ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Fågelfors socken : Handbörds härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 63 Naturnamn : 277 Bebyggelsenamn : 288 Naturnamn : 652
Fågelfors sn /Se Alekärret åker Fågelfors sn /Se Abborregölen f.d. göl
Fågelfors bruk /Se Alstockemossen åker Basthult torp Alekärret odlad mosse
Fågelfors sn /Se Andfloen åker Fågelfors socken socken Almebäcken bäck
-bo/-boda eled i bebn /Se Applelyckan ägomark Fågelfors socken socken Altartavlan lokalitet
Ekelund, se Hytten Saknas Arvingsmossen åker Fågelfors sn Arvingsmossen mosse
?Forsaryd by Avesjö sjö Fågelfors sn Arvingsmossen odlad mosse
Forsaryd gdar Bastgöl tjärn Fågelfors sn Avesjö sjö
Forsaryd by Bastgölsmossen åker Fåglafors sn Avesjön sjö
Forsaryd by Basthult åker Fågelfors sn Avesjön sjö
Forsaryd by Bastkärret åker Fågelfors sn Bastebacken backe
Forsaryd by Bergkärret kärr Fågelfors sn Basthultegöl göl
Forsaryd by /Se Bjurkärr ägomark Fågelfors sn Basthultegöl göl
Forsaryd by /Se Blekingehagen skogsområde Askeryd t Basthultekärr odlad mosse
Fågelfors poststation /Se Blåkärrsmossen åker och mosse Askeryd t Basthängslen odlad mosse
Fåglabo by Bosgöl tjärn Backen hmd Bastumossen odlad mosse
Fåglebo by /Se Brantekärret kärr Backen hemmansdel Baståkern åker
Gamblabøte, se Gamlehult? by Brosgöl tjärn Basthult bs Bergmossen odlad mosse
Gamlehult by Brosgöl tjärn Basthult hemmansdel Berkegöl göl
Gamlehult by /Se Brudekärr ägomark Basthult bs Berkegöl göl
Gryssebo gd Bruksfällan skogsmark Bidhult t Bikupestenen sten
Gryssebo gd Brunnskärret åker Bidhult, Lille t Biskämslyckan åker
Gryssebo gård Brynesten sten Bidhult t Bjurkärret odlad mosse
Gryssebo gd /Se Brynesten sten?(gränspunkt) Björkelund lht Bjälkefällan åker
Gryssebo gd o. by /Se Brånkärret åker Björkelund lht Björkebacken backe
Gryssås gd Brännan röjning Blankaström kraftstation Björnehål otillgängligt ställe
Gryssås by Brännkärrsfällan ägomark Blankes kraftstation kraftstation Björnemosse mosse
Gryssås gård Brännmossen mosse Blomsterkulla lht Blankebro bro
Gryssås by /Se Busemossen åker Busetorpet t Blankehål hölj i å
-hult eled i bebn. /Se Buten åker Början t Blankeström ström
?Hyltan gd Dalsmossen åker Början torp Blekelandet åker
Hyltan gård Dammen tjärn Början t Blekingehagen hage
Hyltan gd /Se Dammkärret, Lilla mosse Dalen t Blekingshagen hage
Hytten = Ekelund lht /Se Dammkärret, Stora mosse Dalen hmd Blekingsmossen odlad mosse
Häradsmålen gd /Se Dikeskärren mosse Dalen t Blekingsmossen åker
Hässelås gård Dunemossen åker Dalen hemmansdel Bleks del av åker
Hässleås gd /Se Duneskogen skog Dalsborg lht Blågölen f.d. göl
Kisebast by Dånbäckemossen mosse Dalsborg lht Blåstenslyckan åker
Kisebast by Ekhålet åker Davidlund hmd Blåstenslyckan åker
Kisebast by Ekkullen skogsmark Davidlund hemmansdel Bodmossen odlad mosse
Kisebast by /Se Elversmad ägomark Davidlund hemmansdel Bolet åker
Kisebast by /Se Emmarsgöl tjärn Ebeneser lht Bosgöl(?) göl
Kisebast gd /Se Flottgöl tjärn Ekabo t »Bosgöl», se Båssgöl göl
