ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Oskarshamns stad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 43 Naturnamn : 220 Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 500
Saknas Saknas Alholmen ö Oskarshamn stad Alen åker
Oskarshamn stad Anders Petters Sten undervattensgrund /Se Oskarshamn stad Alholmen holme
Oskarshamn stad Applegrundet ö Oskarshamn stad Almåkrarna åkrar
Oskarshamn stad /Se Aspö ö Oskarshamn stad Anders - Petters sten ugr
Oskarshamn stad Badholmen ö Oskarshamn stad Applegrundet holme
Oskarshamn stad /Se Badholmen ö Oskarshamn stad Aspholmen, se Äspeholmen holme
Oskarshamn stad Barlastholmen ö Oskarshamn stad Axelsmosse odlad mosse
Oskarshamn stad Beckholmen ö Oskarshamn stad Badholmen holme
Oskarshamn stad /Se Bergholm, se Havsläte Bergholme ö Oskarshamn stad Badholmen holme
Oskarshamn stad /Se Bergholm, se Fallebo Bergholme ö Oskarshamn stad Badhusholmen, se Badholmen holme
Oskarshamn Saknas /Se Bergholm, St. o. L. holmar Hästbytarsta´n Saknas Baggvarpen ögr
Oskarshamn stad /Se Bergholme fallebo ö Alfsborg lht Barlastholmen holme
Oskarshamn stad /Se Bergholme Havsläte ö Almvik lht Barlastholmen holme
Oskarshamn stad /Se Bergholmen ö Alsborg lht Beckholmen holme
Oskarshamn stad /Se Besvärsgatan gata /Se Alträsket hus Berggrundet, se Röndeholmen holmar
Oskarshamn stad /Se Björkholmen ö Alvik lht Bergholmen holme
Oskarshamn stad /Se *Borgehamn hamn Amerka villasamhälle Bergholmen holme
Oskarshamn stad /Se Brännvinsholmen holme /Se Banan stadsdel Bergholmen holme
Oskarshamn stad /Se Busholmen ö Barselona hus Bergholmen holme
Oskarshamn förvaltningspostkontor /Se Bytsholmen ö Berga, se Bergen f.d. lht (hd?) Bergholmsbåden ugr
Döderhultsvik f.d. köping Bytsholmen Saknas /Se Bergdala lht Bergholmsstenarna stenar
Döderhultsvik stad Dankholmen ö Bergdalen lht Bergmossarna åker
Döderhultsvik stad /Se Döderhultsbäcken bäck Bergen f.d. lht (hd?) Bergmossen odlad mosse
Döderhultsvik stad /Se *Döderhultsvik vik Bergvik lht Bergön holme
Döderhultsvik förvaltningspostkontor /Se Döderhultsvik vik Bergvik lht Berkåkern åker
Viken Saknas /Se *Döderhultvik vik Björkelund lht Besvärsbacken backe
Ernemar gård *Döderhultvik stad Björkkullen lht Besvärsgatan gata
Fallebo by *Döderhultvik stad Björkkullen lht Björken varp
Fallebo gd /Se *Döderhultsvik vik Björklyckan lht Björkholmen holme
Havslät gård *Döderhultsvik f.d. vik Björkskär lht Blackgrundet ugr
Humlekärrshult by *Döderhultsvik vik Björkudden lht Boholmen, se Rönnholmen holme
Humlekärrshult stadsdel /Se *Döderhultsvik vik Björnfällan lht Boholmen holme
Kikebo gd Dökärret kärr? Bo lht Boholmen, se Janneborg holme
Kikebo by Ekholmen ö Bruhäll lht Boken plats i Kvarnängen
Kålberga samh. /Se Ekudden udde Brunnstorpet torp Bond holme
Måckebo gård Ekö(n) binamn på Ekholmen /Se Brunnstorpet stadsdel Bondtorget torg
Norget tp /Se Eneholmen ö Brännvinskyrkan kyrka Borgmästareholmen holme
Norget tp /Se Engströmskans grund ö Busehålan = Oskarshams stad Saknas Borgmästareholmen holme
Nynäs f.d. by Enholmsstenen grund Bussholmen lht Bossholmen, se Busholmen holme
Rotvik by Eriksudden udde Bygget torp Brunnslyckan åker
Silleviken stad /Se Fagervik vik Bygget gård Brunnstorpeek ek
Sista styfvern krog /Se Fagerviksholmarna öar Det blå huset hus Bryggeribacken gata
Solberga gård Fallebo bergholme ö Döderhultsvik f.d. köping Bråtlanden äng, förr åker
