ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Djursdala socken : Sevede härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 106 Naturnamn : 344 Bebyggelsenamn : 187 Naturnamn : 151
Djursdala by? sn? Adelsberg ägomark Djursdala sn Barngöl sjö
Djursdala sn Aldalen ägomark Djursdala sn Basthagen hage
Djursdala sn Andersbo terräng Djursdala sn Bergtäppan väg
Djursdala sn Backa terräng Djursdala päronbukar inbyggarbeteckning Björnmossarna mosse
Djursdala sn sn Barngöl göl Jursdala pärabukar inbyggarbeteckning Bockberget berg
Djursdala sn Berglyckan ägomark Andersberg t Bockö holme
Djursdala sn Bistocksmossen mosse Andersbo t Bockö ö
Djursdala sn Bjurdammen sumpmark? Björksnäs by Bruddgöl sjö
Djursdala sn Björkhultemossen ägomark Björkesnäs by Bruksviken vik
Djursdala sn Björkhultemossen ägomark Björkesnäs gd Bråna hage
Djursdala sn Björnbäcksgärdena ägomark Björkhult by Brånfallegölen sjö
Djursdala sn Björngöl göl Björkhult hmd Bråte klever skogsskiften
Djursdala sn Björngöl göl Björnhult lht Bråtgölen sjö
Djursdala sn Björnmossarna ägomark Bockmossarna riven lht Brände holmen holme
Djursdala sn Bockmossarna ägomark Bogölsnäs t Brötkärren kärr
Djursdala sn Bockö ö Bomon t Brödkärren kärr
Djursdala sn /Se Bogölsnäs ägomark Borgen hmd Bugöl sjö
Djursdala sn Bogölsnäs ägomark Borget hmd Burgöl göl
Djursdala by och sn /Se Bomon ägomark Bromåla t Bålstocken skog
Djursdala sn /Se Bredhultegöl göl Bromåla t Bäcklyckan åker
Djursdala sn /Se Bredhultegöl göl Bruddgölsäng lht Bösse göl
Djursdala by och sn /Se *Bresidigsten gränsmärke Brånfall hmd Bössgölen göl
Djursdala sn /Se *Bresidesten gränsmärke Bråten hmd Dalfällelyckan åker
Djursdala sn /Se *Bresidesten gränsmärke Brötkärret lht Dalfällerna hage
Adelsberg f.d. torp? Brokärret ägomark Bullebo by Djupgöl sjö
Björkenäs by Bromossen ägomark Bullebo by Djuphålskärret mosse
Djursdala by Bromåla terräng Bäckefall t Drakerör stenrör
Djursdala by Bruddgölen sjö Bäckhult lht Dämmgöl göl
Djursdala by Bruddgölen göl Dalhem hmd Egelgölen sjö
Djursdala by Bruddgölen göl Djursdala by Getpinan holme
Djursdala by Brudslätt ägomark Djursdala by Gogöl sjö
Djursdala by Brånfall ägomark Djursdala kvarn lht Gogölsbergen berg
Djursdala by o. sn Bråtdammen damm Djurstorp lht Gransjön sjöar
Djursdala by o sn Bråtgölen göl Dämshult lht Gränskullen kulle
Djursdala by Bråtgölen göl Ekenäset hmd Gubblyckan åker
Djursdala by Brötkärren ägomark Ekhult t Gäddgöl göl
Djursdala by Brötkärren ägomark Ekstugan hmd Gölen sjö
Djursdala by Bråtkärret kärr Ekäng lht Gölmossen åker
Djursdala by Brändeholmen udde Erikstorp lht Gölstugemossen åker
Djursdala by och sn /Se Bålstocken skogsområde *Ersgård hmd Hage ängar äng
Flaka, Norra by Bäckmossen ägomark Fagerhultet lht Hagöl sjöar
Flaka, Norra by Bössgöl göl Fagerhultet gd Hagölsbäcken bäck
