ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vimmerby socken : Sevede härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 359 Naturnamn : 567 Bebyggelsenamn : 1149 Naturnamn : 1567
Vimmerby landsförslg Altaret strandmark Vimmerby sn Abborrstenarna grund
Vimmerby landsförslg Adam holme Vimmerby socken sn Adam sten
Vimmerby lfs Anders land åkermark Vi märrbytare inbyggarbeteckning Adam sten
Vimmerby lfs. Backelyckan åkermark Vimmerby tattare inbyggarbeteckning Adam och Eva gråstensblock
Vimmerby landsförslg Backlyckan åkermark Vimmerby tåtare inbyggarbeteckning Algutstorps lind lind
Vimmerby lfs. Baggemåla triangelpunkt Adolfsborg lht Allégärdet åker
Vimmerby lfs. Baggemålshagen betesmark Algustorp hemman Allmänningen mossar (ängar)
Vimmerby sn Baggemålshagen åkermark Algutstorp gård Allmänningen åker
Vimmerby lfs. Bagghorvan ägomark Algutstorp gd Alsterbäck bäck
Vimmerby lfs. Barflagen udde Algutstorp gd Altaret undervattensgrund
Vimmerby lfs. Barnmossen åkermark Alphyddan lht Altaret sten
Vimmerby lfs. Bastkärret åkermark Andersebo förr torp Altartuvan undervattensgrund
Vimmerby lfs Bastkärret kärr Androver gd Alvekällan källa
Vimmerby lfs. Bastuåkrarna åkermark Appelkullen hmd Anders land åker
Vimmerby lfs. Bergebo åkermark Appelkullen torp Ann-Lise-källan källa
Vimmerby lfs Berghagen åkermark Arneborg lht Applekullberget berg
Vimmerby lfs Bergö ö Aspelund lht Applekullgärdet åker
Vimmerby lfs Biberget berg Aspelund torp Applekullyckan åker
Vimmerby lfs Bibergsviken vik Backen torp Backarna väg
Vimmerby lfs Bimossemon terräng Backen bs Backeberget berg
Vimmerby lfs *Bijrckeforsen Saknas Baggemåla by Backelyckan åkerlycka
Vimmerby sn *Birkeforsen Saknas Baggemåla by Backelyckan åker
Vimmerby landsförs. Saknas *Birckeängen äng Baggemåla by Backetegen åkrar
Vimmerby landsförs. landsförs. *Bjönebro, se *Björnebro bro Baggemåla by Backlyckan åker
Vimmerby lfs. Björkhultemon skogsmark Baggemåla gd Backlyckan åker
Vimmerby lfs Björnalidar backar Baggemålshagen avs. jordlht Badlandet strand
Vimmerby lfs *Björnebro bro Baggetorpet torp Badstenen sten
Vimmerby sn Björnmossarna åkermark Bagghorvan rivet torp Baggemålamossen åker
Vimmerby lfs. Björnkärret åkermark Bagghorvan förr torp Baggemålevägen väg
Vimmerby lfs. Blomsterhult åkermark Banvaktstugan Saknas Baggemålshagen hage
Vimmerby landsförs. landsförs. Blågöl tjärn Banvaktstugan bebyggelse Bagghorvan åker
Vimmerby sn Bockelider åkermark Banvaktstugan lht Barflagen udde
Vimmerby sn Bockö ö Banvaktsstugan lht Barnmossen åker
Vimmerby sn Bockö ö Banvaktsstugan lht Bastehagen hage
Vimmerby sn Boda ägomark Bergebo lht Bastgärdet åker
Vimmerby sn Bodabäcken bäck Bergebo bs Bastgärdet åker
Vimmerby sn Bodabäcken bäck Bergebo torp Bastgärdet åker
Vimmerby sn /Se Bodasjön sjö Berget riven bs Bastgölen f.d. göl
Vimmerby lfs sn Bodasjön sjö Berget bs !Bastkärren mossjord
Vimmerby lfs Bodasjön sjö Berget bs Bastkärret kärr
Vimmerby landsk. Bofall ägomark Berget förr torp Bastkärret kärr
Vimmerby landsk Bolö skogsmark Berget förr skola Bastlyckan åker
Vimmerby sn Bomålslyckan åkermark Berget förr backstuga Bastlyckan åker
Vimmerby sn Bondängen terräng Berghaga lht Basttomten äng
Vimmerby lfs Bondängsgärdet ägomark Berghagen torp Bastuåkrarna åkrar
Vimmerby sn Borgen terräng Berghagen f.d. hmd Baståkern åker
Vimmerby lfs. Borghulta moar moar Berghagen torp Baståkern åker
Vimmerby lfs Borstingen sjö Berglyckan lht *Bengtsängen äng
Vimmerby lfs. Borstigen sjö Bergsnäs lht Bergebacken backe
Vimmerby lfs Borstingen sjö Bergstigen lht Berget berg
Vimmerby lfs Borstingen sjö Bergstugan bs Berglandet åker
Vimmerby lfs Borstingen sjö /Se Bergstugan avs lht. Berglyckan åker
Vimmerby lfs Brokärret åkermark Bergstugan torp Bergö ö
Vimmerby lfs Brokärret, Stora ägomark Bergsäter lht Bergö holme
Vimmerby landsförs. Brommanegölen göl Bergvik lht Bergö ö
Vimmerby sn Brommanegölen göl /Se Bermshult by Bermshultegärdet åker
Vimmerby lfs Brotorpsmossen åkermark Bermshult by Bermshultemossen åker
Vimmerby sn Brudhagen hage Bermshult gd Bibergsviken vik
Vimmerby landsförs. landsförs. Bruviksberget berg Bermshulte skola lht Bibergsviken vik
Vimmerby landsförs. landsförs. Bråtgölen göl Bertlebo torp Bibergs vik vik
Vimmerby landsförs. landsförs. Bråtkärret kärr Betesda avs lht. Bibergsviken vik
Vimmerby landsförs. landsförs. Bråtängen betesmark Betesta lht Bimossemon skog
Vimmerby sn Brännorna terräng Biberget rivet torp Björkhultemon skog
Vimmerby landsförs. landsförs. Brännö ö Biberget t Björklyckan äng
Vimmerby landskommun sn Bygget terräng Biberget förr torp Björkstycket skog
Vimmerby lfs. Bäckekärret kärr Björkbacka lht Björkstycket åker
Vimmerby lfs. Bäcken ägomark Björkberga lht Björkåkrarna åkerjord
Vimmerby sn Bäckeslätt terräng Björkelid hemman Björnbackarna väg
Vimmerby sn Dalkärret kärr Björkelid gd Björnebro bro
Vimmerby sn Dalskullarna åkermark Björkelid, Lilla förr torp Björnebro, Gamla bro
Vimmerby landsk. Saknas Dalskärret kärr Björkelund rivet torp Björnebro, Nya bro
Vimmerby landsk. Dalslyckan åkermark Björkelund t Björnkärret åker
Vimmerby landsf. /Se Dalsmossen åkermark Björkelund lht Björnmossarna odlad mosse
Vimmerby sn /Se Dalängen betesmark Björkelund lht Björnmossarna åkrar
Vimmerby sn /Se Dammarna åkermark Björkhaga lht Blomslyckan åker
Vimmerby sn /Se Dammen åkermark Björkhult t Blågöl göl
Algutstorp g Dammen sumpmark Björkhult torp Blågöl göl
Algutstorp gd Dammen kärr Björkhult torp Blågöl göl
Baggemåla by Dammen kärr Björkhult torp Bockberget berg
Baggamåla by /Se Dammsmossen åkermark Björkhult bs Bockelider skog
*Berckesmåla Saknas Djurgölen göl Björkhult bs Bockelider skog
*Birckrum Saknas Dockan åkermark Björkhult lht Bockö ö
*Birckrum Saknas Djurstorpaviken vik Björkhyddan lht Bockö ö
*Birckrum Saknas *Draköns udd Saknas Björkliden lht Bockö holme
Björnebro gård Dregelhultsholmen skogsparti Björksnäs lht Bockö ö
Bondebyn g Duvudden udde Björkvik lht Bockö ö
*Bondebyn Saknas *Dyni-ja å /Se Björkvik lht Bodabäcken bäck
»Bondaby» gård Dönnemålasjön sjö Björkås lht Bodasjön sjö
Bondebyn Saknas Dönnemålasjön sjö Björnebro t Bodasjön sjö
Bondebyn bebyggelse Egelsiön, se Vilsjön sjö Björnebro t Bodbäcken bäck
Borghult by Ekefloen sankmark Björnebro gd Bofall åker
Borghult by Ekenäs terräng Blomsterhult t Bogärdet åker
Brändehult Saknas Ekö ö Blomsterhult t Bogärdet åker
Brändehult g *Elsmossebro förr bro Blomsterhult torp Bolesvarpet notvarp
»Brænhult» gård Eva holme Blomsterhult förr torp Bolö äng
Brändehult Saknas Fagerhult ägomark Blåkullen lht Bolö »ö»
»Diussmundatorpe» beb. Findeln sjö Boda hmd Bolö skog
Djurstorp by Findeln sjö Boda förr torp Bomålslyckan åker
Djurstorp by Findeln utvidgning av Stångån Bomåla hmd Bondängen äng
Djurstorp gd Findeln, Finneln sjö /Se Bomåla hmd. Bondängen äng
Djurstorp by Findlebergsmon skogsmark Bomåla torp Bondängsgärdet åker
Djurstorp by Findlebergsmossen åkermark Bondebyn bebyggelse Bondängsgärdet åker
Djurstorp by Fiskskåpet vik Borgen rivet t Bondängskällan källa
*Diussmunda torpe Saknas Fittje göl göl /Se Borgen förr torp Borghulte moar skogar
*Diussmundatorpe Saknas *Fjärdingsskogen skog Borghult by Borstingen sjö
*Diussmunda torpe Saknas Flinkmossen åkermark Borghult gd Borstingen sjö
Dönnemåla gd Floen sankmark Borgmästarängen jordlägenhet Borstingshultön ö
Dönnemåla g Flogölen göl Borgmästarängen jordlägenhet Bortersta gärdet åker
Dönnemåla gd Flohultängen betesmark Borås bs Bredbergsmossen åker
Dönnemåla gd /Se Fredrikslund åkermark Borås torp Brokärret, Stora åker
?Falla by Fridfällan skogsmark Bredbråten hemman Brokärret, Stora åker
Findleberg torp Fruängen terräng Bredbråten gd Brokärret åker
Galtnäset torp Fågelbergsskogen skogsmark Bredshult hemman Brokärret åker
Gebo by Fågelhem ägomark Bredshult gd Brommanegölen göl
Gebo by Fågelmossen åkermark Brostugan t Brostycket åker
Gebo by Fågelmossen åkermark Brostugan t Brotorpemossen åker
Gebo by Fåruddeviken vik Brostugan torp Broängen betesmark
Gebo by *Fäbro förr bro Brostugan torp Broängen mosse