  Fisklösan vik Ejralund lht Brädgårdsholmen, se Brädholmen f.d. holme
  ?Fisklöseholmen holme Ekelund lht Brädholmen f.d. holme
  Fisklöseholmen ö Ekenäs lht Brännerilyckan åker
  Flängskärr ägomark Ekhem lht Brännvinsholmen, se Barlastholmen holme
  *Furöfjärden fjärd Ekhyddan lht Busholmen holme
  Fårudden del av ö Ekhyddan lht Busholmen holme
  Garnholm, se Badholmen ö Ekkullen lht Byggekärr åker
  *Garnholm holme Ekkullen lht Byschholmen, se Borgmärstreholmen holme
  Garpen övervattenställ Ekudden lht Bytsholmen holme
  Garpen ö Ekvik lht Båtmansviken hamn
  Garpen häll över vattnet /Se Ekö lht Böllsbacken vägbacke
  Geteholmen ö Eldtorpet stadsdel Dalsmossen odlad mosse
  *Gisleholm f.d. ö Elinsro lht Dalsmossen åker
  *Gisleholm holme Emilslund lht Dammfällan gata
  Graneholmen ö Enebärsnissen fiskebyggnad Dampa två åkrar
  Granholmen ö Ernemar, se Ärnemar hemman Dankholmen holme
  Granudden udde Fagereke del av f.d. torp Djupedal åker
  Greppek ägomark Fallebo by Dränggråten åker
  Grimskalledjupet del av kalmarsund Fallebokvarn kvarn Döderhultsbäcken bäck
  Grimskalledjupet del av kalmarsund Faludden lht Dökärret åker
  Grimskallen udde Fjällstugan lht Dökärrsänden del av åker
  Grimskallen udde Fnyket del av stad Eggen ögr
  Grimskallen udde /Se Fredensborg lht Ekholmen holme
  Grimskallen fyr /Se Fredriksberg eller Fagereke del av herrgård Ekö, se Ekholmen holme
  Grimskallen bergudde /Se Fredriksberg eller Solberga herrgård Eneholmen holme
  Grimskallen ö /Se Fredstorp lht Eneholmen holme
  Grytsholmen ö Fridaborg lht Eneholmen holme
  Gråsjälsbåden ö Fridhem lht Enholme, Rotvike holme
  *Grässkär holmar Fridhem lht Enholmsstenen sten
  *Grässkär holme Fridsborg lht Engströmskans grund holme
  Gröna grundet ö Frossan f.d. sjukhus Engströmskans sten sten
  Gunnars ör skär Frossan del av stad Enodlen åker
  Gunnarsö ö Furulund lht Eriksudden udde
  Gunnels öra, se Gunnars öra skär Granholmen lht Eringsudd, se Eriksudden udde
  Gäddehällarna öar Gröndal stadsdel Fagervik vik
  Hamnevik vik Grönlid f.d. torp, nu lht Fagerviksholmarna holmar
  Hansegrund grund /Se Grönsborg lht Fagerviksudd udde
  Havsläte Bergholme ö Gärdhem lht Fallebohubben skog
  Holmen näs? Gärdskulle lht Fallebovägen väg
  Horsö halvö Hackhem f.d. soldattorp Fido ugr
  Håmberget ö? Hafslåt gård Fisken ugr
  Håmhällen ö Havslätt gård Fisklösa vik
  Hällarna skogsmark Hafsudden lht Fisklöseholmen holme
  Hälsingeskär ö Hafsvik lht Fisklösholmshällen öhäll
  Höl vik Hagalund lht Fjuksudde, se Köksudde udde
  Janneborg ö Henriksdal lht Flatbottnerna ugr
  Jordgubbeholmarna öar Herrgården herrgård Flatehäll holme
  *Jutholm holme (möjl f.d.) Hildesberg lht Flatehäll holme
  Juteholmen ö Hjästerö lht Flatehällsgrundet ugr
  Kalmarsund sund Humlekärrshult gård Flaten åker
  Kalmarsund sund Hällerna stugor Flatgrundet, se Flatehäll ögr
  Kalvekullen terräng Hällevik lht Flatgärdet åker
  Killingeöö, se Tillingeö ö Högetorp lht Flintolle åker
  Killinge Öö, se Tillingeö ö Hörneborg lht Flängkärr åker
  Kittegrund ö Ivarslund lht Fnyket gata
  Klubbgrunden öar Johannesberg lht Fredriksbergssjö, se Herrgårdssjö äng och åker
  Klubb Lille ö Johannesberg lht Fårudden, se Slätholmen udde (holme)
  Klubb Store ö Kaffesmällan hus Fårö, se Geteholmen holme
  Klämnabäcken bäck Kap Grand lht Fällan varp
  Kolbergaviken vik Karlsberg lht Fällan notvarp
