ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Södra Vi socken : Sevede härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 307 Naturnamn : 986 Bebyggelsenamn : 716 Naturnamn : 889
Vi, Södra sn Abborregölen göl Lantmäterihandlingar förteckning Nummerförteckning förteckning
Vi, Södra sn Abborregölen göl Lantmäterihandlingar förteckning Abborregölen göl
Vi, Södra sn Abborregölen göl Förteckning förteckning Abborregölen sjö
Södra Vi sn Abborregölen göl Nummerförteckning förteckning Abborregölen, se Örsbogölen göl
Södra Vi sn Abborregölen göl Nummerförteckning förteckning Andgölen sjö
Södra Vi sn Abborregölen göl Nummerförteckning förteckning Ankebacken åker
Södra Vi sn Alefällan terräng Nummerförteckning förteckning Annelund åker
Vi, Södra sn Alfällekärret skogsmark Nummerförteckning förteckning Arshålet, se Rumhultelyckan Saknas
Vi, Södra sn Alviken vik Nummerförteckning förteckning Askehål åker
Vi, Södra sn Alviken vik Nummerförteckning förteckning Askungen äng
Södra Vi sn Anderse terräng Nummerförteckning förteckning Askungsberget berg
Södra Vi sn Anderskärr kärr Nummerförteckning förteckning Asmossen skogsområde
Vi, Södra sn /Se Anderskärr kärr Nummerförteckning förteckning Axelsängen ängsmark
Vi, Södra sn Andgölen göl Nummerförteckning förteckning Backlyckan åker
Vi,Södra sn Andgölen göl Nummerförteckning förteckning Backåkern åker
Vi, Södra sn /Se Appeltorpet terräng Nummerförteckning förteckning Badberget berg
Vi, Södra sn Askungen terräng Nummerförteckning förteckning Barngöl, jfr Gölerna sjö
Vi, Södra sn Askungen terräng Nummerförteckning förteckning Bastbiten hagmark
Vi, Södra sn Askungsberget berg Nummerförteckning förteckning Bastegärdet åker
Vi, Södra sn Askungsberget berg Nummerförteckning förteckning Bastegölen sjö
Vi, Södra sn *Aspepålen gränsmärke Nummerförteckning förteckning Bastlyckan åker
Södra Vi sn *Aspepålen trol. gränsmärke Nummerförteckning förteckning Bastlyckan åker
Vi, Södra sn *Aspepålen gränsmärke Nummerförteckning förteckning Bastulyckan åker
Vi, Södra sn Aspudden udde Nummerförteckning förteckning Bastängen ängsmark
Södra Vi sn Baggekullen ägomark Vi, Södra sn Berggölen göl
Vi, Södra sn Bastegölen göl Södra Vi, se Vi , Södra sn Bergegölen, se Skruva sjö
Vi, Södra sn Bastegölen göl Södra Vi socken Berghagen beteshaga
Södra Vi sn? Bastegölen göl Södra Vi socken Berghagsåkern åker
Södra Vi sn Bastviken ägomark Näshultaren inbyggarteckning Berglyckan åker
Vi, Södra sn Bengtsängen ägomark Oxehagarena inbyggarteckning Björkhultebäcken bäck
Södra Vi sn Berggölen, Lilla göl Skärsta(dar)na inbyggarteckning Björkhultekullen berg
Vi, Södra sn Berggölen, Lilla göl Södra Vi män inbyggarbeteckning Björkkullen f.d. kulle
Södra Vi sn Berggölen, Stora tjärn Södra vi män inbyggarbeteckning Björkön, se Kalvö ö
Södra Vi sn Berggölen, Stora göl Vi hanker inbyggarteckning Blåbärskullen kulle
Södra Vi sn Berggölen, Södra göl Västrummarna inbyggarteckning Blängesten hög punkt
Vi, Södra sn *Berggölsten gränsmärke Åstugerna inbyggarteckning Bockberget berg
Vi, Södra sn Bistocksmossarna mossar Alingsnäs lht Bockegöl, se Bocksjögölen sjö
Södra Vi sn Björkemossen mosse Andersbo riven lht Bockhagen hage
Vi, Södra sn Björkeryd ägomark Andersbo t Bocksjögölen sjö
Södra Vi sn Björkeryd ägomark Andersbo f.d. torp Bocksjön sjö
Vi, Södra sn Björkhultakullen triangelpunkt Anna Lund, se Hagen torp Bockudden udde
Södra Vi sn Björkhultakullen triangelpunkt Aspudden lht Bockudden udde
Vi, Södra sn Björkhultebäcken bäck Back hmd Bockudden udde
Södra Vi sn Björkhultebäcken bäck Back gd Bockö ö
Vi, Södra sn *Bjönebro, se Björnebro bro Backen hmd Bodgärdet åker
Vi, Södra sn *Björkö ö Bastan skjul Bodlyckan åker
Vi, S. sn *Björkö ö Becksmällan lht Bofallekärret kärr
Södra Vi sn *Björnebro bro Becksmällan, se Nyborg Saknas Bomanslyckan åker
Vi, Södra sn Björnhultet skogsmark Berge bs Bomålagölen, se Lommegölen sjö
Södra Vi sn Björnkärr ägomark Berget, se Fågelberget lht Bortgärdet åker
Vi, Södra sn Björnkärret ägomark Berkhorvan lht Bosandkärret mossåker
Södra Vi sn Björnliden terräng Betlehem, se Grönsved lht Bottengärdet utjord
Södra Vi sn Björnöfloen göl Bisätra, se Visätra lht Boviken vik
Södra Vi sn Blåbärskullen terräng Björkeryd rivet t Brinkebäcken bäck
Södra Vi sn Blängen terräng Björket, se Björkvik Saknas Brohagen f.d. äng
Södra Vi sn Blängen terräng Björkhult by Brolyckan åker
Södra Vi sn Blängen terräng Björkhult by Brorsberget berg
Södra Vi by och sn Blängen terräng Björkhult järnvägsstation Brudbrinken vägbacke
Södra Vi sn Blängesten ägomark Björkvik lht Bruksdammen damm
Södra Vi sn Blängesten ägomark Björnö t. Brunnsgärdet åker
Vi, Södra sn Bockmaden sankmark Blommelund, se Säkert t Brunnslyckan åker
Södra Vi sn Bockmaden sumpmark Blängen hmd Brunnslyckan åker
Vi, Södra sn Bockmossen mosse Bockudden tegelbruk Brunnstomten f.d. äng
Vi, Södra sn Bocksjön, N. göl Boda torp Brånhultegölen, jfr Långgölen sjö
Vi, Södra sn Bocksjön sjö Boda riven lht Bråtbäcken bäck
Vi, Södra sn Bocksjön sjö Bofall gård Bråtebäcken bäck
Vi, Södra sn Bockuddegölen göl Bofall gd Bråtelid backe
Södra Vi sn Bockudden udde Bofall by Bråtgöl göl
Södra Vi sn Bockudden udde Bomon riven lht Bråtgölen göl
Södra Vi sn Bockudden udde Bomåla by Brännebrosjön, jfr Linkern sjö
Vi, Södra sn Bockö ö Bomåla by Brännerilandet strandremsa
Vi, Södra sn Bockö ö Bomålen, se Bomåla by Brännmossen åkrar
Vi, S. sn Bofallekärret ägomark Borgen, se Skräddersborg hmd Brännviken vik
Södra Vi sn /Se Bomålakärret kärr Bosand hmd Brännviken vik
Vi, Södra sn /Se Borsiön, se Hagstugesjön sjö Bottengärdet Saknas Bussegölen sjö
Vi, (Södra) samh. och sn /Se Botlekärr ägomark Brink lht Bykällan källa
Vi, Södra socken /Se Bottengärdet äng Brofall rivet torp Bysjön sjö
Vi, Södra sn /Se Braxentuvan gränspunkt Brofall lht Bytesön udde
Vi, Södra sn /Se Brokärret kärr Brofall rivet t Bäckekärret kärr
Vi, Södra sn /Se Brokärret kärr Broholm lht Bäckfallebäcken bäck
Vi, Södra sn /Se Brokärret ägomark »Brosand», se Bosand hmd Bäckgölen, se Göluddegölen sjö
Vi, Södra sn och m:e /Se Brokärret ägomark Brotorpet soldattorp Bäckhultebäcken bäck
Vi, Södra sn /Se *Brotorps bro förr bro Brunnsberg lht Bätelgrinden grind å sund
garpar inbyggarbeteckning Broängen ägomark Brunnstorp ort Bätellyckan åker å sund
Arcneke = Järneke by *Brudbrink landsvägsbacke? Brunnstorp t Bölebacken vägbacke
?Björkhult by Brukshagen skogsmark Bråneholm kvarn-lht Börsjön, se Hagstugesjön Saknas
Bofall by /Se Bråtakärret göl? Bråneholm kvarn Börslö halvö
Bofall by Bråtbäcken bäck Brånhult by Dabbetorpeviken vik
