ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Högby socken : Åkerbo härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 83 Naturnamn : 340 Bebyggelsenamn : 242 Naturnamn : 484
Högby sn Agnemossen äga Högby sn socken Agnmossen mossmark
Högby socken Agnmossen åker Högby sn Alvaret alvarsområde
Högby sn Aludden udde Högby sn Alvaret alvarområde
Högby sn /Se Alvedsjö triangelpunkt Högby sn Alskogen ägor
Högby by o. sn Alvedsjö bodar äga Högby sn Alvidsjögatan väg
Högby sn Alvedsjö mosse äga Högby sn Amerika mosse
Högby socken Aspholmarna bokholmar Högby sn Apelåker äga
?Högby sn Aspholmarna öar Högby sn Aspar utmark
Högby sn Asphorvan äga Högby sn Aspar utmark
Högby sn Bamkärr äga Högby sn Backhorvan äga
Högby sn Bastekärr äga Högby sn Bamkärr vattenkärr
Högby sn Berget båthamn Högby sn Bamkärr vattenkärr
Högby sn Berget äga Nummerförteckning förteckning Bamkärrbacken höjd
Högby sn Berget skogsmark Alvedsjö by Berget stenbrott
Högby sn Berghål äga Alvidsjö by Beskdappen kärr
Högby sn Beten äga Alvidsjö, se Gudsjölund by Betarna åker
Högby sn /Se Blankekärr äga Alvidsjö by Betarna ägor
Högby by o. sn /Se Bobacken äga Alvidsjö by Bete Backe ås
Högby sn /Se Bochetorp äga (?) Alvedsjö by Beten, Mellra äga
Högby sn /Se Bodholm äga Alvidsjö Bodar hamn och lägenheter Beten, Norra äga
Alvedsjö by Bodviken, Södra vik Alvidsjö Bodar hamn och lägenheter Beten, Södra åker
Berget torp Bollslätten äga Amerika gd Betshagen, Södra betesmark
Binnerbäck by /Se Bonken [?] äga Barrbo gårdar Björkris åker
Binnerbäck by Borge eda (plats med) fornborg Barrbo gårdar Bladlund flygsandsfält
Binnerbäck by /Se Borge eda (plats med) fornborg /Se Berget lht Bläsingebackarna sättställe
Binnerbäck by /Se Borgehage skogsmark Berget lht Bläsinge Både udde
Bläsinge by Borgen äga Binnerbäck by Bläsinge Både udde
Bläsinge by Borgen äga Binnerbäck by Bläsinge Både udde
Bläsinge by /Se Borgen terräng? Binnerbäck by Bokullar Backe höjd
Borg gd /Se Borghagen äga Björkelund lht Bokullarna äga
Bäck, se Binnerbäck by Borgmon äga Bläsinge by Borggatan väg
Dödevi by Boudden udde Bläsinge by Borge Hage åker
Dödevi by /Se Boudden, Södra udde Bläsinge by Borge Hage åker
Dödevi by /Se Bramstedts mosse äga Bläsinge by Borge Hage åker
Dödevi by /Se Bråten äga Bläsinge by Borge Hage åker
Dödevi by /Se Bråten skog /Se Borgen gård Borge Träsk mossmark
Flakeböle by Busktorpet äga Borgen gård Bramstätt ängsmark
Flakeböle by Bäck äga Borgen gård Bredlindan ägor
Flakeböle gd /Se Bärbo äga Bushem lägenheter Bresilliabacken backe
Flakeböle by /Se Bökhorvan äga Bushem lägenheter Brotthorvan åker
Flakeböle by /Se Djuralvaret äga Bushem lägenheter Brunnshorvan äga
Gaxa by Dykärr äga Bushem lägenheter Brunnslotten åker
Gaxa poststation /Se Dykärr äga /Se Bushem lägenheter Brunnskog äga
Gaxa poststation /Se *Dälje hamn hamn Bushem lägenheter Brunnskog äga
Grudesjö by Eknabben äga Busktorpet torp Brunnstycket åker
