ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Tveta socken : Aspelands härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 96 Naturnamn : 578 Bebyggelsenamn : 435 Naturnamn : 1124
Tveta socken Abborrgölen tjärn Tveta sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Tveta sn /Se Abborrgölen göl Tveta sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Tveta gd Abborrgölen Lilla tjärn Tveta sn uttalsanteckning Nummerförteckning förteckning
Tveta sn Abborrgölen, Lilla göl Sagesmän förteckning Nummerförteckning förteckning
Tveta sn Abborrgölsmossen, Lilla mosse Tveta sn Abborrgölen göl
Tveta sn Aberg skogsmark Tveta sn Abborregölen gölar
?Tveta sn Alekarlskärret kärr Nummerförteckning förteckning Abborrgölsmossen, Lilla äga
Tveta sn Alekarskärret? kärr Nummerförteckning förteckning Aberg berg
Tveta sn Annegöl tjärn Nummerförteckning förteckning Aberg skog
Tveta sn Annegölskärr kärr Nummerförteckning förteckning Abynäs hage
Tveta sn Ann-Gretemossen mosse Nummerförteckning förteckning Alebogupp däld
Tveta sn Ann-Gretemossen? skogsmosse Nummerförteckning förteckning Alehagen hage
Tveta sn Aspegrundet Saknas Nummerförteckning förteckning Alehagslyckan åker
Tveta sn Aspelund skogsmark Nummerförteckning förteckning Alekakärret kärr
Tveta sn Aspelund torp Nummerförteckning förteckning Alekarlskärret kärr
Tveta sn Bastegöl tjärn Nummerförteckning förteckning Alemossen vildmosse
Tveta sn Bastegöl göl Nummerförteckning förteckning Almelyckan åker
Tveta Saknas Bastegölsmossen mosse Nummerförteckning förteckning Amerkamossen åker
Tveta sn Björkelund skogsmark Nummerförteckning förteckning Andersafloe floe
Tveta sn Blågölekärret kärr Nummerförteckning förteckning Anna-Greta-mossen åker
Tveta sn Blågölemossen mosse Nummerförteckning förteckning Annegöl Saknas
Tveta sn Blågölen tjärn Nummerförteckning förteckning Ann-Stinelyckorna åkrar
Tveta sn Blågölsmossen mosse Nummerförteckning förteckning Arnagöl göl
Tveta sn Blågölen göl Nummerförteckning förteckning Arnagölsmossarna mossar
Tveta sn /Se Borgen torp Nummerförteckning förteckning Arvidängen åker
Tveta sn /Se Botlebäcken bäck Nummerförteckning förteckning Aspegrundet grund
Tveta sn /Se Botlebäckskärret kärr Nummerförteckning förteckning Baggemarken skog
Tveta socken /Se Brogöl tjärn Nummerförteckning förteckning Basseven åker
Tveta by och sn /Se Brogölskärr kärr Nummerförteckning förteckning Bastefloen äng
Tveta sn Brokärret kärr Nummerförteckning förteckning Bastegärdet åker
Tveta snnamn /Se Bråtkärret kärr Nummerförteckning förteckning Bastegölsmossen äga
Tveta sn /Se Bråtkärret ägomark Nummerförteckning förteckning Bastemossen åker
Tveta sn /Se Bråtkärret kärr Nummerförteckning förteckning Bastgölen göl
Aby, Lilla gård Bråtkärret kärr Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Aby by Bråtkärret, Lilla kärr Nummerförteckning förteckning Bergafloen floe
Aby, Lilla gd Bråtkärret, Stora kärr Nummerförteckning förteckning Bergamossen åker
Aby, Lilla gd Bråtkärret kärr Nummerförteckning förteckning Bergbacken vägbacke
Aby, Lilla gd Bråtkärren kärr Nummerförteckning förteckning Bergelyckan åker
Aby, Lilla gd Bråtlandet ägomark Nummerförteckning förteckning Berkebacken åker
Aby, Lilla gård /Se Bråtlandet åker Nummerförteckning förteckning Bernebackarna vägbackar
*Alböke, Tveta Saknas Bråtlandet Saknas Nummerförteckning förteckning Bernehagen hage
Byrum by /Se Bråtskärret kärr Nummerförteckning förteckning Bestesbergen berg
Byrum by /Se Brända sågen skogsmark? Nummerförteckning förteckning Besteslyckan åker
Bösebo by Brända sågen trakt Nummerförteckning förteckning Björnstorpeträdan åker
Bösebo by Brännan Stora skogsmark Nummerförteckning förteckning Blomsterängeträdan åker
Bösebo by /Se Brännan, Stora Saknas Nummerförteckning förteckning Blågöleladan lada
Duvekulla by Brännkärr kärr Nummerförteckning förteckning Blågölekärret äga
Duvekulla by Brännmossen ägomark Nummerförteckning förteckning Blågölemossen åker
*Eke Saknas Brännmossen mossodling Nummerförteckning förteckning Blågölemossen åker
Göteruda gd Byenäs udde Nummerförteckning förteckning Blågölen göl
Göteruda gd Byenäs trakt Nummerförteckning förteckning Blågölen göl
Göteruda gd Byggemossen mosse Nummerförteckning förteckning Blågölsmossen, Ytterste åker
Göt(e)ruda gård /Se Byggemossen skogsodling Nummerförteckning förteckning Bockenabben strand
Kantebo gård Bäckebyfällan Saknas Tveta sn Bodalemossen åker
Kantebo gård Dalen ägomark Tveta sn Bodamossen åker
Kantebo gd Dalen torp Tveta sn Bodlyckan åker
Kantebo gd Dalsbacken terräng Tveta sn Bodträdan åker
Kantebo gd Dalsborg skogsmark Tveta sn Bodträdan åker
Kraskögle lg /Se Dalsborgsmossen mosse Tveta sn Bolet äng
Kuttrebacke utlagt torp Dalskärret kärr Tveta sn Bollebäckskärret oodlat kärr
Marhult by Dalsmossen ägomark Tveta sn Borgemon skog
Muntorp Saknas Dalsmossen skogsodling Tveta sn Botelbäcken äga
Odensås by Dalsängen ägomark Aby, Lilla by »Bothlebäcks kärret», se Bollebäckskärret kärr
Sinnerstad, Lilla o. Stora byar Dalsängen äng Aby herrgård Branta hacket åker
Sinnerstad, Lilla by Dansareberget skogsmark Aby herrgård Brobäcken bäck
Torp by Dikesbrobäcken bäck Aby, Lilla by Brogöl Saknas
Torp by /Se Dikesbrobäcken Torp Aby Lilla herrgård Brogöl göl
Torsebo by Dikesbrobäcken Saknas Alebo torp Brogölamossarna åkrar
Torsebo by Dikesbrolyckan åker Alfredsholm lht Brogölskärr äga
Torsebo by Djupedikessten gränsmärke Alfredsholm f.d. torp Brokärret äga
Torsebo by /Se Djupesten gränsmärke Apelslund torp Bromossen åker