Gebo by /Se *Fäbro förr bro Brostugan förr torp Bruksängarna ängar
Gisseltorpet torp Fäbrokärret åkermark Brotorpet soldattorp Brunnsgärdet åker
Gissemåla hg Gallasjön sjö /Se Brotorpet gd Brunnslyckan åker
Gissemåla hg Gallasjön, St:a sjö /Se Bruket ind Brunnslyckan åker
Gissemåla gd Gallebolyckan åkermark Bruksbohusen lht Brunåkern åker
Gissemåla by Gallebosjön sjö Bråntorpet lht Brunåkrarna åkerjord
Gissemåla by Galonkärret kärr Bråntorpet avs. lht. Bruviksberget berg
Gissemåla gd Galonkärret kärr Bråntorpet torp Bruviksberget Saknas
Gissemåla by Gamsö udde Bråtelid lht Bruviksberget berg
»Gessmala» gård Galtnäsekärret ägomark Bråtelid lht Bråna skog
Gissemåla by Gebobäcken bäck Bråtelid läg.het Brånmossen åker
Gissemåla by Gebosjön sjö Bråten hemman Bråtelid backe
Gissemåla g Gessiön, se Gissen sjö Bråtgärdet hmd Bråtelidåkern åker
Gissemåla g Getberget berg Bråtgärdet hmd Bråtgölen sjö
Gissemåla gård *Getingeliden vägsluttning? Bråtgärdet gd Bråtgölen göl
Gissemåla gd Gissemossen åkermark Brändehult bebyggelse Bråtgölen göl
Gissemåla gd *Jessamåla wada Saknas Bränneriet lht Bråtkärret kärr
Gissemåla gd /Se *Gissemåla vade ägomark Brännerna t Bråtkärret åker
Gissemåla gd /Se Gissemålaviken vik Brännhult förr torp Bråtlandet åker
[Grepperum] Saknas Gissen sjö Brännorna förr torp Bråtlyckan åker
Gryssebo by Gissen sjö Brännorna förr torp Bråtängen äng
Gryssebo by Gissen sjö Bygget t Bråtängen utjord
Gryssebo by Gissen sjö /Se Bygget t Bränneriåkern gärde
Grussebo by Gisseskalle berg Bygget t Bränneriåkern gärde
Grysebo Saknas Gisseskalle triangelpunkt Bygget hmd. Brännorna skog
Grysebo g Gisseskalle höjd /Se Bygget t Brännorna skog
Grägarp(?) Saknas Gisseskalle berg /Se Bygget torp Brännö ö
Grägarp by *Gjöreda bro bro Bygget torp Brännö holme
Grägarp by Granö ö Bygget lht Brännö ö
?Götemåla by Grinderum åkermark Båtbyggeriet ind Brönmossen mosse
Götemåla by Grodgölen göl Bäcken rivet torp Bybrunnen brunn
Götemåla by Gryssebodal åkermark Bäcken förr torp Byggelyckan åker
Götemåla by /Se Gryssjön sjö Bäcken bs Bygärdena åker
Götemåla by /Se Gryssjön sjö Bäcken lht Bygärdet gärde
Hansehult by Gryssjön sjö Bäcken torp Bäckekärret kärr
Hansehult gd Gråssås sten gränspunkt Bäcken lht Bäcken bäck
Hanshult gård /Se Grönbäck betesmark Bäckeslätt bs Bäckeslätt vägskäl
*Hult Saknas Grönmon terräng Bäckeslätt förr backstuga Bäckhorvan äng
Hyttan torp /Se Grönäng ägomark Bäckhorva lht Bäckåkern åker
*Hyttan bs /Se Gubbekärr åkermark Bäckhorva t. Bängsängen äng
Hästmåsshult by Gubbekärret åkermark Bäckhorva torp Bärmshulte backe vägbacke
Hörestadhult by Gubbmossen åkermark Bäckhult rivet torp Bärmshultediket dike (bäck)
Hörestadhult by Gullandet åkermark Bäckstugan bs Bärmshultelyckan åker
Hörestadhult by Gullehack åkermark Bäckstugan avs lht Börslebackarna åker
Hörestadhult by *Gåsestenen Saknas Bäckstugan torp Börslebackshagarna hagmark
Hörestadhult by Gåseviken vik Bärmshult by Dackebergen berg
Hörestadhult by *Giäsismala wada Saknas Dalstugan rivet torp Dalbackslyckan åker
Hörestadhult gd Gölhultegöl göl Dalstugan lht Dalkärret kärr
Hörestadhult by Gölkärret kärr Dalstugan lht. f.d. t Dalkärret kärr
Hörestadhult by Gölstugugölen göl Dalstugan bs Dalsbergen berg
Hörestadhult beb. /Se Hacken åkermark Dalstugan lht Dalskullarna åker
Hörestadhult by /Se Hackgölen terräng Dalsängen by Dalskullarna åker
Hörestadhult gd /Se Hackgölskärret ägomark Dammbäck bs Dalskullarna åkrar
Kaselarp gd Hagen betesmark Dammbäck förr lht Dalskärret kärr
[Kuwlth] Saknas Haglyckan, Stora åkermark Dammen bs Dalslyckan åkrar
»Qwalahult» gård Hallonmossen åkermark Dammstugan torp Dalslyckan åker
Qvafhult säteri Hammardal terräng Djurstorp by Dalslyckan åker
Kvavhult by Hammarsebo åkermark Djurstorp bebyggelse Dalslyckan åker
?Kvavhult by Hamraängarna åkermark Djurstorp gd Dalslyckan åker
?Kvavhult gd Hamrins lycka åkermark Djurstorp kronopark Dalsmossen åker
?Kvavhult gd Hansehult triangelpunkt Djurstorp[s] Järnvägsområde Saknas Dalsmossen åkrar
Qvafhult säteri Hansehultesjön sjö Djurstorps Järnvägsområde Saknas Dalstugukärret åker
Kvavhult gd Hansehulteviken vik Djurstorp järnvägsområde Saknas Dalstuguåkern åker
Qvafhult gård Hansehulteön ö Djurstorps station station Dalstugeåkern åker
Kvavhult gd Hattbergen berg Djurstorp station bebyggelse Dalängen skog
Kvavhult gd Hatten terräng Dockan torp Dalängen skog
Quaffhult, se Kvavhult gd Havremossen mosse Dockan lht Dammarna åker
Kvilla by Hemmossarna åkermark Duvudden rivet torp Dammarna åkrar
Kvilla by /Se Hemmossen åkermark Duvudden förr torp Dammbäck bäck
Kvillehult by Hemviken vik Dönnemåla hemman Dammen sjö
Kvillehult by /Se Herremossen åkermark Dönnemåla gård Dammen kärr
Lådingsfall by /Se Histrekullarna kullar Dönnemåla gd Dammen kärr
Lådingsfall by Histrekullarna höjd /Se Ekbacka lht Dammen Saknas
»Museness» gård Holmsjöholmen holme Ekbacken »hmd», gård Dammen mosse
[Mushult] Saknas Holmsjökärret kärr Ekbacken gård Dammen mossmark
[Mushult kvarn] Saknas Holmsjön sjö Ekbacken gd Dammen åker
Måssnäs Saknas Holmsjötomten terräng Ekbacken gd Dammen damm
Måssnäs (kvarn) g Hultmossen åkermark Ekbäcken gd Dammen mosse
Nybble gd Hulttorpet betes- o. åkermark Ekeberg lht Dammsmossen åker
Nybble gd Humpmossen ägomark Ekehill avs. lht. Dammsmossen åker
Nybble gd Husö ö Ekelid hemman Dansbana dansbana
Nybble gd Håkansmossen åkermark Ekelid gd Den trekantiga lyckan åker
Nybble gd Hålhorvegöl göl Ekenäs t Diket dike (bäck)
Nybble gd Hålldammen sankmark Ekenäs förr torp Djupedalarna dalar och berg
Nybble gd Hägerudden halvö Ekhyddan avs. lht. Djupedalarna dalgång
Nybble gård Hällö skogsmark Ekhyddan lht Djupehålet ställe i sjön Findlen
Nybble gd Hästebergen berg Eriksberg torp Djurgölen sjö
Nybble komm.-bost. Hästhagen åkermark Eriksberg lht Djurgölen göl
Nyemåla g ?Hästhagsberget berg Eriksberg gd Djurgölen göl
Nymåla gd Hästhagsberget berg Eriksdal lht Djurstorpebacken vägbacke
Nåsshult gd Hästmosshult triangelpunkt Espudden lht Djurstorpeviken vik
Nåsshult g *Högebro bro Fagerhult t Djurstorpaviken vik
?Nåsshult gd Högerum ägomark Fagerhult t Djurstorps kvarn förr skvaltkvarn
Nosshult gd Högerödjaberget berg Fagerhult torp Dockan åker
Nosshult gård Högerödjaberget berg Falla by Dregelhultsholmen skog
Nosshult gd Hökebergen skogsmark ?Falla by Dränggråten åker
Nåsshult gd /Se Hökesjön sjö Falla by Dämmsängen äng
Näs gd Ingebo triangelpunkt Falla by Dönnemålesjön sjö
?Näs gd Jutebackarna jordvall /Se Falla by Dönnemålasjön sjö
?Näs gd Jutegöl göl /Se Falla by Dönnemåleviken vik
Näs gård *Juteliden backe Findleberg t Ekefloen kärr
Näs gård Jutelid backe /Se Findleberg torp Ekekullen kulle
Näs gd Jäppelid terräng Fiskartorpet förr torp Ekekullyckan åker
Näs gd Järnholmen holme Fisketorpet torp Ekkullen åker
Näs gd Järnholmeviken, Lilla vik Fisåsen bs Eksjöliden vägsluttning
?Näs gård Järnholmeviken, Stora vik Fjärdingshult soldattorp Eksjöliderna vägbacke
Näs gård Järnkärrsmossen åkermark Fjärdingshult torp Eksjövägen, Gamla väg
Näs gård Järpekullen kulle Fjärdingskog jordlägenhet Ektäppan äng
Näs gård Järpkullekärret kärr Flohult hmd Ektäpporna ängar
Näs gård Järpkullelandet åkermark Flohult lht Ekängarna ängar
Näs gd Jöddelyckan åkermark ?Flöjeby Saknas Ekö ö
Perstorp by Kalmareliden vägsluttning Forshaga lht Ekö holme
?Perstorp by Kalvudden åkermark Fredensborg lht Ekö ö
?Perstorp by Kammarekärret kärr Fredriksberg förr torp Erikssonslandet åker
?Perstorp gd Kansliet ägomark Fredrikslund t Eva stenblock
Pinnarp gd /Se Kappen betesmark Fredrikslund torp Eva sten
Pinnarp by /Se Karlsten terräng Fridhem lht Eva sten
Prästbordet Saknas Kattfoten skogsmark Fridhem avs lht. Fagerhultemossen åker
Prästbordet Saknas *Keijsare kullen Saknas Fridhem avs. lht. Fagerhulteåkern åkerjord
Prästbordet Saknas Kisebergen berg Fridhem torp Falla grustag grustag
Prästbordet Saknas Kisebergen berg Fridhem lht Falla göl sjö
Prästgården gd Kisebergen berg /Se Fridhem lht Falla Göl sjö
Prästgården gd Kisen, Stora utvidgning av Stångån Fridhem lht Fallediket dike (bäck)
Prästgården gd Kisen sjö /Se Fridslund lht Farmors äng betesmark