Helige Ottos kapell medeltida stenhus /Se Enehagen äga Bäck by Brunnängen äga
Horn kungsladugård Engelsmännens horva äga Bäck by Bråten åker
Horn kungsladugård ? Flankemossen äga Bäckalund hemman Bråten äng
Horn kungsladugård Flyet äga Bäckalund lägenheter Bråten, Lilla åker
Horn kungsladugård Fornbod fiskeläge Bäckalund lägenheter Bråten, Stora skog
Horn kungsladugård Fornbod udde Bäckalund lägenheter Bushemgatan väg
Horn kungsladugård Frednäs äga Bärbo by Buskskogen äga
Horn kungsladugård Fällan äga Danket gård Byflat åker
Horn by /Se Fäudden udde Dödevi by Bygatan väg
Horn by /Se Gamlagärdet äga Dödevi by Bysk äga
Högby kyrkby Gammelgärdet ägomark Dödvi by Bytorget plan
Högby poststation /Se Gamlehag äga Dödvi by Båden, se Bläsinge Både udde
Högby, se Gaxa poststation Gammalgärdet äga Dödvi by Bökhorvan äga
Löttorp by Gaxabacken äga Dödvi by Centralen åker
Löttorp by *Gaxa hamn hamn Dödvi by Centralen åker
Melröst gd /Se Gaxå träd äga Dödvi Backe samling av smålägenheter Dalen äga
Munkegården by Gaxa träd terräng Enbeten lht Dalje Udd udde
Munketorp, Norra gd Gjuskärr tjärn Eskilslund by Dalsfällan åker
Munketorp by Gladvattnet äga Flakböle by Dapptomten äga
Munksböle lhtr /Se Glasbacken äga Flakböle by Diksåker åker
Odinsten Saknas /Se Grindekärr äga Flakeböle by Djupet grund
Ranstad hg Grönet äga Flakeböle by Ekhult ekhage
Ranstad by Grönkullen äga Flakböle by Elshorvan äga
Ranstad by /Se Grönkullen skogsmark Flakböle by Emelies Horva äga
Sandby by Gubbholmen äga Fornbod lht Enet äga
Sandby by Gubbviken vik Fornbod lht Enbuskhorvan åker
S:t Ottos kapell förr kapell /Se Gubbängen äga Fornbod lht Engströms Gata väg
Skriketorp by Gudesjölund äga Fornbodar sjöbodar Farmorhorvorna ägor
Småland, Lilla Saknas /Se Gudsjö sjö /Se Fyrkanten lht Flaket grund
Sodapp Saknas /Se Gudensjöträsk äga Fyrkanten lht Fridhem backe
Sörledens dapp Saknas /Se Gutemoren äga Fällorna gård Fårmarken utmark
Vedborm by Gåsekärr äga Gaxa by Fäkthorvan åker
Vedborm by Gåsekärr äga Gaxa by Fällan åker
Vedborm by Gåsekärr tjärn Gaxa by Fällan, Mellre äga
Vedborm by /Se Gåsekärr kärr Gaxa by Fällan, Nedre äga
Vedborm by /Se Gåskärret äga Glabo by Fällan, Övre äga
Vedborm by /Se Gärdemossen äga Glabo by Fällan, Östra äga
Vedby by Gärdesmossen äga Glabo by Fällorna åkrar
  *Holmrev rev Glabo by Fällorna ägor
  Honungsmon äga Grävskog ort Gammalgärde ägor
  Honungsmo skogsmark Grävskog lht Gastbro bro
  Horn Sjön, se Hornsviken sjö Grävskog lht Gastgrop äga
  Hornsiöön, se Hornsviken sjö Gudesjö by Gatan, Svarta byväg
  Hornsjön, se Hornsviken sjö Gudsjö by Gatan, Svarta byväg
  Hornsjön sjö Gudsjö by Gatan, Västra byväg
  Hornsjön sjö Gudsjö by Gathorvan åker
  Hornsjön sjö Gudsjö by Gathorvan äga
  Hornsjön sjö /Se Gudsjö by Gatkärr kärr
  Horns udden udde Gudsjö by Gatkärret kärr
  Hornsudde udde Gudsjölund gårdar Gaxa Backe backe
  Hornsudden udde Gudsjölund, Lilla gård Gaxabormas grund grund
