ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lönneberga socken : Aspelands härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 122 Naturnamn : 436 Bebyggelsenamn : 527 Naturnamn : 1469
Lönneberga sn Back åkermark Lönneberga sn Nummerförteckninng förteckning
Lönneberga sn Bastefloen sankmark Lönneberga sn uttalsanteckning Nummerförteckninng förteckning
Lönneberga kyrkby och sn Björkholmen terräng Sagesmän förteckning Nummerförteckninng förteckning
Lönneberga sn Björkmossen mosse Sagesmän förteckning Nummerförteckninng förteckning
Lönneberga sn sn Björkmossen mosse Lönneberga sn Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn Blågöl göl Lönneberga sn Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn Blågölsmossen mosse Lönneberga trattar inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn Blågölsmossen mosse *Abborrehorvan Saknas Nummerförteckning förteckning
Lönnberga sn Bläsfällan Saknas Adolfsberg f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Lönnberga sn Blåsfällan terräng Alphyddan lht Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn Broarna broar? Ann-Karis backstuga Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn Broarna terräng Back riven bs Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn Brobacken ägomark Back f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn Brobacken åkermark Backen hmd Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn Brokemosse åkermark Backen hmd Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn *Brotesten gränsmärke Banarp by Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn Brotorpet betesmark Bergen f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn Brusebråtemossen mosse Bergen t Nummeförteckning förteckning
Lönneberga sn Brokemosse mosse Berget t Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn Brå bo åkermark Berget f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn /Se Brånhult åkermark Betanien avs. Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn /Se Brånhult terräng Björkelid torp Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn /Se *Bråksten gränssten Björkelid torp Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn /Se Bråtkärret kärr Björkelund torp Nummerförteckning förteckning
Lönneberga sn /Se Bråtkärret kärr Björkholmen torp Nummerförteckning förteckning
Lönneberga gd och sn /Se Bråtkärret kärr Björkholmen hus Nummerförteckning förteckning
Backanäs Saknas Brännemossen mosse Björnhorvan lht Nummerförteckning förteckning
Bockfall by Brännemossen mosse Björnhorvan f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Bockfall by Bullerberget berg Blixtens = Högalund lht Nummerförteckning förteckning
Brotorpet ödetorp Bullerberget berg Blommåla f.d. torp Nummeförteckning förteckning
Bäckfall by Bunkan åkermark Blomstermåla lht Nummerförteckning förteckning
Bäckfall by Busebråtemossen mosse Blomstermåla torp Nummerförteckning förteckning
Dal by Busebråtemossen mosse Blomstermåla avs. lht Nummerförteckning förteckning
Eldshult gd /Se Busebråtemossen nuv. namn på Brusebråtemossen Blomsteräng bs Nummerförteckning förteckning
Djursbo by Byegöl göl Bockfall by Nummerförteckning förteckning
Djursbo by Byängen betesmark Bockefall by Nummerförteckning förteckning
Djursbo by Byängen ägomark Bockefall by Nummerförteckning förteckning
Djursbo by /Se Bäckfallekull triangelpunkt Bockefall by Nummerförteckning förteckning
Emunderyd by Bäckfallekull triangelpunkt Bockfalleroten »rote» Nummerförteckning förteckning
Emunderyd gd /Se Bäckmon skogsomr. Bockfalle soldattorp avs. Nummerförteckning förteckning
Faggamala Saknas Bäckmon terräng Bockshorna torp Nummerförteckning förteckning
Faggemåla by *Dalagärde förr gärde Bockson f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Faggemåla by *Dalbro förr bro Bocksona avs. Nummerförteckning förteckning
Faggemåla by Dalsvägen väg Bostället bebyggelse Nummerförteckning förteckning
Faggemåla by *Dalsvägen förr väg Broarna dansbana Nummerförteckning förteckning
Faggemåla by Daltjärnsviken vik Brostugan lht Nummerförteckning förteckning
Faggemåla by Daltjärnsviken vik Brostugan f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Faggemåla by /Se Daltjärnsviken vik Brotorpet torp Nummerförteckning förteckning
Faggemåla by /Se Dalängen äng Brotorpet f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Faggemåla by /Se Dammen vattensamling Bruket pappersbruk Nummerförteckning förteckning
Fjersfall by Dissemosse mosse Bråbo torp Nummerförteckning förteckning
Fjärsfall by /Se Dissemosse mosse Bråbo avs. Nummerförteckning förteckning
Gnällhyttan lht /Se Djupedalsviken vik Brånhult torp Nummerförteckning förteckning
*Gullberg torp Djupedalsviken vik Brånhult hus Nummerförteckning förteckning
Haddarp by Djupedalsviken vik Bullarberget = Perstorp torp Nummerförteckning förteckning
Haddarp by Djursbosjön sjö Bulleberget f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Haddarp by Djursbosjön sjö Bye hmd Nummerförteckning förteckning
Haddorp by Djäknehagen hage Byn hemmansdelar Nummerförteckning förteckning
Haddarp by *Ekebergssten gränsmärke Bäckfall by Nummerförteckning förteckning
Haddarp by *Ekebergssten gränssten Bäckefall by Nummerförteckning förteckning
Haddarp by Ekelundsberget åkermark Bäckefall by Nummerförteckning förteckning
Haddarp by Ekenäs näs Bäckhult lht Nummerförteckning förteckning
Haddarp gd Ekenäsängen betesmark Bäckhult stuga Nummerförteckning förteckning
Haddarp by Ekenäsängen äng Bänarp by Nummerförteckning förteckning
Haddarp by Ekkullen åkermark Bänarp by Nummerförteckning förteckning
Haddarp by Fagerbäck terräng Bättelsebo = Rättelsebo by Nummerförteckning förteckning
Haddarpskvarn gd Fagerriket terräng Bättelsebo by Nummerförteckning förteckning
Histret hemmansdel /Se Fagerriket terräng Charlottenberg f.d. bs Nummerförteckning förteckning
Hällefors gård Falkgölen göl Dal gård Alhagen hage
Hällefors gd Falkgölen göl Dal gård Ann-Karis mosse åker
Ingelstorp by Fantegöl göl Dala lht Aspallén väg
Ingelstorp by Fantegöl göl Dala avs. Aspedalen utjord
Ingelstorp by Farkullen åkermark Dalen (f.d.) bebyggelse Attebäckskärret slåtterkärr
Ingelstorp by Flottebro bro Dillströms inrättning hus Attekärrsbäcken bäck
?Järnamåla by ?Flottebro bro Djursbo by Aven vik
Järnemåla by Flöttebro, se Flottebro Saknas Djursbo by Backarna åkrar
Järnemåla by Flöttebro bro Drängstugan hus Backebacken vägbacke
Järnemåla by Fridsborg åkermark Edmunderyd gd Backegärdet åker
