ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Böda socken : Åkerbo härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 74 Naturnamn : 478 Bebyggelsenamn : 274 Naturnamn : 582
Böda sn Abbekärr äga Böda sn sn Abbkärr kärr
Böda sn Abbekärr kärr Böda sn Abbkärr kärr
Böda sn Appelbackarna äga Böda sn Alkilen åker
Böda sn Askhorva plats Böda sn Alskogen skog
Böda sn Norra Backebråtarna äga Nummerförteckning förteckning Alvara Sjöbodar sjöbodar
Böda sn /Se Södra Backebråtarna äga Böda sn Alvhorvan jord
Böda sn Baggestens udde udde Böda sn Alvaret betesmark
Böda sn Baggestens udde udde Böda sn Alvaret betesmark
Böda sn Barbo doppar äga Böda sn Ann-Kajsas Mjölkväg väg
Böda sn Berget äga Böda sn Ann-Kajsas Mjölkväg väg
Böda sn Betbråten äga Böda sn Ankarteget jord
?Böda sn /Se Betbråten uppodling Alvara by Ant Hägnen äga
Böda sn Björkhorvebråtarna äga Alvara by Antingvrån äga
Böda sn Björnnabben udde Alvara by Apelkullbacken backe
Böda sn Björnsnabben udde Alvara by Apelkullen höjd
Böda sn *Blacken, se Holmerev grund Alvara by Apelkullinjen linje
Böda sn Blötmossen mosse Anderses gård gd Apelkullinjen linje
Böda sn Bocketorp triangelpunkt Anders´ gård gd Apelkullinjen linje
Böda sn Bodhahamn, se Böda hamn vik Anders» gård gd Baptisthorvan äga
Böda »härad» Boden kustterräng Anders-Simons gård gd Backstackskärret kärr
Böda sn Bogatetallen naturminnesmärke Anders-Simons Idas gård gd Backtomten mossmark
Böda sn sn /Se Borregård äga Anders-Pelles gård gd Bagghorvan äga
Böda sn /Se Borren grund Bagarens gd Ballvrån vik
Böda sn /Se Boudden udde Bagarens gd Barbro Dappar ägor
Böda sn /Se Bredkärrsmossarna äga Bengts gd Baslinjen linjer
Böda poststation /Se Brokehål vik Betlehem samhälle Baslinjen linjer
Botta = Böda sn Brokhål terräng Betlehem samhälle Bashorvan äga
Alvara by /Se Brokärr äga Betlehemsgatan väg och några lägenheter vid vägen Beatahorvor ägor
Bocketorp by /Se Brokärret äga Bocktorp by Bengtslott åker
Boden bebyggelse Brokärret äga Bocktorp by Berget äga
Bränsle gdr Bråna äga Bocktorp by Berghorvan äga
Bränsle gård /Se Bråten äga Bocktorp by Bergåker åker
Byerum by Bråten terräng Bocktorp by Björnsnabbe Rev rev
Byerum by /Se Norra Bråthorvan äga Brändsle lägenheter Björnsnabb Udde udde
Byerum by /Se Södra Bråthorvan äga Brändsle lägenheter Blacken sten
Byerum by /Se Brännhagen äga Brändsle lägenheter Blocklinjen linjer
Byerum by /Se Bränsle äng ägomark Bränsle gd Bocktorpviken vik
Bölinge t /Se Bykärrsbråten äga Byrum by Boeket äga
Dykärret by /Se Byrums sand strand Byrum by Bogatan väg
Enerum by By(e)rums sandfält terräng Byrum by Bogatlinjen linje
Enerum by Byrums sandfält terräng Byrum by Bogatlinjen, Lilla linje
Enerum by /Se Byttekärr äga Byrum by Bogatlinjen, Stora linje
Enerum by /Se Byttskog plats Byxelkrok pst Borren grund
Fagerum by /Se Byxelkrok hamn Böda boställe Brandlinjen linje
Fagerum by /Se Byxelkrok hamn, fiskeläge /Se Böda Kyrka kyrka Brandlinjen linje
Fagerum by /Se Båtsmanshägnen äga Böda Kyrka kyrka Bredgrund grund
Gastdapp Saknas /Se Båtsmanshägnen äga Bölinge torp Brimgrundet grund
Geterum gd Bärkullen äga Djurhusmon ort Brinkarna jord
Getterum by /Se Bärkullen skogsmark Dykärr, se Mickelsmad, = Dykärr by Brohorvan äga
Getterum by /Se Bödabukten bukt på Ölands östkust Dykärr by Broken bäck
