ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Frödinge socken : Sevede härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 207 Naturnamn : 349 Bebyggelsenamn : 316 Naturnamn : 215
Frödinge sn Aplekullen ägomark Förkortningar förteckning Baggeholmen holme
Frödinge sn Asphultet ägomark Frödinge sn Barngölen sjö
Frödinge by o. sn Augustenborg ägomark Frödinge sn Bastgärdet åker
Frödinge sn Badstukärret ägomark Frödinge socken Blägdasjön sjö
Frödinge sn Baggeholmen ö Frödinge sn Bodasjön sjö
Frödinge sn Barngölen tjärn Frödinge agnar sockenbonamn Borsholmarna holmar
Frödinge socken Berget ägomark Frödinge agnar(?) inbyggarbeteckning? Borstingen sjö
Frödinge sn Bergkärret ägomark Frödinge agnar inbyggarbeteckning Brantestadgölen sjö
Frödinge sn Bjälebo terräng Frödinge agnklippare inbyggarbeteckning Bredgöl göl
Frödinge sn Björkelid ägomark Alsta by Brits udde udde
Frödinge sn Björkelid skogsmark Alsta by Brotallegölen sjö
Frödinge sn Björnlid ägomark och terräng Applekullen riven bs Bunkeberg berg
Frödinge sn Blekersvad sumpmark Berget lht Byfjärden fjärd
Frödinge sn Blägdasjön sjö Björkelid lht Bygatan väg
Frödinge sn Blägdesjön sjö Björnlid lht Bysjön sjö
Frödinge sn Blägdesjön sjö Blomsterhult lht Byö ö
Frödinge sn Blägdesjön sjö Blägda gård Bälgnäset udde
Frödinge sn Blägdesjön sjö /Se Blägda by Dalen åker
Frödinge sn Blägdesjön sjö /Se Blägda järnvägsstation Dammarna mossar
Frödinge sn Blägelen sjö Blägda by Dammgölen göl
Frödinge sn Borstingen sjö Boda by Dammskogen skog
Frödinge sn Borstingen sjö Boda by Dansareberget berg
Frödinge sn Borstingen sjö /Se Borstingshult utjord Dansberget holme
Frödinge sn Boösundet sund Brantebäck t Drabosundet sund
Frödinge sn Brantestad triangelpunkt Brantestad by Fallyckan åker
Frödinge sn Bredbo terräng Brantestad by Fjärdö ö
Frödinge sn Bredgölen göl Bredbo t Fjärdö öar
Frödinge Saknas Brofallegölen tjärn Brofall by Funningen sjö
Frödinge sn Brokärret ägomark Brofall by Fågelnäsegölen sjö
Frödinge sn Brokärret åkermark Brofallstorp lht Fårhagen hage
Frödinge sn Brokärrsmossen ägomark Bromåla t Fårhusgärdet åker
Frödinge sn Brånhagen terräng Brotorpet soldattorp Fårhålet vik
Frödinge sn Bråtkärret ägomark Brotorpet soldattorp Fängboån å
Frödinge sn Bränneblägda bäck bäck Brunnsvik lht Förö ö
Frödinge sn Brännkärret ägomark Brunnsvik lht Galgeför väg
Frödinge sn Bysjön sjö Bygget hmd Getpinan udde
Frödinge sn Byö ö Bångstugan hus Grindeln sjö
Frödinge sn Båthusmossen ägomark Böljerum lht Grytklabbarna holmar
Frödinge sn Bälgnäset udde Dalen gård Grytviken vik
Frödinge sn /Se Bördslehorvorna ägomark Dalen hmd Gränesjön sjö
Frödinge sn Börsholmarna öar Drabo t Gröne holme holme
Frödinge sn /Se Dalhagen betesmark Eckerum lht Gröne udden udde
Frödinge sn /Se Dalkärret åkermark Ekhult gård Grönudde udde
Frödinge sn /Se Dalängen åkermark Ekhult hemman Gröpleån bäck
Alsta by Djupbäcken ägomark Elmeklo by Gästgivarna stenar