Prästgården gård Klashagslyckan åkermark Frälsegården gd Fattigstugan lht
Prästgården gd Klubban terräng Frälsegården gd Fattigstugeåkern åker
Prästgården gd Klöverhagen betesmark Furudal lht Findeln sjö
Prästbordet Saknas *Knabbarpebron landsvägsbro Furuklint lht Findlebergsmon skog
Prästbordet Saknas *Knabbarpen, se Skiresjön sjö Furulid lht Findlebergsmossen åker
Prästbordet Saknas Knabbarpen sjö Furulund lht Findlen sjö
Prästbordet Saknas *Knabbarpen Saknas /Se Furulund lht Finneln sjö
Prästbordet Saknas *Knabbarps bro förr bro Fågelhem förr torp Fiskartorpsskiftet åker
Prästbordet Saknas Knabbehult ägomark Fårbo, se Kullen t Fiskskåpet vik
»Pyringstorp» Saknas Knapleängen holme Fårbo t Fiskskåpet vik
[Pyringstorp] Saknas Kokärret åkermark Fårudden bs Fittje göl Saknas
Ramshult by *Kolbron förr bro Fårudden torp Flagen mosse och äng
Ramshult gd Kommesten gränspunkt Gallebo torp Flata Berget berg
Ramshult by Kopinan betesmark Gallebo f.d. torp Flatebergskällan källa
Ramshult by *Korcka qwarn Saknas Gallebo torp Flinkmossen åker
Ramshult by Korpkullarna kullar Galtenäset, se Åhult t Flobogölen sjö
Ramshult Saknas Korsvassen udde Galtnäset torp Floen kärr
Ramshult by Kriken ägomark Gamla Gryssebo kvarn kvarn Floen bäck
Ramshult by Krikängen åkermark Gamla Skolan skola Flogölen göl
Ramshult by Krokgölen göl Gamla skolan förr skola Flohultängen äng
Ramshult by Krön sjö Gamla skolan förr skola Franselandet åker
Råddehult by Krön sjö Gamla tingshuset lht Fredensborgs badland strand
Rådhult gård Krön sjö Gatan hmd Fredriksbergsvägen väg
Segelbäcken torp Krön sjö Gatan hmd Fridfällan skog
Segelbäcken torp /Se Krön sjö Gatan gd Fridfällan skog
Sjundekvill gd Krön sjö Gebo by Frueken ek
Sjundekvill gd /Se Krön sjö Gebo by Fruängen äng
Sjundekvill herrgd /Se Krön sjö Gebo gd Fruängen äng
Sjundekvill hgd /Se Krön sjö Gissehult torp Fyrfällan f.d. svedjefall
Sjundekvills bruk f.d. bruk Kullen åkermark Gissehult torp Fågelberget berg
Skillingarum by Kullen skogsmark Gisseltorpet t Fågelberget berg
Skillingarum by /Se Kungskullekärr kärr Gisseltorpet gård Fågelbergsskogen skog
Skillingerum by /Se *Kutska qwarn Saknas Gisseltorpet torp Fågelmossen åker
Skillingarum by /Se *Kutska qwarn Saknas Gissemåla gd Fågelmossen åker
Skälsbäcken gård *Kutska qwarn Saknas Gissemåla herrgård Fågelmossen åker
Solnebo by Kvarnbäcken bäck Gissemåla gd Fågelmossen åker
Solnebo by /Se Kvarnbäcken bäck Gissemåla Skola skola Fällen åker
Solnebotorp hmd Kvarnkärren åkermark Gläntan lht Fårashagen åker
Solnebotorp gd Kvarnkärren åkermark Gottfridsberg läg.het Fårhagen skogsmark
Solnebotorp hmd. Kvarnkärret kärr Granbacka lht Fårhagen hage
Solnehult by Kvarnkärret åkermark Granhyddan lht Fårhagen hage
Solnehult by Kvarnkärret tjärn Granliden lht Fårhagen hage
Solnehult by Kvarnkärret ägomark Gransebo t Fårhagslyckan åker
Solnehult by Kvarnlyckan ägomark Gransebo torp Fårhagslyckorna åkrar
Solnehult by Kvarnmossen åkermark Grinden riven bs Fårskogen skog
Solnehult by Kvarnängen betesmark Grinden förr backstuga Fåruddeviken vik
Solnehult by Kveken tjärn Grinderum bs Fåruddeviken vik
Solnehult by Kvillehultsviken vik Grinderum bs Fäbrokärret åker
Solnehult by *Kårcka åa å Grinderum torp Fällan gärde
Solnehult by /Se Källsberg berg? Grindsbo t Fällan hage
Storebro bruk Källängen terräng Grindsbo torp Fävattensgölen göl
Storebro bruk /Se Käringkärret kärr Grindstugan bs Galgbacken kulle
Storebro samh. /Se Lakärret åkermark Grindstugan torp Galgmon förr galgbacke
Storebro poststation /Se Landsvägsgärdet ägomark Gripslund »hmd», gård Gallasjön sjö
*Stäket Saknas Lassekärret ägomark Gripslund gård Gallbobäcken bäck
Tobo (?) by Lassängen terräng Gripslund gd Gallbosjön sjö
Tobo by Lerkärret ägomark Grossås t Gallebolyckan åker
Tobo gd Lerlandet åkermark Gryssebo by Gallebosjön sjö
?Tobo herrg. Lidhem ägomark Gryssebo by Gallesjön sjö
»Ulleviberg» lht /Se Liljenäset terräng Gryssebo by Gallkon vatten
Ulveberg lht /Se *Lillebro förr bro Gryssebo by Galonkärret skog
Vassemåla by Lillån bäck Gryssebo kvarn kvarn Galonkärret kärr
Vassemåla by Lillängen terräng Gråssefall by Galtnäsekärret åker
Vassemåla by Lillön ö Gråssefall gd Gamsö ö
Vassemåla by Lindergöl göl Gråssfall gd Gamsö halvö
Vassemåla by Lindergöl göl Gråssås t. avs. Gamsö ö
Vassemåla by Lindkulla åkermark Grägarp by Gategärdet åker
Vassemåla by Lisaborg ägomark Grägarp gd Gatlyckan åker
Vassemåla by Livåkermossen mosse Grägarpekvarnen förr kvarn Gatorna åkrar
Vassemåla by Lortängen åkermark Grägarps skola skola Gatulyckan åker
Vassemåla by Lovegölen tjärn Gränsö lht Gebobäcken bäck
Vassemålen by /Se Loven ägomark? Gränsö lht Gebobäcken bäck
Vinketomta hg Lugneviken vik Grönbäck t Gebobäcken bäck
Vinketomta gd Lådingen sjö Grönbäck t Gebo hällar backe
Vinketomta by Lådingen sjö /Se Grönbäck torp Gebo Hällar berg
Vinketomta by Långebro kärr åkermark Gröndal hmd Gebo hällar berg
Vinketomta by /Se Långe mossen åkermark Gröndal lht Gebosjön sjö
Vinketomta by Långe mossen mosse Grönhult lht Gebosjön sjö
Vinketomta by Långkärr kärr Grönhult lht Gebosjön sjö
Vinketomta by /Se Lövhorvan ägomark Grönkullen rivet t Getberget berg
Vinketomta by Milstenskärret åkermark Grönkullen t Getberget berg
Vinketomta hg Mjältern tjärn Grönkullen t. Getegärdet åker
Vinketomta hg Mjältern sjö Grönkullen torp Gethacken gärden
Vinketomta gd Modalsskogen skogsmark Grönlid lht Gethagarna hagmark
Vinketomta gd /Se Molid terräng Grönlid lht Gethagen hage
Vrångatorp gd /Se Mossen mosse Grönäng torp Gethagsgärdet åkerjord
?Älekulla gd Munkarmen åkermark Grönäng torp Getryggen berg
Älekulla by Myskhorvorna betesmark Grönäng lht Gissemossen åker
Älekulla by Månskullakärret ägomark Gullebo bs Gissemålaviken vik
Älekulla by Månstorpet ägomark Gullebo bs Gissemålaviken vik
Älekulla gd Möcklemossen åkermark Gullebo bs Gissen sjö
Älekulla by Möckleön skogsparti Gullebo lht Gissen sjö
Älekulla by Mördarelyckorna åkermark Gullegubbens stuga lht Gisseskalle berg
Älekulla by Mörtviken vik Gulljohannes stuga lht Gisseskalle berg
Älekulla by Nilseryd skogsmark Guntorp lht Gisseskalle berg
Älekulla by *Njutebro förr bro Guntorp lht Granö ö
Älåkra by Nossen sjö Guttorp lht Granö holme
Älåkra by Nossen sjö Guttorpet hmd Granö ö
Älåkra by Nossen sjö Guttorpet lht Gravkullarna gravplats
Älåkra by Nossen sjö /Se Gärdet hmd Grodgölen göl
Älåkra by *Nosshultebro förr bro Gärdet hmd Gropen del av landsväg
Älåkra by Nyalund ägomark Gärdet gd Grossfallsgärdet gärde
Ählåckra by Nybo terräng Gästgiveriet lht Grusgropen grusgrop
Ählåckra by Nybygget terräng Gölhult hmd Gryssebo backe vägbacke
Älåkra by Nydal betesmark Gölhult lht Gryssebo bro bäckbro
Ählåckra by Nyen sjö Gölstugan torp Gryssebo bäck vattendrag
Älåkra by Nykärret kärr Gölstugan torp Gryssebodal åker
Älåkra by Nylandet åkermark Göludden torp Gryssebodiket dike (bäck)
Älåkra by Nylandet åkermark Göludden t Gryssebogärdet åker
Älåkra by Nyllinge betesmark Göludden torp Gryssebogärdet åker
Älåkra by Nylund terräng Götemåla by Gryssebo kvarn kvarn
Älåkra by Nylund ägomark Götemåla gd Gryssebo kvarn kvarn
Älåkra by Nymossen åkermark Haga lht Gryssebo kvarn kvarn
Älåkra by Nyn sjö Haga lht Gryssebo kvarn kvarn
Älåkra by Nyn sjö Hagaborg lht Gryssebodal mossmark
*Ömwadh gd? Nyn sjö Hagadal lht Gryssebolyckan åker
*Ömwadh gd? /Se Nynäs åkermark Hagalund avs. lht. Gryssebomossen åker
  Nyängen åkermark Hagalund torp Gryssebo såg cirkelsåg
  Nyängshagen åkermark Hagalund lht Gryssebovägen, Gamla väg
  Näset näs Hagalund lht Gryssjön sjö
  Näset åkermark Hagen hemman Gryssjön sjö
  Näset skogsmark Hagen hmd Gryssjön sjö
  Näset, Yttersta näs Hagen t avs. Gråssfallegärdet åker
  *Nässhultebro, se *Nosshultebro förr bro Hagen t avs. Gröna gatan väg
  Näsängen åkermark Hagen torp Gröndalsviken vik
  Nävrekärr kärr Hagen gd Grönhultebäcken bäck
  Nävrekärr kärr? Hagstugan lht Grönhultegärdet åker
  Nötknäpparen terräng Hagstugan t Grönkullegölen sjö
  Orrehagen betesmark Hagstugan torp Grönkulleviken vik
  Or(re)holmen Saknas Hammardal förr torp Grönmon skog