Tveta gård o. sn Dragonlyckorna åkrar Aspenäs, se Äspenäs f.d. torp Brotorpsgölen göl
Tveta gd Dragonmossen ägomark »Aspelund», se Apelslund torp Broängen odlad mosse
Tveta by o. sn Dragonmossen åker Axelholm f.d. utgård Brudeberg berg
Tveta by Edda tjärn Backelyckan avsöndring (åker) Brunnslandet åker
Tveta gd Edda sjö Backelyckan hus Brunnsträdan åker
Tveta gd Ekefloen kärr Berga f.d. torp Brunnsträdan åker
Tveta gd, by Ekefloen myr Berget hus Brunnsträdan åker
Tveta by Ekgölsmossen mosse Berkelund f.d. torp Brunnsträdan åker
Tveta Saknas Ekhylte rör gränsmärke Betlehem lht Bruseståndet damm
Tveta by Eksjö sjö Betlehem t Bryggmossen åker
Tveta by Eksjögöl vik Betlehem f.d. torp Bråtkärret åker
Tveta by Eksjön sjö Björkelund torp Bråtkärret åker
Tveta by Eksjön sjö Björkelund riven bs Bråtkärret kärr
Tveta gd Emån älv Björkenäs torp Bråtkärret åker
Tveta by /Se Emån å Björkenäs f.d. torp Bråtkärret åker
Tveta poststation /Se Fallekärren ägomark Björkholmen avs Bråtkärret slåtter
»Tynnæssebode gd? Fallekärret, Lilla kärr Björnstorpet soldattorp Bråtkärret utlagd åker
*Tönyessebode, se *Tynnæssebode gd? Flisbäcken bäck Björnstorp avs. Bråtlandet åker
Törgelsebode se Torsebo by Flisbäcken Saknas Blomkvistens t Bråtlandet åker
*Ursebo Saknas Flåtgölarna tjärnar Blomsteräng lht Bråtlandet åker
Ävlingebo by /Se Flåtgölemossen mosse Blänkebo hemmansdel Bränden terräng
Ävlingebo by /Se Flåtgölemossen mosse Blänkebo f.d. stuga Brännemossen utjord (åker)
Örsasjögle by Fribo skogsmark Bodaberg avs. Brännkärr äga
Örsasjögle by Fridhem terräng Bodal lht Budingen åker
Örsaskögle by /Se Frälsebråtlandet Saknas Bodal f.d. torp Busbåset bergsklyfta
  Fågelskälstenen gränsmärke Borg avs. Buskebo åker
  Fäbrohorvet? Saknas Borgen lht Bybacken vägbacke
  Fäbrosten gränsmärke Borgen lht, f.d. t Byenäs udde
  Färgakärr ägomark Brostugan hus Byggemossen åker
  Färgakärr kärr /Se Brotorpet hmd Byklandet strand
  Färgskärr kärr Brotorpet hmd Bykällan källa
  Fölsingsfällberget triangelpunkt Brända sågen f.d. såg Byrummeängen åker
  Fölsingfällberget berg Bullran t Byträdan åker
  Gamla kors skogsmark Byerum by Bytängen äng
  Gategölen tjärn Bygget t »Båtsjön», se Kåtsjö sjö
  Gatekärret ägomark Bygget t Bäckeby fällan äga
  Gatemossen mosse Bygget lht Bäckosmossen åker
  Gatekärret kärr Byrum by Bäckasängen åker
  Gapmossarna mossar Byrum by Bäckåkrarna åkrar
  Geteplågan vik Bäckebo torp Bäckåkren åker
  Geteplågan Saknas Bäckegården gård i Tveta Bänkarna åker
  Getmossen mosse Bäckgården f.d. hmd Bösebo mader åkrar
  Getmossen mosse Bösebo by Bösebo missionshus avs.
  Granemo skogsmark Bösebo by Bösebo skogsväg väg
  Granemokärret kärr Bösebo kvarn f.d. kvarn Dalebacken vägbacke
  Granemo moö Bösebo skola folkskola Dalekärret slåtterkärr
  Graneviken vik Dal t Dalemossarna åkrar
  Granhorve Saknas Dal f.d. torp Dalsbacken vägbacke
  Granhult skogsmark Dal, Gamla f.d. soldattorp Dalsborgaträdan åker
  Granhult trakt Dalen t Dalsborgemossen åker
  Grindberget skogsmark Dalen rivet torp Dalsborgsmossen äga
  Grindberget Saknas Dalsborg lht Dalskärret äga
  Grindkärret ägomark Dalsborg lht Dalsmossen åker
  Grindkärret trakt Dalsborg hus Dalsängen odlat kärr
  Grindåkern åker Dolkas lht Dammakärret åker
  Grisebäcken Saknas Duvebo hmd Dammen åker
  Grisebäckskärret kärr Duvebo lht Dammkärrsbäcken äga
  Grisebäckssten gränsmärke Duvekulla by Dammängen slåtterkärr
  Grytsjöbacken skogsmark Duvekulla by Danjelladan lada
  Grytsjöbacken trakt Egebo lht Dansarebacken backsluttning
  Grytsjögölen tjärn Ekeberg lht Dansarebacken vägbacke
  Grytsjögölen göl Ekelid t Dansareberget berg
  Grytsjömossarna mossar Ekelid f.d. torp Dansareberget äga
  Grytsjömossen ägomark Ekelund f.d. soldattorp Den opperste mossen åker
  Grytsjömossen mosse Ekhult hus Den yttre trädan åker
  ?Grytsjön sjö Enebacken stathus Dikesbro bro
  Grytsjön sjö Fagerheden avs. Dikesbrobäcken bäck
  *Gräntösjön sjö Fallebo bebyggelse Dikesbroängarna åkrar
  Gröndal terräng Fallebo t Djupedikesten gränsmärke
  Gröndal torp Fallebo f.d. torp Djupesten gränsmärke
  Grönlid terräng Figeholm lht Dragonlyckan f.d. åker
  Grönlund ägomark Figeholm hus Dragonmossen åker
  Grönlund torp Framnäs bs Duvelyckan åker
  Gubbudd udde Framnäs hus Dyngeträdan åker
  Gubbudd udde Fredriksberg torp Ekefloen floe
  Gumramåla mo ?mo Fredriksberg f.d. torp Ekehagarna hagar
  Gunnarsmåla sten gränsmärke Fredrikslund lht Ekekullen kulle
  Gunsemon skogsmark Fribo riven bs Ekelyckan åker
  Gunsemon skogstrakt Fribo f.d. hus Ekemossen åker
  Gåpen sjö Fridhem t Ekhylte rör gränsmärke
  Gåpen sjö Fridhem torp Eksebolyckan åker
  Gåpen sjö /Se Frälsegårdarna (gårdar) Eksjö sjö
  Gåpen sjö /Se Gladatorpet avs. Eksjögöl vik
  Gåpmossarna mosse Graffs hus Eksjön sjö
  Gåpmossarna mossar Granbacken avs. Emmån Saknas
  Gårdvedaån å Granemo f.d. torp Emån, se Ämån å
  Gårdvedaån å Granhult f.d. torp Enemossen åker
  Gärdsjön sjö Grindstugan lht Enstenen sten
  Gärdsjön sjö Grindstugan f.d. torp Enstenslyckan åker
  Gärdsjön sjö Grindstugan f.d. torp Falleboskiften skog
  Göl Saknas Gröndal t Fallekärren kärr
  Gölekärret, Lilla kärr Gröndal f.d. torp Fallkärren skogskärr
  Gölekärret, Stora kärr Grönlid t Fallkärrsbäcken bäck
  Gölemossen ägomark Grönlid f.d. torp Farfaragärdet åker
  Gölemossen mossodling Grönlund t Farfaraåkren åker
  Gölkärrslyckan åker Grönlund f.d. torp Fjattan åker
  Gölmossen mosse Grönlund torp Flisbäcken bäck
  Gösjögöl tjärn Gåpsågen såg Flolyckan åker