Bofall gdr Bråtbäcken bäck Brånhult by Dabbetorpeviken vik
Bomåla by? Bråt-bäcken bäck Bråten rivet t Dalbacken backe
Bomåla by Bråtebäcken bäck Bråten, se Hembråte hmd Dalebobergen berg
Bomåla by Bråten terräng Brännebro kvarn Dalen betesmark
Bomåla by Bråten sumpmark Brännebro kvarn Dalhagarna hage
Bomåla by /Se Bråtgöl tjärn Brännebro torp Dalhagen hage
Brånhult by Bråtmossen mosse Buskebo lht Dalhagslyckan åker
Brånhult by *Brännebro bro Bygget bs Dallyckan åker
Böla torp /Se *Brännebro bro Byrum lht Dalängen f.d. äng
Flaka, Norra eller Södra Flaka by Brännebrokärret kärr Bäckefall lht Dalängen f.d. äng
Flaka, Norra by Brännebrokärret kärr Bäckekullen t Dalängsgärdet åker
Flaka, Norra by Brännmossen ägomark Bäcken lht Dammarna sjö
Flaka, Södra by Brännmossen ägomark Bäckhult by Dalängsrenen betesmark
Flaka, Södra by Brännviken vik Bäckhult by Dammen sjö
Flaka, N. o. S. byar Brännviken vik Böla t Dammen göl
Flaka, Södra by Bullermossen ägomark Dabbetorp by Dammen kvarndamm
Flaka, Norra by Buskebokärret ägomark Dabbetorp by Dammen skogsområde
Flaka by Bussgölen tjärn Dabbetorp hmn Dammsgärdet, se Fläskmossen åker
Flake, Norra by /Se Bussgölen tjärn Dalbo rivet t Dansaredalarna skog
?Fågelhem by Bussgölen tjärn Dalebo t Djupegrop grop
Fågelhem by Bussgölen göl Dalen förr t. Domarelyckan åker
Fågelhem by Bussgölen göl Dalen, se Daltorpet Saknas Domedalen sänka (ibland floe)
Fågelhem by Bustegiöhl, se Bussgölen tjärn Dalstugan t Dragö ö
Fågelhem by Byggesäng terräng Daltorpet f.d. torp Drakgången, jfr Lindtöjorna avlopp för vatten
Fågelhem, Norra o. Södra byar Bygget ägomark Dammen lht Dränggråtan äng
Fågelhem by Bysjön sjö Dammen t Dränggråten betesmark
Fågelhem by Bytesön halvö, förr ö Drögshult t Drängplågan, jfr Piggråten f.d. slätterängar
Fågelhem by Bytesön udde Dämshult t Dungen träddunge
Fågelhem by Bytesön udde Ebbeshult t Dunsläten åker
Fågelhem by Bäckekullen ägomark Edsholm riven bs Duvö ö
Fågelhem by *Bäckesten gränsmärke Ekelid hmd Duvö ö
Fågelhem by /Se *Bäckesten gränsmärke Ekenäset t Ekkullen f.d. ekbacke
Fågelhem by /Se Bäckgölen tjärn Ekhult soldattorp Ekkullarna kullar
Fågelhem by /Se Böle såg terräng? Ekhult torp Enhagen beteshage
Fågelhem by /Se Börstö terräng Ekstugan t Erlandslyckan åker
Fågelhem, Norra o. Södra byar /Se Dabbetorpeviken vik Fagerhult t Fagerhultegölen, se Långsjön sjö
*Granhult t. Dalbo ägomark Falla t Fagerängarna åkrar
*Granhult ödet Dalbo ägomark Falla torp Fettja, se fetängen Saknas
»granshult» Saknas Dalskärret kärr Flaka by Fetängen skogsmark
Grasholt, se Gråsshult gd Dalskärret kärr Fesbo drängstuga Fjärdingstolpsgärdena åker
?Gråsshult by Daltorpet terräng Flaka by Flakhagen skog
Gråsshult gd Dammen terräng Flaka by Flakmossen skog
Grosshult by Dammen ägomark Flaka by Flanskallebergen berg
Halsebo by Dammen ägomark Flaka, Norra hmd Flohagen hage
Halsebo by Dammen terräng Flaka, Södra hmd Fläskelyckan åker
Histert förr torp /Se Dammkärret ägomark Flinga hmd Fläskmossen åker
Hornebo gd Dammkärret ägomark Flinttorp f.d. torp Friarebesen hage
*Hult Saknas Dammängen ägomark Flodhult t Friparken, se Ödeman skogsparti
?Högerum gd Dammängen ägomark Floekvarn förr kvarn Fruängen åker
Högerum gård Dansaredalarna dal Forshult lht Fårhagen beteshage
Högerum gd Dansaredalarna terräng Framnäs rivet t Fårhagen skog
Högerum gd Djupegrop terräng Fredhorvan förr t. Fårhagslyckan åker
Högerum gd Djupevad terräng Frehorvan t Fårhagslyckan åker
Högerum gd /Se Djupsnuggan göl Frehorvan f.d. torp Fårhagslyckan åker
Järneke by Djupudden udde Fridhem riven lht Fårhagsmossen åker
Jerneke g *Djursdalavägen landsväg Fridhem torp Fårskogen skog
Järneka gd Dragö halvö Fritslund f.d. torp Fårvalsen åker
Järneka gård /Se *Duvesten gränsmärke Fräggekrapps lht Fäbroviken vik
Järneke by /Se *Duvesten gränsmärke Fågelberget lht Fällan åker
Järneke gd /Se *Duvesten gränsmärke Fågelhem by Fälletegen f.d. äng
Kalmarehult torp /Se Duvö ö Fågelhem by Gallebohump äng
Karsnäs by Dämmen terräng Fågelhem järnvägsstation Gallebo-hump äng
Karsnäs by Ebbeshult ägomark? Fågelnäset lht Gallebo hump, se Humpen. Saknas
Klackebo gd Ekfloen göl Fållen lht Gallebohumplyckan åker
Klackebo gd Ekfloen göl Fållen torp Gastgranarna granar
Komramåla gd Ekstugulyckan ägomark Fållen gd Gastgrinden grind
?Korka kvarn Ekstugulyckan ägomark Gallebo gårdar Gatlyckan åker
[Qvarnstugan] Saknas *Ennesbrovad vadställe Gallebo by Getryggarna åssträckning
Kållemåla by Evigheten terräng Gallebo by Gillefors fall i Näshultån
Kållemåla by Fagerhultegölen göl Granats, se Östorp lht Gnistudden åker
Kållemåla gd /Se Fastebo terräng Granhult lht Graneskate del av utjord
Kållemåla gd /Se Fettja skogsmark /Se Granhult t Grindgärdet åker
Kållemåla gd /Se Fiskleken del av Stångån Granhult torp Grisbäcksliden vägbacke
Kåreda by Flaka, Norra ägomark Granhult lht Grundet holme
Kåreda by Flaka, Norra triangelpunkt Gransebo lht Gryteberg åker
Kåreda by Flaka, Norra triangelpunkt Grinden t Gräsgölen göl
Kåreda gdr Flaka, Norra ägomark Grinden t Grönbergslyckan åker
Kåreda by /Se Flakhagen terräng Grinderum torp Grönskogbackarna vägbackar
Kåreda by /Se Flakhagen terräng Grindstugan bs Gubbarnas ö halvö
Kåreda gd:ar /Se Flanskallebergen berg Grinnerum bs Gubbarnasö Saknas
Kåreda gd:ar /Se Flanskallebergen berg Grinnerum t Gubbegölen göl
Kåretorp gd /Se Flaskberget berg Gropen s. Gullkällan källa
Käppshult, se Skæfshult by Flaskeberget berg Gruvan hmd Gullringen kärr
Mjöhult by Flaskeberget berg Gråsshult by Gullringsberget berg
Mjöhult by Flinga ägomark Grönhult t Gundlevad vattensjukt ställe på väg
Mossnäs hg Flinga ägomark Grönlid torp Gåshallen holme
Måsnäs by *Flisan gränsmärke Grönlid rivet t Gäddgölen sjö
Måsnäs gd *Flisan gränsmärke Grönskog rivet torp Gärdsjön, se Hemsjön sjö
Mossnäs gd *Flisehall gränsmärke Grönskog rivet t Gärsbråten, Gärsbråtängen betesäng
Mossnäs hg Floe damm göl Grönskog bs Gärsgölen sjö
Mossnäs gd Floe damm damm Grönsved lht Gärssjön sjö
»Norlindum Saknas Floen ägomark Gullringen järnvägsstation och samhälle Gäsen, Gäsesjön sjö
?Norrlid hmd Floesten gränspunkt Gunnarp soldattorp Gäsesjön sjö
Nyllinge by /Se Fnaskdalen terräng Gustavsholm f.d. bruk Gölebacken vägbacke
Nymåla gd Fnaskedalen terräng Gärda hmd Gölen sjö
Näfstad by Forbäckskärr ägomark Gärdet bs Gölen skogsgöl
Näfstad by Fredfällan skogsmark Gärdet gd Gölerna sjöar
Näfstad by Fredhorvan terräng Gäsemåla, Gäsen torp Göljerydgölen göl
Nävstad by Fårvikskärret kärr? Gäsen hmd Gölstugegölen göl
