ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Misterhults socken : Tunaläns härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Gå till:

Namntabell 1
Namntabell 2

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 388 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 1
  *Adeholmen holme   Ön ö
  *Adeholmen holme    
  *Apelskär holme    
  *Apelskär holme    
  *Angesund sund    
  *Baskaskär holme    
  *Bastholm holme    
  *Bastholmen holme    
  *Bastholmen holme    
  *Bergholm holme    
  *Bergholm holme    
  *Bergholm holme    
  *Berskär holme    
  *Berskär holme    
  *Berskär holme    
  *Bjärkekullen, L holme    
  Björkkullen, St. o. L. holmar /Se    
  Björkskär, St. holme    
  *Björkskären holmar    
  *Björketullen, L. holme    
  Björktullen holme    
  Blackan grund    
  Blackan grund    
  *Blackan, L holmar    
  *Blackan, L grund    
  Blacken grund    
  *Blacken liten holme eller grund    
  *Blackerna små holmar    
  *Blankaholmen holme    
  Bockholmen holme    
  *Borholmen holme    
  *Borholmen holme    
  *Boskärsholmarna holmar    
  *Bredskär holme    
  *Breskären holmar    
  Brunskär holme    
  Brånö o. Strupö öar    
  *Brändaholm liten holme    
  *Brändö, L holme    
  Brändösund sund    
  *Brändösund sund    
  *Brännholm, N. holme    
  *Brännholm, St. o. L. holmar    
  *Brännholmar holmar    
  *Brännholmen holmar    
  *Brännskär holme eller holmar    
  *Bursviksnäs halvö    
  *Burviknäs udde    
  *Bursviknäs halvö    
  *Bursviksnäs halvö    
  *Bursviksnäs halvö    
  Busskär holmar    
  *Busten liten holme eller grund    
  *Båden, I. o. Y. grund    
  *Djupasund sund /Se    
  Djurbådan grund    
  *Djurklubb holme    
  *Djurklubben holme    
  *Djäkneskär holme    
  *Djäkneskär holme    
  *Ekehällar små holmar    
  *Ekeskär holme, ev. holmar    
  *Ekerumshamn hamn    
  *Ekholm holme    
  *Ekholm holme    
  *Ekholm holme eller udde    
  *Ekholm holme    
  *Ekholm, L. holme    
  *Ekholmar holmar    
  *Ekholmar holmar    
  Ekholmarna holmar    
  *Ekholmen holme /Se    
  *Ekholmen holme    
  *Ekholmen holme    
  *Ekholmen holme    
  Ekön ö    
  Ekön ö    
  *Espeklubb holme    
  *Espeklubb, N. holme    
  *Finnegrundet grund    
  *Fiskelägra holme    
  *Fiskelägren synbarl. holme (ev.holmar)    
  *Fjölskärshålet holme    
  *Fläskeskären holmar    
  Fläskskärsbåde små holmar o. grund    
  *Fureskär holme eller holmar    
  *Furholm, L. holme    
  *Furuholm, L. holme    
  *Furuholm, St. holme    
  *Furuholmen, St. holme    
  *Furuskär holme    
  *Fåglemarksskär holme    
  *Fågle(v)arskär holme    
  *Fårholm holme    
  *Fårklubb holme    
  Fårön ö    
  *Förösundet sund    
  *Galten holme    
  Galten liten holme eller grund    
  Galten liten holme    
  *Gillerholmen holme    
  *Granholm holme    
  *Granholm holme    
  *Grotteskär holme    
  *Gryt holme    
  Grytet, St. holme    
  *Grytholmen holme eller del av ö    
  *Grytholmen halvö eller holme    
  *Grytholmen, L. holme    
  *Grytklint holme    
  *Grytskär holme    
  *Grönö ö    
  *Grötlan holme    
  Gröttelegrundet grund    
  Gröttlegrundet holme o. grund    
  *Gullerholm holme    
  *Gullhällar holmar    
  *Gålholm holme    
  *Gålholm holme    
  *Gångsholmen holme    