  Gösjögöl göl Gölberga f.d. torp Flottgölen göl
  Gösjögöl göl Gösjömåla torp Flåtgölarna gölar
  Gösjökärret, Östra kärr Gösjömåla f.d. torp Flåtgölebäcken bäck
  Gösjökärret, Västra kärr Götruda gård Flåtgölemossarna, se Flåtmossarna vildmossar
  Gösjölyckan åker Götruda gd Flåtmossarna vildmossar
  Gösjön sjö Göteruda by Fribokärret slåtter
  Gösjön sjö Hagaberg bs Frickekullen åker
  Gösjön sjö Hagen lht Frickelyckan åker
  Gösjön sjö Hagen avs. Frickelyckan åker
  Gösjön sjö Hagstugan torp Frälsebråten äga
  Gösjörör gränsmärke Hagstugan t Fågelsjöseberget berg
  Hacket ägomark Harehäll f.d. torp Fågelsjöteberget berg
  Hacket åker Hasselbacken hus Fågelsjötögen sänka
  Hagekärr Lilla kärr Hermanslund riven bs Fågelskälsten gränsmärke
  Hagekärr Stora kärr Horvet f.d. hus Fåglemosse mosse
  Hagekärr, Lilla kärr Hultbergs hus Fårahagen hage
  Hagekärr, Stora kärr Hulten f.d. torp Fårehagen hage
  Harekälla gränsmärke Hultet t Fårehagen hage
  Harslättskärret kärr Hyttan hus Fårehagen hage
  Harslättskärret kärr Hälleberg bs Fårehagslyckan åker
  Hedasjö sjö Hälleberg avs. Fårehorv, Hällemåle hage
  Hedasjö sjö Hällebo gård i Bösebo Fårehorven (Fårhorvan?) hage
  Hedasjögrundet holme Hällemåla f.d. torp Fäbrohorvet äga
  Hedasjögrundet gränsmärke Hällesjönäs t Fäbrosten gränsmärke
  Hedsjön sjö /Se Hällestugan hus Fähusträdan åker
  Hellemaren sjö /Se Hälls f.d. torp Fällorna skog
  Helvetes trappor strandterräng Hällsjömåla torp Färgarns ö ö
  Histersfällan Saknas Hällsjömåla f.d. torp Färgekärr åker
  Histersmon mo Hällsjönäs f.d. torp Färgeriträdan åker
  Hjortstamossen mosse Högesryd f.d. torp Fölsingberget berg
  Hjortstamossen mosse Höghult torp Fölsingefällorna skog
  Holmen holme Höghult f.d. torp Fölsingfällberget, se Fölsingberget berg
  Holmskärret ägomark Jonstorp torp Galgelyckan åker
  Holmskärret kärr Jonstorpet f.d. torp Gamla kors skäl
  Hopmossen mosse Kantebo herrgård Gamlakors
  Horveskärret kärr Kantebo gård Gamleåkren åker
  Horveskärret kärr Kantebo gd »Gapmossarne», se Gåpmossarna vildmossar
  Horvet Saknas Karlsborg lht Gastehagen åker
  Horvet Saknas Karlsmåla f.d. torp Gatebacken vägbacke
  Hultbergs udde udde Karlsnäs torp Gatebacken åker
  Hultehagskärret kärr Karlsnäs f.d. torp Gategölen Saknas
  Hultemaren sjö Karlstorp t Gategölen göl
  Hultemaren sjö /Se Karlstorp f.d. torp Gatekärret åker
  Hultemaren sjö /Se Kohagen avs. Gatemossen äga
  Hultet terräng Kornettsgården gård i Tveta Gatängen åker
  Humpemosse mosse Kornettsgården hmd Getamossen vildmosse
  Humpemosse mosse Krasjögle avs. Geteplågan vik
  Husarmossen vik Kraskögle hmd Geteplågeudden udde
  Husarmossen mosse Kristineholm avs. Gladakullen åker
  Hålbäckskärr kärr Kristinelund lht Gladamossen åker
  Hålbäckskärr kärr Kristinelund f.d. torp Gladamossen åker
  Hålmossen mosse? Krongården f.d. hmd Gladåkrarna bete
  Hålmossen mosse Kronobäck lht Gladäng äng
  Häggeström del av Emån Kronobäck hus Gluttan åker
  Häggeström ström Kronogårdarna (gårdar) Gluttan kärr
  Hällemarekälla gränsmärke Kronogården gård Gluttemossen åker
  Hällemarekälla gränsmärke Kulla gård Granbacken vägbacke
  Hällemaren sjö Kulla by Granbacken vägbacke
  Hällemaren sjö Kullen lht Granemo skog
  Hällemaren sjö Kullen t Granemoängarna skogbevuxna ängar
  Hällemaren sjö /Se Kullen f.d. torp Graneviken vik
  Hällemaren sjö /Se Kulltorp lht »Granhorfve» äga
  Hällesjönäs terräng Kulltorp lht Grindakärret åker
  Hästmossen mosse Kuttrebacke f.d. torp Grindberget äga
  Högeslidkärret kärr Kvarnarna f.d. torp Grindelyckan åker
  Högeslidkärret kärr Kvarnemåla t Grindevik vik
  Höghult skogsmark Kvarnemåla f.d. torp Grindåkern äga
  Isbäcksmossen mosse Kvarnen tullkvarn Grisebäcken bäck
  Josefsfloe kärr Kvarnsjötorpet torp Grisebäcken kärr
  Josefsfloe Saknas Kvarntorpet t Grisebäckskärret ängsmark
  Junkaregölarna tjärnar Kvarntorpet torp Grisebäckssten gränsmärke
  Junkaregölarna gölar Kvarntorpet f.d. torp Grytgölen göl
  Jutegöl tjärn Kyrkogården lht Grytsjöbacken vägbacke
  Jutegöl göl Kåtet hmd Grytsjögölen göl
  Jutemossen mosse Kåtet hmd Grytsjögöl göl
  Jutemossen mosse Källeberg torp Grytsjömossarna vildmossar
  Jutmossen mosse Källeberg f.d. torp Grytsjömossarna f.d. åkrar
  Jämningsö udde Källkvistahägnen hus Grytsjömossen åker
  Jämningsö holme Källtorp rivet torp Grytsjön Saknas
  Kalvmossen ägomark Källtorpet f.d. torp Grytsjön sjö
  Kantebohöjden triangelpunkt Käxkullarna torp Grytsjöö ö
  Kantebohöjden triangelpunktsnamn Lemnhultestugan hus Gräntängen äng
  Karetebacken skogsmark Lillegården by Gräntängsbackahacket åker
  Karlsmossen mosse Lindeberg f.d. hus Gräntängsbacken vägbacke
  Karlstorp terräng Lisas hus Gräntöhacket åker
  Karlstorp torp Ljungsnäs torp Gräntölyckan åker
  Kattesten gränsmärke Ljungsnäs f.d. torp Gräshagen hage
  Kavlebrokärren kärr Ljungstorp f.d. torp Gräshagen äng
  Kavlebrokärren kärr Lytsen torp Gröneberget berg
  Kavlebrokärret, Övra kärr Lützen f.d. torp Grönlidmon skog
  Kavlemossen ägomark Lönebo t Grönlundasjön sjö
  Kavlemossen skogsodling Lönnebo torp Gubbekärret åker
  Klockareven skogsmark? Löveberg lht Gubbudd udde
  Klovehällar skogsmark Löveberg avs. Gumramåla mo äga
  Kojfloen kärr Löveborg lht »Gumsemon», se Gunsemon skog
  Kojfloen Saknas Lövedal riven lht Gunnarsmålasten gränsmärke
  Kojkärret kärr Lövhyddan lht Gunsemon skog
  Kopprabergs skäl gränsmärke Marhult by Gåpen sjö
  Kopprabäck Saknas Marhult by Gåpen sjö
