göl Briteberg t Brännan hage
Drageryd by Gäddekärren åker Briteberg torp Brännemossen mosse
Drageryd by /Se Gäddekärret åker Broborg lht Brännkärren hage
Drageryd by /Se Gäddängen kärr Broborg lht Brännorna mosse
Drageryd by /Se Gängelsgöl göl Broholm lht Brännudden udde
Ekeby by Gängelsgöl göl Broholm lht Bultingen äng
Ekeby by Gärdsgölen göl Brunnsberg lht Bussebacke vägbacke
Ekeby by Gölekärret kärr Brunnsberg bs Byggegärdet åker
Ekeby by Gölemossen mosse Brunnsboret(?) lht Bykareberget udde
Ekeby by Gölemossen ägomark och kärr Brunnsholm lht Bäckefällan hage
Ekeby by Gölkärret ägomark Brunnsholm lht Bäckegärdet åker
Ekeby by Gösjön sjö Brunsbolet lht Bäckelogen loge
Ekeby by Gösjön sjö Brunäng lht Bäckeviken vik
Ekeby by Gösjön sjö Brunäng lht Bäckhulteviken vik
Ekeby by Gösjön sjö Bryttjehaga lht Bäckåkrarna åker
Ekeby by /Se *Hackla berg Bryttjehaga lht Bäckängen åker
Ekenäs by Hagenäs kulle triangelpunkt Bryttjehaga gd Bäreboäng äng
Ekenäs gd Hagenässjön sjö Bråten hmd Bärrboäng äng
Ekenäs by Hagsjön sjö Bråten hmd Bärö ö
Ekenäs by Hammargölen tjärn Bråten hemmansdel Bärö ö
Ekenäs by /Se Hammargölskärret mosse Bråten hemmansdel Bölmossen odlad mosse
Elsabo gård Hammarskärr kärr Brännekärr bs Dalen slåtteräng
+Frøboqwarn kvarn /Se *Handbörds sten sten Brännekärr bs Dalsgärdet åker
Frövi gård med kvarn Hansa skog skog Brännkärret avs Dalshagen hage
Frövi gd Havrelandet ägomark Brännkärret avsöndring Dammarna åker
Frövi samhälle Helgegöle klint gränsmärke Bygget statstuga Dammen vattendamm
Frövi samh. /Se Helvetesmossen mosse Bygget riven bs Dammkärret åker
Frövi gård /Se Hemnäset näs Bygget hemmansdel Dammkärret åker
Frövi gd /Se ?Hemsjön sjö Bäcken t Danjelshäst sten
Frövi samh. /Se Hemsjön sjö Bäcken rivet torp Danielshäst sten
Frövi gd /Se Hemsjön sjö /Se Bäckhult t Danjelshästeviken vik
Frövi samhälle /Se Hinkemossen mosse Bäckhult t Dankebacken vägbacke
Frövi gd /Se Holmen ägoområde /Se Bäckhult torp Danke-Nisses skog skog
Frövi by /Se Hopan terräng Bäckhult torp Danseberget berg
*Gamleböte Saknas Horsebergasjön sjö Bösebacke soldattorp Dansarekullen åker
Gillberga by Horsegölen tjärn Dalby hemmansdel Danskestek ställe
Gillberga by Horsemossen mosse Dalen bs Danskestek plats
Gillberga by Horvängen ägomark Dalen bs Danskestek plats
Gillberga by Hulevik vik Dalhem lht Dantehägnen udde
Gillberga by Hummelsholmarna öar Dalhem lht Davebacke vägbacke
Gillberga by? Hummelsskären öar Dalhem hmd Djupehålet sund
Gillberga by Hummelsäng strandäng Dalhem bs Djuphulten vik och udde
Gillberga by Husbråtskärret kärr Dalhem torp Djuphulteudden udde
Gillberga by Husholmen el. Solö ö Dalsborg lht Djuphulteviken vik
Gillberga by *Hwen ängsmark? Dalsborg lht Djupviken vik
Gillberga by Hålkärret mosse Danket hmd *Djurgölen, se Jugölen göl
Gillberga by Hålkärret åker Danket hemmansdel Djurholmarna holmar
Gillberga by Häggegöl tjärn Darrekulle t Djurmossen odlad mosse
Gillberga by Hällegöl tjärn Darrekulle torp Djupviken vik
Gillberga by /Se Hällegöl göl Dortemo hmd Domarehällen övervattenshäll
Glahytt, = Bergelund lht /Se Hällegölskärret kärr Dortemo torp Dorteberg berg
Granhult by Hästenäs näs Drageryd by Drakö ö
Granhult by Hästenäsudd udde Drageryd by Dumpekärr odlad mosse
Granhult by Högaholm halvö Drageryd by Dunhammaren betesmark
Granhult by Högehäll triangelpunkt Drageryd by Dunhammarbäcken bäck
Granhult by Högelidsmossen åkrar Drageryd by Duvö ö
Granhult by Högerum område Dumpan stugor Dyrebiten åker
Granhult gd Högsby Skans kulle /Se Dumpan soldattorp Döbbelkärren kärr
Granhult by Högö ö Ebbetorp t Eglegöl göl
Granhult by Hökekärret kärr Ebbetorp rivet torp Eglegöl göl
Granhult by Hökekärret, Lilla kärr Ekeberg lht Ekebybro bro
Granhult by Ideholmen udde Ekeberg t Ekeby lanefiske lanfiske
Granhult by /Se Idängen kärr Ekeberg lht Ekenäsebro bro
*Grävingsmåla gd /Se Idö ö Ekeberg rivet torp Ekenäsebäck bäck
Gällingebo Saknas /Se Idöholm ö Ekeby by Ekenäsegärdet åker
Gösebo by Idösundet, Lilla sund Ekeby by Ekholmarna uddar
Gösebo by /Se Idösundet, Stora sund Ekeby by Ekudden udde
Gösebo gd /Se Ingegärdskärr skogsmark Ekebygärde gård Elsebosjön sjö
Gösebo by /Se Intaget åkrar Ekebygärde bebyggelse Emån å
Hammarby by Jutebråten skogsmark Ekebygärde gd Faregrind grind
Hammarby by Jutebråtskärret ägomark Ekeby järnvägsområde Saknas Farmorskärret bäck
Hammarby by Jämmabo terräng Ekebykulle hemmansdel Farshultemossen odlad mosse
Hammarby by Jättåsehålet skogsmark Ekelund lht Fetegöl göl
Hammarby by Kalfsiön, se Kalvenäsesjön sjö Ekelund lht Fetgölen göl
Hammarby by Kalfwås Sjö, se Kalvenäsesjön sjö Ekelund lht Fin(n)efloe floe
Hammarby by Kalven sjö /Se Ekelund lht Fjärden del av sjö
Hammarby by Kalvenäsmåla triangelpunkt Ekelund lht Flatemosse mosse
Hammarby by Kalvenässjön sjö Ekelund lht Flaten åker
Hammarby by /Se Kalvenäsesjön sjö Ekelund lht Flaten oodlad mosse
Hammarby by /Se Kalvenäs sjön sjö Ekelund lht Flaten udde
Hanåsa by Kalvenäsesjön sjö Ekenäs gård Flaten åker
Hanåsa by Kalvenäsesjön sjö Ekenäs by Flatorna åker
Hanåsa by Kalvmossen åker o. mosse Ekenäs gd Flenskärr åker
Hanåsa by *Kalvsjön, se Kalvenäs sjön sjö Ekersdal t Flinkebacken backe
Hanåsa by Kalvsängarna strand Ekersdal torp Flinkemossen mosse
Hanåsa by Kalvsängsviken vik Ekeshäll lht Flinkärr mosse
Hanåsa by Kanterås skogsmark Ekhult t Flisbäcken bäck
Hanåsa by Kavlebromossen åker Ekhult f.d. torp Flisåkern åker
Hanåsa (numera Lilla o. Stora) gdar Kavlebromossen skogsmark Ekängen lht Flåmossarna åker
Hanåsa by Keanäs ö Ekängen lht Flån, se Flåsjöarna sjö
Hanåsa by Keanäs, Lilla ö Eldetorpet soldattorp Flåsjöarna sjöar
Hanåsa gd:ar Keanäsdike sund Elsabo gård Flängögat hage
Hanåsa by Keanäsholmarna öar Elsabo, Älsebo by Fnasudden udde
Hanåsa gd Klackarna halvö och ö Elvastorp t Friddeviken vik
Hanåsa by Klackemosse mosse Elverstorp bs Frövibro bro
Hanåsa by Kleven sjö Emåstrand lht Frövigärdet åker
Hanåsa, Lilla by Kleven sjö /Se Engströmetorpet torp Frövi ström ström
Hanåsa by Klinten berg? Eskebäck lht Fursjön sjö
Hanåsa by Klinterör gränspunkt Esphult t Fursjön sjö
Hanåsa by /Se Klobäck terräng Fagranäs Saknas Fåglehäll berg
Hanåsa, Stora herrgård /Se Klogöl sjö Fattighuset f.d. hus Fåglehällarna berg
Hanåsa kvarn f. kvarn Klubbekärr kärr Flatehult gård Fåglemossen odlad mosse
Hemmingx bol Saknas Klumpekärr kärr Fredriksborg lht Fårehagen hage
*Hemmings bole Saknas /Se Knektmossen mosse Fredriksborg lht Fårehagen f.d. hage
Holmen gd Knutsvirke bäck Fredriksdal t Fårehagen hage
Holmen hemman Knäbäck boplats Fredriksdal torp Fällan åker
Holmen gd Kokärret åker Fribergårefjärdingen hmd Färshultesjön sjö
Horkarlemåla gård (by) Kolsjökärret åker Fridetorpet soldattorp Fästampeviken vik
Horn gd Kolsjön sjö Fridhem lht Fästampsudden udde
Horvet lg /Se Kolsjön sjö Fridhem lht Fäudden udde
Horvet tp /Se Kolsjön sjö Fridhem lht Försjö sjö
*Hovgårds-Berga gård Kolsjön sjö Fridhem lht Föregöl sjö
-hult eled i bebn /Se Kopparkärret mosse Fridhem lht Försjön sjö
Hulta gd /Se Korpeskär ö Fridhem lht Galtarna undervattensskär
Heuseby gård Krabbevik f.d. vik Fridhem lht Galten sten
Huseby gd Krabbgöl göl Fridhem lht Gamlehagarna hage
Huseby gd Krafsakärret kärr Fridhem lht Gamlån kanal
Huseby gd Kringleåsen ägomark Fridhem lht Gardistgölen göl
Huseby gd Kroppgöl tjärn Fridhem lht Garpen grustag
Huseby gård Krukfällan skogsmark Fridhem lht Garpen sandgrop