  Orreholmen, Lilla skogsparti Hammarsebo torp Grönmon mo
  Oxhagsgärdet ägomark Hammarsebo t. Grönstensgärdet åker
  Orreholmen, Stora skogsmark Hammarsebo torp Grönängviken vik
  Oxhagsholmen skogsomr. Hammarslund lht Gubbekärr åker
  Oxhagsmossen mosse Hammartorpet soldattorp Gubbekärret åker
  Oxhagsmossen åkermark Hammartorpet torp Gubbelandet åkrar
  Oxmossen ägomark Hammerdal rivet t Gubbelycka åker
  Paradiset udde Hamra by Gubbelyckorna åkrar
  Paskkärren ägomark Hamra by Gubbkärret åker
  Perstorpegöl tjärn Hamra banvaktsstuga lht Gubblyckan åker
  Perstorpet ägomark Hamra Kvarnar förr kvarnar Gubbmossen åker
  Persvik vik Hansebyn gård Gubbmossen åker
  Persvikekärret kärr Hansebyn gd Gubbåkern åker
  *Pipe liar, se *Pipe lidar terräng Hansehult by Gullandet åker
  *Pipe lidar terräng Hansehult gd Gullandet åker
  Porsängen åkermark Hanåsa soldattorp Gullehack åker
  Postbackarna terräng Hanåsa f.d. stp. Gullemossen åker
  *Pukalovägen landsväg Hanåsa torp Gulles grund undervattensgrund
  *Rumskulleberget berg Harekulla torp Gulles grund grund
  *Qwbo qwarn Saknas Harekulla torp Gundserhagen hage
  *Qwboqwärn Saknas Harkullen torp Guntorpsgärdet åker
  *Qwboqwarn Saknas Hartorp torp Guttorpe udde udde
  Rosenvik terräng Hartorpet hmd Gåseviken vik
  Rosenvik åkermark Hartorpet torp Gåseviken vik
  Rotkärret åkermark Hartorpet torp Gärdeslyckan åker
  Råhällskogen skogsmark Hellmansstugan förr backstuga »Gärdet nerom ladugården» åker
  Rävberget berg Hemgården lht Gäsen sjö
  Rögölen göl Hemgärdesskiften Saknas Gölbergen berg
  Rökärren åkermark Hermanska Barnhemmet lht Göldiket dike
  Rövarekulan terräng Herrgården lht Gölen sjö
  Röösiön, se Bodasjön sjö Herrmosselund lht Gölen sjö
  Röösiön, se Bodasjön sjö Herrudden t Gölen i Gustavs hage sjö
  Salesten sten Hjälmshorva lht Gölevägen väg
  Saltholmen holme Hjälmshorva t. avs. Gölhultegöl sjö
  Sandviken vik Hjälmshorvan torp Gölhultegöl sankmark
  Saxberget skogsmark Holmsjötomten torp Gölkärret kärr
  Segelbäcken bäck Horvan torp Gölkärret kärr
  Segelbäcken bäck /Se Hultesten lht Gölmossarna åkrar
  *Sÿdra ottingen Saknas Hultesten Norra avs. lht. Gölmossarna åker
  Simlebo ägomark Hultesten Södra avs lht. Gölmossen åker
  *Sju Manss ängh Saknas Hultesten torp Gölstugegölen sjö
  Sjunkebro bro? Hulttorpet t Gölstugugölen göl
  Sjöboängen betesmark Hulttorpet torp Göluddelandet åker
  Sjöbrokärret åkermark Hyttan t Gölängen äng
  Sjöbäckskärret kärr Hyttan bs Götemålevägen väg
  Sjögärdet ägomark Hyttan bs. Hackegölen göl
  Sjöholmen näs Hyttan torp Hackegölskärret åker
  Sjörum betesmark Hyttan torp Hacken gärden
  Sjöviken vik Håkantorpet torp !Hacken gärden
  Skanviken vik Håkantorpet torp Hacken åker
  Skiregöl göl Hålhorva hmd Hackgölen f.d. göl
  Skiresjön sjö Hålhorva hmd Hackgölskärret skog
  Skiresjön sjö Häfta torp Hagebacken vägbacke
  Skiresjön sjö Hällerum förr torp Hageäng åker
  Skiresjön sjö Hästmåshult by Haglandet åker
  Skogsgölen göl Hästmosshult by Haglyckan, Stora åker
  Skogsmossen mosse Hästmosshult by Haglyckorna åkrar
  Skogsmossen åkermark Hästmosshult gårdar Hagängen äng
  Skrikebobergen berg Högalid torp Hallonmossen åker
  Skvalbäcken bäck Högalund lht Hallonmossen åker
  Skvalbäcken bäck Högalund lht Hammarsboåkern åker
  Skvalmon terräng Högelid torp Hamraängarna utäng
  Skvalmossen ägomark Högerum rivet torp Hamrins land åker
  Skälsholmarna holmar Högerum avs. lht. Hamrins lycka åker
  Skälshällarna hällar Högerum förr torp Hamrins udde udde
  Skälsviken vik Högerum lht Hansehultesjön sjö
  Slättfallegöl göl Högerum lht Hansehulteviken vik
  Slättmansviken vik Högerödja gård Hansehulteön ö
  Slättmon åkermark Högerödja gd Hanshultebäcken bäck
  Smedhorvan terräng Högerödje gd Hanshultesjön sjö
  Smedserum terräng Höghult t Hassellyckan åker
  *Småkärrsbro bro Höghult avs. lht. Hattbergen berg
  Snesaren sjö Höghult torp Hatten berg
  Snesaren sjö /Se Högån lht Hattkullegrundet undervattensgrund
  Snokefloarna tjärnar Höjden lht Hattkullegrundet stengrund
  Snoken, se Snesaren sjö Hörestadhult gård Havremossen mosse
  Snoken sjö /Se Hörestadhult gd Hellmansbacken backe
  Snokmossen åkermark Hörestadhult gd Hellmanslyckan åker
  Snoppkärret åkermark Hörntorpet t Hemgärdet åker
  Snopplyckorna åkermark Hörntorpet torp Hemgärdesskiften åker
  Snuggan sjö Hörntorpet torp Hemmossarna åkrar
  Snättin ägomark Ingared lht Hemmossarna betesmark
  Sokärret kärr Ingebo by Hemmossarna åkrar
  Solnebotorpsmossen åkermark Ingebo gd Hemmossen åker
  Solneboön ö Ingelstorp hemman Hemmossen åker
  Solnen sjö Ingelstorp gd Hemsjön sjö
  Solnen sjö Jonstorpet gård Hemviken vik
  Solnen sjö Jonstorpet avs. lht m. jord Hemviken vik
  Solnen sjö Jonstorpet, Nedre hmd. Hemängarna ängar
  Solnen sjö Jonstorpet, Nedre lht Hemängarna Saknas
  Solnen sjö Jonstorpet, Övre hmd Hemängarna ängar
  Solnen sjö /Se Jonstorpet, Övre lht Hemängsmossarna f.d. ängsmark
  Sommanekälla källa Jonstorpet lht Herremossen åker
  Somalas holme ägomark? Jutterängen jordlägenheter Herremossen åkrar
  Sommarhorvan åkermark Jutterängen äng Histrekullarna berg
  Spegelviken vik Jägarhyddan lht Histrekullarna berg
  Sommarvik vik Järdehill lht Histret berg
  Spjutnäskärret kärr Järnvägstjänstemännens semesterhem Saknas Holmbergsgölen sjö
  Spolbillan terräng Järnvägstomten Saknas Holmen äng
  Stackhorva åkermark Järpekullen hmd Holmmossen åker
  *Stenholmen Saknas Järpekullen gd Holmsjö holme ö
  Stenholmen terräng Kammarn t Holmsjöholme ö
  Stenkärret kärr Kammaren avs. lht. Holmsjökärret Saknas
  Stenkärret kärr Kammaren torp Holmsjökärret kärr
  Stockängen, Norra åker- o. betesmark Kansliet lht Holmsjömossen Saknas
  Stockängen, Södra betesmark Kansliet bs. Holmsjön sjö
  Stolpen ägomark Kansliet bs. Holmsjön sjö
  *Stora måsen Saknas Kansliet lht Holmsjön sjö
  *Storebro förr bro Kappen bs Holmsjöskullarna bergmark
  Storebro damm damm Kappen bs Holmsjötomten åker
  Storebro damm del av Stångån Kappen bs Holmsjötomterna åker
  Storkärret åkermark Kappen förr backstuga Holmsjötomterna åker
  *Storängen äng Kappen förr backstuga Holmsjötomterna åkrar
  Storön ö Karl-Larsasgården f.d. hmd Hommossarna mossar
  Stubbekärret åkermark Karlsberg gd Hopamarken äng
  Stubbmossen åkermark Karlsborg förr torp Hopamarken åker
  Stålhem åkermark Karlsro torp Hopamarken åker
  Stångån å Karlsro lht Hopskogen skog
  Stångån å Karlsten t Horvan hage
  Stångån å Karlsten torp Horvan skog
  Stångån å Kaselarp hemman Horvan åker
  Stångån å Kaselarp gd Horvorna åkrar
  Stångån å Klinten lht Hultbergkällan källa
  Stångån å Klockarlindan område vid kvarn Hultehagarna hagmark
  Sundsholm åkermark Knabbarp by Hultelyckan åker
  Susemosse mosse Knabbarp by Hulterör stenrör
  Suttergölen göl Knabbehult förr torp Hultestenlyckan åker
  Svartkärr kärr Komministergården, Gamla Saknas Hultestenskogsskiften skog
  Svartkärret kärr Korkaström kvarn Hultet skog
  Svensmossen åkermark Kristineberg gd Hultet skog
  Svensmåla betesmark Kroken riven bs Hulthorvan äng
  *Södre Ottingen, se Sju Manss ängh Saknas /Se Kroken bs Hultmossen mossjord
  Tallen åkermark Kroken lht Hultmossen åker
  Tallpinnemossen mosse Krokängen avs. lht. Humpen ängar
  Tattarebergen skogsmark Krönsborg förr torp Humpen ängar
  Tattarehagen betesmark Kullen bs Humpen åker
  Timmerholmen skogsmark Kullen t Humpen åkerjord
  Timmerkärret åkermark Kullen förr torp Humphagen hage
  *Tingsbro bro Kullen t Humpmossen åker
  Tjurkullarna kullar Kullen t Husarhagen skog
  Tobomossen åkermark Kullen bs Husgärdet åker
  Tofsen betesmark Kullen backstuga Hustomten äng
  Togöl tjärn Kullen hmd Husö ö
  Tomtemålen åkermark Kullen hmd Husö holme
  Torngölen göl Kullen gd Husö ö
  Tornlyckan åkermark Kvarn torp Hyttbergemossen åker
  Torplyckan åkermark Kvarnen förr kvarn Håkansmossen åkrar
  Torpmossen åkermark Kvarnlyckan lht Håkantorpekällan källa
  Tranesten gränspunkt Kvarnstugan t Håkantorpelandet åker
  Trasket terräng Kvarnstugan rivet t Håkantorpeäng äng