  Kornfällemosse mosse Marieholm f.d. torp Gåpmossarna vildmossar
  Korpmossen mosse Maros lht Gårdvedaån å
  Korpmossen skogstrakt Maros hus Gåsefloen floe
  Klintemo mo Mellangården gård i Tveta Gäddan, se Äddan del av sjö
  Klockareven kärr Mellangården f.d. hmd Gärdsmossen åker
  Klovehällar gränsmärke Mossberga f.d. torp Gärdsåkrarna åkrar
  Klovehällar gränsmärke Muntorp, se Torp by Gärdsåkren åker
  Kläckemossen ägomark Nedregården gård i Torsebo Gärsegölen f.d. göl
  Kläckemossen mosse Nerbyn bydel Gärssjö sjö
  Kringlan Saknas Nergården by Göhultshorvorna ägor
  Kringlekärret ägomark Nergården gård i Odensås Gölekärret Lilla äga
  Kringlekärret kärr? Noaksstugan hus Gölekärret, Stora äga
  Kroksjön sjö Norrgården by Gölemossen åker
  Kroppgölen göl Norrgården gård i Sinnerstad Gölkärrslyckan äga
  Kroppgölen tjärn Nybo lht Gölmossen äga
  Kroppgölsmossen mosse Nybygget lht Gösjö sjö
  Krubbeudd udde Nybygget t Gösjögöl göl
  Krubbeudd udde Nyemåla f.d. torp Gösjökärret oodlat kärr
  Krämmerhällen, se Krämarehäll stenhäll(?) Nylund t Gösjölyckan äga
  Kungskullen kulle Nylund f.d. torp Gösjön Saknas
  Kvarnahultet Saknas Nylund torp Gösjörör gränsmärke
  Kvarnakärret kärr Nylund lht Götalund vägskäl
  Kvarnakärret kärr Nylund avs. Göterudviken vik
  Kvarnemåla ägomark Nymåla lht Götrudåkern åker
  Kvarnfällorna skogsmark Nymåla f.d. torp Götrudåkrarna åkrar
  Kvarnfällorna skogstrakt Nynäs utlagt torp Hacket åker
  Kvarngöl göl Nynäs f.d. torp Hacket åker
  Kvarngölen Lilla tjärn Nyslätt torp Hacket åker
  Kvarngölen Stora tjärn Nyslätt f.d. torp Hagelyckan åker
  Kvarnkärret ägomark Näbben f.d. torp Hagemossen åker
  Kvarnkärret kärr Näset f.d. torp Hagemossen åker
  Kvarnkärret kärr Näs, Lilla utlagt torp Hageträdan åker
  Kvarnkärret kärr Näs, Stora rivet torp Hageträdan åker
  Kvarnkärret kärr Näset = Näs, Lilla utlagt torp Hagkärret skogskärr
  Kvarnkärret kärr Odenstegen lht Hansebacke vägbacke
  Kvarnkärret kärr Odenstegen avs. Hansehagen hage
  Kvarnsjögöl tjärn Odensås by Hanselyckorna åkar
  Kvarnsjögöl göl Odensås by Harekälla gränsmärke
  Kvarnsjön sjö Odensås by Hareslät slätt
  Kvarnsjön sjö Odensås by Hareslätkärret kärr
  Kåtegölen tjärn Oppebyn bydel Hedasjö sjö
  Kåtegölen göl Oppebyn gård i Torsebo Hedasjögrundet holme och gränsmärke
  Källmossen mosse Oppegården by Heddas göl göl
  Källtorp terräng Oppgården gård i Odensås Hedsjön sjö
  Källtorpmon skogsmark Orrekojan hus Hellemaren sjö
  Källtorpmon skogstrakt Oxhagen f.d. torp Helsikes trappor berg
  Käxkullamarken skogsmark Palmhult hmd Helsikesudde udde
  Käxkullamarken Saknas Palmhult hemmansdel Helsikesudde hage
  Lassekärr kärr Peruken lht Helvetesberg berg
  Lassekärr kärr Peruken f.d. torp Helvetestrappor berg
  Likorne mossen? mosse Petersborg lht Helvetes trappor berg
  *Lilla Abyskogen skogsmark Pettersborg riven bs Hemgärdet äng
  Lillemark skogsmark Petersborg lht, f.d. torp Hemmossen åker
  Lillemark skogstrakt Pukemåla utlagt torp Hemskiften åker
  Lille mossen ägomark Pukemåla f.d. torp Hemskogen skog
  Lille mossen mosse Ramsmåla t Hemskogen skog
  Lillgärdet gärde Ramsmåla f.d. torp Hemskogen skog
  Lillnäset udde Riddarhuslyckan lht Hemträdan åker
  Lillån å Riddershäll lht Hemträdan åker
  Lindesjökärr kärr Riddarshäll avs. Hemträdan åker
  Lindesjökärr kärr Rockford lht Herraskogen skog
  Lindesjön sjö Rockford hus Histersfällan äga
  Lindesjön sjö Rosendal lht Histersmoen äga
  Logemossen ägomark Rosendal avs. Hjortamossen vildmosse
  Logemossen skogsodling Rosenholm avs. Hjortamossen vildmosse
  Lunden udde Rosenholm avs. Hjortstamossen, se Hjortamossen vildmosse
  Lunden trakt Rudéns t Holmen åker
  Lyckemossen mosse Rydet hmd Holmskärret ängmark
  Lytsehagen hage Rydet hmd Holmkärren åker
  Långebro Saknas Ryttarestycket åker Hompamosse vildmosse
  Långebäcken bäck Ryttareängen avs. Hopagärdet bete
  Långebäcken bäck Sandslätt riven bs Hopamossen åker
  Långekärrsmossen ägomark Sandslätt f.d. torp Hoppeskrälle stenskärv
  Långekärrsmossen mosse Saxemåla t »Horfvedskärret» äga
  Maden ägomark Saxemåla f.d. torp Horvan skogsmark
  Maden mossodling Sinnersmåla t Horvesbacken vägbacke
  Malmgraven terräng Sinnersmåla avs. Horveskärr äga
  Maren sjö Sinnerstad by Horveslyckorna åkrar
  Maren sjö Sinnerstad by Horvesmossen skog
  Maren sjö Sinnerstad, Lilla by Horvet äga
  Maren sjö /Se Sjättingen hmd Horvet äga
  Maren sjö /Se Sjökulla f.d. torp Horvet hage
  Maros os Sjönäs utlagt torp Horvet hage
  Marosbäcken bäck Sjönäs f.d. torp Hovdaskälet rågång
  Mellanmaren sjö Sjöstugan hus Hultehagskärret äga
  Mellanmaren sjö Skogbygden del av sn Hultemaren sjö
  Mellanmaren, Medelmaren sjö /Se Skogbygden del av sn Hultemaren sjö
  Mellanmaren sjö /Se Skräddaretorpet bebyggelse Hultet äng
  Mellanven? Saknas Skyttebo utlagt torp Hultsfred slätt åker
  Melsjön sjö Skyttebo hus Humpemosse, se Hompamosse vildmosse
  Mjösjön sjö Skärvet torp Hundekaxemossen åker
  *Morabro bro Skärvet torp Hundekullen åker
  Morebäcken bäck Skärvsågen såg Husaremossen skog
  Morekärret ägomark Slätlandet del av sn Hålbäckskärr slåtterkärr
  Morelången sjö /Se Snuggestugan hus Hålemossarna vildmossar
  Moremossen mosse Snurrom avs. Hålkärret vildmosse
  Moren sjö Solgården avs. Hålmossen vildmosse
  Moren sjö /Se Solhem lht Häggeström ström
  Moros del av sjö Spångstugan utlagt torp Häggeströmsnäset betesmark
  Morån å Stenhagen t Häggeströmsträdan åker
  Muggegölen tjärn Stenhagen f.d. torp Hällehagen hage
