ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Pelarne socken : Sevede härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 244 Bebyggelsenamn : 390 Naturnamn : 1113
Pelarne socken *Bastefalls lidar höjder Nummerförteckning förteckning Albertinas kull kulle
Pelarne sn Bastmossen åkermark Nummerförteckning förteckning Albertinasmossen åker
Pelarne sn Berggölen göl Nummerförteckning förteckning Alegatan vägstycke
Pelarne sn Berglyckorna åkermark Nummerförteckning förteckning Alehagen åker
Pelarne sn Berglyckorna ägomark Nummerförteckning förteckning Alfredsgården trädgård
Pelarne sn Bergstensängen åkermark Nummerförteckning förteckning Altarklint skäl
Pelarne sn Björnbackarna höjder Nummerförteckning förteckning Avdelningen åker
Pelarne sn Saknas Björnbackarna skogsmark Nummerförteckning förteckning Avhägnslyckan, se Åhängslyckan åker
Pelarne sn Björneliar höjder Nummerförteckning förteckning Backelandet åker
Pelarne sn Björnflatan betes o. åkermark Nummerförteckning förteckning Backlyckan åker
Pelarne sn Björnflatan ägomark Nummerförteckning förteckning Backlyckan åker
Pelarne sn Blommenäs åkermark Nummerförteckning förteckning Badberget berg
Pelarne sn Blommenäs ägomark(?) Nummerförteckning förteckning Baggehagen hage
Pelarne Saknas Blågöl göl Nummerförteckning förteckning Baggehagen hage
Pelarne sn Blågölsmossen mosse Nummerförteckning förteckning *Baggehagslyckan åkerlycka
Pelarne sn Blågölsskogen skogsomr Nummerförteckning förteckning Bagghagslyckan åker
Pelarne sn Borgeberg berg Nummerförteckning förteckning Bakom lagården åker
Pelarne sn Borgeberg berg Nummerförteckning förteckning Bastegärdet åker
Pelarne sn Brantekärret kärr Nummerförteckning förteckning Bastekullen bete
Pelarne sn Brantö ö Nummerförteckning förteckning Bastelyckan åker
Pelarne sn Brantö ö Nummerförteckning förteckning Bastlyckan åker
Pelarne sn /Se *Bredvassen del av Dammsjön Nummerförteckning förteckning Bastlyckan åker
Pelarne sn Brokärret åkermark Nummerförteckning förteckning Bastmossen åker
Pelarne sn /Se Brokärret ägomark Nummerförteckning förteckning Bastmossen åker
Pelarne socken /Se Bromossen åkermark Nummerförteckning förteckning Baståkern åker
Pelarne sn /Se Bromossen ägomark Nummerförteckning förteckning Berggölen sjö
Pelarne sn /Se Broängen terräng Nummerförteckning förteckning Berggölen göl
Pelarne sn /Se Bygget betesmark Nummerförteckning förteckning Berghagen hage
Pelarne sn /Se Byxmossen åkermark Nummerförteckning förteckning Berglandet åker
Pelarne sn /Se Byxmossen ägomark Nummerförteckning förteckning Berglyckan åker
Bastefall hg Bäckängen betesmark Nummerförteckning förteckning Bergstensängen åker
Bastefall hg Dalen terräng Nummerförteckning förteckning Bergåkern åker
Bastefall gd Dammen sankmark Nummerförteckning förteckning Bergåkern åker
Bastefall gård /Se Dammskärret kärr Nummerförteckning förteckning Bergängen äng
Björnebro gård Dammskärret kärr Nummerförteckning förteckning Betlehem dalgång
Eldstorp by *Dammsjön del av Åsjön Nummerförteckning förteckning Björkhorvan åker
Eldstorp by Dansberget berg Nummerförteckning förteckning Björnbackarna vägbackar
Eldstorp by Dansberget berg Nummerförteckning förteckning Björnbackarna vägbackar
Eldstorp by Djupe klint udde Nummerförteckning förteckning Björnbackarna hage
Eldstorp by /Se Djupeklint udde Nummerförteckning förteckning Björnebackevägen väg
Eldstorp by /Se Ekekullakärret kärr Nummerförteckning förteckning Björnflatan åker
»eliffstorpp», se Eldstorp by Ekgöl, Lilla göl Nummerförteckning förteckning Björnflaten åker
Fasnefall by Ekgöl, Stora göl Nummerförteckning förteckning Blomnäsåkern åker
Fredhorvan f.d. torp(?) Fagerlund terräng Nummerförteckning förteckning Blågöl sjö
Hamphorva by Fagerlund terräng Nummerförteckning förteckning Blågöl göl
Hamphorva by /Se Fagersjön sjö Nummerförteckning förteckning Blågölskogen skog
Hamphorva gd:ar /Se Fagersjön sjö Nummerförteckning förteckning Blågölsmossen mosse
Histert torp /Se Fagerum glänta Nummerförteckning förteckning Bodgärdet åker
Hult by Fix kärret kärr Nummerförteckning förteckning Bodhorvan åker
Hult by Fixkärret kärr(?) Nummerförteckning förteckning Bodhorvan bete