  Trojmossen åkermark Kvarnstugan lht Hålhorve göl sjö
  Trallgatan terräng Kvarntorpet t Hålhorve göl Saknas
  *Tubbebro förr bro Kvarntorpet t. Hålhorvegöl göl
  Tvärängarna ägomark Kvarntorpet t. Hålldammen mosse
  Utloppsviken vik Kvarntorpet lht Hålldammen mosse
  Utmossen åkermark Kvarnängen rivet t Hålldammsviken vik
  Uddlyckan åkermark Kvavhult gård Hägerudden udde
  Ugnsbergskärret kärr Kvavhult gd Hägerudden udde
  Uttersjön sjö Kvilla gård Hägnen äng
  Uvekärrsviken vik Kvilla gd Hällö skogskift
  Vadhorvan skogsmark Kvillehult by Hällö skogsmark
  Vadmossarna ägomark Kvillehult by Hästebackarna berg
  Vagnskroken vägkrök Kvillemåla torp Hästebergen berg
  Vargholmskärret åkermark Kvillemåla torp Hästebergen berg
  Vassenäsegärdena åkermark Kvillerum torp Hästebergen berg
  Venerna ägomark Kvillerum gd Hästefällan åker
  Venerna ägomark Kvillö lht Hästehagarna hagar
  Vilsjön sjö Kvillö gd Hästhagen skog
  Vilsjön sjö Kvistes t Hästhagen hagmark
  Vilsjön sjö /Se Kyrkoängen jordlägenheter Hästhagen hage
  Viskegölen tjärn Källaren t Hästhagen hage
  Viskekärret ägomark Källaren förr torp Hästhagen skog
  Vrången, Stora sjö Källehorva bs Hästhagsberget berg
  Väderkvarnskärret åkermark Källehorva backstuga Hästhagsgärdet åker
  Västra hagen betesmark Källehult soldattorp Hästhagslyckan åker
  Yttre näset skogsmark Källehult gd Hästhagslyckan åker
  *Åbro bro Källemo torp Hästhagsmossen åker
  Åkersjön sjö Källenäs gd Hästhagsviken vik
  Ålhusbäcken bäck Källerum förr backstuga Hästhagsängen skog
  *Ålsbro bro Källhagen hmd Hästryggen berg
  Åshult åkermark Källhagen hemmansdel Höga lyckan åker
  Åsjön utvidgning av Stångån Källsberg förr torp Högelidgärdet åker
  Ägegöl göl Källstugan förr torp Högelycka åker
  Älebro bro Källsåkra hmd Högerödjeberget berg
  Älegöl göl Källsåkra gd Högerödjaberget berg
  Älegöl tjärn Källsåkra skola lht Hökberget berg
  Älen sjö Lappen rivet t Hökberget berg
  Älenäs udde Lappen torp Hökebergen berg
  Älåkra gärde Lebo riven bs Hökebergen berg
  Ängekärret, Stora åkermark Lebo förr backstuga Hökesjön sjö
  Änglanden åkermark Lerkärret lht Hökesjön sjö
  Öknen åkermark Lerkärret gd Höksjön sjö
  *Örliden vägsluttning? Liden lht Höksjön sjö
  Örnholmen holme Liden torp Hörestadhultbacken åker
  Örum åkermark Lidhem avs. lht Hörestadhultebäck bäck
    Lidhem lht Hörestadhultmossen åker
    Lidhem förr torp Jakobslandet åker
    Liljenäset förr torp Jakopslandet åker
    Lill-Djurstorp del av by Junkermossen mosse
    Lille-Stormen bs Junkersmossen mosse
    Lillhäfta torp Jäppelid vägbacke
    Lillås lht Jäppelid backe
    Lillängen rivet torp /Se Jäppelid åker
    Lindemo lht Järnholmen ö
    Lindhem lht m. jord Järnholmsviken, Lilla vik
    Lindhem lht Järnholmsviken, Stora vik
    Lindkulla torp Järnkärrsmossen åker
    Lindåkra lht Järnmalmsbäcken bäck
    Lisa borg t Järnmalmsbäcken bäck
    Lisaborg torp Järpkullekärret åker
    Liverpol bs Järpkullelandet åker
    »Liverpol» avs. lht. Jöddelyckan åker
    Liverpool torp Jöddelyckan åker
    Ljung torp Jönsegärdet åker
    Ljunghagen lht Jönset åker
    Ljunghyddan lht Kallbackslyckan åkerjord
    Ljungnäset t Kalmareliden vägsluttning
    Ljungnäset torp Kalmarevägen väg
    Ljungåkra lht Kalmar läns norra skogsallmänning skog
    Loven t Kalmarvägen, Gamla väg
    Loven förr torp Kalvbacken hage
    Lugnen torp Kalvbackslyckan åker
    Lugnet torp Kalvehällerna strand
    Lunda lht Kalvhagen hage
    Lunden hmd Kalvhorvan hage
    Lunden hmd Kalvudden udde
    Lådingsfall by Kammarbacken vägbacke
    Lådingsfall by Kammarekärret skog
    Lövhagen lht Kammarekärret kärr
    Lövhorva rivet t Kammaråkern åker
    Lövhorvan torp Kanalen bäck
    Lövhyddan förr torp Kanalviken vik
    Lövhyddan lht Kappelyckan åker
    Lövkullen gård Kapplandet åkerlycka
    Lövkullen gård Karifloen vattensamling
    Lövkullen gd Karlsten gränssten
    Lövskogen hmd Kaselarpetegen åker
    Lövskogen hmd Kaselarpsviken vik
    Lövskogen t f.d. stp. Kaserntegen åker
    Lövskogen gd Kaslarpeskogen skog
    Mamrelund lht Kaslarpeviken vik
    Mamrelund förr skola Kattfotebergen berg
    Marsestället bs Kattfoten kärr
    Marsestället bs Kattfoten skog
    Mellangården Saknas Kattfoten skog
    Missionshuset lht Kisebergen berg
    Missionshuset lht Kisebergen berg
    Mjällbo torp Kisen sjö
    Mobäck bs Kisen sjö
    Modal t Kisen, Stora sjö
    Modal torp Klaras äng äng
    Modal förr torp Klashagslyckan åker
    Modal lht Klasängen f.d. äng
    Mohäll t Klubban åker
    Mohäll lht Klöverhagen hage
    Mohällsmossen åker Klöverhagen skog
    Molid torp Klöverhagen hage
    Molid bs Knabbarpesjön sjö
    Molid f.d. t nu lht. Knabbarpesjön sjö
    Molid torp Knaplebacken backe
    Molid torp Knapleängen ö
    Molid, Lilla bs Knölen backe
    Molid t Kohagarna skog
    Mon lht Kohagen hage
    Mon torp Kohagen hage
    Mon bs Kohagen hage
    Mon förr torp Kohagen hage
    Mossberga lht Kohagen hage
    Mossen utlagt t Kohagsberget berg
    Mossen torp Kohagslyckan åker
    Målare-Kalles hytta torp Kohagslyckan åker
    Månstorpet rivet torp Kohagslyckan åker
    Månstorpet förr backstuga Kohagsmossen åker
    Märlan f.d. husartorp Kokärret åker
    Märlan t. avs. Kokärret åker
    Märlan lht Kokärrsbäcken bäck
    Nabben t Kommesten gränsmärke
    Nabben lht Kommesten gränssten
    Nerbyn bebyggelse Kopinan kärr
    Nergårdarna gårdar Koppetorpsvägen väg
    Nergården bydel i Slättefall Korpholmen holme
    Nickes backstuga Korpkullarna åker
    Nilseryd t Korpkullarna åkrar
    Nilseryd t. Korpkullarna åkrar
    Nilseryd torp Korsvassen utlopp
    Nittsjö lht Korsvassen del av Stångån
    Norrakälla t Koven åker
    Norra Källa avs. lht m. jord Kriken åker
    Norrakälla torp Kriken åker
    Norrebo t Krikängen åker
    Norrebo avs. lht m. jord Kristofferlyckan åker
    Norrebo torp Krokebro bro
    Norrgården hmd. Krokebrobäcken bäck
    Norrgården hmd. Krokegrinden grind
    Nossebo lht Kroke Hölja mosse
    Norshult hemman Krokgölen göl
    Nosshult gd Krokgölen göl
    Nosshult gd Krokkärret åker
    Nyalund t Krokängen utjord
    Nyalund torp Kronängen äng
    Nya Skolan skola Krökebacken vägbacke
    Nybble gd Krön sjö
    Nybled komministerboställe Krön sjö
    Nybble gd Kulle backe vägbacke
    Nybbletorpet, Västra torp Kullen berg
    Nybbletorpet, Östra torp Kullerö holmar
    Nybledtorpen torp Kullerö ö
    Nybo rivet t Kullerö, Lilla ö
    Nybo förr torp Kullerö, Stora ö
    Nyborg bs Kullhagen hage
    Nyborg avs. lht. Kungskullekärr kärr
    Nyborg torp Kungsvägen väg
    Nyborg lht Kvarnbäcken bäck
    Nyborg lht Kvarnbäcken bäck
    Nyborg lht Kvarnbäcken bäck
    Nybyggekvarnen förr kvarn !Kvarnbäcken bäck
    Nybygget hmd Kvarnbäcken bäck
    Nybygget rivet t Kvarndiket dike (bäck)
    Nybygget t Kvarndiket bäck
    Nybygget lht Kvarngärdet åker
    Nybygget förr torp Kvarngölen göl
    Nybygget lht Kvarnhagen skogsmark
    Nydal t Kvarnhagen hage
    Nydal torp Kvarnhagsbäcken bäck
    Nydal förr torp Kvarnhagsbäcken bäck
    Nydala lht Kvarnkärren åkrar
    Nyemåla enstakahemman Kvarnkärret åker
    Nyemåla gd Kvarnkärret åker
    Nyllinge förr torp Kvarnkärret kärr
    Nylund bs Kvarnkärret skog
    Nylund t Kvarnkärret kärr
    Nylund torp Kvarnkärret åker
    Nylund förr torp Kvarnkärret åker
    Nymåla gd Kvarnkärret lågmark
    Nynäs förr torp Kvarnkärret kärr
    Nynäset torp Kvarnkärrsbäcken bäck
    Nyttorp hmd Kvarnlyckan åker
    Nynäset t Kvarnlyckan åker
    Nyttorp torp Kvarnlyckorna åkrar
    Nyttorp lht Kvarnmossen åker
    Nyttorp bs Kvarntäppan betesområde
    Nyttorp f d hmd Kvarnängen åker
    Nyttorp torp Kvavhultenäs udde
    Nyttorp förr torp Kvekebäcken bäck
    Nyängen lht Kveken sjö
    Nyängen f.d. t. avs. lht m. jord Kveken sjö
    Nyängen, Lilla avs lht. Kveken göl
    Nyängen torp Kvillehultbäcken bäck
    Nyängen gd Kvillehultsviken vik
    Nyängen, Lilla torp Kvillelyckorna åkrar
    Nåsshult hemman Kvillhultegölen göl
    Nåsshult, se Nosshult gd Kvillhultegölen göl