Näfstad by Fäbrokärret ägomark Gässemåla, se Gäsen hmd Gölstugegölen göl
Nävstad by Fällorna terräng Gästgivaregården hemman Göluddegölen sjö
Nävstad by Fällorna terräng Gästgivaregården Saknas Hagaborgshagen beteshage
Näfstad by /Se Fölkärret ägomark Gökedalen lht Hagadalfloarna vattensamlingar
Oppskogen bebyggelse /Se Garpängen ägomark Gökhult t Haglyckan åker
Ramsefall by Gerdes-siön, se Hemsjön sjö Göljeryd soldattorp Hagstugesjön sjö
Ramsefall by /Se Getkålskärren ägomark Gölmossarne lht Hagstugesjön sjö
Ramsefall by /Se Getryggen skogsmark Gölmossen bs Halmberget berg
Rum by /Se Gillefors del av Näshultån Göludden riven lht Halsen ängsmark
Rum by /Se *Gjöreda bro bro Gölstugan torp Halvön, se Bytesön Saknas
*Rövaremåla by /Se Gottfrids skalle ägomark Hagaborg f.d. torp Hansekärr hage
*Rövaremåla ödet /Se Gottfrids skalle ägomark Hagadal stuga Hansekärr skogs- o. hagmarksparti
*Rövaremåla Saknas Grankärret kärr Hagberget lht Hanåselid vägbacke
*Rövaremåla Saknas Granängen ägomark Hagen s. Hemgärdet åker
»Röffuaramala» försv. tp /Se Grindbäcken ägomark Hagen, se Skogslyckerna t. Hemgärdet, se Bastegärdet Saknas
Rövaremåla by /Se Grindemossen mosse Hagen t Hemsjön sjö
Skoghem f.d. torp Grindemossen mosse Hagen torp Hemängen ängsmark
Skäfshult by Grindkullen skogsmark Hagstugan gård Hesselsjön, se Hässlesjön sjö
Skäfshult by Grindsbo ägomark Hagstugan hmd Hillebogärdet åker
Skäfshult by Grindsbo ägomark Hagstugan t Hillebo äng beteshage
Skäfshult by Grisafloen terräng Hagstugan torp Hjortebeckarna hage
Skäfshult by Grisafloen sumpmark Hagtorpet torp Hjorten sjö
Skäfshult by Grisbäckskärret ägomark Hagtorpet f.d. torp Hjortsjön, se Hjorten sjö
Skäfshult by Grundet ö »Hallen», se Hällen t Hjälmshorvan hagmark
Skäfshult by Grundsnuggan göl Halsebo by Hjälmshorvslyckan åker
?Skärstad by Grundsnuggan del av Stångån Hallsebo by Hophorvan f.d. ängar
Skärstad by Grundsnuggan del av Stångån Halsebo gårdar Hopmossen åker
Skärstad by Gråssås sten gränspunkt Halsebo gdar Hoppet avsats i mark
Skärstad by Gröndalsgärdet ägomark Hansegården hmd Hornabo ängbacke vägbacke
Skärstad by *Grönen, se Krön sjö Hanåsa hmd Horvegatan väg
Skärstad by Grönhult ägomark Herrebråte hmd Horverna åker o. äng
Skärstad by /Se Grönlid terräng Hildursberg lht Hultegrind grind
Snoketorp, nu: Sundsholm gd /Se Grönskogen ängsmark Hillebo t Hultet skog
*Sonaberg t. Gubbegölen tjärn Hillebo torp Hultet skogsparti
*Sonaberg ödet /Se Gullkällan ägomark Histert förr t Hulthorvan hagmark
Sund prästbost. Gullringen ägomark Hjortebäcken lht Hultlyckan åker
*Swunersteen t. Gullringen sjö /Se Hjulbäcken t Humpen ängsmark
*Sunnersten ödet Gullringen ägomark Hjälmshorva t Humpgärdet åker
Svinberget t Gullringsmossarna mossar? Hjärpekullen t Hungrig backe backe
*Svinberget torp Gunlebacke ägomark Holma lht Husuddarna »öar» i torvmosse
*Svinberget torp Gunnarsbäck ägomark Holmen lht Huvudet ängsmark
Toletorp gd Gunnarsbäck ägomark Hoppeskogen hmd Hyddängarna ängar
Toletorp gd Gustavsro terräng? Hornabo hemman Hällen åkrar
Toletorp g Gäddgölen göl Hornebo gård Hällmossen skog
Toletorp gård /Se Gäddgölen göl Hornebo gård Hälvetesgölen göl
Udden f.d. torp? Gärdesbråten ägomark Hornsberg hmd Härjet snårig o. stenig terräng
Vagelhem gd Gärdesbråten ägomark Horva hmd Hässlesjön sjö
Vagelhem gd Gärdesgölen göl Horvan hmd Härslesjösbäcken bäck
Vagelhem gd Gärdesgölen göl Horvan torp Hästudden del av utjord
Vagelhem g Gäsen sjö Horvan gd Hästudden udde
Vagelhem säteri Gäskärren ägomark Hultet, se Kalmarehult hemman Höckhultegölen göl
Vagelhem gd Gökhult ägomark Hulthorvan lht Höge kullen, se Björkhultekullen berg
Vagelhem by Gökkullarna terräng Hultåsen lht Högelid vägbacke
Vagelhem gd Gökkullarna terräng Hyddan hmd Högelidsbacken vägbacke
Vagelhem gård /Se Göljemossen mosse Hyddan torp Högelundsbacken vägbacke
*Wennebacke Saknas Göljerydgölen tjärn Hylta hmd Högerumsån, se Korkaån å
Wernabirkium, se Vennebjörke by *Gölskälet gränsmärke Hällen t Högmon hage eller skogstrakt
Vi (Södra) by *Gölsten gränsmärke Hällerum lht Högrummekällan källa
Vi, Södra by *Gölsten gränsmärke Härstorp lht Hörningen sjö
Vi, Södra samh. Göludden ägomark Hästbacken hmd Hörningsgölen sjö
Vi, Södra samh. Haglyckan ägomark Hästehagen, se Jonstorpet lht Hörningsön ö
Södra Vi by Hagstugesjön sjö Höganäs lht Idehöjd berg
Södra Vi by Hagstugesjön sjö Högerum hemman Idehöjd berg
Södra Vi by *Halsebovägen landsväg Högerum lht Idgölen, Lilla göl
Vi by Hamplandet terräng? Högerum stuga Igölen sjö
Vi, Södra by Hansekärr kärr Högerödje riven lht Ileboa hage
Vi, Södra kyrkby Hansekärr kärr Höghult, se Höjden lht Ingebrunn göl
Vi, Södra kyrkby o. sn *Harekullevisare gränsmärke Högliderna rivet t Ivarsudde udde
Vi, Södra by *Harekullevisare gränsmärke Höglycke rivet t Jonssonslyckan åker
Vi, Södra hälsobrunn Saknas Havsudden udde Höglycke rivet torp Jannemossen mosse
Vi by /Se Helvetesgölen tjärn Högmon f.d. torp Jontes udde udde
Vi, Södra poststation /Se *Helvetesmon terräng Högmålen rivet t Jutebäcken bäck
Vennebjörke by Helvetesputt, Putten göl Höjden knekttorp Jutterhagen skog
Vännebjörke by Helvetesputt, Putt del av Stångån Hönsekulla rivet t Juttern sjö
Vännebjörke by Helvetesputt Putt del av Stångån Hönsekulla rivet torp Järnbläsen mosse och beteshage
Ål by *Helvetesvad vadställe Illhugget statstuga Järneka ö, jfr Kalvö halvö
Ål gd Hemsjön sjö Ingebo rivet t Järpkullen ort
Ål by Hemsiön, se Kållemåla sjön sjö Ingebo f.d. torp Jössö holme
Ål by Hemsjön sjö Ingershorva lht Jättesten flyttblock
Ål by /Se Hemsjön sjö Isen hmd Jönslyckan åker
Ål by /Se Histergärdet ägomark Johansborg t Kalgården Saknas
Ålhult gd Histerlyckan åker Jonstorpet lht Kallgrundet, se Jontes udde udde
Ålhult hg ?Hjorten sjö Järnbruket lht Kalvhagen hagmark
Ålhult hg Hjortbäcksmossen ägomark Järneke by Kalvhagsviken vik
Ålhult hg /Se Hjortemossen mosse Järneka by Kalvhorvorna hagmark
Ålhult hgd Hjortemossen mosse Kallerum lht Kalvhorvorna åker
Ålhult hg Hjorten sjö Kalmarehult hemman Kalvhorvsåkern åker
Ålhult hgd Hjorten sjö Kantebo f.d. torp Kalvö ö
Ålhult gd Hjorten sjö /Se Karlsborg, = Flaka Saknas Kalvö, jfr Järneka ö halvö
Ålhult hg Hjorten sjö /Se Karlstorp t Kalvö ö
Ålhult hg Hjorten sjö /Se Karlstorp lht Kalvö ö
Ålhult hg /Se Hjortkullen skogsmark Karlstorp f.d. torp Kamelhagarna skog
Ålhult hg Hjortkällan källa Karsnäs by Kanallyckan åker
Ålhult gd Hjälmshorvan ägomark Karsnäs by Karlstorpeledet, se Vita ledet Saknas
Ålhult hg /Se Hjälmskärret kärr Karsnäs hemman Karsnäshorvan f.d. äng
Ålhult hg /Se Hoppeskogen triangelpunkt Klackebo hemman Kilhagen åker