Hult (Pelarnehult) by Fläskudden udde Nummerförteckning förteckning Bolagslandet åker
?Hult by Fläskudden udde Nummerförteckning förteckning Borgaremosse åker
Hult by Fredhorvan terräng Pelarne sn Borge berg berg
?Hult by Fruängen kärr Pelarne sn Borgeberg berg
Hult by Fruängskärret terräng Pelarne sn sn Borgemossen åker
Hult by Försjön sjö Pelarne sn Brandstensgärdena åkrar
Järnemåla Saknas Gallasjön St:a sjö /Se Pelarne sn Brandstensängen äng
*Kinnekulla Saknas Gallebosjön sjö Pelarne sn Brantekärret kärr
Kulla by Grankätten terräng Pelarne sn Brantemon skog
Kulla by Grindhorvsmossen åkermark Pelarne getter inbyggarbeteckning Brantö ö
Kulla by Grindhorvsmossen ägomark Adelsborg bs Brokärret åker
Kulla by /Se Grindsbo åkermark Adelstugan bs Bromossen åker
Kungskulla gd Grindstugan terräng Alebo hus Broängen äng
Lidhult g Grindstugan terräng Aronsborg f.d. torp Broängen äng
Mossebo hg Grönviken vik Aronsborg f.d. torp Broängen äga
Mossebo hg Grönviken vik Backen f.d. soldattorp Brudbrickar vägbacke
Mossebo hg Gubbkärret kärr Backen f.d. st *Brud brinke backe
Mossebo gd Gunnarsvik strandmark Bastefall by Brudbricke vägbackar
Mossebo gård Gärdet åkermark Bastefall gård Brunnsgärdet åker
Mossebo hd Gästebudskärret betesmark Björkelund rivet torp Brunnsgärdet åker
Mossebo hg Harekullaviken vik Björkhaga lht Brånan åker
Mossebo hg Hemsjön sjö Björkhaga lht Brånan åker och hagmark
Mossebo hg Hemsjön sjö Blommenäs f.d. soldattorp Brånarna åkrar
Mossebo gd Herrestorpeviken vik Blommenäs f.d. st Brånarna åker
Mossebo hg Herrestorpeviken vik Blomsterhult f.d. torp Bränneribacken vägbacke
Mossebo hg Herrestorpeviken vik Borgen t Brännerikällan källa
Mossebo gd /Se Herrestorpeån å Borgen f.d. torp Brännerisgärdet åker
Mossebo gd /Se Herrängen terräng Bostället bebyggelse Bygärdet åker
Mossebo gård /Se Hängklevsbergen berg Branstensgården hmd Bykhusängen äng
?Norrlida by Hässlebyån å Brantetorpet t Bykällan källa
Norrlida by Hörningsberg åkermark Brantetorpet f.d. torp Byxekärret åker
Pelarne by Iskällan terräng Branthällen f.d. soldattorp Byxmossen åker
?Pelarne by Iskällebergen skogsmark Branthällen avs. Båreberg berg
Pelarne by *Konungskullaäng äng Bygget f.d. torp Bäckängen äng
Pelarne by Korpeberget skogsmark Bygget torp Bänkemossen åker
Pelarne by /Se Krigsröset röse Charlotten t Californien åker
Pelarne poststation /Se Kuarpsberg triangelpunkt Charlotten f.d. torp Charlottemossarna åkrar
Pelarnehult by Kvarndammen sankmark Charlottendal t Charlottemossen åker
Pelarnehult by Kvarnkärret åkermark Charlottendal f.d. torp Daleäng äng
Roderstorp, se Rostorp säteri Kvarnkärret åker o. betesmark Dalen rivet t. Dalkällan källa
?Rostorp hg *Kvarnsjön del av Åsjön Dalen f.d. torp Dammarna ängar
Rostorp säteri /Se *Kvarnängsbacken höjd Ekeberg lht Dammen äng
Rostorp säteri Kyffet terräng Ekeberg lht Dammen äng
Rostorp säteri Kyffet terräng Ekekulla t. Dammen äga
Rostorp gd Källehult åkermark Ekekulla t. Dammkärret vildkärr
Rostorp gd Källekärret åkermark Ekelund f.d. soldattorp Dammsbäcken bäck
Rostorp säteri Käringerummet betesmark Ekelund avs. Dammshagen hage
Rostorp gd Käringerummet terräng Ekhult t. Dammskärret äga
Rostorp gd /Se Lavehål åkermark Ekkulla avst. Dansareberget, se Danseberget berg
Sevedstorp by Lavehål ägomark Ekkulla, Lilla f.d. torp Danseberget berg
Skorparp by Lerviken vik Eldstorp by Danskeberget berg
Skorparp by /Se Lerviken vik Eldstorp by Dasslyckan åker
?Stolparp by Lilla fjärden fjärd Emarpe kvarn kvarn och hmd Det lilla gärdet åker
Valklev by Lilla fjärden fjärd Emmarpekvarn kvarn Det upperste gärdet åker
Åkemåla gd Lindegärdet åkermark Erikslund f.d. hus Djupeklint berg
Åkemåla gd /Se Lingonkullen triangelpunkt Fagerhult t. Djupeklint kulle
  Lingonkullen triangelpunkt Fagerhult f.d. torp Djupeklintskullen kulle
  Ljungnäset åkermark Fagerlund bs Draklyckan åker
  Lomtuvan holme Fagerlund f.d. torp Drängstugegärdet åker
  Lomtuvan ö Fagerum riven bs. Dubbelvassarna vassbänkar
  Lugnet terräng Fagerum f.d. torp Ekbacken åker
  Lugnet terräng Fasnefall by Ekbackskullen kulle
  Lunden betesmark Fasnefall by Ekebacksåkern åker
  Lunden terräng Fastorp lht Ekekullagölerna sjöar