  Muggegölen göl Stensmåla riven bs Hällemarekälla gränsmärke
  Muggegölen Lilla tjärn Stensö lht Hällemaren sjö
  Muggegölen, Lilla göl Stensö f.d. torp Hällemålahage hage
  Momossen mosse Stjernbergs f.d. torp Hällemålaviken vik
  Momossen mosse Storemosse f.d. torp Hällemåle Fårehorv skog
  Morekärret kärr Storgården by Hälleskallen åker
  Moremossen mosse Storgården gård i Byerum Hälleträdan åker
  Moren sjö Strömsberg utlagt torp Hällskallslyckan åker
  Nymossen ägomark Strömsberg f.d. soldattorp Hästamossen slåtter
  Nymossen skogsodling Strömsberg avs. Hästemossen åker
  Nymålakärret kärr Strömsborg avs. Hästhagen hage
  Nymålakärret kärr Svensmåla f.d. torp Hästhagen hage
  Närskateön ö Strömsnäs lht Hästhagen hage
  Näsen skogsmark Svensmåla utlagt torp Hästhagsmossen mosse
  Näsen? trakt Sågestugan f.d. torp Hästhagsmossarna åkrar
  Näset Lilla skogsmark Sågstugan torp Hästmossen mosse
  Näset Stora skogsmark Sågstugan f.d. torp Hästskoaven ave
  Odens källa källa? Sörgården by Högerudmon råmärke
  Odens källa källa Sörgården del av by Högeslidkärret vildkärr
  Odensås triangelpunkt Torp by Högeträdan åker
  *Odensåssjön sjö Torp by Högås skog
  Oppskogen skog Torsebo by Höksäsliden vägbacke
  Orreberg gränsmärke Torsebo by Hörningslyckan åker
  Orrekullekärret kärr Tranebo by Hösås markområde
  Orrekullemossen mosse Tranebo hemman *Ikorne måssan, se Likorne måssan äga
  Oskärr ägomark Tranebotorp t Ingaskälla källa
  Oskärr kärr Tranehäll f.d. torp Ingas vik vik
  Oxhagen skogsmark Tribäck t Isbäckslyckan åker
  Oxhagslyckan åker Trebäck f.d. torp Isbäcksmossen utlagd åker
  Oxhagsmossen mosse Trekanten avs. Jans kärr äga
  Oxhagsmossen mosse Trekanten undantagshus Johannes nätlada f.d. nätbod
  Peruken ägomark Trädan hemmansdel Johannsaskogen skog
  Peruken torp Tveta by Jon-Jönsahacket åker
  Pinstenshagen hage Tveta gd Jon-Larseträdan åker
  Porsegöl tjärn Tveta by Josefs floe floe
  Pukegöl tjärn Tveta gård hmd Junkan gölar
  Pukemåla torp Tveta vattensåg såg Junkebäcken bäck
  Ramsmåla ägomark? Ugglebo hmd Jutegölen göl
  Ramsmåla torp Ugglebo hemmansdel Jutemossen vildmosse
  Ryssamossen mosse Utebyn gård i Torsebo Jutgöl göl
  Ryssamossen mosse Valbo lht Jämningsö ö
  Råbockesten gränsmärke Valbo hus Jämningsö ö
  Råsen terräng? Vasses hus Kalvamossen åker
  Råsen Saknas Venekärret avs. Kalvefällorna hage
  Råsen Saknas Venen, se Venekärret avs. Kalvehagen hage
  Sandvadet gränsmärke Virum bs Kalvehorvan hage
  Saxemossen mosse Vierum f.d. lht Kalvelyckan åker
  Saxemålskärret kärr Väggledalen utlagt torp Kalvhagsåkrarna åkrar
  Simängen ägomark Väggledalen f.d. torp Kanalen dike
  Simängen äng Åbo avs lht:r Kanalbron bro
  Sinnerhult Saknas Åbo avs. Kanalträdan åker
  Sinnersmåla terräng Ågården by Kantebohöjden triangelpunkt
  Sinnerstadsberget Lilla triangelpunkt Ämsö avs. Kantebomossen åker
  Sinnerstadsberget, Lilla triangelpunktsnamn Ängstugan torp Karaholm åker
  Sjökulla terräng Ängestugan f.d. torp Karetebackarna backar
  Sjökulla torp Äspenäs utlagt torp Karetebackarna skogsbackar
  Sjökärret ägomark Äspenäs f.d. torp Karlsmosse mosse
  Sjökärret kärr Ävlingebo by Karlsmålebacken vägbacke
  Sjökärret kärr Ävlingebo by Karphacket åker
  Sjöstugelyckan åker Ävlingebo by Kasernträdan åker
  Skarpfällan Saknas Ävlingbo kvarn f.d. kvarn Kattegölemossen odlad mosse
  Skarporna skogsmark Ävlingebo by Kattgölen utdikad göl
  Skarporna trakt Örsaskögle by Kattegölen göl
  Skiren sjö Örsasjögle by Kattesten gränsmärke
  Skiren sjö Örsaskögle by Katt(i)seviken, se Kattsjöviken vik
  Skiren sjö /Se Övregården gård i Torsebo Kattsjöviken vik
  Skirsö gränsmärke   Kavlebrokärren kärr
  *Skiræbek vattendrag   Kavlemossen åker
  *Skiræbek vattendrag /Se   Kikareberget berg
  Skiren sjö   Kilen åker
  Skogaskäl gränsmärke   Klacken åkermosse
  Skogtöjen ägomark   Klinteberget berg
  Skogtöjen skogsodling   Klinte mo äga
  Skrämhultebrännan Saknas   Klockareträdan åker
  Skränhult skogsmark   Klockareträdan åker
  Skränhult trakt   Klockareven kärr
  Skyttebo terräng   Klovehäll berg
  Skälsgölen tjärn   Klovehällar gränsmärke
  Skälskärren kärr   Kläckmossen åker
  Skärpingemo mo   Knektehagen utjord (hage)
  Skälgölekärret kärr   Knäppeträdan åker
  Skälsgölen göl   Knäppeträdan åker
  Skärvgölen tjärn   Knöselyckan åker
  Skärvån å   Kohagen hage
  Skögleäng? äng   Kohagen hage
  Spången udde   Kohagen hage
  Spången udde   Kohagen skog
  Stabbe Saknas   Kohagen skog
  Stavamossen ägomark   Kohagen hage
  Stavamossen mossodling   Kohagen hage
  Stensmossen mosse   Kohagen hage
  Stora kärr ägomark   Kohagen hage
  Stora kärr ägomark   Kohagen skog
  Stora kärr åkrar   Kohagen hage
  Stora kärr kärr   Kohagen hage
  Store mossen ägomark   Kohagslyckan åker
  Store mossen mosse   Kohagsmossen åker
  Storkeken skogsmark   Kohagsmossen åker
  Storkeken ek   Kohagsmossen, Lilla åker
  Storängen terräng   Kojebackarna vägbackar
  Storängen äng   Kojefloen floe
  Storängen äng   Kojkärren åkrar
  Storängen äng   Kolerakyrkgården inhägnad
  Storängen äng   Kolerakörgården terräng
  Strömsberg terräng   Komosseladan lada
  Strömsberg torp   Komossen utlagd mosse
  Stubbelyckan åker   Komossen åker
  Sutegöl göl   Konklebacken skogsbacke
  Svartgöl tjärn   Kopparebergs skäl gränsmärke
  Svartgölskärret kärr   Kopparebäck bäck
  Svinkärr kärr   Koppraberg berg
  Svältan ägomark   Koppreberg berg
  Svältan åker   Koppregrindslyckan åker
  Sågkärret ägomark   Koppregrind grind
  Sågkärret kärr   Koppreskäl