  Hornsudden udde (fyr) Gudsjölund, Stora gård Gaxa Träd åker
  Hornuddens fyr fyr /Se Hagaby by Gaxa Träd åker
  Horns vik sjö /Se Hagaby by Gaxgatan väg
  Hornsviken sjö Hagaby by Gaxträd åker
  Hornsviken sjö Haget lht Gjusholmen holme
  Hornsviken sjö Horn hergård Gjusholmen holme
  Hornsviken sjö Horn kungsgård Glasbacken åker
  Hornsviken sjö Horn kungsgård Gosen åkerbit
  Hornsviken sjö Horn kungsgård Granskogen utmark
  Hornsviken sjö Horn kungsgård Grindhorvan äga
  Hornsviken sjö Horn kungsgård Grindkärr kärr
  Hornsviken sjö Horn kungsgård Grindåker, se Smedhorvan äga
  Hultehorvan äga Horn kungsgård Groplotten åker
  Huvudnäsekärr äga Horn kungsgård Grävkärr kärr
  Huvudnäset äga Horn Bränneri bränneri Grönbacken åker
  Hycklebacken äga /Se Horn Bränneri bränneri Grönet åker
  Hycklenabben äga Hägnaden gd Grönet åker
  Hycklenabben äga /Se Hässlet torp Gubbens Potatisland äga
  Hycklet äga Hässlet torp Gubbgrop håla
  Hycklet äga /Se Hässlet torp Gubbrör stenrör
  Hägnen äga Högby by Gudsjö Gata väg
  Hägnen åker Intagen lägenheter Gudsjögatan väg
  Hässleflat äga Intagen lägenheter Gudsjö Måse mosse
  Hässlelund äga Johannesdal lht Gullåker äga
  Hättene äga Kaplansgården gd Gullgärde Gata byväg
  Högby hamn hamn Kesnäsudden gd Gullgärde Gata byväg
  *Högby hamn vik /Se Kohagslyckan gård Gullgärdet ägor
  Högby hamn vik Kohagslyckan gård Gullrum bergsbrott
  Höns udd udde Kohagslyckan gård Gåsflod åker
  Isbetan äga Kohagslyckan gård Gåskärr betesmark
  Isbeten terräng Komministergården gd Gåskärr kärr
  Jarlsåkern äga Korpskog lägenheter Gällbygatan väg
  Jättegraven äga Korpskog lägenheter Gällbygatan väg
  Kallekärr äga Kristinelund gård Gärdesbrunn brunn
  Kalvenabben äga Krogen gästgiv. gård Gärdesgatan byväg
  Kesnäs udde Kronovattnet lht Gärdet äga
  Kesnäsaudde udde Kungsgården kungsgård Gärdet ägor
  Kesnäset äga Kungsgården Saknas Görhorvan äga
  Kesnäsudden udde Ladugårdsägor kungsgård Hagelbacken äga
  Kesnäsudden udde Ladugårdsägor kungsgård Hagen åker
  Klackhögar äga Ladugårdsägor kungsgård Hagudden udde
  Klosterholmen udde Lindelund by Hagåker åker
  Klosterudden udde Lindelund gård Hammarlundstomt äga
  Knäppekärr äga Lindnabben torp Hampåker äga
  Kohagslyckan äga Lisenberg lht Hjälmåker äga
  Kolbacken sluttning Löttorp plats Hoffmans Gata byväg
  Kolbackudden udde Löttorp by Holmen, Gröna holme
  Kon ö Löttorp by Honungsmo ägor
  Korpeskog åker Löttorp by Honungsmo ägor
  Korpeskog terräng Löttorp by Hornlotterna ägor
  Korsalvar äga Löttorp järnvägsstation Hornsbäck vattenkärr
  Korsalvaret slätt Löttorp by o. jvstn Hornsbäck vattenkärr
  Korshorvan äga Moskog by Hornsjön insjö
  Krokstacken äga Mosstäppan lht Hornsudden udde
  Krokstigen strandäga Munketorp by Hornsudden udde
  Kropporde udde Munkgård gård Hornsviken insjö
  Kropporde udde Munkgård gård Hornsviken insjö
  Kroppordet udde /Se Munksböle lägenheter Hornsviken insjö