Järnemåla by Frukullen höjd Ekebacken hmd Backelyckan åker
Järnemåla by Fäbro förr bro Ekeberg utjord Backen åker
Järnemåla by /Se Gallebosjön sjö Ekeberg avs. Backen hage
Järnamåla by /Se Gallsjön, Lilla sjö Ekelid lht Backåkrarna delar av åker
Järnemåla by /Se Gallsjön, Stora sjö Ekelid lht Baggekätten äng
Järnemåla by /Se Gallasjön St:a sjö /Se Ekenäset rivet hus (f.d. torp) Baggelyckan åker
Katebo gdr Gatängsmossen mosse Ekersholm avs. Bakom berget åker
Katebo by Gatängsmossen åkermark Ekersholm bs Bakom boden åker
?Lidhult by Gatängsmossen mosse Ekeryd avs Bakom lagården åker
Lidhult by Gnällhyttan ägomark Ekeryd f.d. soldattorp Bakom lagården åker
?Lidhult by Granberget berg Ekkullen f.d. stuga Bastbråen slåtter
Lidhult by Grinderum terräng Eklunden f.d. äng Bastbrålyckan åker
?Lidhult by Grinderum terräng Eklunden hmd Bastebiten åker
Lidhult by Grindsbo åkermark Emunderyd lht Basteflogen floge
Lidhult by Grindsbo ägomark Emunderyd utjord (hemman) Bastefloen floe
Lidhult by Grisemossen mosse Emunderyd utjord (hemman) Bastegärdet åker
Lidhult by *Grysasten gränsmärke Fagerbäck torp Bastegärdet åker
Livarp gd *Gräskälla gränsmärke Fagerdal torp Bastetomten ängsmark
Lönneberga by Gröndal terräng Fagerdalen avs. Basteviken vik
Lönneberga poststation /Se Gröndal terräng Fagerdalen f.d. torp Bastspjället åker
*Malana Saknas Gubbeberget berg Fagerhult hmd Basttomten äng
Nymåla by Gäddekärret kärr Fagerriket torp Bastängen f.d. äng
Nymåla by Gäddekärret kärr Fagerriket f.d. torp Bastängen äng
Nymåla by Gäddekärret kärr Fageräng avs. Bastängsmossen åker
Nymåla by Gölen göl Faggemåla by Bekmon skog
?Nymåla by Gölen göl Faggemåla by Berggölen göl
Nymåla by Gölen göl Faggemåla by Bergkärrskullen bergkulle
Nymåla by Gölen sjö Falkens torp Bergkärrskullen höjd
Nymåla by Gölhultegöl göl Falkens hus Berglyckan åker
Nymåla by Gölkärret kärr Fattigstugan hus Bergmon skogsmark
Rakenäs by Gölkärret kärr Fjärsfall by Bergmon del av skog
Rättelseboda by Gölkärret kärr Fjärsfall by Bergängen äng
Saxemåla by Gölmossarna åkermark Flostad lht Beteäng kärr
Saxemåla by Gölmossarna ägomark Flostad bs Beteäng del av skog
Saxmåla by *Haddarps gata landsväg Flytebroskogen avs. Beteängsbacken vägbacke
Saxemåla by *Haddarps kvarnbro bro ?Flöjeby Saknas Bigården kulle
Saxemåla gd Hammerdal terräng Fram avs. Bingarna hage
Saxemåla by /Se Hassellidkärret kärr Fredriksborg bs Bingebacken vägbacke
Silverhult kyrkoh.-bost. Hemön ö Fregge Danskes bs Bingelyckan åker
Sjöarp by Hemön ö Fridhem bs Bingemossen åker
Svensmåla by Hemön ö Fridhem lht Bitarebiten åker
Tjurefall gd /Se *Hernabro bro Fridsborg torp Björkmossen mosse
Åkarp by Hjortekärr kärr Fridsberg lht Bladhumpen äng
Åkarp by *Horsaberg berg o. gränsmärke Fridslund torp Blomsmålalandet åker
  Horvet åkermark Fridslund avs. Blomstermålskullen åker
  Horvet hagmark /Se Fritzlund lht Blomstermålslyckan åker
  Humleberget berg Fritslund avs. Blomstermålsmossen åker
  Humleberget terräng Fritzlund stuga Blomstermålsängen f.d. slåtteräng
  Humpen åkermark Frukullen torp Blåbärslyckan åker
  Hägnebäcken bäck Frukullen hus Blåbärslyckan åker
  Hägnebäcken bäck Frälsegården bebyggelse Blåbärslyckorna åkrar
  Hägnebäcken bäck Fågelkullen lht Blåbärsmossen åker
  Häklingen betesmark Fällorna f.d. torp Blågöl göl
  Hälleforsbergen triangelpunkt Galle Saknas Blågöl göl
  Hällefors damm damm Gallö gård Blågölemossarna vildmossar
  Hällefors damm damm Gallö gd Blåsfällan slåtteräng
  Hällefors damm damm Gallö by Bockfallebacke vägbacke
  Hällerstad betesmark Gamlebyn gårdar Bockfallegrinden grind
  Hässlebyån å Gamlegården tomt Bockfallegärdet åker
  Hästebäckskärret kärr Gammelgården hus Bockfalleåkrarna åkrar
  Hästebäckskärret kärr Gatstugan hus Bodlyckan åker
  Hästkärret kärr Gnällhyttan riven bs Bortersta gärdet åker
  Hästkärret kärr Gnällhyttan riven stuga Borterste Uttern mosse
  Hästkärret kärr Granberg avs Branteberg berg
  Höga hällar terräng Graneberg hmd Bredlinden äng
  Höga hällar terräng Gransmåla torp Broarna festplats
  Högalid ödetorp Granängarna f.d. ängar Broarna vägbroar
  Högalund åker- o. betesmark Grinderum stuga Brobackarna backar och åkrar
  *Hörnstenen gränsmärke Grinderum stuga Brokemosse mosse
  *Hörnesten gränssten Grindsbo f.d. hus Brokemosse åker
  Ingebo terräng Grubbens gärde hus Brokärret åkermosse
  Ingebo terräng Gröndal torp Brolyckan åker
  Ingelstorpskull triangelpunkt Gröndal avs. Brolyckorna åker
  Ingelstorpskull triangelpunkt Gröndal bebyggelse Brudgateberget berg
  Ingestorpeparken Saknas Grönhult lht Brunnsgärdet åker
  Jordebäckskärret kärr Grönhult hus Brunnslyckan åker
  Jungfruhorvan terräng Grönlid avs Brunteberg berg
  Jungfruhorvan Saknas Grönlid torp Brusebråtemossen vildmosse
  Jutbäckskärr kärr Grönlid hus Brygghusgärdet åker
  Jössehål terräng Grönlid f.d. torp Bråbackslyckorna åkrar
  Jössehål Saknas Grönlid f.d. torp Bråbolyckan åker
  *Kalvhagsbron bro Grönlund hus Brågöl göl
  Kaskegöl göl Grönskog riven bs Brånarna hage
  Kejsarkullen kulle? Grönskog f.d. torp Brånängen betesmark
  Kejsarkullen terräng Gulleberg torp Bråaängen äng
  Klintesten gränsmärke Gulleberg hus Bråtelandet åker
  *Klintesten gränssten Gullkullen = Karlslund bs Bråtkärret slåtterkärr
  Klintesten sten Gummarp avs Bråtlandet åker
  Klintesten gränsmärke Gummarp hmd Bråtlandet åker
  Knarps äng äng Gåskullen lht Bränderna skogsmark
  Komossen mosse Gåskullen hmd Bränderna skog (del av skog)
  Komossen åkermark Gärdet hmd Bränderna del av skog
  Komossen ägomark Gärdet hmd Brännemossen mosse
  Korpön öar Gärdet hmd Brännemossen vildmosse
  Korsnäsäng äng Gölhult f.d. torp Bunkan åker
  Korsnäsäng terräng Haddarp by Bunkarna åker
  Korsnäsäng betesmark Haddarp by Busebråtemossen vildmosse
  Kroklidkärr kärr ?Haddarp by Buskekärret åker
  Kroklidkärr kärr Haddarp by Byegöl göl
  Kronelund åkermark Haddarpekvarn gård Bygärdet åker
  Kronelund ägomark Haddarps kvarn Saknas Bykällan källa
  *Krosansten? gränssten Haga lht Bykällan källa
  Kullen Saknas Haga lht Bytarebitarna åker
  Kullen terräng Haga avs. Byxorna del av åker
  Kullen terräng Hagalund lht Byängarna ängar
  Kullåkra åkermark Hagen = Haga lht Byängen äng
  Kullåkra ägomark Hammerdal f.d. torp Bäckelyckan åker
  *Kvarnbron bro Hammerdal t Bäcken bäck
  Kvarnkärren åkermark Hedströmstorpet f.d. torp Bäckfallekull berg
  Kvarnkärren kärr Hemmingsmåla lht Bäckfallekull berg (med triangelpunkt)
