ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Döderhults socken : Stranda härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 49 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Barnskären holmar    
  *Bergö udd udde    
  Burskär, Låga holme    
  Eneholmen holme    
  *Fettja udd udde    
  Finnrevet grund    
  Fittjaudd udde    
  *Fittja udd udde    
  *Fittjauddsvik vik    
  Fitjö (resp. Fittjö) del av ö    
  Furugrunden grund    
  *Furöhamn vik    
  Furön ö    
  Fågelöarna holmar    
  Fågelöarna holmar    
  Grässkären holmar    
  *Hammöholm holme eller udde    
  *Kalvskär holmar    
  *Karten holme eller grund    
  Kiddeholmen holme    
  *Koholmen holme /Se    
  Kronholmarna holmar    
  Kronholmarna holmar    
  Litlö ö    
  Långloviken vik    
  Mynterhäll holme eller grund    
  *Oxleviken vik    
  *Roneholm holme    
  *Roneklant holme    
  Runnö ö    
  Rödskär, St. o. L. holmar    
  *Saltviken vik    
  *Saltviken, L. vik    
  Saltö ö    
  Saltö holme    
  Saltö holme    
  *Sandskär holme    
  *Skarven, St. holme    
  *Skomakareskär holmar    
  *Smältesund sund    
  *Starön, se Storön ö    
  Storön ö    
  *Stångehamn sund    
  *Stånghamn sund eller vik /Se    
  Stångehamn, St. hamn    
  Stångeudde udde    
  Träthällarna grund    
  Viskär, N. holme    
  *Älveholmen holme    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.