  Kolsö halvö Karlsborg lht Föreholmen, se Busholmen holme
  Koppreholmen udde Karlsro lht Gallkon odlad mosse
  Korsholmen ö Karlsro lht Galten, se Garpen öhäll
  Korsholmen ö Kikebo hemman Gamla torget torg
  Kråkholmen ö Kilen lht Garnholmen holme
  Kättlefjärden fjärd Klämma, se Klämna gårdar Garnholmen, se Badholmen holme
  Köksudde udde Klämna gårdar Garpen öhäll
  Köksudde udde Kolberga gård Garvaregatan gata
  Lars Olsgrundet grund /Se Korsholmen lht * Gertrudön, se Alholmen holme
  Lilla mark ägomark Kristineberg hd Geteholmen holme
  Ljusberget bergholme Kråkerum hus Getholmen, se Hälsingeskär holme
  Ljusberget ö Kullaberg lht Getängen åker
  Ljusberget holme Kullvik lht Gisleholm holme
  Ljusberget ö Källan lht Glaängsbäcken bäck
  Ljusbergshällen ö Kättilvik lht Glomossen åker
  Lomsgölen Stora tjärn Kättlefjärden hd Glot f.d. träbrygga
  *Lotseken ek /Se Lillstugan lht Graneholmen, se Bergön holme
  Långholmen udde Lillängen lht »Granholmen», se Badholmen holme
  Långholmen ö Lotsegården lotsplats Granholmen holme
  Lökholmen ö Lugnet lht Granudden udde
  Lövholmen halvö Lyckan lht Grepek åker
  Metaregrunden småöar Lyckebo lht Grimskalleberget berg
  Mysingsvik vik Långpannan hus Grimskalleberget, se Grimskalleudden udde
  Mysingsö kustområde Lövgrensåsa hd Grimskalledjupet vattenområde
  Månskensviken vik Lövholmen lht Grimskallegrundet ugr
  Måseberg övervattengrund Lövhyddan lht Grimskallemossen odlad mosse
  Märhällen ö Lövstugan lht Grimskallemossen åker
  Märrbådan övervattenshäll Marieberg lht Grimskallen udde
  Märrhällen, se Märrbåden övervattenshäll Marieberg lht Grimskalleudden udde
  Mörkret skogsmark Marieborg lht Grindkroken åker
  Oskarsholm, Y holme Mariehill lht Grytholmen holme
  Ovädersudden udde Mariekrön lht Grytholmen holme
  Persvarp vik Mellanstrecket fiskebyggnad Grytsholmen holme
  Portarna öar Mudderkyrkan hus Grytsholmen holme
  Purregrundet ö Myringsö lhtr Gråskärsbåden ögr
  Purrholmen ö Myringsövatten lht Gråskärsgrund ugr
  Ramnekärr ägomark Måckebo gård Grässkär holmar
  Rotvikesund vik Mörkret f.d. torp Grönagrundet holme
  Rotviks skafter vik Nederste srecket fiskebyggnad Gubbeberget berg
  Rävenäset ö Norget torp Gubbelyckan lycka
  Röde gubben udde Nyenäs gård Gubbstenen flyttblock
  Röhällen Västra ö Orrängen stadsdel Gubbmossen åker
  Röhällen Östra ö Oskarsborg lht Guddebo åker
  Röndeholmen ö Paradiset riven stuga Gunnarsö badplats
  Rönnholmen ö Rambo , se Ramnebo f.d. torp Gunnarsö ö
  Sakristian vik Ramnebo f.d. torp Gunnarsö ö
  *Saltviken, Lilla vik Ringskärshill lht Gäddehällorna ögr
  *Saltviken, L. vik Rosenborg lht Gäddviken vik
  Sandgrundet ö Roslund lht Hackhem åker
  Saxskär ö Rotvik gård Hafslätemossen åker
  Saxskärsklint ö Runndal lht Hagmossen odlad mosse
  Sillehäll ö Rödegården hus Hamnebåden ugr
  Sjöbodviken vik Rönnskär lht Hamnevik vik
  Skallarebro bro Sandåsa torp Hansegrund ugr
  Skallarebäck bäck Sillekyrkan hus Hemdampa åker
  Skallarebäck bäck Sillerviken f.d. köping Hemrekärret åker
  Skjutbaneberget triangelpunkt Silleviken köpväg Herremossarna åker
  Solberga sjö f.d. sjö Sistestyvern krog Herremossen odladmosse
  Stormudden ö? Sjöboden hus Herrgårdsmosse odlad mosse
  Stormudden udde /Se Sjöudden lht Herrgårdssjö äng och åker
  Stångehamn, St. hamn Sjövik lht Herrängen äng