    Näs kyrkoherdeboställe Kvistalyckan åker
    Näs gd Kvistas Kärr förr slåtterkärr
    Näs lht Kvistelyckan åker
    Näset torp Kvistlyckan, Lilla åker
    Näset torp Kvistlyckan, Lilla åker
    Näshult förr backstuga Kvistlyckan, Stora åker
    Näsområdet bostadsområde Kvistlyckan, Stora åker
    Nötegård t Kyrkehagen hage
    Nötegård lht Kyrkgärdet åker
    Olofsborg lht Kyrkgärdet åker
    Olsbo bs Kyrkhagarna betesmark
    Olsbo backstuga Kyrkhagen hage
    Oppbyn bebyggelse Kyrklyckan åker
    Oppebyn gårdar Kyrkeängen äng
    Oppgårdarna gårdar Kyrkvägen väg
    Oskarslund lht Kyrkängen äng
    Oxhagen hmd Kyrkängen äng
    Pensionärshemmet lht Källaregärdet åker
    Per Nilsstugan bs Källbergsmossen åker
    Per Nils-stugan bs Källehultsgölen göl
    Perstorp by Källgärdet åker
    Perstorp by Källhagegärdet åker
    Perstorpet rivet torp Källhage-Vrången sjö
    Perstorpet f.d. husartorp Källhagevrången sjö
    Perstorpet avs. lht m. jord Källmo ägor
    Perstorpet avs lht Källmossarna åkrar
    Perstorpet förr torp Källyckan åker
    Perstorpet gd Källyckorna åkrar
    Petersborg t Källängen äng
    Petersborg torp Källängen betesmark
    Pinan riven bs Källängen åker
    Pinan bs Källängen äng
    Pinnarp by Källängen äng
    Pinnarp gd Källängsåkrarna åkrar
    Plågelid t Käringkärret betesmark
    Polen bs Käringlyckorna åker
    Prästekullen rivet torp Käringlyckorna åker
    Prästekullen förr torp Käringstretan backe
    Prästgården kyrkoherdeboställe Kärrtegen åker
    Prästgården lht Kärrängsgärdet åker
    Prästö torp Kölbo dal
    Qvavhult gd Körlyckan åker
    Qvilla gd Ladtegen åker
    Qvillehult by Ladugårdsgärdet gärde
    Ragnhildsberg lht Ladugårdsgärdet åker
    Ramshult by Ladugårdsgärdet åker
    Ramshult by Ladugårdsgärdet åker
    Ramshult by Ladugårdsgärdet åker
    Ramshult gd Ladugårdsgärdet åker
    »Rinnarp» by Ladugårdsgärdet åker
    Rosenborg lht Ladugårdsgärdet åker
    Rosendal soldattorp Ladugårdsgärdet åker
    Rosendal lht Ladugårdsgärdet åker
    Rosendal lht Ladugårdslyckan åker
    Rosendal gd Ladugårdsåkern gärde
    Rosenfors förr torp Lakärret åker
    Rosenhill lht Lakärret åker
    Rosenlund förr torp Landsvägsgärdet åker
    Rosenlund lht Landsvägsgärdet åker
    Rosenvik torp Landsvägsgärdet åker
    Rosenvik t Landsvägsgärdet åker
    Rosenvik förr torp Landsvägshagen hage
    Rosenvik förr torp Larses Sanders grund undervattensgrund
    Rostorp bs Lassekärret åker
    Rostorp lht Lassekärret åker
    Runstad torp Lasskärret kärr
    Runstad lht Lassängen skogsmark
    Råddehult gård Lassängen äng
    Råddehult gd Legehagen hage
    Rådhult gd Lergropsgärdet åker
    Råhäll torp Lerhagen hage
    Råhäll torp Lerkärret åker
    Råtorp gård Lerlandet åker
    Rösjö lht Lermossen åker
    Salhorva torp Lerängen åker
    Salhorvan förr torp Lilla lyckan åker
    Sandbo bs Lille gärdet åker
    Sandbo torp Lille göl utdikad göl
    Sandhorvan lht Lillstugugärdet åker
    Sandhorvan lht Lillå bäck
    Sandhorvan lht Lillängen äng
    Sandlid f.d. t. Lillängen skog
    Sandlid torp Lillängen skog
    Sandliden torp Lillön holme
    Sandliden t Lillön ö
    Sandliden bs Lillön ö
    Sandliden torp Lindergöl göl
    Sandstugan bs Lindgärdet gärde
    Sandstugan avs lht Lindgärdet åker
    Sandstugan lht Lindgärdet åkergärde
    Sandåsen lht Lindkulla åker
    Saxemåla förr torp Lindåkern åker
    Segelbäcken torp Lisbete häll holme
    Segelbäcken lht Livåkermossen mosse
    Sesegården lht Ljunghagen hage
    Simlebo rivet torp Ljunghagen hage
    Simlebo förr torp Ljungnäsegärdet åker
    Sjundekvill herrgård Loftgärdet åker
    Sjundekvill gd Loggärdet åker
    Sjunkebro riven lht Loggärdet åker
    Sjunkebro bs Loggärdet gärde
    Sjöbo bs Loggärdet åker
    Sjöbo t Loggärdet åker
    Sjöbo torp Loggärdet åker
    Sjöhagen torp Loggärdsberget berg
    Sjöhagen förr torp Loglyckan åker
    Sjöholmen rivet t Loglyckan åker
    Sjöholmen t Lommholmen holme
    Sjöhorva t Lommholmen bergholme
    Sjöhorvan t Lomholmen halvö
    Sjömåla lht Lortbäcken bäck
    Sjönäs torp Lortbäcksmossen åker
    Sjörum torp Lortmossen åker
    Sjörum förr torp Lortängen åker
    Skattegården gd Lortängen åker
    Skattängen hemman Lovegölen sjö
    Skillingarum by Lovegölen göl
    Skillingarum by Lovegölen göl
    Skillingarum by Loven åkrar
    Skogalund torp Loven skog
    Skogelund t Lovgölsmossen mossmarker
    Skogelund torp Lovlandet sjöstrand
    Skogsborg lht Lovmossen mosse
    Skogshyddan avs lht. Lovskogen skog
    Skogshyddan lht Ludvigs skogsskifte skog
    Skogshyddan lht Lugneviken vik
    Skolhuset avs. lht. Lugneviken vik
    Skolhuset skola Luklandet åker
    »Skråa» hmd Lunden hage
    Skrällebo t Lundhagen hagmark
    Skvalmon bebyggelse Lunds backe backe
    Skvaltkvarnen förr kvarn Lundslyckorna gärde
    Skvaltorna förr kvarnar Lunken åker
    Skällebacka lht (f.d. husartorp) Lunnen åker
    Skällebacka gd Lustängen äng
    Skälsbäcken lht Lyckan, Lilla åker
    Skälsbäcken lht Lådingen sjö
    Skälshult lht Lådingen sjö
    Skälshult lht Lådingsdiket bäck
    Skälshult torp Lådingsfalleåkrarna åkrar
    Skälshult läg.het Lådingsfallsgärdet åker
    Skälstenen gränssten ?Låglandet åker
    Sköna Qvill förr by Låklandet åker
    Slätmo t Långbrötsle ö ö
    Slätmo f.d. t Långebro kärr åker
    Slätmo torp Långebro kärr åker
    Slätmon bs Långe mossen mosse
    Slättefall by Långe mossen skog
    Slättfall by Långe mossen mosse
    Slättfall by Långgärdet åker
    Slättefall by Långgärdet åker
    Slättefall by Långgärdet åker
    Slättfall gd Långkärr Saknas
    Slättfalls station Saknas Långkärr kärr
    Slättefallstorp gård Långkärret kärr
    Slättfallstorp bebyggelse Långlyckan åker
    Slättfallstorp bebyggelse Långlyckan åker
    Slättefallstorp gd Långlyckan åker
    Slättfallstorp gd Långlyckan åker
    Slättmo t Långlyckan åker
    Slättmon förr torp Långlyckan åker
    Smedhemmet lht Långmossebäcken bäck
    Smedjan torp Långmossen åker
    Smedjan torp Långsmalan äng
    Smedserum rivet t Långåkern åker
    Smedserum t Långåkrarna åkrar
    Smedserum förr torp Läktaren åker
    Smedstorp gård Löndevråmossen åker
    Smedstorp gård Löndevrån äng
    Smedstorp gd Lövhydde hage hage
    Smedstorpe skola förr skola Lövkulle mo skog
    Smedstorpet lht Maderna mossar (ängar)
    Smedstugorna lht Majeldsberget berg
    Smällstugan bs Malmbäcken bäck
    Smällstugan bs Malmbäckskällan källa
    Smällstugan torp Marselyckorna åkrar
    Snatra t Marslyckorna åkrar
    Snatran f.d. torp Mellanbiten betesområde
    Snatran torp Mellangärdet åker
    Snippen f.d. t. Mellangärdet åker
    Snippen torp Mellangärdet åker
    Snoppa bs Mellangärdet åker
    Snoppan torp Mellangärdet, Bortersta åker
    Snättin t Mellangärdet, Hemmersta åker
    Snättin förr torp Mellanmossarna åkrar
    Solbacka lht Mellanåkern åker
    Solberga lht Mellersta gärdet åker
    Solhaga lht Millön holme
    Solhaga lht Milstensbackarna backar
    Solhem lht Milstenskärret åker
    Solhem lht Missionslandet åker
    Solhem lht Mjälten sjö
    Solhöjden lht Mjälten sjö
    Solklinten lht Mjöhultegatan väg
    Solkullen t Mjöhulteåkern, Lilla åker
    Solkullen t Mjöhulteåkern, Stora åker
    Solliden lht Modalsskogen skog
    Solnebo by Mohällgärdet, Nedre åker
    Solnebo by Mohällgärdet, Övre åker
    Solnebo by Mohällskiftet åker
    Solnebo by Molidåkrarna åker
    Solnebo by Molyckan åker
    Solnebo by Molyckebacken backe
    Solnebo by Molyckorna åkrar
    Solnehult by Morfarshagen hage
    Solnehult by Mossarna åkrar
    Solnehult by Mossarna åkrar
    Solnehult by Mossberget berg
    Solnehult hpl Mossegölen göl
    Solnehults hållplats anhalt Mossen skogsmark
    Solnehult by Mosslyckan åker
    Solås lht Movägen väg
    Sommarhorvan soldattorp Munkarmen mossmark
    Sommarhorvan t Munkarmen åker
    Sommarhorvan t Munkarmesten gränssten
    Sommarhorvan förr torp Myskhorvorna skog
    Sonäset rivet t Myskhorvorna åkrar
