ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Hjorteds socken : Södra Tjusts härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 316 Naturnamn : 941 Bebyggelsenamn : 1834 Naturnamn : 737
Hjorted sn Aborregöl göl Hjorteds sn sn Abborregöl göl
Hjorted sn Abborregöl göl Hjorted sn Alfredslandet åker
Hjorted socken Abborrgrundet ö Hjorted sn Alfredslyckan åker
Hjorted sn /Se Alspångegöl Lilla tjärn Hjorted sn Alspånga-gölen göl
Hjorted sn Alspångegöl Stora tjärn Hjorted sn Alstad-hagen hage
Hjorted sn Ankarholmen holme Hjorteds socken sn Ankarsberg berg
Hjorted sn Ankarsberg terräng Hjorted socken Ankarsberg berg
Hjorted sn Arken åker mark Hjorted sn Ankarsberg berg
Hjorted sn Basebo ö ö Hjorted sn Ankarsberg Saknas
Hjorted sn Bastmossen ägomark Hjorted sn Anledebo-bro bro
Hjorted sn Bastviken vik Hjorted sn Anvedebo-bro förr flytbro
Hjorted (Hjorted) sn sn Bergbo ö ö Hjortred sn Aspbacken backe
Hjorted sn Berggöl göl Hjorted sn Badarberget berg
Hjorted (Hjorthed) sn Bergmossen ägomark Hjortred sn Barngöl göl
Hjorted sn Bergviken vik Hjorteds-kalvar inbyggarbeteckning Basebo-sandgrop sandtag
Hjorted sn Bjurgöl göl Hjorted kalvar inbyggarbeteckning Basebo-skåp berg
Hjorted sn Bjursjön sjö Hjorted kalvar inbyggarbeteckning Baseboö ö
Hjorted by Bjursjön sjö Hjorted kalvar inbyggarbeteckning Basebo-ö ö
Hjorted Saknas Bjurvikskärr holme? Hjorted kalvar inbyggarbeteckning Basebo ö ö
Hjorted sn Björkekärr kärr Hjorted kalvar inbyggarbeteckning Bastmossen åker
Hjorted sn Björkelund terräng Hjortred kalvar inbyggarbeteckning Berggöl göl
Hjorted by o. sn Björkgölen tjärn Hjorted kalvar inbyggarbeteckning Berggöl tjärn
Hjorted sn Björkgölen tjärn Albano v. Bergviken vik
Hjorted sn Björkmossen mosse Alhagen bostad och affär Billängen Saknas
Hjorted sn Björna triangelpunkt Alsnäs lht Birgers-kärr lugnvatten
Hjorted sn Björnfällan åkermark Alsnäs lht Birgerskärr kärr
Hjorted sn Björnfällen svedjeland /Se Alstad bs. Bjurgöl tjärn
Hjorted sn Björngöl tjärn Alstorp t. Bjursjön sjö
Hjorted sn Björngöl göl Alstorp t Bjursjön sjö
Hjorted socken /Se Björnmossen mosse Alstorp t. Björkalund plats
Hjorted sn /Se Blackas grav grav? Alstorp torp Björkhults-vägskäl vägskäl
Hjorted by o. sn *Blankaholmsviken vik Alstorp f.d. bostadshus Björngöl sjö
Hjorted gård och sn /Se Blankavass holme Alstorp t. Björngöl tjärn
Hjorted sn /Se Blankaviken vik Altona lht Blankviken vik
Hjorted socken /Se Blankaviken vik Altona v. Blägda-sjön sjö
Hjorted by o. sn /Se Blankevik vik Altona bostadslägenhet Blägde sjön sjö
Hjorted sn Blankevik vik /Se Alviken fastighet Bogöl göl
Hjorted sn /Se Blankevik vik /Se Alviken v. Bogöl göl
Hjorted sn /Se Blixtorpa grind gränsmärke Andersbo gård Bogöl göl
Hjorted sn /Se Blägdasjön sjö Andersbo gård Bokhållarebacken backe
Alsnäs lht /Se Blägdesjön sjö Andersbo gd Bosundet sund
*Arwedebo Saknas Blägdesjön sjö Andersbo gård Bovången sjö
*Arwedeboborg Saknas Blägdesjön sjö /Se Andersbokil torp Bovrången sjö
Baadhrom se Boarum Saknas Blägdesjön sjö /Se Anderstorp lht Bovrången sjö
Basebo gd Blägelen sjö Ankarsberg bostadslägenhet Boösundet sund
Basebo gård Bogöl göl Ankarsbergsstugan hus Brokärr kärr
Basebo hemman Bogöls skäl gränsmärke Annaborg lht Brolyckan åker
Basebo gd /Se Bondkärrsängen kärr Annaborg v. Stora-Bromossen Saknas
Basebo gd /Se Bondängen betesmark Annaborg bostadslägenhet Brudbacken backe
Basebo gd Borghult triangelpunkt Apoteket lht. Brudbacken Saknas
Basebo gd Botorpegöl göl Appelkullen avs Brudstenarna stenar
Bjurvik herrgård Bovrången sjö Apelkullen gd. Brukssjön sjö
Bjurvik gård Bovrången sjö Apelkullen gård Brukssjön sjö
Bjurvik gd Bovrången Saknas /Se Arbetarebostaden lht Brukssjön sjö
Bjurvik herrgård /Se Bovrången sjö /Se Arbetarevillan hus Brukssjön sjö
Bjurvik gd /Se Boängen ägomark Askebäcken t Brunnslyckan åker
Björkhult by Boösundet sund Askebäcken gårdar Bråen åker
Björkhult gård Bredgloholme holme Askebäcken torp Brännaregöl göl
Björkhult gd /Se Bredgöl göl Askebäckshult torp Brännare-gölen tjärn
Björkhult gd /Se Bredmosse mosse Askebäckshult torp Brännerigölen göl
Blanka by Bresfalle torvmosse mosse Aspvik gd. Brännkärr åker
Blanka gd Bresfalleö ö Aspvik gård Brännkärr åker
Blanka(holm) gd /Se Brogöl göl Augustenborg hmd. Brännkärr åker
Blanka(holm) gd, sågverk /Se Brokärr kärr Augustenborg gård Buskärr åker
Bleideffiel Saknas Bromossen åkermark Augustenborg lht Byggegöl tjärn
*Bleideffiel Saknas Bromossen Stora mosse Augustenborg hmd Bäckmossen åker
Boarum gård Bromossen Stora mosse Augustenborg lht. Bäckmossen åker
Boarum gd /Se Brukssjön sjö Axhult avs Bärnäsets-ö ö
Boarum gd /Se Brunnsanken kärr Axhult v. Dalkärret kärr
Bofall gd /Se Brunnsanken sankmark /Se Axhult gård Dallyckan åker
Bolhult by Brusemossen ägomark Backa bs Dalsjön sjö
Bolhult by Bråten terräng Badhuset hus Dalsjön sjö
Bolhult by /Se Bråtkärr åkermark Badortsvillan v. Dalsjön sjö
Botorp hemman Brädkärret åkermark Baggängen torp Dalviken vik
Botorp gd /Se *Brändaholm holme Baggängen gård Dalängskärret kärr
Boxhult gd /Se Brännaregöl göl Bankhuset fastighet Dansbanan bana
Boö lht /Se Brännekärr ägomark Banvaktsstugan bostadslägenhet Djupedike dalsänka
Bredglo by Brännkärr Stora kärr Basebo fattiggård Djupediksmossen åker
Bredglo gd /Se Bröllopsholmen holme Basebo gård Djupviken vik
Bredglo gd /Se Buskärr ägomark Basebo-gård Saknas Djurgölen göl
Bränneblägde gd /Se Bygget glänta Basebo gård gård Domstugugöl göl
Bälö gård /Se Bållkärret kärr Belö gård Dubbels-backe backe
Bälö gd Bålöviken vik Berga v. Dubbelsbacke backe
Domstugan lht /Se Bödelsviken vik Bergbo bs Falkberget berg
Fagerhult gd /Se Bötzö ö Bergbo t Falllyckan åker
Falsterbo gård *Bötzö ö /Se Bergbo bostadshus Femkärr åker
Falsterbo gdr Båtzö önamn /Se Bergebo t Femkärr åker
Falsterbobruk poststation /Se Dalkärret åkermark Bergelid bs Fighultsgölen tjärn
Flodhult gd /Se Dalsgärdet ägomark Berget bs. Fighultsgölen sjö
Flugebo tp /Se Dalsjön sjö Berghaga v Fighultsmossen mossa
Flygshult hemman Dalsjön sjö Berghagen bs. Fjällen berg- och skogsmark
Flygshult gd /Se Dalängskärret kärr Berghamra v Fjärden sjö
*Fågelviknäs Saknas Dammen ägomark Berghamra fastighet Fjärdön ö
Färghult lht /Se Dammen ägomark Berglid t Fjärdön ö
Getterum by Dansareberget berg Bergtomta v Lilla-Fjärdö ö
Getterum by Djupbäcken bäck Bergåsen v. Flogtomten åker
Getterum by Djupbäckskärret åkermark Bergås v. Flucksengöl göl
Getterum by Djupediksmossen ägomark Betania lht Flugebo-viken vik
Getterum by Djupefjäll skogsmark /Se Betania v Lilla-Flugen sjö
Getterum by Djupetjäll skogsmark Betania bostadslägenhet Lilla flugen sjö
Getterum by Djupviken vik Betanien sjukhem Flugen, Stora sjö
Getterum by Djävlekärr kärr Betel avs Stora-Flugen sjö
Getterum by Domstugegölen göl Betel v Stora Flugen sjö
Getterum by Drottsätet sten Betel bostadslägenhet Froksengölen göl
Getterum by Dämkärr kärr Bildhuggareverkstaden lillstuga Fårhagen hage
Getterum by Dämkärr ägomark Billängen, se 1 Lillängen gd Fårhagen hage
Getterum by Dämmen åkermark Bjursjöholm ort Fårklabben ö
Getterum by Dämmen åkermark Bjursjöholm hmd Fäklevsberget berg
?Getterum by Dämmen ägonamn /Se Bjursjöholm t Fäkleven skog
Getterum by Egelgöl göl Gamla-Bjursjöholm gd. Färgsjön sjö
Getterum by Ekorresundet sund Bjurvik herrgård Fäudden udde
Getterum by Engön, Lilla ö /Se Bjurvik gård Försjön sjö
Getterum by /Se Engön, Stora ö /Se Bjurvik gård Galgudden udde
Getterum by /Se Eskylta rör gränsmärke Bjurvik gd. Galten klabbe
Getterum by /Se Fallyckan ägomark Bjurviks-köping köping Gamla-festkullen kulle
Getterum by /Se Farfarsåker ägomark Bjurviks-köping köping Gamla-strömmen åplats
Getterum by /Se Femkärr ägomark Bjurviks-köping köping Gamla-vägen väg
Gissebo by Fighultsgöl sjö Björkdalen v Gamla-Ålhuset fors
Gissebo by /Se Fighultsmossen mosse Björkdalen bostadslägenhet Getgöl tjärn
Glabo gd /Se Fiskaremossen ägomark Björkhaga bs Getgöl, Lilla göl
Göljhult gd /Se Fjällen skog Björkhaga v. Getgöl, Stora göl
Göljhult gd /Se Fjällen skogsmark /Se Björkhaga bostadsläg. Getingen skog
Göljhult gd /Se Fjärdö Lilla ö Björkhaga v Getingen storskog
Gölpefall by Fjärdö Stora ö Björkhagen v Getingsberget berg
Gölpefall by /Se Fjärdön ö Björkhem v Getingsberget berg
Gölpefall gd /Se *Flaskan holme Björkhem bostadsläg. Getterumssjön sjö
Haraldsbo lht /Se Flixnaren sjö Björkhult by Gissebosjön sjö
Hjorted by Flixnarn äldre namn på Storsjön, sjö /Se Björkhult gård Giss-sjön sjö
Hjorted by o. sn Flodstrandsmossen ägomark Björkhult gd Giss-sjön sjö
Hjorted by o. sn Flugebro lokal Björkhults gård gård Giss-sjön sjö
Hjorted gd Flugen, Lilla sjö Björkhyddan v Glasberget berg
Hjorted by och gård Flugen Stora sjö Björkhyddan bostadsläg. Glaslyckan åker
Hjorted fd. by (nu gård) Flugen L:a o. St:a sjöar /Se Björkliden bs Lilla-Godnatt ö
Hjorted by Flugen, Lilla o. Stora sjöar /Se Björkmossen torp Stora-Godnatt ö
Hjorted gd Flugen, Övre sjö Björkmossen t. Grovvasseviken vik
Hjorted by Flugeskog skog Björkslund riven bs Grusgropen sandtag
Hjorted by ?*Flugskogen skog? Björkslund fastighet Gryssviken vik
?Hjorted gd Foresiön sjö Björkmossen t. Gryssvikeudde udde