*Kloabodha by /Se Forsarydsskog triangelpunkt Ekebo torp Bredvadet ställe
Klobo by Fotehägnen skog Ekelund lht Brobäcksbackarna backar
Klobo by /Se Frasnegöl tjärn Ekelund lht Brokärret bete
Kronobo by /Se Fåglebo göl kärr Ekenäs lht Brosgöl(?) göl
Lixhult by *Fåglebovägen landsväg Ekenäs lht Brosgöl göl
Lixhult by *Fåglebovägen landsväg Eklunda lht Broängen äng
Lixhult by Fåglehalsmossen mosse Ernebo t Bruekärr odlad mosse
Lixhult by /Se Fåglemosse mosse Farstorp t Bruksfällorna hage
Lixhult by /Se Gastbacken skogsmark Farstorp t Brunnsbacken åker
Mörtsjöhorv tp /Se Gatmossen mosse Fläskefällan bs Brunnsbacken vägbacke
-ryd eled i bebn. /Se Granegöl tjärn Foglebo by Brunnsesbut sten
Sjötorp by Grangölsmossen mosse o. åkrar Forsaryd by Brunnshagen åker
Sjötorp by Grankärret ägomark Forsaryd by Brynesten sten
Sjötorp by /Se Grundet ägomark Forsaryd by Brynesten sten
Snabberyd gård Grundmon skogsmark Frasnegöl t Brånkärren odlad mosse
Snabberyd gd /Se Gryssebo sjö sjö Fredriksberg lht Brånåkrarna åkrar
-stad eled i bebn. /Se Gryssjön sjö Fridhem lht Brånåkrarna åker
*Tomta by Gryssjön sjö /Se Fågelfors brukssamhälle Bråtlandet åker
-torp eled i bebn /Se Grytsjön f.d. sjö Fågelfors gd Bråtlandet åker
Trånshult by /Se Grytsjön mossar Fågelfors bruk Bråtlandet åker
*Östra gården gd Gräsmossen åker Fåglebo by Bråtlandet åker
  Gröndal boplats Fåglebo by Brännekärret åker
  Gröndal skogsmark Fåglebo by Brännerisbacken vägbacke
  Grönegata skogsmark Fällan t Brännmossefällan skog
  Grönemosse mosse Gamlehult by Brännmossen mosse
  Grönemosse, Lilla mosse Gamlehult by Bunkeberg berg
  Gubbelycke åker Gamlehult by Busemossen åker
  Gubbemossen åker Gamlehult by Bussemossen odlad mosse
  Gummekärr kärr Grindmossen lht Buten åker
  Gäddegöl tjärn Grindmossen lht Buten åker
  Gäddegöl tjärn Gropen f.d. torp Byggesgärdet åker
  Gärdesgölen tjärn Grundet lht Båssgöl göl
  Halshorvan kärr Grundet lht Bölefällan bete
  »Hesleåås» ekskog /Se Gryssebo gård Dalehägnen åker
  Hjortegöl tjärn Gryssebo, Lilla t Dalemossen odlad mosse
  Holmen skogsmark Gryssebo gd Dalen odlad mosse
  Hopaparken skogsmark Gryssebo by Dalsgärdet åker
  Hultet skogsområde Gryssebo, Lilla hemmansdel Dammkärren oodlad mosse
  Hultfällemon skogsmark Gryssebo, Stora hemmansdel Dammslyckan åker
  Hultgrensmossen skogsmark Gryssås by Dantelirehagen skog
  Hulthagen skogsmark Gryssås gd Dicke-Jödde-backen vägbacke
  Hultsbroängen mossar? Gryssås gård Dikeskärret odlad mosse
  Hundenabben ö Gryssås gård Doremosse mosse
  Husarhägnen åker Gröndal t Dragvalls hägnen åker
  Hyckelsberget berg /Se Gröndal t Drakefloen floe
  Hyttefloen kärr /Se Gröndal bs Dunemossarna mossar
  Hålkärret ägomark Gröndal t Dämsbäcken bäck
  Hålkärret ägomark Gröndal t Ekehagen hage
  Hållhaspehagen skogsmark Gröndal torp »Elversmad», se Älversvad åker
  Häckleberget ägomark Grönskog lht Emmarsgöl, se Ämmas göl göl
  Hällekärret ägomark Gölen f.d. hemmansdel Emmasgöl göl
  *Häradsbacken höjd? Hagaberg lht Fageräng kärr
  Högebergsmossen mosse Hagalund lht Flesgärde åker