  *Gångsholmen holme    
  *Gåsklubb holme    
  *Gåsklubb holme    
  Gåssten små holmar    
  Gåssten liten holme    
  Gåssten holme    
  Gåssten liten holme    
  *Hamnaskären(?) holmar    
  *Hamnaskären holmar    
  Hamnskär, Y. holmar    
  Hamnö ö    
  *Hamnö hälla holme    
  *Harseklabb holme    
  Harskär holme    
  *Harstensholmar holmar    
  *Hattebåden grund    
  *Hillekaren, I. holmar    
  *Hillekaret, Y. holme    
  Hillskär holmar    
  *Hommeskär holme    
  *Hommeskär holme    
  *Hommeskären holmar    
  *Hufallsefjärd fjärd    
  *Huholm holme    
  Hunöböte föremål på ö    
  *Husholm holme    
  Huvudlösa ö    
  *Hylleholm holme    
  Hålö ö    
  Hålö ö    
  Hästklabben holme    
  *Ideklubben holme    
  *Idetullen holme    
  *Idetullen, Skallote holme    
  Idingshäll holme    
  *Idödölullen holme    
  *Idökullen holme    
  *Jonsholmen holme    
  *Jonsholm holme (eller del av holme)    
  *Jungfrun numera trol. del av ö    
  *Jungfrun numera trol. del av ö    
  *Justen liten holme eller grund    
  *Jällen holme    
  Kalleklubb holme    
  *Kalvholmar holmar    
  *Kalvholmar holmar    
  *Kalvholmen, St. holme    
  *Kalvholmen, St. holme    
  *Klåvhällarna holmar    
  Knallarna grund    
  *Kogrund grund    
  *Koklabb holme    
  *Koklubben holme    
  *Korpholmen holme    
  *Korpholmen holme    
  *Korsgrund holme    
  Korvhällor holmar eller grund    
  *Kranholmen holme    
  *Kroholm holme    
  *Krokskär holme    
  *Kronholmen holme    
  *Kråkelund numera halvö    
  *Kråkelund numera del av ö    
  *Kråkelund numera trol. udde av ö    
  *Kråkelundshamn hamn    
  *Kråkgrund grund    
  Kråkholmen holme    
  Kråkorna holmar    
  *Kråkorna holmar eller grund    
  *Kråkorna holmar    
  *Kvastholmen holme    
  *Kvastholmen holme    
  *Kyrkegångskär holme    
  *Kyrkogårdshamn trol. sund eller vik    
  *Kålsö, L. holme    
  *Kärhäll holme    
  *Käringholmen holme    
  Käringholmen, St., M. o. L. holmar    
  Kjerrsviken vik    
  *Kärsholmen holmar    
  Körgångskär holme    
  Körgångskär holmar    
  *Körke holme    
  *Körsgrunden holmar eller grund    
  Lakholmar holmar    
  Lakholmen, N. holme    
  Lakholmen, S. holme    
  *Leholm holme    
  *Lekaremåla udde    
  Lindö ö    
  *Lindön ö    
  Ljungskär holme    
  *Ljungskär holme    
  Ljungskär holme    
  Ljungskär holme    
  *Ljungskär holme    
  Ljungskär holmar    
  *Ljungskär holme    
  *Ljusklubbar holmar    
  *Ljusklubben, L. holme    
  *Ljusklubben, L. holme    
  *Ljusskär holme    
  *Logebåde grund    
  *Logen holme    
  Logen holme    
  *Logen holme    
  Logen holme eller grund    
  Långbåden holme    
  *Långbåden, L. holme eller grund    
  *Långholm holme    
  Långholmsskär holme    
  Långholmsskär holme    
  *Långholmsudd udde    
  *Långskär holme    
  Långö, I. o. Y. öar    
  Långö, I. o. Y. öar    
  Långö ö    
  Lövskär holmar    
  *Mansholmsudden udde    
  *Mansholmsudden udde    
  Marsbåden grund    
  *Marsholmen holme    
  Marsö ö    
  *Medelbåden grund    
  *Medelbåden grund    
  *Mjälen numera trol. del av ö    
  *Mjälen numera synbarl. del av ö    
  *Mjölholm holme    
  *Mjölholm holme    
  *Mjösjön sjö    
  *Moskär numera möjl. udde    
  *Moskär numera möjl. udde    