  Kvarnkärret kärr Hemmingsmåla avs. Bäckmon skogsmark
  Kvarnkärret kärr Hemningsmåla avs. »Bäckmon» skog
  Kvarnkärret åkermark Hermansborg avsöndrat torp Bäckslätan åker
  Kvarnkärret ägomark Histret avs. Bäcksläterna åkrar
  Kvarnöviken vik Histret f.d. torp Bäckängen äng
  Kvarnöviken vik Hulingsryd jordlägenheter Bänarpegärdet åker
  Kvarnöviken vik Hulingsryd jordlägenheter Bänarpegöl göl
  Kvarnöviken vik Hultsfredbyn jordlägenheter Bänarpe göl göl
  Kvarnö äng äng Hultåsa jordlägenheter Bänarpslyckan åker
  Kvarnö äng betesmark Hyttan f.d. stuga Bänarpelyckan åker
  Kvarnö äng terräng Häcklingen utjord Bölebackarna vägbackar
  Kyrkemon skogsomr. Hägnen = Sörebo bs Bölegärdet åker
  Kyrkemon skogsmark Hägnen avs Bölelyckan åker
  Källe kärret kärr Hägnen avs. Bölemossen åker
  Källäng åkermark Hällebacken f.d. hus Bölevägen väg
  Källäng äng Hällefors pappersbruk Bösarna åkrar
  Kärret kärr Hällefors gård och bruk Böteäng åker
  Ladkärr kärr Hällefors avs. Dale mosse åker
  Ladkärret kärr Hällefors gård Dalen äng
  Lagmanssten sten Hällefors pappersbruk Dalen äng
  Lagmanssten sten Hällefors bruk och samhälle Dalen äng
  Lagårdsgölen göl Hällernäs avs Dalen äng
  Lagårdsgölen göl Hällersnäs avs. Dalen tomt
  Lammerhatten terräng Hällerstad f.d. torp Dalen åker
  Lammerhatten skogsmark Högalid avs. Dalen äng
  Lammeviken vik Högalund lht Dalen äng
  Lidegöl göl Högalund avs. Dalevägen gångstig
  Lidegöl göl Högelid lht Dalkärret bete
  Lifveasbro bro Ingebo torp Dalkärrsviken vik
  Lifvers bro bro Ingebo f.d. torp Dalsbro bro
  Lilla kärr kärr Ingelstorp by Dalskärret äng
  Lilla kärr kärr Ingelstorp by Dalslandet åker
  Lilla vik vik Jannemåle by Dalslandsmossen vildmosse
  Lilla vik vik Johannesmåla t Dalsviken vik
  Lilla vik vik Johannesmåla f.d. torp Daltjärnsviken vik
  Lillån å Jonebo torp Dalängen äga
  Lillån å Jonsmåla f.d. torp Dammen åker
  Lillån å Jordbäcken torp Dammen damm
  Lillån å Järnemåla by Dammen äng
  Lillån å Järnemåla by Dammen f.d. kvarndamm
  Linden sjö Järnemåla by Dammen äga
  Linden sjö Järnemåla by Dammsgärdet åker
  Linden sjö Karlsberg torp Dammsängen äng
  Linden sjö Karlsberg öde lht Danjelslyckan åker
  Linden sjö Karlsborg bs Dissemosse vildmosse
  Linden sjö Karlsborg hmd Dissemosse åker
  Linden sjö Karlslund bs Djupebäck bäck
  Linden sjö Karlsängen avs. äng Djupedalsvik vik
  Linden sjö Karsnäs torp Djupedalsvik vik
  Linden sjö /Se Karsnäs f.d. torp Djupspjällen åkrar
  Linderyd terräng Kaskes t Djursbogärdet åker
  Lindkärr kärr Kaskes f.d. torp Djursbosjön sjö
  Livarpegöl göl Katebo by Djursbosjön sjö
  Livarpesjön sjö Katebo by Djursbovägen väg
  Livarpesjön sjö Katebo by Djäknekärret åker
  Livarpesjön f.d. sjö(?) Kejsarkullen riven bs Djäknehagen äga
  Livarpesjön sjö Kejsarkullen f.d. torp Drängegråten äng
  Livasbro bro Klinkan = Karlsberg torp Dränglåten äng
  Livarbro bro? Klinkan öde hus Drängelåten slåtter
  Lommegöl göl Klockaregården = 1 Lönneberga bebyggelse Dönnemålasjön Saknas /Se
  Lomö ö Klockaregården hemman Dönnemålasjön sjö
  Lomö ö Knipan lht Ekehagen hage
  Lomö ö Korven bs Ekelundsberget berg
  Lunddal åkermark Koängen = Sandbäcken lht Ekelundsberget berg
  Lyckegölen göl Koängen hus Ekenäset udde
  Långebrokärret åkermark Kristineberg t Ekenäsängen hage(?)
  Långebrokärret kärr Kristineberg lht Ekerydskärret mosse
  Långemosse mosse Kristineberg lht (f.d. torp) Ekerydkärr kärr
  Långemosse åkermark Kronelund riven bs Ekhagsberget berg
  Långemosse mosse Kronelund f.d. hus Ekkullen kulle
  Långemåladrag bäck Kråkbo Saknas Elmerlanden äng
  Långemåladrag bäck Krönsnäs lht Emarpevägen väg
  Långemåladrag bäck Krönsnäs f.d. torp Emunderyderna ängar
  Långevik vik Kullen hmd Enebacksgärdet åker
  Långevik vik Kullen avs. Enbacksgärdet åker
  Långevik vik Kullen hmd Enbackslyckorna åkrar
  Mellanön ö Kullåkra avs. Fabriksgärdet åker
  Mellanön ö Kvarn Haddarps bebyggelse Fagerbäck bäck(?)
  Mellanön ö Kvarnö avs. Fagervikemosse f.d. åker
  Modal betesmark Kvarnö hmd Falegöl göl
  Mogölen göl Kyrkroten rote Falegölsbacken vägbacke
  Mogölen göl Källeberg avs. Falkbäcken bäck
  Munkemossen mosse Källeberg avs. Falkgölen göl
  Munkamossen mosse Källeryd t Fantegöl göl
  Munkamossen mosse Källeryd hmd Fantegöl göl
  Munkamossen mosse Lars Hiriks hage Saknas Fantegöl göl
  Munkamossen mosse Lidhem f.d. hus Fantegölsbackarna vägbackar
  Mörtgöl göl Lidhult by Farkulla åker
  Mörtgöl göl Lidhult by Farekullen åker
  Mösjöhult terräng Liljeholmen lht Farekullsberget berg
  Mösjöhult terräng Liljeholmen avs. Farligöl göl
  Mösjön sjö Lindefall gård Fattigstugelyckan åker
  Mösjön sjö Lindefall by Fiskmåsestenen övervattenssten
  Mösjön sjö /Se Lindefall gård Fittan göl
  *Nemovägen landsväg Linderyd f.d. soldattorp Fjärsfallebäcken bäck
  *Nemo vägskäl vägskäl Lindesborg lht Fjärsfallegölen göl
  Njuren sjö Lindesborg hus Flategärdet åker
  Njuren sjö Linneryd torp Flikgärdet åker
  Njuren sjö /Se Livarp by Floen floe
  Nyemålaviken vik Livarp hemman Floen slåtterkärr
  Nyemålaviken vik Lomåla torp Flottebro bro
  Nyemålaviken vik Lomåla f.d. torp Flotten udde
  Nyemålaån å Lundal riven bs Flöjegrind grind
  Nyemålaån å Lunddal avs. Flöjegrind åker
  Nyemålaån å Lyckan t Flöjegrindsåkern åker
  Nytebacken åkermark Lyckan öde torp Fotrumbergen Saknas
  Nytebacken terräng Långholmen hus Fridhemshagen hage
  Näset Saknas Låsebacken hmd Frukulleviken vik
  Näset näs Lönneberga gård Frukullevägskäl vägskäl
  Näset udde Lönneberga järnvägsstation Frälsegården hmd
  Näverdraget skogsmark Lönneberga hemman Fräselid vägbacke
  Näverdraget terräng Lönneberga järnvägsstation och stationssamhälle Fräselidbacken vägbacke
  Näverdraget mosse /Se Lönneberga blåbandsförening avs. Fågelkullegärdet åker
  Ollehål terräng Lövhorvan torp Fågelkullemossen åker
  Ollehål terräng Lövhorvan bebyggelse Fågelkullen hmd
  Oxlebacken terräng Lövkullen torp Fåglemossen vildmosse
  Oxlebacken Saknas Lövkullen f.d. torp Fållebacken vägbacke
  Oxlebacken terräng Mellanbyn bebyggelse Fårehagen hage
  Pers kärr kärr Millbyn hmd Fårehagen hage
  Pers kärr kärr Millebyn bebyggelse Fårehagen hage
  Persmåla betesmark Modal torp Fårehagen hage
  *Prästesten gränsmärke Modal f.d. torp Fårehagen hage
  Prästesten gränssten Mon f.d. torp Fårehagen hage
  *Prästesten gränssten Mösjö = Mösjöhult torp Fårehagen hage
  Prästängen terräng(?) Mösjö f.d. torp Fårehagen hage