?Hjorted by Framstycket ägomark Björkmossen t Grytet berg
Hjorted gd Fredriks howan åkermark Björkslund v. Grytsholmen holme
?Hjorted by Froksengölen göl Björnehult lht Grytholmen skärgårdsö
Hjorted gd Fruängen betesmark Björnhult gd Grytholmen ö
Hjorted gård Fruängen åkermark Blankaholm gård Grytholmen ö
Hjorted poststation /Se Frögöls skäl gränsmärke Blankaholm gård Grytklabben ö
Hjorted poststation /Se Fågeldalen betesmark Blankaholm gård Grytudden udde
Hjorted post- och järnvägsstation /Se Fågelmossen mosse Blankaholms gård Saknas Grytviken vik
Hjorteds station post- och järnvägsstation /Se Fårklabben ö Blankaholms gård Saknas Gröngöl, Lilla sjö
Holmshult gd /Se Fäkleveberget berg /Se Blankaholms-såg Saknas Lilla Gröngöl göl
Hällingstad tp /Se Fäklevsberget triangelpunkt Blankaholms såg Saknas Lilla-Gröngöl göl
Hässeltull fabrik /Se Färghultfällan skogsmark Blankaholms-såg Saknas Gröngöl, Stora sjö
Ideshult by Färgsjön sjö Blomkulla lht. Stora Gröngöl göl
Ideshult by Färgsjön sjö Blomsterbo t Stora-Gröngöl göl
Ideshult by Färgsjön sjö Blomsterbo bs. Grönsjön, Lilla = Gröngöl, Lilla sjö
Ideshult gård Färgsjön sjö /Se Blomsterbo torp Grönsjön, Stora = Gröngöl, Stora sjö
Ideshult by Fäudden udde Blomsterbo bs. Grönvasseklabben ö
Ideshult gdar Försjön sjö Boanäs lht Gubbmon dal
Ideshult by Försjönäs triangelpunkt Boanäs lht. Guldgruvan åker
Ideshult by /Se Galoppekärret kärr Boarum gård Guldmossen åker
Ideshult gdr /Se Galten holme Boarum hmd Gustavs-trädgård plats
Ideshult gd:ar /Se Getgöl, Lilla göl Boarum gård Gustavs trädgård Saknas
Ideshult gd:ar /Se Getgöl, Stora göl Boarum gd. Gångstigen stig
Ideshult gd:ar /Se Getgöl, Stora göl Bockshult gård Gåsfjärden fjärd
Kalebode Saknas Getgölsmossen mosse Bockshult gd Gås-Fjärden fjärd
*Kalebode Saknas Getingen skogsmark Boefall gård Gärdsgölen tjärn
Klappemåla gd /Se Getingen skog /Se Boefall gård Gölen lugnvatten
Kastmansborg gd /Se Getingskogarna triangelpunkt Bofall avs Gölen tjärn
Kiltorp gd /Se Getterhult triangelpunkt Bofall gd Göljhultsgölen tjärn
Klintemåla gd /Se Gissebo bäck bäck Bogöl rivet t Gölmossen tjärn
Klämstorp gd /Se Gissemåla betesmark Bohill v Hagedalgölen göl
Knakebode gård /Se Gissjön sjö Bohult lantgård Hagsjön sjö
Knakebo gd Gissjön sjö Bokshult torp Hagsjön sjö
Knokebo gd Gissjön sjö Bolhult by Hagsjön sjö
Knokebo gård Gissjön sjö Bolhult gd Hagsjön sjö
Knokebo gård /Se Gissjö skäl gränsmärke Bolhult lht. Halsgöl göl
Knokebo gård /Se Givholmshagen skogsmark Norra-Bolhult gd. Hampusklabben ö
Knokebo gård /Se Givholmsmossen ägomark Södra Bolhult gd. Hemsjön sjö
?Kobo torp Gjusgölen göl Borghult hmd Hemsjön sjö
Kulla lht /Se Glabo triangelpunkt Borghult lht Hemsjön sjö
Kvilleholm bs /Se Glasberget terräng Borghult v. Hemsjön sjö
Lambotorp lht /Se Glaslyckan ägomark Borghult gd Herrfällegölen tjärn
Lebo gd Gloet göl? Borghult bostadläg. Hjorteds-kyrkogård begravningsplats
Lebo gård Gloet sjö /Se Borghult gård Hjorteds-trädgård trädgård
Lebo gd /Se Godgöl tjärn Borghult gård Hjorteds vägskäl lvg-delning
Löt gd /Se Godnatt Lilla ö Borhult gård Hjorten sjö
Löt gd /Se Godnatt Stora ö Borhult gårdar Hjorten sjö
Löta gd /Se Grindhag skogsmark Bostorp rivet t Hjorten sjö
?Marsgölehult gård Grindhagskärr kärr Bostället hmd Hjorten sjö
Marsgölehult gd Gryssviken vik Bostället hmd. Hjortlyckan åker
Marsgölehult gd Gryssviksudde udde Bostället hmd Hjortmossen åker
Marsgölehult gd Grytfall triangelpunkt Bostället gårdf Hjortskallen bergholme
Marsgölehult Saknas Grytholmen holme Botorp gård Hophagarna åker
Marsgölehult gd Grytholmen holme Botorp gård Hugget skog
Marsgölehult by Grytholmen holme Botorp gård Hultahål vägbana
Marsgölehult gd Grytklabben ö Botorp gd. Hultfallsängen åker
Marsgölehult g. Grytviken vik Boxhult gård Humlegöl sjö
Marsgölehult g Gräsgöl göl Boö hmd Humlegöl göl
Marsgölehult gård Gräshagen skogsmark Boö gd Humlegölen tjärn
Marsgölehult gd /Se Gräshorvorna åkermark Boö jordbruksläg. Humlegölsskogen skog
Marsgölehult by /Se Gräshorvsviken vik Brandstation byggnad Hyndaviken vik
Meljäng by Grönlund åkermark Brandtornet brandtorn Hällsjön sjö
Meljäng by Grönsjön Lilla delvis uttorkad sjö Bredglo by Härkebändet plats
Meljäng gd /Se Grönsjön Stora sjö Bredglo gård Hästhagen hage
Meljäng by /Se Grönvassklabben holme Bredglo gård Hästån å
Mjöshult hg Grönvassviken vik Bredglo gd Högsjön sjö
Mjöshult hg Gubbemossen mosse Bresfall t Höjden berg
Mjöshult gd *Gubbeskallen udde Bresfall t Höksjön sjö
Mjöshult gd Gubblyckan ägomark Bresfall hus Lilla-Hörsklint berg
Mjöshult herrgård Gubbmossen åkermark Bredfall torp Stora-Hörsklint berg
Mjöshult gd Gullmossen ägomark Bromåla rivet t Idersborgsmossen åker
Mjöshult gård /Se Gåsfjärden del av Östersjön Brostugan bs Ideshultgöl göl
Mjöshult gd /Se Gåsfjärden fjärd Brostugan bostadsläg. Idrottsplan plan
Mjöshult gd /Se Gåsfjärden fjärd Brotorp gård Igelgöl göl
Möckelhult gd Gåsfjärden fjärd Brotorp bs Ingas-backe backe
Möckelhult gd Gåsfjärden fjärd Brukstorpet lht Ingas backe backe
Möckelhult g Gååsefiälen del av Östersjön Brukstorpet t. Ingas-lycka åker
Möckelhult gd Gäddgöl tjärn Bryggeriet hus Ingas lycka åker
Möckelhult gård Gökskär skär Bränderna t. Ishultegöl tjärn
Möckelhult gd /Se Gölberget triangelpunkt Brännebläjde avs Isnäse-damm hålldamm
Möckelhult gd /Se Gölmossen ägomark Bränneblägda gd. Isnäseström vattenfall
Möckelhult gård /Se Gölpan sjöliknande utvidgning av Botorpsström /Se Bränneblägda gård Jakobsäng åker
Möckelhult gd /Se Hagastugan ägomark? Brännerna t Jungfrugatan gata
Mörtfors by Hagesten gränsmärke Brännerna torp Järnbrohult plats
Mörtfors by Hagmossen ägomark Brännhult t Järnbrolyckan åker
Mörtfors by /Se Hagsjön sjö Brännhult t Järnhorvelyckan åker
Niwshult, se Mjörhult gd Hagsjön sjö Brännhult gård Järnudden plats
Norrhult by Hagstorp betesmark Brännkärr avs Järnuddevägen väg
Norrhult by /Se Hammerdal, Lilla åker- o. betesmark Brännkärr gd Kalles-mosse kärr
Nynäs boställe Hampusklabben holme Brännkärr gård Kallviken vik
Nynäs prästboställe /Se Hemgöl, Lebo göl Busfall hmd Kalvbrännsmossen åker
Nästeshult by Hemgölen göl Busfall gd Kanalen utlopp från Ytlången
Nästeshult gd /Se Hemmossen ägomark Busfall gård Kanalen utlopp
Rambäcken tp /Se Hemsjön sjö Bygget rivet t Kaninholmen holme
Rambäcken torp Herrefällan svedjeland /Se Bygget ort Kaninklabben ö
Ringsbo lht /Se Hildersborg åkermark Bygget torp Kapellbacken backe
Ruggebo gd /Se Himalaja terräng Bygget lht. Kappamåla-göl sjö
Rumhult hemman Himalaja bergig terräng /Se Bygget bs. Kappmålegöl göl
Rumhult gd /Se Hjorten sjö Bådsfall gd Karlbergsgölen göl
Rödsla gd Hjorten sjö Bäckemåla t. eller lht. Karlsborgsgölen tjärn
Rössle hemmansdel /Se Hjorten sjö Bäckemåla hmd Karsgöl tjärn
Skinnshult försv. gd /Se Hjorten sjö Bäckamåla gd Kassgöl, Lilla göl
*Skrikogalla Saknas Hjorten sjö /Se Bäckemåla torp Lilla-Karsgöl tjärn
»skrikogalla» Saknas Hjorten sj /Se Lilla-Bäckfall bs. Kassgöl? Stora göl
Skrikogalla fsv. gdsnamn /Se Hjorten sjö /Se Bäckfall, St:a lht Kasununa jv.-bro
Skrikgallen gd o. sjö /Se Hjorten sjö /Se Stora-Bäckfall lht. Kattgöl göl
Skrikgallen sjö o. gd /Se Hjorten sjö /Se Stora-Bäckfall lht. Kattgöl tjärn
Slätemo gård Hjorten sjö /Se Bäckstugan bs. Kavlebro bro
Slätemo gd /Se *Hjortskallen holme Bäckstugan hus Kettilsgöl, Lilla göl
Snippen lht /Se Hjortskallen holme Bälängen v. Kettilsgöl, Stora göl
Solstad (Solstadsström) samhälle /Se Hjortskallen holme /Se Bälö gård Kiltorps-äng hagmark
Solstadström samh. /Se Holmenäs terräng Bälö gård Kiltorpsäng äng
Spjutbo (=Spjuthult?) gd? /Se Holmsbofällan betesmark Bälö gd Klumpeberg Saknas
Spjutshult gd /Se Holmsjön sjö? Centervall lht. Knappgöl tjärn
Spjuthult gd /Se Hophagarna ägomark Charlottenborg lht Knokebogöl sjö
Stjärneberg gd /Se Horvgöl tjärn Charlottenborg v Knokebogölen göl
Strömserum gd /Se Hovmansbroviken vik Charlottenborg bostadsläg. Knokebosjön sjö
Strömserum gd /Se Huggekärret ägomark Dalahorva gård Knokebosjön sjö
Strömstad gd /Se Hultet terräng Dalbo bs Knokebo-sjön sjö
Stämshult by Hultfallsängarna ägomark Dalbo bostadsläg. Koholmen holme
Stämshult by Hultgöl göl Dalby hmd Kojja-backen backe
?Stämshult by Hultmossen, Lilla mosse Dalby gd Kojja-backen backe
Stämshult by Hultmossen, Stora mosse Dalehorva t Kolbotten mark
Stämshult by /Se Hultslätten åkermark Dalehorva lht. Kolerakyrkogård Saknas
Stämshult by /Se Hultvassen strandterräng Dalhagen lht Kolerakyrkogård Saknas
Svingen lht /Se Humlegöl göl Dalhagen v Kolugnarna ugnar
Tibbhult by Husbandekärr kärr Dalhem lht Konäset skogsmark
Tibbhult by /Se Hyndeviken vik Dalhem Saknas Korsbergs kyrka berg
Tibbhult by *Håkenskär udde eller holme Dalkärret hus Korsbergs-Kyrka berggrotta
Timmerbo, äldre benämning på Timmertorp gd /Se Hålbäckskärr kärr Dalsjö gård Korsbergs-Kyrka berggrotta
Timmertorp gd /Se Hägg kärret åker mark Dalsjö hmd Korset-Alstorp Saknas
Totebo by Hällebäcken gränsmärke Dalsjö gd Korset-Alstorp Saknas
Totebo hg Hällesjön sjö Dalsjö gård Korvkärr åker
Totebo herrgård Hällesjön sjö Dansbanan dansbana Krabban göl
Totebo hg Hällesjön sjö Djupekäll rivet t Kranen lerberedningsanordn.