Flaka, Norra by Bössmossarna mossar Fallemo t Hasselås hage
Flaka, Norra by Dalbo ägomark Floen t Herrängen kärr
Flaka, Södra by Dalbo ägomark Fängebo kvarn kvarn Holkedalarna ängar
Flaka, Södra by Dalfällorna ägomark Gransebo by Horsgöl sjö
Flaka, Södra by Dalfällorna ägomark Gransebo by Horsgölen sjö
Flaka, Södra by Dammen ägomark Gransemåla lht Hällån å
Flake, Södra by /Se Dammen ägomark Gransjöhult ort Höghulte rör gränsrör
*Frwæ quern kvarn Dammarna ägomark Granshultet hmd Höghulte rör gränsröse
*Fruakvarn Saknas Djupdalen ägomark Grönhult t Ingebogölen sjö
?Hallersrum by Djupdalsberget triangelpunkt Grönlid hmd Juttern sjö
?Hallersrum by Djupdalsmossen mosse Gröningshult hmd Juttersundet sund
Hallersrum by /Se Djupgöl göl Gölstugan lht Juttersviken vik
Jonsbo f.d. torp? Djupgöl göl Hagen lht Jössekärr mosse
Lillevi by Djuphålskärret ägomark Hagen gård Kalven vik
Lillevi by Djuphålskärret ägomark Hagen hmd Kalvhagen åker
Lillevi by *Djursdala bro bro Hagstorp lht Kodörn kärr
Lillevi by Djursdalasjön sjö Haggölsskiften lht Kohagen hage
Lillevi by *Djursdalavägen landsväg Hagölsstugan lht Kotteklev berg
Lillevi by Drakerör fornlämning Hallersrum by Krönsborgviken vik
Lille-wij by Dämgöl göl Hallersrum by Kvarnbäcken bäck
Lillevi by Egelgölen göl Halltorp lht Källarholmen holme
Lillevi by Ekhisters skäl förr gränsmärke /Se Hermanshorva soldattorp Lagårdsgärde åker
Lillevi by Ekhult terräng Herrängen lht Lahorvan åker
Lillevi by Ekkullen fornlämning Hjortefloen t Lakärret sjö
Lillevi by Erikstorp ägomark Horvan soldattorp Laxgöl sjö
Vi, Lilla hg Fandelskärret ägomark Hulten t Lilla gölen göl
Lille Vi by *Frugölshall gränsmärke Hushorvan hmd Lillegärdet åker
Lilla Vi by Fruväldet ägomark Hällen lht Lillesjön sjö
Lillevi by Fågelmossen ägomark Hällerum lht Limbergekullen berg
Lillevi kyrkoh.-bost. Fågelmossen ägomark Högbergen t Lindfalle äng
Lillevi by Fågelmossen ägomark Högemåla lht Lommholmen holme
Lillevi by /Se Gathagslyckan ägomark Högerum hmd Loppan holme
Lindstorp poststation /Se Getpinan ägomark Höghult by Lunseberget berg
Långbrötsle by Gogöl göl Höghult by Långbrötslegölen sjö
Långbrössle by /Se Gogöl göl Höghult by Långlyckan åker
Marstad by Gransjön, Lilla sjö Ingebo by Långsjön sjö
Marstad by Gransjön, Stora sjö Ingebo by Långsjöån å
Marstad by Gruvorna terräng Jonstorp lht Lönningsudden udde
Marstad by *Gräslidsskäl gränsmärke Järpebäcken lht *Lönthorvan äng
Marstad by Gäddgöl göl Järpekullen lht Majas bröst klabbe
Marstad by Gäddgöl göl Jönskarlsgård hmd Missgångsrör gränsrör
Marstad by Gölen göl Karlshamn lht Mossgöl sjö
Marstad by Hagen ägomark Karlstorp rivet t Myreboberget berg
Marstad by Haggöl, Lilla göl Klocketorp by Mörtgöl sjö
Marstad by Haggöl, Lilla göl Klocketorp by Mörtgöl sjö
Marstad by Haggöl, Stora göl Kråkebo by Mörtgölsbacken vägbacke