  Sälgen skogsmark   Kornfällemossen vildmosse
  Sälgen trakt   Korpemon hage
  Sävsjön sjö   Korpemon skog
  Sävsjön sjö   Korpemossen vildmosse
  Tallmossen mosse   Kringlan åker
  *Tensjön, se Tinnsjön sjö   Kringlan äga
  Tinnsjökärr ägomark   Kringlekärret ängsmark
  Tinnsjön sjö   Kringlekärret skog
  Tinnsjön sjö   Kringleträdan åker
  Tinnsjön sjö   Kringskitan åker
  Tituskärret kärr   Kroksjön Saknas
  Tituskärret kärr   Kroksjö sjö
  Tojmossen mosse   Kroksjömossen åker
  Torpa bro Saknas   Krokåkern åker
  Torseboberget triangelpunkt   Kronbäcken bäck
  Torseboberget triangelpunktsnamn   Kronemossen skog
  Tors källa källa?   Kronobäcksträdan åker
  Tranehäll skogsmark   Kroppemossarna vildmosse
  Tranehäll gränsmärke   Kroppgölen göl
  Traneven kärr   Kroppgölen göl
  Trehörningen sjö   Kroppgölen göl
  Trehörningsgöl tjärn   Kroppgölen göl
  Trehörningsholmen holme   Kroppgölsmossen äga
  Trehörningsholmen holme   Krubbudd udde
  Trehörningskärr kärr   Krämarehäll berg
  Trälbrogs kärr kärr   Krökehägnen åker
  Tveta Hister hagmark   Kullelyckan åker
  Tågmossen mosse   Kullen hage
  Tärnehäll holme   Kullepellesten råsten
  Tärnhäll gränsmärke   Kulleträdan åker
  Töjmossen mosse   Kullmossen åker
  Uddarna udde   Kungskullen äga
  Uddarna trakt vid Emån   Kuttrebacken vägbacke
  Ugglekärret kärr   Kvarnagölarna gölar
  Utskogsmossen mosse   Kvarnahultet äga
  Utskogsmossen skogsmosse   Kvarnakärret kärr
  Vassemossen ägomark   Kvarndammen åker
  Vassemossen skogsodling   Kvarndammen f.d. damm
  Venen ägomark   Kvarnedammen f.d. damm
  Venen mossodling   Kvarnehagen skog
  Venen kärr   Kvarnekärren åkrar
  Venängen äng   Kvarnekärret åker
  Vidalsträden åker   Kvarnekärret åker
  Videfloen kärr   Kvarnekärret åker
  Videfloen myr   Kvarnfällorna skog
  Videfloen Saknas   Kvarngölen, Lilla göl
  Videflohorvet Saknas   Kvarngölen, Stora göl
  Vierum torp   Kvarngöl äga
  Vägledalen skogsmark   Kvarnkärren kärr
  Vägledalshöjden triangelpunkt   Kvarnkärr äga
  Vägledalshöjden triangelpunktsnamn   Kvarnkärret kärr
  Vävhagen hage   Kvarnkärret kärr
  Yxnasjöbrännan svedjeland   Kvarnsjöbäcken bäck
  Yxnasjögöl tjärn   Kvarnsjögöl göl
  Yxnasjön sjö   Kvarnsjön Saknas
  Yxnasjön sjö   Kvarnsjön sjö
  Åkersmossen mosse   Kvarntorpeåkern åker
  Ålkistemossen mosse   Kyan åker
  Ålkistemossen skogsmosse   Kyrkegärdet åker
  Åländorna Saknas   Kyrketrädan åker
  Ånglegöl tjärn   Kålgårdsåkern åker
  Ånglegöl göl   Kåtaskiften skog
  Ånglegöl göl /Se   Kåtegölen göl
  Åskärret ägomark   Kåtegölen sjö
  Åskärret kärr   Kåtsjö sjö
  Åsnekärret kärr   Källareträdan åker
  Ängekärret ägomark   Källeberge källa källa
  Ängekärret mossodling   Källedalen åker
  Ängmossen mosse   Källelyckan åker
  Äspegrund grund (gränspunkt)   Källemossen utlagd åker
  Ävjegöl tjärn   Källmossen äga
  Ävjevik vik   Källtorpe hage skog
  Ävjeviksfällorna Saknas   Källtorpmon skog
  Ävlingebohorv skogsmark /Se   Källträdan åker
  *Ävlingesjön sjö   Kärnan källa
  Ävsjö sjö   Kärrdalsängen f.d. slåtter
  Ävsjö sjö   Kärren äng
  Öasjöbäcken Saknas   Kässkullarna skog
  Öfällorna Saknas   Kässkullarna, se Käxkullarna skog
  Öjasjöbäcken bäck   Käxkullarna skog
  Öjasjömossen mosse   Ladbacken åker
  Öjasjömossen mosse   Ladbolet åker
  Öjasjön, Stora sjö   Lagårdsträdan åker
  Öjasjön Stora sjö   Lagårdsträdan åker
  Örnekullemossen mosse   Lagårdsträdan åker
  Örnemossen ägomark   Lagårdsträdan åker
  Örnemossen mossodling   Lagårdsträdan åker
  Örtabäckskärret ägomark   Lagårdsåkern åker
  Örtabäckskärret kärr   Lassalyckan åker
  Örtabäckskärret kärr   Lassekärr skogskärr
  Örtakärret kärr   Lasselyckan åker
  Ösjö, se Eksjön sjö   Ledhagen hage
  Övemåla källa källa?   Lermossen åker
  Övemåla källa Saknas   Lerorna åker
      »Likorne måssan» äga
      Lill-Aby-bron bro
      Lilla Sinnerstadsberget berg
      Lillaskiften åker
      Lilla ö halvö
      Lilla ö ö
      Lillegärdet åker
      Lillegärdet åker
      Lillegärdet äng
      Lillekärr åker
      Lillekärrslyckan åker
      Lillemark åkrar
      Lille mossen åker
      Lille mossen åker
      Lillemossen åker
      Lillenäset bete
      Lillgärdet äga
      Lillträdan åker
      Lillån å
      Lillängen äng
      Lillängshagen hage
      Lillemark skog
      Lindeberget berg
      Lindebäcken bäck
      Lindebäckkärret åker
      Lindekullen bete
      Lindesjön Saknas
      Lindesjö sjö
      Lindesjöhagen hage
      Lindsjöhagen hage
      Lindsjöhagsbergen berg
      Lindströmmeåkern åker
      Logmossen åker
      Logmossen åker
      Lunden äng
      Lunden äng
      Lundsträdan åker
      Lundträdan åker
      Lundåkrarna åkrar
      Lundängen äng
      Lyckan åker
      Lyckedalen åker
      Lyckemossen äga
      Lyckorna åker
      Lützebacken vägbacke
      Lützehagen hage
      Långebro äga
      Långebäcken äga
      Långekärr åker
      Långe Måns(a) åker
      Långlyckan åker
      Långtögen åker
      Långängen bete
      Långängshacket åker
      Lättmossen åker
      Lättmossen åker
      Lönneboträdan åker
      Lönneboviken vik
      Lövhagen åker
      Lövhyddeängen åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maden åker
      Maderna åkrar
      Madhultelyckan åker
      Madhulteträdan åker
      Malmgraven mosse
      Malmgravarna gropar
      Malmgravsmossen äga
      Maren sjö
      Maren sjö
      Maros bäck
      Marosevägen väg
      Marosviken vik
      Massehägne åker
      Meleven äga