  Högsby å del av Emmån Haganäs lht Floen äng
  Hökekärret åker Hagen bs Flottgöl göl
  Hökeskogen skog Hagen bs Flottgöl göl
  Höljekärren mossar Hemgården lht Fotehägnen skog
  Idåsgölen, Västra tjärn Horvan lht Frasnegöl göl
  Idåsgölen, Östra tjärn Horvan t Frasnegöl göl
  Intaget skogsområde Horvan lht Fröhällarna berghäll
  Istermossen mosse Horvan lht Fröhällarna väg
  Jöddemossen åker Hyltan gård Fulekärr äng
  Kallarekärren ägomark Hyltan hemman Fåglebobackarna backar
  Kallkärr skogsmark Hytten lht Fåglehalsmossen mosse
  Kappekärr åker Hägnebacken hmd Fåglemossen odlad mosse
  Kasseberg skogsmark Häradsmålen hmd Fårefällan hage
  Kiddhålsgärdet ägomark Häradsmålen gård Fårehagen skog
  *Kidhiasiø (=Sjötorpesjön) sjö /Se Häradsmålen hemmansdel Fårehagslyckan åker
  Kisebastesjön sjö Hässelås gård Fäholmen ö
  Kistemossen mosse Hässleås gd Fäholmen udde
  Kittekärr skogsmark Hässleås gård Fällan hage
  Klevegöl sjö Hässlåse kvärn kvarn Gagnslösa mosse
  Klintekärrsskiftet kärr Högalund lht Gastebacken skog
  Klobo göl tjärn Höganäs lht Gatemossen mosse
  Klobosjön sjö Högfors lht Getehällarna hällar
  Klobosjön sjö Högshult lht Glofsmossen odlade mossar
  Knappkärret ägomark Idås t Gockan vik
  Kolsjön sjö Idås t Gockebacken vägbacke
  Kolsjön sjö Järdalund lht Gockeviken vik
  Komossen mosse Karlsborg lht Granegöl göl
  Kopparbäcksfällan skogsområde Karlsborg lht Granegöl göl
  Krokhagen skogsområde Karlsfors lht Granehorvan granskog
  Krokhagen skogsområde Karlslund t Granekärret åker
  Kronobo göl tjärn Karlslund f.d. bs Grangöl göl
  Kvillehagen hage /Se Karlslund t Grindekullen åker
  Kvilläng åker /Se Kisebast by Grunnebacken backe
  Kyan ägomark Kisebast by Gryssjön sjö
  Källehagen skogsmark Kisebast by Gryssjön sjö
  Källekärret kärr Klacken hmd Gryssåseviken vik
  Källhagsfällan skogsmark Klacken hemmansdel Grytsjön sjö
  Kätten åker Klacken hemmansdel Grönemosse mosse
  Lassebråte terräng Klobo by Gubbebacke backe
  ?Leksjön, Nedre, jfr Övre Leksjön sjö Klobo by Gubbelycke åker
  Leksjön Nedre sjö Klobo, Stora gård Gubbelyckan åker
  Leksjön, Övre sjö Klobo gårdar Gubbemossen åker
  Leksjön, Övre sjö Klobo by Gubbemosse odlad mosse
  Leksjön, Nedre o. Övre sjöar /Se Klobo, Lilla by Gubbemossen odlad mosse
  Lerviken åkerlappar Klobo, Stora by Guckebackarna backar
  Lijksiön, se Leksjön, Övre sjö Kronobo gård Guckeviken vik
  Lilla kärr ägomark Kronoboda by Gummekärr kärr
  Lundhagen mosse Kronebo by Gungorna ängar
  Lyckemossen ägomark Krusetorpet t Gäddegöl göl
  Långegöl tjärn Kvarnlunda hmd Gäddegöl göl
  Långekärr åker Kvarnlunda hemmansdel Gärdsgatan bygata
  Långe mosse ägomark Kvarntorp t Gölegärdet åker
  Långemosse mosse Kvarntorp lht Gölemossen åker
  Långemossen skogsmark Källtorp t Gölemossen odlad mosse
  Lönnkärret mosse Källtorp t Gölen göl
  Maden kärr Lixhult gård Gölen göl
  Mon skogsmark Lixhult by Göleträdan åker
  *Moreån å Lixhult by Gölängen åker
  Morån å Lixhult by Hackebacken vägbacke
  Morån å Ljusholm t Hackehagen skog