Marstad by Haggöl, Stora göl Kråketorp by Norrbackarna åkrar
?Marstad by Hallbergs kärr kärr Kråketorp by Norrmarken skog
Marstad by Hallonkärret kärr Kröningsborg, se Krönsborg gd Näset udde
Marstad by Hanriket ägomark Krönsborg torp Ormgöl göl
Marstad by /Se Hargrytet holme Krönsborg gd Oxhagen ägoskift
Marstad by /Se Herreväldet ägomark Kullen t Paradislyckerna åkrar
Orremåla by Herreväldet ägomark Kulltorp bs Rangle äng äng
Orremåla by /Se Herrängen ägomark Kvarnhagen hmd Rumängshaket åker
Skenninge by /Se Herrängen ägomark Kvarnkullen rivet t Rävenskulleberget berg
Skänninge by /Se Herrängsån å Kvarntorpet t Rövaremossen mosse
Snokebo by Herrängsån å Kyrkogården jordlägenhet Sjögärdena åkrar
Snokebo by Histert slåtteräng Källeberg t Skallbergen berg
Snokebo gd /Se Histert slåtteräng /Se Källstad lht Skeppgöl sjö
Solsebo gd /Se Histerängarna äng Lillevi by Skillingsgöl sjö
Solsebo gd:ar /Se Histerängarna terräng Lillevi by Skrabbet kärr
Solsebo by /Se Hjortronmossen ägomark Lindhult lht Skurgärdet gärde
Vi, Lilla by Hjortronmossen ägomark Lindstorp hmd Skurgärdsberget berg
Ängkullen f.d. torp? Holkedalarna terräng Långbrötsla by Skvalbråtarna äng
  Horsgölen göl Långebrötsla by Skvallyckan åker
  Hultmossen ägomark Långbrössle gd Slätmon kärr
  Hultmossen ägomark Långsjö ort Smörhålan äng
  Humparna ägomark Långsjö hmd Snesaren sjö
  Hålldammen ägomark Marstad by Snokebobäck bäck
  Hällån å Marstad by Snokebo göl sjö
  Hällån å Mellangården hmd Solarn sjö
  Hästmossen ägomark Mossnäs hmd Solaren sjö
  Hästmossen ägomark Murbo riven lht Solfall åker
  Hög bergen terräng Nergården hmd Sopesten skog
  Högbergsmossen ägomark Norrgården hmd Sopestens göl sjö
  Höghulte rör gränsmärke Norrhult t Stallsviken vik
  *Höghulterör gränsmärke Norrmarkstegen lht Stora gölen göl
  Höghulterör gränsröse Nosholm rivet t Store hagen skog
  Höjerör fornlämning Nyborg lht Storhagen ägoskift
  Ingebogölen göl Nylund t Storängen äng
  Ingebogölen göl Nymåla lht Stussmossen äng
  Ingebäcken ägomark Näset lht Sundet sund
  Jonsbo ägomark Opphem lht Svartgölen sjö
  Juttern sjö Orrkullen by Sågplanen plan
  Juttern sjö Orrekullen hmd Tallholmen holme
  Juttern sjö Orremåla by Torboviken vik
  Juttren sjö Orremåla by Torpgärdet åker
  Juttern sjö Perstorp lht Torpstan äng
  Juttern sjö Prästnäs hemman Trehörn sjö
  Juttern sjö Ropudden torp Trillareberget berg
  Juttern sjö Rummet lht Träfällan ägoskift
  Juttern sjö Rummet gd Trälsmossen åker
  Juttern sjö Sandstorp lht Tvillingarna holmar
  Juttern sjö /Se Sandbäckshult t Tystet ort
  Juttern sjö /Se Sjöbo lht Täpperna åker
  Juttern sjö /Se Sjönäs t Tärnholmen holme
  Juttern sjö /Se Sjöshult lht Vargudden udde
  Juttern sjö /Se Sjövik lht Vräkna sjö
  Juttern sjö /Se Skrabbet hmd Åkviken vik