Getterum by /Se Böda bukt vik Dykärr by Broken bäck
Getterum by /Se Bödabukten bukt Ele Gård gd Brokhål vik
Grankulla by Böda hamn hamn /Se Ele Gård gd Brokhål vik
Grankulla by /Se Böda hamn vik Enrum by Bror del av en väg
Grankulla by /Se Böda hamn hamn Enrum by Broängar äng
Hunderum by /Se Böda hamn vik Enrum by Brunan lott
Hunderum by /Se Böda hamn vik Enströms gd Brunns Lott äga
Kyrketorp by /Se Böda hamn vik Fagerrum by Brånorna ägor
Melby by /Se Böda hamn vik Frediksborg lht Bråten åkrar
Melböda by Böda hamn vik Fridhem lägenheter Brännabben udde
?Melböda by Böda hamn hamn Fälle Gård gd Brännaregatan väg
Melböda by /Se Böda hamn vik Getterum by Brännaregatan väg
Norrböda by Böda hamn hamn Gettrum by Brännarehorvan ägor
Norrböda by /Se Böda hamn hamn Gettrum by Brännarehorvan ägor
S:t Olofs kapell förr kapell /Se Böda hamn vik Gettrum by Brännarehorvan ägor
Sjöstorp by Böda hamn hamn Gettrum by Brännarehorvan äga
Skäftekärr by Böda hamn vik Gettrum by Bygatan byväg
Skäftekärr gård /Se ?Böda skog Saknas Grankulla by Byrum Sandvik vik
Strandtorp by /Se Böda skog skog Grankulla by Byrumväg, Gamla väg
Toknäs gd /Se Böda skog skog /Se Grankulla by Byttkärr kärr
Torp by Bölinge kustterräng Grankulla by Byxelkrok hamn
Torp by /Se Dapparna vattenkärr /Se Grankulla by Byxelkrok hamn
Torp by /Se Dapparna skogsmark Grankulla by Byxelkrok hamn
Ölanda flygplats /Se Dirhorvan äga Grankulla by Bårstenen sten
  Dummesbråtarna äga Grankulla by Båtsmanshalsen äga
  Dykärr äga Gulle Gård gd Båtsmanshorvan jord
  Dyppelviken vik Gulle Gård gd Bäcklinjen linje
  Dämman äga Gulles gd Bärhorvan åker
  Edmossen äga Gällby by Bärhorvan åker
  Ekelund Saknas Gällby by Bärkullen äga
  Ekenäset äga Gällby by Bärkullen jord
  Ekenäset skogsmark Gällby by Bödabukten havsbukt
  Ekshorvan äga Gällby by Böda Hamn hamn
  Eldsgatekärr äga Görans gd Böda Hamn hamn
  Lilla Eldsgatekärr äga Haget lägenheter Böda Kronpark kronskog
  Eldsgatekärr kärr Haget lägenheter Böda Sand fält
  Enhammar äga Haget lägenheter Böda Skog kronskog
  Enhammarsslätten ägomark Haget lägenheter Böda Skog kronskog
  Enhammarslätten äga Haget lägenheter Bödaskogen skog
  Fagerrör kustterräng Hagskog lht Böklundsanden sättställe
  Falemohorvan äga Holmen torp Böklundshorvan äga
  Fiskevägsbråten terräng Holmen torp Dalskogen äga
  Fiskåsen plats Holmen torp Dapparna vattenkärr
  Fiskåsen terräng? Holmen torp Dapparna vattenkärr
  Flashorvan äga Holmen torp Dapparna vattenkärr
  Flaten skogsmark? Hunderum by Dapparna vattenkärr
  Forngalla skepp fornminne Hundrum by Dapparna vattenkärr
  Forgalla skepp terräng? Hundrum by Dapplinjen, Norra linje i kronskogen
  Fredriksborg Saknas Hundrum by Dapplinjen, Norra linje
  Fällebråten äga Hundrum by Dappspåret järnväg
  Fällshorvebråtarna äga Hälge Gård gd Dillingsvägen väg
  Gamgrindar äga Hälge Gård gd Dillingsvägen väg
  Gamlegård äga Hälge Gård gd Djupkärr äga
  Gatmynningsviken vik Hälggården se Hälge Gård gd Dyn kuststräcka
  Gelunden äga Hälge Gård gd Dyn kuststräcka
  Getabrokärret äga Hälludden gd Eberskogsgatan väg
  Getabrokärret ägomark Ilja Gård gd Eklotten äga
  *Getterums hamn, se Grankullaviken vik Ilja Gård gd Eklotten äga
  Gondkärr äga Ilja Gård gd Eklotten äga
  Gondkärr terräng Inge Gård gd Eknäsbacken jord
  Grankulla sjöbodar lokalitet Inge Gård gd Eknäset jord