  Lunsarebacken berg Fastorp avs. (lht) Ekekullakärret kärr
  Lunsarebacken terräng Fredrikslund f.d. torp Ekgöl, Lilla göl
  Lusbergsmossen mosse Fridhem lht Ekgöl, Stora göl
  Långebromossen åkermark Fridhem lht Ekhagen äng
  Långebromossen ägomark Frälsegården bebyggelse Ekkullegölen göl
  Långängen betesmark Gapeslätt lht Ekkullegölen, Lilla göl
  Långängen äng Gatan bs Eklundsgärdet åker
  Lövudden åkermark Gatemåla f.d. soldattorp Ekoberget äga
  Marielust terräng Gatemåla avst. Eldstorpebergen berg
  Molid ägomark Gladhem lht Eldstorpelyckan åker
  Mormorskärret kärr Gottemåla avst. Eldstorpesjön, se Hemsjön sjö
  Mormorskärret kärr Grindsbo bs Eldstorpesjön sjö
  Mossjön sjö Grindsbo hus Eldstorpeåkern åker
  Mossjön sjö Grindstugan bs Enbärsliden vägbacke
  Moss sjön sjö Grindstugan bebyggelse Erikslund åker
  Mossjön sjö Grumstorp hemman Erkers håla hölj
  Mossjön sjö Grumstorp by Erkerstomtebrunnen brunn
  Mossviken vik Gröndal bs Erkerstomten åker
  Mossviken vik Gröndal hus Fagerhult åkrar
  Mugghagen skogsmark Grönhult bs Fagerhult, Lilla åker
  Muggkärret kärr Grönhult avs. (lht) Fagerhult, Stora åker
  Muggkärret kärr Grönkullen bs Fagerhultegärdet, se Fagerhult åker
  Månsberget berg Grönlid soldattorp Fagerhultegärdet åker
  Mörtviken vik Grönlid avs. Fagerhulte åäng äng
  Mörtviken vik Gustavsborg f.d. torp Fagerlundkärret skogskärr
  Natthagen skogsmark Gustavslund f.d. torp Fagersjömossarna åkrar
  *Norrlidakvarnen kvarn Gärdehill lht(?) Fagersjön sjö
  Nothusviken vik Gärdet hmd Fagersjön sjö
  Nothusviken vik Gärdet hmd Fagersjöviken vik
  *Nyebro tidigare bro Gökhult hemman Fagerummesjön sjö
  *Nyebro bro Gökhult avst. Farfarsland åker
  Nygärdet åkermark Gölhult bs Farfarslandet åker
  Nyängen betesmark Gölhult f.d. torp Fars kull åker
  Närhennes skogsomr. Hagadal lht Fasnefallegärdet åker
  Närhennes terräng Hammardal f.d. torp Fasnefalleåkern åker
  Näskärret åkermark Hammerdal t Fasnefalleåkern åker
  Oxeflon göl Hamphorva by Fastorpegärdet åker
  Oxeflon göl Hamphorva by Fattstugbacken vägbacke
  Oxfällorna skogsmark Hamphorva by Femtunnelanden område i skogen
  Paradiset betesmark Hamphorve kvarn kvarn o. hmd Filialgärdet åker
  Paradiset terräng Haraldsborg lht Fixkärret slåtterkärr
  Parken skogsomr. Harekulla f.d. torp Flobiten åker
  Parken terräng Harkulla torp Flåtet äng
  Parken skogsmark Hemmingsdal, se Dalen t. Fläskuddegärdet åker
  Petersborg ägomark Herrestorp herrgård Fläskudden udde
  Postvägen väg Herrstorp säteri Fläskudden udde
  Postvägen landsväg Herrstorp Saknas Fredhorvan äng
  *Prästevägen landsväg Herrestorp säteri Fruängen äng
  Rebbekärret åkermark Herrängen t. Fruängen äng
  Rostorpesjön sjö Herrängen f.d. torp Fruängskärret äga
  Rotängarna åkermark Histert t. Fårehagen hage
  Rudflon göl Histret rivet torp Fårehagen hage
  Rudflon göl Hjortkullen t. Fårehagen hage
  Rylund skogsmark Hjortkullen torp Fårehagen hage
  Rylund terräng Holmen t. Fårhagen hage
  Ryssbackeberget berg Holmen torp Fårhagen hage
  Ryssbackeberget berg Horntorpet t Fårhagen skog
  Sandbäcken terräng Horntorpet f.d. torp Fårhagskällan källa
  Servekulla betesmark Hult by Fårhagsudden udde
  Silverån å Hult by Fårpinan åker
  Silverån å Hult hemman Fårpinemossarna åkrar
  Silverån å Hultarp lht Fårstenen stenblock
  Silverån å Hultarp lht Fällåkrarna åkrar
  Sjöholm åkermark Hultet t Fävattengölen göl
  Sjöholm ägomark(?) Hultet f.d. torp Fävattensgölen göl
  Sjökärret kärr Höjden bs Försjön insjö
  Sjökärret kärr Höjden rivet hus Försjön sjö
  Sjökärrsviken vik Hörningsberg bs Gallebosjön sjö
  Sjökärrsviken vik Hörningsberg f.d. torp Gallebosjön sjö
  Sjönäs udde Iskällan rivet t. Gallsjön, se Gallebosjön sjö
  Sjönäs udde Iskällan f.d. torp Gatbacken vägbacke
  Sjövik åkermark Iskällartomten tomt Gatebacken vägbacke
  Skansebergen skogsmark Kalle-Jönses hus Gatebacken vägbacke
  Skitarsan vik Kalsta hus Gategärdet, Uppersta åker
  Skorparpesjön sjö Karisgården hmd Gategärdet åker
  Skorparpesjön sjö Karlsborg hus Gategärdet åker
  Skälskällekärret kärr Karlstad bs Gatelyckan åker
  Skälvassen gränsmärke Kaselarp by Gatgärdet åker
  Skälvassen del av Åsjön Kaselarp by Gatgärdet åker