Totebo jvnstn /Se Hällsjön sjö Djurstorp t Krogsfallefjärden del av Yxern
Totebo samh. /Se Hästflomossen mosse Djurstorp lht. Krokmossen mosse
Tribbhult by Hästmossen åkermark Domstugan gård Kroksjön sjö
Tribbhult gdr /Se Höganäs åkermark Domstugan t Kroksjön nu torrlagd sjö
Träthult by Högbrovik vik Domstugan t. Kroksjön sjö
Träthult gård Högkvarnsgöl göl Dynestad lht Kroksjön sjö
Träthult gd /Se Hökhult terräng Dynestad gd Kroksjön sjö
Tyrtorp gd /Se Höksjön sjö Dynestad gård Kroksjön sjö
Vilan lht /Se Idersborgsmosse ägomark Dämshult gård Krubban göl
Virvhult gd /Se Ishultegöl göl Dämshult t Kryddehultsskogen skog
Virvhult tp /Se Ishultegöl göl Dämshult bs. Kråkkärret kärr
Virvhult gd /Se Iskärr åkermark Ebenezer lht Kråkmossen åker
Virvhult gd /Se Isnäsström vattendrag Ebenezer gd Krökskvalet fors
Yxenvik gd /Se Jakobs sten kobbe Ebeneser gård Krökskvalet fors
*Yxaridha se Ytered by Jakobsäng ägomark Ekdalen v. Kullbacken backe
?Yxered by Järnudden udde Ekebacken v. Kullbacken backe
Yxered by Järnudden udde /Se Ekeberg v. Kvanbro plats i sn
Yxered by Järnuddeviken vik Ekeberg bostadsläg. Kvarnsjön sjö
Yxered by Jättekolven stenblock Ekeby gd. Kvarnsjön sjö
Yxered by Kalles mosse kärr Ekedalen bs. Kvarnsjön sjö
Yxered by Kalvudden udde Ekehill v. Kvarnsjön sjö
Yxered by Kaninholmen holme Ekelund lht Kyrkgärdet åker
Yxered by Kaninklabben holme Ekenäs lht Kyrkgärdet åker
Yxered by Kaninklabben holme Ekenäs lht Kyrkstigen Saknas
Yxered by Kaninklabben holme Ekenäs lht Kyrkviken vik
Yxered by Kappemålagöl göl Ekerum hmd Kyrkviken vik
Yxered by Karsgöl, Lilla göl Ekerum gd Kägglan strömdrag
Yxered by Karsgöl, Stora göl Ekhult torp Kägglan kanal
Yxered by /Se Katrinebergsviken vik Ekhult t. Kättingsholmen holme
Yxered by /Se Kattgöl tjärn Ekhyddan v Köpingsgärdet åker
Yxered by /Se Kattgöl tjärn Ekhyddan v. Ladkärret åker
Yxered by /Se Klabben, Långa holme Ekkullen v. Ladviken vik
Yxered by /Se Klabben, Stora holme Ekliden v Lastplan mark
Åläng försv. gd /Se Klevkärret åkermark Ekstugan hmd Lebo-Hemgöl tjärn
?Ängen lht Klintberget triangelpunkt Ektomta v Lebo-ladugård stall
Ängö bebyggelse(?) Klintberget berg /Se Ektomta bostadsläg. Lejdmansmossen åker
Ängö gårdsnamn /Se *Klubben f.d. holme /Se Ekudden v Lerviken vik
Äskekärr gd Klubbsudden udde Ekudden bostadsläg. Lerviken vik
Äskekärr gård Klubbsudden udde /Se Ekudden v Lerviksskogen skog
Äskekärr, äldre namn på Stjärneberg gd /Se Knappgöl göl Ekvalla v. Lidberget berg
Örsebohagen tp /Se Knarreklintsberget berg /Se Ekängen v Lillabo åker
Österhult by Knarrnäset åkermark Elektro-gjuteriet hus Lilla-getgöl sjö
Österhult gd /Se Knokebogöl göl Elim lht Lilla-Kvilla lugnvatten
  Knutstorpshagen skogsmark Elim lht. Lilla-Mörkgölen tjärn
  Kodöden åkermark Emaus lht Lillgöl göl
  Kogölpa grop göl(?) Emaus v Lillgölen tjärn
  Kogölpe backe backe /Se Emaus fastighet Lillån å
  Kogölpegöl tjärn Enstorp bs Lillängen åker
  Kogölpe göl tjärn /Se Enstorp bostadsläg. Limpan klabbe
  Kogölpegöl göl /Se Eriksberg t Ljusgöl göl
  Kohagsmossen åkermark Eriksberg gd Ljusgöl göl
  Kohagsmossen åkermark Eriksberg jordbruksläg. Ljusgöl göl
  Kokärret åkermark Erikslund v Ljusgöl göl
  Kokärret åkermark Fabriken hus Ljusgöl tjärn
  Konäset näs Fabriken hus Ljusgöl göl
  Korsbergs kyrka terräng Fagerdalen ort Ljusgölen tjärn
  Korsbergs kyrka grotta /Se Fagerdalen t Ljusholmen holme
  Korvkärr ägomark Fagerdalen t. Ljusmåleberg berg
  Krogsfallsmossen åkermark Fagerhult gård Ljusmålaberg berg
  Krogskogen skogsmark Fagerhult hmd Lomgöl sjö
  Kroken vik Fagerhult gd Lomgöl tjärn
  Krokgöl göl Fagerhult gård Lugnkärr åker
  Krokmossen åkermark Fagersand t Lycka åker
  Krokmossen skogsmark Fagersand t Lyckan åker
  Kroksjön sjö Fagersand hållplats och banvaktstuga Lyckorna åker
  Kroksjön sjö Fagersand bostadsläg. Lycksalighetens-ö ö
  Kroksjön sjö Fagersand, Vaktstugan hus Långgölen göl
  Kroksjön sjö Fagertorp t Långholmen holme
  Krokskvalet fors /Se Fagertorp torp Långmossen mossa
  Krubban göl Fallabo gd Långsjön sjö
  Kråkkärret kärr Fallabo gd. Långsjön sjö
  Kråkkärret åkermark Fallebo gård Långsjön sjö
  Kråkmossen ägomark Fallebo hmd Långviken vik
  Kräken terräng Fallebo torp Lövgöl göl
  Kräkleholmen holme Falsterbo bruks- och lantegendom Lövgölen tjärn
  Kuskkärret ägomark Falsterbo gård Lövgölshultgölen = Lövgöl göl
  *Kussägorna terräng Falsterbo gd Lövkullen åker
  »Kussa Eng» äng /Se Falsterbo-Bruk Saknas Lövskogsvallen idrottsplan
  »Kusse-Lyckan» natn /Se Falsterbo-Bruk Saknas Magdala plats
  »Kuusse-ägorna» terräng /Se Falsterbogård gård Magdala plats i sn
  Kvarnbäcken bäck Falsterbo-gård gd Malmera trakt
  Kvarnbäcksviken vik Fattigstugan hus Maren sjö
  Kvarndammen tjärn Fieholm lht Maren sjö
  Kvarngöl tjärn Fieholm bs Maren sjö
  Kvarnkärret kärr Fighult bs. Maren sjö
  Kvarnmossen åkermark Fighult bostadsläg. Marensborg gränd
  Kvarnsjön sjö Fihult rivet t Marensborg gränd
  ?*Kvarnskogen skog? Fiskarlyckan lht. Margöl göl
  Kvarnviken vik Fiskarstugan t Margöl göl
  Kvilla, Stora o. Lilla lugnvatten /Se Fiskarstugan t. Marsgöl sjö
  Kvilleholm åkermark Fiskarstugan jordbruksläg. Marsgöl göl
  Kyrkhällsmossen åkermark Fjället torp Marsgöl sjö
  Kyrkogårdsskogen skogsmark Fjälltorpet torp Marsholmen holme
  Kyrkvik vik Fjälltorpet ort Marsholmen skärgårdsö
  Käglan terräng Fjälltorpet t Marsholmen ö
  Käglan strömdraget /Se Fjärdingen gd. Matkrabban tjärn
  Källehorvegöl tjärn Flathult rivet t Metarusklabbe klabbe
  Källehorvemossen ägomark Flockvalsen hus Mjälholmen ö
  Källyckan ägomark Floda lht Mjöshults-kvarn kvarn
  Kärret ägomark Floda bs Mjöshults-vägskäl väg
  Kättilsgöl Lilla tjärn Flodhult gård Mjösjön sjö
  Kättilsgöl, Stora göl Flodhult hmd Mjösjön sjö
  Kättingholmen holme Flodhult gd Mjösjön sjö
  Kättingholmen holme Flodhult gård Mjösjön sjö
  Köpingsgärdet åker /Se Flodmarken hmd Mjösjön sjö
  Ladkärret ägomark Flodmarken gd Mjösjön sjö
  Lamboforsen fors Flodmarken gård Mjösjön sjö
  Lambotorpeströmmen bäck Flugebo torp Mjösjön sjö
  Lambotorpnäs udde Flugebo gd Mjösjön sjö
  Lampbäcken bäck Flugebo t. Mjösjön sjö
  Lampkärret kärr Flugebo hmd Mjösjön sjö
  Landsvägsmossen ägomark Flyckshult t Mossebo-viken vik
  Larskärr ägomark Flyckshult jordbruksläg. Musgöl tjärn
  Lavarskärret, Stora åkermark Flygshult gård Målängen åker
  Laviken vik Flyghult gård Målängen åker
  Lerlyckan ägomark Fölkets, hus lht. Mårtensviken vik
  Lerviken vik Forshyddan v Möckelängen åker
  Lerviksskogen skogsmark Forshäll bs. Mögöl göl
  Lilla klabben holme Foto-Ataljén ateljé Mögöl tjärn
  Lilla mossen ägomark Fredensborg lht Möllare-mossen åker
  Lilla ängen ägomark Fredensborg v Mörkehål vik
  Lillevattensbäcken bäck Fredriksberg lht Mörkviken vik
  Lillevattnet sjö Fredriksberg lht Mörtgöl göl
  Lillevattnet sjö /Se Fredriksberg bs Mörtgölen göl
  Lillgöl göl Fredriksberg lht. Mörtgöl tjärn
  Lillsjön sjö Fridensborg bostadsläghet. Mörtgöl tjärn
  Lillängen ägomark Fridhem bs Mörtgölen tjärn
  Lillänggöl tjärn Fridhem lht Mörtviken sjövik
  Lillängsviken vik Fridhem v Mörtviks-ö ö
  Lillön holme Fridhem v Mötesplan plan
  Lillön ö Fridhem v. Nabbån å
  Lillön ö Fridhem lht Noleviken vik
  Limpan holme Fridkulla v. Nordviken vik
  Linderviken vik Fridkulla fastighet Norrhults-grusgrop grustag
  Lindervikskärret ägomark Fridsborg lht Nybyggeskärret kärr
  Ljusemosse mosse Fridsborg lht Nybyggelycka åker
  Ljusgöl göl Fridsborg v. Nybyggelyckorna åker
  Ljusgöl göl Fridsborg v. Nylanden åker
  Ljusgöl göl Fridsborg lht. Nymossen åker
  Ljusgöl göl Fridslund lht Nålgöl göl
  Ljusgöl tjärn Frikulla v Näset hagmark
  Ljusholmen holme Frikulla gd Näset udde
  Ljusmåleberg skogsmark Frituna lht Näset åker
  Loggärdet ägomark Frituna lht Nässjön sjö
  Lomgöl göl Frituna fastighet Nässjön sjö
  Lomgöl göl Funkis v. Nästeshultgölen göl
  Lomgöl göl Furihill v Nästeshulta-gölen sjö
  Lortviken vik Furubergsvägen v. Ola-Kyrkberget Saknas