Alsta (förr Skråphem) by Djupedalen terräng Elmenabben kyrkoherdeboställe Göldiket dike
Alstad by Djurgölen göl Flohult soldattorp Gölen göl
Alstad by *Djursdalavägen landsväg Flugenäs by Hagfjärden fjärd
»bleideffiel» gd /Se Drabo terräng Flugenäs by Haggölen sjö
Blägda Saknas Drabosundet vik Friden t Hallaberget holme
?Blägda by Dragsö f.d. ö Frödinge by Haresten sten
Blägda samh. /Se Drängen terräng? Frödinge by Hjortudden udde
Blägda gård /Se Ekkullen höjd Frödingehult by Holmsängen åker
Blägda by /Se Ekornsundet sund Frödingehult by Horsängen äng
Blägda gd /Se Ekängen betesmark Fröjden t Horsängsberget berg
Boda by Falkmossen ägomark Frösta lht Hoviken vik
Boda by Farfars hatt holme Fågelhem lht Hultö ö
Brantestad by Fjädermossen mosse Fågelnäset hmd Hyndan klabbar
Brantestad by Fjärdö Lilla ö Glädjen lht Hällebäcken bäck
Brantestad by Fjärdö Lilla ö Godhult soldattorp Hällerumesjön sjö
Brantestad by Fjärdö Lilla holme Gransemåla t el. bs Hälleviken vik
Brantestad by Fjärdö Stora ö Grinden bs Hästö ö
Brantestad by Fjärdö Stora ö Grinderum, Västra by Hästösundet sund
Brantestad by Fjärdön ö Grinderum, Östra by Hästösviken vik
Brantestad hg Flohult ägomark Grinderum by Högalundgöl sjö
Brantestad by Flyviken vik Grindstugan bs Högebrogölen sjö
?Brantestad by Flyviken vik Gräshagen lht Jungsmossen halvö
Brantestad by Friden ägomark? Grönhult t Kapitalet göl
Brantestad by /Se Friden ägomark Grönkullen t Karl-Fredriksbacken vägbacke
Brantestad by /Se Fröjden ägomark Grönlid t Kattgöl göl
Brantestad by /Se Funningen sjö Grönskogen lht Kilen sjö
Brantestad by /Se Fågelmossen ägomark Grönskogen hmd Koffle göl sjö
Brofall by Fårhålet vik Gunnebo t Kofflemossar vildmosse och odling
Brofall by Förö ö Grönäng t Koffleö kulle
*Dronobol beb. Gagnlösa ägomark Gröple lht Kofoteviken vik
Elmenabben gd Galtholmen holme Gunnekulla gård Kohagen åker
*Falkakulla Saknas Getebergskärret kärr Gunnekulla by Kohagsmossen åker
Flugenäs by Getingehagen terräng Gölstugan lht Koppetorpe göl sjö
Flugenäs by Getpinan ägomark Hagalund t Koppetorpevrången sjö
Flugenäs by Gransebo terräng Hagen lht Koppmossen mosse
Frödinge by Grims mosse ägomark Hagen lht Koppmosseviken vik
Frödinge by Grindeln sjö Halltorp lht Korssundet sund
Frödinge by Grindeln sjö Hanshult t Korssundsholmarna holmar
Frödinge by Grindeln sjö Harbergen t Koudden udde
Frödinge kyrkby Grindeln sjö Herrehorva f.d. husartorp Krabbviken vik
Frödinge by Grindeln sjö /Se Hjortkullen t Kreudden udde
Frödinge gd /Se Grindeln sjö /Se Holmen lht Krokebäck bäck
Frödinge by o. sn /Se Grindeln sjö /Se Holmen bs Kråkudden udde
Frödinge by o. sn /Se Gränsemåla terräng Hulten t Kräkelholmen holme
Frödinge kyrka k:a Gräshagen äng Hulthem hmd Kullerö holme
Frödinge poststation /Se Grävlingsudden udde Hålbäckshult by Kullgärdet åker
Frödingehult by Grönakärr ägomark Hållbäckshult by Kullö holme
Frödingehult by Gröndal betesmark Hållbäckshulte kvarn kvarn Kvarnkärr åker
Frödingehult by Grönkullen kulle? Hägerstad lht Kyrkviken vik
