ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Västrums socken : Södra Tjusts härad : Kalmar län

Arkivkort med dubbelsidig information

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : Naturnamn : 120 Bebyggelsenamn : Naturnamn :
  Betesholmarna holmar    
  Betsholmen, St. holme    
  *Björkeskär holme    
  Blekskären holmar    
  *Blåbärsholmen holme    
  *Bockholmar, Små holmar    
  Bockholmarna holmar /Se    
  Bockholmarna holmar    
  *Bondholm holme    
  Boskären holmar    
  Boskären holmar    
  *Brännholm holme    
  Bussan holme    
  *Bussdjupet fjärd    
  *Bussklabbar holmar    
  *Bussnäs, resp. *Busnäs udde    
  Busstenar grund    
  *Bältsholmarna holmar    
  Bänksten holme eller grund    
  *Börsöskären holmar    
  *Ekholmarna holmar    
  *Fiskholmen holme    
  *Flatholm, N. holme /Se    
  *Flatholm, St. o. L. holmar    
  *Flatholmar holmar    
  *Fravenberg föremål    
  *Furuskär holme    
  *Fårskär holme    
  Fänglösarna holmar    
  Förö (resp. Förön, St.) ö    
  *Förösundet sund    
  *Groslaskär holme    
  Grundsrodderna holmar    
  *Gräsklabben holme    
  Gräsklabben holme    
  *Grönsund sund    
  *Gåskär holme    
  Hamnholmen holme    
  Hamnklabben holme    
  Henriksnäs halvö    
  Hornsgrundet grund    
  *Hultö hällar holmar    
  *Härskär holme    
  *Hästholmar holmar    
  *Höghalleshällen holme    
  Idö Bänkar grund o. holmar    
  Idö Bänkar holmar    
  *Idögattet farled    
  *Idö klabb holme    
  Idösundet sund    
  *Jungfruholmen numera möjl. del av udde    
  *Karten, N. o. S. holmar    
  *Karten, St. o. L. holmar    
  *Karthällen holme    
  *Kjälmnö hällar holmar    
  Klippingarna holmar    
  *Klippingsgrund grund    
  *Klubbshuvud synbarl. udde    
  *Klåvhällarna holmar    
  *Klämrumpa holme    
  *Kogsholmar holmar    
  *Krokskär holme    
  *Krokskär holme    
  *Kråkan, L. holme    
  Kungsholmarna, Y. holmar    
  *Kärhäll holme    
  *Labbskär holme    
  *Lekskärs karter holmar    
  *Likskären holmar    
  Lindödjupet vik    
  Ljusklabben holme    
  *Långholmen holme    
  *Långhällarna holmar    
  *Långskär holme    
  Långö ö    
  Lökholmen holme    
  Lökholmen, L. holme    
  *Mansholmen holme    
  *Mussehall holme    
  *Musse- eller *Mösse-klant holme    
  *Måsholmar holmar    
  *Måsklabbar holmar    
  *Mörkholm holme    
  *Narviksholm holme    
  *Nås-(ev. Näs-)skärshäll holme    
  »Oxenäs udde    
  Parolegrund grund    
  *Pärlholmen holme    
  *Run(d)hällar holmar eller grund    
  *Run(d)klabben holme    
  *Räven holme    
  *Röekarten holme    
  *Rövarhällen, St. holme    
  Rövarskären holmar    
  *Simpholmarna holmar    
  *Skjortö örar numera synbarl. en holme    
  »Skomakareklabben holme eller grund    
  Skåtklabben, resp. Skålklabben holme    
  *Skälösund sund    
  *Skärsklabb holme eller grund    
  *Spårsund sund    
  Spårösund sund    
  Stomsön ö    
  *Storgrundet grund    
  *Storhäll holme    
  Stångskärs karten holme    
  Tynesholmarna holmar    
  Tängsholmar holmar    
  Uven holme    
  *Uvön holme    
  *Vistingsklabben holme    
  *Vistingsö, L. holme    
  *Vituddsskär holme    
  Värkebäcksviken vik    
  *Västerbo numera trol. udde    
  Älgsbådarna holmar    
  *Äspholmar holmar eller del av udde    
  Ästholmen holme    
  Örskär holmar    
  Örö ö    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.