ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Vimmerby stad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 145 Naturnamn : 85 Bebyggelsenamn : 208 Naturnamn : 83
Vimmerby stad /Se Amerikahagen skogsmark Förkortningar förteckning Allmänningen mossar (ängar)
Vimmerby stad /Se Björkhaga ägomark Vimmerby stad Allnännings kärr, Wimmerby ägoområde
Vimmerby stad Bodabäcken bäck Vimmerby stad Blåsekulle kulle
Vimmerby stad Bodabäcken bäck Vimmerby stad Bodasjön sjö
Vimmerby stad Bodasjön sjö Vimmerby stad Bodbäcken bäck
Vimmerby stad Bodasjön sjö Vimmerby stad Bondebyvad, jfr Bondebyn vägskäl
Vimmerby stad Bodasjön sjö Vimmerby stad Broängen äng
Vimmerby stad Bodasjön sjö Vimmerby stad Brännhulte backe markområde
Vimmerby stad /Se Borstingen sjö Vimmerby stad Bykällan floe
Vimmerby stad Borstingen sjö Vimmerby stad Bykällan brunn
Vimmerby stad Bykällan källa Vimmerby stad Båtsmansbacken backe
Vimmerby stad Ekmans kärr kärr Vimmerby stad Dammbäck, se Lillå å
Vimmerby stad Ellsons tall tall? Vimmerby stad Dammen, se Korkadamm sjö
Vimmerby stad Fjärdingsskogen, Östra skog Vimmerby stad Dammsgärdet åker
Vimmerby stad /Se Flogen tjärn Vimmerby stad Dansgärdet, se Dammsgärdet åker
Vimmerby stad /Se Getberget berg Vimmerby hankar inbyggarbeteckning Djursdalevägen väg
Vimmerby stad Getryggen skogsmark Vimmerby hankar inbyggarbeteckning Eksjöliden väg
Vimmerby stad Getryggen skogsmark Vimmerby hankar inbyggarbeteckning Floströmsfällerna hage
Vimmerby stad Graphagen ägomark Abexnäs lht Foksa äng
Vimmerby stad Gröne floe terräng Aby lhter Galgebacken backe
Vimmerby stad *Grönen, se Krön sjö Adelöv lht Gjutarebacken backe
Vimmerby stad Grönäng ägomark Adolfsberg lht Gästgivarehagen hage
Vimmerby stad Gubbgölen göl Applekullen lht Gölmossen mosse
Vimmerby stad /Se Gästgivarehagen hage /Se Aspenäset lht Habbergsängen äng
Vimmerby stad Gästgivarehagen terräng Birum lht Hultevägen väg
Vimmerby stad Humpen ägomark Björkhult lht Humpen ägoområde
Vimmerby stad Hägnan åkermark Blomsterhult lht Hänselsängen äng
Vimmerby stad /Se Högerumån å Blåsekulle lht Högelid vägbacke
Vimmerby stad Kampen Saknas Bo lht Högerumån å
Vimmerby stad *Kampen Saknas /Se Bofall lht Hökenäseviken vik
Vimmerby stad Kampen medelt. lekplats /Se Bondebyn Saknas Höknäsekullen höjd
Vimmerby stad Kampen medeltida lekplats /Se Borg gård Kampebacken brant backe
Vimmerby stad /Se *Kindbogatan gata Borgmästarängen jordlägenhet (äng och åkrar) Korkadamm sjö
Vimmerby stad /Se *Klemets källegatan gata Branten, se Birum lht Korkavägen väg
Vimmerby stad *Kollinsgatan gata Brantorp lht Korkån, se Högerumån å
Vimmerby stad Krön sjö Brändehult, se Brännhult gård Kråkenäsan mosse
Vimmerby stad Krönsmon skogsmark Brännhult gård (torp) Krön sjö
Vimmerby stad Krönsmon skogsmark Bäckkullen lht Krönsmon skog
Vimmerby stad Källängen terräng Dagsbo lht Krönsnäsevägen väg
Vimmerby stad Lillån bäck Ed lht Kvarndammen, se Korkadamm sjö
Vimmerby stad *Långgatan, S. gata Ekeby, Lilla lht Källängen äng
Vimmerby stad Maderna ägomark Eksjötorp gård Lillå å
Vimmerby stad /Se Mossebo mosse mosse Ekäng lht Lillån, se Högersumån å
Vimmerby stad /Se Nossen sjö Fagerdal lht Loggärdet åker
Vimmerby stad /Se Nossen sjö Fagerhult lht Lokärret äng