Huseby gd Kråkekärr ägomark Fridhem lht Garpvägen gata
Huseby by Kråkenabben ö Fridhem lht Gatebäck bäck
Huseby g Kråknabben udde Fridhem lht Gatebäck bäck
Huseby gd Kulevirke terräng Fridhem lht Gatelyckan åker
Huseby by Kullen skogsmark Fridhem lht Gatemossen odlad mosse
Huseby by Kullen åker Fridhem lht Gatkärret åker
Huseby gd Kusestäk rågångspunkt /Se Fritslund bs Gatlyckan åker
Huseby? Saknas Kvarkudd udde Frälsegårdarna hemmansdelar Getegölen göl
Huseby gd Kvarnkärret åker Fröjdekulla t Getemossen odlad mosse
Huseby gd Kvarnviken vik Fröjdekulla torp Getesten sten
Huseby gd Kvillebro bro Frövi gård Geteäng mosse
Huseby gård Kvillebro bro(?) Frövi mjölkvarn och samhälle Gethusberget berg
Huseby gård Kvillen bäck Frövikvärn kvarn Gillbergabacke vägbacke
Huseby gd? Kvillen sjö Futten hemmansdel Gladudden udde
Huseby gd Kvillen arm av Emån /Se Fåfängan torp Gorkekärr odlad mosse
Huseby gd /Se Kvillängen åkrar o. sankmark Fällan hmd Gosseholmen ö
Huseby gd /Se Kvärnkärret kärr o. åkrar Fällan hemmansdel Granekärret odlad mosse
Huseby gd /Se Kvärnkärret kärr o. åker Galtedal t Granekärret odlad mosse
Huseby by /Se Kyllen sjö Galtedal f.d. soldattorp Granemossen odlad mosse
Huseby gd /Se Kyllen Lilla sjö Galtedal stugor och f.d. soldattorp Granhulte kök vik
Hånes kvarn, se Hanåsa kvarn Saknas Kyllen Stora sjö Gelnebo by Granhultesjön sjö
*Hærlydh Saknas Kyllen St:a o. L:a sjöar /Se Gillberga, se 2 Alebo Saknas Granhultesjön sjö
*Hög försv. bebn. /Se Kyllshorva triangelpunkt Gillberga by Grankärret oodlad mosse
?Högmosshult gård Kyllshorva Saknas Gillberga by Grindegärdet åker
Högnäshult Saknas *Kyrkebro bro Gillberga by Grindelyckan åker
Högmåshult gd Kyrkelyckan ägomark Gillberga by Grinderumegärdet åker
Högmåshult gård Kårekärrsmossen mosse Glahytt hmd Grinderumemossen åker
Högmosshult gd /Se Källarhagen skogsmark Glahytt hemmansdel Grindfällan hage
Högsby by Källbäckskärret kärr o. åker Glastorpet t Grisebäcken bäck
Högsby by /Se Källevikshagen skogsmark Glastorpet rivet torp Grokärret vattenpöl
Högsby by o. sn Kärringeholmarna öar Granet by Grytet skog
Högsby by Kärringemossen mosse Granhult by Gråtomt åker
Högsby by Kärringerör terräng Granhult by Gräsdal åker
Högsby tindsst. Kärringesjö sjö Granhult by Gräsfällan hage
Högsby f.d. tingsstad, by Labacken åkerområde Granhult by Grävlingestenarna gryt
Högsby by o. sn *Landsvägen, Stora landsväg Granhultekvarn kvarn Grönekällorna källor
Högsby by Lassedal dal(?) Grankärret hemmansdel Grönemosse mosse
Högsby by Lassegöl sjö Grinden t Grönskåleån å
Högsby kyrkby Lassegöl sjö Grinden bs Grönskåraån, se Grönskåleån å
Högsby sn? Lekarehäll grund Grinderum lht Gröntevägen väg
Högsby kyrkby Lekarehäll grund /Se Grinderum lht Grönängen äng
Högsby gd Lekarehäll grund /Se Grinderum torp Grönängsbron bro
Högsby by Lekareskärv grund /Se Grindtorpet torp Gröthålan åker
Högsby prästgård Saknas Lekareskärv grund /Se Grunnetorpet torp Gubbeland landåker
Högsby gd Lekaresund sund Gryssebohägnen t Gubbelyckan åker
Högsby by Lekaresund sund /Se Gryssebohägne torp Gubbå bäck
Högsby by /Se Lekaresund sund /Se Gryssehägne, se Gryssebohägne torp Gummedalsmon skog
Högsby by /Se ?Leksjön, Nedre sjö Grytemossen torp Gullberget berg
Högsby by /Se Leksjön Nedre sjö Gräsdal t Gummelycka åker
Högsby by /Se Leksjön sjö /Se Gräsdal bs Gungan del av Gössjön
Högsby postkontor /Se Leksjön St:a o. L:a sjöar /Se Gröndal lht Gungan åker
Högsholm (el. Högsby) gd Leksjön sjö /Se Gröndal lht Gungan strand
Högsholm gd /Se Leksjön, Övre sjö Gröndal rivet torp Gunnarhäll berg
Högsholm lhtr /Se Leksjön, Nedre o. Övre sjöar /Se Gröndal brunnet torp Gåsebacken vägbacke
Högsholm gd /Se Libbeböle ägoområde /Se Gröndal lht Gåsefloen floe
*Ingaboda, se Ingamåla ödet. Lijksiön, se Leksjön, Övre sjö Gröndal lht Gåseholmen kulle
Ingebodhe se Ingamaale t. Lilla göl göl Gröndal lht Gåsemosse odlad mosse
»Ingamaale torp Lillesjön sjö Gröndal lht Gåsemossen odlad mosse
*Ingamåla ödet. Lillesjön sjö Grönehult t Gåsemålamossen åker
*Ingemarsmåla Saknas Lillholmen ö Grönetorpet soldattorp Gäddebäcken vik
Ingemarsmale se Ingamaale t. Lillsjöhöjden triangelpunkt Grönhult, se Grönta torp Gäddebäcken bäck
*Jonsvi kvarn Saknas Lillö ö Grönlid t Gäddebäcken hage
*Jonsvi kvarn Saknas Lillön ö Grönlid torp Gäddekärren kärr
Jutemåla gd /Se Linberget skogsmark Grönlid hmd Gäddekärren odlad mosse
Kaggemålen gd /Se Lindekulla höjd(?) Grönlid lht Gäddekärrsvägen väg
Kaggemåla gd /Se Livabäcken bäck Grönlund lht Gäddemosseviken holme
Kalfvenäs by Livemåla triangelpunkt Grönlund lht Gällekärr kärr
Kalvenäs by /Se Ljunghälleberget berg? Grönta t Gängegölen göl
Kalvenäs by Ljusgöl tjärn Grönta torp Gänget mossar
Kalvenäs by Ljusgölen tjärn Grönta torp Gärdesgölen(?) göl
Kalvenäs by Lofälleviken vik Grönäng lht Gärdsgölen göl
Kalvenäs by Lokärret kärr Grönäng lht Gärdemossen mosse
Kalvenäs by Lomsgölen göl Gummegårdarna hemmansdelar Gästgiveriplanen plats
Kalvenäs by Lomsgölen tjärn Gussemåla t Gölebacke vägbacke
Kalvenäs by Lomsviken vik Gussemåla gd Göleberget berg
Kalvenäs by /Se Lugnet mosse Gustavia lht Gölemosse mosse
Kalvenäs by /Se Långa kärr kärr Gustavia lht Gölesten sten
Kalvenäsmåla gd /Se Långa kärr åker Gåsemåla, se Gussemåla gd Gölebäcken bäck
Klebo g Långemo skog Gåsemåla t Gölefällan odlad mosse
Klebo gård Långemosse kärr Gåsemåla torp Gölehagen skog
Klebo gd /Se Långemosse mosse Gåsemåla torp Gölekärren odlad mosse
Kvillemåla hmd /Se Långemossen mosse Göletorpet rivet torp Gölekärret mosse
Kvillemåla gd /Se Långgölen sjö Gösebo gård Gölemossarna mosse
Kvilleryd t /Se Långkärret åker Gösebo by Gölemosse mosse
Kylshorva gd /Se Långö ö Gösjökulla lht Gölemossen mosse
Kålsrum by Lårbäcksmossen åkrar Gösjökulle lht Gölen göl
Kålsrum by Lövnäset näs Haga lht Göletorpeviken vik
?Kålsrum by Lövö ö Haga lht Gösemossen mosse
Kålsrum by Lövö stek sund Hagabro lht Gösjö sjö
?Kolsrum by Lövöstek sund /Se Hagabro lht Gösjöbäcken bäck
Kolsrum by Maden åkrar Hagalund lht Gössjön sjö
Kålsrum gd:ar /Se Majesten sten Hagalund lht Göthägnen landåker
Kolsrum by /Se Markemossen mosse Hagalund lht Hacklebergeströmmen ström
*Lagmanshult Saknas Mellanflåen tjärn Hagalund lht Hackleberget berg
Libbeböle numera försvunnen by? /Se Milleskär ö Hagalund lht Hagegärdet åker
*Lidböle by? /Se Mjölkehäll skogsmark Hagalund lht Hagenäsesjön sjö
Livemåla gård *Mjösjön sjö Hagalund lht Hagenäsesjön sjö
Livemåla gd /Se *Mjösjö (=Hemsjön) sjö /Se Hagalund lht Hagesjön sjö
Livemåla gd /Se *Mossebro gränsmärke Hagalund lht Haglyckorna åker
Lixhult by /Se Målabäcken bäck Hagalund lht Hagsjö sjö
Långhult gård Målegöl tjärn Hagelund lht Hagsjöbäcken bäck
Långhult gård Mårtensviken vik Hagelund lht Hagängen vik
Långhult gård Måshällen ö Hagemåla lht Hakelfallet ström
*Malåkra Saknas Märbrokärret mosse Hagemåla lht Haklan ström
Massemåla by Märlevenskärret mosse Hagen hmd Hakleberget berg
Massemåla by Mördarekärret åker Hagen t Hallakulle höjd
Massemåla by Mörkebäck åker Hagen f.d. torp Hallehäll berghäll
Massemåla by /Se Mörkegöl tjärn Hagen lht Hallehäll berg
Massemåla by /Se Mörkegöl, Lilla tjärn Hagen hemmansdel Hallonkulle ås
?Melby by Mörtesjö sjö Hagenäs t Hallonkullebacken vägbacke
?Melby gd Nabben udde Hagenäs torp Hallonkullegärdet åker
Melby gd? Nerflåen tjärn Hammarby by Hammarbybäcken bäck
Melby gd Notbodsudden udde Hammarby by Hammarbygöl göl