  Lundviken vik Furubergsvägen villor Olgubbesten = Olgubbestuga grotta
  Lyckan ägomark Furudal v Olgubbestuga grotta
  Långemosse mosse Furuhill v. Parken park
  Långgölen göl Furuhöjd v Per-Vilhelms-vik vik
  Långholmen udde Fågeldalen lht Per Vilhelmsvik vik
  Långkärr ägomark Fågeldalen lht. Pilträdgården trädgård
  Långkärr ägomark Fällan rivet t Pilviken vik
  Långkärret kärr Fällan lht Pipen = Pipsjön sjö
  Långmossen åkermark Fällan torp Pipetorpssjön sjö
  Långnäset näs Färgarestugan hus Pipsjön sjö
  Långsjön sjö Färgeriet hus Piptorpsjön sjö
  Långsjön sjö Färghult t. Plankbackarna backar
  Långsjön sjö Färghult t Plankbacken backe
  Långsjön sjö Färghult gd Prästgårds gärde Saknas
  Långsjön sjö Färghult gård Prästängen åker
  Långsjön sjö /Se Försjönäs t Rakgölen göl
  Långviken vik Försjönäs t. Rakgölen sjö
  Långviken vik Försjönäs jordbruksläg. Stroa Ramsjön sjö
  Lövgöl göl Gagnskulla avs Stora Ramsjön sjö
  Malmen skogsmark Gagnskulla v. Ramsundet sund
  Malmen Lilla ägomark Gamla fattigstugan nuvar. växelstationen Rikesten sten
  Malmen Stora ägomark Garvariet hus Rikesten sten
  Malmera skogstrakt /Se Garveriet hus Ringsgölarna gölar
  Malmgärdet ägomark Getgölen hmd Riskeboviken vik
  Malmmossen mosse Getterum by Rompgöl tjärn
  Maren sjö Getterum by Rosengrenslyckan åker
  Maren sjö Getterum by Rumhultsviken vik
  Maren sjö Getterum gd Rumhultsviken vik
  Maren sjö Getterum gd Rumpgöl göl
  Maren sjö /Se Getterum gd Rumpmossegölen göl
  Maren sjö /Se Getterum gd Runfallegöl göl
  Maren vik Getterum gd Ryttarmossen åker
  Maren vik Getterum gd Rävhällskärr åker
  Maren vik Getterum v Rävkärret kärr
  Margöl göl Getterum hus Rävlyckan åker
  Marieborg åkermark Getterum gd Rävullsskogen skog
  Marsgöl göl Getterum gd Rävullskogen Saknas
  Marsgölehult triangelpunkt Getterum by Röda-ladan lada
  Marsholmen holme Getterums by Saknas Röda ladan Saknas
  Marsholmen holme Getterums-framtid lokalhus och dansbana Rödbergsgrytet berg
  *Masholm holme Getterums marknad Saknas Rödbergsviken vik
  Matkrabban göl Getterumsås lht Rödgöl göl
  Melgängsviken vik Gissebo by Rögöl göl
  Mellankärret ägomark Gissebo by Röjgöl göl
  Mellanstycket ägomark Gissebo by Röjgölen tjärn
  Millanringsgöl göl Gissebo gd Rönnäs ö ö
  Mishult bro gränsmärke Gissebo by by Rössgöl tjärn
  Mjälholmen holme Gissebo-gård gd. Rövarbergen berg
  Mjösesbro skäl gränsmärke Gissebo-skolhus hus Sandsjön sjö
  *Mjöshult bro gränsmärke Glabo gård Sandsjön sjö
  Mjösjön sjö Glabo hmd Sandsjön sjö
  Mjösjön sjö Glabo gård Sarons-mossa Saknas
  Mjösjön sjö Glabo gd Sarvgöl göl
  Mjösjön sjö Lilla-Glabo Saknas Sarvgöl tjärn
  Mjösjön sjö Glasbruket fabrik Satansberget berg
  Mjösjön sjö Glasbruksvillorna hus Satansberget Saknas
  Mjösjön sjö Gomossen hmd Sibirien skogstrakt
  Mjösjön sjö Granbacken lht Signalen berg
  Mjösjön sjö /Se Granbacken bs Sinnesrumsgölen tjärn
  Mjösjön sjö /Se Granhult t Sinnerumsgölen tjärn
  Mjösjöudde udde Granhult, St t Sisleklint berg
  Morsbacka skäl gränsmärke Granhult gd Sjöbo-gölen tjärn
  Mosshult terräng Granhult t Sjöhålet vik
  Mossängen ägomark Granhult gård Sjölyckan åker
  Munterviken vik Graunhult torp Sjönäsets-udda Saknas
  Musgöl tjärn Granhult bs. Sjöskogen skog
  Mylingekärret åkermark Granstugan torp Skaftakullen kulle
  Myrdalen dal Grinderum bs. Skaftekullaberget berg
  Myrkärret kärr Grindstugan t Skaftet mosse
  Målängen ägomark Grindstugan t. Skaftkullaberget berg
  Måsstenen kabbe Grinnvilla lht. Skaftkullaberget berg
  Möckelsjön äldre namn på Ytlången Gryssvik hmd Skaftöviken vik
  Möcklen sjö Gryssvik hmd. Skamberget berg
  Möcklesjö sjö Gryssvik gård Skangölen göl
  Mögöl göl Grytet lht Skatkärren kärr
  Möreholm triangelpunkt Grytet bs. Skinnshults-viken vik
  Mörhulteberg berg Grytfall ort Skinnsjön sjö
  Mörkevik vik Grytfall t Skinnsjön sjö
  Mörkgölen göl Grytfall gd Skinnsjön sjö
  Mörkgölen, Lilla göl Gråbo bs Skitfjärden fjärd
  Mörkmossen ägomark Gråbo bostadsläg. Skjutbanan bana
  Mörkviken vik Gränstorpet t Skjutbanan bana
  Mörteforsbro f.d. bro o. gränsmärke Gränstorpet t. Skjutbanan bana
  Mörtfors bro (gränsmärke) Gröndal lht Skjutbanan bana
  Mörtforsen fors Gröndalen v Skjutbanan bana
  Mörtfors ström å Gröndalen bostadsläg. Skogsmarken skog
  Mörtgöl göl Grönhult lht Skogsmossen åker
  Mörtgöl tjärn Grönhult bs Skolhusbacken backe
  Mörtgöl tjärn Grönhult bs. Skrikaberget berg
  Nabbängen betesmark Grönhult lht. Skrikaberget berg
  Norra gärdet ägomark Gröningshagen bs. Skrikegallen = Skrikegallsjön sjö
  Norra stek mosse? Gröningshagen bostadsläg. Skrikgallsjön sjö
  Norrkärren ägomark Grönlid hmd Skrikegallsjön sjö
  Norrmalm ägomark Grönlid gård Skrikgallesjön sjö
  Nybyggarlyckan ägomark Grönlid gd Skräddare-mossen mossa
  Nybyggekärret kärr Grönlund bs. Skvalbäckskärr åker
  Nybygget triangelpunkt Grönshult lht Skälgöl göl
  Nykärrstorpet terräng Grönshult v Skälsholmen ö
  Nyland ägomark Grönshult bostadsläg. Sliss-sjön sjö
  Nymossen åkermark Grönskog ort Slissjön sjö
  Nyäng terräng Grönskog riven bs Slygan göl
  Nålgöl göl Grönskog bs. Slån tjärn
  Näset näs Grönvik bs. Övre-Slån tjärn
  Näset halvö Gustavsberg t. Slåssbäcken bäck
  Näset udde Gustavsberg t Slåssbäcken bäck
  Näset skogsudde Gustavsberg torp Slåssö udda
  Nässjön sjö Gustavsberg gd. Smågöl göl
  Nässjön sjö Gärdet hmd Smällberget berg
  Nässjön sjö Gärdet hmd. Snappsäcken åker
  Nästeshultsgölen göl Gärdet gd Snokbacken backe
  *Nästir sjönamn, ev. avseende nuv. Nästeshultsgölen /Se Gölghult avs Solbergsgölen göl
  Näsudden udde Göljhult gd Spjutgöl sjö
  Näverkärr kärr Göljhult gd Spjuthults-backen backe
  Nötsundet sund Göljhult torp Spjuthults-bäcken bäck
  Olgubbestugan grotta /Se Gölmossen gd Spottgöl göl
  Olofshorvan åkermark Gölpefall by Spottgöl tjärn
  Oppmossen mosse Gölpefall gård Spottgölen göl
  Orremossen mosse Gölpefall gd Sputtgöl tjärn
  Orrens klabbe holme Gölpefall gård Spånganäsgölen tjärn
  Oskarsmossen mosse Gölstugan lht Spångenäsgölen göl
  Oxhagen skogsmark Gölstugan bs Spångkärr kärr
  Oxkärr kärr Gölstugan bs. Stations-backen backe
  Oxkärrsholmarna holmar Gölstugan fastighet Stora-getgöl sjö
  Oxlevik vik Haga v Stora-Kvilla lugnvatten
  Oxleviksholmen holme Haga fastighet Stora-mossen åker
  *Pastoris och Möckelhults kvarn kvarn Hagaberg lht Stora-svedsberget berg
  Penningholmen ö Hagaberg hmd Storklev skogsmark
  Persgölen göl Hagaberg lht Storkärrsnäs näs
  Peterslund betesmark Hagaborg lht Storsjön sjö
  Pillyckan ägomark Hagaborg lht Storsjön sjö
  Pilmossen åkermark Hagadal gd Storsjön sjö
  Pilvikeviken vik Hagalund lht Storån å
  Pinnekullsgärdet ägomark Hagalund v. Storängskärret åker
  Pipsjön sjö Hagavägen v. Storö skärgårdsö
  Pipsjön sjö Hagavägen villor Storön ö
  Pipsjön sjö Hagavägen v Storön ö
  Pipsjön sjö Hagadal avs Strandbo-vägskäl vägskäl
  Prästbacken backe Hagen by Strandbo vägskäl vägskäl
  Prästgårdsön ö Hagen hmd Stuvlyckan åker
  Prästängen åkermark Hagen hmd Stäckkärr ort
  Rakgölen göl Hagen rivt t Stäckkärraviken vik
  Ramm, Lilla sjö Hagen gd Stäckkärrsudden udda
  Ramm, Lilla sjö Hagen hmd. Sundet plats
  Ramm, Stora sjö Hagen gård Sundsbron bro
  Ramm, Stora sjö Hagen gård Svarta-vik vik
  Ramm, Stora sjö Hagfors v Svarte vik vik
  Ramm, Lilla o Stora sjöar /Se Hagfors bostadsläg. Svartgöl göl
  Rammbäcken bäck Haghult bs Svartgöl göl
  Rammbäcksviken vik Haghult bostadsläg. Svartgöl göl
  Ramnegiöl tjärn Hagnäset t Svartgöl göl
  Ramnesund sund Hagnäset gd Svartgöl tjärn
  Ramneö ö Hagnäset gd Svartgölen tjärn
  Ramshultegölen tjärn Hagstorp bs. Svartskällan källa
  Ramshultegölen göl Hagstugan bs Svedsberget berg
  Ramshultegölen göl Hagstugan bs. Svingbacken backe
  Ramsjön, L. sjö Hagstugan lht. Sving-backen backe
  Rebbersveden terräng Hakslund rivet t Svingöl tjärn
  Ribbingskärret åkermark Hallingshult lht Svinvallen hage
  Ringsgöl, Lilla göl Hallingshult v Stora Svädsberget berg
  Ringsgöl, Stora göl Hallingshult bostadsläg. Svältlyckan åker
