ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Källa socken : Åkerbo härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 6 Bebyggelsenamn : 12 Naturnamn : 38
  Högnäs udde udde /Se Källa sn Alvaret utmarksområde
  Jakobsgrundet grund Källa sn Alvaret utmarskområde
  *Jakobsgrund grund Ballbo, se Ballbokärr gårdar Digerflisan häll
  *Kvarnbådar grund Björket lht Ellhorvan äga
  *Kvarnstadbådar grund Hagelstad by Eskils Mosse stor mosse
  Källa hamn hamn Honungstorp by Eskils Mosse mosse
    Högnäs by Flaten äga
    Kvarnstad by Glad djup i mosse
    Källa Hamn hamn och samhälle Grävkärr äga
    Petersénstorpet lht Gubbens Hage åker
    Risnäs gård Hagelstadarnas Måse mossmark
    Rändel gård Hamnen, Södra del av Källa Hamn
      Högnäs Vik vik
      Jakoben grund
      Jättstenarna fornminne
      Kalkugnen gammal kalkugn
      Klockstenen gråsten
      Kon ö
      Krunan sättställe
      Kyrk Ene äga
      Källbo Berg bergsbrott
      Landborgen väg
      Lisettes Hage gammal boplan
      Måsledet äga
      Möckelhorvan åker
      Nyckelsten stor sten
      Pilkärr kärr
      Rokskogen björkdunge
      Rändelmåsen mosse
      Sockrör stenrör
      Storkärr vattenkärr
      Sörgärdet åkrar
      Träd åkrar
      Vibo Alvar betesmark
      Visalvar alvarområde
      Vårdbytsbacken höjd
      Åsbacken höjd
      Åshorvan, Stora åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.