?Melby by Notegölen göl Hampekulla t Hammargölen göl
Melby gård Notvarpet del av vik Hampekulla torp Hammarslada lada
Melby gd o. by /Se Nyhagsmossen ägomark Hanbergs kvarn kvarn Hampekullagärdet åker
Melröst by /Se Näppgölen göl Haneberg bs Hampelandet vik
Melröst by /Se Näsby skog skog Haneberg riven stuga Hamphängslen vik
Mjösebo by Näsängen sankmark Hanses bs Hanåsaö ö
Mjösebo by Näsängsholme holme Hanåsa gårdar Hanåseviken vik
Mjösebo by /Se Nättjeholmarna öar Hanåsa by Hanåseön ö
-måla eled i bebn. /Se *Nötebäck bäck (numera uttorkad) /Se Hanåsa by Harekälla källa
*Måleboa Saknas *Odensöö holme Hanåsa by Harekällsbacken vägbacke
?Massemåla by Odensøø ö /Se Hanåsa, Lilla bydel Harmarkedal skäl
Näset torp Oppflåen kärr Hanåsa, Stora, jfr Lilla Hanåsa gård Hemgärdena åkrar
Nötebro gd Ormekärret kärr Hedvigsborg lht Hemgärdet åker
Nötebäckshult gd /Se Ornemosse mosse Hedvigsborg lht Hem-Kyllen, se Kyllen sjö
Odensvi hg Orreberg triangelpunkt Hemmet lht Hemmossarna mosse
Odensvi herrgård Orrebergsmossen kärr Hemmet lht Hemsjön sjö
Odensvi hg Orremossen mosse Hinra bs Hemsjön sjö
?Odensvi hg Orrholmen ö Holmen bebyggelse Hemskogen hage och skog
Odensvi hg Oxebergsmossen kärr Holmen ägoområde Hidängen äng
Odensvi herrg. Oxelholmen ö Hopan t Hidängshöljerna gölar
Odensvi gård Oxenabbe udde Hoparna rivet torp Himmelskullarna åkrar
Odensvi gård /Se Oxnabben udde Horehie, se Bo by Hiet äng
Odensvi gd /Se Parran åkerområde Horkarlsmåla gård Hilyckan åker
Odensvi gd /Se Paskesten ö Horkarlsmåla, se Bo by Hinkesland mosse
Odensvi gd /Se Pjukesten sten? Hornsborg lht Hit-Kyllen, se Kyllen sjö
Odensvi gd /Se Porsmaden kärr Hornsborg lht Hjärtemossen mosse
Odensvi gd /Se Prästfällorna mosse Hornsögodset säteri Holmarna holmar
Odensvi hg /Se Pukeberget höjd Horseberg t Holmarna äng
Odensvi hgd /Se Pukebäcken bäck Horseberg torp Holmekärret mosse
Odensvi by /Se Pukekärr kärr Horvan hmd Holmen åker
Odensvi gd /Se Pukekärret kärr Horvan t Holmen udde
Odensvi gd /Se Påsetegen udde Horvan torp Holmen holme
Odensö, se Högsholm gd /Se Påsetegen sankmark(?) Horvet lht Holmeskogen skog
Ödensö P.g. prästgård /Se Qille Bro, se Kvillebro bro Horvet t Holmeström ström
Ruda hg *Ragnildanilose äng Horvet lht Hopafällevägen väg
Ruda hg Rammsjön sjö Horvet torp Hopafällorna ställe
Ruda hg Ramslyckekärret kärr Hulehorva t Hopalyckan åker
Ruda hg Riskärrsmossen ägomark Hulta, se Nötebäckshult gård Hoparna skog
Ruda gård Rismaden sankmark Hulte gård Hopeskogen, se Hoparna skog
Ruda gd /Se Rockemossen åkrar Hultemåla t Horekarlarna åker
Ruda bebygg. /Se Roparenabben udde Hultemåla, se Hultet torp Horseberg berg
Ruda m:e /Se Rosö ö Hultemåla torp Horsebacke vägbacke
-rum eled /Se Ruda bro bro /Se Hultet t Horsebergemossen åker
Rumma (Rumme) gd /Se Rudalund ängsmark(?) Hultet f.d. soldattorp Horsebergesjön sjö
-ryd eled i bebn. /Se Rummeviken vik Hultet torp Horsegölen göl
Rävemålen f.d. torp /Se Rumpemossen åker Hultinegården f.d. hemmansdel Horsemosse vik
*Simonemåla Saknas Russlekärr kärr Husaretorpet f.d. husartorp Horsemossen mosse
Sinnerbo by Russlekärr kärr Huseby gård Horsesjön sjö
Sinnerbo by /Se *Ryngen, se Ryningen sjö Huseby gård Horveris åker
Sinnerbo by /Se Ryngen f.d. sjö Häggemålen utgård Horvet hage
Sinnerbo by /Se Ryningen sjö Häggestugan lht Horväng äng
Sinnerbo by /Se Ryningen sjö Häggestugan lht Horvängarna odlade ängar
*Sjöbodaryd gd? Ryngen f.d. sjö Hägnarna rivet torp Hultelyckan åker
*Sjöboryd Saknas Ryningen sjö /Se Hägnen lht Hultet hage
Sjötorp by Rysshäll ö Hägnen lht Hultnäsängen äng
Sjötorp by Råbockeberg berg? gränsmärke? Häktes t Hummelsängsholmarna holmar
Skruvshult by Rågholmen ö Häktes bs Hundeberget berg
Skruvshult by Rågholmsgrundet ö Häktet, se Häktes bs Hundefloen mosse
Skruvshult by Rävamossen åker Hällemåla lht Husbråtarna hagar
Skruvshult by Rävbråtshagen skogsmark Hällemåla lht Husholmen holme
Skruvshult by /Se Rävelsudden udde Hällerum t Husholmen holme
Skruvshult by Rävhagskullen triangelpunkt Hällerum torp Husholmsfjärden fjärd
Skruvshult by Rävmossen tjärn Hälleryd bs Hyksmobackarna vägbackar
Skruvshult by Röbäck bäck Hässelås t Hålevik vik
Skruvshult by Röda kärr åker Hässelås torp Hålkärret mosse
Skrufshult by Röddekulle åkrar m.m. Hässlegården f.d.hemmansdel Hålkärret mosse
Skruvshult by /Se Rödgölemossen mosse Hässlegården f.d. hemmansdel Hålkärret mosse
Skrufshulte kvarn kvarn /Se Rödkärret åker Hästefällan t Häckleberget berg
Skugxhult (Skruffshult) se Skruvshult by Rögölekärret kärr Hästefällan rivet torp Häggegölen göl
Skurebo by Römossen ägomark Högalid lht Häggemålagärdena åker
Skurebo by Rönien Lacus, se Ryngen f.d. sjö Högalid t Häggemålegärdet åker
Skurebo by Sandvik vik Högalid lht Häggemålahorvet hage
Skurebo by Sandviken vik Högalid torp Hägnadmossen odlad mosse
Skurebo by Sanka kärr kärr Högamosshult by Hägnarna landåker
Skurebo by Sanka kärr åker o. kärr Höganäs lht Hägnen åkerlyckor
Skurebo by /Se Sarvemossen kärr Höganäs lht Häktebron bro
Sluthult, se Släthult by Sarvesjön sjö Höganäs lht Häktebäcken bäck
Släthult by Siggehorva ägomark Högelid hmd Häktebäcken bäck
Släthult by Sinnegöl sjö Högelid hemmansdel Hällebacken åker
Släthult by Sinnerboviken vik Högenäs lht Hälle göl göl
Släthult by Sinnermålaviken vik Höghult lht Hällegöl göl
Släthult by Sinnern sjö Höghult lht Hällelandet åker
Släthult by Sinnern, St. o. L. sjöar Högkulla lht Hällelöpet ström
Släthult by Sinnern, Lilla sjö Högkulla lht Hällerumemossen odlad mosse
Släthult by Sinnern, Lilla sjö Högmosshult gd Hällåkern äga
Släthult by Sinnern, Stora sjö Högmåshult gård Hällåkrarna åkrar
Släthult by Sinnern, Stora sjö Högsborg lht Hälsokällan hälsokälla
Släthult by Sinnern, Stora sjö Högsby by Häradsmarken utmark
?Släthult by Sinnern, Stora sjö Högsby gård (förr by) Hässlegärdet åker
Släthult by Sinnern sjö /Se Högsby samhälle Hässlersbäck bäck
Släthult by Sinnern, St. o. L. sjö /Se Högsby samhälle samhälle Hästebacken vägbacke
Släthult by /Se Sinnern, St:a o. L:a sjöar /Se Högsbygård, se Högsby gård Hästebäck bäck
Solberga by Sinnern sjö /Se Högsbytorp by Hästehagarna åker
Solberga by Sissehäll skogsmark »Högsby-Torp», se Torp by Hästehagen hage
Solberga by Sjöfällan terräng Högsfors lht Hästehagen hage
Solberga by Sjögrens holme udde Högsfors lht Hästehagen hage
Solberga by Sjögrens holme udde Högsholm gård Hästehuvudet äng
Solberga by /Se Sjökärret kärr Högsholm kyrkoherdeboställe Hästekro odlad mosse
Staby by Sjökärret kärr Högsholms kvarn kvarn Hästenäs näs
Staby by Sjömarkerna område Högskulla lht Hästenäs udde
Staby by Sjönäsfjärden del av Allgunnen Högskulla lht Hästhagen skog
Staby by Skalkholmarna öar Högtomta lht Hästhagen hage
Staby by Skathultemossen mosse Högtomta lht Hästhagsgärdet åker
Staby by Skattegårdsholmen ö Hökemåla soldattorp Hästhagsmossen odlad mosse
Staby by Skickegölen tjärn Johan-Hindriks riven bs Hästskon åker
Staby by Skiftmossen mosse o. åker Johannesberg avs Hästängen åker
Staby by Skinnbäcken bäck Johannesberg lht Högebacke vägbacke
Staby by Skiren sjö Johannesberg lht Högebacke backe
Staby by /Se Skiren sjö /Se Johannesberg lht Högeholm holme
Staby by /Se Skiresjö sjö Johanneslund lht Högeholme holme
Staby by /Se Skirfällan skogsmark Johanneslund lht Högehäll berg
Staby by /Se Skoboäng kärr(?) Johansborg avs Högehäll berg
Staby förvaltningspostkontor /Se Skräddarekammarn tjärn Johansborg lht Högerslyckan åker