  *Moskär numera trol. udde    
  *Munkeböte holme    
  *Munkeböte holme    
  *Munkeböte, St. udde    
  *Munkeböte, St. halvö    
  Måskärsbådan grund    
  *Nyckelskär holme    
  *Nyckelskär holme    
  *Olgarskär holme    
  *Olyckan liten holme eller grund    
  *Ormklubbar holmar    
  Orreskären holmar    
  *Oxertö ö /Se    
  Racklarna holmar    
  Reckhammarsudd udde    
  *Rokshammarsudd halvö    
  *Rockshammars udde udde    
  *Runhäll holme    
  *Runklabb holme    
  Rävön ö    
  Rävön ö    
  *Rögårdsskär holme    
  *Rökshammarsudd udde    
  Rönnerev grund    
  Rönnerev grund    
  Rönnerev grund    
  Rönnskär, St. holme    
  Rönnskär, St. holme    
  Rönnskär, St. holme    
  Rönnskär, St. holme    
  Sackö ö    
  Sackö holme    
  Salrev grund    
  *Sillholmen holme    
  Sillholm holme    
  Simvarp Hammar halvö    
  Simpvarp Hammar synbarl. halvö    
  *Simpevarpa hammar halvö    
  *Simpevärpehammar halvö    
  *Skabbholmen del av ö    
  *Skabbholmen ö    
  *Skabbholmen holme    
  *Skallota holme    
  Skathällar holmar    
  *Skriön ö    
  *Skräklingen holme    
  *Skrällingen holme    
  Skräneskär holmar    
  Skälvarp holme    
  *Skötholmar (ev. Götholmar) holmar    
  *Skötholmar holmar    
  *Smällen, resp. *Smållen grund    
  Soen holme    
  *Solstaström vattendrag    
  *Starholmen holme    
  *Stenhällen holme    
  *Stora grund (eller Stockgrund) grund    
  *Storholm holme    
  Strupö ö    
  Strupö ö    
  *Strängholmen holme    
  *Strängholm(?) holme    
  Stubbskär holme    
  Stubbskär holme    
  *Stubbeskär holme    
  Stubbskär holme    
  *Stångskär holme    
  *Stångskär holme    
  *Stångskär holme    
  *Stångskär holme    
  *Svinklabben holme    
  *Sälbådar öar    
  Sätthäll holme eller grund    
  *Talgklubben holme    
  *Talgklubben holme    
  *Tallklubb holme    
  *Tallklubben holme    
  *Tallskär holme    
  *Timmerön ö    
  *Timmerön ö    
  *Tjuvskär holme    
  *Tjuvskär holme    
  *Tjörhälla holme    
  *Trätholmar holmar    
  *Tunnholmssund sund    
  *Tvillingarna holmar    
  *Tvillingarna holmar    
  *Tvärö holme    
  *Tvärö ö    
  *Tärnhällar holmar    
  *Tärnskär holme    
  *Tärnskär holme    
  Tärnskär, St. holme    
  *Törneskären holmar    
  Törnskär holme    
  *Ullkammen holme    
  Upplångö ö    
  *Urhäll holme    
  *Utön halvö    
  *Utön numera trol. halvö    
  *Uvholm holme    
  *Uvholm holme    
  *Uvholmen holme    
  *Uvögren, N udde    
  *Uvögren, S. udde    
  *Venholm, L. holme    
  *Venholmen holme    
  *Venholmen, L. holme    
  *Vinholm, resp. *Venholm holme    
  *Viphäll holme    
  Vippholmen, St. o. L. holmar    
  *Vitskär holme    
  *Ytterholm holme    
  *Årholmen del av ö    
  *Äggeskär holme eller holmar    
  *Äggskäppan holme    
  *Älskogsholmar holmar    
  Älö ö    
  *Ängesund sund /Se    
  *Äspeklubb holme    
  *Äspeklubb, S. holme    
  *Äspklubb o. *Äspklubb, L holmar    
  *Öregrundet grund    
  *Örgrundet grund    
  *Örskär holme    
  *Örskär holme    
  *Örskär, L. holme    
  *Örskär, St. o. L. holmar    
  *Örskär, St. holme    
  *Örskär, St. holme    
  Örskärsbåden grund    
  Örö ö    
  Örö ö /Se    
  Örö ö    
  Örö Sanka holmar eller grund    
  Örö Sanka grund    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.