Ålhult gd /Se Hoppeskogen triangelpunkt Klackebo gård Killyckan åker
Ålhult gård /Se Horskärret ägomark Klackebokvarnen kvarn Klackebo lid vägbacke
Ålhults järnbruk bruk Horvan ägomark Klarekullen lht Kladden, se Duvö Saknas
Älö by Horvan terräng Klarkullen förr bs., nu lht Klaskullefällorna åkrar
Älö by Horvan ängsmark? Klinkan förr t. Klaskullegatan »gata»
?Älö by Horvkärret kärr Klinkeberg, se Sjöbo Saknas Klintarna sandtag
Älö by Horvorna ägomark Klockaregården hmd Klogärdet åker
Älö by Hovshagen terräng Klåraka lht Klogärdet åker
Älö by Hultet terräng Klämma rivet t Klovesten stenblock
Älö by /Se Humpen terräng Klämman förr stuga Klovesten stenblock
Älö by /Se *Hundestens visare gränsmärke Kolhugga t Klämman åker
Älö by /Se *Hundesten gränsmärke Kolmorör torp Klämmegatetegen skogsskift
Öknehult f.d. torp? Hungrig backe terräng Kolmorör t Klämsö ö
*Örsbo Saknas Hyddängen ängsmark Komramåla gård Knaperlyckan åker
Örsbo gd /Se Hyltakärret ägomark Komramåla hemman Knaplan åker
Örsåsa by Häbbershultlyckan ägomark Korka kvarn Knaplan åker
Örsåsa by Hägnemossen mosse Korkatorp hmd Knaplekälla källa
Örsåsa by Hägnemossen mosse Kransgårdarna gårdar Knektöna ö
Örsåsa by Hällen ägomark Krogen, se Gästgivaregården Saknas Kohagen hage
Örsåsa by /Se Hällen ägomark Krongården hmd Kohagen hage
Örsåsa by /Se Härget terräng /Se Kronogården gd Kohagen ägor
Östantorp f.d. torp? Hässlesjön sjö Kronsta, se Svensmåla t Kohagsgatan väg
Örsåsa by /Se Hässlesjösbäcken bäck Krönbaden badställe och lhtr Kohagskullen kulle
Östorp gd Hästhagen terräng Krönsberg lht Kohagskällan källa
  Hästhagen terräng Kula hmd Kohagskärret kärr
  Hästskon ägomark Kulhult, se Kula hmd Kohagslyckan åker
  Hästudden udde Kullen stuga Kohagslyckan åker
  Högaberg ägomark Kullen, se Nästegården Saknas Kohagslyckan åker
  Högalidsåkern ägomark Kullernäset, se Ånäset Saknas Kohagslyckan åker
  Högerumskärren ägomark Kulltorp lht Kohagsviken vik av sjö
  Högerumån å Kulltorp lht Kokekälla, Ramsefalle källa
  Högeröja skogsmark Kurresund, se Sundsholm herrgård Komossarna åker
  Höglycke terräng Kvarnarp t Komossen åker
  Högmon ägomark Kvarnen, se Brännebro kvarn Komosslyckan åker
  Höjemon skogsmark Kvarnen, se Skärstadkvarn Saknas Komramålaholjen utvidgning av stångån
  Hökhultegölen göl Kvarnplanen Saknas Komramålsgölen sjö
  Hökhultegölen göl Kvarnstugan rivet t Konvaljeön träddunge
  Hönsekulla ängsmark Kvarntorpet t Kopparhagen hage
  Hörningen sjö Kvarntorpet t. Korkaån å
  Hörningen sjö Kvarntorpet torp Kritan åker
  Hörningsgölen göl Kvarnudden lht Krogbrunnen brunn
  Hörningsgölen göl Kvisterum lht Krokkärret, se Smedjegärdet Saknas
  Hörningskärret kärr Kållemåla by Krokyxen äga
  Hörningskärret kärr Kållemåla by Kryperna kärr
  Hörningsön ö Kårdesöd f.d. torp Kråkudden udde
  Hörningsön ö Kåreda by Kråkudden udde
  Idgölen, Lilla göl Kåreda by Kråkudden udde
  Idhöjden triangelpunkt Kåreda by Krön sjö
  Ingeskärr ägomark Kåretorp hemman Krön sjö
  Ingevallskärret ägomark Kåretorp öde gård Krön sjö
  Isebäckskärret ägomark Käbbo by Krönbaden badplats
  Isekärret kärr Käbbo by Krönsborg, se Krönsö ö
  Ivarsudde udde Käbbo by Krönsborgön, se Krönsö ö
  Ivars udde udde Källeberg lht Krönsbro bro
  Ivars udde udde Källeberg t Krönsbro bro
  Ivarsudde udde Källehorva lht Kröns bro bro
  Ivarsudde udde Källekullen lht Krönsö ö
  Ivarsudde udde Källemåla lht Krösabackarna vägbackar
  Juttern sjö Källenäs lht Kubbö ö
  Juttern sjö Källerum t Kubbö, Lilla o. Stora öar
  Jullern sjö Labbemåla lht Kubbö, Lilla ö
  Juttern sjö Labben, se Labbemåla lht Kullgärdet åker
  Juttern sjö Lahorvan soldattorp Kungskullegölen göl
  Juttern sjö Larsbo rivet t Kungskullerna kullar
  Juttern sjö Larsen hmd Kvarnbäcken bäck
  Juttern sjö Lidhem lht Kvarnbäcken, se Ängsöbäcken sund
  Juttern sjö Lillegården hmd Kvarndammen göl
  Juttern sjö Lillmålen rivet t Kvarnekärrsbäcken bäck
  Juttern sjö Lindberget t Kvarngölen göl
  Juttern sjö Lindefall by Kvarngölen sjö
  Juttern sjö Lindefall by Kvarnhagen hage o. Sågplan
  Juttern sjö /Se Lindhult rivet t Kvarnhagen hage
  Juttern sjö /Se Lindmålen hmd Kvarnkärret sank ängsmark
  Juttren sjö Lindsbo t Kvarnkärret, se Ödekärret Saknas
  Järnbläsen terräng Lommenäs t Kvarnkärrshorvan äga
  Järneke ö udde Linkarna förr t. Kvarnkärrslyckan åker
  Järneke ö udde Lommgölen t Kvarnliderna backe
  Järpekullemosse mosse Lund f.d. torp Kvarnstugegölen, se Andgölen sjö
  Järpekullemosse mosse Lund riven lht Kvarntorpelyckan åker
  *Jättesteenar stenar /Se Långholmen, se Malmen del av by Kvarnviken vik
  Jössö ö Långnäs t Kyrkehagen hage
  *Kalkeskäl gränsmärke Låxbo by Kyrkgärdet åker
  Kalvviken vik Låxebo by Kyrkogårdarna åker
  Kalvö ö Låxbo gd Kyrkängen ängsmark
  Kalvö ö Lädergården, se Isen hmd Kyrkängsmossen åker
  Kalvö ö Löningshult rivet t Kålgölen göl
  Kamelhagarna terräng Löten lht Kållemålasjön sjö
  Kattemosse ägomark Lövhult t Kållemålaön ö
  Kattevik vik Lövstad lht Kårdesödbäcken bäck
  Kattfloen göl Lövstad lht Kårdesödkärret åker
  Kattpölarna gölar Malmen del av by Kårdesödlyckan åker
  Kaxebo ägomark Matsen hmd Kåreda mossväg väg
  *Klockeskäl gränsmärke Melingström t Kåven åker
  *Klockesten gränsmärke Mellangården del av by Källbäcken bäck
  *Klocke sten gränsmärke Milken hmd Källdalen ängsmark
  »Klå??kesten» gränsmärke Mjöhult by Källegatan vägbit
  *Klok Ingierds björk björk /Se Mjöhult by Källyckan åker
  Klovesten sten? Mjösjöhult by Källängen betesmark
  Klämsö ö Mjösjöhult by Källängarna äng
  *Klövehall gränsmärke Modal f.d. soldattorp Kärret åker
  *Klövehall gränsmärke Modal avs. Köket notvarp
  *Klövehall gränsmärke Mon lht Ladudden färjställe
  Knallhatten terräng Mossebo t Ladugårdsgördet åker
  Knallhatten terräng Mossen hmd Landsvägsgärdet åker
  Knektängen terräng Mossen t Larsgärdet åker
  Kohagen äng? Mossen, se Fritslund f.d. torp Larsängarna äng
  Kolmorör fornlämning Mossnäs hållplats Lasse holj djupt ställe i stångån
  Komramålsgölen tjärn Mossnäs gård och kvarn Lassehål åker
  Komramålsgölen tjärn Mossnäs gd Leran åker
  Komramålsgölen göl Mostugan lht Leran åker
  Komramålsgölen göl Målebo t Lerkullen åker
  Kopparsten gränspunkt Målen by Lerlyckan åker
  Korka kvarn Målen by Lerlyckan åker
  Korka kvarn Måsnäs hemman Lerorna åkrar
  *Korkabro förr bro Måsnäs, se 1 Mossnäs gd Lerviken vik
  Korkadamm tjärn Möckelbråtarna, se Möckelhult t Lerviken vik
  Koven åker /Se Möckelhult t Lillagöl göl
  Kringlemossen mosse Möckelö lht Lilla Oxhagen åker