-stad eled i ben. /Se *Skura bäck /Se Johansborg lht Högerum berg
*Stenmåla Saknas Skurebomo skog Johansborg lht Högerum udde
Strömsnäs f. sätesgård Skureboån å Johanslund lht Högerumsberget udde
Strömsnäs förr sätesgård, nu torp /Se Skvackern, Lilla mosse Johanslund lht Höggärdet åker
Strömsnäs förr sätesgård, nu torp /Se Skvackern, Stora mosse Johanslund lht Höglidmossen odlad mosse
Strömsnäs gd /Se Skålenabbe udde Johanslund lht Höglingmossen odlad mosse
Strömsnäs gd /Se Skålenabbe udde /Se Jon-Petteregården hemmansdel Högmon skog
?Strömsnäs förr sätesgård, nu torp Skålö ö Jutebråten t Högmosshulteäng äng
Strömsnäs hg /Se Skålö ö /Se Jutebråten torp Högåkern åker
Strömsnäs hemman Skällekärret mosse Jutemåla lht Hökekärr oodlad mosse
Symonamaala se Simonsmåla gd? Skälsholmen ö Jutemåla torp Höksmo skog
Torp by Skärholmen, Lilla ö Jättåsemossen lht *Höksmobackarna, se Hyksmobackarna vägbackar
Torp by Skärholmen, Stora ö Jättåsemossen lht Idängarna ängar
Torp by /Se Skärlyckan åker Kaggemålen avs Idängsgölarna gölar
Tortebo by Skärpan sjö Kaggemålen hemmansdelar Idö ö
Tortebo by Skärpan sjö Kalltorp Saknas Idö öar
Tortebo by Skärvholmen ö Kalvehagen t Idöholm holme
Tortebo by /Se Skärvviken vik Kalvehagen torp Idöholm holme
Tortebo by /Se Släthultskyllen sjö Kalvehorvan t Idösund sund
Trånshult by Släthultskyllen sjö Kalvehorvan hemmansdel Jakops mosse odlad mosse
Trändan f.d. torp /Se »Smeeras» plats med slagghög /Se Kalvenäs gårdar Jonosegärdet åker
Trändenäs by Smedviken vik Kalvenäs gård Jugölen göl
Trändenäs by /Se Småmossekärret kärr Kalvenäs by Juholmen ö
Vallåkra by Smörask mosse Kalvenäs by Juholmen holme
Vallåkra by Soldatkärret ägomark Kalvenäsmåla gård Jutalleklacken holme
Vallåkra by /Se Solö, se Husholmen ö Kalvenäsemåla bebyggelse Jutallen holme
Vallåkra by Spinkakärr åker Kambackegården hmd Jutebråten hage
Vallåkra by Spjutegöl göl Kanan bebyggelse Juvik vik
Valåkra by Spångebro bro Karl-Jonsegården hemmansdel Jättelid backe
Valåkra by /Se Spångebro bro Karl-Perses lht Jättåsen ås
Valåkra, Yttre, se Ytterby gård Spångebro bro Karlsbo lht Jössehål odlat kärr
Wiigerstadt, se Virstad by Spångebäck bäck Karlsborg avs Kalmaremon skog
Virstad by Spångebäck bäck Karlsborg lht Kalmaremon skog
Virstad by Stackekärret Lilla kärr Karlsborg lht Kalmargärdet åker
?Virstad by Stackkärret kärr Karlsborg lht Kalmaresten sten
Virstad by Starrkärret ägomark Karlsborg lht Kalmarsten stenblock
Virstad by Stenbrokärr kärr Karlsborg lht Kalven sjö
Virstad by Stenfloen kärr Karlsborg lht Kalven sjö
Virstad by Stenkullen kulle? Karlsborg lht Kalvenäsebäcken bäck
Virstad by Stensholmen udde Karlsborg lht Kalvenäsesjön sjö
Virstad by /Se Stenshult terräng Karlsborg lht Kalvenäsesjö sjö
Virstad by /Se Stigefloen terräng Karlsborg lht Kalvenäseviken vik
?Virstad by /Se Stigekärret skogsmark Karlsborg lht Kambackegärdet åker
Ytterby gård Stjärneberg triangelpunkt Karlsborg lht Kambacken backe
?Åsebo gård Stockebrokärr mosse Karlsborg lht Kambacken ås
Åsebo gd Stockegöl sjö Karlsborg lht Kanalen kanal
Åsebo gd /Se Stockegöl sjö /Se Karlsborg lht Kanonkullen kulle
Åsebo gd /Se Stora göl göl Karlsborg lht Kanterås hage
*Ællæmptowerke Saknas Stora mossen mosse Karlshamn t Katteberget udde
*Älmtaverka Saknas Stora mossen mosse Karlshamn torp Kattefloen floe
Älsebo by /Se Stora mossen mosse Karlslund lht Kattemossen oodlad mosse
Öjemåla by Storemossen mosse Karlslund lht Kattevarpet vik
Öjemåla by Store ån = Emmån Saknas Karlslund lht Kavelbrobacken vägbacke
Öjemåla by /Se Storholmen ö Karlslund lht Kavlebrosbacken vägbacke
Öjemåla by /Se Stormossen ägomark Karlslund lht Keanäs holme
  Stormossen mosse Karlslund lht Keanäsedike sund
  Stormossen åkrar o. terräng Karlslund lht Keenäs ö
  Stormossen mosse o. åker Karlslund lht Kehäll berg
  Storängen strand Karlslund lht Kenabben vik och udde
  Storö ö Karlslund lht Kilemossarna odlad mosse
  Storö halvö Karlslund lht Klackarna öar
  Stridsbäcken bäck Karlslund lht Klackarna holme
  Stridsbäcken bäck Karlsro lht Klacken backe
  Stridsmosse åker Karlsro lht Klebokyllen sjö
  Strömholmen udde Karlsro lht Klebo-Kyllen, se Kyllen sjö
  Strömsnäskärret mosse Kattebacken bs Klebokärret kärr
  Strömängen sankmark Kattebacken bs Klebovägen väg
  Stutemossen mosse och åker Kilen bs Kleven sjö
  Sundet terräng Kilen rivet torp Kleven sjö
  Sundet sund Klacken riven bs Klinten berg
  Sundet sund Klebo gård Klinten berg
  Sundsteket sund Klebo gård Klinteskogen skog
  Sundsteket sund /Se Klingsborg lht Klobäck odlad mosse
  Svartebäckskärret kärr Klingsborg lht Klogöl göl
  Svartgölen göl Klippan lht Klogöl göl
  Svartgölen göl Klippan lht Klohage hage
  Svartgölen tjärn Klostret hmd Klompmossen mosse
  Svartgölsberget höjd Klostret hemmansdel Klåbärskärr mosse
  Svartkärret kärr Knäbäck t Knallelyckan åker
  Svartmossen mosse med göl Knäbäck torp Knaplebacke vägbacke
  Svinamossen ägomark Kolmossen rivet torp Knarreboholmen holme
  Svinemossen åker o. mosse Kolsrum Saknas Knarresten sten
  Svänakärret åkrar Kolsrum by Knastinskärr mosse
  Sågkvarnsviken vik Kolsrum by Knektebacken vägbacke
  Sågkärret kärr Kommungården bebyggelse Knipekärr odlad mosse
  Tassgölen göl Koskrämman t Knutsvirke göl
  Tingsbron bro /Se Koskrämman torp Knyleviken vik
  Tingebro bro Kottebäck t Knäbäcksbackarna vägbackar
  Tingebro bro Kristinedal t Kohagarna hage
  Tingebro bro Kristinedal torp Kohagen skog
  Tingebro bro Kristinelund torp Kohagen skog
  Tingebro bro /Se Krobb(?) t Kohagen skog
  Tjuvekärret ägomark Krobb torp Kohagen hage
  Tjärviken vik Krogen hmd Kohagen hage
  Tokemossen mosse Krogen bebyggelse Kohagemossen åker
  Token, Gröne ö Kroken stugor Kohagsmossen odlad mosse
  Torbaggegöl göl Kronehult lht Kokärr oodlad mosse
  Torbäckskärret kärr Kronehult lht Kokärret odlad mosse
  Toregöl tjärn Kronogården hmd Kolsjöberget berg
  Toregöl göl Krons soldattorp Kolsjöbro bro
  Toregöl tjärn Krontorpet torp Kolsjöbäcken bäck
  Torrö, Lilla ö Krunegården hemmansdel Kolsjömossen odlad mosse
  Torrö, Stora ö Krunegården hemmansdel Kolsjön sjö
  Toskäppegölen göl Kråkes hmd Kolsjön sjö
  *Tranden, se Tränsjön sjö Kråkes hemmansdel Kolesjön sjö
  Tranehällsberget berg Kuddegården hemmansdel Kolsjön sjö
  Traneklintskärret kärr Kullaberg lht Kolsjön sjö
  Tranhulta kärr Kullaberg lht Kolsjön, Lille sjö
  Trennestenar holme Kullen t Kolsjösundet sund
  Trifrutten terräng(?) Kullen torp Kolsrumevägen, Gamla väg
  Trollehällar triangelpunkt Kullen lht Kolsrumeäng äng
  Trångesund sund Kullen lht Kopparberget berg
  Träbokärret kärr Kullen lht Korkekärr, se Gorkekärr odlad mosse
  *Trändan å /Se Kullen lht Kornesten sten
  Trändebäcken bäck Kullen t Korpebäck bäck
  Trändebäcken bäck Kullen torp Korpebäck bäck
  Trändebäcken bäck Kullen lht Korpebäcksbron bro
  Trändebäcken bäck Kullen, se Kulltorp riven bs Korpehed område
  Trändebäcken å /Se Kulltorp t Korpekärr åker
  Trändegölen sjö Kulltorp riven bs Korpeskär holme
  Trändegölen sjö Kulltorp t Korsholmen holme
  Trän=den, se Tränsjön sjö Kulltorp torp Korslyckebackarna backar
  Trändeviken vik Kuttebäck torp Krabbegölen göl
  Trändån, se Trändebäcken å Kvarntorp torp Krafsehagarna hage
  Trängslekärret ägomark Kvarntorpet t Krafsekärren åker
  Tränsjön sjö Kvarntorpet torp Kringleåsen bergås
  Tränsjön sjö Kvarntorpet t Kristersgöl(?) göl