  ?Stångskär holme Sjövik lht Hjärterön, se Alholmen holme
  Stångskär ö Skogshall lht Holmen, se Brädholmen f.d. holme
  Stångskär Lilla ö Skogshyddan lht Holmen udde
  Stångskär Stora ö Skogsäng lht Holmsåkrarna åker
  Svinudden udde Skyskrapan hus Hommberget hamnstånd
  Söregrund grund Solbacken lht Hommhällen öhäll
  Sörgrundshäll öar Solbacken lht Hommhällen klabbe
  *Tallholm holmar (möjl f.d.) Solberga, se Fredriksberg herrgård Hornmossen åker
  Talleholmen ö Solglimten lht Horsö halvö
  Talleholmen ö Solhem lht Hägnarna tre åkrar
  Tallholmarna holmar Solhem lht Hägnarna åker
  Tifockan ö Solhem lht Hällehagen hage
  Tillingeö ö Solhemmet lht Hällekaret åker
  Tillingeö ö Solkullen lht Hällekaret, se Hällekarsgrundet, Släta berg
  Tillingeö ö Solliden lht Hällekarsgrundet, Släta ögr
  Tillingeö ö Solnäs lht Hällemossen odlad mosse
  Tillingeö ö Soltorpet lht Hälsingeskär holme
  Tillingeön ö Solvik lht Hästehällen, se Tälleskär och Märrhällen öhäll
  Tjuksudd, se Köksudde udde Solviken lht Hästö ö
  Tjäreholmen ö Sommaro lht Höl vik
  Tvarvik vik Starholken lht Hölemossen åker
  Tvillingsholmen ö Stenhagen lht Hölemossen mosse
  Tälleskär holme Stensberg lht Hölj vik
  Tälleskär ö Stenvik lht Hörnmossen odlad mosse
  Tällskärshålet gatt Storevarvet, se Varvsgatan skeppsvarv Isbrytareholmen, se Barlastholmen holme
  Tärngrundet ö Strandhyddan lht Janneborg holme
  Utsiktsberget skogsmark Strandhyddan lht Janneborg holme
  Uvudden del av uvö Sveaborg lht Jordgubbegrund, Mäckebo holme
  Uvö halvö Tallen bs Judeholmen, se Juteholmen holme
  Uvö hällar öar Torp lht Jungfruholmen holme
  Uvö Lilla halvö Trollberget lht Juteholmen holme
  Valbergsudden udde Udden torp Jutholmssundet sund
  Vimmergrens Både undervattensgrund /Se Uvö, Lilla lht Järnvägsgrundet ugr
  Winskär, Viskär, Norra o. Södra öar Valborgsudde lht Kalvekullen udde
  *Vinskär holme Viken, se Döderhultsvik f.d. köping Kalvekullen notvarp
  Viskär, Norra o. Södra öar Vitebjörn f.d. krog Kalvekullevarpet varp
  Viskärsklint ö Vita björn krog Kammaren vik
  Viskär Norra ö Väderum lht Kampasberg berg
  Viskär Södra ö Åsa hd Kaninholmen, se Björkholmen holme
  Vitekärugen sjömärke /Se Åsetorpen, se Sandåsa två torp Kaptenen mosse
  Väderum ägomark Ärnemar hemman Karlsholmen holme
  Västra glot vik Örningebro f.d. torp Katsebäcken vik
  Ålebukten sund Örnskär lht Kavelbro odlad mosse
  Ålgårdsskär holme Överste stecket fiskebyggnad Killingeö, se Tillingeö ö
  Ålgårdsskär udde?   Kittegrund holme
  Ålgårdsskär udde /Se   »Kjettlesten», se Äspeholmen holme
  Ålgårdsskärs kummel triangelpunkt   Klarafuling grotta
  Äggholmen holme /Se   Klubb holmar
  Äggholmen Lilla ö   Klubb holmar
  Äggholmen Stora ö   Klubbgrunden ugr
  Äggholmen Saknas /Se   Klämnabäck bäck
  Ärnemarsviken vik   Kohagen hage
  Äspeholmen ö   Kokärret odlad mosse
  Ödängla halvö /Se   Kolbergeänden del av åker
  Örgrundet Norra ö   Kolbergeviken vik
  Örgrundet Södra ö   Kolebotten åker
      Kolerakyrkgården f.d. kolerakyrkogård
      Kolsö hage och halvö
      Kolsösudden udde
      Koppreholm udde
      Koppreholmskullen åker
      Korsgrundet holme
      Korsholmen, se Korsgrundet holme
      Korsholmen holme
      Korsholmsbåden ugr
      Korsmossen odlad mosse
      Kringflutna holmen holme
      Kristinebergebäcken bäck
      Kråkberget berg
      Kråkerumsbacken gatbacke
      Kråkfloen vattensump