Frödingehult by Gröpplesand strandterräng Hällen bs Kyrkvägen väg
Frödingehult by Gröppleån bäck Höckerum lht Kålbottenslyckan åker
Frödingehult by Gröppleån å Höckhult t Källspeta holme
Frödingehult by Gröppleån å Högebro lht Kärnglyckan åker
Frödingehult by Gubbhagen terräng Högerum lht Lagårdsgärdet åker
Frödingehult by Gubbhuvudet holme Höghult by Leran åker
Frödingehult by Gubbkärret ägomark Höghult by Lerbacken vägbacke
Frödingehult by Guldgruvan ägomark Högmålen lht Lergatan väg
Frödingehult by Gundla kärr? Högmålen lht Lerviken vik
Frödingehult by Gunnekulla triangelpunkt Höjden t Lille hagen hage
Frödingehult by Gäddgölen tjärn Ingatorp hemman Lillsjön sjö
Frödingehult by Gällers äng ägomark Ingridstorp hemman Lillö ö
Frödingehult by Gästgivarna holmar Karlshamn t Lillö, Slätts ö
Frödingehult by Gästgivarna stenar /Se Kilen t Lindhultegölen sjö
Frödingehult gd /Se Gölmossen åkermark Kilen lht Lindkullebacken vägbacke
Frödingehult by /Se Gölängen betesmark Kilevad soldattorp Ljusesten sten
Frödingehult by /Se Haggölen tjärn Klocketorp lht Ljusgöl sjö
Frödingehult by /Se Haglyckan ägomark Knarrkullen t Lommedals göl se Lommegölen Saknas
Frödingehult by /Se Hanshult ägomark Koppetorp by Lommegölen eller Lommedals göl göl
*Frödingered Saknas Harberga terräng Koppetorp by Lundskullen höjd
»frødunggulthe» se Frödingehult by Herrehorvan åkermark Kransemåla t el. bs Långa lycka åker
Fågelhem gd /Se Holkemossen ägomark Krogsfall by Långklabben holme
Grinderum by Holmkullen kulle Krogsfall by Långnäset udde
Grinderum by Hultö del av ö Krogsfall by Långnäseudden udde
Grinderum by /Se Hultö ö Kulla by Långvikegöl sjö
Grinderum by /Se Hyddan ägomark Kullen hmd Malmhultegölen sjö
Grinderum by /Se Hyndan Stora ö Kulltorp lht Malmingen sjö
Gunnekulla gd Hålbäckshult triangelpunkt Kvarnen lht Mellangärdet åker
Gunnekulla by Hålängskärret ägomark Kvarnnäs riven lht Morkullegölen sjö
Gunnekulla gård *Hällebro bro Kyrkotomta utjord Munsgöl göl
Gunnekulla gård Hällerumsmossen åkermark Källehorva lht Munsgöludden udde
Gunnekulla gd Hälleviken vik Källehult lht Mylingsgrinden grind
Gunnakulla gd Hällån å Källhagen lht Myrholmen holme
Gunnekulla by Hästö ö Lahorva soldattorp Månviken vik
Gunnekulla g. Hästösundet sund Larum lht Märholmen holme
Gunnekulla gd /Se Höckhult åkermark Lidhem hmd Mörke hål vik
Gunnekulla by /Se *Högebro bro Lidhult soldattorp Nissemajsesgöl sjö
Hägerum gd *Högebro backe höjd Lidhult lht Norrmo skog
Hägerum gd Högebrogölen tjärn Liljerum lht Norrmoänden sjö
Krogsfall by Högmålen skogsmark Lindesnäs lht Nynn sjö
Kroxfall Saknas Höjden terräng Lindhult by Nyodlingen åker
Larum lht /Se Ingridskärr ägomark Lindhult by Nyserume bäck bäck
Lindhult by Järnbergsmossen mosse Lindkulla husartorp Nättlebråtarna skog- och åkermark
?Lindhult by Kalvkärr ägomark Lindsbo lht Oxehagen hage
Lindhult by Kapitalet tjärn Lindsborg lht Oxhagen åker
Lindhult by Kilen sjö Ljungnäset t Perstorpegöl sjö