  *Pukalovägen landsväg Mösjöhult torp Fårehagen skog
  Ryttarekärret kärr Mösjöhult f.d. torp Fårehällarna övervattenshällar
  Ryttarekärret kärr Munneryera Saknas Fårerompan berg
  Rävberget berg Nerbyn bebyggelse Fåreskogen skog
  Rävberget terräng Nerebyn bydel Fårhagen hage
  *Rävesten gränssten Norregården hmd Fårhagsbacken vägbacke
  *Rävesten gränsmärke Nybo torp Fårhagsberget berg
  Rävslätan åkermark Nydal avs. Fårhagslyckan åker
  Rödhäll häll Nydal f.d. torp Fårribban äng
  Rödkärrsmossen mosse Nyemåla by Fårängen äng
  Rödkärrsmossen mosse Nyemåla, Lilla avs. (hus) Fäbro landsvägsbro
  Sandstugugölen göl Nygård, Lilla lht Fäbromohultet äng
  Schreibersö ö Nygård avs. Fällan åker
  Schreibersö ö Nyhemmet t Fällebacke vägbacke
  Silverån å Nymåla by Fällebyäng åkermosse
  Silverån å Nymåla, Lilla lht Fällebyängsmossen åkermosse
  Silverån å Nymålakvarn f.d. kvarn Fällevägen väg
  Silverån å Nytorp avs. Förgyllaråkern åker
  Silverån å Nyttorp hmd (f.d. torp) Gallasjön, Stora Saknas
  Silverån å Odlen hmd Gallasjön, Lilla sjö
  Sjömossen mosse Oppebyn = 3, 4 Haddarp by Gallasjön, Stora sjö
  Sjönäs ägomark Oppebyn = 3 Katebo bebyggelse Gallebosjön Saknas
  Sjövik udde Oppebyn bebyggelse Gallebosjön sjö
  Sjövik strandmark Oppebyn bebyggelse Gallöudde udde
  Sjövik terräng Oppebyn bydel Gallöviken vik
  Sjövik terräng Oppebyn hmdr Gamla bygatan väg
  *Skallsbron bro Persmåla t Gamle fårhagen hage
  Skovelkärret kärr Persmåla f.d. torp Gamle oxehagen del av skog
  Skovelkärret kärr Perstorp torp Gamle trädgården f.d. trädgård
  Skovelkärret kärr Perstorpet f.d. torp Gamleäng äng
  *Skramleberget berg med gränsmärke Petterslund torp Gamlängarna ägoskift
  Skramleberget berg Peterslund bebyggelse (»ställe») Gamlängen äng
  Skrikebo terräng Prästegården prästgård Gamlängslyckan åker
  Skrikgöl göl Prästgården bebyggelse Gammelängarna betesmark
  Skriksjön sjö Puttetorpet hmd (f.d torp) Gammalängsbacken bergkulle
  Skriksjön sjö Rakenäs by Gammelängsgärdet åker
  Skriksjön sjö Rakenäs by Gastegrinden grind
  Skyttefall åkermark Rakenäs by Gastekärret skogskärr
  Skälskällekärret kärr Rosenberg lht Gatan vägbacke
  Skälskällekärret kärr Rosenberg avs. Gatebrunnen brunn
  Slätmon mo Rosendal avs. Gatelyckan åker
  Snarbråtekärret kärr Rosendal avs:r Gatelyckorna åkrar
  Snarbråtekärret kärr Rosenholm lht Gatemossarna åkrar
  Snarbråtekärret kärr Rosenholm hus Gateviken vik
  Snårgöl göl Rosenlund stuga Gatlyckan åker
  Snårgöl göl Råsa t. o. hållplats Gatstugeåkrarna åkrar
  Snårgöl göl Råsa Saknas Gatängarna åkrar
  Snäckfall åkermark Råsa f.d. stuga Germunde göl göl
  Soldatängen äng Råsa f.d. järnvägs-anhalt Getekärren skogskärr
  *Solldängen äng Rättelsebo by Getkärret åker
  Solld:ängen äng Rättelsebo by Gjutbäckskärr äga
  Spånberget triangelp. Rättelsebo by Gluttan äng
  Spångberget triangelpunkt Rödetupp bs Glägluttan äng
  Spångkärr kärr Sammelstorp avs. Glägluttan äng
  *Stenen vid Gummarpsgrind gränsmärke Sammelstorp avs. Gossestenen f.d. stenblock
  Stensryd åkermark Sandbäcken lht Granbergegärdet åker
  Stockkulla mosse åkermark Sandbäcken hus Granbergkärret slåtterkärr
  Stockkulla mosse mosse Sandhult bs Grankällan källa
  Stora kärr kärr Sandhult lht Grindelyckan åker
  Stora kärr kärr Sandlyckan avs. Grindsbolyckorna åkrar
  Stora kärr kärr Sandstugan lht Grindsboskiften åker
  Stora kärr kärr Sandstugan avs. Grisekälla källa
  Stora kärret kärr Saxmåla by Grisemosse vildmosse
  Stora kärret kärr Saxemåla, se Edmunderyd gd Grisemossen äga
  Stubbhålet åkermark Saxemåla by (f.d. säteri) Grymmesten sten
  Stämmekärren åkermark Saxemåla utjord Gräsfällan äng
  Sumpmossen åkermark Saxmålegärdet hmd Gräsgärdet äng
  Svartekärret åkermark Segersta lht Gräshorvan f.d. äng
  Svartkärret kärr Silverdalen jvt Gräshorveviken vik
  Svartekärret kärr Silverdalen samhälle, hållplats m.m. Gräshorvsbäcken bäck
  Svartkärret kärr Silverdalen lägenheter Grävlingeberget berg
  Svinbergen berg Silverdalen järnvägsstation och samhälle Grönagatan väg
  Säckekälla gränsmärke Silverhult prästgård Gröndallyckan åker
  Säckekälla källa Silverhult prästgård Gröndalåkrarna åkrar
  Säckekälla terräng(?) Sjöarp by Grönlidvägen väg
  Tippingsberg åkermark Sjöarp by Grönäng äng
  Tobokärret åkermark Sjönäs torp Gubbeberget berg
  Tobokärret kärr Sjönäs f.d. torp Gubbeberget berg
  Togölen göl Sjötomten tomt Gubbeberget berg
  Togölen göl Sjövik torp Gubbekärret åker
  Togölen göl Sjövik f.d. torp Gubbekärret skogskärr
  Toängen äng Skarpeträde gårdar Gubbelyckan åker
  Tranflokärret kärr Skarpeträda hmdr Gubbelyckan åker
  Tranflokärret kärr Skogshill lht Gubbelyckan åker
  Trehörningen sjö Skogshyddan lht Gubbenskärr åker
  Trehörningen sjö Skogshyddan avs. Gubbens åkrar åkrar
  Trehörningsflotten udde Skrikebo torp Gubberget udde
  Uppskogen skogsomr. Skrikebo f.d. torp Gullhomparna åkrar
  Utterkärren kärr Skrikebohult = Skrikebo torp Gummarpemossen åker
  Uttran åkermark Skriksjöhult f.d. torp Gummarpemossen åker
  Vasemon mo Skräddaretorpet f.d. bebyggelse Gummarpevägen väg
  Venkärret åkermark Skurren f.d. bs Gårdsgärdet åker
  Vikbomålamossen åkermark Skyltefall riven bs Gåskullen berg
  Vikbomålamossen mosse Skyltefall f.d. torp Gäddekärren vik
  Västgötamossen mosse Skyltefall f.d. torp Gäddekärret kärr
  Västgötamossen mosse Skärvehorvan avs. Gäddekärrsudden udde
  *Åkarpabro bro Skävehorvan lht Gärdet bakom lagården åker
  Ålberget berg Skävehorvan avs. Gärdet bakom lagården åker
  Ålbäcksdragen bäck Slätmo torp Gäsesten sten
  Ålbäcksdragen bäck Slätmo gd Gölebråtarna slåtterkärr
  Åsneberget berg Slätmo avs. Gölekärren skogskärr
  Åsneberget berg Slätäng lht Gölekärret åker
  Åtorpet åkermark Slätäng lht Gölemossarna åkrar
  Älspångekärret kärr Smedbo = Sammelstorp avs. Gölemossarna åkrar
  Ärtebäckskärret kärr Smedbo avs. Gölemossarna vildmossar
  Ärtebäckskärret kärr Smedstorpet t Gölemossen åker
  Ärtebäckskärret kärr Smedstorpet lägenhet (hemman) Gölen göl
  *Äspebäck bäck Snarbråten lht Gölhultegölen göl
  Äspedalen terräng Snarbråten avs. Gölkärret kärr
  Äspingskärret åkermark Snusbo torp Gölkiärret äga
  Äspingskärret åkermark Snusbo f.d. torp Gölmossarna mossar
  *Öglesten gränsmärke Snäckfall riven bs Gölmossarna åkrar
  *Öglesten gränsmärke Snäckfall f.d. hus Gölemossarna åkrar
  Örnabben udde Snäckfall f.d. hus Gölemossarna åkrar
  Örnabben udde Soldattorpet f.d. st Gölmossen mosse
  Örnabben udde Stensnäs bs Gölmossen åker