  Tränsjön sjö Kvillby lht Kristianegärdet åker
  Tränsjön sjö /Se Kvillby lht Krobbekärr mosse
  Tränån, se Trändebäcken å Kvillebro lht Kroklyckan åker
  Träpplan, Lilla åkrar m.m. Kvillebro lht Kronegärdet åker
  Träpplan, Stora sankmark Kvillebro hus Kroppgölen göl
  Trätareskär ö Kvillegärde lht Kruppgölen göl
  Tullen skogsmark? Kvillegärde lht Kråkelycka åker
  Tvärkärret mosse och skog Kvilleholm lht Kråkenabben udde
  Tvärvirkesholmarna öar Kvilleholm lht Krökträsbacken vägbacke
  Tvärvirket landremsa Kvillehult lht Kulevirke oodlad mosse
  Ugglegölen tjärn Kvillehult lht Kullehagen skog
  Uggleklint skogsmark Kvillelund lht Kungemossen mosse
  Uggleklint skogsmark Kvillelund lht Kurrebacken vägbacke
  Utterbäcken bäck Kvillemåla hmd Kusjeberget, se Kolsjöberget berg
  Utterkistan ö Kvillemåla hemmansdel Kuttebäckebäck bäck
  Vadkärret mosse Kvillenäs lht Kuttbäckegärdet åker
  Vareberg skogsmark Kvillenäs lht Kuttebäckekälla källa
  Vedhushagen skogsmark Kvilleryd t Kvackudd udde
  Vedkärren åker Kvilleryd torp Kvarnemossen åker
  Venemossen åkrar Kvilläng lht Kvarnemossen åker
  Venemossen åker Kvilläng lht Kvillebro bro
  Veneskogen skog Kyllefällan bs Kvillebro bro
  Venängen ägomark Kyllefällan torp Kvillebroar bro
  Vieselgrensgölen mosse Kylshorva t Kvillegärdet åker
  Vieselgrensmossen åker Kyllshorva torp Kvillen bäck
  Vikärret mosse Kyrkebacken lht Kvillen kvill
  Vilemossen mosse Kyrkebacken lht Kvillen kvill
  Vingölen sjö Kålsrum by Kvillen sjö
  Vingölsbackarna backar Källan hmd Kvillen sjö
  Vinteråsgöl göl Källan hemmansdel Kvilleängar ängar
  Västerdrag kärr Källeryd lht Kvillkullegärdet åker
  Västramark skogsområde Källeryd lht Kvilläng äng
  Västramark skogsområde Källtorp hmd Kvillängen åker
  Västramark skogsområde Källtorp bebyggelse Kvillön ö
  Westermark Saknas Kärrstorp ort Kvärnegärdet åker
  Västramark skogsområde Labacken gård Kyan mosse
  Västramark skogsområde Ladbacken hemmansdel Kyan åker
  Västramark skogsområde Larsberg Saknas Kybergen berg
  Åkesund sund Larsberg rivet torp Kygärdet åker
  Åkesundsholmarna öar Lars-Johanegården hemmansdel Kyllarna sjöar
  Åkärret kärr Leksjöudd t Kyllefällesågen riven såg
  Ålebäckskärret ägomark Leksjöudd torp Kyllefällevarpet nötvarp
  Åsemosse skogsmark Leran hmd Kyllefälleviken vik
  Åsteket åmynning Leran hemmansdel Kyllefälleviken vik
  Åsviken vik Lergraven lht Kyllen sjö
  Åtegen terräng Lergraven, se Lergräven lägenhet Kyllen sjöar
  Älgmossen (=Älgmossekärret?) åker o. kärr Lergräven lht Kyllen sjöar
  Älgsjön sjö Lerhagen lht Kyllsmosse mosse
  Älgsjön sjö Lerhagen lägenheter Kyrkebacken vägbacke
  Älgsjön sjö Libbeböle Saknas Kyrkebacken vägbacke
  Älmhultebro bro Libbeböle ägoområde Kyrkebacken backe
  Ämbe Elff, se Emån å Liden lht Kyrkebacken centrum
  Ängmossen mosse Liden lht Kyrkebro bro
  *Ärvesjö, se Arvesjön sjö Lidhem lht Kyrkebro bro
  Äsphultekärret kärr Lidhem lht Kyrkegärdet åker
  Äsphultsmossen mosse Liljeborg lht Kyrkegärde, Valåkra, se Kyrkegärdet åker
  Öjasjön sjö /Se Liljeborg lht Kyrkegärdet åker
  Ölandsmosse åker o. mosse Lille-Bjärshult bydel Kyrkelyckorna åker
  Örnemossen ägomark Lillegården lht Kyrkemossen odlad mosse
  Östebäckssten sten (gränspunkt) Lillegården f.d. hemmansdel Kyrkestenarna stenar
  Österdrag näs med kärr Lillehagen hmd Kyrkevägen väg
  Österdrag sankmark Lillgården lht Kyrkåkern åker
    Lillgården lht Kyängen äng
    Lillsjödal lht Käckeviken vik
    Lillsjödal stationssamhälle Källebäck odlad mosse
    Lillsjödal station järnvägsstation Källevikshagen åker
    Lillsjödal järnvägsstation Källmossen odlad mosse
    Lillsjömåla hmd Källäng åker
    Lillsjömåla hemmansdel Källängen åker
    Lindebro lht Kärmorsmosse odlad mosse
    Lindebro lht Kärngeholmen udde
    Lindekulla t Käringerör stenrös
    Lindekulla rivet torp Kärngerör udde
    Lindekulla rivet torp Käringesjö sjö
    Livad rivet torp Kärngesjö sjö
    Livemåla gård Kärngesvingen vägbacke
    Livemåla gård Kärren odlad mosse
    Ljungbacka lht Köket vik
    Ljungbacka lht Kötthägnen hage
    Ljunghällen t Lagårdsgärdet åker
    Ljunghällen torp Lagårdsgärdet åker
    Lugnet lht Lagårdsgärdet åker
    Lugnet rivet torp Lagårdsgärdet åker
    Lugnet lht Lagårdsgärdet åker
    Lugnet lht Lagårdsgärdet åker
    Lyckan lht Lanebäcken bäck
    Lyckan hmd Lanehagen hage
    Lyckan lht Lappstugan »grotta»
    Lyckan lht Lassan göl
    Lyckan lht Lassa-Ringel vik
    Lyckelund lht Lassebacke vägbacke
    Lyckelund lht Lassebroskärv stenigt ställe
    Långehorva lht Lassebäck bäck
    Långehorva f.d. torp Lassegöl göl
    Långehorva stuga Lassegöl, se Lassan göl
    Långelyckan lht Lassehål rotvarp
    Långhult gård Lasses holme holme
    Långhult gård Lekarehäll berghäll
    Långlyckan lht Lekarehäll övervattenshäll
    Lämkullen hmd Lekarehällsfjärden del av Allgunnen
    Lämkullen bs Lekarhällsfjärden fjärd
    Löndekulla t Lekareskärv undervattensgrund
    Löndekulla torp Lekaresund sund
    Lövdal lht Lekaresund sund
    Lövdal lht Leksjöarna sjöar
    Lövens bs Leksjöhålemossen åker
    Lövhäll lht Leksjökärret odlad mosse
    Lövhäll lht Leksjön sjöar
    Malmegärdet soldattorp Lerbäckslidbacken vägbacke
    Marieberg lht Le(r)bäcksliden vägbacke
    Marieberg lht Lerängsgölarna gölar
    Massemåla by Leverhavet åker
    Massemåla by Lievadbäck bäck
    Massemåla by Likbackegärdet åker
    Matildelund lht Likbacken vägbacke
    Matildelund lht Likbacken backe
    Melekulle torp Lilla grundet undervattensgrund
    Mellangården hemmansdel Lilla göl, se Öjemalagölen göl
    Mellangården bebyggelse Lilla lyckan åker
    Mellangården hemmansdel Lilleberget berg
    Mellby by Lilleflaten udde
    Melby by Lillegärdet åker
    Melby gård Lillegärdet åker
    Melleborg lht Lille göl göl
    Melleborg lht Lillehagen hage
    Mellekulla t Lille holmen holme
    Melröst gård Lille-Kyllen, se Kyllen sjö
    Melröst by Lillemossebacken vägbacke
    Mjösebo gård Lille mossen odlad mosse
    Mjösebo by Lillemålarna åker
    Mjötorpet torp Lillesjö sjö
    Mossebackarna rivet torp Lillesjöbäck bäck
    Mossebo t Lillesjödalevägen landsväg
    Mossebo torp Lillesjön sjö
    Mossen bs Lillesjön del av Kolsjön
    Mossen torp Lillesjön, se Kyllen sjö
    Mossen bs Lillesjön sjö
    Mossen torp Lillesjön sjö
    Mossenövle riven bs Lill-Lanåsabäcken bäck
    Mostugan bs Lillsjöbäck bäck
    Mostugan bs Lillsjödalevägen väg
    Mostugan riven bs Lillängarna åker
    Motorp t Lillängen åker
    Motorp torp Lillö ö
    Muggebo t Lillö ö
    Målen rivet torp Lillö ö
    Målen, se Bo by Linberget berg
    Månsevattning lht Lindershagen åker
    Månsevattning bs Lisabetstenar stenar
    Mårtegården gård Lisehägnen åker
    Mårtegården bebyggelse Livadbro bro
    Mörkan lht Ljunghavet mosse
    Mörkan t Ljunghälleberget berg
    Mörkan torp Ljunghällelyckan åker
    Mörkan torp Ljungmossen mosse
    Mörkebäck t Ljusan göl
    Mörkebäck rivet torp Ljusgöl göl
    Mörkebäck torp Ljusgölen(?) göl
    Nabben f.d. torp Ljusgölen göl
    Nejs bs Ljusgölen göl
    Nerbyn hmd Lofälleviken vik
    Nerbyn by Loggärdet åker
    Nerbyn bebyggelse Loggärdet åker
    Nerbyn bebyggelse Lomgölen göl
    Nils-Johannegården hemmansdel Lomsgölen göl
    Norrgården hemmansdel Lomsgölen göl
    Norrgården hemmansdel Lomsmossarna odlad mosse
    Norrhult hemmansdel Lomsviken vik