  Grankulla udd udde Inges gd Eldsgatkärr kärr
  Grankullavik vik Inges gd Eldsgatkärr kärr
  Grankullaviken, se Örbo vik vik Jillgården gård Eldsgatkärr kärr
  Grankullaviken vik Jäle Gård gd Eldsgatkärr kärr
  Grankullaviken vik Jäle Gård gd Edsgatkärrkanalen kanal
  Grankullaviken vik Jäle Gård gd Enhorvan äga
  Grankullaviken vik Jödde Gård gd Enrum Grund grund
  Grankullaviken vik Jödde Gård gd Enrum Grund grund
  Grankullaviken vik Kabelhuset byggnad Enåsen äga
  Grankullaviken vik Karlsborg lht Fagerrummarnas Mjölkväg väg
  Grankullaviken vik Karlsborg lht Fagerrumarnas Släkväg väg
  Grankullaviken vik Klases gd Fagerrumboden sjöbod
  Grankullaviken vik Klases gd Fagerrör rör
  Grankullaviken vik Knuts gd Falmolinjen linje i kronskogen
  Grankullaviken vik Knuts gd Fiskväg gata
  Grankulleviken, se Örehamn vik Knuts gd Fiskåsen ås
  Grytmon skogsmark Knuts gd Fiskåsvägen väg
  *Gräggen grund /Se Knuts gd Flagan äga
  Gränshorvan äg Kroken hamn och samhälle Flaten åker
  Grytmon äga Kroken, = Byxelkrok hamn och samhälle Forngalla Skepp forngravar
  Gräsgrundet grund Kroken, = Byxelkrok hamn och samhälle Forngalla Skepp forngravar
  Gräsgrundet holme Kronovattnet lht Framlotten åker
  Gutängskärr äga Kullen samhälle Frostrum äga
  Gutängskärr kärr Kullen samhälle Fyren fyr
  Gångberget, se Sandberget berg Kullen samhälle Fårhagen åker
  Gåsekärr äga Kyrketorp by Fällshorvan äga
  Gåsekärr kärr Kyrktorp by Fällshorvskogen skog
  Gåsgrund ö Kyrktorp by Förklädet skogsmark
  Gåskärret äga Kyrktorp by Förklädet skogsmark
  Gällby triangelpunkt Kyrktorp by Gamla Byrum Kyrkväg väg
  Haget Saknas Kärrslunden gd Gamlans Gård åker
  Haget äga Kärrslunden gd Gamlans Gård åker
  Hagkärr ägor Kärrslunden gd Gastdapp märkställe i väg
  Hagskogsbråten äga Lugnet lht Gastkroken vägkrök
  Hagudden udde /Se Lunden gd Gastmötet = Gastkroken, se Gastkroken vägkrök
  Hagudden udde Lunden gd Gastmötet vägkrök
  Hagudden triangelpunkt Maderna by Gathorvan äga
  Hillesten äga Maj-Antes gård gd Gathorvan, se Sandhorvan äga
  Hjortehage äga Manfreds gd Gattenhorvan äga
  Hjortehage terräng Mats» gd Gelunden jord
  Holmbråtarna äga Mats» gd Gelunden jord
  Holmebodar jlht Mats» Boställe gårdar Gelunden jord
  Holmen äga Matsgårdar gårdar Gettrum Gata väg
  Holmerev grund Mats-Olles lht Gosshagen äga
  Holmerev holme Mellby by Grankullaspåret järnväg
  Holmhorvan äga Mellby hemman Grankullaviken vik
  Holmskogen äga Mellby hemman Grankullaviken vik
  Holmskogen skogsmark Mellby gd Grankullaväg väg
  Holmudden udde Mellby Gård hemman Grindlinjen linje
  Hultsändehorvan äga Mellby Kvarn kvarn Grenen vägskäl
  Hunderums surbrunn Saknas Mellböda by Grundet, Norra grund
  Hunnerums källa mineralvattenkälla Mellböda by Grundet, Lilla grund
  Hyckleären udde Mellböda by Grundet, Lilla grund
  (Hälleviken vik Mellböda by Grundet, Stora grund
  Hälludden udde Mellböda by Grundet, Stora grund
  Hälludden terräng Mellböda gd Gruvan hage
  Hälludden terräng Mellböda Sand samhälle Grytgrund grund
  Hälluddshorvarna äga Mickelsmad Saknas Gränshorvan åker
  Hälluddsvik vik Mickelsmad by Gräsgrundet holme
  Hälluddsvik vik Mickelsmad, = Dykärr by Guldapel äga
  Hästhagen äga Mickelsmad, = Dykärr by Gullstenen sten i sjön
  Hästhagen terräng Mossen by Gullstensbodarna sjöbodar