  Juttern sjö /Se Skänninge by Åsgölen sjö
  Juttern sjö /Se Skänninge by Äggöl göl
  Juttern sjö /Se Skänninge gd Ågölshultegöl göl
  Juttersviken vik Skänninge kvarn kvarn Älghålet mosse
  Jössekärr ägomark Slättfall t Ängedalsgärdet åker
  Jössekärr ägomark Snokebo by Änggöl sjö
  Kalmarmossen ägomark Snokebo by Änglyckan åker
  Karsgöl göl Snokebo kvarn kvarn Ölkärren kärr
  Karsgöl göl Solfall rivet t Örvikerna vikar
  Kattbergslyckan ägomark Solliden lht Östergärdet åker
  Kattbergslyckan ägomark Solsebo by  
  Klevberget berg Solsebo by  
  Knipflogen göl Stjärna t  
  Kohagsmossen ägomark Stjärnevik t  
  Kolmorör fornlämning Storängen lht  
  Korpberget berg Strömsholm t  
  *Kracklemon terräng Svenstorp t  
  *Kruklemon terräng Södra hage hmd  
  *Kråcklemovisare gränsmärke Sörby hmd  
  Kråkudden ägomark Torebo by  
  Kullemossen ägomark Torebo by  
  Kungsåskärret kärr Trädgårdskullen hmd  
  Kungsåskärret kärr Tumtorpet hmd  
  Kyrkmossen ägomark Ungstorp gård  
  Källarudden udde Ungstorp by  
  Källeberg berg Uppebyn hmd  
  Källeberg terräng Vassbäck f.d. kvarn  
  Källtorpet terräng Venefall t  
  Käringhagen terräng Vidden lht  
  Lahorvan ägomark Vi, Lille by  
  Lakärret ägomark Västrum t  
  Larsmossen mosse Ytterbo lht  
  Larsmossen mosse Ågölshult hemman  
  Lasselyckan ägomark Ågölshult, se Ägölshult gd  
  Laxgöl göl Åkullen t  
  Laxgöl göl Åsen by  
  Lerbäcksmossen ägomark Åsen by  
  Lillesjön sjö Äggölshult gård  
  Lillesjön sjö Ägölshult hemman  
  Lillsjön sjö Ägölshult gd  
  Lillsjön sjö Ängkullen lht  
  Lindbergekullen triangelpunkt Ängstugan t.  
  Lindberget ägomark Ängstugan hmd  
  Lindfallemossen mosse Ölebäcken utjord  
  Lindfallemossen mosse Östantorp lht  
  Lindfallsängarna ängsmark Österhult lht  
  Lindfallsängarna terräng    
  Lindlyckan ägomark    
  Lindstorp triangelpunkt    
  Liusejöhl sjö    
  Lobergsängen äng    
  Lobergsängen terräng    
  Loppan holme    
  Lomholmen holme    
  Lundsberget terräng    
  Långbrössle triangelpunkt    
  Långbrössle triangelpunkt    
  Långbrösslegölen göl    
  Långbrösslegölen göl    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjön sjö    
  Långsjöån å    
  Långsjöån å    
  Långsjöån å    
  Långsjöängar ägomark    
  Löjnäsudden udde    
  Magerkärr ägomark    
  Majas bröst holmar    
  Malmingen sjö    
  Mellankärret kärr    
  Mellankärret kärr    
  Midskogsrör gränsmärke    
  Midskogzrör gränsmärke    
  Midsommarkullen fornlämning    
  Milmossen ägomark    
  Milmossen ägomark    
  Miskogrör gränsmärke    
  Miskogsrör gränsmärke    
  Missgångsrör gränsmärke    
  Missgångsrör gränsmärke    
  Missgångsrör gränsmärke    
  Missgångsrör gränsmärke    
  Missgångsrör terräng    
  Mistskogzrör gränsmärke    
  Mon skogsmark    
  Mossgöl göl    