    Notebäckshult, se Nötebäckshult gård Lomtuven udde
    Nybo torp Lomö ö
    Nybo hmd Loppos vik
    Nybo hemmansdel Loppos åos
    Nybo t Loppån å
    Nybo torp Loppån å
    Nybo lht Lorthålet vik
    Nybo riven bs Lortsumpelyckan åker
    Nyborg lht Luddesave vik
    Nyborg lht Lund eklund
    Nybygget t Lundgrenegärdet åker
    Nybygget torp Lundmanehägnen åker
    Nybygget bs Lundsgärdet åker
    Nybygget lht Lundströmelandet åker
    Nybygget lht Lyckan åker
    Nyenäs torp Långa andlid vägbacke
    Nyfors lht Långehorvebacken vägbacke
    Nyfors lht Långehorvefällorna skog
    Nygård hemmansdel Långekärr mosse
    Nyhemmet t Långekärr odlad mosse
    Nyhemmet torp Långelycka åker
    Nyhägnen lht Långemossarna oodlad mosse
    Nyhägnen hemmansdel Långemosse oodlad mosse
    Nyhägnen lht Långemossen odlad mosse
    Nylund lht Långemossen mosse
    Nylund lht Långgölen göl
    Nylund lht Långgölen göl
    Nylund lht Långkärret mosse
    Nylund lht Långkärret odlad mosse
    Nylund lht Långkärrsbacken vägbacke
    Nylund t Långlyckan åker
    Nylund torp Långmossen odlad mosse
    Nylund lht Långtranskullarna åker
    Nylund lht Långö ö
    Nylund lht Långö ö
    Nylund lht Lårbäckslyckan lycka
    Nymåla hmd Lårbäcksmossen odlad mosse
    Nymåla t Lårgrindegärdet åker
    Nymåla torp Låsgrinden grind
    Nymåla f.d. torp Lärkehorvan åker
    Nymåla hemmansdel Lästetallen holme
    Nymålen f.d. torp Löjudden udde
    Nyrödjan rivet torp Lönden åker
    Nystugan t Lövemossen odlad mosse
    Nystugan rivet torp Lövö ö
    Nytetorpet soldattorp Lövö ö
    Nytorp t Lövöstek sund
    Nytorp rivet torp Lövöstek sund
    Nytorp t Maden strand
    Nytorp f.d. torp Maden vik
    Nyttorp t Madviken vik
    Nyttorp torp Majelid berg
    Nyttorp lht Majelid åker
    Nyttorp rivet torp Majelidbacken vägbacke
    Nyvik lht Majesten sten
    Nyvik lht Majesten sten
    Nämndmanegården hemmansdel Majestenvägen gata
    Närke ort Malmesfällan hage
    Näset t Mannebraxen göl
    Näset torp Mantebäck bäck
    Näset torp Mantebäckskärret kärr
    Nötebäckshult gård Marknadsbacken vägbacke
    Nötebäckshult gård Marknadslyckan åker
    Odensvi gård Melbybacke vägbacke
    Odensvi herrgård Melbylyckan åker
    Olefjärdingen hmd Melbyviken vik
    Olefjärdingen by Melbyviken vik
    Olsborg lht Mellangärdet åker
    Oppebyn hemmansdel Mellangärdet åker
    Oppebyn hemmansdel Mellangärdet åker
    Oskarsborg lht Mellangärdet åker
    Oskarsborg lht Mellangärdet åker
    Oskarslund lht Mellanhagen hage
    Oskarslund lht Mellankyllen sjö
    Palmhult lht Mellan-Kyllen, se Kyllen sjö
    Palmhult lht Mellansjön sjö
    Paradiset stuga Melröstegärdet åker
    Parken bs Melröstevägen väg
    Parken riven bs Milleskär holme
    Parran riven bs Mjölkhällen berg
    Parren stuga Mjösebogölen göl
    Per-Danjels bs Mjösebovägen landsväg
    Per-Israelstället riven bs Mobacken vägbacke
    Persdal t Mon skogsdunge
    Persdal torp Mon skog
    Petersborg t Morekulle åker
    Petersborg torp Morekulle åker
    Pilen t Morgonvarpet notvarp
    Pilen torp Mossåkrarna odlad mosse
    Prästegården hemmansdel Mostugebacken vägbacke
    *Odensö prästgård Munkelyckan åker
    Prästegården kyrkoherdeboställe Munkesten stenblock
    Pukedal t Målebacke vägbacke
    Pukedal torp Målebacken backe
    Pumpans lht Målebäcken bäck
    Riovista lht Målebäcken bäck
    Riovista lht Målegöl göl
    Rosenberg lht Målegölen göl
    Rosenberg lht Målekulle landåker
    Rosendal lht Månsevattning vik
    Rosendal hmd Månseviken vik
    Rosendal hemmansdel Måven äng
    Rosendal lht Mälevenen bro
    Ruda herrgård Märekärret åker
    Ruda gård Mäskestenarna stenar
    Ruda herrgård Mörkegöl gölar
    Ruda samhälle Mörkehål vägbacke
    Ruda station järnvägsstation Mörkeviken vik
    Ruda järnvägsstation Mörtesjö sjö
    Ruda stationssamhälle Mörtesjö sjö
    Ruda gods Nabben udde
    Rumma, se Allgunnerum bebyggelse Nabben hage
    Rumme gård Nabben skog
    Rummesågen riven vattensåg Nabben holme
    Ryckelta(?) by Nerkyllen sjö
    Ryckhult t Ner-Kyllen, se Kyllen sjö
    Ryckhulten torp Nersjön, se Kyllen sjö
    Ryckla by Nersjön sjö
    Rävemålen f.d. torp Nersjön sjö
    Rävmålatorpet by Nerskogen skog
    Rävmåletorpet lht Nerskogen skog
    Rävmålen lht Nilses land åker
    Rödkärret avs Nisseskiften skog
    Rökärret torp Nisse-Pells hytt vik
    Sand hmd Norrgården tomtning
    Sand hemmansdel Norrgårdsgärdet åker
    Sandeberg lht Notegölen göl
    Sandeberg lht Notegölen göl
    Sandelid lht Nybobäck bäck
    Sandelid lht Nybro bro
    Sandgatan t Nygärdet åker
    Sandgatan torp Nygärdet åker
    Sandgatan torp Nyhagsmossen odlad mosse
    Sandhorvan t Nykärret mosse
    Sandhorvan f.d. torp Nylandet åker
    Sandhorvan torp Nymossen odlad mosse
    Sandslätt lht Nymåla ängar ängar
    Sandslätt lht Nymålegärdet åker
    Sandtorp avs Nymåleängen åker
    Sandtorpet t Nyodlen åker
    Sandtorpet torp Nyrödjan odlad mosse
    Sandtorpet friköpt torp Nytängen äng
    Sandvik bs Nyängsbacken vägbacke
    Sandåkra t Nämndmansland åker
    Sandåkra torp Näpgölen göl
    Sandås lht Näsegölen sjö
    Sandås t Näset halvö
    Sandås lht Näset halvö
    Sandås f.d. torp Näset åker
    Sarven t Näthänget vik
    Sarven torp Näthänget kärr
    Siggehorva t Nätjeholmen holme
    Siggehorva rivet torp Nättjeholmen holme
    Silverbäck t Nötonlyckan åker
    Silverbäck torp Növlebäck bäck
    Sinnerbo gård Odensvigärdet åker
    Sinnerbo by Odlen åker
    Sinnerhult t Odlen åker
    Sinnerhult rivet torp Odlen åker
    Sinnermåla t Odlingen åker
    Sinnermåla f.d. torp Oemossarna oodlad mosse
    Sinnersberg hmd Opp-Kyllen, se Kyllen sjö
    Sinnersdal lht Oppsjön, se Kyllen sjö
    Sinnersdal lht Oppsjön sjö
    Sinnerskog järnvägsstation Oppsjön sjö
    Sinnerskog hemmansdel Ormekärret odlad mosse
    Sinnerskog järnvägsstation Orreberg berg
    Sinnerslätt lht Orreberg berg
    Sinnerslätt lht Orreholmen holme
    Sinnersnäs t Orreklev skog
    Sinnersnäs, se Näset torp Orreklev råmärke
    Sjöbo hmd Orreklev berg
    Sjöbo hemmansdel Osediket bäck
    Sjöbo lht Oset bäck
    Sjöbo lht Oset sjö
    Sjöfällan t Oskarsgärdet åker
    Sjöfällan lht Ostekakesten sten
    Sjöhagen t Oxehagen skog
    Sjöhagen torp Oxehagen hage
    Sjökulle lht Oxekullen hage
    Sjökulle torp Oxenabbekärr oodlad mosse
    Sjönäs hmd Oxenabben ö
    Sjönäs hemmansdel Oxenabben udde
    Sjöslät lht Oxenabben udde
    Sjöslätt lht Oxenabbeviken vik
    Sjöslätt f.d. lht Oxhagen hage
    Sjöslätt lht Oxholmarna holmar
    Sjöudden t Oxholmen holme
    Sjöudden f.d. torp Oxleholmen ö
    Sjöudden torp Oxnabben udde
    Skansbacken lht Palumsbacken vägbacke
    Skansbacken lht Parran mosse
    Skaten stugor Parran f.d. göl
    Skattegårdarna hemmansdel Parregölen göl
    Skogsporten lht Parren mosse och skog
    Skogsporten lht Petersberg berg
    Skruvshult Saknas Pilängen åker
    Skrufshult by Pjuk holme
    Skruvshult by Plommonmossen odlad mosse
    Skrufshulte kvarn kvarn Prostegården kyrkoherdeboställe
    Skruvs riven bs Prängslet odlad mosse
    Skrålehie f.d. torp Prästemossen odlad mosse
    Skurebo by Pukeberget berg
    Skurebo by Pukebäcken bäck
    Skurebo by Pärran, se Parran göl
    Skyttefälla hmd Rammsjön sjö
    Skyttefälla lht Ramsjön sjö
    Skälshällarna riven bs Ramsö ö