  Höga flisa terräng Mossen, Stora lägenheter Gåsgrund holme
  Höket äga Moseen, Stora lägenheter Gåskärr kärr
  Ingelundshorvan äga Nabbelund sågverk Gåskärr kärr
  Jägerum kronojägarebost. Nabbelund sågverk Gåskärrshalsen, se Gåskärr kärr
  Kalsängar äga Nabbelund sågverk Gällbygatan byväg
  Karsmossen ägomark Nabben = Nabbelund sågverk Gärdesbacken backe
  Karsmåsen äga Nabben = Nabbelund sågverk Gärdet äga
  Karsnabben udde Nabben, = Nabbelund sågverk Gärdet äga
  Kinshögar triangelpunkt Nabben, = Nabbelund sågverk Gärdet äga
  Klakeberg äga Nils Anderses gård gd Gärdet äga
  Knyslebacken äga Nilse gård gd Gärdet lott
  Knysselnacke terräng Nils Petter Olssons gd Gärdet äga
  Knysleviken vik Norrböda by Gärdfällan åker
  Knysselviken vik Norrböda by Gökboet äng
  Knöten äga Norrgården gd Gökhorvan äga
  Korshorvan utjord /Se Norrgården gd Görans Lott skogsskift
  Korsorden äga (udde) Norrsocken del av sn Hagen jord
  Korsorden udde /Se Norrsocken del av socken Hagen äga
  Kronovattnet lht Norrsocken del av socken Hagen, Västra äga
  Kronängen terräng Norrsocken del av sn Hagudden udde
  Kuggås äga Nummer ett gd Hagudden udde
  Kvarnesanden äga Nummer ett gd Hagudden udde
  Källhorvan äga Nya bondens gård gd Hagvägen väg
  Källkärr äga Nya bondens gård gd Hamnen hamn
  Kärret äga Nya bondens gård gd Hamnrevet rev
  Kärrslundsbråten äga Nya bondens gård gd Hasselbergslinjen linje i kronskogen
  Kärsö äga Nya bondens gård gd Hasselbergslinjen linje
  Ladhorvan äga Nygrannens gd Hatte Udde udde
  Landbråtarna äga Pepparhagen samhälle Helg Grund grund
  Landkölen äga Pers gård gd Helvetskittel en grop i skogen
  Lerbäckssksogen äga Pers gård gd Hemlotten åker
  Lerbäckaskogen terräng Per-Simons gård gd Hjortgölen kärr
  Lilla grundet ö Prästgården kyrkoherdeboställe Hjortsölan kärr
  Lilla grundet grund Ramsnäs fiskläge Hjälmhorvan äga
  Lilla grundet grund Rosendal lht Holme Hamn vik
  Lilla Kungstallen träd Rydbergskans lht Holme Hamn vik
  Lilla maden äga Rättarens gård gd Homrevet rev
  *Lillaskär, se Lillgrundet holme Rättarens gård gd Horvan, Västra äga
  Lilla Svarta stenen skär Sandbergs gård gd Horvorna, Norra ägor
  Lille Skiär, se Lilla grundet grund Sickels gård gd Horvorna, Västra ägor
  *Lilleskär, se Lillgrundet holme Sickels gård gd Humlebro bro
  Lillgrundet holme Sickels gård gd Hundrum Sandvik vik
  Lillgrundet holme Sickels gård gd Hyckle Ören udde
  Lillängen plats Sickels gård gd Hägnen, Södra åker
  Lotten terräng Sickels gård gd Hägnen, Västra äga
  Lunden äga Simme Gård gd Hägnen, Östra äga
  Lundhorvan äga Simme Gård gd Hägnen, Östra äga
  Lundsbackarna terräng Simme Gård gd Hälludden udde
  Lundskogen äga Sjöstorp by Hälluddslinjen linje
  Lyckebäck Saknas Sjöstorp by Hälluddsvik vik
  Långalvet äga Sjöstorp by Hälluddsvik en vik
  Långalver terräng Sjöstorp by Hässlet åker
  Långalver terräng Sjöstorp by Hästhagen äga
  Långgrundsudden udde Skråpan, = Karlsborg lht Hästhorvan äga
  Långgrundsviken vik Skråpan, = Karlsborg lht Höga Flisa sten
  Långmossen äga Skråpan, = Karlsborg lht Högen grund
  Långmossen äga Skäftkärr gård Högkullar backar
  Långör äga Skäftkärr gård Högkullar äga
  Långör kustterräng Skäftkärrstationen järnvägsstation Högåsen höjd
  Länninge plats Smedens gd Hönshorvan äga