    Sonäset förr torp Månsebäck bäck
    Spångstugan torp Månsebäck bäck
    Stenberga lht Månsegärdet åker
    Stenbroängen jordlägenheter Månskulleberget berg
    Stenbroängen utjord Månskullakärret åker
    Stenholmen rivet t Måns-Orsas-landet åkrar
    Stenholmen förr torp Märlängen åker
    Stenkullen t Möcklemossen åker
    Stenkullen t öde. Möckleön skog
    Stenkullen torp Mördarelyckan åkerlycka
    Stenseryd lht Mördarelyckorna åkrar
    Stensholm lht Mörtviken vik
    Stjärneberg t Mörtviken vik
    Stjärneberg lht Mörtviken vik
    Stobbemöllan kvarn Mörtviken vik
    Stolpetorp förr torp Mörtviken vik
    Kärren, Stora utjordar Nickesgrinden grind
    Storebro bruk och herrgård Norrafälla åker
    Storebro bruk Norra gärdet åker
    Storebro samhälle Norra hage åker
    Storebro samhälle Norre fälla åker
    Storebro bruk ind Norrgärdet åker
    Storebro Herrgård lht Norr Hage gärde
    Storebro Skola skola Nossen sjö
    Storebro station hållplats Nossen sjö
    Storhäfta t Nossenbadet badplats
    Stormen bs Nossjön sjö
    Stormen torp Nya vägen väg
    Stranden bebyggelse Nya vägen väg
    Strömsholm lht Nybrotta åker
    Strömsholm lht Nybrottet åker
    Strömslund lht Nybröten åker
    Stålhem soldattorp Nybyggegärdet åker
    Stålhem t Nybyggehagen hage
    Stålhem torp Nygrenslyckan åker
    Sundsholm t. Nyhägnen äng
    Sundsholm förr torp Nykärret mosse
    Sunebo rivet t Nykärret skog
    Svartkärret t Nykärret kärr
    Svendserum förr torp Nylanden åker
    Svensfälla förr torp Nylanden åker
    Svenslund lht Nylanden åkrar
    Svenslund avs lht. m. jord Nylandet åker
    Svenslund lht Nylandet åker
    Svensmåla bs Nylandet åker
    Svensmåla lht Nylandet åker
    Svensmåla bs Nylandet åker
    Svensmåla förr torp Nylandet åker
    Svenstorpet rivet torp Nylandet åker
    Svenstorpet torp Nylandet åker
    Svinefarmen gd Nylund skog
    Svängen t el. bs Nylyckan åker
    Sågkvarn t Nymossen åker
    Sågkvarnen t. Nymossen åkrar
    Sågstugan t. Nymålavägen väg
    Sågstugan lht Nymålelyckorna åkrar
    Södergården hmd. Nyen sjö
    Södergården hmd. Nyn sjö
    Södraholm t Nyn sjö
    Södraholm lht Nynäs åker
    Tallbacka lht Nynäs åker
    Tallbacken lht Nyröjan åker
    Tallbacken lht Nyttorp åker
    Tallen t Nyängshagen åker
    Tallen förr torp Nåsshultebäck bäck
    Talludden lht Näset halvö
    Tallåkra lht Näset udde
    Tallåsen lht Näset åker
    Tegelbruket ind Näset åker
    Tillbergagodset lht Näset udde
    Tobo herrgård Näset skog
    Tobo gd Näset, Yttre skog
    Tobo västra bruksäng utjord Näsmossen åker
    Tobo östra bruksäng utjord Näsängen åker
    Tofsen riven bs Näsängen åker
    Tofsen bs Näverkärr skog
    Tofsen bs Nävrekärr kärr
    Tofsen torp Nötknäpparen skog
    Tomtebo lht Oppmossen åker
    Tomten hmd Oppmossen åker
    Tomten hmd. Orrehagen hage
    Tomtåkra lht Orreholmen skogskift
    Torplyckan t. Orreholmen, Lilla skog
    Trädhult soldattorp Orreholmen, Stora skog
    Träthult soldattorp Oxhagarna skog
    Träthult t. Oxhagen hage
    Träthult förr torp Oxhagen skogsmark
    Tullmjölkvarnen förr kvarn Oxhagen skogsmark
    Turkiet bebyggelse Oxhagen skog
    Tvillinghuset lht Oxhagen hage
    Tvillingstugan stuga Oxhagen hage
    Täppan avs. lht. Oxhagen hage
    »Ulvekärr» t Oxhagen hage
    Ulvekärr lht Oxhagen skog
    Upp-Djurstorp del av byn Djurstorp Oxhagen hage
    Uppebyn Saknas Oxhagen skog
    Uppgården bydel i Slättefall Oxhagen hagmark
    Utebyn bebyggelse Oxhagen hage
    Utebyn gårdar Oxhagen hage
    Utterholm t Oxhagsgärdet åker
    Utterholm lht Oxhagsgärdet åker
    Uvekärr t Oxhagsholmen skog
    Uvekärr lht Oxhagslandet f.d. åkerbete
    Uvetången t Oxhagslycka åker
    Vadhorvan t Oxhagslyckan åker
    Vadhorvan förr torp Oxhagslyckan åker
    Vadhorvan förr torp Oxhagslyckan åker
    Vakthem t Oxhagslyckan åker
    Vakthem förr torp Oxhagsmossarna Saknas
    Vallberga lht Oxhagsmossen mosse
    Vallåkra hmd Oxhagsmossen åker
    Vallåkra gd Oxletomt lycka
    Valsborg lht Oxmossen åker
    Vannäs lht Oxängarna ängar
    Vannäs avs. lht. Oxängarna skog
    Vannäs lht Oxängskärren åkrar
    Varvet ind Paradiset udde
    Vassemåla by Paskkärren mosse
    Vassemåla by Paskkärren åkrar
    Vassemåla by Pelarnevägen väg
    Vassemåla by Pelles land åker
    Vassemåla by Perstorpe göl sjö
    Vassemåla by Perstorpegöl göl
    Vassemåla station Saknas Perstorpe udde udde
    Viderslund bs. Persvik vik
    Vimmerby Saknas Persvikekärret kärr
    Vimmerby tegelbruk ind Pinan åker
    Vimmerby tegelbruk Saknas Pinnarpevägen väg
    Vimmerby ålderdomshem lht Pinnarpeängen åker
    Vinketomta herrgård Planen åker
    Vinketomta gd Planmossen åker
    Vinketomta gd Ploglyckorna åkrar
    Vinketomtakvarnen förr kvarn Plommonfjärden fjärd
    Vinketomta säteri gd Plöjan åker
    Vittsjö lht Porsmossen åker
    Vrångatorp gård Porsängen åker
    Vrångatorp gd Porsängen äng
    Vårbacka lht Postbackarna backar
    Västergården hmd. Prästekulle backe vägbacke
    Ytterbo t Prästkullebacken backe
    Ytterbo torp Prästnacken åker
    »Ytterholm» t Pukeberg berg
    Åbo t Påsebäck bäck
    Åbo avs. lht. m. jord Ramshulte källa källa
    Åbo lht Ramshulte vik vik
    Åborg lht Ramshulte vik Saknas
    Åbrinken lht Rebborsgärdet åker
    Åbrotorpet torp Ribban åker
    Åbroängen avs. lht Rostorpevägen väg
    Ådalen lht Rotkärret mossåker
    Åhult t Rotkärret åker
    Åhult torp Rotkärret åker
    Åkebo hmd Ruddammen mosse
    Åkebo lht Ruddammsängen äng
    Åkebo, Gamla förr torp Råhällskogen skog
    Åkerholm t. Rännehagen hage
    Åkerholm avs. lht m. jord Rännekälla källa
    Åkerholm lht Rävbergen berg
    Åkroken torp Rävberget berg
    Åkroken hus Rävmossen åker
    Åkroken torp Rögöl obetydlig göl
    Åsen t Rögölen göl
    Åsen rivet t Rökärren åkermark
    Åsen förr torp Rökärren åkrar
    Åshult t Rönnlyckan åker
    Åshult förr torp Rösjön sjö
    Åstigen lht Rösjöviken vik
    Åstugan t Rövarebergen berg
    Åstugan torp Salesten sten
    Åstugan torp Sale Sten råmärke
    Åvik lht Sale Sten råmärke
    Älekulla gård Saltholmen holme
    Älekulla gd Saltholmen holme
    Älenäs bs Saltholmen ö
    Älenäs förr torp Salusten gränssten
    Äleås förr torp Samskogevägen väg
    Älåkra by Sandgärdet åker
    Älåkra by Sandgärdet åker
    Älåkra järnvägslinje järnväg Sandhorvan badställe och strand
    Älåkra kvarn kvarn Sandhorvan betesmark
    Älåkra tegelbruk ind Sandhorvelyckan åker
    Älåkra torp förr torp Sandhorveängerna ängar
    Änganäs gd Sandlide backe backe
    Ängby lht Sandviken vik
    Ängenäs rivet soldattorp Sandviken vik
    Ängenäs »hmd» avs. lht m. jord Sandåkern åker
    Ängenäs f d stp. Saxberget berg
    Ängenäs f d. stp. Segelbäcken bäck
    Ängstugan lht Silldjupet fjärd
    Ängstugan bs Simlyckan åker
    Ängstugan lht Sjundemo skog
    Ängstugan förr torp Sjundemo skog
    Ängstugan förr torp Sjunkebro bäckbro
    Äng torpet rivet t Sjunkebro bro
    Ängtorpet torp Sjunkebro bro
    Äspelund t Sjunkebro backe backe
    Äspelund torp Sjunkebrokärret åker
    Äspelund förr torp Sjöboängen betesmark
    Äspudden hmd (utjord) Sjöboängen äng
    Äspudden »hmd» lht m. jord Sjöbrokärret åker
    Äspudden lht Sjöbron bro
    Örbäckshagen t Sjöbroviken vik
    Örneholm lht Sjöbroåkern Saknas
    Örnholmen bostadsområde Sjöbäckkärret kärr
    Örum rivet t Sjögatan väg
    Örum förr torp Sjögärdet åker
    Östergården bebyggelse Sjögärdet åker
    Östrahult gård Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjöhagen hage
      Sjöhagen skogsmark
      Sjöhagen äng
      Sjöholmen skogsparti
      Sjöholmeviken vik
      Sjöhorvegrinden grind
      Sjöhorveviken vik
      Sjöhorvåkern åker
      Sjömossen åker
      Sjörumsviken vik
      Sjötomten äng
      Sjöviken vik
      Sjöviken vik
      Sjöängen mossmark
      Skanviken vik
      Skanviken vik
      Skattängen äng
      Skattängen bebyggelse
      Skattängen bebyggelse
      Skattängen åker
      Skattängen äng?