  Morån å Ljusholm kvarn Hacket åker
  Morån å Ljusholm t Hagelyckan åker
  Månsekärret åker Lugnet lht Halsaspehagen hage
  Märreslätten ägomark Lund f.d. torp Haklan ström
  Möllaremossen skogsmark Lundtorp t Haklan berg
  Mörkehålamossen åker Lundtorp t Hakleberget berg
  Mörkret ägomark Lunkavischen bs Hakleberget berg
  Mörksjöhatt ö Lybeck torp Halsaspekärret äng
  Mörksjön sjö Lyckan hmd Hammarsbackarna vägbackar
  Mörtsjön sjö Lyckan hemmansdel Hammersbackarna backe
  Mörtsjön sjö Lyckhult lht Hemgärdet åker
  Nybymosse åker Lövberg lht Hemkärret åker
  Nybyskog triangelpunkt Lövdal t Hemkärret åkrar
  Nykärrsmossen åker Lövedal t Histermossarna odlad mosse
  Nyrödjan åker Lövedal lht Hjortegöl göl
  Nötebro bro Maden hmd Hjortegölsmossen oodlad mosse
  Nötån å Maden hemmansdel Hjortåsen ås
  Nötån å Malmen t Holmströmebottnarna kolbottnar
  Nötån å Malmen t Hopalanden åkrar
  Oppemossen åker Mörtsjöhorv t Horseberg berg
  Opphägnen betesmark? »Mörtsjöhorv», se Mösjöhorv t Horvet skog
  Ormkärret ägomark Mösjöhorv t Hulthagemossen odlad mosse
  Osmossen ägomark Nyby t Hulthagen skog
  Paltemossen åker Nyby gård Hultsbrogärdet åker
  Pinan kärr Nyby torp Hunnenabben udde
  Pipera ägomark Nybygget t Hyckelsberget berg
  Pliktkärret åker Nybygget torp Hyttefloen kärrmark
  Porsgöl göl Nyenäs t Hålkärren åker
  Pukegöl tjärn Nylund lht Hålkärret kärr
  Punktkärret mosse Nylund lht Hålkärret åker
  Punktkärret kärr Näset t Hålkärret odlad mosse
  Puntemossen åker Näset f.d. hemmansdel »Hållhaspehagen», se Halsaspehagen hage
  Ramsö ö Nötebro lht Hägnelyckan åker
  Ryningen sjö Nötebro lht Häkleberget berg
  Ryngen f.d. sjö Odlingen hmd Hällansbacken backe
  Ryningen sjö Odlingen gård Hällekärren mosse
  Ryngen f.d. sjö Odlingen bebyggelse Hällekärrsgölen göl
  Ryningen sjö /Se Orrebäck t Hällevasseholmen f.d. holme
  Ryningen sjö /Se Orrebäck torp Hällevassekällan källa
  Rysslyckan ägomark Oskarsborg lht Hällåkern åker
  Ryttareberget triangelpunkt Oskarsborg lht Hällåkersbacken vägbacke
  Ryttaremossen åker Pottaskehuset f.d. hus Häradsbäcken bäck
  Råttmossen mosse Prästgården Saknas Häradsmålegöl göl
  Räfsekärr kärr Punkten t Hästefällan hage
  Rävmon skogsmark Pölen t Hästefällemossen oodlad mosse
  Rödgöl tjärn Pölen torp Hästensäng(?) ställe i Nötån
  Rödgölemossen åker Pölen bs Hästesäng äng
  Rönien Lacus, se Ryngen f.d. sjö Risbygget t Höckelsberget berg
  Rösslan ägomark Rosenborg lht Högeberg berg
  Sandlidshagen skogsmark Rosendal lht Högeberg berg
  Sandsjön sjö Rosengården lht Högehäll berg
  Sandsjön (=Sjötorpesjön) sjö /Se Rosenlund lht Högemo skog
  Sarvegöl tjärn Rosenlund lht Högmolyckan åker
  Sjustenar gränsmärke Roteberg t Högstegryt backe
  Sjöhagen mosse? Roteberg t Hökebacken backe
  Sjökullasjön sjö Röhäll bs Hökebäcken bäck
  Sjölyckan åker Röhäll hus Hökebron bro
  Sjömossen åkrar Sakerstian hus Hökebäcken bäck
  Sjötorpssjön sjö Salem lht Hökeskogen skog
  Sjötorpesjön sjö /Se Sandbäckshult lht Höljekärren kärrmarker