  Länninge terräng Stationen Böda järnvägsstation Idas Sandfält betesmark
  Maren, se Mickelsmad o. Maderna kärr Strandtorp by Ingerslotten äng
  *Maren kärrmark Strandtorp by Intagen ägor
  *Maren f.d. sjö Strandtorp by Intaget ägor
  Maren f.d. sjö Stronges gd Intaget åkermark
  Marhorvan äga Stronges gd Intaget, Lilla äga
  Marhorvan äga Strömdalen lägenheter Intaget, Stora äga
  Marhorvan ägomark Strömdalen lägenheter Jankärr äga
  Marieholm avs Svans gd Jebbetomt äga
  Marsund vik(?) Svans gd Jenniehorvan äga
  Masthuggsudden udde Svartvik lägenheter Johannes Horva äga
  Mellby sjöbodar Saknas Svartviks Lund lht Jonas Olssons Kärr kärr
  Mickelsmad o. maderna kärrmark Sörsocken del av socken Jonas Olssons Kärr kärr
  Mickelsmad äga Toknäs gd Kalkugnbacken höjd
  Mickelsvik vik Toknäs gd Kalkugnbacken höjd
  ?Missalvaret äga Toknäs gd Kalkugnshorvan äga
  Mistemo äga Toknäs gd Kalvkätten äga
  Mofällan äga Toknäs gd Kamphorvan åker
  Mofällan terräng Toknäs gd Kanallotten jord
  Myrhägnaden äga Toknäs gd Kapernaum åker
  Myskebacken äga Tomtes gd Karlhorvan äga
  Myskekärren äga Tomtes gd Karlhägnen äga
  Myskekärr ägomark? Tore Gård gd Kinshögar höjder
  Målholm äga Tore Gård gd Klockgropen håla
  Månsehägne terräng Tore Gård gd Klondyke trakt
  Månsehägne terräng Torp by Klondyke trakt
  Måsbro äga Torp by Knysslan udde
  Nabben udde Torp by Knysslan udde
  Nabbhorfvan äga Torp by Knyssel Nacke udde
  Nabbe horvor ägomark Torp by Knölen grund
  Neptuni åkrar fornminne /Se Torp by Kockelann-Kajsas Mjölkväg väg
  Neptuni åkrar kustterräng Torses gd Kockelann-Kajsas Mjölkväg väg
  Noranäs udde Trean gård Kocklans Mjölkväg väg
  Nordannäs terräng Vänners gd Kocklans Mjölkväg väg
  Norra gärdet skogsmark Vänners gd Kohagen äga
  Norra horvorna äga Åker gd Kolbacken äga
  Norra kärr äga Åker gd Kolmillinjen linje i kronskogen
  Norra udden = Ölands norra udde udde /Se Åker gd Kolmillinjen linje
  Norra Uddändan udde Åker gd Kornhorva Kärr vattenkärr
  Norra Uddändan udde Åse Gård gd Kornåker äga
  Norrgran triangelpunkt Åse Gård gd Korsgatan byväg
  Norråkersplan äga   Korsgatan byväg
  Nygrunden undervattensgrund   Korsorden udde
  Nyhorva plats   Kronalvaret alvarområde
  Näshorvan äga   Kronparken skog
  Näshorvan ägomark   Kronparken skog
  Näshorveskogen äga   Kronskogen kronskog
  Näshorveskogen skogsmark   Kronskogen kronskog
  Orden udde /Se   Kronskogen kronskog
  Orrebyhorvan äga   Krumman äga
  Oxbråten äga /Se   Kryckleväg väg
  Oxhagen äga   Kryckleväg väg
  Paradis äga   Kuggebodar sjöbodar
  Paradis skogsmark?   Kullvägen väg
  Parken skogsmark   Kvarnhorvan äga
  Platten grund   Kvarnlotten äga
  Prästholm äga   Kyrkhorvan äga
  Prästholm ägomark   Kålkyrk strand
  Pätlebråten äga   Källan hälsokälla
  Pätlebråten terräng   Källhorvan äga
  Pätlorna äga   Kämpugnebacken backe
  Ramsnäs plats   Kärret kärr
  Ramsnäs terräng   Kärrsbacken backe
  Ramsnäs grund undervattensgrund /Se   Kärrlundsgatan väg
  Ramsnäs udd udde   Kärrsnäsudden udde
  Ramsnäs udde udde   Kärrsnäsudden udde
  Rosendal Saknas   Kärrsnäsudden udde
  Rumgärdena ägomark   Kärr, Övra kärr
  Råsberg äga   Kätten äga
  Råsberga terräng   Kätten äga
  Röda Stenen udde   Ladhorvan åker
  Rörstensudd udde   Laggrund grund
  Rörstensudden udde   Landborgen landborgssträckning