  Kroppordviken vik Munksböle lägenheter Hornsviken insjö
  Kråkelund äga Munktorp byar Hornsviken insjö
  Lilla Kråkholmen äga Munktorp byar Hornsvägen väg
  Kråkängarna äga Munktorp byar Horvan, Lilla äga
  Kullekärr äga Munktorp byar Horvan, Lilla äga
  Kungskällan skogsmark Munktorp byar Horvan, Norra äga
  Kvarntorpsmossen äga Nabben gård Horvan, Södra äga
  Kungskällan källa Nabben gård Horvan, Östra äga
  Källebråten äga Naggen gårdar Huhallen kalkstenshällar
  Käringlåret äga Norrgården gårdar Hult ägor
  Lerkärr slätt Norrgården gårdar Hultbacken, Lilla höjd
  Lilla grund ö Norrgården gårdar Hultbacken, Stora höjd
  Lilla hamnen vik Nyborg lht Hultgatan väg
  Lilla kärr äga Parken torp Hultåkrarna, se Hult åkrar
  Lillekärr äga Pettsberget lht Hägnaden äga
  Lindnabben udde Prästgården prästgård Hägnaden äga
  ?Ljushorvan äga Ranstad by Hägnsgatan byväg
  Luckhorvan äga Ranstad by Hällarna kalkstenshällar
  Lundtorpet äga Ranstad byar Hällåker åker
  Lyckekärr äga Ranstad by Hässlehorvan åker
  Långbåd ö Ranstad, Västra del av Ranstad by Högby Fyr fyr
  Långebå udde Ranstad, Östra del av Ranstad by Högby Hamn hamnplats
  Långgrundsviken vik Rosenberg lht Högby Hamn hamnplats
  Långhagen äga Rosendal lht Högby Löt sandbacke
  Långeholmen äga Rändel gård Höglundhorvan äga
  Långeholmsudden udde Räve Slätt torp Intaget, Lilla åker
  Långålen äga Rören lägenheter Intagesgatan väg
  Löten äga Sandby by Isbeten äga
  Löten öppen terräng Sandby by Jämmerdalen åker
  Maaren, se Hornsviken sjö Sandby by Jämmerdalen åker
  *Maren, se Hornsjön sjö Sandby by Jäppen grund
  Mensalvar äga Sandby by Jättbacken höjd
  Mensalvret terräng, Binnerbäck Sandtorp lht Kalifornien äga
  Mossgälegölen äga Skarpåker gd Karlakullen åker
  Moskog äga Skogsby by Karlamåsen mosse
  Moskog skog Skogsby by Karlaskogen skog
  Moskogen äga Skogsby by Karlaängen åker
  Munkegårds träde äga Skogsby by Kastlan åker
  Norräng äga Skolhuset skola Kesnäsen näs
  Nygärdsängen äga Skriketorp by Klockarerenen brick
  Nygårdsängen skogsmark Skriktorp by Klosterholmen udde
  Odenstens horvan stensättning? /Se Skriktorp by Klosterholmen udde
  Ordudden udde Skriktorp by Klostert fornborg
  Ordudden udde /Se Småland, Lilla by Knokgatan väg
  Oräddershorva äga Småland, Lilla by Kobråten äga
  Den helige Ottos klosterruin Saknas Småland, Lilla by Kocklelotten äga
  Oxdjupet äga Småland by Kohagsudden udde
  Oxlebackeudden udde Spikbråten lht Komarken utmark
  Paradis skogsmark? Staden smålägenheter Komarken utmark
  Parken skogsmark Staden Bahia samling av smålägenheter Korsalvar alvarmark
  Pilekärr äga Stationen järnvägsstationen Koskällan betesmark
  Porskärr delvis uppodlad sumpmark Stensborg lht Klackhögen backe
  Porsskärret äga Stjärneberg lht Krockel Backe höjd
  Pustenborg äga Storskogen torp Kroppordet udde
  Puttan äga Sänkedal lht Kropp Orde udde
  Ranselii horva äga Sörgården gd Kryddhagen äga