  Skarubrokärret ägomark Sandslätten bs Idåsebackarna ås
  Skräddaremossen ägomark Sandsläten torp och stugor Idåsebackarna vägbackar
  Skvalegöl tjärn Sandslätten lht Intaget åker
  Skylsfälleängen mosse Sjöbo lht Intaget åker
  Skylsvallen åker Sjöbotten bs Intaget åker
  Skärvet ägomark Sjöbotten stuga Joan-Larse-gärdet åker
  Sköregöl sjö Sjöholmen lht Jonsasmosse udde
  Slottet ägomark Sjönäs t Järnkärrsviken vik
  Slätmon skogsmark Sjönäs t Järnkärrsviken vik
  Slätmon skogsmark Sjötorp by Jättebåsen klyftor
  Slätängen mosse? Sjötorp by Jättekamrarna bergsklyftor
  Smedhägnen ägomark Sjötorp by Jönsehägnen tomt
  Småkärret mosse Sjötorpet t Jönsestället tomt
  Snappshultefällan skogsmark Sjötäppan lht Kafsashagen hage
  Snuslyckan åker Sjöudden lht Kallarehäll berg
  Spångkärret mosse Sjöudden lht Kallarekärren kärrmark
  Starkkärret åker Skogsbrynet lht Kallarekärren odlad mosse
  Stengöl tjärn Skylsfällan t Kalle-torpare-mossen åker
  Stenkullen kulle? Skylsfällan f.d. torp Kallgården åker
  Stenudden udde Skylsfällan torp Kalvefällekällan källa
  Stora kärr åker Skärvet t Karlsbäcken(?) bäck
  Storekärr åker Skärvet torp Kasseberget berg
  Storkärret mosse Skärvet lht Kasseberg hage
  Stubbängen åker Smed-Pers bs Kastleklint höjd
  Sumparna kärr Smedtorpet t Kattegöl göl
  Svartegöl göl Smedtorpet t Kattemossen oodlad mosse
  Svartehål ägomark Smedtorpet f.d. torp Kilen äng
  Svartevad åker Snabberyd gård Klackö ö
  Svartkärret Lilla kärr Snabberyd gd Klevegöl göl
  Svartkärret Stora kärr Snabberyd gård Klinteberget berg
  Sängelsgöl tjärn Stenkullen lht Klinten berg
  Tillfällehagen mosse och skog Stensryd lht Klintestenen skälsten
  Tjärdalen, Gamla terräng Stensö lht Klintängen äng
  Togöl tjärn Strömsborg lht Klobosjö sjö
  *Trandån å Strömsdal lht Klobosjön sjö
  Tränsemossen mosse Strömsdal lht Klobosjön sjö
  Trätefällan skogsmark Strömsholm lht Klubberasmo skog
  Tvillingsmossen åker Sureputt bs Klämmesten sten
  Ugglemon skogsmark Svindlan kvarn Knuttesgrotta håla i marken
  Uveberget skogsmark Svindlan f.d. kvarn Koek lokalitet
  Varggropslyckan ägomark Sågen f.d. torp Kofällan skog
  Vedkärren kärr Sängelshorvet t Kohagen hage
  Vedkärret åker Sängelstorpet t Kohagen hage
  Venegöl tjärn Sängelstorpet, se Sängelshorvet t Kohagen skog
  Venen kärr? Tallbacken lht Kokehorvan åker
  Venskogen skogsmark Tidaholm lht Kolesjön sjö
  Venängarna ägomark Torpet t Kolfällemossen odlad mosse
  Vicklevad vadställe Tresnibben lht Kolmilebacken vägbacke
  Vindegrytsholmen skogsmark Trånshult by Kolsjön sjö
  Åkerbrokärret kärr Trånshult by *Kolsjörompa, se Koserompa mosse
  Ålebäckskärret åker Trånshult by Komossen oodlad mosse
  Ålegöl sjö Trånshult by Komossen skog
  Älgkärret ägomark Trånshultesåg såg Komosseviken vik
  Älgstigen skogsmark Trältorp t Kopparbäcksbacken backe
  Öjasjögöl tjärn Trätefällan t Korserumpa odlad mosse
  Öjasjön sjö Tälleklack t Koserompa mosse
  Öjasjön sjö Ulriksberg t Koudden udde
  Ömossen ägomark Ulriksberg f.d. t Kronebolyckan åker