  Risbrokärr kärr Hamborg bs. Svältlyckan åker
  Rískeboviken vik Hamborg bs Sågarekärret kärr
  Roms mosse ägomark Hammardal, Lilla bs Sågplan plan
  Rosenlund betesmark Hammardal, L. gd Sågplan mark
  Rovkärret kärr Hammardal, Stora avs Sågspånsbankarna Saknas
  Rumhult borg fornborg /Se Hammardal gård Sänkan åker
  Rumpegöl tjärn Hamburg lht Sänkorna åker
  Rumpmossen ägomark Hannäs bostadsläg. Särvgöl sjö
  Rundfallegöl göl Hannäs lht Särvgöl tjärn
  Ryttarelyckan ägomark Hannäs v Särvgöl göl
  Ryttarhagen skogsmark Hanslund v. Söderhagen hage
  Ryttarmossen åkermark Haraldsbo t Söderhagen hagmark
  Råbocken åkersmark Haraldsbo t. Tallholmen holme
  Råbocken åkermark /Se Haraldsbo t. Tallön ö
  Rätsten stenblock Haraldsbo torp Tegelbruksdammen Saknas
  Rätsten stenblock Harnäs t. Tibbhulte-såg fall
  Rävekärret kärr Harnäs t Timmertorpemossen åker
  Rävhällskärr ägomark Harnäs t Tjust-logen loge
  Rävlyckan ägomark Harnäs gård Tjustloge plats
  Rödagrindsmossen åkermark Harnäs gård Torsholmen holme
  Rödmossen mosse Hartorpet t Torsholmen holme
  Rögöl göl Hartorpet lht. Torsholmen ö
  Rögöl göl Heleneberg lht Torvmossan mossa
  Rögölskärr åkermark Hellingstad torp Torvmossan mossa
  Röjan ägomark Hellingstad t Toskgöl tjärn
  Rörängen åkermark Lilla-Hellingstad t Trasbro sumpplats
  Rösgöl göl Henriksberg hmd Trindbacksmossen åker
  Sandgärdet ägomark Henriksberg gd Trintmossen mossa
  Sandgärdet ägomark Herrefällan t Tulldammen hålldamm
  Sandsjön sjö Herrfällan gård Tullerön skärgårdsö
  Sandsjön sjö Herrfälla lht. Tullerön ö
  Sandsjön sjö Hesseltull gård Tullkällan källa
  Sarons mosse åkermark Hildesborg lht Tullkällan källa
  Sarvgöl göl Hildersborg v Tullmålet ängmark
  Sarvgöl göl Hildersborg bostadsläg. Tullmålet äng
  Sarvgöl tjärn Hiram lht Tullskogen skog
  Schedinsmossen ägomark Hiram fastighet Tullskogen skog
  Simpviken vik Hjorted gård Tullskogsmossen mossa
  Sinnerumsgölen göl Hjorteds-gård gd Tundeln tundel
  Sissleklint berg /Se Hjorteds gård Saknas Tunneln vid Kvarnbro tunnel
  Sjöbo betesmark Hjorteds-kyrka kyrka Tuppetorpsviken vik
  Sjögärdet ägomark Hjorteds kyrka Saknas Tuvgölen sjö
  Sjöhålet göl Hjorteds-station boningshus och magarinhus Tvillingsladorna lador
  Sjönäs åkermark Holmen gård Tvättstenarna plats
  Sjönäs udde udde Holmen gård Tvättstenarskvalet fors
  Sjöängen ägomark Holmshult gård Tvättstenskvalet Saknas
  Skaftet terräng Holmshult gd Tyern sjö
  Skamberget udde Horva lht Tyreln sjö
  Skangärdsmossen mosse Horvan riven bs Tyreln sjö
  *Skarägarna terräng Horvan lht. Tyresjön sjö
  Skatkärret åkermark Hotellet lht Tyrmossen åker
  *Skatängen äng Hult t. Tyrsjöarna sjöar
  Skinnsjömossen ägomark Hult avs Tyrsjön sjö
  Skinnsjön sjö Hult gd Tällmansudden udda
  Skinnsjön sjö Hult gd Tällsjön sjö
  Skinnsjön sjö Hult gård Tällsjön sjö
  Skinnsjön sjö /Se Hultet t. Tällsjön sjö
  Skinnsjöviken vik Hultet torp Tällsjön sjö
  Skinsiön sjö Hulthorva bs Tällsjön sjö
  Skogsgärdet ägomark Hultnäs bs. Tällö ö
  Skogsmossen ägomark Hultsnäs bs Tätsjön sjö
  Skorpan åkermark Hultnäs bostadsläg. Tätsjön sjö
  Skovelkärr åkermark Hulttorvan bs Uddatorpsgöl tjärn
  Skrika frv. älvnamn /Se Hägna lht Ugglebäckslyckan åker
  *Skrika fsv. ånamn avseende *Skrijkegal beck» /Se Hägnad bs. Ugglebäckslyckan åker
  Skrikegall bäck bäck Hällebäcken t Ugglebäcksviken vik
  »Skrijkegal beck» å /Se Hällebäcken t. Uggleflogen kärrområde
  Skrikgallen sjö Hällen lht Ugglaflogen åker
  Skrikgallen sjö Hällen v Uggleviken vik
  Skrikgallen sjö Hällen lht Uggleängen åker
  Skrikegallen sjö /Se Hällerum bs Uggleängen åker
  Skrikegallen sjö /Se Hällingstad t. Urfallsängen åker
  Skrikgallen sjö /Se Hällingstad torp Utlången sjö
  Skrikegallen sjö Härkebändet stuga Utlången sjö
  Skrikgallen gd o. sjö /Se Hässeltull hmd Uvberget berg
  Skrikegallen sjö /Se Hässeltull lht Uvberget berg
  Skrikegallen sjö /Se Hässeltull lht Uveklint berg
  Skrikegallssjön sjö Hässeltull lht. Uvklinteberg berg
  Skrikegallssjön sjö /Se Hässeltull lht. Uvklinten berg
  Skutan holme Hässeltull lht. Vadhorvan ort
  Skvalbäckskärr ägomark Hästhagen hmd Vasgöl göl
  Skvalhäll häll Hästhagen bs Vassgöl göl
  Skålfallsängen mosse Höckhult rivet t Vassgölen tjärn
  Skäggöl göl Höckhult bs Venerna kärr
  Skäggölsmossen mosse Högaberg v Venfjärden vik
  Skälbäcksgölarna gölar Högalid v. Venskvalet fors
  Skälfällemossen åkermark Högalid v Verkebäck ö
  Skällkoudde udde Högalid bostadsläg. Villgöl tjärn
  Skälsfören gränsmärke Högalid v. Virveln sjö
  Skälsholmen ö Höganäs lht Virveln sjö
  Skärgöl göl Höganäs v Virveln sjö
  Skärgöl göl /Se Höganäs v. Virveln sjö
  Slanthäll häll Höganäs v Vitingskärren kärr
  Slanthällsviken vik Högbo lht Vittgöl sjö
  Slinglewijken vik Högbo v Vittingsnäs ort
  Slingsviken vik Högbo fastighet Vrångsjön sjö
  Slissfällan åkermark Höghult t Vågviken vik
  Slissjö bro bro Höghult lht Vågviksklabben ö
  Slissjön sjö Högsjöhorva torp Våmgöl sjö
  Sliss sjön sjö /Se Högsjöhorvan gård Våmgöl göl
  Slissjön sjö Högsjöhorvan gd Våmgölen sjö
  Slissjö skäl gränsmärke Högsjöhorvan v Våmgölen sjö
  Slya sjö sjö Högtomta v Ytlången sjö
  Slyegöl göl Högtomta bostadsläg. Ytlången sjö
  Slånmossen ägomark Höksjöhorvan Saknas Yxeredsgärdet åker
  Slåssbäcken bäck /Se Idersborg bs Yxern sjö
  Slåssö halvö Idersborg bs Yxern sjö
  Slåssö halvö /Se Idersborg bostadsläg. Yxern sjö
  Slätmogölen göl Ideshult gård Yxern sjö
  Smedgärdet ägomark Ideshult gård Åbro bro
  Smedkärret ägomark Ideshult gårdar Åbrobacken backe
  Smedmåla åker o betesmark Ideshult gd. Åkergöl göl
  Smågöl göl Ingershorva bostadsläg. Åkergöl sjö
  Smörmossen mosse Isnäset t Åkergöl tjärn
  Snappsäcken åker /Se Isnäset gård Ålhusdammen damm
  *Snesholm, St. o. L. holmar Isnäset t. Ålhusnäset skogmark
  Solbergagölen göl Johanneslund el. Svederna avs Åselid-backen backe
  Solstadström ström Jonsbo bs Åselidbacke backe
  Solstadström sund Jonsbo bostadsläg. Åsen bs
  *Solstaström sund Jordbro gård Åsvikesviken vik
  *Solstaström vattendr. Julafton bs Åttingsskogen skog
  Solstadström sund Julafton bostadsläg. Åttingsskogen skog
  Solstadström sund Junkerhorva avs Åviken vik
  Solstadström ström Junkerhorvan gd Åviken vik
  Somossen mosse Junkerhorvan jordbruksläg. Äktegöl tjärn
  Sorghålet åkermark Järnbrohult bostadsläg. Ängklo åker
  ?Spentesten gränsmärke Kafeet lht Ängklo åker
  Spjuthultsgärdet ägomark Kallernäs hmd Ängkullen ort
  Sputtgöl göl Kallernäs gd Ängkärr åker
  Sputtgöl göl Kallernäs gård Ängkärr åker
  Spångenäsmossen mosse Kallviken lht Ängkärrslyckan åker
  Spånggöl tjärn Kallviken t Ängslyckan åker
  Spångkärr kärr Kalsebo rivet t Ängö skärgårdsö
  Späntesten gränspunkt Kalsebo bs. Ängö, Lilla skärgårdsö
  Stackstensmossen åkermark Kappemåla gd Lilla-Ängö ö
  Statlyckan ägomark Kappmåla utjord Ängö, Stora skärgårdsö
  Staversnäset näs Kappamåla gård gård Stora-Ängö ö
  Stenbäcken åkermark Kappen riven bs Ärtholmen holme
  Stenbäcken terräng Kappen bs. Äsgöl tjärn
  Stenbäckshagen skogsmark Karlsberg bs. Äskhultssjön sjö
  Stenbäcksmossen mosse Karlsborg hmd Äskhults-sjön sjö
  Stengärdslyckan ägomark Karlsborg lht Äspebacken plats i sn
  Stenkäringen, Inre kobbe Karlsborg v Ävgöl göl
  Stenkäringen, Yttre kobbe Karlsborg bostadsläg. Öbälen sjö
  Stensnäsmossen ägomark Karlsborg v Öbälen sjö
  Stensö ö Karlsborg gd. Öbälen sjö
  Stora klabben holme Karlsgärde t Ögöl sjö
  Stora mossen ägomark Karlsgärdet lht Ögölen tjärn
  Stora mossen ägomark Karlshamn bs Örebring bergstrakt
  Stora mossen ägomark Karlshamn bs Örebrink plats
  Stora näset näs Karlslund lht Örsebohageholmen holme
  Storemossen mosse Karlslund v Örsebohagen mark
  Storkärrsnäs terräng Karlslund bostadsläg. Örsebohagen hagmark
  Storsjön, se Flixnaren sjö Karlsro bostadsläg. Östersjön sjö
  Storsjön sjö Karlstad lht Östersjön sjö
  Storsjön sjö Karlstad lht Östersjön sjö
  Storsjön sjö Kastmansborg hmd  
  Storsjön sjö /Se Kastmansborg lht.  