Lindhult by Kilen sjö /Se Lommedal hemman Pilgrytet holme
?Lindhult by Kilgölen tjärn Lysningskullen gård Piludden udde
Långbrössle by Kilhagen skogsområde Lysningskullen by Pissebäck bäck
Långbrötste by Klockarängen ägomark Långbrötsle by Pissebäcksviken vik
Långbrössle by Klon ägomark Långebrötsla by Pråmbäcken bäck
Långbrötsle by Koffle göl tjärn Långbrössle by Pukehäll udde
Långbrössle by /Se Kofflemossen ägomark Långebro lht Putten sjö
Långvik (numera Stjärnevik) gd Kohagsmossen ägomark Långvik by Rallbolyckerna åkrar
Långvik (numera Stjärnevik) by Kohagsmossen mosse Långvik by Risgöl sjö
Långvik (numera Stjärnevik) gd Koppemossen ägomark Långvik, se Stjärnevik gd Råbocksundet sund
Långvik (nu Stjärnevik) by Koudden udde Långvikstorp by Räveberg berg
Långvik gd Krokigbäck skogsmark Lårtorpet lht Rösj[ön] sjö
Möckelhult gd Kräkleholmen holme Löten lht Röttsla damm sjö
Möckelhult Saknas Kullerö ö Lövkullen lht Skaftgöl sjö
Möckelhult gd Kullgärdet ägomark Lövkullen t Skenävegöl sjö
Möckelhult gd Kullåkern ägomark Lövsveden lht Skinnfälle göl göl
Möckelhult gd /Se Kullö ö Lövsätre lht Skogsgöl göl
Nyen by /Se Kullösundet sund Magdaholm t Skogsgölen göl
Nyserum by /Se Kvarnhagen terräng Malmgraven riven bs Skruvhultegölen sjö
Nyserum by /Se Kvarnkärr ägomark Malmhult t Slätgölen sjö
Nyshult by Kvarnkärret ägomark Mellangården del av by Solfallegölen sjö
Nyshult by Kvarnkärret ägomark Mon riven lht Speltmon skog
Nyshult by Kvarnmossen åkermark Morkullen t Stenholmen holme
Nyshult by Kyrkkärret ägomark Mostugan lht Stjärnevikbäcken bäck
Nyshult Saknas Kyrkviken vik Möckelhult gård Stjärnevikeån å
Nyshult by Kållkärr ägomark Möckelhult hemman Stjärnevikgölen sjö
Nyshult by Kållkärr ägomark Mörhult t Store stycket åker
Nyshult by Källspetan ö Ner-Stjärnevik del av Stjärnevik Storö, Nyshulte ö
Nyshult Saknas Ladhorvan ägomark Newyork torp Storö, Slätts ö
Nyshult by Larsboåkern åkermark Nilseryd t Strömmingsholmen holme
Nyshult by /Se Lerkärr ägomark Norrbyn del av by Stumpebo damm sjö
Nyshult by /Se Lerkärr kärr? Norrbyn bydel Sundsklabben holme
Olstorp f.d. torp? Lermossen åkermark Norrbyn del av Solhult Svartgölen sjö
*Pinnabergstorp Saknas Lermossen ägomark Norrhult riven bs Svartviken vik
Rössle by Lerorna ägomark Norrhult lht Svenpersalandet åker
Rössle by Lerviken vik Nyborg lht Söre hage hage
Rössle by *Lidhemsvägen landsväg Nybygget hmd Talsebogölen sjö
S:ta Birgittas altare Saknas Lidhultsängen skogsmark Nybygget t Tikeskär holme
Sjundhult by /Se Lillgölen tjärn Nygård hmd Tillingsö ö
Skråphem by Lillhorvan ägomark Nyhagen t Tjurmossen mosse
Skråphem (nu Alsta) by Lillsjöholmen udde Nylund t Togöl sjö
Skråphem, (numera Alsta) by Lillsjön sjö Nymåla t Torsnäseberg udde
Skråphem (numera Alsta) by Lillängen mosse Nymåla hmd Transjö sjö
Skråphem g. Lillö ö Nyserum by Trehäll holme
Skråphem (nuv. Alsta) by Lillö ö Nyserum by Trossbänken åker
Skråphem (nu Alsta) by Linnekullemossen mosse Nyshult by Trycket förr t.