  Ömossen skogsmark Venen t Kråkeviken vik
  Örebäckskärret kärr Venen lht Kullarna åker o äng
  Övranäs skogsmark Åfors lht Kungsbäcken äng och skog
  Övresjön sjö Ålebäcken t Kvarnekärret f.d. odlad mosse
    Århult t Kvillehagen hage
    Åsebo bs Kvilläng äng
    Åsebo f.d. bs Kvilläng slåtter o. åker
    Älgstigen t Kvillängsgärdet åker
    Älgstigen f.d. torp Kvärnebron bro
    Ärnebro t Kvärnemon skog
    Ärnebro t Kya(?) källa
    Öesjö torp Kyan källa
    Öesjö t Kyemossen odlad mosse
    Östratorp t Kyrkan åker
    Övranäs t Källegärdet åker
      Källelyckan åker
      Källemossen odlad mosse
      Källestigen åker
      Kärngesvingen vägkrök
      Kättelsberg berg
      Kätten odlad mosse
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdslyckan åker
      Leran åker
      Lergravsåkern åker
      Lerviken vik
      Lettebärsåkern åker
      Lilla-Klobosjö sjö
      Lillegärdena hage
      Lillekärr åker
      Lillelycka åker
      Lille mosse odlad mosse
      Lillgärdet åker
      Lillgärdsåkern åker
      Lillängen åker
      Lindegärdet åker
      Lindekullen höjd
      Logalyckan åker
      Lohorve åker
      Lohorva åker
      Lomön ö
      Lundbergs ökeställ f.d. ökställe
      Lundehagen hage
      Lundekällan källa
      Lustegårdshagen hage
      Lyckemossen odlad mosse
      Långebacke vägbacke
      Långe göl göl
      Långegöl göl
      Långekärr kärrmark
      Långekärr odlad mosse
      Långelid backe
      Långemosse odlad mosse
      Långemossen odlad mosse
      Långerör stenrös
      Långgölemossen odlad mosse
      Långgölemossarna åker
      Långängen åker
      Läckebergsåkern åker
      Löjehöljen hölj
      Lönekärret åker
      Lövö ö
      Lövö ö
      Maden odlad mosse
      Maden odlad mosse
      Maderna ängar
      Malmtaget dalsänka
      Masugnslyckan åker
      Mellangärdet åker
      Mellangölen göl
      Mellanmossen odlad mosse
      Mellanträdan åker
      Millagölen göl
      Mjölåkrarna åker
      Momossen oodlad mosse
      Morebosjön sjö
      Morekastel pelare av sten
      Morekastell höjd
      Morekastleklint berg
      Morån å
      Morån å
      Muggemossen odlad mosse
      Murarlanden åker
      Månseträdan åker
      Måsön ö
      Märreslätten åker
      Möllaremossen odlad mosse
      Mörkehålamossen mosse
      Mörkret åker
      Mörksjö sjö
      Mörksjöhatt ö
      Mörksjöhatt holme
      Mörksjön sjö
      Mörksjön sjö
      Mörksjöön ö
      Mörtesjön sjö
      Mörtsjön sjö
      »Mörtsjön», se Mösjö sjö
      Mösjö sjö
      Mösjöbergen berg
      Nergärdet åker
      Nygärdet åker
      Nymossen odlad mosse
      Nyodlingsmossarna odlad mosse
      Nyodlingsmossen åker
      Nyrödjan åker
      Nyrödjan odlad mosse
      Nyrödjan åker
      Näsehagen skog
      Nötebro bro
      Nötebro bro
      Nötån å
      Nötån å
      Nötån å
      Orreberget berg
      Orreberget berg
      Orreklev råmärke
      Osebacken vägbacke
      Oset bäck
      Oset utlopp
      Oxehagen hage
      Oxehagen hage
      Oxhagen äng