    Skärvet hemmansdel Raslekulle höjd
    Slonlyckan lht Renvassen vasse
    »Slonlyckan» lht Rigärdet åker
    Släthult by Ringelen vik
    Släthult by Rockemossen odlad mosse
    Smed-Bengts stuga Rompemossen odlad mosse
    Smedbo t Ropareberget berg
    Smedbo torp Roparenabben udde
    Smedernas torp Roparenabben udde
    Smedtorpet t Ropenabben, se Roparenabben udde
    Smedtorpet torp Rosslekärr mosse
    Smeras(?) t Rosö ö
    Smällen t Rosö ö
    Smällen riven bs Rudalund »ekepark»
    Smällen soldattorp Rudvallsmossen odlad mosse
    Snokemosse lht Rullehäll berg
    Snuggan t Rummefjärden fjärd
    Snuggan torp Ryningen sjö
    Snuggan kvarn Ryningen sjö
    Snurken bs Ryningen sjö
    Solbacken avs Rysshäll häll
    Solbacken lht Rysshäll ö
    Solberga by Rågeholmen holme
    Solberga by Rågetevadet hage
    Solberga såg vattensåg Rågholmen ö
    Solhem lht Räbbergen berg
    Solhem lht Räbbergshagarna åker
    Solhem lht Rännebäcken odlad mosse
    Solhem lht Räveberget berg
    Solhöjden sjukhem Rävelyckan åker
    Solhöjden sjukhem Rävmossen oodlad mosse
    Solskinefällan bs Röbäck bäck
    Spång torp Röbäck slåtterkärr
    Spångatorpet t Röbäcken bäck
    Staby by Röbäcken odlad mosse
    Staby by Röbäcksbacken vägbacke
    Stampa torp? Rödekulle åker
    Steffanstorpet lht Rögölen(?) göl
    Steffanstorpet lht Rögölen oodlad mosse
    Stenberg lht Röjlemossarna mossar
    Stenberg lht Rökelsegärdet åker
    Stendalen hmd Rökärr odlad mosse
    Stendalen hemmansdel Rökärremosse odlad mosse
    Stengården hemmansdel Römmalen odlad mosse
    Stenkullen bs Sandgärdet åker
    Stenkullen bs Sandgärdet åker
    Stenkullen hmd Sandvadet kärr
    Stenkullen hemmansdel Sandvadsbäcken bäck
    Stensborg lht Sandvadsbackarna vägbackar
    Stensborg lht Sandvik vik
    Stenshult rivna torp Sandviken vik
    Stenstugan hmd Sankekärr odlat kärr
    Stenstugan hemmansdel Sarelyckan skog
    Stenshult t Sarvemossarna odlad mosse
    Stensö lht Sarvesjön sjö
    Stensö lht Sarvesjön sjö
    Stes hmd Savirke riven såg
    Stes hemmansdel Savirke bäck
    Stjärneberg lht Savirkebäcken bäck
    Stjärneberg lht Silletunnehålet sänkor
    Stockebäcken t Silvabäckagöl göl
    Stockebäcken torp Silverbäck bäck
    Stockebäcken nu rivet torp Silverbäckegölarna göl
    Stockehorvan lht Sinnagöl göl
    Stockehorvan lht Sinnerbovik vik
    Store-Bjärshult bydel Sinnergöl göl
    Storgården bebyggelse Sinnermålaviken vik
    Storgården bebyggelse Sinnern sjöar
    Storgården hemmansdel Sinnern, Lille sjö
    Stormossen torp Sinnern, Store sjö
    Strandtorpet lht Sjantamossen odlad mosse
    Strandtorpet lht Sjundelotten landåker
    Stretebacke lht Sjöbacken vägbacke
    Stretebacke lht Sjöboviken vik
    Strömsborg lht Sjödiket dike
    Strömsborg lht Sjögrens holme holme
    Strömsholm lht Sjögärdena åker
    Strömsholm lht Sjökärret åker
    Strömshult lht Sjökärret odlat kärr
    Strömshult lht Sjölyckorna åkrar
    Strömsnäs t Sjömossen odlad mosse
    Strömsnäs torp Sjömossen odlad mosse
    Strömsrum lht Sjömossen odlad mosse
    Strömsrum lht Sjönäsefjärden del av Allgunnen
    Stubben bs Sjönäseviken vik
    Stubben bs Sjöudden udde
    Stugerum torp Sjövenerna odlad mosse
    Stuverum t Sjöviken vik
    Sundet torp Sjöviken vik
    Svanelund t Skalkholmarna småöar
    Svanelund torp Skalkholmarna holmar
    Svanetorpet soldattorp Skallberget berg
    Svarthem t Skallberget berg
    Svarthem rivet torp Skansen kulle
    Svenbo t Skansen kulle
    Svenbo bs Skarperna åker
    Svenbo bs Skattegårdsholme holme
    Svensaregården f.d.hemmansdel Skattgärdena åkrar
    Svensborg lht Skattestället lanfiske
    Svensborg lht Skeppshäll ö
    Svensbäck lht Skickan göl
    Svensbäck lht Skickan mosse
    Svensholm lht Skickegölen göl
    Svensholm lht Skickegöl göl
    Svenstorp t Skickemossarna åkrar
    Svenstorp torp Skimrekärret odlad mosse
    Svinehorvan hmd Skinnbäcken bäck
    Svinehorvan hemmansdel Skiren sjö
    Svintebo t Skiren sjö
    Svintebo rivet torp Skiresjön sjö
    Sågebacken t Skiresjö sjö
    Sågebacken torp Skogsportemossarna odlad mosse
    Sågen t Skolhusgärdet åker
    Sågen rivet torp Skrevhällarna vägbacke
    Sågetorpet rivet torp Skrufshultesjön sjö
    Sågetorpet torp Skräddareberget berg
    Sågtorpet t Skräddarekammaren bergsklyfta
    Sågtorpet t Skräddarehammarmossen mosse
    Sälls soldattorp Skräddaremossen odlad mosse
    Söreberg, Lilla t Skräddarestenarna stenskärv
    Söreberg, Lilla torp Skräddarevenen åker
    Söreberg, Stora t Skräplehie åker
    Söreberg, Stora torp Skvalenabbe udde
    Sörevene t Skvarran bäck
    Tallbacken lht Skvarrebäcken bäck
    Tallbacken lht Skvarrebäcken vik
    Tallbacken lht Skvarrebäcksviken vik
    Tallbacken lht Skylsgärdet åker
    Tillby lht Skyttlebäck odling
    Tingsbro lht Skålenabbe udde
    Tingsbro lht Skäleberg berg
    Tingtala t Skälekärr mosse
    Tittebäck lht Skälsbro bro
    Tittin riven stuga Skälshällarna stenrösen
    Tjyvehiet rivet torp Skärpan göl
    Tjuvhiet t Skärpan göl
    Tomten bs Skärpegöl göl
    Toredal t Skärpåkrarna åkrar
    Toredal torp Skärvlyckan åker
    Torehult bs Skärvmon skog
    Torehult bs Sköneberg berg
    Torp by Sköregöl sjö
    Torp by Slåtterfällan, Stora, se Stora slåtterfällan mosse
    Torpet lht Släthulte-Kyllen, se Kyllen sjö
    Torpet lht Smed-Bengts-backen vägbacke
    Tortebo by Smedbomossen åker
    Tortebo by Smedgärdet åker
    Tortebo by Smedgärdet åker
    Trekanten lht Smedhagen åker
    Trekanten bs Smedlyckorna åker
    Tretrutten riven stuga Smesbacke vägbacke
    Trippen bs Småfällorna odlad mosse
    Trippen bs Smällehällar berg
    Tritrutten bs Snappsäcken vik
    Tritutten bs Snappsäcken hage
    Trälltorpet torp Snappsäcken vik
    Trändan f.d. torp Snokemosse mosse
    Trändan t Snuggan vattenfall
    Trändebro t Snuggegärdet åker
    Trändebro bs Snugge ström ström
    Trändeholm t Soldatarehagen hage
    Trändeholm torp Solhällen berghäll
    Trändemåla t Solö holme
    Trändemåla f.d. torp Solö holme
    Trändenäs gård Sommargatan väg
    Trändenäs by Son sten
    Trändenäs by Spinkekärr odlad mosse
    Trändenäs by Spjutegöl göl
    Tullen t Spjällsmossen hage
    Tullen torp Springarekalsbacken vägbacke
    Tullen bs Spångebro bro
    Tullen bs Spångebro bro
    Tullen f.d. torp Spångebäck bäck
    Tumla torp Spångebäck bäck
    Tvinghult t Spånglyckan åker
    Tvinghult torp Stabybacke vägbacke
    Tällegata lht Stabybäcken bäck
    Ugglehult t Stabygöl göl
    Uggleklint bs Stabygöl göl
    Uggleklint bs Stabyklint berg
    Uggleklint riven bs Stabyskans, se Skansen kulle
    Ulrikstorp t Stabyängen äng
    Ulrikstorp hemmansdel Stackekärr åker
    Ulsborg lht Stackekärr oodlad mosse
    Uppbyn hmd Stampebäcken rännil
    Uppsala bs Starkärret odlad mosse
    Valberga lht Staverstenarna stenar
    Valberga lht Stenbergsmo skog
    Vallamans gård Stenebacke backe
    Vallermans gårdar Stengårdsmossen odlad mosse
    Valåkra by Stengärdet åker
    Valåkra by Stenhagen hage
    Valåkra by Stenmuralyckan åker
    »Valåkra, Yttre», se Ytterby bebyggelse Stenmurelyckan åker
    Vekebo hmd Stenstugekärr mosse
    Vekebo hemmansdel Stes brunn brunn
    Venatorpet t Stjärneberg berg
    Venefällan bs Stjärneberget berg
    Venefällan bs Stocke göl göl
    Venehult hmd Stockebäckebäcken bäck