  Rysskärret äga Torp hemman Kullen åker
  Råkärren äga Torp hemman Kvarnhorvan äga
  Räveskift äga Torpet gård Kvarnlotten åker
  Räveslätt äga Torpet gård Kvarnåkern åker
  Rödvik äga Torpet lht Kålbacken höjd
  ?Rödviks horva äga Vedborm by Källarlotten åker
  Rölund äga Vedborm by Källotten åker
  Rölund skog Vedborm by Källängen äga
  Rötbänksholmen udde Vedborm by Käringgrop håla
  Rövik åker Vedborm by Käringgrop äga
  Sandby skog skogsmark Vedby by Käringlåret holme
  Sandbyskog skogsmark Vedby by Käleksgatan väg
  Sandbäcken äga Vedby by Kärrsnäsen, se Kärrsnäsudden udde
  Sandkärret äga Vedby by Kärrsnäsudden udde
  Sandviken vik Vedby by Kärrsnäsudden udde
  Sandviken äga (vik?) Vedby Gård gd Kärrsnäsudden udde
  Sandviken bukt Vedby Gård gd Ladhorvan äga
  Saxrörshällen äga Vedby Skog lägenheter Ladugårdsviken insjö
  Saxerörsslätten slätt Vedby Skog lägenheter Landborgen landborgssträckning
  Senapsflaten äga Vikmon lht Landborgen landborgsstäckning
  Sisshorveholmen udde Vikmon lht Lilla Grund grund
  Siön Maren, se Hornsviken sjö Viksjö by Lillängen äga
  Sjudarehagen äga Viksjö gårdar Lindgrenshorvan äga
  Själgrundsudd udde Västerbyn del av Alvidsjö by Linkullarna äga
  Sjöhorvan äga Västerbyn del av Ranstad by Ljusholmen, se Gjusholmen holme
  Sjöhorvan äga Västergården gårdar Lortändan byväg
  Skabbholmen holme Västergården gårdar Lotten, Mellersta åker
  Skarnlund äga Västergårdsgatan väg Lotten, Nedra äga
  Skarpdelden åker /Se Ålkistan torp Lotten, Norra åker
  Skarpen äga Ålkistan torp Lotten, Södra åker
  Skatarna grund (utskjutande från stranden) /Se Äspelund gd Lotten, Södra äga
  Skeppstäv äga Österbyn del av by Lotten, Södra äga
  Skeppsstäv terräng   Lottgatan byväg
  Skrivareudden udde   Lumphorvan äga
  Skräcksrevet rev   Lutigholm backe
  ?Skålgrundrump udde   Långbåd udde
  Slätingen ö   Långbåden skär
  Smedholmen holme   Långhagarna ägor
  Smörasken äga   Långhorvan åker
  Snappskog äga   Långhorvan äga
  Sodappshorvan äga   Långhorvor ägor
  Spikbråten äga   Långkål ås
  Spikbråten åker och skog   Långlindan åker
  ?Stäppmossen äga   Långängen beteshage
  Stawerör anhpn. av fornminnen /Se   Lökslätterna åkrar
  Stävskärret äga   Lövendalängen betesmark
  Stenudden äga   Marken äga
  Stckebro mosse äga   Marken, Lilla utmark
  Stockebro mosse äga   Mattbet äga
  Stockebro mosse åker   Mellanbeten åker
  Stora Lund äga   Mellanåker åker
  Storhagen äga   Mickelund skog
  Storhagen terräng   Minnsalvaret alvarområde
  Storkärr äga   Minnsalvaret alvarområde
  Storskog skogsmark   Minnsalvaret alvarområde
  Stymlan åker /Se   Moskog skogsområde
  Surpärrviken vik   Moskoggatan, se Moskogvägen väg
  Syltan äga   Moskosvägen, se Moskoggatan väg
  Syltan vik   Mossen område
  Syltehamn vik   Mottses Hage äga
  Södra mossen äga   Munksbölegatan väg
  Sörlångören näs   Måsarna ägor
  Tingaholmen äga   Måsen mossmark