  Snippen åkermark Kongskulla hemman Gatgärdet åker
  Snippen åkermark Kongskulla gård Gatlyckan åker
  Sodomsmossen åkermark Koppetorp f.d. soldattorp Gatmossarna åkrar
  Sparbankskullen kulle Koppetorp f.d. st Getepinan hage
  Starhistersten förr gränsmärke /Se Krogstorp by Getudden udde
  Starrflon sankmark Krogstorp by Getudden udde
  Stopbergsliden terräng Krogstorpekvarnen kvarn Gladhemsbacken vägbacke
  Stora fjärden fjärd Krösenborg t. Gomorra åker
  Stora fjärden fjärd Krösenborg f.d. torp Grankärret äga
  Storkärret åkermark Kuarp by Grankätten terräng
  Stormossen mosse Kuarp by Grindhorvemossen åker
  Storängen betesmark Kulan hmd Grindsbolyckan åker
  Storängen äng Kulan f.d. torp Grindsbolyckan åker
  Storängen betesmark Kulla by Grottan grotta
  Stubbviken vik Kulla by Grundet udde
  Stubbviken vik Kulltorp bs Gränsbäcken bäck
  Stukevad vad Kulltorp lht Gräsfällorna äng
  Stukevad vad Kungshult lht Gröneudden udde
  Stångån å Kungshult avs. Grönhultelyckan åker
  Stångån å Kungskulla hemman Grönlidmossen åker
  Stångån å Kvarnen kvarn Grönsläts kärret äga
  Stångån å Kvistelund bs Grönviken vik
  Svartbergen berg Kvistelund f.d. stuga Gubbarnas lycka åker
  Svartbergen berg Källarevinden hus Gubbekärret åker
  *Swerckels udde udde Källehult riven bs Gubbesten äga
  *Sweriges udde udde Källehult f.d. torp Gubbetäppan åker
  Sveriges udde udde Lammbo f.d. torp Gubblyckan åker
  Sveriges udde udde Landbo t Gunnarsvik vik
  Såggölen göl Lillgården bebyggelse Gunnersvik vik
  Tjurstorpeviken vik Lillgården hmd Gunnarsvikmossen åker
  Tjurstorpeviken vik Lindesborg avs. Gustavsborge åäng äng
  Tjurstorpeviken vik Ljungnäset riven bs Gårdsgärdet åker
  Tjuvekärret åkermark Ljungnäset f.d. torp Gärdet vid vägen åker
  Toppesten naturminnesmärke Lugnet bs Gärdsbrånan åker
  Trehörningen sjö Lugnet f.d. torp Gästabudkärret åkermosse
  Trehörningen sjö /Se Lundsborg avs. Gökhulte kohage hage
  Trehörningsflotten udde Lövhorvan rivet torp Gökhultelyckan åker
  Udden udde Lövudden bs Gökhulte oxhage hage
  *Uveberget berg /Se Lövudden f.d. torp Gökhulteängen äga
  Vakthemsgölen tjärn Marielust lusthus Göleberget berg
  Ågöl betesmark Mellanbyn hmd Göleberget berg
  Ålands hav betesmark Mellangården bebyggelse Gölegärdet åker
  Åryd åkermark Mellangården hmd Gölekärret kärr
  Åsjön sjö Mellangården hmd Gölemossen åker
  Åsjön sjö Molid bs Gölemossen åker
  Åsjön sjö Molid f.d. torp Gölen sjö
  Åsjön sjö Mossebo säteri Gölen göl
  Åsjön utvidgning Mossebo herrgård Gölhult åker
  Ättestupan stup Mossebosågen såg Gölhultemossarna åkrar
  Örnbergen berg Moeshaga lht Gölhulteåkern åker
  Örnbergen berg Mosshaga avs. Gölkätten åker
    Mossnäs kvarn kvarn Hagebrånan hage
    Mossnäsekvarn kvarn Haggatan hage
    Mossnästorp hemman Haggärdet åker
    Mossnästorp gård Haglyckorna åkrar
    Mossnästorp gd Hallonhorvan skog
    Munters bs Halsen åker
    Munters f.d. stuga Hammardalsbron bro
    Månsarp gård Hammerdalsbacken vägbacke
    Månsarp gård Hammerdalsgatan vägstycke
    Månsarp gd Hamphorve bro bro
    Måsnästorp hemman Hamphorve lider vägbackar
    Måsnästorp gård Hamphorveliderna vägbackar
    Mörkulla torp Hamphorvemossen åker
    Mörekulla avst. Haraldskulle bergknöl
    Nerbyn del av Sevedstorps by Harekulleviken vik
    Nerbyn hmd Harekulle ökställe båtplats
    Nerbyn hmdr Harkullegärdet åker
    Nerbyn hmd Harkulleviken vik
    Norrgården bebyggelse Harkulleön kulle
    Norrgården hmd Hemgärdena åkrar
    Norrlida by Hemgärdet åker
    Norrlida by Hemgärdet åker
    Norrlida by Hemgärdet åker
    Nyttorp bs Hemgärdet åker
    Nyttorp avs. Hemgärdet åker
    Nörbyn hmd Hemsjön sjö
    Oppbyn hmd Hemsjön sjö
    Oppebyn hmdr Hemängen äng
    Palms f.d. soldattorp Herrstorpeallén väg
    Pelarne by Herrstorpebäcken bäck
    Pelarne by Herrstorpeudden udde
    Pelarnehult by Herretorpeviken vik
    Pelarnehult by Herrstorpeviken vik
    Perstorp t. Herrestorpeån å
    Perstorp f.d. torp Herrstorpeängen utjord
    Petersborg t. Herrängsgärdet åker
    Petersborg f.d. torp Himmelriket äga
    Petersborg f.d. torp Hjortkullekällan källa
    Rosenlund f.d. torp Holmelyckan åker