Skråphem (nu Alsta) by Ljunghagen betesmark Nyshult by Tryckgölen göl
Skråphem, (numera Alsta) by Ljungmossen udde Nyskogen lht Trätgrytet udde
Skråphem (numera Alsta) by Ljusesten holme Nyttorp t Tvättgöl göl
Skråphem (numera Alsta) by Ljusgöl göl Nästegården hmd Ugglebäcken bäck
Skråphem el. Alsta by Ljusgöl göl Nättlebråte stad lhtr Vadviken vik
Skråphem (numera Alsta) by Ljusgölen tjärn Palma t Veneholmån å
Skråphem (numera Alsta) by Lomgöl göl Perstorp lht Venån å
Skråphem (numera Alsta) by Lomgöl tjärn Petersborg lht Vissebro bro
Skråphem (numera Alsta) by Lommelidskullen kulle Pissebäck t Vissebäck bäck
Släta by *Lundsberget berg Prästgården boställe Vrångatorpevrången sjö
Släta by Lundskullen berg Rallebo lht Vrången sjöar
Släta by /Se Lundskullen skogshöjd Rosenlund t Västra gärde åker
Solhult by Lustigkulle åkermark Ryggåsen hemman Västre hage hage
Stjärnevik gd Lygnehäll holme Rössle gd Västrahultgölen göl
Stjärnevik by Länsmanssundet sund Rötsla by Västre löt åker
Stjärnevik gd /Se Lövsveden skogsområde Rötsla kvarn kvarn Yxern sjö
Svartingstorp gårdar /Se Lövsvedsmossen åkermark Sandbäcken lht Yxern sjö
Uggletorp by Malmgraven terräng Sandhorva lht Yxern sjö
Västrahult f.d. torp? Malmhullegölen tjärn Sandhorvan hmd Ålkärren åkrar
?Ödestorp Saknas Malmingen sjö Sandmon lht Åmossarna åker
Ödestorp by Malmingen sjö Sandslätt lht Åsviken vik
  Malmingen sjö /Se Sandstugan lht Åviken vik
  Malmingen sjö /Se Sandstugan riven bs Ålekärrsviken vik
  Malmingsmon skogsmark Sjundhult by Ängstugegölen sjö
  Marsebo terräng Sjundhult by Ängtorpån å
  Mellanskogen skogsmark Sjöbo t Ängviken vik
  Millkärret ägomark Sjöhorva lht Äspgrundet grund
  Mogöl tjärn Sjöliden lht Äspudden udde
  Myrholmen holme Sjötomta lht Ön holme
  Månviken ägomark Sjövik lht  
  Märholmen ö Skattegården gård  
  New York ägomark Sked-Joans lht  
  Norremo skogsmark Skenäs lht  
  Nyckelmossen ägomark Skeshult t  
  Nyen sjö /Se Skinnfällen gård  
  Nyhorvan skogsmark Skinnfällen hemman  
  Nykärret åkermark Skruvhult lht  
  Nylund ägomark Skräphem by  
  Nyn sjö Skälshult hmd  
  Nyn sjö Släta by  
  Nyn sjö Släta by  
  Nyn sjö Slättfall t  
  Nysegöl tjärn Smedstorpet hmd  
  Nättlebråtarna skogsmark Soltall t  
  Oxekärr ägomark Solhult by  
  Pigan terräng? Solhult by  
  Prästkärret kärr Solsbo lht  
  Rallekärret åkermark Speltmon hmd  
  Rosendal betesmark Spångebo t  
  Rudgöl Lilla tjärn Stabo hmd  
  Rudgöl Stora tjärn Stenholmen lht  
  Råbocken udde Stenshult t  
  Rävkärr ägomark Stensnäs lht  
  Rödkärr ägomark Stjärna t  
  Rökemossen terräng Stjärneberg t  
  Rössledamm tjärn Stjärnevik gd  
  Rössledamm tjärn Stjärnevik by  
  Samuelskärr åkermark Stjärnevik by  
  Sandlid terräng Stjärnfall lht  
  Sandstugan ägomark Stolpen lht  
  Sandåsa ägomark Storhultet hmd  
  Sjömossen ägomark Strömsta lht  
  Sjönäs terräng Stutebo ort  
  Skallängen ägomark Stutebo hmd  
  Skallängen ägomark Stålhem t  
  Skarkärret ägomark Stålhult hmd  
  Skarkärret ägomark Sundsholm lht  