  Mossgöl göl    
  Myreboängen ägomark    
  Mörkehål terräng    
  Mörtgöl göl    
  Mörtgöl göl    
  Mörtgöl göl    
  Nidingsängen ägomark    
  Näverkärr ägomark    
  Näverkärr ägomark    
  Oxhagen terräng    
  *Prästnäs Sotekvarn kvarn    
  Regementet ägomark    
  Ropudde mosse ägomark    
  Rudgöl göl    
  Rumpängen ägomark    
  Rävens backe terräng    
  Römossen mosse    
  Römossen ägomark    
  Römossen ägomark    
  Rövaremossen mosse    
  Rövareberget berg    
  *Rövareberget berg    
  *Röfwarebärget berg /Se    
  Sandstorp ägomark    
  Sandstorp ägomark    
  Sjömossen ägomark    
  Skallbergen berg    
  Skallbergen berg    
  Skeppgöl göl    
  Skeppgöl göl    
  Skillingsgöl göl    
  Skillingsgöl göl    
  Skröpet ägomark    
  Skröpet ägomark    
  *Skulleberget berg    
  *Skullebergsvisare gränsmärke    
  Skvalbråtarna sumpmark    
  *Skälsbäcken bäck    
  *Skäsko gränsmärke    
  Slätmonsmossarna ägomark    
  Smålandssågen terräng    
  Smörhålet terräng    
  Snesaren sjö    
  Snesaren sjö /Se    
  Snokebogöl göl    
  Snoken, troligen binamn på Snesaren sjö /Se    
  Solarn sjö    
  Solaren sjö    
  Solarn sjö    
  Solaren sjö    
  Solaren sjö    
  Solaren sjö    
  Solaren sjö /Se    
  Solarn sjö /Se    
  Solaren sjö /Se    
  Stenbrokärret ägomark    
  Stenbrokärret kärr    
  Storängslyckan ägomark    
  Storängslyckan ägomark    
  Stussmossen mosse    
  Stussmossen ägomark    
  Sutaren sjö    
  Svartgölen sjö    
  Svartgölen göl    
  Svartgölen göl    
  Svinmon terräng    
  Svinmon skogsmark    
  Svältan ägomark    
  Svältan ägomark    
  Svältorna ägomark    
  Syllemokärret ägomark    
  Torpsta ägomark    
  Trehörn sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningen sjö    
  Trehörningskulle berg o. gränsmärke    
  Trehörningskulle höjd    
  Trehörningskärret ägomark    
  Trehörningskärret ägomark    
  Trihörn sjö    
  Trillareberget berg    
  Trulsbråtekärret kärr    
  Trulsbråten terräng    
  Trälet ägomark    
  Trätfällan terräng    
  Tussekärr ägomark    
  Tvillingarna fornlämningar?    
  Tyskbrokärret kärr    
  Tyskbromossen mosse    
  Tärnholmen ö    
  Ungstorp triangelpunkt    
  Uppskatarna terräng    
  Uppskatarna skogsområde    
  Vadbrokärret ägomark    
  Varghagen fornminnesplats    
  Varghagen fornminne    
  Vargudden udde    
  Vassbäcksdamm damm    
  Vasskärr kärr    
  *Viboängsbro bro    
  Vräkneberget berg    
  Vräkneberget berg    
  Vräknegölen göl    
  Vräknegölen göl    
  Ytterhult ägomark    
  Ålhushorvorna ägomark    
  Ålhushorvorna ägomark    
  Åsekärret ägomark    
  Åsekärret ägomark    
  Ägöl göl    
  Älnäset ägomark    
  Änggöl göl    
  Änggöl göl    
  Ängkullen ägomark    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.