    Rostorp herrgård Holmelyckan åker
    Rostorp herrgård Holmere fårhage hage
    Rostorp herrgård Holmere lada lada
    Rothult t. Holmere mosse åker
    Rothult avst. Holmgärdet åker
    Rylund riven lht Horntorpe mosse åker
    Rylund f.d. bs Horvet äga
    Rävekulan hmd Horvet äga
    Rävekulan f.d. torp Hulterebro bro
    Rölund f.d. bs Hulterekärret slåtterkärr
    Samuelsborg t Hulteremosse åker
    Samuelsborg f.d. torp Hultlyckan åker
    Sandbäcken t. Hultåkern åker
    Sandbäcken torp »Humpan» äga
    Sandmo bs Håltomten äng
    Sandmo f.d. torp Hängklevsbergen berg
    Sarvekulla f.d. torp Hängklevsbergen berg
    Servekulla hemman Hästhagen hage
    Servekulla f.d. torp Hästhagen hage
    Sevedsberg bs Hästhagen hage
    Sevedstorp by Hästhagen hage
    Sevedstorp by Hästhagen hage
    Sevedstorp by Hästhagen hage
    Simonstorp t. Hästhagsberget berg
    Simonstorp f.d. torp Hästhagsliden, se Rostorpeliden vägbacke
    Sjöarp f.d. torp Hästhagsliden vägbacke
    Sjöholm bs Hästhagsliden vägbacke
    Sjöholm stuga Hästhorvan bete
    Sjönäs riven bs Hästsimmarestället sund
    Sjönäs f.d. torp Högebackeskäl äga
    Sjövik bs Högåkern åker
    Sjövik f.d. torp Hörningsbergeviken vik
    Skogaborg bebyggelse Hörntorpegölen göl
    Skogstorp bs Hörntorpegölen ågöl
    Skogstorp f.d. torp Hörntorpeängen äng
    Skolhusplan avs. Ingasäng äng
    Skorparp gdar Ingridkätten åker
    Skorparp by Isfallemossen åker
    Skårparp by Iskällan (Stora) källa
    Smedslund lht Iskällebergen berg
    Smedslund avs. Iskällebäcken bäck
    Snippen bs Iskällstomten åker
    Snippen hus Jakopsland åker
    Solbacka lht Jonssonslandet åker
    Solbacka lht Jonssonslandevägen väg
    Solbacka lht Jordgubbelandet åker
    Solhem lht Järnemålelyckan åker
    Spargott t., se Simonstorp Kalleslandet åker
    Spargott t. Kalvetäppan bete
    Spargott f.d. torp Kalvetäpporna hage
    Spelesten bs Kalvhagen hage
    Spilhammar kvarn och såg Kalvhorvan horva
    Stavs f.d. soldattorp Kalvhorvan hage
    Stenslund bs Kalvtäpporna hage
    Stenslund rivet t. Kanalen kanal
    Stenslund f.d. hus Kantorshagen hage
    Stolparp by Kantorshagen hage
    Stolparp by Karl-Jöns-landet åker
    Storgården bebyggelse Karl Tramparegärdet åker
    Storgården hmd Kaselarpebäck bäck
    Strömsholm t. Kaslarpeskval ström
    Strömsholm f.d. torp Kavlebroen bro
    Svenstorp f.d. torp Klumpeledet led
    Svenstorp f.d. torp Kläjseberget berg
    Sågen rivet torp Knekthagen skog
    Sågen såg och f.d. torp Knektängen åker
    Särvekulla f.d. torp Knektängen äng
    Sävslund lht Knoppan åker
    Sävslund avs. Knoppan (Knopparna) åkerlycka
    Sävsryd lht Knäckekällebäcken bäck
    Sävsryd avs. Kogatan väg
    Södergården hmd Kohagarna hagar
    Sörgården hmd Kohagarna hagar
    Tingsbro bs Kohagarna hagar
    Tingsbro f.d. torp Kohagen hage
    Trehörningsborg f.d. bebyggelse Kohagen hage
    Uppebyn del av Sevedstorps by Kohagen hage
    Vakthem bs Kohagen hage
    Vakthem avs. (f.d. torp) Kohagen hage
    Vakthem avs. (f.d. torp) Kohagen hage
    »Waktrum» f.d. torp Kohagen hage
    Valeklev by Kohagen hage
    Valeklev by Kohagen skog
    Valklev by Kohagen hage
    Valklev gd Kohagen hage
    Vidaholm bs Kohagen skog
    Vidaholm f.d. torp Kohagen hage
    Väktarebacken f.d. hus Kohagen hagar
    Väktarns hus Kohagen hage
    Zakristorp hmd Kohagen hage
    Zakristorp f.d. torp Kohagen hage
    Ågöl hemman Kohagen hage
    Ågöl f.d. torp Kohagen hage
    Ågöl gd Kohagen hage
    Ågölstugan bs Kohagkällan källa
    Åkemåla hemman Kohagkärret kärr
    Åkemåla by Kohagsgatan väg
    Åryd bs Kohagsgärdet åker
    Åryd avs. Kohagsgärdet åker
    Åstugan lokalitet Kohagsgärdet åker
    Åtorpet f.d. torp Kohagsgärdet åker
    Åtorpet f.d. torp Kohagsgärdet åker
    Äkemåla hemman Kohagsgärdet åker
    Älgsfall hemman Kohagsgärdet åker
    Älgsfall torp Kohagslyckan åker
    Äspekulla t. Kohagslyckan åker
    Äspekulla avst. Kohagsmossen åker
      Kohagsmossen vildmosse
      Kohagsudden udde
      Kongskullegärdet åker
      Kongskullevägen väg
      Korgebackarna vägbackar
      Korpeberget berg
      Korpeberget berg
      Korrarp äga(?)