Vimmerby stad *Nosshultebro förr bro Falkens krog, se Fjärdingsmåla gård Lustigkulle kulle
Vimmerby stad Nyhulteäng terräng Fjärdingsmåla gård Löjstan badställe
Vimmerby stad *Nässhultebro, se *Norrhultebro förr bro Fjärdingsskogen ägoområden (stadsdelar) och gård Löjstasängen äng
Vimmerby stad Olsbokärr ägomark Fjärdingsskogen ägoområden (stadsdelar) och gård Maderna, se Allmänningen mossar (ängar)
Vimmerby stad /Se Olsboängen terräng Fredriksborg lht Molyckan åker
Vimmerby stad /Se Oskar II:s gata gata Friden lht Nossen sjö
Vimmerby stad Paskkärren ägomark Fågelhem lht Nybråtet åker
Vimmerby stad Perstorpegöl tjärn Gjutarebacken lht Nåssen, se Nossen sjö
Vimmerby st. Peruketäppan terräng Grindstugan lht Paruketäppan del av skog
Vimmerby stad Prästängen terräng Gropen bs Perstorpe göl sjö
Vimmerby Saknas Sareberg skogsmark Grönbäcken lht Rönnbärsgatan gata
Vimmerby stad Sjumosstegarna åkermark Grönkullen lht Rösjön, se Bodasjön sjö
Vimmerby stad Skvalbäcken bäck Grönlid lht Sareberg berg
Vimmerby stad /Se *Skvalet vattendrag Grönäng lht Sevedegatan gata
Vimmerby stad /Se Snesaren sjö Gustavsberg lht Skjutshagen hage
Vimmerby stad Snesaren sjö Haga lägenheter Skvalet del av Stångån
Vimmerby stad Solnen sjö Hagafällan lht Smejsen förr gölhåla
Vimmerby stad *Starrängen äng Hagstugan, se Ulveberg lht Snessaren sjö
Vimmerby stad Stenkärret kärr Hammarsebo lht Stadeskogen, se Västra skogen skog
Vimmerby stad Storgatan, se Oskar II:s gata gata Hermansborg lht Stampen äng
Vimmerby stad /Se Stångån å Holmen, se Storholmen gård Stockholmsvägen landsväg
Vimmerby stad Stångån å Holmen lht Storgatan gata
Vimmerby stad Stångån å Humpen lht Storholmsvägen väg
Vimmerby stad Stångån å /Se Hägerstad lht Stormossekärren kärr
Vimmerby stad Svartgölen tjärn Hällerum lht Storå, se Stångån å
Vimmerby stad Svenstorpemossarna mosse Högerum lht Stångån å
Vimmerby stad Tjuvekistan skogsmark Höghult lägenheter Svartgölen sjö
Vimmerby stad? Toppestens mosse mosse Hökenäset gård Svinehagen hage
Vimmerby Saknas Torskvarn ägomark Hönan, jfr Tuppen hus Tjuvekistan hage
Vimmerby stad Trekanten skogsmark Idesborg lht Torget torg
Vimmerby stad Trintekulle skogsmark Jutterängen, se Jutterängen jordlägenheter Venerna mossar (ängar)
Vimmerby stad Ulvekärr ägomark Kallersnäs lht Vimmerby kärr, se Allmänningen mossar
Vimmerby stad Venerna ägomark m.m. Kampen gård och lägenheter Vimmerby mader, se Allmänningen mossar (ängar)
Vimmerby stad Venerna ägomark Karinsäng lht Västra skogen skog
Vimmerby stad Vim å /Se Karlsfors lht Åbro bro
Vimmerby stad Vimmerby mader sankmark Karlstorp lht Åbro bro, se Åbro bro
Vimmerby stad Vimmerbymaderna mader /Se Kejsarekullen gårdar Åkebo bro bro
Vimmerby stad Västra skogen skogsmark Klettorp lht Ängkullerna äng
Vimmerby stad Västra skogen skogsmark Koleran, se Gustavsberg lht  
Vimmerby stad Ålegöl göl Korka kvarnar  
Vimmerby stad   Korkaström kvarn  
Vimmerby stad   Korkatorp gård  
Vimmerby stad   Korvsnytet bs  
Vimmerby stad   Kringlebyn, se Vimmerby Saknas  
Vimmerby stad   Kristineberg lht  
Vimmerby stad   Kristineborg lht  
Vimmerby stad   Krogen, se Fjärdingsmåla gård  
Vimmerby stad   Krönsnäs gård  
Vimmerby stad /Se   Krösapickestugan hus  
Vimmerby stad   Kullen lht  
Vimmerby stad   Kulltorp lht  
Vimmerby stad   Kvarnängen lht  