  Örsjögrund gränsmärke Stensnäs lht Hackeverket åker
  Örsjögrund grund Stensryd torp Haddarpegärdena åkrar
  Örsjögrund grund Stensryd f.d. torp Haddarpgärdet åker
  Örsjömåla åkermark Stjärneberg torp Haddarpegärdet åker
  Örsjön sjö Stjärneberg f.d. torp Haddarpegärdet åker
  Örsjön sjö Stockkulla lht Hagbacken hage
  Örsjön sjö Stockulla f.d. st Hagebacken vägbacke
    Stolpen avsöndrat torp Hagelyckan åker
    Stolpstugan bs Hagelyckan åker
    Stolpstugan f.d. bs Hagelyckan åker
    Stolpäng lht Hagelyckorna åkrar
    Stolpäng avs. Haglyckan åker
    Storms lht Haglyckan åker
    Strömsholm f.d. torp Haglyckan åker
    Strömshult lht Haglyckan åker
    Strömshult riven bs Haglyckan åker
    Strömshult lht Hagängen äng
    Stugan hmd Hakebacken vägbacke
    Sundsholm lht Hallidäng f.d. slåtterkärr
    Sundsholm avs. Hambergskärr slåtterkärr
    Svartfall torp Hammerdaleängen äng
    Svartfall f.d. husartorp Hampetomten avsöndrad äng
    Svensfällan torp Hampåkern åker
    Svensfällan f.d. torp el. stuga Hareberget berg
    Svensmåla by Haremyntsbacken vägbacke
    Svensmåla by Hassellidkärret äga
    Svenstorp lht Hedströmsmon skog
    Svenstorp hmd Hemgärdet åker
    Sågstugan lht Hemgärdet åker
    Sågstugan avs. Hemgärdet åker
    Säldebacken bs Hemgärdet åker
    Säldefall f.d. hus Hemgölen f.d. göl
    Sällebacken lht Hemmerste Uttern åkermosse
    Söderholm avs. (bs) Hemmossen åker
    Södersholm lht Hemmossen åker
    Sörbo hus Hemmossen åker
    Sörbyn hmd Hemskifterna åkerskifter
    Sörebo bs Hemskogen skog
    Tjurefall gård Hemskogen skog
    Tjurefall gård Hemviken vik
    Tornebo bs Hemängen äng
    Trattarp utjord Hemängsladan lada
    Trattarp f.d. bs Hemön ö
    Ugglebo hus Hidet slåttermosse
    Uppstugan f.d. torp Hjortekärr äga
    Urfjällen avs. och utjord Hjortronhidet slåttermosse
    Utebyn by Hjälmekärret äng
    Utebyn = 2 Katebo bebyggelse Hompen åker
    Utebyn hmd Hornbrolid vägbacke
    Utebyn bebyggelse Horvan hage
    Utjorden utjordar Horvan f.d. bete
    Vakthem lht Horvet hagmark
    Vakthem lht Horvet f.d. bete
    Vennersberg torp Horvet bete
    *Vernersberg lht Horvet bete
    Vibbemåla torp Horvorna äng
    Vibomåla f.d. torp Horvorna ängar
    Vånga lht Horvåkerslyckan åker
    Vånga hus Hultekärret skogsmosse
    Vännersberg lht Hultelyckan åker
    Västrum bs Hultemossarna slåtterkärr
    Västrum hus Hulten ängar
    Västrum, Nya lht Hulten åkermosse
    Åbo torp Hultsladorna lador
    Åbo f.d. torp Hultåsängen f.d. äng
    Åbolund lht Hultängen äng
    Åkarp by Humleberget berg
    Åkarp by Humleberget kulle
    Åkarp, Lilla lht Humlerum äng
    Åkarp, Lilla avs. (hus) Humlerum kulle
    Åkerholm lht Humpen åker
    Åkerholm lht Humpängen bete
    Åkersberg lht Hustomterna åker och äng
    Åkersberg avs. (bs) Hustomten äng
    Åkeryd t Hustomten åker
    Åkeryd avs. Huvudet del av åker
    Ålebacken f.d. bs Hålkärren åkrar
    Ålund lht Häftan bäck
    Ålund lht Hägnarna ängar
    Åtorpet torp Hägnarna ängar
    Åtorpet husartorp Hägnebäcken bäck
    Änganäs avs Hägneladorna lador
    Ängarna hus Hägnen äng
    Ängenäs hus Hägnen äng
    Äspelund bs Häklingen äng
    Äspelund hus Häklingen äng
    Äspenäs avs. utjord Hälleforsbergen Saknas
    Örsjö f.d. torp Hällefors damm damm
    Örsjömåla torp Hälleforsebacken vägbacke
    Örsjömåla f.d. torp Hälleforsberget berg
    Örsjötorpet f.d. torp Hälleforsemossen åker
    Östraborg avst. Hällersnäsängen äng
    Övedstorp by Hällerstadkärret slåtterkärr
    Överyd torp Hällerstadmossen åker
    Överyd avs:r Hängestenen sten
    Övestorp by Hästbäckskärret skogskärr
    Övestorp by Hästebäcken skogskärr
    Övestorp by Hästehagen hage
      Hästekärret skogskärr
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhagen hage
      Hästhagslyckan åker
      Häståkern åker
      Hästängen hage
      Högegärdet åker
      Högahällar bergigt skogsområde
      Högehällar höjd
      Ingeboskogen skog
      Ingelstorpekull berg
      Ingelstorpekull berg
      Ingestorpeparken äga
      Ingelstorpeviken vik
      Jakopsbacke hage
      Janteland åker
      Janteland åker
      Johannesmålgölen göl
      Jordbroarna vägtrumma
      Jordbroa bro
      Jordbrobäcken bäck
      Jordebäckskärret kärr
      Jungfruberget berg
      Jungfruhorvan hage
      Jutebråten terräng
      Järnemålagölen göl
      Järnmålegölen göl
      Järnmålelandet strand
      Järnmåleviken vik
      Jättestenen sten
      Jössehål ägoskift
      Kallbergsven åkermosse
      Kalvegärdet bete
      Kalvhagen betesmark
      Kalvehagen hage
      Kalveskiften åker och hage
      Kalvhagen bete
      Kalvhagen hage
      Kalvhagen hage
      Kalvhagslyckan åker
      Kalvskiftegärdet åker
      Kalvskiften äng
      Kalvtäppan äng
      Kanätegatan väg
      Kanättegatan väg
      Kariäng äng och slåttermark
      Karlsborgeberget berg
      Karl-Pettersbacken vägbacke
      Karlsängsmossarna åkrar
      Karsnäseskogen skog
      Kaskegöl göl
      Kaskegölen göl
      Kaskemossarna utlagda åkrar
      Kaslarpeskval ström
      Kateboklackar = Klackebergen Saknas
      Katebomoar skog
      Katebosjön sjö
      Katebo vägskäl vägskäl
      Kateboåkrarna åkrar
      Kateboängen åkrar
      Kattedalen kärr
      Kattekällan källa
      Kavelbroarna bro
      Kejsarekulleåkern åker
      Kiddehägnen slåtteräng
      Klackebergen berg
      Klackebergen berg
      Klinkebacken vägbacke
      Klinkegrind grind
      Klinkesten gränsmärke
      Klintesten gränsmärke
      Klockargårdslyckan åker
      Klockargårdsmossen åker
      Klockmossen vildmosse
      Knöppelsbacken vägbacke
      Kobromossen f.d. vägbacke
      Kohagarna hagar
      Kohagarna hagar
      Kohagen hage
      Kohagen bete
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen skog
      Kohagen skog
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen skog
      Kohagen hage
      Kohagen f.d. hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagen hage
      Kohagsbergen berg
      Kohagsberget berg
      Kohagsgrinden grind
      Kohagskullen kulle
      Kohagslandet åker
      Kohagslyckan åker
      Kohagslyckan åker
      Kohagslyckan åker
      Kohagslyckan åker
      Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen åker
      Kokekälla källa
      Kokekälla källa
      Kokärret f.d. kärr
      Kolbackarna terräng
      Kolmilebacken vägbacke
      Komossen åker