  Kringlemossen mosse Möcklöstugan stuga Lillegöl göl
  Kringlemossen mosse Nerstugan hmd Lillehagen åker
  Kråkenäsan ägomark Norr-Flaka, se Flaka del av by Lille-Verveln, se Verveln vik
  Kråkenäsan ägomark Norrgården Saknas Lillmålen åker
  Kråk udden udde Norrgården hmd Lillsjön del av sjön
  Krön sjö Norrgården hmd Lillö ö
  Krön sjö Norrgården hmd Limålegölen göl
  Krön sjö Norrhult t Linaslyckan åker
  Krön sjö Norrhult lht Linaslyckan åker
  Krön sjö Norrhult rivet t Linasö ö
  Krön sjö Norrhult torp Lindbergemoarna skog
  Krön sjö Norrhult f.d. torp Lindefallsjön sjö
  Krön sjö Norrlid hmd Lindefallesjön sjö
  Krön sjö Norsholm lht Linden åker
  Krön sjö Norsholm lht Linderna åkrar
  Krön sjö Notplanen avs. Lindhultegölen göl
  Krön sjö /Se Nyborg, se Becksmällan lht Lindtöjorna, Linntygen? slåttervallar o. mossodlingar
  Krön sjö /Se Nyborg lht Linkarna sjöar
  Krönsborg ö Nybygget lht Linkerekärren kärr
  Krönsborg ö Nydal bs Linkern sjö
  Krönsborg ö Nyebro t Ljusgöl sjö
  Krönsborg ö Nygård f.d. torp Loggärdet åker
  Krönsborg ö Nyhagen rivet torp Loglyckan åker
  Krönsborg ö Nyhult t Lolyckan åker
  Krönsborg ö Nylinge by Lommegölen sjö
  Krönsborg ö Nyllinge by Lommgölen sjö
  Krönsborg ö Nylund lht Lommön ö
  Kubbö, Lilla tidigare ö, nu udde Nymåla by Loppelöse ö klippholme
  Kubbö, Lilla udde Nymåla hmd Lopplösa sten
  Kubbö, Lilla udde Nysten hmd Lunden, Lundarna ängar
  Kubbö, Stora ö Nysätre t Lunden ängsmark
  Kubbö, Stora ö Näfstad by Lunderna, se Lundsberget Saknas
  Kubbö, Stora ö Näfstad by Lundsberget kulle
  Kulledamm terräng Näfstad by Lundsgärdet åker
  Kullkärret ägomark Näfstad Norr hmd Lundsgärdet åker
  Kungskullarna terräng Näset del av by Lundskulle kulle
  Kungskullarna terräng Näset lht Lundskulle kulle
  *Kungslada kulle Näset lht Lundskullen åker
  Kuremosse mosse Näset f.d. torp Lundskullebacken landsvägsbacke
  Kuremosse mosse Näset gård Lunds udde udde
  Kvarnbergen terräng Näset, se Älebonäs Saknas Lundsviken vik
  *Kvarnbro bro Näset, se Ånäset Saknas Lundsviken vik
  Kvarnbäcken bäck Näshult lht Lundsviksudden udde
  Kvarndammen damm Näshult hmd Långehorva hage
  Kvarndammen damm Nästegården hmd Långelyckan åker
  Kvarnekärr ägomark Nästgården hmd Långgölen sjö
  Kvarnekärr ägomark Nästgården, se Horvan Saknas Långgölen sjö
  Kvarnekärrsbäcken bäck Odlingshult lht Långholmen område med småstugor
  Kvarngölen göl Odlingshult torp Långlyckan åker
  Kvarngölen göl Olsbo lht Långlyckan åker
  Kvarngölen tjärn Oppsken hmd Långlyckan åker
  Kvarnkärret ägomark Orrekullen lht Långlyckan åker
  Kvarnkärret ägomark Oxehagen hmd Långmossen åker
  Kvarnkärret ägomark Oxhagen torp Långmosserenen betesmark
  Kvarnmon skogsområde Oxhagen lht Långnäsbäcken bäck
  Kvarnudden udde Persmåla lht Långsjön, jfr Svinesjöarna sjö
  Kvarnängen ägomark Perstorp t Långudden udde
  Kvarnängen ägomark Petridal rivet t Långåkern åker
  Kvisterum ägomark? Petridal riven bs. Låxbotall tvillingtall
  Kyrkmossen ägomark Pilevik, se Rosenvik Saknas Läktaren åker
  Kyrkmossen ägomark Pilevik lht Lögberget udde
  Kålgölen tjärn Postgården hmd Lögberget berg
  Kållekärr kärr Postgården gårdar Löjberget berg
  Källemåhle hemsiö, se Kållemålasjön sjö Prästegården, se Sund kyrkoherdeboställe Maggegölen sjö
  *Kållemåla källa källa Päls-Jons rivet t Majeldsberget berg
  Kållemålasjön sjö Pärsen hmd Majas plan åker
  Kållemålasjön sjö Rallebostad äldre namn på Drögshult? Majstinehagen hagmark
  Kållemålasjön sjö Ramsefall by Majstinelyckan åker
  Kållemålasjön sjö Ramsefall by Malmbäcken bäck
  Kållemålasjön sjö Ramsefall by Malmgrundet holme
  Kållemålasjön sjö Ringshult gård Margölen göl
  Kållemålaviken vik Ringshult hemman Marknadsplan förr plan för marknader
  Kållemålaviken vik Ringstorp t Marstadmossen åker
  Kållemåla öö, se Storön ö Rocklinten t Marstrand kärr
  Kållemåla öö, se Storön ö Rosendal lht Mellangärdet åker
  Kårdesöd ägomark Rosenlund lht Mellangärdet åker
  Källdalen ägomark Rotebäcken knekttorp Milleström strömt ställe i Stångån
  Källdammen damm Rosenvik lht Millpartan göl
  Källehorva ägomark Rum by Millpata sjö
  Källehult ägomark Rumhult lht Modigkulle åker
  Källekullen terräng? Rumhultet f.d. torp Mon skog
  Källgärdet ägomark Råbocken utlagt torp Mormorshålan djupt ställe i Gäsesjön
  Källhorvemossen ägomark Råbocken f.d. torp Mormorsäng näs
  Källhorvemossen ägomark Rårö t Moskogen skog
  Källkärr, Lilla ägomark Råshult lht Mossebäck bäckutflöde
  Källkärr, Lilla ägomark Råstorp rivet t Mugge sten gränssten
  Källkärr, Stora ägomark Rögran lht Mylingskullen kulle
  Källkärr, Stora ägomark Sandby lht Myrkullen kulle
  Källkärret kärr Sandbäcken t Märrekällan källa
  Källängen terräng Sandkullen lht Märrgölen göl
  Körbrokärret ägomark Sandlid t Möckeln sjö
  Labbemåla (f.d.?)torp Sandlid lht Möckeludden, se Bockudden udde
  Ladhorvan ägomark Sandmon rivet t Möckelö torp
  Larsängarna kärr Sandnäs lht Möckleviken vik
  Lassekärr ägomark Sandstorp t Möcklö ö
  Laudden udde Sandstorp rivet t Möcklö utjord
  Lerlyckan terräng Saxeberg t Möcklö halvö
  Lermossen mosse Saxeberg, Saxeven torp Möcklömossarna mossar
  Lermossen mosse Saxekullen, jfr Gullringen t Mösjön, se Lindefallesjön sjö
  Lerudden udde Saxen t Mösjön, se Lindefallesjön Saknas
  Lerudden udde Saxeven, se Saxeberg t Nackeskalle åkerremsa
  Lerviken vik Singlemålen by Natö ö
  Lidhem terräng Sjöarp lht Nergärdet åker
  Liljeholmen skogsmark Sjöbotten Saknas Nissebiten åkerlycka
  Lilla kärr ägomark Sjöbo f.d. torp Nissebacke åker
  Lilla kärr ägomark Sjöholm lht Nisse Bomans, se Bomanslyckan Saknas
  Lillegöl göl Sjöhult lht Nissebro bäck
  Lillegöl göl Sjökullen, se Dammen t Nisseslyckorna åkerlyckor
  Lillmålen ägomark Sjönäs t Nisses udde udde
  *Lillnäset äng Sjövik lht Noren sjöar
  Lillnäset terräng Sjöåkra lht Norrehorva skog
  Lillsjön sjö Skattegården hmd Norrekulle kulle
  Lillö ö Skattegården hmd Norrelycka åker
  Lillö ö Skethålet torp Norreskog skog
  ?Linasö udde Skogelund t Norrgärdet åker
  ?Linasö ö Skogslyckerna t Norrängarna hagar och ängar
  Linasö terräng Skolmästaregården gd Norrängen betesmark
  *Lindbergskullen höjd Skranta bs Norrängen hage
  *Lindbergskullen gränsmärke Skräddarefall by Norrängen åker
  *Lindbergskulle visare höjd o. gränsmärke Skräddersborg hmd Norrängsgatan väg
  Lilla Wärfen, se Lilla Verveln sjö Skäfshult by Norrängskullen kulle
  *Lindbergskulle visare gränsmärke Skäfshult by Norrängsmossen åker
  Lindefall triangelpunkt Skärsmåla rivet torp Norrängsmossen åker