  Tjockestensskogen äga   Namnlösan åker
  Tjuderbetan äga   Norra Gata byväg
  Tornholmsudden udde   Norra Träd åker
  Tornholmsudde udde   Norra Udde udde
  *Torpsviken vik   Norrgärdet äga
  Torslund skog   Norräng äga
  Torsudde udde   Nygärdet äga
  Torsudde udde   Nylandet åker
  Trankärr äga   Nylandet åker
  Trelleborg(s gata) stenlabyrint /Se   Nylandet åker
  Träsk, se Vedbormeträsk sumpmark   Nylandet ägor
  Träsk, se Vedbormeträsk sumpmark   Nyodlingen åker
  ?Träskelund äga   Näsen ägor
  Träsklundsudden äga   Näset äga
  Trätan udde   Näset äga
  Tuvetegskärret äga   Näsgatan byväg
  Tuvkärret äga   Oförnöjdan äga
  *Täljstensberg berg   Ollgatan väg
  Tället äga   Ordudden udde
  Tärnholmen holme   Ormkullen åker
  Tärnholmen ö   Oräddhorvan hage
  Törnhorvorna äga   Oräddoxeln oxel
  Ulvekärr äga   Oxdjupet sidd
  Utmossen äga   Oxelholm holme
  Utrölunden äga   Per Svenssons Gata väg
  Vargelund äga   Pilkärr kärr
  Vedbormeträsk sumpmark   Porskärr kärr
  Vedbormeträsk sumpmark   Porskärr kärr
  Vedbormeträsk sumpmark   Porskärr kärr
  Vedbormeträsk sumpmark   Predikstolen klivstätta i stenmur
  Vedborns mosse äga   Predikstolen klivstätta i stenmur
  Vedborns träsk sjö   Putten äga
  Vedborm träsk mossmark   Puttgatan byväg
  *Vedborm ö ö ?   Pålhagen äga
  Vedby alvar alvarområde   Pålhaggatan väg
  Vedby borg, se Borge-eda fornborg   Päronbacken äga
  Vedby skog äga   Pärkullen äga
  Vedbyskog ägomark och skogsmark   Renkullan äga
  Vedby Träsk äga   Rumslätt åker
  Lilla Vedbyträsk äga   Rysse Rändel djupränna
  Vedbyträsk mossmarker   Rändeln åker
  Vedbyträsk sumpmark   Röda Hunden åker
  Vedbyträsk sumpmark   Rödlunden äga
  Vedbyträsket sjö /Se   Rödvik mosse
  Vikmon äga   Rödvik åkrar
  Viksjöhultet äga   Sandby Dapp vattenkärr
  Vrakholmen flytande holme   Sanby Sjögata byväg
  Vårdhusbacken äga   Sadby Skog ägor
  Våthorvan äga   Sandby Vik vik
  ?Värngård äga   Sanden åker
  Västra mossen äga   Sanden äga
  Västra strandkumlet kummel   Sandgrundet grund
  Ytan äga   Sandhorvan äga
  Åleglötan äga   Sandlotten åker
  Ålkistan äga   Sandviken vik
  Ålkistan ägomark   Sandviken vik
  Åsbacken höjd   Sandåkern ägor
  Lilla Åshorvan äga   Själbåden skär
  Stora Åshorvan äga   Själbåden holme
  Älgamossarna äga   Själbåden holme
  Älgamossarna mosse   Själbåden holme
  Ällebeten äga   Själbådengrundet grund
  Äskekärrsmossen äga   Själe Grund grund
  Ökudden Södra udde   Själgrund udde
  Östersjön hav   Sjögatan byväg
  Östra hägnen äga   Sjögatan byväg
  Östra mossen äga   Sjögatan byväg
      Sjöhorvan äga
      Sjölotten äga
      Sjölotten äga
      Sjömarken utmark
      Sjön Saknas
      Sjön Saknas
      Sjön Saknas
      Skabbholmen holme
      Skaftlindor åker
      Skarpåkern åker
      Skata grund
      Skatarna flundergrund
      Skogen utmarksägor
      Skogen ägor
      Skogen, Norra äga
      Skogen, Stora skog
      Skogen, Södra äga