      Kornettegatan väg
      »Korpoen» öar
      Korsnäsäng äga
      Koängen äng
      Krokelidbackarna vägbackar
      Krokelidkärret kärr och åker
      Krokelidmossen åker
      Krokelidvägen väg
      Kronelund åker
      Krösonbackarna skog
      Krösonmossen del av skog
      Kuarpeängen äng
      Kullebacken vägbacke
      Kullen berg
      Kullen berg
      Kullen skog
      Kullen i Oxhagen ås
      Kvarndammen damm
      Kvarnebäck bäck
      Kvarnegärdet åker
      Kvarnekärren vildkärr
      Kvarnelyckorna åkrar
      Kvarneviken vik
      Kvarneäng åker
      Kvarneängsvägen väg
      Kvarnkärren åkrar
      Kvarnkärret kärr
      Kvarnkärret kärr
      Kvarnlyckan åker
      Kvarnstenshällar hällar
      Kvarnängen äng
      Kvarnöudde udde
      Kvarnöviken vik
      Kvarnöäng ägoskift
      Kvillen äng och åker
      Kvistebacken vägbacke
      Kyan f.d. äng
      Kyrkeberget berg
      Kyrkebäcken bäck
      Kyrkegatan väg
      Kyrkegärdet åker
      Kyrkehäll bergshöjd
      Kyrkehäll åkrar
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkemossen åker
      Kyrkeskiften skog
      Kyrkevägen väg
      Kyrkevägen väg
      Kyrkgärdet åker
      Kyrkgärdsbacken vägbacke
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkelyckan åker
      Kyrkegärdet åker
      Kyrkgärdet åker
      Kyrkgärdet åker
      Kyrkmon skogsmark
      Kyrkmon skog
      Kyrkmossarna åkrar
      Kyrkängen äng
      Kyrkängen f.d. äng
      Kyrkängen hage
      Kyrkängen äng och åker
      Kyrkängen bete
      Kyrkängen f.d. äng
      Kyrkängsmossen åker
      Kyseberg berg
      Kysebergesten sten
      Källarelyckan åker
      Källeberget berg
      Källehägnen äng
      Källekärret skogskärr
      Källekärrsåsen ås
      Källeskiftkällan källa
      Källeskiftekärret kärr
      Källäng åker
      Källängsmossen åker
      Kärngelyckan åker
      Kärngelyckorna åkrar
      Kärngängarna ängar (utjord)
      Kärren åker
      Kärren åkermossar
      Kärret mosse
      Kärret hage
      Kärret hage
      Kärringelyckan åker
      Kärringö ö
      Kölnan åker
      Kölneviken vik
      Kölnudden udde
      Körsbärslyckan åker
      Ladkärret åker
      Ladmålen äng
      Ladugårdsgärdet åker
      Laduåkersgärdet åker
      Lagmanssten skälsten
      Lagmansten
      Lagårdsgärdena åkrar
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgölen göl
      Lagårdslyckan åker
      Lagårdslyckan åker
      Lagårdslyckan åker
      Lagårdstomten slåtter
      Lagårdstomten äng
      Lagårdstomterna ängar
      Lagårdsängen äng
      Lakiärret äga
      Lammerhatten = Bäckfallskull Saknas
      Lammerhatten berg
      Lammewijken vik
      Lassehultet äng
      Lasselyckan åker
      Lasselycka åker
      Ledningsgärdet åker
      Lejonkärret åker
      Lidåkern åker
      Lidåkrarna åkrar
      Liejöhl äga
      Liggmon skogsmark
      Likmon skog
      Liljehagsmossen mosse
      Lilla kärret kärr
      Lilla lyckan åker
      Lillalyckan åker
      Lillaöen udde
      Lille dammen kvarndamm
      Lille gärdet åker
      Lillegärdet åker
      Lillegärdet åker
      Lillehageberget berg
      Lillehålsmossen skogsmosse
      Lillekärr sankmark
      Lillelyckan åker
      Lillemon hage
      Lilleskiften äng
      Lillesnippen äng
      Lillevik vik
      Lillåkern åker
      Lillåkern åker
      Lillåkrarna åkrar
      Lillån vattendrag
      Lillån å
      Lillängen äng
      Lillängen bete
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Lillängen äng
      Linddalsspjället åkerteg
      Lindefallebäcken bäck
      Lindegärdet åker
      Lindegärdet åker
      Linden sjö
      Linden sjö
      Linden sjö
      Linden träd
      Lindkärret skogskärr
      Lindängen äng
      Linåkersgärdet åker
      Livarpegatan väg
      Livarpegöl göl
      Livarpelyckorna åkrar
      Livarpesjön sjö
      Livarpsgärdet åker
      Livarpsgärdet åker
      Livarpsgöl göl
      Livarpssjön Saknas
      Livasbro bro
      Livasbro bro
      Livasån = Lillån Saknas
      Lje-gjölen äga
      Lodalsgärdet åker
      Lodalen äng
      Loggärdet åker
      Loggärdet åker
      Loggärdet åker
      Loglyckan åker
      Loglyckorna åkrar
      Logtomten äng
      Logtomten åker
      Lommejöl äga
      Lomålehagen hage
      Lomö ö
      Luckevallen (del av ) kyrkvall
      Lundarna åker
      Lundarna åkrar
      Lunddalshagen hage
      Lunden äng
      Lunden åkrar
      Lundsåkrarna åkrar
      Lundsängen äng
      Lunsekärret åker
      Lustigskans kulle
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckan i backen åker
      Lyckan i ängen åker
      Lyckan oppom lagården åker
      Lyckan upp i Kullen åker
      Lyckebacken vägbacke
      Lyckebråa(n) ängsmark
      Lyckegölen göl
      Lyckegölen göl
      Lyckemossarna åkrar
      Lyckorna åker
      Lyckorna åker
      Lyckorna i Fårehagen åkrar
      Lysningsberget berg
      Långalyckan åker
      Långa lyckan åker
      Långebro åker
      Långebrokärret kärr
      Långegärdet åker
      Långelycka åker
      Långelyckesbacken vägbacke
      Långemosse åkrar
      »Långemåladrag» bäckdrag
      Långevik vik
      Långeviksudden udde
      Långlyckorna åkrar
      Långsmåledrag bäckdrag
      Långängen äng
      Långängen äng
      Långängsmossarna åkrar
      Längståkrarna tegar
      Lövhorvegärdet åker
      Lövkullegölen göl
      Maden åker
      Maden äng
      Maden hage
      Madhagen vildmosse
      Majkasteberget berg
      Majkasteberget berg
      Majstineåkern åker
      Mellanbacken vägbacke
      Mellanbacken vägbacke
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellanlyckan åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanmossen åker
      Mellanskogen skog
      Mellanåkern åker
      Mellanåkrarna tegar
      Mellanåkrarna åkerskifter
      Mellanön ö
      Mellerste Uttera åkermosse
      Missionslandet åker
      Missionslandet åker
      Mittimossen åker
      Moarna skog
      Mogölen göl
      Mohultar, Katebo ängar
      Mohulten ängar
      Mohulten slåtterkärr
      Mon skog
      Morfarsland åker
      Moskiften ägoskifte
      Mossarna åkrar
      Mossefällan skog
      Mosselyckan åker
      Mossen bete
      Mossen åker
      Mossen åker
      Mossen ut i änden på hagen vildmosse
      Mosseviken vik
      Mosskiften åker
      Mosskiften bete
      Mossviken vik
      Mumlehål åker
      Munkemossen åker