  Lindefallasjön sjö Skärstad by Norån å
  Lindefallasjön sjö Skärstad by Norängerna mossar
  Lindhultegölen göl Skärstad by Notholmen udde
  Lindkullen ägomark? Skärstadbo torp Notholmen udde
  Linkaren, Norra el. Södra sjö Skärstadbo hmd Notholmssundet sund
  *Linkaren, S. o. N. sjöar Skärstadbo gd Nothusudden udde
  Linkaren, Norra sjö Skärstad kvarn kvarn Nothusudden udde
  Linkaren, Norra sjö Skärstadkvarn kvarn Notplan plan vik Krön
  Linkaren, Södra sjö Slitshult by Nybrottet åker
  Linkaren, Södra sjö Slitshult by Nygårdsgärdet åker
  Norre Linkron, se Linkarum, Norra sjö Slitshult by Nygårdsåkern åker
  Ljusgöl tjärn Slätmon soldattorp Nygärdet åker
  Ljusgöl tjärn Slätmon t Nyhacket äga
  Lockningskärret ägomark Slätmon torp Nyhageskiften skogskift
  Lockningskärret ägomark Slättefall by Nyhorvan f.d. ängsmark
  Lomgölen göl Smedsbäcken t Nylandet sund
  Lomgölen göl Smedstorp t Nylingsån å
  Lommegölen tjärn Snesnebo hemman Nyllingebacken backe
  Lomtuvan holme Snippen lht Nyllingsån å
  *Lunds backe backe (offerlund) Snokebo, se Sundsholm hemman Nyodlingen åker
  Lundsberget triangelpunkt Snoketorp, se Sundsholm hemman Nyängen beteshage
  Lundskulle, se Lundsbacke backe Snoketorp, se Sundsholm Saknas Nyängen åker
  Lundskulle terräng Snoketorp, se 1 Sundsholm Saknas Nyängsgärdet åker
  Lundängen ängsmark Solhult lht Nyängskärret kärr
  Långakärr kärr Solhult riven stuga Nyängsängen betesmark
  Långakärr kärr Sollid riven bs. Näfstadfjärden, se Ålebofjärden del av Krön
  *Långebro landsvägsbro Soludden lht Näfstadfärden del av sjö
  *Långebro bro Stampen lht Näsen halvö
  Långebrokärr ägomark Starfloen, se Flodhult t Näset skog
  Långehorva terräng Stenbergsgården gd Näshult utjord
  *Långesjös skälet gränsmärke Stenbo lht Näshultegärdet åker
  Långgölen tjärn Stenbäcken t Näshulteån å
  Långgölen tjärn Stenbäcken lht Näshultån bäck
  Långgölen göl Stenholmen lht Näskullen kullar
  Långgölen göl Stenklinten lht Nävermossekullen skogshöjd
  *Långgöls skäl gränsmärke Stenkullen t Nävermossen åker
  *Långgöls skäl gränsmärke Stenshult lht Offerkällan källa
  Långkärret kärr Stenshult rivet torp Opphagen beteshage
  Långsjön sjö Stensnäs t Ormgranen gran
  Långåkrarna ägomark Stjärnevik hemman Orregölen göl
  Långö ägomark Storsten hmd Oxehagen hage
  Låxbohagen terräng Stranden avs. Oxehagsudden udde
  *Låxebo kvarn kvarn Strömmen t Oxfällan beteshage
  Lögberget berg Strömmen t Oxhagen hagmarker
  Löteborgsmossen ägomark Strömmen torp Oxhagen beteshagar
  Magasinsudden udde Stång hmd Oxhagsmossen åker
  Magasinsudden udde Sund kyrkoh.bost. Oxhagsåkern åker
  Maggegöl göl Sund kyrkoherdeboställe Oxlagärdet åker
  Maggegölen göl Sund bebyggelse Oxtäppan f.d. äng
  Maggegölen del av Stångån Sundsberg t Palmlyckan åker
  Manhult terräng Sundsberg torp Pelarnegärdena åker
  Malm, Norra terräng? Sundsholm gård Per-Nilsalyckan åker
  Malm, Södra terräng? Sundsholm herrgård Per-Nilssalyckan åker
  Malmkärret ägomark Sundsholm gård Perstorpe kärr nu torrlagda mossar
  Margölen tjärn Sundsholm gd Pigelipen betesmark
  Marielund ägomark Sundstugan t Piggräten f.d. slåtteräng
  Marudden udde Sundstugan torp Pinan, jfr Pinängen åker
  Mellansjökärret kärr Svensbo lht Pinehagarna äng
  Millpatan tjärn Svensbo t Pinketäppan äng
  Mjöhult triangelpunkt Svenserum t Pinängen, jfr Pinan beteshage
  Mjösjökärret kärr Svensmo t Plöjan, se utskiften Saknas
  Molyckan terräng Svensmo stuga Plöjen, se Norrängen åker
  Moskogen skogsmark Svensmåla t Prästö ö
  Mossebo ägomark Svenstorpet t Puffelyckan åker
  Mossegöl göl Svenstorpet soldattorp Pölkärren åker
  Mossegöl göl Svinberget t Rambergsö ö
  Mossnäs kvarn kvarn Svinebro f.d. torp Ramsefalle kulle höjd
  Mostugumossen ägomark Sågen t Ramselid backe
  Muggesten gränssten Sågen, se Sandkullen lht Ramsjöbäcken bäck
  Muggesten gränsmärke Sågestugan rivet torp Ramsjön sjö
  Myckelen Lacus, se Möckeln sjö Säby lht Ranbergsö udde
  Myckeln Lacus, se Möckeln sjö Säkert t Rese-Pelle udde
  Myckell öö, se Äspetorpeön ö Säldestugan t Resesten sten
  Myckelsiön, se Möckeln sjö Söderhult torp Revlen sandrevel
  Mynningshålet terräng Södersholm torp Ribban beteshage
  Mynningshålet terräng Södra Vi, se Vi, Södra by Ringshultebäcken bäck
  Måklen Lacq., se Möckeln sjö Sör gd Ringshulteviken vik
  Målebo ägomark Sörbyn hmdr Rosenhagen, se Nävermossen åker
  Målen triangelpunkt Söre hage t Rossö skog (Råsö ? skog) skog
  Möckelfällorna skogsmark Sör-Flaka, se Flaka del av by Rothuggaren mosse
  Möckelfällorna terräng Sörgården hmd Rotängen, se Kärret Saknas
  Möckeln sjö Sörgården hmd Rudarefloarna gölar
  Möckeln sjö Sörgården hmd Rumesjön sjö
  Möckeln sjö Sörhult t Rumhultelyckan åker
  Möckeln sjö Sörstad lht Rumån, se Korkaån å
  Möckeln sjö Sörstugan lht Rutan åker
  Möckeln sjö Toletorp by Råberg, se Röberg berg
  Möckeln sjö Toletorp gd Råbockedalen åker
  Möckeln sjö Tomtåkra t Råbockedalen åker
  Möckeln sjö Toppkulla lht Råbocksbäcken bäck
  Möckeln sjö Torletorp gård Råbocksmossen åker
  Möckeln sjö /Se Tredingen gd Råbocksön skogsdunge
  ?Möckelö ö Trillin stuga Råckebäcken bäck
  Möckelö ö Tryhorva hmd Råckebäcken bäck
  Möckelö ö Trångerötsla by Råckebäckeviken vik
  Möckelö ö Trångrössle gd Råckklinten backe
  Möckelö ö Tuppekulla riven bs Råshultegölen, jfr Svinesjöarna sjö
  Möckelö ägomark Tångarp lht Rättarekullen betesmark
  Möckleviken vik Udden lht Rävmon, se Rävmonskullen. sund
  Möckleviken vik Ulvegården hmd Rävmonskullen bergssträckning
  *Mörtsjön sjö Ungsbo soldattorp Rävsnabben udde
  Nissebro terräng Ungsbo torp Röberg berg
  Nissebro terräng Uppsala lht Röman åker
  Noren sjö Uppsala t Rönnekullen kulle
  ?Noren sjö Uppskogen, se Hoppeskogen hmd Rönnudden udde
  Noren, Lilla sjö Utbyn hmd Rövaremoarna skog
  Noren, Stora sjö Utebyn hmd Sandbäcken hage
  Noren sjö /Se Vagelhem säteri Sandersgärdet åker
  Norra kärret kärr Vakthem lht Sandgärdet åker
  Norra kärret kärr Venefall gård Sandgöl, jfr Gölerna göl
  Norrhult ägomark Venefall hemman Sandvik vik
  Norrängskullen terräng Venefall gd Saxudden åker
  Norängarna ägomark Veneholm lht Sellbergen berg
  *Norængrå jordlotter Vennebjörke by Sjudarehålet vik
  *Norränga ängar Vennebjörke by Sjukällor(na) hage
  *Norängarna förr ängar Vennebjörke by Sjöbergen berg
  *Norängarna förr ängar Vi by Sjöbiten äga
  Norängsbäcken bäck Vi, Södra by Sjögärdet åkrar
  Notholmen udde Viby lht Sjögärdet åker
  Notholmen holme Viby t Sjögärdet åker
  Notlyckan ägomark Viksholm lht Sjögärdet åker