      Mellanlyckan åker
      Mellanmaren sjö
      Mellan-Maren sjö
      Mellanmossen åker
      Mellansjön sjö
      Mellanskogen skog
      Mellanträdan åker
      Mellanängen bete
      Melsjön sjö
      Melsjö sjö
      Mevällesten
      Mjösjön sjö
      Mjösjön, se Mösjö sjö
      Mobäcken, se Morebäcken bäck
      Mokärren åkrar
      Momossen äga
      Momossen vildmosse
      Moramossarna åkrar
      Morbäcken bäck
      Morebäcken bäck
      Morebäcken bäck
      Morekärret åker
      Moremossen mosse
      Moremossen äga
      Moren sjö
      Moren sjö
      Morfaragärdet åker
      Morfaraåkren åker
      Morgonplågan vägbacke
      Mormors land åker
      Moros vik
      Moselyckan åker
      Mosemosse vildmosse
      Mossbergeskiftet skog
      Mossberget berg
      Mossen vid brunnen åker
      Mossen vid vägen åker
      Muggegöl göl
      Muggegöl, Lilla göl
      Muggekärren åkrar
      Månsehagen hage
      Månselandet åker
      Märtelyckan åker
      Mörkehål åker
      Mörkevik vik
      Mösjön Saknas
      Mösjö sjö
      Mösjöbacken vägbacke
      Mösjötögen bäckdrag
      Nerskogen skog
      Nerskogen skog
      Nerumshagen hage
      Nerängen äng
      Nerängsåkrarna åkrar
      Nils-Eriksmossen åker
      Nineve floe
      Norrgärdena åkrar
      Nyakärret åker
      Nyhagen hage
      Nymossen åker
      Nymossen vildmosse
      Nymossen åker
      Nymålakärret vildmosse
      Nymålaträdan åker
      Nyrödjan åker
      Näsemossen åker
      Näsen hage
      Näset halvö
      Näset åker
      Nässkaten udde
      Nässkateträdan åker
      Nässkateöen äga
      Nästrädan åker
      Näsängen äga
      Odens källa källa
      Offerkällan f.d. källa
      Offerkällan källa
      Onsåselyckan åker
      Oppskifterna skog
      Oppskogen skog
      Oppskogen skog
      Oppskogen skog
      Oppskogen skog
      Oppträdan åker
      Ormslekärret kärr
      Orrakullabergen berg
      Orrakullamossen vildmosse
      Orreberg gränsmärke och udde
      Orrekulleberget berg
      Orrekulleberget berg
      Orrekulleberget berg
      Orrekullekärret slåtter
      Oskärren åkrar
      Oskärrsbäcken bäck
      Otto-Simons-mosse åker
      Oxehagen hage
      Oxhagen äga
      Oxhagen skog
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagslyckan äga
      Oxhagsmossen äga
      Oxhagsmossen äga
      Oxhagsskiften skog
      Oxhagsskogen skog
      Paradiskärr kärr
      Paradisskogen äga
      Pateström ström
      Pateströmsön ö
      Pelle trädgård åker
      Perkleberget berg
      Persgärde åker
      Perslyckan åker
      Pettsoneträdan åker
      Pinstenshagen äga
      Porsegöl Saknas
      Porsegöl göl
      Porsegölsmossen mosse
      Prästeträdan åker
      Pukegöl Saknas
      Pukegöl göl
      Pärkelbacken berg
      Päronträdan åker
      Päronträdan åker
      Rakebackaträdan åker
      Rackebacken kulle
      Rakebacken vägbacke
      Rakebacken åker
      Ramsmålakärret slåtterkärr
      Ramsmålamossen åker
      Ramsmålaviken vik
      Ramsmålaåkrarna åkrar
      Rompan åker
      Rosendalemossen åker
      Rudaven ave
      Rydsjöarna sjöar
      Rydsjön sjö
      Rydsjön sjö
      Ryssamosse vildmosse
      Ryttarestycket åker
      Råbockedal åker
      Råsan berg
      Råserna åkrar
      Råbockesten gränsmärke
      Räveberget berg
      Rödhällarna vägbacke
      Sandvadet gränsmärke
      Sarekammare stengrotta
      Saxemossen äga
      Saxemålaåkrarna åkrar
      Saxemålehage hage
      Saxmålekärret äga
      Saxmåleträdan åker
      Sidlandsåkern åker
      Simonängen äng
      Simonsgärdet åker
      Sinnerhult äga
      Sinnersmålamosse åker
      Sinnerstadträdan åker
      Sjöbackarna berg
      Sjökärret äga
      Sjökärret vildmosse
      Sjökärret skogskärr
      Sjökärret åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckorna åkrar
      Sjömossen åker
      Sjöskiften skog
      Sjöskifterna skog
      Sjöstugebacken vägbacke
      Sjöstugelyckan äga
      Sjöviken åker
      Sjöängen äng
      Sjöängsåkrarna åkrar
      Skarpfällan äga
      Skarpingsmoskiften skog
      Skarporna skog
      Skiften skog
      Skirbäcken bäck
      Skirdammen vattensåg
      Skiren sjö
      Skiren sjö
      »Skjers ö» gränsmärke
      Skoga skäl gränsmärke
      Skogsbygden del av sn
      Skogstögen åker
      Skrabban åker
      Skrabban åker
      Skrålehide stenskärv
      Skräddrehansebacken vägbacke
      »Skrämhult Brännan», se Skränhult äga
      Skränhult skog
      Skyttebo åkermossar
      Skyttebomossarna åkermossar
      Skålgubbemossen åker
      Skälfällehagen hage
      Skälsgölemossen åker
      Skälsgölemossen åker
      Skälsgölen göl
      Skälsgölen göl
      Skälskärren äga
      Skärping mo äga
      Skärvbacken vägbacke
      Skärvekärret slåtterkärr
      Skärvfällehagen hage
      Skärvgölen göl
      Skärvgölen göl
      Skärvkärret slåtterkärr
      Skärvliden vägbacke
      Skärvträdan åker
      Skärvån å
      Skärvån å
      Sköglan hage
      Skögleängen åker
      Slätlandet slättbygdsområde
      Smalängsåkern åker
      Smedbäcken bäck
      Smedgärdet f.d. äng
      Smedlyckan åker
      Smedmossen åker
      Småbackarna vägbackar
      Smörasken kärr
      Snedåkern åker
      Sneppförbi åker
      Soldatekärret kärr
      Spelemon skog
      Spången sund
      Spången f.d. bro
      Stabbe äga
      Stallsträdan åker
      Stavebacken vägbacke
      Stavemossen åker
      Stenbulten åker