  *Sandberg bergigt strandparti   Landborgen landborgssträckning
  *Sandberget begigt strandparti   Landborgen landborgssträckning
  Sandberget berg   Landborgen väg
  Sandviken vik   Landborgen ägor
  Sandviken vik   Landet, Norra kust
  Sandviksskogen äga   Landsvägen landsväg
  Sandviksskogen skogsmark   Landsvägen, Gamla landsväg
  Saxmosse o. Gunnarsmosse äga   Landsvägen, Nya landsväg
  Saxmosse ägomark?   Lasses Vrå äng
  Sekhorvan äga   Lillhorvan åker
  Sickelsbodar fiskeplats /Se   Lilläng ägor
  Simmehorvaslätten lokalitet   Lisebit åker
  Sisshorvekärr äga   Liskehorvan äga
  Sisshorvekärr ägomark   Lorthamnudden udde
  ? Själgrundet grund   Lotten äng
  Sjötorps sjöbodar Saknas   Lotten äng
  Skarpehorvan äga   Lotten, Västra äga
  Skarphorvan äga   Lotterna, Västra ägor
  Skarphorvan äga   Lotten, Östra äga
  Skenmaden äga   Luleå Lofotgrundet grund
  Skeppersäng plats   Luleå Lofotgrundet grund
  Skeppstäd äga   Luleå Lofotgrundet grund
  Skeppstäv kustterräng   Luleågrundet grund
  Skeppersäng mosse?   Lyckebäcklinjen linje
  Skeppsängen äga   Lyckebäcklinjen linje
  Skraporna äga   Långalvar utmark
  Skråpa äga   Långgrundsudden udde
  Skråphägnen ägomark   Långhorvan åker
  Smalören udde   Långhorvan äga
  Smågrunden grund   Långmoväg väg
  Snapen äga   Långmoväg väg
  Snapeskog Saknas   Långmoväg väg
  Snapeskogen äga   Långör rev
  Snapskog skogsmark   Långör rev
  Snoknabben äga   Långör ägor
  Snoknabbevik vik   Långörsbåden grund
  Snörumsbråten äga   Länninge väg
  Spöke terräng?   Länningevägen väg
  Starrkärr äga   Madslotten äga
  Starrkärr kärr   Mali Kors vägskäl
  Stenmossen Saknas   Mali Kors vägskäl
  Stenrevet rev   Matsgårdgatan väg
  Stensmossen äga   Mats-Ollhagen hage
  Stensmossen ägomark   Mattkullar åker
  Stommen terräng   Mattkullarbacken jord
  Stora grundet ö   Mellboarnas Långalvar alvarområde
  Stora grundet grund   Mellboarnas Långalvar alvarområde
  Stora Grundet grund   Mellböda Bodar sjöbodar
  Stora grundet grund   Mellgatan väg
  Stora mossen äga   Mickelsvik vik
  Stora mossen äga   Mon område
  Stora Skiär, se Stora grundet grund   Mon område
  *Storaskär, se Storgrundet holme   Mor Holm äga
  *Storeskär, se Storgrundet holme   Mossen äga
  Stora svarta stenen skär   Mossen, Norra åker
  Stora Ven äga   Mossen, Mellra åker
  Storgrundet holme   Mossen, Södra åker
  Storgrundet holme   Mosslinjen, Norra linje
  Storskär, se Lillgrundet holme   Mosslinjen, Södra linje
  Storskär, se Lillgrundet holme   Myskbacken höjd
  Stor Skär eller Grankullagrundet grund   Myskbacken höjd
  Storängen plats vid torp   Myskkärr kärr
  Svarta stenen, Lilla grund   Myssjkärr kärr
  Svarta stenen, Stora grund   Månholmslinjen linje
  Svartbäckshorvan äga   Måsen ägor
  Svarteskogsbråten äga   Måshorvan äga
  Svartkärret äga   Måshorvan skogsområde
  Svartvikskälla mineralvattenkälla   Måshorvlinjen linje
  Svedkärret äga   Nabbe Horvor ägor
  Sveström äga   Nabben äga
  Södra horvan äga   Neptuni Åkrar område
  Södra Kärr äga   Neptuni Åkrar område
  Södra mossen äga   Nordan Näs udde
  Södra viken äga   Norra Lott äga
  Tallebråten äga   Norra Udden udde
  Tallheden Saknas   Norra Udde udde
  Tjockeslättsbråtarna äga   Norrby Gärde äga
  Tjärdalen äga   Norrhorvlinjen linje
  Tobbisgrundet grund   Norrhorvlinjen linje