Vimmerby stad   Kålgården lht  
Vimmerby stad   Källerum lht  
Vimmerby stad   Källhagen lht  
Vimmerby stad   Källängen lht  
Vimmerby stad /Se   Landsnäs lhter  
Vimmerby stad   Liljerum lht  
Vimmerby stad   Loarp lht  
Vimmerby stad /Se   Lund lht  
Vimmerby stad   Lyckåsa lht  
Vimmerby stad   Lövstad lht  
Vimmerby stad   Lövåsa lht  
Vimmerby stad   Majbacken lht  
Vimmerby stad   Mallingerum lht  
Vimmerby stad   Malmgraven lht  
Vimmerby stad /Se   Mariælund lht  
Vimmerby stad   Marjanalund lht  
Vimmerby stad   Mossebo lht  
Vimmerby stad   Norra lund lht  
Vimmerby stad   Norra malm kvarter  
Vimmerby stad   Norra tullen f.d. tull  
Vimmerby stad /Se   Norrhult gård o. lhter  
Vimmerby stad   Nyborg lht  
Vimmerby stad /Se   Nyhult lht  
Vimmerby stad /Se   Nylid lht  
Vimmerby stad /Se   Nymåla lht  
Vimmerby stad /Se   Nynäs lht  
Vimmerby stad /Se   Nyttorp lht  
Vimmerby stad /Se   Nöjerum lhter  
Vimmerby stad /Se   Odla lht  
Vimmerby stad /Se   Persnäs lht  
Vimmerby stad /Se   Petersborg lht  
Vimmerby stad /Se   Peterslund lht  
Vimmerby stad /Se   Pluggen bs  
Vimmerby stad /Se   Pottaskestugan hus  
Vimmerby stad /Se   Ringbergskans krog krog  
Vimmerby förvaltningspostkontor /Se   Ringeros lht  
vimmerbybo inbyggarbeteckning   Rosenborg lht  
*Bondebyn Saknas   Rosendal lht  
*Bondeby Saknas   Rosenlund lht  
*Bondeby Saknas   Rostorp lht  
*Bondeby Saknas   Rumhult gårdar  
*Bondebyen gdr   Ryd lht  
Bondeby(n) f.d. by /Se   Rådstugan f.d. rådhus  
Brännhult gd   Rävebacka, se Överrum lht  
Brännhult gd   Samuelstorp lht (gård)  
Bränhult by   Sandbacken kvarter  
*Guerdstorpa gd   Sandstugan lht  
Vimmerby försvunnen by /Se   Segelbäcken lht  
    Segelbäckskärret lht  
    Segerstad lht  
    Sjöbo lht  
    Skogen, se Fjärdingsskogen ägoområde och gård  
    Skulepluggen, se Pluggen bs  
    Skvalet, se Karlsfors lht  
    Skänninge lht  
    Smedserum lht  
    Snesnebo lägenheter  
    Stadsskogen stadsägor  
    Stenbäcken lht  
    Stenbäckskärret lht  
    Stensberg lht  
    Stenshult lht  
    Stensnäs lht  
    Stenstugan lht  
    Storholmen gård  
    Stormossekärret lht  
    Sundbynäs lht  
    Sveaborg lht  
    Svensborg lht  
    Södrabäck lht  
    Södra tullen f.d. tull  
    Tatterestaden, se Vimmerby Saknas  
    Toppesten gård (lht)  
    Toppestenskogen lht  
    Torskvarn lht  
    Trashålet bs  
    Trekanten stadsdel  
    Tuppen hus  
    Tälleberg lht  
    »Täppesten», se Toppesten gård (lht)  
    Ulleviberg, se Ulveberg lht  
    Ulriksdal lht  
    Ulveberg lht  
    Upphem lht  
    Vallby lht  
    Vanstad lht  
    Vendlebo gård (lht)  
    Vendledal lht  
    Vibble lht  
    Vidersborg lht  
    Videslätt lht  
    Vilund lht (bs)  
    Vimmerby bebyggelse  
    Vimmersberg lht  
    Vinglegrind, se Grindstugan lht  
    Vinäs lht  
    Virstad lht  
    Västrahult lhter  
    Västralund lht  
    Västra tullen f.d. tull  
    Åbro bryggeri  
    Åbrotullen, se Västra tullen f.d. tull  
    Åkerholm gård  
    Älåkra kvarn kvarn  
    Ängskärr lht  
    Ängstugan, se Karinsäng lht  
    »Åpplekullen», se Applekullen lht  
    Östraberg bs.  
    Östra tullen f.d. tull  
    Östtorp lht  
    Överrum lht  

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.