  Storängen ägomark Katarinaberg bs  
  Storängkärret ägomark Katarinaberg t.  
  Storö ö Katrinaberg gård  
  Storö ö Katrineberg t  
  Storö ö Kil = Andersbokil t.  
  Storö ö Kil t  
  Storö holme Kil bs  
  Storön ö Kiltorp gård  
  Storön ö Kiltorp gård  
  Storö ö /Se Kiltorp gd  
  Strömmingsholmen, Lilla holme Kiltorpsström v.  
  Strömsnäshagen betesmark Kiltorpsströmstugan bostadsläg.  
  Stubbängen åkermark Kjellsberg bostadsläg.  
  Stuvlyckan ägomark Kjellsåker bostadsläg.  
  Stycket ägomark Klingsberg lht  
  Städsholmen holme Klingsberg bs  
  Svalkgärdet åkermark Klingsberg bostadsläg.  
  Svartgöl göl Klintemåla avs  
  Svartgöl göl Klintamåla gd  
  Svartgöl göl Klinten = Uveklinten t  
  Svealund skogsmark Klinten gd.  
  Svedkärr ägomark Klippan lht  
  Svedsberget skogsmark Klippan v  
  Svenlyckan ägomark Klippan fastighet  
  Svensgärdet ägomark Klumpeberg ort  
  Svingälen göl Klumpeberg riven bs  
  Sågkvarnsplanen terräng Klumpeberg lht.  
  Sörbo åkermark Klämstorp t  
  Sörkärr kärr Klämstorp lht.  
  Sörkärrsholmarna holmar Knokebo gård  
  Sörkärrsholmarna holmar Knokebo gård  
  Sörkärrsudden udde Knokebo gård  
  Tallholmen ö Knokebo gd.  
  Tallholmen holme Knutstorp rivet t  
  Tallmossen mosse Knutstorp rivet t  
  Timmertorpsmossen ägomark Knustorp Saknas  
  Tittuten betesmark Kobo t.  
  Tjärgöl göl Kobo t  
  Torpgöl tjärn Kobo bs  
  Tornbaggehagen skogsmark Kobo torp  
  Torpängen betesmark Kojan t  
  Torsholmen ö Koltorpet bs  
  Torsholmen ö /Se Koltorpet torp  
  Torskgöl tjärn Koltorpet v.  
  Toteboån å Konsum hus  
  Tovegöl tjärn Konsum affär  
  Tresnippen ägomark Kopparslgarestugan bs  
  Trindö ö Koppemåla, se 1 Kuppemåla gd  
  Trinte mosse åkermark Krana tegelbruk  
  Trintemossen mosse Kristinaberg bs.  
  Tullerön holme Kristineberg lht  
  Tullerön ö Kristoffersdal t  
  Tullskogskärr kärr Kristoffersdal gård  
  *Tullör holme Kristoffersdal t  
  Tummossen åkermark Kronoborg hmd  
  Tuvan ö Kronoborg lht.  
  Tuvgölen sjö Kronäs v  
  Tuvgöleströmmen vattendrag Kropphällerna t  
  Tvättsteneskvalet fors /Se Kropphällerna, Ne. gd.  
  Tyreln sjö Kropphällerna, Öv. gd.  
  Tyreln sjö Kropphällorna gård  
  Tyreln sjö Kråketorp t  
  Tyreln sjö /Se Kråktorp t  
  Tyreln sjö /Se Kulla handelslht.  
  Tyrmossen åkermark Kulla lht  
  Tyrsjön, Lilla sjö Kulla fastighet  
  Tyrsjön, Stora sjö Kullaberg lht  
  Tällmans udde udde Kullaberg lht.  
  Tällsjön sjö Kullen hmd  
  Tällsjön sjö Kullen v.  
  Tällsjön sjö Kullen hmd.  
  Tällsjön sjö Kullen gård  
  Tällö ö Kulltorp bs  
  Tällö ö Kulltorp v  
  Tärnsten holme Kulltorp bostadsläg.  
  Tätsjön sjö Kvarnbro hus  
  Uddekärret åkermark Kvarnen kvarn  
  Udden udde Kvarnen kvarn  
  Udden udde Kvarnen kvarn  
  Ugglebäcken bäck Kvarnhagen riven bs  
  Ugglefloen åkermark Kvarnhagen bs  
  Ugglefloen åkermark /Se Kvanhagen gård  
  Uggleängen ägomark Kvarnholmen bs  
  Ulriksdal åker- o. betesmark Kvarnholmen bs  
  *Uljulskvarn kvarn Kvanholmen bostadsläg.  
  Utlången sjö Kvarnnäs bs.  
  Utlången sjö /Se Kvarnsnäs lht  
  Uvberget triangelpunkt Kvarnstugan gård  
  Uveklint gängse /Se Kvarnstugan lht.  
  Vassgärdet ägomark Kvarntorpet lht  
  Vassgöl göl Kvarntorpet lht  
  Vassgöl tjärn Kvarntorpet t.  
  Vasshagen skogsmark Kvarntorpet torp  
  Vedudden udde Kvarntorpet t.  
  Venen kärr? Kvilleholm bs  
  Venen sank ängsmark /Se Källehorvan bs  
  Venskralet fors /Se Källemåla hmd  
  Verkebäck holme Källemåla gd  
  Villgöl göl Källhorvan bs  
  Vinterkärret åkermark Källsberg lht  
  Virveln sjö Källsberg bs  
  Virveln sjö /Se Källsåker bs  
  Virveln sjö /Se Källsåker hus bs  
  Virveln sjö /Se Källvik ort  
  Virveln sjö /Se Källvik t  
  Vittingskärr kärr Källvik lht.  
  Vittingsnäs åker- o. betesmark Kättingssmedjan industri  
  Vrå terräng Lambotorp t.  
  Vrångsjön göl Lambotorp t  
  Vågsvikenvik sjö Lambotorp torp  
  Vågsviksklabben holme Lambotorp t  
  Våmgöl göl Larum bs  
  Våmgöl sjö Lebo gård  
  Våmgöl sjö /Se Lebo gård  
  *Våthälls skäl gränsmärke Lebo gård  
  Västermossen mosse Lebo gd  
  Västerås betesmark Lebo gård gård  
  Ytlången sjö Lebotorp t  
  Ytlången sjö Lebotorpet gd.  
  Ytlången sjö Lerholken bs.  
  Ytlången sjö /Se Lerholken bostadsläg.  
  Ytlången sjö /Se Lerhorvan riven bs  
  Ytlången sjö /Se Lervik t  
  Ytlången sjö /Se Lervik gd  
  Yxeredsgärdet ägomark Saknas Saknas  
  Yxeredsån å Lervik jordbruksläg.  
  Yxeredsån å /Se Liden t  
  Yxern sjö Liden gd  
  Yxern sjö Liden gård  
  Yxern sjö Liden gd.  
  Yxern sjö Lidhem avs  
  Yxern sjö Lidhem bs  
  Yxern sjö Lidhem bs.  
  Yxern sjö /Se Lidhem bostadsläg.  
  Yxern sjö /Se Lidhem lht  
  Yxern sjö /Se Lido bs  
  Yxern sjö /Se Lido bs  
  Yxers å å /Se Lillabo v  
  Yxmossen mosse Lillbockshult riven bs  
  Yxneängen åkermark Lillebo lht  
  *Zelos Brödkvarn kvarn Lillebo v  
  Åbergslyckan ägomark Lillebo bostadsläg.  
  Åbokärret åkermark Lillgölsmossen bs.  
  Åkergöl göl Lillstugan hus  
  Åkergölen tjärn Lillstugan lht  
  Åkkärret åkermark Lillstugan bs.  
  Åldermansholmen del av Storö Lillstugan hus  
  Ålgöl göl Lillängen gd  
  Ålhusgöl göl Lillängen hmd  
  Ålhusnäset näs Lillängen gd  
  Ålängen ägomark Lillängen gård  
  *Ålängen benämning på Skinnsjön /Se Lindesberg lht  
  Ålängsmossen ägomark Lindhult lht  
  Ålängsnäset näs Lindås v  
  Ålängsvik vik Lindås fastighet  
  Ångbåtsviken vik Linnäs lht  
  Åsen ås Linnäs v  
  Åsviken vik Linnäs bostadsläg.  
  Åviken vik Ljungby lht  
  Åviken vik Ljungby lht.  
  Äktegöl göl Ljusamåla bs  
  Ålsjön sjö Ljusemåla hmd  
  Ängegöl göl Lokalen dansbana  
  Ängegöl göl Lugnet t.  
  Ängen ägomark Lugnet t  
  Ängklo ägomark Lugnet gd  
  Ängklo äng /Se Lugnet jordbruksläg.  
  Änglyckan ägomark Lund lht  
  Ängmossen åkermark Lundsberg lht  
  Ängnäsviken vik Lundsberg lht.  
  Ängö ö Lundsberg bostadsläg.  
  *Ängö gemensam benämmning på Ängö och Storö, öar Lybäck lht  
  Ängö ö Lybäck lht  
  Ängö ö Lyckan lht  
  Ängö ö /Se Lyckan v  
  Ängö, L. eller St ö Lyckan fastighet  
  Ängö, L ö Lyckans-höjder v.  
  Ängö, St ö Lyckebo v  
  Ängö, Stora triangelpunkt Lyckebo fastighet  
  Ärtholmen udde Lyckeborg lht  
  Äsgöl göl Lyckeborg v  
  Äsgöl göl /Se Lyckeborg bostadslägenhet  
  Äskhult betesmark Lyckhem v.  
  Äskhultegölen göl Lyckås v  
  Äskhultesjön sjö Lyckåsen v.  
  Ävgöl tjärn Lyckåsen bostadsläg.  
  Öbälen sjö Lysnekullen lht  
  Öbälen sjö Lysnekullen bs  
  Öbälen sjö Gamla-Lysnekullen stuga  
  Öbälen sjö /Se Lysningskullen bostadsläg.  
  Öbälen sjö /Se Långhagen lht  
  Ögöl göl Långhagen v.  
  Ökärret kärr Långhagen bostadsläg.  
  Örebrinksmossen mosse Långsjödal avs  
  Örlidkärret åkermark Långsjödal lht  
  Örrviken vik Långsjödal jordbruksläg.  
  Örsviken sjö /Se Gamla-Långsjödalstugan hus  
  Östersjön sjö Långvik hmd  
  Östersjön sjö Långvik hus  
  Österängen ägomark Långvik gd  
  Östrahult terräng Läkarebostaden v  
  Öudden udde Löt gård  
    Löt gård  
    Löt utgård  
    Löt gd  
    Löt gård  
    Löta gård  
    Lövbergsvillan lht.  
    Lövgölshult t  
    Lövgölshult t.  
    Lövholmen lht  
    Lövholmen bs  
    Lövholmen bostadsläg.  
    Lövhyddan gd  
    Lövhyddan bostadsläg,  
    Lövkullen bs.  
    Lövkullen bostadsläg.  
    Lövstad lht  
    Lövstad v  
    Lövstad lägenhet  
    Lövtomta v  
    Lövvalla v  
    Lövvik lht  
    Lövvik avs  
    Lövåsen v.  
    Manhem bs  
    Manhem bs  
    Manhem bostadsläg.  
    Marensborg v.  
    Marensborg v.  