  Tobisgrundet udde   Norrtomt åker
  Toknäs hamn vik   Norråker åker
  Toknäs hamn vik   Norråker åker
  Toknäs´ hamn vik /Se   Nya bondens landsvägshorvor ägor
  Toknäs udde udde   Nya bondens landsvägshorvor ägor
  Toknäs udde udde   Nylanden åkrar
  Tomtskog bebyggelse   Nymark åker
  Trankärren kärr   Näs Nacke udde
  Trollskogen skogsmark   Olles Horva jord
  Trädet ägomark   Orden udde
  Träsket äga   Orden, Lilla udde
  Träsket terräng   Orden, Stora udde
  Tröt äga   Ordstenen sten
  Tröt äga   Orädd-oxeln träd
  Tunhilma åker åker /Se   Otterlinjen, Lilla linje
  Tåtelhorvan äga /Se   Otterlinjen, Lilla linje
  Tämman grund /Se   Otterlinjen, Stora linje
  Törnbotten plats   Oxbråten äga
  Uddändan Norra udde   Oxbråtsgatan väg
  Ugglehorvekärr äga   Oxelhorvan äga
  Ugglelundsbråtarna äga   Oxhorvan äga
  Ulvkullen äga   Pannkakstenen sten
  Ulvkullen kulle   Parken äga
  Vaholm äga   Parken skog
  Vaholm kustterräng?   Parkerna ägor
  Vargeslätten äga   Parkerna, Västra ägor
  Vargeslätten, Norra terräng   Pepparhagslinjen linje i kronskog
  Vargeslätten Södra terräng   Pet-Anthorvan äga
  ?Vedbormeträsk kärrmark   Plantskollinjen linje
  Vene mosse äga   Puttan djupställe
  Venkärret kärr   Puttan håla
  Vesegatan äga   Pyttfällan betesmark
  Vesängen äga   Pyttfällan betesmark
  Vesängen ägomark   Pyttfällan betesmark
  Vigärdsslätten äga   Pyttfällan betesmark
  Vilan Saknas   Pyttfällan betesmark
  Vårdsmossen äga   Pyttfällan betesmark
  Västeralvar äga   Päronbacken äga
  Västeralver terräng   Pätlorna ägor
  Väster os utlopp /Se   Ramsnäsudden udde
  Västlevägshorvan äga   Revet, Norra rev
  Västra alvaret äga   Rotväg väg
  Västra alvret terräng   Rotväg väg
  Västra enet äga   Rullbackarna backar
  Västra mossen äga   Rullbackarna backar
  Västra udden, se Ölands norra udde udde   Råsberg höjd
  Åsbacken äga   Rändelhorvan ägor
  Åsbacken terräng   Rändelhorvan ägor
  Ängekärr äga   Rändelhorvan ägor
  Änggärdsudden udde   Rävbackarna backar
  Änggärdesudden udde /Se   Rävbackarna backar
  Ängjärnsudden udde   Rävgropslotten äga
  Ängjärnsudden udde (triangelpunkt   Rörstens Udd udde
  Ölands Nordöstra udde udde   Sanddalslotten äga
  Ölands nordöstra udde udde   Sammetslinjen linje i kronskogen
  Ölands norra udde udde   Samuelshorvorna ägor
  Ölands norra udde Saknas   Sanden, Norra fiskvatten
  Ölands norra udde Saknas   Sandgrundet grund
  ?Ölands norra udde fyr   Sandgrundsknölen grund
  Ölands norra udde Saknas   Sandhorvan äga
  Ölands norra udde Saknas   Sandhorvan äga
  Ölands norra udde Saknas   Sandhorvan äga
  Ölands norra udde Saknas   Sandviken vik
  Ölands norra udde Saknas   Sandvikgrinden grind
  Ölands norra udde Saknas   Sandviksskogen äga
  Ölands norra udde Saknas   Sandvägslinjen linje i kronskogen
  Ölands norra udde udde   Sandvägslinjen linje
  Ölands norra udde udde   Saxmåse mosse
  *Örahamn förr hamn på Ölands norra udde /Se   Saxslätt slätt
  Örborwijk, se Grankullaviken vik   Segels Backe äga
  *Örbo vik, se Grankullaviken vik   Severenslinjen linje
  *Örbovik, se Grankullaviken vik   Sjuryggbåden grund
  Örbovik vik /Se   Sjuryggbåden grund
  Örbovik, se Grankullaviken vik /Se   Sjögatan väg
  Örbo wijk och hamn, se Grankullaviken vik av Östersjön   Sjögrens Kyrkväg väg