      Oxledalshagen hage
      Paltemossen åker
      Paltemossen odlad mosse
      Per-Axlemossen odlad mosse
      Per-Kalleviken vik
      Per-Sammels tallar träd (tallar)
      Per-Svense-skiften åker
      Plätten gräsbevuxet område
      Porsgöl göl
      Portugal hage
      Pottan vik
      Pottaskekällan källa
      Pottegal åker
      Potteviken vik
      Pukegöl göl
      Pukegöl göl
      Pukemossen odlad mosse
      Punkten höjd
      Pustarebacken backe
      Påstigarestenen sten
      Påvelshorv åker
      Pöleskog skog
      Pölsan odlad mosse
      Ramsö ö
      Ramsö ö
      Renmossen odlad mosse
      Rutorna åkrar
      Rutorna odlad mosse
      Rydspass ställe i skogen
      Ryningen sjö
      Ryningen sjö
      Rysselyckan åker
      Ryttarebergen berg
      Ryttareberget berg
      Ryttaremossarna odlad mosse
      Råttmossen mosse
      Räfsekärr åker
      Rävemossen mosse
      Rävmon mo
      Röegöl göl
      Rögöl göl
      Rögölediket dike
      Rögölsmossen odlad mosse
      Röhällekällan källa
      Röhällelyckorna åker
      Römossen odlad mosse
      Sakerstian åker
      Salebäck åker
      Sandbäcken bäck
      Sandbäckskärret odlad mosse
      Sandlidbacken vägbacke
      Sandlyckan åker
      Sandsjön sjö
      Sandsjön sjö
      Sarvegöl göl
      Sarvegöl göl
      Silletunnebacken vägbacke
      Sinneråkern åker
      Sjustenar skäl
      Sjustene sten
      Sjöfällorna f.d. oxbete
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjölyckan åker
      Sjömossen åker
      Sjömossen åker
      Sjötorpesjö sjö
      Sjötorpesjön sjö
      Sjötorpesjön sjö
      Skattebackarna backar
      Skiterisjö åker
      Skramlehäj åker
      Skrivarekammaren hålighet i berg
      Skutåkern åker
      Skutebacken backe
      Skvalebro bro
      Skvalebrokärren åker
      Skvalebrokärret kärr
      Skvale göl göl
      Skvalegöl göl
      Skvalgölemossen mosse
      Skällehister fälla
      Skärvehagen skog
      Skärvhagsbacken vägbacke
      Skärvmon skog
      Sköregöl göl
      Sköregöl göl
      Sköregöl göl
      Skörekärren åkrar
      Skörekärren odlad mosse
      Slansarebackarna backar
      Slinsarekärren kärr
      Slinsarekärret odlad mosse
      Slottet mosse
      Slottskällan källa
      Slätmad odlad mosse
      Slätmon mo
      Slätängen äng
      Smedgölen göl
      Smedmossen åker
      Smörasken åker
      Smörhålet bete
      Snabberydgölen göl
      Snabberydgölen göl
      Snabberydlanden åker
      Snokebacken vägbacke
      Snokeskiften åker
      Snuslyckan åker
      Snuslyckan åker
      Soldatängen åker
      Solehägnen åker
      Solehägnen åker
      Spanshultebäcken bäck
      Spanseltebacken(?) backe
      Spanshultemon skog
      Spångkärret mosse
      Stackvallsgärdet åker
      Starkekärret odlad mosse
      Stengöl göl
      Stengöl göl
      Stenhagen hage
      Stenkällan källa
      Stenkällan källa
      Stenmon mo
      Stenmon skog
      Stenmurelandet åker
      Stenmurelyckan åker
      Stenudden udde