  Skattegårdskullen triangelpunkt Svartingstorp by  
  Skinnfällegölen tjärn Svartingstorp by  
  Skrokärr ägomark Svederna lht  
  Skruvhult ägomark och terräng Svenshult t  
  Skräddaremossen mosse Sågen t  
  Skälekärr ägomark Säflod gd  
  Skälsgrind grind? Sävflod by  
  Skärskälla åkermark Säfflod by  
  Snokebogöl göl Söderhult lht  
  Solfall ägomark Södralund t  
  Sopesten terräng Sönnerhult lht  
  Spethagen terräng Sörbyn del av by  
  Spiltmossen mosse Sörbyn bydel  
  Stakviken vik Sörbyn del av byn  
  Stenholmen ö Söre hage hmd  
  Stenholmen ö Söderhage ort  
  Sten lids udden udde Sörehage hmd  
  Stjärnan terräng Talja t  
  Stjärnefallshagen terräng Talsebo hmd  
  Stjärnevikgölen göl Tofsholmen bs  
  Stjärnevikgölen tjärn Torpet sold.torp  
  Stjärnhagen skogsmark Transjö lht  
  Stora kullen skogsmark Trösten t  
  Storängen betesmark Tyrtorp gård  
  Storängen ägomark Tyretorp by  
  Storängen ägomark Uggletorp by  
  Storö ö Uggletorp by  
  Storö ö Uppegården gård  
  Storö ö Upp- Stjärnevik del av bebyggelse  
  Strömmingsholmen, Lilla holme Vanstad lht  
  Strömmingsholmen udde Vashult t  
  Stumpebo damm tjärn Vasketorp gård  
  *Stumpebro bro Vasketorp hemman  
  Sundsgryt holme Veneholm lht  
  Svartgölen tjärn Vibo lht  
  Svartgölen tjärn Vibråten lht  
  Svartkärrsmon skog Värnamo t  
  Svartviken vik Västantorp lht  
  Svinkulleängen terräng Västerbyn bebyggelse  
  Säby åkermark Västrahult hmd  
  Sörängen ägomark Yxern järnvägsstation  
  Tallsebogölen tjärn Åby hmd  
  Tallsebogölen göl Ågrenestugan bs  
  Tallsebogölen göl Åkroken t  
  Tikeskär holme Älkulla lht  
  Tillingsö ö Älmeklo gdar  
  Tjurmossen åkermark Älmeklo by  
  Tjurmossen mosse Älmenabben gd  
  Torvåsberget skogsmark Ängen lht  
  Togöl tjärn Änghult t  
  Tranmossarna ägomark Ängkulla lht  
  Tranmossekärr ägomark Ängstugan lht  
  Trehäll holmar Ängtorpet t  
  Trossbänken ägomark Äsphulten rivet torp  
  Träthult terräng Ödestorp by  
  Tubbeberget skogsmark Ödestorp by  
  Tubbebergsmossen ägomark Östantorp lht  
  Uddhagen udde Östantorp soldattorp  
  Ugglekärr ägomark Österbyn bebyggelse  
  Vackravik vik Östrahult hmd  
  Vadsbro bro Östrahult lht  
  Vadshult ägomark Östrahult hmd  
  Vadängen åkermark Östramo hmd  
  Venarna ägomark    
  Venån å    
  *Viboängsbro bro    
  Vibråteviken vik    
  Vilund skogsmark    
  Vissebro bro /Se    
  Vissebäck bäck /Se    
  Vrången Lilla sjö    
  Vrången Stora sjö    
  *Våthälls skäl gränsmärke    
  Våtängen ägomark    
  Värnamo ägomark    
  Västbotorpåkern ägomark    
  Västrahultgölen göl    
  Yxekärr ägomark    
  Yxern sjö    
  Yxern sjö    
  Yxern sjö    
  Yxern sjö    
  Yxern sjö    
  Yxern sjö    
  Yxern sjö    
  Yxern sjö /Se    
  Yxern sjö /Se    
  Yxern sjö /Se    
  Yxern sjö /Se    
  Yxern sjö /Se    
  Åshagen skogsmark    
  Åskhorvan ägomark    
  Åsmossen ägomark    
  Ålekärrsviken vik    
  Ängstugegölen tjärn    
  Äskekärr kärr    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.