      Målebäcken bäck
      Märkshultet ängar
      Mörkebro mosse
      Mörkebro del av skog
      Mörkebrokärr äga
      Mörkebroviken vik
      Mörtegöl göl
      Mörtenabben udde
      Mösjö sjö
      Mösjön sjö
      Mösjövägen väg
      Nederste åkern åker
      Nedre mossen åker
      Nedre Åbo åker
      Nedån å
      Nermon skog
      Nermossen åker
      Nersidan åker
      Nersjön del av Linden
      Nersjön del av sjö
      Nerskogen skog
      Nerskogen skog
      Njuren sjö
      Njuren sjö
      Nordankällan källa
      Norregärdet åker
      Norrgärdet åker
      Norrängen äng
      Norrängen äng
      Norrängen äng
      Nybergsland åker
      Nybobackarna vägbackar
      Nybogölen göl
      Nybrottet åker
      Nybråtarna åkrar
      Nybråtet åker
      Nybråtet åker
      Nybråtet åker
      Nybråtet åker
      Nygårdebacken vägbacke
      Nygårdegärdet åker
      Nygårdemossen åker
      Nygärdet åker
      Nygärdet åker
      Nyhultet äng
      Nykärret slåtterkärr
      Nylanden åkrar
      Nylandet åker
      Nylandet åker
      Nymålaviken vik
      Nymålegölen göl
      Nymåleviken vik
      Nymåleån å
      Nyodlet åker
      Nyodlingen åker
      Nyodlingen åker
      Nytebacken vägbacke
      Nyängen äng
      Nyängen äng
      Nyängshagarna hagar
      Nyängshagen hage
      Nyängskällorna källor
      Nyängslyckan åker
      Näckestenen sten
      Näset åker
      Näset halvö
      Näsudden udde
      Näsviken vik
      Näverdraget kärr
      Näverdraget källdrag
      Odlen äng
      Ollehål kärr
      Ollehål sänka
      Ollehålskärret kärr
      Ollehålsmossebacken vägbacke
      Ollehålsmossen mosse
      Opperste backen vägbacke
      Opperste gärdet åker
      Opperste gärdet åker
      Oppgärdet åker
      Oppsidan åker
      Oppsjön del av Linden
      Oppsjön del av sjö
      Opptomten äng
      Ormängen äng och åker
      Orrens-lycka åker
      Oxehagarna hagar
      Oxehagen hage
      Oxehagen hage
      Oxehagen skog
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen skog
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagsgärdet åker
      Oxhagskärret äng
      Oxhagskärret åker
      Oxhagslyckan åker
      Oxlebacken vägbacke
      Oxleberget berg
      Palmeviken vik
      Pategärdet åker
      Patlidbacken vägbacke
      Patliden vägbacke
      Patlidåkrarna åkrar
      Pellebacke vägbacke
      Pepparlandet åker
      Persbacke vägbacke
      Per-Ols kammare grotta
      Per-Ols kammare grotta
      Per Ols trädgård ställe i skogen
      Perskärr sankmark
      Perskärr skogskärr
      Persmålemossarna åkrar
      Petalesten stenblock
      Petedalesten stenblock
      Peterslundebergen berg
      Peterslundemossen vildmosse
      Pigegråten äng
      Pigelipen äng
      Pigelåten slåtter
      Pilhagen hage
      Pinan utlagd åker
      Plommondalen bete
      Plommonmossen åker
      Prästens åker åker
      Pukalovägen landsväg
      Pukelovägen väg
      Pukesten skälsten
      Pukesten
      Pållehorvekärret f.d. mosse
      Pållehorvemossen åker
      Raknäsebro bro
      Rebban ängremsa
      Ribban äng
      Robrånarna f.d. äng
      Rompehål vildmosse
      Rovefloen floe
      Rovängen äng
      Ryttarekärret kärr (delvis odlat)
      Ryttaretomten äng el. bete
      Råsa f.d. åker
      Rännekällan f.d. källa
      Rättarn skälsten
      Rättelsebo källa källa
      Rättelsebolandet äng
      Rättelsebolandet åker
      Rättelseboängen äng
      Rävbacken landsvägsbacke
      Rävbacken vägbacke
      Rävberget berg
      Rävberget berg
      Räveslätebacken vägbacke
      Rävesläten åker
      Rävesten sten
      Rävlyckan åker
      Rävslätan åker
      Rävsten gryt
      Rödkärrsmossen skogsmossar
      Röhäll råsten
      Rökärren skogsmossar
      Sahara åker
      Sammelstorpslyckan åker
      Sandbäcken bäck
      Sandbäcken bäck
      Sandbäcksbron bro
      Sandbäckskärret kärr
      Sandgöl göl
      Sandlyckan åker
      Sandlyckan åker
      Sandlyckorna åkrar
      Sandstugegölen göl
      Sandstugegölen göl
      Saxmåleåen å
      Scheibersö ö
      Scheiberviken vik
      Schreibertsö ö
      Schreibersö ö
      Silverån biflod
      Silverån å
      Silverån å
      Sjöarpemossen åker
      Sjöarpssjön = Djursbosjön Saknas
      Sjöbergen berg
      Sjöbergen berg
      Sjögatan väg
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åkerfält
      Sjögärdet åker
      Sjökälla källa
      Sjökärren åkrar
      Sjölyckan åker
      Sjölyckorna åkrar
      Sjömossen åker
      Sjön sjö
      Sjönäseäng skog
      Sjötomten äng
      Sjötomten äng
      Sjöåkern del av åker
      Sjöåkrarna tegar
      Sjöåkrarna åkrar
      Sjöängen äng
      Sjöängen åker
      Skabban åker
      Skanbrokärret kärr
      Skanviken vik
      Skanvikskullen berg
      Skanviksudden udde
      Skarpeträdgärdet åker
      Skarpeträdsåkrarna åkrar
      Skogsgatan väg
      Skogsgärdet åker
      Skogsgärdet åker
      Skogslyckan åker
      Skovlekärret slåtterkärr
      Skrabban åker
      Skramleberget äga
      Skramlehagen hage
      Skrikebobäck bäck
      Skrikebogöl göl
      Skrikebokärr vildmosse
      Skrikebomosse åker
      Skrikebotall träd
      Skrikeboäng slåtteräng
      Skrikgöl göl
      Skriksjön sjö
      Skriksjö sjö
      Skruckulleberget berg
      Skru(v)kullebacken berg
      Skruvkärret skogskärr
      Skräddaretorpet f.d. äng
      Skvalbäcken utfall
      Skälskällekärret åker
      Skälkällmossen åker
      Skälstenen råmärke
      Slåtterhagen hage
      Slätingarna åkrar
      Smalängen betesmark
      Smalängen äng
      Smedbacken vägbacke
      Smedbomosse åker
      Smedbråtefloen kärr
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedsliden vägbacke
      Smedstorpegärdet åker
      Smörasken åker
      Snarbråtekärret vildkärr
      Snippelyckan åker
      Snokebäcken bäck
      Snålgöl göl
      Snårgöl göl
      Snäckfallebäcken bäck
      Snäckfallebäcken bäck
      Snäckfallegärdet åker
      Snäckfallekärren kärr
      Snäckfallerna hage
      Snäckfalleåkern åker
      Sockertoppen jordkulle
      Socknevägen väg
      Spelekullen kulle
      Spånberget berg
      Spånberget berg
      Spånbergskullen berg
      Spångkärr äga
      Spökebacken vägbacke
      Staggekätten äng
      Stallsgärdet åker
      Starfloen åkermosse
      Stavasgärdet åker
      Stavasmossen åker
      Stenhelsicke åker