      Korsängen bete (f.d. äng)
      Kortäng äng
      Koven åker
      Krigsröset stenröse
      Krokstorpelyckan åker
      Krokstorpeängarna bete (f.d. ängar)
      Kråkudden udde
      Kröken vägkrök
      Knarpebergen berg
      Knarpelyckan åker
      Knarpelyckorna åkrar
      Knarpemossarna åkrar
      Knarpsberg berg
      Kulbacken vägbacke
      Kulekullen höjd
      Kullebäcken bäck
      Kullegärdet åker
      Kullegärdet åker
      Kulleliden vägbacke
      Kulleliden vägbacke
      Kullen åker och hage
      Kullyckan åker
      Kullåkern åker
      Kulltorpemossen åker
      Kungebergen berg
      Kungshultegärdet åker
      Kungskullebacken vägbacke
      Kungskullevägen väg
      Kusselidbacken vägbacke
      Kusselidgärdet åker
      Kusselidkullen åker
      Kvarnbäcken, se Dammsbäcken bäck
      Kvarnbäcken bäck
      Kvarndammen f.d. kvarndamm
      Kvarnelyckan åker
      Kvarnevägen väg
      Kvarnevägen väg
      Kvarnhagen hage
      Kvarnlyckan åker
      Kvarnlyckan åker
      Kvarnkärret åker
      Kvarnkärret åker
      Kvarnskiften skog
      Kvarnängen äng
      Kvarnängen äga
      Kyffet äng
      Kyrkegärdet, se Karl Tramparegärdet åker
      Kyrkegärdet åker
      Kyrkegärdet åker
      Kyrkegärdet åker
      Kyrkevägen väg
      Kyrkgårdsgärdet åker
      Kyrkgärdet åkrar
      Kyrkgärdet åker
      Kyrkgärdet åker
      Kyrklyckan åker
      Kyrkängslyckan åker
      Källargärdet åker
      Källarelyckan åker
      Källargärdet åker
      Källbacken backe
      Källdalen äng
      Källekärret mosse
      Källetomten åker
      Källkärret slåtterkärr
      Källkärret kärr
      Källtomten äng
      Källängen äng
      Källängen äng
      Källängsgärdet åker
      Källängslyckan åker
      Kärleksstigen väg
      Kärngerummet hage
      Kärngerummet hagar
      Kärngkärret skogskärr
      Kärngrumsgärdet, se Kärr åker
      Kärngrumslyckan, se Kärrumslyckan åker
      Kärret åkermossar
      Kärrumsgärdet åker
      Kärrumslyckan åker
      Körsbärslyckan åker
      Ladgärdet åker
      Ladudden udde
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet, Gamla åker
      Lagårdslyckan åker
      Lagårdslyckan åker
      Lagårdstomten åker
      Lagårdstomten äng
      Lagårdstomten äng
      Lagårdsåkern åker
      Lammbolyckan åker
      Landhorvet hage
      Landsvägsgärdet åker
      Landsvägsbiten åker
      Landsvägshagen hage
      Landsvägslyckan åker
      Landsvägsmossen bete
      Lappomossarna åkrar
      Lappoängen äng
      Lavehål åker
      Lermossen åker
      Lerviken vik
      Lilla Ekkulla hage hage
      Lilla lyckan åker
      Lille fjärden del av Moesjön
      Lille fjärden fjärd
      Lillegårdsgärdet åker
      Lillegårdslyckan åker
      Lille hagen hage
      Lillekärret åker
      Lillelyckan åker
      Lillemossen åker
      Lillyckan åker
      Lindegärdet åker
      Lindegärdet åker
      Lingonkullen triangelpunkt
      Loggärdet åker
      Loggärdet åker
      Loglandet åker
      Lolyckan åker
      Lommtuvan holme
      Lommetuvan holme
      Lunden äng
      Lunden bete
      Lunden äng
      Lundslyckan åker
      Lundsmossen åker
      Lunsarebacken berg
      Lunsareberget berg
      Lunsarekullen berg
      Lusbergsmosse skogsmosse
      Lustigkulle åker
      Lustigkulle åker
      Lyckan åker
      Lyckan åker
      Lyckorna åkrar
      Lycksalighetens ö ö
      Långa lyckan åker
      Långebro åkrar
      Långebro åker
      Långebrokärren åkrar
      Långebromossarna åkrar
      Långebromossen åker
      Långegrå åker
      Långelyckan åker
      Långgärdet åker
      Långholmen åker
      Långlyckan åker
      Långlyckan åker
      Långlyckan åker
      Långlyckan åker
      Långtomten äng
      Långåkern åker
      Långäng äng
      Långängen äng
      Långängen bete
      Löten öppen plats
      Maden mad
      Magasinsgärdet åker
      Magerskrankan åkerlycka
      Magerskrankan åker
      Magrefält åker
      Magrefält åker
      Majasviken vik
      Majelyckan åker
      Majkärret slåtterkärr
      Majlisa åker
      Majorskärret slåtterkärr
      Maj-Stinas åker
      Maj-Stineslätten bete
      Markelyckan åker
      Marken hagar
      Marken skog
      Maseruskärret äga
      Mejerimossen åker
      Mejeriåkern åker
      Mellangärdena åkrar
      Mellangärdena åkrar
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellangärdet åker
      Mellanlyckan åker
      Mellansjön del av sjö
      Mellan wiken äga
      Mellanängen äng
      Middagshagen hage
      Missionslandet åker
      Missirsippi källa
      Moarna skogskiften
      Mogärdet åker
      Mogärdet åker
      Mohagen hage
      Mohagen hage
      Mormors håla hölj
      Mormorskärr skogskärr
      Moseport grind
      Moskifterna skog
      Moskifterna skog
      Mossarna åkrar
      Mossarna åkrar
      Mossebo-allé väg (allé)
      Mossebosjön sjö
      Mosseboviken, se Herrsstopeviken vik
      Mosselyckan åker
      Mossen åker
      Mossgärdet åker
      Mossjö sjö
      Mossjö sjö
      Mossjöbäcken bäck
      Mossjön sjö
      Mossviken vik
      Mugghagen äga
      Muggkärret vildkärr
      Munterslyckan åker
      Månsarpeberg berg
      Månsarpeberg berg
      Månsarpemossarna åkrar
      Månsarpemossen åker
      Månsarpemossen åker
      Månsberget berg
      Märehagsmossen kärr
      Märhagen hage
      Märhagsmossen åker
      Märkärren åkrar
      Möregöl äga
      Mörekullakärret äga
      Mörkullemossarna åkrar
      Mörkullevattne äga