      Stenkullen kulle
      Stenkullen åker
      Stensmossen äga
      Stenträdan åker
      Stenträdorna åkrar
      Stenängen åker
      Stjernbergsgöl göl
      Stjernbergshagen hage
      Stora brännan skog
      Stora hacken åker
      Storakärren mossar
      Storalyckan åker
      Storaträdan åker
      Stora ö ö
      Storehack åker
      Storehagelyckan åker
      Storekärr kärr
      Storekärr åker
      Store mossen åker
      Storenäset åker
      Storeö ö
      Storeö ö
      Storkeken ek
      Storlyckan åker
      Stormaren = Maren sjö
      Stor-Maren, se Maren sjö
      Storskogen skog
      Storträdan åker
      Storträdan åker
      Storträdan åker
      Storåkern åker
      Storåkrarna åkrar
      Storåkren åker
      Storån å
      Storängen äng
      Storängen äga
      Storängen äga
      Storängen åker
      Storö halvö
      Stubbelyckan äga
      Stubbåkren åker
      Stugeträdan åker
      Stugeträdan åker
      Stugeträdan åker
      Stugeträdan åker
      Stugåkren åker
      Sumpen vildmosse
      Sute göl äga
      Svalget sund
      Svartgöl Saknas
      Svartegöl göl
      Svartgöl äga
      Svartgölemossarna åkrar
      Svartegölskärren åkrar
      Svartehål åker
      Svartgölen göl
      Svartgölskärret äga
      Svinekärret kärr
      Svinevallen betesmark
      Svinhusträdan åker
      Svinhusträdorna åkrar
      Svältan åker
      Svältedungen åker
      Sågebron bro
      Sågehagen hage
      Sågekärret åker
      Sågelandet åker
      Sågeviken vik
      Sågkärren kärr
      Sågkärret åker
      Sälgen »mossdank»
      Sälgeträdan åker
      Sälgåkrarna åkrar
      Sävsjö sjö
      Sävsjöbäcken bäck
      Sävsjögöl Saknas
      Sävsjön sjö
      Sävsjön sjö
      Tallmossen äga
      Tassetögen åker
      Tillemannegärdet åker
      Tinnseboviken vik
      Tinnsjön Saknas
      Tinnsjö sjö
      Tinnsjökärr mossar
      Tinsjökärr åker
      Titusekärret slåtter
      Tjuvbacken kulle
      Tjuvebacken vägbacke
      Tjuvgrindehacket åker
      Tjuvkärret åker
      Tjuvkärrslyckan åker
      Tobiesten flyttblock
      Tojmossen vildmosse
      Tomterna åkrar
      Tomterna åker
      Tomterna åkrar
      Torpabrunnen brunn
      Torparns kärr kärr
      Torpebron bro
      Torpåkern åker
      Torpängen åker
      Torseboberget triangelpunkt
      Tors källa, se Offerkällan källa
      Tranehäll gränsmärke
      Traneboskiften skog
      Tranehäll skog
      Traneven ängsmark
      Tranvenen f.d. slåtter
      Trebäckeviken vik
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningsgöl Saknas
      Trehörningsgöl göl
      Trehörningskärren kärr
      Trehörningskärren kärr
      Trehörningskärren skog
      Trehörningskärret slåtter
      Trehörningskärrsön ö
      Trehörningsö äga
      Trehörningsön halvö
      Trummemossen vildmosse
      Trångemark skogskulle
      Trälleborg vägbacke
      Trälleborgsbacken vägbacke
      Trälleborgsmossarna åkrar
      Trätängen äng
      Tvarskiften skogskift
      Tvillingsbacken vägbacke
      Täppan åker
      Täppen åker
      Täppefloen floe
      Tärnhäll gränsmärke
      Tögen åker
      Tögen bäck
      Uddarna udde
      Ugglekärret kärr
      Utebykärret åker
      Utebymossarna odlade mossar
      Utgärdet äng
      Utsjön sjö
      Utskiften åker
      Utskogsmossen mosse
      Vagnskjulsträdan åker
      Vargemossen åker
      Vassemossen åker
      Venen mosse
      Venen åker
      Venerna åkrar
      Viddasträdan åker
      Videfloen floe
      Videfloen floe
      Vieflohorvet äga
      Vikemossen åker
      Vilomsbacken vägbacke
      Vilåsbacken vägbacke
      Väggledalen skog
      Väggledalen däld
      Vägledalshöjden triangelpunkt
      Väggledalsmossarna åkrar
      Väggledalsvägen väg
      Vävhagen äga
      Yxnagöl sjö
      Yxnasjöbränna terräng
      Yxnasjökärr äga
      Yxnasjön sjö
      Yxnasjösgöl sjö
      Yxnesjöbacken vägbacke
      Yxnesjögöl Saknas
      Yxnesjön Saknas
      Yxnesjöspång sund
      Åbron bro
      Åkeberget berg
      Åkersmossen äga
      Ålkistemossen mosse
      Åländorna åkrar
      Åmotshagen hage
      Ån å
      Ånglegöl Saknas
      Ånglegöl göl
      Åsakärret åker
      »Åsnekärret», se Åsakärret åker
      Äddan del av sjö
      Älemo källa
      Älemokällan källa
      Älemolyckan åker
      Älemolyckan, se Älemålelyckan åker
      Älemålekälla källa
      Älemålelyckan åker
      Ämån å
      Ängamossen åker
      Ängarna åker
      Ängarna åker
      Ängarna åkrar
      Ängdalslyckan åker
      Ängehagen åker
      Ängehagen hage
      Ängekullen betesmark
      Ängekärret åker
      Ängen hage
      Ängen äng
      Änghagslyckan åker
      Ängmossen äga
      Ängstuge hage hage
      Äsnakärret vildmosse
      Äspegrund grund
      Ässköglemossarna åkrar
      Ässkögleträdan åker
      Ävahack åker
      Ävegöl Saknas
      Ävegöl göl
      Ävegölsmossarna åkrar
      Ävjegöl, se Ävegöl göl
      Ävjevik vik
      Ävjeviksfällorna äga
      Ävlingebohorv skogsmark
      Ävsjön sjö
      Ävsjö sjö
      Öasjö sjö
      Öasjöbäcken bäck
      *Öasjömossen vildmosse
      Öasjösågen såg
      Öfällorna äga
      Öjasjön, Stora sjö
      Öland ö
      Ön ö
      Örnekulleberget berg
      Örnekullen kulle
      Örnekullsmossen äga
      Örnemossen åker
      Örnemossen åker
      Örtbäcken bäck
      Örtebäckskärret åker
      Örtekärret åker
      Övergärdena åkrar

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.