      Kråkholmen, se Supholmen holme
      Kvarnekärret åker
      Kvarnlyckan åker
      Kvarnängen äng
      Kvarnängen äng
      Kyan åker, f.d. äng
      Kyeberget berg
      Kyrkemossen åker
      Kyrkemossen åker
      Kyrkåkern åker
      Kålsö halvö
      Kålsö ö
      Källegärdet åker
      Källgärdet åker
      Källgårdsmossen odlad mosse
      Källrutan åker
      Käreholmen, se Tjäreholmen halvö
      Kärleksparken park
      Kättlefjärden fjärd
      Kättlefjärdeviken, se Kättlefjärden vik (el. fjärd)
      Köksudde udde
      Köksudde udde och hommstånd
      Köksvik vik
      Lakegrundet ögr
      Larsolsgrundet grund
      Larsolsprickarna kvastprickar
      Lassekärr åker
      Leden sund
      Lergrundet holme
      Lillagrundet ögr
      Lillehålet sund
      Lillemark skog
      Lillemossen åker
      Ljusberget holme
      Ljusberget holme
      Ljusberget holme
      Ljusbergshällen öhäll
      Ljusbergshällen öhäll
      Lolyckan åker
      Lolyckemossen odlad mosse
      Long Island, se Geteholmen holme
      Lotseken ek
      Luseknäppan åker
      Lyckan åker
      Långemosse odlad mosse
      Långholmen holme
      Långholmen holme
      Långholmsgrundet holme
      Långholmskläppen, se Långholmsgrundet Saknas
      Långåkern åker
      Länsemossen odlad mosse
      Lökholmen holme
      Lökholmen holme
      Lövholmen holme
      Medlarn åker
      Metaregrunden ögr
      Metareklinten öhäll
      Mushugget sänka
      Mysingsvik, se Mysingsö vik
      Mykingsäng äng
      Mysingsö kustområde
      Måckebobergholmsbåde, S., Ö, ugr
      Måckebovägen väg
      Mälarn åker
      Märkkallen ögr
      Märrbåden, se Märrhällen uhäll
      Märrhällen öhäll (och uhällar)
      Märrhällen öhäll (uhäll)
      Namnlösa, se Namnlösegrundet ugr
      Namnlösegrundet ugr
      Nissegrund ugr
      Norra torget, se Kolerakyrkogården torg
      Norrehål åker
      Notholmen holme
      Notholmen, se Röndeholmen holme
      Nya torget torg
      Nynäseängen åker
      Nykärr åker
      Nylanden odlad mosse
      Nynäseskogen skog
      Nyodlen åkrar
      Nyodlen åkerlycka
      Odlen åker
      Ollesland åker
      Ovädersgrundet ugr
      Oxefällan hage
      Oxleholmen, se Dankholmen holme
      Oxleholmen holme
      Oxleholmen, se Bergholmen holme
      Persvarp varp
      Plogarna åkrar
      Portarna holme
      Portarna holmar
      Portbåden ugr
      Portevarpet notvarp
      Pottaskekällan brunn
      Prinsen åker
      Purregrundet holme
      Purrholmen holme
      Pållmossen åker
      Päronträdet åker
      Ramnbomossen åker
      Ramnekärr odlad mosse
      Ramnemosse odlad mosse
      Repslagaregatan gata
      Ringskär holme
      Rotvikesund sund
      Ryssemossen åker
      Rävemossen åker
      Rävenäset holme
      Rävnäsestenarna stenar
      Röde gubben udde
      Röda kon, se Röda gubben udde
      Röda och vita kon sjömärke
      Röhällen holmar
      Röndeholmen holme
      Röndeholmen holme
      Röndeholmen holme
      Rönneholmen holme
      Rönnholmen holme
      Sakristian vik
      Salutorget torg
      Sandgrundet holme
      Sandkroken vik
      Sandskär, se Sandgrundet holme
      Saxskär holme
      Saxskär holme
      Saxskärsklint berg
      Sikevarpet varp
      Sikevarpet notvarp
      Sillehällen ögr
      Sillekyrkebacken gatbacke