      Mörteviken vik
      Natthagen hage
      Nerbiten åker
      Nersjön del av sjö
      Nertomten äng
      Nilsegärdet åker
      Nordekilar äng
      Norregärdena åkrar
      Norregärdet åker
      Norrekilar hage
      Norrekälla källa
      Norrgärdet åker
      Norrgärdsmossen åker
      Norrhagen hage
      Norrhagen hage
      Norrlida broar broar
      Norrlidgatan väg
      Norrlidgärdet åker
      Norrlidlyckan åker
      Norrängen hage
      Norrängen f.d. äng
      Norrängen äng
      Norrängsbäcken bäck
      Notekullen kulle
      Nothusviken vik
      Nummer sex åker
      Nummer sex åker
      Nybråtet åker
      Nybråtet åker
      Nybråtet åker
      Nyelogbäcken, se Dammsbäcken bäck
      Nygärdet åker
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyhagen hage
      Nyttorpegärdet åker
      Nyttorpgärdet åker
      Nyängarna ängar
      Nyängen f.d. äng
      Nyängen f.d. äng
      Nyängslandet åker
      Närhennes hage
      Närhennesmossen åker
      Näsegärdet åker
      Näsgärdet åker
      Näskärret åker
      Ocianien åker
      Opperste gärdet åker
      Oppgärdet åker
      Oppre mossen åker
      Oppsjön del av sjö
      Opptomten äng
      Ostekakeklämman vägkrök
      Ostkakeklämman vägpass
      Oxefloen floe
      Oxefällorna skog
      Oxehagen hage
      Oxehagen hage
      Oxehagen hage
      Oxehagen hage
      Oxelbiten åker
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagsgärdet åker
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagslyckorna åkrar
      Oxhagsmossarna åkrar
      Oxhagsmossen åker
      Oxhags wiken äga
      Paradiset gräsren
      Parken hage
      Parken hage (med lusthus)
      Pelarnegärdet åker
      Pelarne-kulle kulle
      Pelarne lider vägbackar
      Pelarnelyckan åker
      Pelarnemossen åker
      Perstorpegärdet åker
      Perstorpe åäng äng
      Petersborge kärr slåtterkärr
      Petersborge åäng äng
      Postvägen väg
      Predikstolen åker
      Prinsens hål göl
      Prånget åker
      Rangelyckan åker
      Ranghagen hage
      Rappens kulle höjd
      Rebbekärret åkrar
      Ribban f.d. åker
      Ribban åker
      Ribbkärrsmossarna åkrar
      Romporna äng
      Romporna, Nedersta äng
      Romporna, Oppersta äng
      Rompåkern åker
      Rosen, se Rostorpesjön sjö
      Rosen sjö
      Rostorpe baggehage hage
      Rostorpebäcken bäck
      Rostorpebäcken bäck
      Rostorpe fårhage hage
      Rostorpegölen sjö
      Rostorpe hästhage hage
      Rostorpekärr kärr
      Rostorpeliden vägbacke
      Rostorpelyckan åker
      Rostorpemossen åker
      Rostorpesjön sjö
      Rostorpesjön sjö
      Rostorpeviken vik
      Rostorpevägen väg
      Rothultekärret slåtterkärr
      Rothultelyckan åker
      Rothulte mosse åker
      Rothulteskogen skog
      Rothult-åängar ängar
      Rotängarna åkrar
      Rotängen äng
      Ruddammen åker
      Rudfloen floe
      Rudgölen sjö
      Ruefladhagen äga
      Ryssbackegärdet åker
      Ryssbackeberget berg
      Ryssebackeberget berg
      Rysse berg berg
      Rättaregärdet åker
      Rävberget berg
      Rävebackarna vägbackar
      Rävebergen berg
      Rävekällan källa
      Rävestenen sten
      Rävestenen gryt
      Rävstenen stenblock
      Rökullavägen väg
      Rökullemossen åker
      Sandbäcken bäck
      Sandbäckeåkrarna åkrar
      Sandlyckan åker
      Sandviken vik
      Sankekällan källa
      Sankemossen åker
      Sarvekullemossen åker
      Sarvekulleskogen skog
      Sarvekulleviken vik
      Selebäckefloen floe
      Selebäcken bäck
      Sevedstorpefjärden, se Lille fjärden del av Moesjön
      Sevedstorpegärdet åker
      Sevedstorpeviken vik
      Sevedstorpeviken vik
      Sevedstorpeåkern åker
      Silverån å
      Silverån å
      Sjugärdet åker
      Sjöbäcken bäck
      Sjögatan väg
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagarna hagar
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen åker
      Sjöhagen beteshage
      Sjöhagen hage
      Sjöhagslandet strand
      Sjöholmsviken vik
      Sjöhorvet hage
      Sjökärret f.d. slåtteräng
      Sjökärrsviken vik
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan åker
      Sjölyckan i Grönlid åker
      Sjömossen åker
      Sjömossen åker
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Sjöängen äng
      Skallbergsrör äga
      Skansareberg, se Skansebergen berg
      Skansebergen berg
      Skanseberget berg
      Skifterna f.d. åker
      Skinnfällen åker
      Skinnfällen åker
      Skitarsan göl
      Skitarsan hölja
      Skitarsedungen skog
      Skitarsekullen kulle
      Skoglandet strand
      Skogslanden åkrar
      Skogsåkern åker
      Skorparpegölen göl
      Skorparpesjön sjö
      Skorparpesjön sjö
      Skorparpeåkern åker
      Skranterna berg
      Skräddarehagen hage
      Skräddaremossen åker
      Skvalet vadställe
      Skälevass vassbänk
      Skälkälla källa
      Skälkällekröken vägkrök
      Skälkällemossen åker
      Skälskällekärret f.d. kärr
      Skärbäcken vattendrag
      Slängeliden vägbacke
      Slätmobro bro
      Slätängen utjord
      Smedbacken vägbacke
      Smedgärdet åker
      Smedlandet åker
      Snaterängen äng
      Snippegärdet åker
      Snippen åker
      Sodom åker
      Sodomen åker
      Sodomsmossen kärr
      Sodomsmossen åker
      Soldatängen äga
      Spannemålsgärdet åker
      Sparbankskullen kulle
      Spargottemoarna hage
      Spargotte åäng äng
      Spökebron bro
      Spökebäcken bäck
      Stagghagen hage