  Nybro ägomark Vimmersmåla soldattorp Sjögärdet åker
  Nybråtarna ägomark Vilund stuga Sjögärdet, se Nissebacken åker
  Nybygget ägomark? Vimmersmåla förr torp Sjöhagen hage
  Nyhagsskiften skogsmark Vimon lht Sjöhorvorna skogsparti
  Nyhägnen terräng Vinäs t Sjökärret f.d. äng
  Nyhägnen terräng Vinäs torp Sjökärret åkrar
  Nykärret kärr Visätra lht Sjölyckan åker
  Nykärret kärrmark Vrånga t Sjömossarna åker
  Nylandet ägomark Väderhult t Sjönäsesjön, jfr Linkern sjö
  *Nylingsbro landsvägsbro Västantorp soldattorp Sjötomten äng
  Nylingskärret ägomark Västantorp torp Sjövinningen strandremsa
  Nylingsån å Västerhult rivet t Skallö ö
  Nylingsängen ägomark Västrahult t Skallö ö
  Nyllingebacken höjd Västre hage lht Skarpenot f.d. åker
  *Nyllingebro förr bro Västrum lht Skarpenotgrinden grind
  Nylyckan ägomark Västrum lht Skarpmon skogsparti
  Nylyckan ägomark Åbo t Skarvudden udde
  Nyängen ägomark Åby lht Skarvudden udde
  *Näfsta ägor ägomark Ål by Skattängen mosse
  Näset skogsmark Ål by Skulehålet, se Sjukarehålet Saknas
  Näshultån å Ål by Skjulhålsviken vik
  Odlingsstyckena ägomark Åleborg avs. Skomakarebergen berg
  *Offerkälla källa Ålhem t Skomakarekammaren håla
  Olsbo terräng Ålhult säteri Skomakarekärret äng
  Olvegöl göl Ålhult gård Skomakarestenen, se Skomakarebergen sten
  Ormhiet ägomark Åls skolhusplan Saknas Skrankkällan källa
  Orregölen göl Åls soldattorp, se Kvarntorpet Saknas Skruva sjö
  Orregölen göl Ånäset t Skålsholmen halvö
  Oskullskärret kärr Ånäset torp Skåfshulte lider vägbacke
  Oxehagsudden udde Åsa torp Skälgölen, se Skärgölen göl
  Oxehagsudden udde Åstugan torp Skälsnomen, se Skälsö Saknas
  Persbråten skogsmark Åtorpet t Skälshäll sten
  Perstorpsmossen ägomark Åttingsgården gd Skälshäll holme
  Perstorpsmossen ägomark Älebonäs, se Näset hmd Skälsö ö
  Pojkekärret ägomark Älebonäs gårdar Skälsö udde
  Porsmossen mosse Älenäs, se Älebonäs Saknas Skälsö halvö
  Porsängen kärr Älgsfloen rivet t Skälsö ö
  Prästö ö Älgshult (eller Floen) utlagt t. Skälvingen sjö
  Puttegölen göl Älö by Skärgölen göl
  Putten göl Älö by Skärs mo skogstrakt
  Rammsjön sjö Älö by Skärsmålegölen, se Skärgölen göl
  Rammsjön sjö Älö by Skärstadkök Saknas
  Rammsjön sjö Ängbacka hmd Skönkullen åker
  Rammsjöängen ägomark Ängbacka gård Skönkullen åker
  Ramsefalls mo skogsmark Ängerna bs Slithultvägen väg
  Ranbergsö udde Änghult lht Slätgärdet åker
  »Resestenen sten Ängstugan rivet t Slätgärdet åker
  Resesten sten Ängstugan bs Smedbiten åker
  Resesten ägomark? Ängsö t Smedgärdet åker
  Resesten sten /Se Ängsö gd Smedjegärdet åker
  Ribban ägomark Äspetorpet t Smedlyckan åker
  Ringstorp ägomark Ödet t Smörasken skogskärr
  Ringstorp ägomark Ödet f.d. soldattorp Smörtäppen ängsmark
  Risfällemossen ägomark Ökna hmd Snesaren sjö
  Riskärret kärr Örkullen t Snipplyckan åker
  Riskärret kärr Örsbo hmd Snoketorpe sund sund
  Risfällemossen ägomark Örsjöboda, se Boda torp Snuggan åker
  Rockebäcken bäck Örsåsa by Snurklansbiten åker
  Rockebäcksviken vik Örsåsa by Sockerlyckan åker
  Rockklinten terräng Östantorp lht Soldatlyckan, se Kvarntorpelyckan Saknas
  Rosendal ägomark Östantorp torp Sollidgärdet åker
  Rostorp terräng Österhult t Spingemåla berg
  Rothuggaremossen ägomark Österhult t Staggsläten åker
  Rotängen ägomark Österhult torp Stallslyckan åker
  Rovriket ägomark Österhult t Stenkullebackarna vägbackar
  Rudareflogarna gölar Österhult torp Stenkyrkerna vägbacke
  Rumhultet ägomark Östorp lht Stenmosslyckan åker
  Rumhultet ägomark Östra bergen rivet t Stensjön sjö
  Rumsjön sjö Överum torp Stentomten kulle
  Rumsjön sjö /Se Överum lht Stenudden udde
  Rumsjön sjö /Se Överum lht Strömsholjen djupt ställe i Stångån
  Ryssingsberget berg   Stubbevik vik
  Ryssingsberget berg   Stubbevik f.d. vik
  Råbocken ägomark   Stuggärdet åker
  Råbocksmossen mosse   Stuglyckan åker
  *Råckebäcksbro bro   Stångån å
  Rå- o. Rörskogen skogsområde   Sumpa källa
  Rå- o. Rörskogen skogsmark   Sumpkärret, se Kärret Saknas
  Råshultegölen göl   Sumpkärrsåkern, se Kärret Saknas
  Råsöskogen skogsmark   Sundet, se Snoketorpe sund sund
  Räfsängarna ägomark   Sundet del av sjö
  Rävsnabben udde   Sundet sund
  Rödbergen berg   Sundstuge källa källa
  Rödbergshorvan terräng   Sundstugelyckan åker
  Rödbrasan ägomark   Sundsö, se Möcklö ö
  Rövaremoarna skogsområde   Sunnehorva åker
  Rövaremoarna skogsmark   Svarta grinden grind
  *Sandbro bro   Svartgölen sjö
  Sandgöl göl   Svartkärren åker
  Sandlyckorna ägomark   Svinebrobäcken bäck
  Sandvadskärret ägomark   Svinesjöarna sjöar
  Sankekärr kärr   Svingölen göl
  Sankekärr kärr   Sågaregölen sjö
  Santes mosse mosse   Säbysjön, se Linkern sjö
  Sissemossen ägomark   Sänkfloen göl
  Siön Mÿckellen, se Möckeln sjö   Säsjöarna sjöar
  Siön Mÿhlen, se Möckeln sjö   Södergrinds bäck bäck
  Sju källor terräng   Söre hage åker
  Sjunkemosse ägomark   Söreskog skogsparti
  Sjöbergen berg   Söreskogsberget berg
  Sjöbo terräng   Söreskogslyckan åker
  Sjöbotten ängsmark   Sörgärdet åker
  Sjögärdet ägomark   Sörkullen åker
  Sjögärdet ägomark   Söräng betesmark
  Sjöhagen skogsmark   Sörängen betesmark
  Sjökärret ägomark   Sörängen f.d. äng
  Sjökärret ägomark   Sörängsgärdet åker
  Sjökärret ägomark   Sörängskällan källa
  Sjökärret ägomark   Sörängslyckan åker
  Sjömossen mosse   Sörängsmossarna, se Ängsömossarna sund
  Sjöstugulyckan ägomark   Tallgärdet åker
  Sjöstugulyckan ägomark   Talltomten betesmark
  Sjöängen sumpmark   Tallyckan, se Sjölyckan Saknas
  Skallö tidigare ö, nu udde   Tarmgölen göl
  Skallö halvö   Timmermossen mosse
  Skallö udde   Tjureholmen holme
  Skanslyckan ägomark   Tjuvtegarna åkrar
  *Skantzen udde /Se   Tigölen sjö
  Skarpmon skogsmark   Toke sten gränssten
  Skarvudden udde   Toletorpegärdet åker
  Skarvudden udde   Tomtemålen åker
  Skarvudden udde /Se   Tomten dels trädgård, dels äng
  Skaten terräng   Tomten betesmark
  Skattängen ägomark   Torebolyckan åker
  Skattängen ägomark   Toreboåkern åker
  Skogsmossen ägomark   Torpkullen åker
  Skomakarebergen berg   Torpskogen skogsparti
  Skomakaremossen ägomark   Torpängen beteshage
  Skrapholmen ö   Trattvägen väg
  Skrapholmen holme   Trehörna göl
  Skruvan sjö   Tresnippen åker
  Skruvan göl   Trintebiten ängsmark
  Skräddarefall triangelpunkt   Trunselycka åker
  Skvaltekullen terräng   Tryhorvebergen berg
  Skålsholmen udde?   Trångeporfsbergen berg
  Skäfshult triangelpunkt   Trångeportskullen, se Trångeportsbergen berg
  Skälshäll ö   Turkiet beteshage