  Örebowijk, se Grankullaviken vik   Sjökastet jord
  Örebo vijk, se Grankullaviken vik   Sjölandet ägor
  *Örebovik, se Grankullaviken vik   Sjölandet kuststräcka
  *Örehamn förr hamn /Se   Sjölotten betesmark
  *Örehamn förr hamn   Sjölotten åker
  Örehamn Saknas /Se   Sjön del av Kalmarsund
  Örehamn, nuv. Grankulleviken Saknas   Sjön Saknas
  ?*Örehamn förr hamn   Sjön Saknas
  Örnemossen äga   Sjön del av Östersjön
  Örnemossen äga   Sjön Saknas
  Örnkärr = Örnrmossen? Saknas   Sjötraden stig
  Örnkärr kärr   Sjöängen äng
  Örnmossen Saknas   Skangrund grund
  Östergran triangelpunkt   Skanjölpen kärr
  Öster os utlopp /Se   Skanjölpslinjen linje
  Östledsbråtarna äga   Skansbackarna backar
  Östra mossen äga   Skansen jord
  ?Överskärr äga   Skaten grund
      Skeppsstäd strand
      Skeppsstädkanalen kanal
      Skeppsstädudden udde
      Skihorvan åker
      Skihorvan äga
      Skogen kronskog
      Skogen kronskog
      Skogen, Östra ägor
      Skråpgrinden grind
      Släkvägen, Gamla väg
      Smålänningarnas Amerika trakt
      Snappskog ägor
      Snapskog skogsområde
      Snapskog skogsområde
      Snargrundet grund
      Snörumsbråten äga
      Spånkärr kärr
      Spåret järnväg
      Stackrullan ägor
      Stackrullan äga
      Stackrullbacken backe
      Stapelgrundet grund
      Starrkärr kärr
      Stenen, Röda sten
      Stenen, Svarta sten
      Stenhorvan åker
      Stenhorvan åker
      Storskär grund
      Storäng äng
      Storängkärr vattenkärr
      Strandtorp Utmark utmarksägor
      Stubbhorvan äga
      Stutåkern äga
      Surbrunn vattenställe
      Svartbäcken åker
      Svartbäcken åker
      Svartbäcken skogsmark
      Svedan äga
      Svedan äga
      Svinkätten äga
      Sydostkullen grund
      Södertomt äga
      Söljgata Väg väg
      Tjärsöbacken äga
      Tobbisgrundet grund
      Toknäs Rev rev
      Toknäs Udde udde
      Tomasgrund grund
      Tomsgrundet grund
      Tomskog äga
      Tomten äga
      Tomterna äga
      Tornlotten äga
      Torpboar Grund grund
      Torpboar Grund grund
      Torpboar Grund grund
      Torpboväg landsväg
      Totelhorvan äga
      Traden stig
      Trakthuggslinjen linje
      Trakhuggslinjen linje
      Trakthuggslinjen linje
      Trankärr kärr
      Trollskogen skogsområde
      Trädet äga
      Trädgården trädgård
      Tunhilma Åker äga
      Tåtelhorvan äga
      Tället skog
      Tällspåret järnväg
      Udden udde
      Udden, Norra udde
      Udden, Norra udde
      Udden, Norra udde
      Veken, Norra strand
      Veken, Södra strand
      Venlinjen linje
      Venlinjen, Lilla linje
      Videt ängsmark
      Viken, Södra vik
      Väderbåden grund
      Vägen landsväg
      Vägen, Inre väg
      Vägen, Nya landsväg
      Vägen, Yttre väg
      Västersalvar alvarområde
      Västra Sjö Saknas
      Ålstättan betesmark
      Århanken grund
      Århanken grund
      Åshorva Gata väg
      Ängels Backe backe
      Änggärdensudden udde
      Änggärdensudden udde
      Änggärdensudden udde
      Änggärdensudden udde
      Ängkärr äga
      Ölands Norra Grund grund
      Ölands Norra Grund grund
      Örbacken mark
      Örbo Skär holme
      Ören, Breda grund
      Örnkärr kärr
      Östra Sjö Saknas

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.