      Stenudden båtställe
      Stordiket förr bäck nu dike
      Storekärr odlad mosse
      Storekärr odlad mosse
      Storelycka åker
      Storelycka åker
      Storelycka åker
      Storelycka åker
      Storeträda åker
      Storkärret odlad mosse
      Stabbehorvan åker
      Stubbängen odlad mosse
      Sumpan el. Sumparna vik
      Svartegrind grind och vägskäl
      Svartegöl göl
      Svartehål dalsänka
      Svartehål odlad mosse
      Svartemosse oodlad mosse
      Svartevad åker
      Svartevad odlad mosse
      Svartgölen göl
      Svartgölen göl
      Svartkärren kärr
      Svindlan f.d. kvarn
      Svältarebacken backe
      Svältarebackarna backar
      Såen åker och äng
      Sågbacken backe
      Sågegärdet åker
      Sågön ö
      Sängelsgöl göl
      Sörmossen odlad mosse
      Tallehorvan tallskog
      Tittanoga åker
      Tjurberget berg
      Tjärdalsåkern åker
      Tjärdalsåkern åker
      Tjärskulle höjd
      Togöl göl
      Togöl göl
      Togölebackarna vägbackar
      Togöleviken vik
      Tomta åker
      Tomten åker
      Tomterna åker
      Tomtåkern åker
      Torpehagen hage
      Torpehagen hage
      Torpekällan källa
      Torrgöl göl
      Torregöl göl
      Tresnippelyckan åker
      Tresnippen del av skog
      Tretrappebacken vägbacke
      Trollbackarna backar
      Trollkullen skogskulle
      Trollstugan berg
      Trädan åker
      Trännestene sten
      Trätefällan bete
      Trätefällemossarna åker
      Täppan åker
      Täppan odlad mosse
      Täppen åker
      Uddefällan f.d. åker
      Ugglemon skog
      Ugglemon skog
      Uppersta mossen åker
      Uppgärdet åker
      Uppgölen göl
      Uppgölen göl
      Uveberget berg
      Varghiet otillgängligt ställe
      Vargehiet skog
      Vargekärret åker
      Vecklevad ström
      Vecklevad äng
      Vedkärret odlad mosse
      Venerna slåtterängar
      Venarna åker
      Venefällorna hage
      Venegölen göl
      Vindegryte »skärvhie»
      Vindegryte del av å
      Vindegrytshagen hage
      Vindegrytskällan källa
      Vindegrytslyckorna åkrar
      Vindegrytsmossen åker
      Vistenelyckan åker
      Vistnelyckan åker
      Vrångåkersgärdet åker
      Åkerbro bro
      Åkerbrokärret äng
      Ålebron bro
      Ålebäcken bäck
      Ålebäcken bäck
      Ålebäcksviken vik
      Ålegöl göl
      Ålegöl göl
      Ålhushagen hage
      Åsebobacken vägbacke
      Åsefällan skog
      Åskebrännan skog
      Älgkärret kärr
      Älgkärret odlad mosse
      Älversvad åker
      Ämmas göl göl
      Emån å
      Ämån å
      Ängedalarna ängar
      Ängelyckan åker
      Ängemossen odlad mosse
      Ängen odlad mosse
      Änghagsbacken backe
      Ärnån å
      Ärnebro bro
      Ärnån å
      Äskebäcken kärr
      Äspemossen mosse
      Öesjö sjö
      Öesjö sjö
      Ömossarna odlade mossar
      Ön beteshage
      Örebäcken bäck
      Örebäcken bäck
      Ösjödamm dammfäste
      Övresjön sjö
      Övresjö sjö

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.