  Skälsö holme   Tuven holme
  Skälsö ö   Tågölen sjö
  Skälsö ö   Tågölen göl
  Skälsö ö   Tåsjöberget berg
  Skälsö ö   Tåsjöflyet äga
  Skälvingen sjö   Tåsjöhorvan äga
  Skärgölen göl   Tåsjön sjö
  Skärgölen göl   Tåsjön sjö
  Skärgölen göl   Tåsjönsmossen åker
  Skärpekullarna terräng   Tämpelö ö
  Skärsmåla terräng   Täppan, se Pinketäppan Saknas
  Skärsmåla terräng   Täppen ängsmark
  Skärsmålamossen mosse   Täppen hage
  Slitshult triangelpunkt   Tärnehäll holme
  Slätmon ägomark   Tärnehäll holme
  Slätängen ägomark   Uddebäcken, se Ramsjöbäcken bäck
  Smedkullarna terräng   Ugglegölen göl
  *Småkärrsbro bro   Ulvgöl äldre namn på Älvjegöl
  Smörasken terräng?   Uppsalagöl, se Hälvetesgölen göl
  Smörhålan terräng   Uppskogen skog
  Snokudden udde   Utmossarna åkrar
  Solhult ägomark   Utskiften åker
  Soludden udde?   Uvebergen berg
  Spejareberget berg   Utskogen skogstrakt
  Spelareberget berg   Uvgölen göl
  Springemåla terräng   Valfridsbergen berg
  Starflokärret kärr   Valklevsbergen stup
  Stationsmossen mosse   Vargbäcken bäck
  Stenbo f.d. torp?   Varpö ö
  Stenhammaren terräng   Vassdämmen kärräng
  Stenhammaren terräng   Vassdämmsmossarna = Vassdämmen Saknas
  Stenhulteängen ägomark   Venefalle backe backe
  Stenkyrkorna terräng   Venefalle bro bro
  Stensjön sjö   Venefalle hage skog
  Stensjön sjö   Venefalle sandgropar, se Venefalle vägskäl Saknas
  Stensjön sjö   Venefalle vägskäl vägskäl
  Stensjötuva terräng   Venefalle öar träddungar
  Stensjötuva terräng   Venerna åker
  Stensnäs ängsmark?   Vennebjörkefjärden »fjärd» i sjö
  Stockbäcken ägomark   Vennebjörkehagen hage
  Stockemossen ägomark   Verveln sjö
  Storakärr kärr   Vervelån å
  Storängen ägomark   Vibo göter, se Gölerna sjöar
  Storängsmossen ägomark   Vibo moa skog
  Storö terräng   Vifloderna, se Vifloen hagar
  Storön ö   Vifloen sjö
  Storön ö   Viken, se Möckleviken vik
  Storön ö   Vildmossen skogskärr
  Storön ö   Vimmerbygärdena åker
  Strömsängen äng   Vimmersjön sjö
  Stubbevik terräng   Vinäslyckorna åkrar
  Stångån å   Vita ledet led
  Stångån å   Väderkvarnsgärdet åker
  Stångån å   Väderkvarnsviken vik
  Stångån å   Väderkvarnsön ö
  Sumpekärr ägomark   Väderkvarnsön udde
  Sumpen ägomark   Väderskullen kulle
  Sumphorvan kärr   Värgrinden, se Värgrindsbacken grind
  Sundet sund?   Värgrindsbacken vägbacke
  Sundet sund   Värnamo åker
  *Sundsö gränspunkt   Västralid backe
  *Sundsö ö   Västrumfloen göl
  Sundzöö, se Möckelö ö   Åhorvorna åkrar
  Sundzöö, se Möckelö ö   Ålbäcken bäck
  Sutaren, se Juttern sjö   Ålebofjärden del av Krön
  Svartebro ägomark (bro?)   Ålhemsgölen göl
  Svartgölen tjärn   Ålhulteviken vik
  Svarvarehorvan terräng   Årkällan källa
  Svederna terräng   Åttingsgärdet, se Larsgärdet Saknas
  Svederna terräng   Älgsnäsan udde
  Svenshagen terräng   Älökärret, se Kyrkängen Saknas
  Svenshult odling   Ängbacken ängsbacke
  Svensmo ägomark?   Ängsbergen berghällar
  *Svinekulleskäl gränsmärke   Ängbergsfällorna f.d. ängar
  *Svinkulla gränsmärke   Änghagen f.d. äng
  *Svinkulla skäl gränsmärke   Ängkullen kulle
  Svinkärr ägomark   Ängkullen åker
  Svinkärret kärr   Ängslyckan åkrar
  Svinsjön sjö   Ängstugan försvunnet torp
  Svinsjön sjö   Ängstugan nu rivet torp
  *Sågkvarnsbro bro   Ängsöbäcken bäck
  Sågkvarnsskogen skog   Ängsölyckan åker
  Sågkvarnsskogen skogsmark   Ängsömossarna åker
  Sävsjöarna sjöar   Ängsöviken vik
  Södersholm terräng   Äskilskälla källa
  Söderängen ängsmark   Äspkullen betesmark
  Tarmgöl göl   Ävjegölen göl
  Tempelön ö   Ödehagen äga
  Tempelön ö   Ödekärret kärr
  *Tingsbro bro /Se   Ödemon skogsparti
  Tistelkärret ägomark   Ödekvarnlyckerenen ängsmark
  Tistelkärret ägomark   Ödkvarnslyckan åker
  Tjureholmen ö   Ökudden udde
  Tjureholmen ö (holme)   Ömossen åkrar
  Tjurmossen ägomark   Ömossen åker
  Tjurmossen mosse   Öna, se Ranbergsö Saknas
  Togölen tjärn   Örn sjö
  *Tokesten gränsmärke   Örn sjö
  Trehörnan sjö   Önsbogölen göl
  Trehörnan, Lilla göl   Örsboviken vik
  Tågölen göl   Örsäseån, jfr Vervelån å
  Tågölen göl   Ösjön sjö
  Tokesten gränsmärke   Östantorp åker
  Topplöpan ägomark   Österhultehagen beteshage
  Torpet ägomark   Österhultemossen mosse
  Torpgärdet ägomark   Österhulteängen åker
  Tranesten gränspunkt   Östervikarna åkrar
  Trehörnan göl    
  Trollgatan terräng    
  Trångrösslehagen terräng    
  Trångrösslehagen terräng    
  Träteribborna ägomark    
  Tyrekälla kärr    
  Tåsjön sjö    
  Täppan ägomark    
  Tärnehall holme    
  Tärnehall gränsmärke    
  Tärnehall ö    
  Tärnehall ö    
  Tärnehäll ö    
  Tärnehäll ö    
  Tärnehall ö    
  Ugglegölen göl    
  Ugglegölen göl    
  Uvgölen göl    
  *Vargesten gränsmärke    
  Varpö ö    
  Varpö ö    
  Vassdämmen ägomark    
  Vedkärr ägomark    
  Verveln, Lilla sjö    
  Verveln, Lilla sjö    
  Verveln, Lilla sjö    
  Verveln, Lilla sjö    
  Vervelån å    
  Vervelån å    
  *Viboängsbro bro    
  Viksholm skogs- och ägomark    
  Vimmern sjö    
  Vimmern sjö /Se    
  Vimmern sjö /Se    
  Vimmern sjö /Se    
  Vimokärret kärr    
  Virvan skogsmark    
  Visättra terräng (f.d. torp?)    
  Väderkvarnsön udde    
  Siön, Lilla Wärfwaren, se Verveln, Lilla sjö    
  Västerhult terräng    
  Västrahult ägomark    
  Yxkällskärret kärr    
  Åbo ägomark    
  Åhagen ägomark    
  Åkroken ägomark    
  Åkärret kärr    
  Ålhemsgölen göl    
  Ålhemsgölen göl    
  Ålhulteviken vik    
  Ålhulteviken vik    
  Ålhults vägskäl vägskäl    
  *Ålsbro bro    
  Åängarna ägomark    
  Älgnäset ägomark    
  Älökärret kärr    
  *Ängegöls skälet gränsmärke    
  Ängstugan ägomark    
  Ängstugan ägomark    
  Ängstugan ägomark    
  Ängstugulyckan ägomark    
  Äspetorpemon skogsområde    
  Äspetorpemon skogsmark    
  Äspetorpemon skogsområde    
  Äspetorpeviken vik    
  Äspetorpeviken vik    
  Äspetorpeön ö    
  Äspetorpeön ö    
  Äspetorpeön ö    
  Ävjegölen göl    
  Ödesiön, se Ösjön sjö    
  Ödet terräng    
  Öhagen terräng    
  Öknen ägomark    
  Öknehult ägomark    
  Ömossen ägomark    
  Ömossen ägomark    
  Ören sjö    
  Ören sjö    
  Ören sjö    
  Ören sjö    
  Ören sjö    
  Ören sjö    
  Ören sjö /Se    
  Örn sjö    
  Örn sjö /Se    
  Örsboviken vik    
  Örsboviken vik    
  Örsåsa triangelpunkt    
  Ösjön sjö    
  Ösjön sjö    
  Ösjön sjö    
  Ösjön sjö    
  Ösjön sjö    
  Östersbro bro    
  Östervikarna ägomark    
  Östervikarna ägomark    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.