    Venehult hemmansdel Stockegöl göl
    Venen lht Stockholm hage
    Venen lht Stockudden udde
    Venetorpet torp Stoltegärdet åker
    Vesan torp Stora grundet holme
    Vimmershult lht Stora gärdet åker
    Vimmershult torp Stora göl, se Öjemålagölen göl
    Virstad by Stora lycka åker
    Virstad by Stora slåtterfällan oodlad mosse
    Virstad, Vita hemmansdel Storefloe kärr
    Viselgrensmossen torp Store göl göl
    Västerkulle lht Store holmen holme
    Västrakulle lht Store-Kyllen, se Kyllen sjö
    Ytterby gård Storelycka åker
    Ytterby bebyggelse Store mossen odlad mosse
    Ytterby by Storemålarna åker
    Yttrekulla t Storgärdet åker
    Yttrekulle rivet torp Stormossarna odlad mosse
    Ådalen lht Stormossen åker
    Ådalen lht Stormossen oodlad mosse
    Ådalsbro rivet torp Storåkern åker
    Ågårdarna hemmansdel Storängarna åker
    Åhagen f.d. soldattorp Storängen äng
    Åkebo bs Storängen äng
    Åkärret t Storängen åker
    Åkärret f.d. torp Storängen åker
    Åldermannegården f.d.hemmansdel Storängsholmen holme
    Åsebo gård Storö halvö
    Åsebo gård Storö ö
    Åsen lht Storö ö
    Åsen lht Strelebacke vägbacke
    Åtelsbro t Stretebacke backe
    Åtelsbro, se Ådelbro rivet torp Stridsbäcken bäck
    Åtorpet f.d. soldattorp Stridsmosse odlad mosse
    Ädeldal t Strupekärr odlad mosse
    Ädeldal f.d. torp Strömgrenegärdet åker
    Älgsjökulle lht Strömlyckan åker
    Älsebo by Strömsnäsebron f.d. bro
    Ämelund riven bs Strömsnäseström f.d. ström
    Ämåstrand lht Strömängarna ängar
    Ändegården hemmansdel Stubbemossen odlad mosse
    Ängehagen hmd Stugeträdan åker
    Ängehagen hemmansdel Stutlassebacken backe
    Ängelund lht Stutelassebacken vägbacke
    Ängelund lht Stutemossarna odlad mosse
    Ängshagen lht Sundeberget berg
    Ängshagen lht Sundet sund
    Änkefjärdingen hmd Sundet sund
    Ärnehult riven bs Sundsteket sund
    Äskebäck lht Surekälla källa
    Äspekärr bebyggelse Surekällsbackarna vägbackar
    Äsphult torp Suttebo åker
    Äsphulta, se Äsphult torp Svansmossen odlad mosse
    Äsphultekvarnen f.d. sågkvarn Svartgöl göl
    Äsphulte vattensåg f.d. sågkvarn Svartgöleberget berg
    Ävja t Svartgölen göl
    Ävjan torp Svartgölen göl
    Ögården bebyggelse Svartgölen göl
    Öjemåla gård Svartgölen göl
    Öjemåla by Svarthemegölen göl
    Önemossarna rivet torp Svartkärret kärr
    Östrahult lht Svartkärrsbäcken bäck
    Östrahult lht Svennekärret mosse
    Östrahult t Svensholme holme
    Östrehult torp Svinemossarna åker
      Svinemossen odlad mosse
      Svintebokärr mosse
      Sågaregärdet åker
      Sågarehagsgärdet åker
      Sågebacken vägbacke
      Tallebacke backe
      Tallebacken vägbacke
      Tannestene gränsmärke
      Tegelbruksholmen holme
      Tibbesten stenblock
      Tidersgölen göl
      Tingebro bro
      Tingebro bro
      Tingebro bro
      Tingsholm kulle
      Tingtala stenröse
      Tintalefällan öppen plats i skog
      Tittebäcken bäck
      Tjuvhieviken vik
      Tjuvö ö
      Tjyvö ö
      Tjyvö ö
      Tjäreviken vik
      Togöl göl
      Tomten äng
      Torebäck bäck
      Tore göl göl
      Toregöl göl
      Toregöl göl
      Toregöl göl
      Toregöl göl
      Toregölsbäcken bäck
      Toregölsklint berg
      Tornbaggegölen göl
      Torpeström ström
      Torpeskogen skog
      Torpängsmossen mosse
      Torregöl göl
      Torrö öar
      Torrö, Lilla ö
      Torrö, Stora ö
      Torsgärdet åker
      Torvmossen oodlad mosse
      Toskäppan igenvuxen göl
      Toskäppegölen göl
      Tranbärsmossen mosse
      Tranehäll berg
      Traneklint berg
      Transkulle kulle
      Trantan kärr
      Tranteklint höjd
      Tranäng åker
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      Trippebacken vägbacke
      Trippegärdet åker
      Trollbacken vägbacke
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollberget berg
      Trollbergsvägen gata
      Trollhättan ålfiske
      Trollkammaren Saknas
      Trollkammarn berg
      Trångsund sund
      Trångsundsvarpet notvarp
      Trånshatt vägbacke
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trälleborg åker
      Trändeberget berg
      Trändeberget berg
      Trändebro bro
      Trändebron bro
      Trändebäcken å
      Trändebäcken bäck
      Trändegöl göl
      Trändegölen sjö
      Trändegölen göl
      Trängöl göl
      Trändelyckan åker
      Trändesjö, se Trändegölen sjö
      Trändeviken vik
      Trändån å
      Trännestene sten
      Tränsjön sjö
      Tränsjön sjö
      Träpeln odlad mosse
      Trätebäcken bäck
      Tullegärdena åker
      Tullegärdet åker
      Tullehagarna skog
      Tullhällarna berg
      Tullhällebacken vägbacke
      Tullhällemossen odlad mosse
      Tvarvirket äng
      Tvillingsmossarna oodlad mosse
      Tången åker
      Tången odlad mosse
      Tåtareskäret holme
      Tällarehagen åker
      Ugglegölen göl
      Ugglegölen göl
      Uggleklint berg
      Uggleklinteberget berg
      Uppkyllen sjö
      Urskärsbacken vägbacke
      Utskogen skog
      Utterbäcken utlopp
      Utterkistan grund
      Vadkärret oodlat kärr
      Vallarna odlad mosse
      Vallarna odlad mosse
      Vallen åker
      Vassen vik
      Vedhusgatan väg
      Vedkärret odlad mosse
      Vedkärret odlad mosse
      Vekärren(?) odlad kärrmark
      Venemossen odlad mosse
      Venen odlad mosse
      Venen kärrdrag
      Venen odlad mosse
      Venerna åker
      Venerna åkrar
      Verrebacken skogsbacke
      Vetelandet landåker
      Vidalsgärdet åker
      Videt del av äng
      Vidkärret mosse
      Vieberg berg
      Vieberg berg
      Vikarna förr vikar
      Vikebacken backe
      Vilebacken vägbacke
      Vilemossen mosse
      Vindgölebackarna backar
      Vindgölen göl
      Vindgölesågen såg
      Vingölen göl
      Vintergatan väg
      Vinteråsegöl göl
      Viselgrensmossegölarna göl
      Våtåkern åker
      Västerdrag strandängar
      Västeräng äng
      Västradrag äng
      Åbackarna ängar
      Åbergs land åker
      Åbron bro
      Ågärdet åker
      Åkerkärr åker
      Åkesundet äng
      Åkrahällen berghäll
      Åkroken åkrök
      Ålandsgärdet åker
      Ålebäckarna åkrar
      Ålebäcken bäck
      Ålebäcken bäck
      Ålefallen notvarp
      Åmun åmynning
      Ån å
      Ån å
      Ånggölen göl
      Åsebacken åker
      Åsebobro bro
      Åseboskogen skog
      Åseboström f.d. ström
      Åseboängen åker
      Åseboö ö
      Åseholmarna småöar
      Åsemosse mosse
      Åsemosse mosse
      Åsevik vik
      Åsevägskälet vägskäl
      Åsvik vik
      Åttingsängen äng
      Åängarna odlade ängar
      Äbbekärr slåtter
      Älgsjön sjö
      Älgsjön sjö
      Älmhultebro bro
      Älmhultsbro bro
      Ämån å
      Ängebacken vägbacke
      Ängegärdena åkrar
      Ängehagen äng
      Ängelyckan åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängesten sten
      Ärnehult odlad mosse
      Äskebacken vägbacke
      Äskebrobacken backe
      Äskebäcken åker
      Äspeskaten holme
      Öesjö sjö
      Öjemålagölar gölar
      Ön, se Öåkrarna åkrar
      Ön ö
      Önemossarna odlad mosse
      Örlid vägbackar
      Öskiften åker
      Österdrag strandängar
      Österdragsfjärden fjärd
      Östradrag äng
      Östrahällar höjd
      Öåkrarna åkrar

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.