      Skogshorvan äga
      Skomakarehorvan äga
      Skräcksåker äga
      Skräppåkern åker
      Skurran skog
      Skålgrund grund
      Slätten äga
      Slättingen holme
      Slättningen holme
      Smedbiten äga
      Smedhorvan, se Grindåker äga
      Smedtomt äga
      Smedudden udde
      Smörhålan åker
      Snabborna ägor
      Sodapp håla
      Sparvhorvan äga
      Springarehorvan äga
      Staggmossen äga
      Stenhult äga
      Stockbro bro
      Stohagen betesmark
      Storkärr kärr
      Storskog ägor
      Strandhorvan äga
      Stubbhorvan äga
      Stångfall äga
      Stöveln åker
      Stövelnäsan åker
      Stövelskaftet åker
      Surpärviken vik
      Sven-Månshorvan äga
      Syltan vik
      Syltehamn vik
      Syltehamn vik
      Sörledens Dapp kärr
      Sörledens Dapp kärr
      Sörlångören udde
      Sörlångören udde
      Sörlångören udde
      Tingsholmen holme
      Tingshorvan äga
      Tingskullen höjd
      Tingsstenen sten
      Tjuderbeten äga
      Tomten äker
      Tomten äga
      Tomten äga
      Tomten äga
      Tomten äga
      Torget plan
      Torget, Lilla plan
      Tor Holm holme
      Tornbeten äga
      Tornhem jord
      Torparehorvan äga
      Torparemossen mossmark
      Torpet äga
      Tors Udde udde
      Trankärr kärr
      Trulsmåsen mossmark
      Trumman äga
      Trädet, Lilla åker
      Trädet, Stora åker
      Trädet, Stora åker
      Träldomen åker
      Träsket ägor
      Träsket ägor
      Träsket mossmark
      Träsket mossmark
      Träsklundsmåsen mosse
      Tutegar äga
      Tvärgatan väg
      Tället åkrar
      Tällshorvor åkrar
      Täppan åker
      Täppan åker
      Tärnholmen holme
      Tärnholmen holme
      Törne Gata byväg
      Törnhorvan äga
      Törnhorvan äga
      Törnhorvatenen sten
      Utmarken betesmark
      Utmarkerna ägor
      Vaktareängen äga
      Vallgatan byväg
      Vallgatan byväg
      Vattengården, Norra stenbro
      Vattengården, Södra stenbro
      Vedborm Träsk mossmark
      Vedborm Träsk mossmark
      Vedborm Träsk mossmark
      Vedby Skoggata väg
      Vedby Träsk mossmark
      Vedby Träsk mossmark
      Viderströms Gata väg
      Viken = Hornsviken insjö
      Viken = Hornsviken insjö
      Viken insjö
      Vikgatan väg
      Viksjögatan väg
      Viksjöhultet, se Hult ägor
      Vägen, Nya landsväg
      Vännerskogen skogsmark
      Västerhorvan äga
      Västersjön Saknas
      Yxhorvan äga
      Åkerlunden äga
      Åldammen fördämning
      Ålembacken åker
      Åsbacken utmark
      Åsen grund
      Åsen grund
      Åsgatan byväg
      Åshorvan åker
      Åshorvan åker
      Åshorvan åker
      Älgamåsarna mossmark
      Ängelbacken höjd
      Ängen äga
      Ängen äga
      Änglotten åker
      Ängträdet äga
      Ören, Mellra äga
      Ören, Södra äga
      Östra Sjö = Östersjön Saknas

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.