      Stora skiftet åker
      Skiregöl göl
      Skiresjön sjö
      Skiresjön sjö
      Skiresjön sjö
      Skogsallmänningen skog
      Skogsgölen göl
      Skogsgölen göl
      Skogslyckan åker
      Skogslyckorna åkrar
      Skogsmossen skog
      Skogsmossen åker
      Skogsmossen åker
      Skollandet åker
      Skramlefält åker
      Skramlefält åker
      Skrikebobergen berg
      Skräddarelyckan åker
      Skräddareängen äng
      Skutteberg berg
      Skvalbäcken bäck
      Skvalbäcken bäck
      Skvalet fall
      Skvalfittan bäck
      Skvaltevägen stig
      Skvaltkvarnar förr skvaltkvarnar
      Skälsholmarna holmar
      Skälsholmarna holmar
      Skälsholmarna öar
      Skälshult skogsmark
      Skälshällerna övervattenshällar i sjö
      Skälshällarna holmar
      Skälshällarna grund
      Skälsviken vik
      Skälsviken åkerlycka
      Skälsviken vik
      Skälsviksgärdet åker
      Slaverit åker
      Slaveriet, Lilla åker
      Slaveriet, Stora åker
      Slaveristmossen åker
      Slåtterhagen mosse
      Slätmoåkern åker
      Slättfallediket dike (bäck)
      Slättfalle Djupedal åker
      Slättfallegöl sjö
      Slättfalle Göl sjö
      Slättfalle Göl göl
      Slättfalle Göl göl
      Slättfallegöl göl
      Slättmansviken vik
      Slättmansviken vik
      Slätö äng
      Slätö åker
      Smedgärdet åker
      Smedhorvan skog
      Smedhorvan äng
      Smedlyckan åker
      Smedlyckan åker
      Smedserumemossen åker
      Smedstorpslyckan åker
      Smedtomten slåttervall
      Smedvikeholmarna holmar
      Smedviken vik
      Smedåkern del av åkerjord
      Smörasken åker
      Snippegärdet åker
      Snokefloarna gölar
      Snokefloarna gölar
      Snokmossen åker
      Snokmossen åker
      Snokudden skogsmark
      Snopphagen hage
      Snopphagen hage
      Snopphagen hage
      Snoppkärret åker
      Snoppkärret åker
      Snoppkärret, Lilla äng
      Snopplyckorna åker
      Snopplyckorna åker
      Snopplyckorna åkrar
      Snoppmossen, Lilla äng
      Snuggan sjö
      Snuggan göl
      Snuggebäcken bäck
      Snurka åker
      Snurkan åker
      Snurkegatorna väg
      Snurkelyckan åker
      Snurkorna åker
      Snurkorna, Lilla åker
      Snusgubbens backe backe
      Socialisten åker
      Socialistmossen åker
      Socialistmossen åker
      Sokärret kärr
      Sokärret kärr
      Solbergs udde udde
      Solkullen berg
      Solnebo sund sund
      Solnebotorpsmossen åker
      Solneboön ö eller holme
      Solneboön ö
      Solnehulte grund undervattensgrund
      Solnehulte vik vik
      Solnehultgärdet åker
      Solnehults vattensåg såg
      Solnehults vattensåg såg
      Solnen sjö
      Solnen sjö
      Solnen sjö
      Solnen sjö
      Somalas holme skog
      Somane källa källa
      Sommane gran gran
      Sommane källa källa
      Sommarhorvan hage
      Sommarhorvan åkrar
      Sommarvik vik
      Sommarvik vik
      Soåsen skog
      Soö holme
      Soö holme
      Spegelviken vik
      Spjutnäskärret skog
      Spjutnäsekärret kärr
      !Spjutängarna skog
      Spolbillan göl
      Spolbillan göl
      Spolbillan åker
      Spolbillan göl
      Spolbillekärren kärr
      Spolbillekärren kärr
      Stackhorva betesmark
      Stackhorva skog
      Stadsgärdet åker
      Stadsmossarna åkrar
      Stallåkern åker
      Stenbäcken bäck
      Stenbäcksmossen åker
      Stenholmsängen äng
      Stenkärret, Översta kärr
      Stenkärret kärr
      Stenkärret kärr
      Stenkärret åker
      Stenslyckorna åkrar
      Stentomten äng
      Still-Karis-gärdet åker
      Stinsberget berg
      Stjärnebergsviken vik
      Stockängen, Norra åker
      Stockängen, Södra äng
      Stolpen åker
      Stolpmossarna åkrar
      Stolpåkern åker
      Stora Fjärden vatten
      Stora Hagen skog
      Stora Kärr åker
      Stordiket utfallsgrav
      Stordiket bäck
      Storebro damm sjö
      Storebro damm damm
      Storebrovägen väg
      Storegrundet undervattensgrund
      Storgärdet åker
      Storkärret åker
      Storå å
      Storängen äng
      Storängsgärdet åker
      Storö ö
      Storö ö
      Storö äng
      Storö ö
      Storön holme
      Storön ö
      Stubbekärret åker
      Stubbekärret åker
      Stubbmossen mosse
      Stubbmossen åker
      Stubbmossen åker
      Stubbmossen åker
      Stuguåkern åkerjord
      Stånggrundet undervattensgrund
      Stånggrundet berg, sten
      Stångåkärren kärr
      Stångån å
      Stångån å
      Stångån å
      Surbrunnen källa
      Susemosse mosse
      Suttergölen sjö
      Suttergölen göl
      Svartkärr kärr
      Svartkärret kärr
      Svartviken vik
      Svensfällekällan källa
      Svensmossen åker
      Svensmossen åker
      Svente-Nils-hagen åker
      Svinhusegärdet åker
      Svinhusgärdet åker
      Svinjorden hage
      Svinjorden skog
      Svinvallen åker
      Svältorna skog
      Sågare gård åker
      Sågebäcken bäck
      Såglyckorna åkrar
      Sålen sjö
      Söregärde åker
      Tallere berg berg
      Tallgrinden grind
      Tallpinnemossen mosse
      Tattarebergen berg
      Tattarebergen berg
      Tattarebergen berg
      Tattarehagen hage
      Tattarehagen hage
      Tattarehagen hage
      Tattarelogen loge
      Tegelbruket förr bruk
      Timmerholmen mosse
      Timmerholmen mosse
      Timmerkärret åker, mosse
      Timmerkärret kärr
      Tingshäll förr tingsplats
      Tingshällesten sten
      Tjurkullarna skogskullar
      Tjusarekullen berg
      Tjuvekistan berg
      Tobomossen åker
      Togöl göl
      Togöl göl
      Togöl göl
      Tomtebacken åker
      Tomtebacken backe
      Tomtebacksåkern gärde
      Tomtemålen åker
      Tomtemålen åker
      Tomten åker
      Torngölen göl
      Torngölen göl
      Tornlyckan åker
      Tornlyckan åker
      Torpet åkrar
      Torplyckan åker
      Torplyckan åker
      Torpmossen åker
      Torpmossen åker
      Tranesten gränssten
      Traskbergen berg
      Trasket kärr
      Trasket skog
      Trasket skog
      Trasklandet åker
      Traskviken vik
      Tresnippen åker
      Tresnippen åker
      Trojmossen åker
      Trollbergen berg
      Trollgatan väg
      Trollgateberget berg
      Trädan betesmark
      Trädgårdslyckan gärde
      Trälleborg berg
      Träsket skog
      Trätlyckan åker
      Tvärängarna åkrar
      Tången äng (mosse)
      Uddlyckan åker
      Uddlyckan åker
      Uggletorpsmossen åker
      Uggletorpsviken vik
      Ugnsbergskärret kärr
      Urfjällsängarna utängar
      !Urfjällsängen åker
      Urfjällsängen åker
      Urfjällsängen åker
      Urvädersudden udde
      Utjorden åker
      Utlagda gärdet åker
      Utmossen åker
      Uttern sjö
      Uttersjön sjö
      Uvekärrsviken vik
      Vadmossarna åkrar
      Vagnskroken vägkrök
      Vakthemmegärdet åker
      Vargeholmen skogsholme
      Vargholmen kulle
      Vargholmskärret åker
      Vassemåla äng åker
      Vassenäsegärdena åkrar
      Vassenäsegärdena gärden
      Vassenäsegärdena åkrar
      Venalyckan åker
      Venavägen väg
      Venerna åkrar
      Venmossarna åkrar
      Vilsjöbäcken vattendrag
      Vilsjödiket vattendrag
      Vilsjön sjö
      Vilsjön sjö
      Vimmerby kärr mossar
      Vimmerby mader mossar (ängar)
      Vimmerby mader åkrar
      Virsjön, Vilsjön sjö
      Viskegärdet åker
      Viskegölen göl
      Viskekärret åker
      Viskemossen mosse
      Viskgölen göl
      Viskmossen mosse
      Vrångatorpsvrången sjö
      Vrången sjöar
      Vrången, Stora sjö
      Vrången, Stora sjö
      Vrångtorpe-Vrången sjö
      Väderkvarnen väderkvarn
      Väderkvarnen väderkvarn
      Väderkvarnskullen bergskulle
      Väderkvarnskärret åker
      Väderkvarnskärret åker
      Väderkvarnsåkern åker
      Väderkvarnsåkern åker
      Vägmossen åker
      Västergärdet åker
      Västra Hagen skog
      Västra hagen skog
      Ydrebanan f.d. järnväg
      Ågölarna gölar
      Ågöle bro bro
      Åkebo bro bro
      Åkersjömossarna åker
      Åkersjön sjö
      Åkersjön f.d. sjö
      Åkersjön kärr
      Åkersjön, Lilla Saknas
      Åkersjön, Stora Saknas
      Åkersjösdiket dike (bäck)
      Åkrokegöl vik
      Åkrokelyckorna åkrar
      Ålhusbron vägbro
      Ålhusbron bro
      Ålhusbroviken vik
      Ålhusbäcken bäck
      Ålhusbäcken bäck
      Ålhusbäcken bäck
      Ålhuskärret åker
      Ålhuskärret åker
      Ålhusviken vik
      Åsarna skog
      Åsen åker
      Åseviken vik
      Åshagarna hagar
      Åsjöarna sjöar
      Åsjöarna sjöar
      Åsjön sjöar
      Åsjön sjö
      Åshelyckan åker
      Åängen äng
      Ägegöl sjö
      Älebro bro
      Älebäck bäck
      Älegöl sjö
      Ägegöl göl
      Älegöl göl
      Älekulle berg berg
      Älekulle lid vägbacke
      Älen sjö
      Älen sjö
      Älenäs udde
      Älesjön sjö
      Älesjön sjö
      Älsterebäck bäck
      Älsterebäck bäck
      Älåkra backe vägbacke
      Älåkra bäck bäck
      Älåkra damm kvarndamm
      Älåkra grusgrop grop
      Älåkra moar skog
      Ängekärret, Stora åker
      Ängekärret, Stora åkrar
      Ängelandet åker
      Änghalsen äng
      Ängkullen åker
      Änglanden åkrar
      Änglanden åkrar
      Änglandet åker
      Ängsgärdet åker
      Ängslyckan åker
      Ängslyckan åker
      Öknen åker
      Öknen åker
      Ön ö

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.