      Silvergropen floe
      Själsten ögr
      Sjöbodmossen odlad mosse
      Skafterna vik
      Skallerebro bro
      Skall(e)rebrobäcken bäck
      Skallerebäck bäck
      Skogmossen åkrar
      Skogsmossen åker
      Skåningsbron brygga
      Skälsten, se Själsten ögr
      Slottet åkrar
      Slätholmen holme
      Smedkärr åker
      Snara hage
      Snara åker
      Snarehagen, se Snara hage
      Snargärdet åker
      Sofieviken vik
      Son ugr
      Son äng
      Stadsparken park
      Stallängen åker
      Stengrundet ugr
      Stenåkrarna åkrar
      Stockevarpet varp
      Stockevarpet varp
      Stora torget torg
      Storemossen åker
      Stormudden udde
      Storåkersbacken vägbacke
      Storängen åker
      Struntholmen, se Beckholmen holme
      Stubbemossen odlad mosse
      Stångskär holme
      Stångskär holme
      Stångskär holme
      Stångskär holme
      Stöten ugr
      Sundemossen odlad mosse
      Supholmen holme
      Svartmossarna åker
      Svinudden udde
      Svältan åker
      Sänsebruksbrunnen, se Sänsebrunnen brunn
      Sänsebrunnen brunn
      Sättholmen holme
      Söregrund gryt
      Sörekärr åker, förr kärr
      Sörgrundshäll häll
      Talleholmen, se Granholmen holme
      Tallholmarna holmar
      Tallholmen, Östra, se Rävenäset holme
      Tallholmarna, se Barlastholmen holmar
      Talleholmen holmar
      Talleholmen holmar
      Talleskär, se Tälleskär holme
      Tallskär holme
      »Talleskärssund», se Tällskärshålet sund
      Tibbstenarna östenar
      Tifockan holme
      Tillingeö holme
      Tillingeö holme
      Tillingeöar öar
      Tillingeöholmarna holmar
      Tjuren åker
      Tjäreholmen halvö
      Tjäreholmen halvö
      Tolvan ugr
      Torgbrunnen f.d. brunn
      Torrekrog holme
      Torrekrog holme
      Torrekrog vik
      Torrekrogshällerna, se Uvö häller klabbar
      Trehörningen odlad mosse
      Trillarebacken vägbacke
      Trähörningen, se Trehörningen odlad mosse
      Träskomossen åker
      Tvärvik vik
      Tvillingsholmen holme
      Tvättefatet vik
      »Tällholmen», se Tallholmen holme
      Tälleskär holme
      Tällskärshålet sund
      Tärngrundet ögr
      Tärnhällen öhäll
      Udden, se Holmen udde
      Ugglemossen mosse
      Uppdampa åker
      Utkiksberget berg
      Utsiktsberget berg
      Uttergrytet holme
      Utåkrarna åkrar
      Uvudden udde
      Uvö ö
      Uvö ö
      Uvö häller klabbar
      Uvöhäller holme
      Valbergsudd udde
      Valbergsudden udde
      Valbergsudden udde
      Varvsgatan gata
      Varvsgrundet ugr
      Varvslyckan åker
      Videskär holmar
      Videskärsklint holme
      Vidfloen åker
      Vikskär, se Videskär holmar
      Vimmergrens både ugr
      »Vinskär», se Videskär holme
      Vita gubben, se Röda gubben udde
      Vita kon, se Röda gubben udde
      Vita kärngen sjömärke
      Västerlyckan åker
      Västraglot vik
      Västra grunden ugr
      Åkarnsmosse odlad mosse
      Ålebukten vik
      Ålgårdsskär holme
      Ålgårdsskär holme
      Ålgårdsskär holme
      Åsemossen åker
      Äggholmen holme
      Änden varp
      Ängen åker
      Äspeholmen holme
      Äspeholmen holme
      Äspö, se Äspeholmen holme
      Ölandsbryggan brygga
      Ön holme
      Ögrundet ögr
      Ögrundet ögr
      Östersjön åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.