    Mariaborg lht  
    Mariaholm t  
    Marialund t  
    Marieborg riven lht  
    Marieholm torp  
    Marielund t  
    Marielund torp  
    Marsgölehult gård  
    Marsgölehult gård  
    Marsgölehult gård  
    Marsgölehult gård  
    Marsgölehult gd.  
    Masugn ugn  
    Masugnstorpet lht  
    Matserveringen lht.  
    Mejeristugan lht  
    Meläng gd  
    Meljäng by  
    Meljäng gård  
    Meljäng gård  
    Meläng gård  
    Meljäng gd.  
    Mellanbyn Saknas  
    Mellangården Saknas  
    Mellangården gd  
    Mellangården gård  
    Mellangården hmd  
    Mellangården gård  
    Metallgjuteriet hus  
    Minsjö lht  
    Minsjö v  
    Minsjö bostadsläg.  
    Missionshusplan tomt  
    Mjölby lht  
    Mjölby v  
    Mjölby fastighet  
    Mjöshult gård  
    Mjöshult gård  
    Mjöshult gd  
    Mjöshult gd  
    Mjöshults gård gård  
    Mjöshults kvarn f.d. kvarn  
    Mjösjönäs bs  
    Mjösjönäs bs  
    Mjösjönäs torp  
    Mossebo t  
    Mossebo t.  
    Mosshult ort  
    Mosshult hmd  
    Mosshult gd  
    Mosshult gård  
    Mosshult lht  
    Mosstorpet t  
    Mosshult gård  
    Mosstorpet torp  
    Målen t.  
    Målen torp  
    Målen t  
    Målen bostadsläg.  
    Måstorpet bs.  
    Möckelhult gård  
    Möckelhult gd  
    Möckelhult gd  
    Saknas Saknas  
    Möckelhult gård  
    Möllstad lht  
    Möllstad lht  
    Möreholm avs  
    Möreholm gd  
    Mörhult gård  
    Mörhult t  
    Mörhult gård  
    Mörhult t.  
    Mörhult, Norra t  
    Södra-Mörhult gd  
    Mörtfors by  
    Mörtfors samhälle  
    Mörtfors by  
    Mörtfors by  
    Mörtfors samhälle  
    Mörtfors samhälle  
    Mörtgölen lht  
    Mörtgölen t  
    Mörtgölen v  
    Mörtgölen bostdsläg.  
    Mörtgölen bostadsläg.  
    Mörtgölsnäs t  
    Mörtgölsnäs gd  
    Mörtvik t  
    Mörtvik t.  
    Lilla-Mörtvik t  
    Stora Mörtvik torp  
    Mörtviken t  
    Nabben riven lht  
    Nabben bs.  
    Nain v  
    Nedra-kasarnen lht  
    Norraberg gd  
    Norrborg bostadsläg.  
    Norrbyn hmd  
    Norrbyn hmd  
    Norrbyn gård  
    Norrbyn gd.  
    Norreborg avs  
    Norrhult by  
    Norrhult by  
    Norrhult hmd  
    Norrhult gd  
    Norrhult gd  
    Norrhult hmd  
    Norrhult by  
    Saknas Saknas  
    Saknas Saknas  
    Saknas Saknas  
    Norrhultsby Saknas  
    Norrmalm lht  
    Norrmalm v.  
    Norrmalm bostadsläg.  
    Norrängen hmd  
    Norrängen hmd  
    Norum lht  
    Norum fastighet  
    Norum v  
    Nybo lht  
    Nyborg t  
    Nyborg bs  
    Nyborg v.  
    Nyborg bostadsläg.  
    Nybygget t  
    Nybygget t.  
    Nydal bs  
    Nydal torp  
    Nydal bs  
    Nygård hmd  
    Nygård gd  
    Nyhägn avs  
    Nyhägn lht.  
    Nykulla lht  
    Nykulla v  
    Nykvarn kvarn  
    Nykvarn lht  
    Nykvarn lht.  
    Nykvarn bostadsläg.  
    Nykärr bs.  
    Nykärr bostadsläg.  
    Nykärrstorpet torp  
    Nylund lht  
    Nylund bs.  
    Nylund bostadsläg.  
    Nymåla lht  
    Nymåla lht  
    Nymåla v  
    Nymåla lht  
    Nymåla bostadsläg.  
    Nynäs kyrkoh. bost.  
    Nynäs gård  
    Nynäs bs.  
    Nysäter v  
    Nytomta v.  
    Nytorp ort  
    Nytorp t  
    Nytorp torp  
    Nytorp bs.  
    Nyängen t  
    Nyängen gd  
    Nyängen gård  
    Näset Saknas  
    Nässjön sjö  
    Nästeshult gård  
    Nästeshult gård  
    Nästeshult gård  
    Nästeshult gd  
    Nästeshult by  
    Nästet ort  
    Nästet Saknas  
    Nästet t.  
    Omberg t  
    Omberg bs  
    Omberg lägenhet  
    Oskarsberg v  
    Oskarsborg fastighet  
    Ostklämman bostadsläg.  
    Persborg v.  
    Perslund torp  
    Perstorp t.  
    Perstorp t  
    Perstorp torp  
    Perstorp t.  
    Persvik t.  
    Persvik t  
    Persvik jordbruksläg.  
    Persvik gd.  
    Petersberg t.  
    Petersborg lht  
    Petershäll lht  
    Pettersborg lokalhus  
    Pettershäll lht.  
    Petterslund bs  
    Pilstugan stuga  
    Pilviken lht  
    Pilviken t  
    Pilviken gård  
    Pilviken lht  
    Pilviken fastighet  
    Prästgården Saknas  
    Prästgården Saknas  
    Rakgölsnäs riven lht  
    Rambäcken t.  
    Rambäcken t  
    Rambäcken gård  
    Rambäcken t.  
    Rambäcken gd.  
    Ramsnäs bs  
    Ramsund rivet t  
    Ramsund bs.  
    Ringsbo gård  
    Ringsbo t  
    Ringsbo t  
    Ringsbo gård  
    Risbro t  
    Rosenberg bs  
    Rosenberg v.  
    Rosenborg bs  
    Rosendal lht  
    Rosendal lht  
    Rosendal gård  
    Rosenfors lht  
    Rosenfors lht.  
    Rosenhild v  
    Rosenhill v.  
    Rosenhill bostadsläg.  
    Rosenhill v.  
    Rosenlid t  
    Rosenlid v  
    Rosenlid bostadsläg.  
    Rosenlund lht  
    Rosenlund bs.  
    Rosenlund lht  
    Rosenvik lht  
    Rosenvik lht  
    Rosenvik bs.  
    Rosenvik torp  
    Ruggebo gård  
    Ruggebo gård  
    Ruggebo gd  
    Ruggebo gård  
    Rumhult gård  
    Rumhult gård  
    Rumhult gd  
    Rumhult gård  
    Rumhult gård  
    Ryttartorpet lht  
    Ryttartorpet Saknas  
    Rättarestugan hus  
    Rödja rivet t  
    Rödsle gd  
    Röja bs.  
    Rönnäs t  
    Rönnäs t  
    Rönnäs torp  
    Röret Saknas  
    Rössle hmd  
    Rössle torp  
    Sahult lht  
    Sahult v  
    Sahult fastighet  
    Salem kapell  
    Salem lht  
    Salem lht  
    Salem fastighet  
    Samsvik t.  
    Samsvik t  
    Samsvik lht.  
    Samvik gd  
    Sandbo riven bs  
    Sandbo bs  
    Sandebo v  
    Sandeborg lht  
    Sandeholm hmd  
    Sandeholm gd  
    Sandeholm gård  
    Sandekulla lht.  
    Sandetorp lht  
    Sandhem gd  
    Sandhorvan, Lilla hmd  
    Lilla-Sandhorvan gd  
    Lilla Sandhorvan torp  
    Sandhorvan, Stora hmd  
    Stora-Sandhorvan gd  
    Stora Sandhorvan gård  
    Sandlid lht  
    Sandlid v  
    Sandmon riven lht  
    Sandshult lht  
    Sandshult lht  
    Sandsnäs lht  
    Sandsnäs bs.  
    Sandsnäs bostadsläg.  
    Sandsten by  
    Sandsten hmd  
    Sandsten gd  
    Sandsten samhälle  
    Sandstugan t  
    Sandstugan gd.  
    Sandstugan gård  
    Sandsvik torp  
    Sandvik t.  
    Sandvik t.  
    Sandvik bostadsläg.  
    Sandvik lht.  
    Sandvik, Norra t  
    Sandvik, Södra hmd  
    Sandviken = Sandvik, Södra hmd  
    Simerum lht  
    Simmasbo bs.  
    Sinai lht  
    Sinnerum gd  
    Sinrum = Simerum lht  
    Sjöbacka v.  
    Sjöbacka bostadsläg.  
    Sjöbo riven bs  
    Sjöbo bs  
    Sjödalen v.  
    Sjödalen bostadsläg.  
    Sjögläntan v  
    Sjögläntan bostadsläg.  
    Sjöhaga bostadsläg.  
    Sjöhagen bs  
    Sjöhagen v  
    Sjöhagen bs.  
    Sjölyckan v.  
    Sjönäs lht  
    Sjöstugan lht  
    Sjöstugan t.  
    Sjöstugan t  
    Sjöstugan bs  
    Sjöstugan bostadsläg.  
    Sjöstugan torp  
    Sjöstugan lht.  
    Sjösäter bs.  
    Sjövik lht  
    Sjövik lht  
    Sjöända lht  
    Sjöända bs  
    Skaftekulla lht  
    Skaftakulla bs  
    Skaftbacken samlingslokal  
    Skaftekulla bostadsläg.  
    Skaft ö lht  
    Skaftö lht  
    Skinnshult gård  
    Skinnshult gd  
    Skinnshult jordbruksläg.  
    Skogshaga v  
    Skogshaga bostadsläg.  
    Skogshall v  
    Skogshall bostadsläg.  
    Skogshyddan v.  
    Skogshyddan v.  
    Skogshyddan bostadsläg.  
    Skogshyddan v.  
    Skogsliden v  
    Skolan hus  
    Skolan Saknas  
    Skolan Saknas  
    Skolhuset hus  
    Skolhuset hus  
    Skolhuset lärarebostad  
    Skrikegallen gård  
    Skrikgallen gd  
    Skrikgallen gård?  
    Skyttetorpet t.  
    Skyttorpet t  
    Skälhorva gd  
    Skälhorvan avs  
    Skälshult t  
    Skärhorvan gd  
    Skärhorvan torp  
    Skärshult gd  
    Skärshult gård  
    Skönaro lht  
    Skönaro v.  
    Skönaro bostadsläg.  
    Slakteriet hus  
    Slisshult lht  
    Slisshult lht  
    Slissjönäs bs  
    Slottet bs.  
    Släta bs.  
    Slätemo gård  
    Slätemo gård  
    Slätemo gård  
    Slätemo såg lht  
    Slätgärdet bs.  
    Slätmo hmn  
    Slättfall lht  
    Slättfall v  
    Smedjan Saknas  
    Smedjan smedja  
    Smedlasses lht.  
    Smedserum avs  
    Smedserum lht.  
    Smedsmåla t.  
    Smedsmåla torp  
    Smedsmåla lht.  
    Smedstorp t  
    Smedstorpet lht.  
    Smedstugan lht.  
    Snippen lht  
    Snippen lht.  
    Sofieholm torp  
    Sofieholm gård  
    Sofieholm gd  
    Sofielund lht  
    Sofielund bostadsläg.  
    Sofielund bs.  
    Sofiero lht  
    Sofiero bostadsläg.  
    Sofiero v.  
    Solbacka v  
    Solbacka v  
    Solbacka bostadsläg.  
    Solbacka v.  
    Solbuga v.  
    Solberget riven bs  
    Solberget bs.  
    Solhaga v.  
    Solhem bs  
    Solhem v.  
    Solhem v.  
    Solliden gård  
    Solliden hmd  
    Solliden Saknas  
    Solliden gård  
    Solnebo t.  
    Solstadström lastagepl. och fiskeläge  
    Solstadström lastageplats m.m.  
    Solstadsström samhälle  
    Solstadström lht.  
    Solvalla v.  
    Solvalla v.  