      Stenhumpen äng
      Stenkulleängen äng
      Stenlyckegärdet åker
      Stenlyckegärdet åker
      Stenmossen åker
      Stensåkern del av åker
      Stensängen hage
      Stickarehagen hage
      Stockullekärren kärr
      Stockullemossen åker
      Stolpen vägkors
      Storakärren skogskärr
      Stora kärret f.d. slåtterkärr
      Stora lyckan åker
      Stora ån å
      Store dammen kvarndamm
      Store gärdet åker
      Store gärdet åker
      Storegärdet åker
      Storehagen hage
      Storekärr äga
      Storekärret kärr
      Storelyckan åker
      Storeskogen skog
      Storlyckan åker
      Storelyckan del av Linden
      Storskiften åker
      Stortomten tomt
      Storåkern åker
      Storån = Silverån Saknas
      Storängarna åkrar
      Storängarna f.d. slåtterängar
      Storängen äng
      Storängen bete
      Storängen äng
      Storängen f.d. äng
      Storängen äng
      Storängen ängar
      Storängen bete
      Storängen äng
      Storängsbacken vägbacke
      Storängsgärdet åker
      Storängsladan lada
      Storängslyckan åker
      Storängsmossen åker
      Storängsmossen åker
      Storängsåkrarna åkrar
      Struttebäcken bäck
      Stubbhålet kärr
      Stubbehålet odlad mosse
      Stämkärren åkrar
      Stämmeklint bergknalle
      Stämmeklint berg
      Stämmekärren kärr
      Stämmekärrsbackarna vägbackar
      Sundet sund
      Sundet mad
      Sundlandet åker
      Sundshagen hage
      Sundshagsudden udde
      Surebiten åkerbit
      Svartkärren åkrar
      Svartkärret f.d. slåtterkärr
      Svarvaretorpet äng
      Svenkärret mosse
      Svenskekärr åker
      Svensmålagölen = Livarpsgöl Saknas
      Svensmålavägen väg
      Svensmålegölen göl
      Svensmålelyckan åker
      Svensängen äng
      Svinbergen berg
      Svinbergen berg
      Svinevallen svinbete
      Svinhusgärdet åker
      Sysebergssten sten
      Syrsebergsten flyttblock
      Sågeviken vik
      Sågkärret kärr
      Säckekälla källa
      Säckekälla källa
      Sänkelyckorna åkrar
      Sänkån å
      Särkefällan skogsmark
      Särkefällan skogskift
      Söregärde åkerområde
      Sötgärdshålet(?) källa och äng
      Sötkällshålet källa och äng
      Tippingsberg berg
      Tippingsberg berg
      Tjurefallebäck bäck
      Tjärdalsbäcken bäck
      Tobokärret åker
      Togölebäcken bäck
      Togölen göl
      Togölen göl
      Tohägnerna ängsmark
      Tomtebacken bete
      Tomten åker
      Tomten äng
      Tomten åker
      Torget öppen plats
      Tornebogärdena åkrar
      Torpelyckorna åkrar
      Torpet åker
      Torpängarna åkrar
      Toängen äga
      Tranebokuppe ås
      Tranebokuppemossen vildmosse
      Tranefloar skogskärr
      Tranemokuppe ås
      Tranemokuppmossen vildmosse
      Trappeberget berg
      Trappelid del av skog
      Trattarpevägen väg
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Tresnippen del av hage
      Tresnippen äng
      Trintolle åker
      Trullegata del av väg
      Trullegata skog
      Trullegata slåttervall
      Trullgatan sänka
      Trädgårdslyckan åker
      Trädgårdsmossen åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Träteparken bete (förr slåtter)
      Tvillingsfloarna floar
      Täppan åker
      Täppan äng
      Täppgärdet åker
      Täpporna f.d. ängar
      Ulvedalshulten åkrar
      Ulvedalskärret äga
      Utebygatan väg
      Utebygärden åkrar
      Uthagen hage
      Utjordeåkrarna åkrar
      Utloppet dike
      Utskogen skog
      Utskogen skog
      Utskogen skog
      Utterkärren odlade mossar
      Uttern, Borterste odlad mosse
      Uttern, Hemmerste odlad mosse
      Uttern, Mellerste odlad mosse
      Utterstenar stenar
      Uttra(n) mossar
      Uttrarna odlade mossar
      Vaddesskift skogskift
      Vagnbodlyckan åker
      Vallaremässeberget berg
      Vanérsland åker
      Vargmon skog
      Wasemoen äga
      Vattentorget bevattningsplats
      Vattnebäcken bäck
      Vedtorget plats i skogen
      Venemossarna åkrar
      Venerna åkrar
      Venkärret kärr
      Venkärret åkrar
      Vibomålabäcken bäck
      Vibomålbacken vägbacke
      Videmossarna skogsmosse
      Vid Kohagsgrinden grind
      Vikbomålamossen mosse
      Villkärret skogskärr
      Vilsten sten
      Vimmelbacken vägbacke
      Vinterkällan källa
      Vägskälslyckan åker
      Vännersbergagöl göl
      Vännersbergeviken vik
      Västgötamossen mosse
      Västgötemossen vildmosse
      Västra skiften ägoskift
      Yngnötshagen hage
      Yrskitan bäck
      Yrskitan bäck
      Yxnehagen hage
      Åbo, Nedre åker
      Åbo, Övre åker
      Ågärdet åker och ängsmark
      Ågärdet åker
      Ågärdet bete
      Ågärdet åkrar
      Åkarpeån å
      Åkebolyckan åker
      Åkebolyckorna åkrar
      Åkerstomten skogsområde
      Åkerstomten åker
      Åkrarna i hulten åkrar
      Ålberget berg
      Ålbäcksdragen kärr
      Ålbäcksdragen bäck
      Åleberget berg
      Ålehuset plan (allmänning)
      Åsneberget berg
      Åsneberget berg
      Åsneberget berg
      Åängarna ängar
      Äbbefitta göl
      Äbbegöl göl
      Älgkärret skogskärr
      Älmelandet åker
      Älspångekärret äga
      Ämån å
      Ändalös kärret äga
      Ändlösakärret kärr
      Ängtorgs sågbotten sågflan
      Ängegatan väg
      Ängegärdet åker
      Ängegölen göl
      Ängelyckorna åkrar
      Ängekullarna åkrar
      Ängelandet åker
      Ängelandet åker
      Ängelandet åker
      Ängelandsmossen åker
      Ängelyckan åker
      Ängelyckan åker
      Ängelyckan åker
      Ängelyckan åker
      Änggatan väg
      Änggärdet åker
      Ängkullsåkrarna åkrar
      Ängslyckorna åkrar
      Ängslyckorna åkrar
      Ängemossen åker
      Ängen äng
      Ängen åker
      Änggärdet åker
      Ärtbäcken bäck
      Ärtebäckskärret slåtterkärr
      Äspedalen äng
      Äspedalen utjord
      Äspedalen ägoskift
      Äspedalen utjord
      Äspingkärret skogskärr
      Äspingskärret kärr
      Äspingskärret åker
      Äspudden udde
      Äspuddsåkern åker
      Ävjetaget allmänning
      Ökestället båtställe och notvarp
      Ölvedalehulten ängar
      Ön holme
      Örnenabben udde
      Örsjö sjö
      Örsjöbränner skog
      Örsjögrund gränsmärke
      Örsjömad slåtter
      Örsjömad äng
      Örsjön sjö
      Österom åker
      Österom äng
      Övestorpelyckan åker
      Övre mossen åker
      Övre Åbo åker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.