      Stagghagslyckan åker
      Stallslyckan åker
      Stallsåkern åker
      Stan åker
      Starfloen floe
      Stathemsgärdet åker
      Stengärdet åker
      Stenlandet strand
      Stenlyckan åker
      Stenlyckan åker
      Stenslund åker
      Stentäppan hage
      Stin-Lisas göl i Vakthem göl
      Stockbergsliden vägbacke
      Stolparpe backar vägbackar
      Stockbergsmossen åker
      Stolparpemossarna åkrar
      Stolpelyckan åker
      »Stopbergsliden», se Stockbergsliden vägbacke
      Store fjärden del av Mossjön
      Store fjärden fjärd
      Store gärdet åker
      Storegärdet åker
      Storekullen kulle
      Storelyckan åker
      Storelyckan åker
      Storestenen sten
      Storgårdsbacken vägbacke
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storgärdet åker
      Storkärret äga
      Stormossen vildmosse
      Stortomt f.d. slåtteräng
      Storängarna ängar
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängen slåtterkärr
      Storängen äng
      Storängen hage
      Storängen äng
      Storängen äng
      Storängsgärdet åker
      Storängskällan källa
      Storängskärret slåtterkärr
      Storängsmossarna åkrar
      Storängsåkern åker
      Strömsholmebäcken, se Sågarebäcken bäck
      Strömsholmsbäcken bäck
      Strömsholmsgärdet åker
      Strömsholmshagen hage
      Strömsholmsmossen åker
      Strömsholmsviken vik
      Stubbviken vik
      Stugegärdet åker
      Stukevad sund
      Stångån å
      Stångån å
      Stöveln åker
      Stöveln åker
      Sundet sund
      Svartbergen berg
      Svartberget berg
      Svartegrinden f.d. grind
      Svartegrindsgärdet åker
      Svartegrindslyckan åker
      Svartsberget berg
      Svartängen äng
      Svenstorpeviken vik
      Sverges udde udde
      Svinstislyckan åker
      Svängeliden vägbacke
      Systerfall ren
      Systerfallgärdet åker
      Systugeåkern åker
      Sågarebäcken bäck
      Sågaregölen göl
      Sågaremossen åker
      Såggärdet åker
      Såggöl göl
      Såggölen, se Rudgölen sjö
      Sågkärret äga
      Sävslundåkrarna åkrar
      Söregärde åker
      Sörhagen hage
      Sörhagen hage
      Tingsbro vägbro
      Tingsbro bro
      Tingsbrohagen skog
      Tjurstorpeviken vik
      Tjurstorpeviken vik
      Tjuvekärret kärr
      Tjuvekärret åker
      Tomten äng
      Toppesten sten
      Toppesten stenblock
      Torparelyckan åker
      Torpasten äga
      Torpareåkern åker
      Torpelyckan åker
      Torpelyckorna åkrar
      Torpemossen åker
      Torphagen hage
      Torphagen hage
      Torphagslyckan åker
      Torplyckan äng
      Torpåkern åker
      Torpängen äng
      Torpängen äng
      Torpängen äng
      Torvmossen åker
      Trehörningen sjö
      Trehörningen sjö
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      Trint-Olle åker
      Trintolle äng
      Trullegata dalsänka
      Trädgårdsgärdena åkrar
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsgärdet åker
      Trädgårdsåkern åker
      Träthålet äng
      Träthålet ägoskift
      Täppebiten åker
      Udden hage
      Udden åker
      Udden udde
      Udden udde
      Uppersta gärdena åkrar
      Uppom allén åker
      Uthagen hage
      Uthagsberget berg
      Utskogen skog
      Vakthemegölen göl
      Vakthemsgölen göl
      Vakthemshagen hage
      Valekleve berg berg
      Valklevelyckan åker
      Vattenlogen loge
      Verkstadslyckan åker
      Vidaholmshagen skog
      Vidaholmkärret slåtterkärr
      Vidaholmsviken vik
      Viggen åker
      Viken vik
      Viken vik
      Vimmerbymon skog
      Wimmerstedtsmossen äga
      Väktarebacken vägbacke
      Väktarefällan hage
      Väktarelanden åkrar
      Västergärdena åkrar
      Västerängen äng
      Västerängslyckorna åkrar
      Västerängsmossen bete
      Västrängsgärdena åkrar
      Västerängsåkern åker
      Yngnetehagen hage
      Yngnötehagen hage
      Yngnötshagsgärdet åker
      Åbergslandet åker
      Ågölebro riven bro
      Ågölegärdet åker
      Ågölegölen göl
      Ågölegölen göl
      Ågölerna, se Ågölegölen gölar
      Ågöleskogen skog
      Ågöleäng f.d. äng
      Åhängslyckan åker
      Åkemålabäcken, se Sågarebäcken bäck
      Åkmålabacken vägbacke
      Åkemålaskogen skog
      Åkemålebäcken bäck
      Åkern vid Åtorpet åker
      Åkrarna i torpet åkrar
      Åkrarna vid gatan åkrar
      Ålandet åker
      Ålandshav åker
      Ålandshav äng
      Åryd åker
      Årydhagen hage
      Årydmossen åker
      Åsjöarna sjöar
      Åsjön sjö
      Åsjön sjöar
      Åsjön sjö
      Åsjön sjö
      Åsjösberget berg
      Åstugelyckan åker
      Åtorpebackarna vägbackar
      Åtorpeskogen skog
      Åängarna ängar
      Åängarna ängar
      Åängarna ängar
      Åängarna äng och åker
      Åängarna f.d. ängar
      Åängarna ängar
      Åängarna ängar
      Åängarna slåtterängar
      Åängen åker
      Åängsbackarna vägbackar
      Älgebackarna vägbackar
      Älgfallegölen sjö
      Ängehalsen äng
      Ängen f.d. äng
      Ängen slåtterkärr
      Ängen bete
      Änglyckan åker
      Ängslyckan åker
      Ängslyckan åker
      Äspelyckan åker
      Äspelyckan åker
      Äspetäppan äng
      Ättestupan stup
      Ättestupan berg
      Ävjetaget ävjetag
      Öarna öar
      Öberget berg
      Ön ö
      Ön kulle el. udde
      Ön ö
      Ön ö
      Örnbergen berg
      Örnbergsrör äga
      Österkärr kärr
      Östlyckan åker
      Östlyckan åker
      Öviken vik

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.