    Solvik v  
    Solvik bostadsläg.  
    Solviken v.  
    Solåkra v.  
    Solängen v  
    Sommarstugan bs.  
    Sparbanken hus  
    Spinneriet industri  
    Spjuthult gård  
    Spjuthult v.  
    Spjuthult gård  
    Spjuthult, Lilla = Spjuthult, Norra t  
    Lilla Spjuthult gård  
    Spjuthult, Norra torp  
    Norra-Spjuthult gd  
    Spjuthult, S. gård  
    Södra-Spjuthult gd  
    Spånga bs  
    Spånga bostadsläg.  
    Spångenäs t  
    Spånganäs t  
    Spångenäs gård  
    Spångstugan avs  
    Spångstugan gd  
    Spångstugan bostadsläg.  
    Stackkärr gd  
    Stakekärr t.  
    Stackkärret t  
    Statarbyggnaden hus  
    Statarestugan hus  
    Station bostadsläg.  
    Stationshuset Saknas  
    Stavsnäs hmd  
    Stavnäs v  
    Stavnäs affär  
    Lilla-Stavnäs v  
    Stenbo lht  
    Stenbäcken avs  
    Stenbäcken bs.  
    Stenbäcken bostadsläg.  
    Stenhaga v  
    Stenhamra v  
    Stenkullen v.  
    Stenkullen gd.  
    Stensbo v.  
    Stensborg lht  
    Stensborg lht  
    Stensborg t  
    Stensborg v  
    Stensborg bostadsläg.  
    Stensborg v.  
    Stensborg v.  
    Stensborg v.  
    Stenserum hmd  
    Stensnäs hmd  
    Stensnäs gd  
    Stensnäs gård  
    Stensö lht  
    Stensö v  
    Stick-kärr torp  
    Stjärneberg Saknas  
    Stjärneberg kronoeg.  
    Stjärneberg gård  
    Stjärneberg gård  
    Stjärneberg gd.  
    Stora-kasarnen lht  
    Storgården gd.  
    Stormbo rivet t  
    Storängen hmd  
    Storängen hmd  
    Storängen gd  
    Storängen hmd  
    Storängen gård  
    Strandbo lht  
    Strandbo v  
    Strandbo fastighet  
    Strömbacken lht  
    Strömgården hmd  
    Strömsbro bs  
    Strömsbro bs.  
    Strömserum gård  
    Strömserum gd  
    Strömserum jordbruksläg.  
    Strömsfors lht  
    Strömsfors lht  
    Strömsfors v.  
    Strömsfors lht  
    Strömsgården lht  
    Strömsnäs t  
    Strömsnäs t  
    Strömsnäs torp  
    Strömstad gård  
    Strömstad hmd  
    Strömstad hmd  
    Strömstad hmd  
    Strömstad gård  
    Strömstorpet t.  
    Strömstugan lht  
    Strömstugan lht.  
    Strömtorpet lht  
    Stäckkärr t.  
    Stämshult by  
    Stämshult by  
    Stämshult, Norra by  
    Norra Stämshult gård  
    Stämshult, Södra by  
    Södra Stämshult gårdar  
    Södra Stämshult gårdar  
    Sundsberg lht  
    Sundsberg fastighet  
    Sundsgården ålderdomshem  
    Sundsholm t  
    Sundsholm v  
    Sundsholm fastighet  
    Sundsnäs lht  
    Sundsnäs fastighet  
    Svartstorp bs.  
    Sveaborg hmd  
    Sveaborg gd  
    Sveaborg gård  
    Svealund bs.  
    Svedarna gd  
    Svedorna gård  
    Svedorna gård  
    Svedstorp bs  
    Svedstorp v  
    Svedstorp bostadsläg.  
    Svingen ort  
    Svingen t  
    Svingen bs  
    Svingen lht.  
    Svärdsbacken hmd  
    Svärdsbacken gd  
    Svärdsbacken gård  
    Sågen lht  
    Sågen bs.  
    Sågen sågverk  
    Sågen-Lebo Saknas  
    Sågkvarnen kvarn  
    Sågkvarnen lht.  
    Sågkvarnstorpet avs  
    Sågstugan bostadsläg.  
    Säter v.  
    Söderbyn hmd.  
    Sörbo bs.  
    Sörbyn gård  
    Sörehage hmd  
    Sörehage hmd  
    Sörehagen gård  
    Sörevik t  
    Sörevik t  
    Sörlid bs  
    Sörlid bs.  
    Sörlid bostadsläg.  
    Tabor lht  
    Tabor v  
    Tabor bostadsläg.  
    Tallbacka v.  
    Tallsäter v  
    Tallsäter bostadsläg.  
    Tegelbacken v.  
    Tegelbruket industri  
    Tegeltorpet lht  
    Tegeltorpet bs  
    Tegeltorpet bostadsläg.  
    Tegelugnen Saknas  
    Tibbhult by  
    Tibbhult by  
    Tibbhult by  
    Tibbhult hmd  
    Tibbhult hmd.  
    Tibbhult hmd.  
    Tibbhults-by del av Hjorted  
    Tidersrum lht  
    Tiderssum v  
    Timmerbo gård  
    Timmertorp gård  
    Timmertorp gd.  
    Timmertorp gård  
    Tobo v.  
    Torsborg lht  
    Torsborg v.  
    Totebo gård  
    Totebo gård  
    Totebo v  
    Totebo v  
    Totebo järnvägsstation  
    Totebo gård Saknas  
    Totebo-Brukshandel v.  
    Totebo-gård storgård  
    Totebo-herrgårdsbyggnaden Saknas  
    Totebo-herrgårdsbyggnaden Saknas  
    Totebo-herrgårdsbyggnaden Saknas  
    Totebo-herrgårdsbyggnaden Saknas  
    Totebo-herrgårdsbyggnaden Saknas  
    Totebo-herrgårdsbyggnaden Saknas  
    [A.-B.] Totebo-industrier Saknas  
    [A.-B.] Totebo-industrier Saknas  
    Totebo-station stationshus  
    Tribbhult by  
    Tribbhult gård  
    Tribbhult by  
    Tribbhult gd  
    Tribbhult gd.  
    Trollenäs v  
    Trotorp t  
    Trotorp bs.  
    Trotorp bostadsläg.  
    Tryckeriet hus  
    Trädgårdsstugan hus  
    Träthult gård  
    Träthult gård  
    Träthult gård  
    Trähults-by by  
    Träthults-by by  
    Träthults-by by  
    Tualem t  
    Tullen lht  
    Tullen lht  
    Tuvan bs.  
    Tuvgölen t  
    Tuvgölen torp  
    Tuvgölen t.  
    Tvättstugan stuga  
    Tyrtorp avs  
    Tyrtorp gd.  
    Tallskammar Saknas  
    Tällshammar kättingssmedja  
    Tällö rivet torp  
    Tällö bs. Saknas  
    Tätvik torp  
    Tätvik gd.  
    Uddatorp bs  
    Uddekvarn kvarn  
    Udden hmd  
    Udden v.  
    Uddetorp rivet t  
    Uddetorp rivet torp  
    Ulriksborg lht  
    Ulriksborg lht  
    Upp-Rumhult lht  
    Upprumhult v  
    Upprumhult v.  
    Upprumhult jordbruksläg.  
    Urtorpet lht  
    Urtorpet jordbrukstorp  
    Urtorpet t  
    Utbyn Saknas  
    Utbynn bs  
    Utbyn bostadsläg.  
    Uveklinten t  
    Uveklinten jordbruksläg.  
    Vacker-plats bs.  
    Vaderum hmd  
    Vaderum gd  
    Vadet hmd  
    Vadhorvan Saknas  
    Vaktstugan hus  
    Vallersborg hmd  
    Vallersborg bs  
    Vallersborg gård  
    Vattensågarna vid Bäckfall sågar  
    Vattensågen såg  
    Vena = Venaholm t  
    Venaholm t  
    Venaholm lht.  
    Vibo lht  
    Vibo avs.  
    Vibo bostadsläg.  
    Viborg hmd  
    Viborg gd  
    Vilan lht  
    Vilan lht  
    Vilan fastighet  
    Vinterrosen bs  
    Virvhult gård  
    Virohult t  
    Virohult gård  
    Virvhult gd  
    Virvhult gård  
    Virvhult torp  
    Virvhult gd.  
    Vitingsnäs bs.  
    Vrå riven bs  
    Vrå båtsmanstorp  
    Vrå soldattorp  
    Vårbacka v.  
    Västanfällan hmd  
    Västansjö hmd  
    Västansjö hmd  
    Västansjö gård  
    Västansjö, L. bs  
    Västantorp hmd  
    Västantorp hmd  
    Västantorp gård  
    Västerbo t.  
    Västerbo rivet t  
    Vesterbo gård  
    Västerbo lht  
    Västerby t  
    Västerdal lht  
    Västerdal v  
    Västerdal bostadsläg.  
    Västerum hmd  
    Västerås lht  
    Västerås v.  
    Västerås jordbruksläg.  
    Västeräng v  
    Västeräng lärarebostad  
    Västra-gården gd.  
    Västrahult riven bs  
    Västralund gård  
    Västralund hmd  
    Västra-Lund gd  
    Västra Lund gård  
    Västrum gd.  
    Växelstation bostadsläg.  
    Ytsjönäs t  
    Ytsjönäs gd  
    Yxenvik gård  
    Yxenvik hmd  
    Yxenvik hmd  
    Yxered by  
    Yxered by  
    Yxered by  
    Yxered by  
    Yxered hmd  
    Yxered hmd.  
    Yxered hmd.  
    Yxered hmd.  
    Yxered by  
    Yxered by  
    Saknas Saknas  
    Saknas Saknas  
    Åbo t  
    Åbo t.  
    Åbro = Strömsbro bs  
    Åbro hmd  
    Åbro hmd.  
    Åbro bostadsläg.  
    Åforsa v  
    Åkerholm avs  
    Åkerholm lht.  
    Åkulla lht  
    Åkulla bs.  
    Åkulla bostadsläg.  
    Ålderdomshemmet hus  
    Ålhult lht  
    Ålhult v  
    Ålhult bostadsläg.  
    Ålhuset ålhus  
    Ålhuset Saknas  
    Åläng gård  
    Åläng gård  
    Årena hmd  
    Årena hmd  
    Årena gård  
    Åselid åker  
    Åselid v  
    Åselid bostadsläg.  
    Åsen = Getterumsås lht  
    Åsen bs  
    Åsen gårdar  
    Åshaga v  
    Åslid lht  
    Åsvik hmd  
    Åsvik gård  
    Åsvik gd.  
    Åvalla v  
    Älvängen smedja  
    Ängen lht  
    Ängen v  
    Ängen v  
    Ängen bostadsläg.  
    Änghagen rivet t  
    Änghult lht  
    Änghult gd  
    Änghult gård  
    Ängkulla v.  
    Ängkullen bostadsläg.  
    Ängnäset t  
    Ängnäset jordbruksläg.  
    Ängnäset lht.  
    Ängstugan lht  
    Ängstugan lht.  
    Ängvalla v  
    Äskekärr eller Stjärneberg, se Stjärneberg Saknas  
    Äskekärr gård  
    Äskhult bs.  
    Äspvik hmd  
    Önskehem fastighet  
    Önskehem lht  
    Önskehem v  
    Örnshult hmd  
    Örnshult gd  
    Örnshult båtmanstorp  
    Örsebohagen t  
    Örsebohagen lht  
    Östankärr bs  
    Östankärr bs.  
    Östankärr bostadsläg.  
    Östantorp gård  
    Östantorp hmd  
    Östantorp gd  
    Östantorp gårdar  
    Östantorp gård  
    Österbo kronoeg.  
    Österbo t  
    Österbo gård  
    Österbo gd  
    Österhult by  
    Österhult by  
    Österhult by  
    Österhult by  
    Österhult gd.  
    Österkullen lht  
    Österkullen bs  
    Österkullen bostadsläg.  
    Östervik lht  
    Östervik lht.  
    Östra-gården gd.  
    Östrahult hmd  
    Östralund lht  
    Östralund lht  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.