ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vena socken : Sevede härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : Bebyggelsenamn : Naturnamn : 5
      Döpelsefunten urhållkning i ett berg
      Kakfjärdingen skog
      Kistudden berg
      Präststenen sten
      Samskogarna utmarker

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.