ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Locknevi socken : Södra Tjusts härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 163 Naturnamn : 595 Bebyggelsenamn : 728 Naturnamn : 1230
Loeknevi sn /Se Almvik vik Locknevi sn Locknevien Saknas
Locknevi sn Andkärr ägomark Locknevi sn sn Amerika förr åker
Locknevi sn /Se Aneberg berg Locknevi sn Andersjönsasgärdet inäga
Locknevi sn /Se Aneberg terräng Locknevi sn Anders Karlssons mo skogsskifte
Locknevi by *Aneboskäl gränsmärke Locknevi sn Andkärr(?) åker
Locknevi sn Anekärret kärr Locknevi sn Aneberglyckan f.d. inäga
Locknevi sn Anekärret kärr Locknevi sn Anekärret kärr
Locknevi sn Anen sjö /Se Locknevi socken Anen sjö
Locknevi sn Anen sjö Locknevi socken Anen sjö
Locknevi sn Anen sjö Locknevi sn Anen sjö
Locknevi sn Anen sjö Locknevi sn Anen sjö
Locknevi sn Anen sjö Locknevi sn Ankärret kärrmark
Locknevi sn Anen sjö /Se Locknevi höns inbyggarbeteckning Anna-Stinas höjd inäga
Locknevi sn Aspkullen ägomark Locknevi höns inbyggarbeteckning Apelfällan åker
Locknevi Saknas /Se Badaretallen tall /Se Locknevi höns inbyggarbeteckning Backlyckan inäga
Locknevi sn Badaretallen tall /Se Locknevi höns inbyggarbeteckning Ballstenarna stenar
Locknevi sn Barnegöl göl Locknevi höns inbyggarbeteckning Bangöl göl
Locknevi sn Bastkärr ägomark Locknevi höns inbyggarbeteckning Barnberg berg
Locknevi sn Bastlyckan ägomark Adelsberg lht Barnegöl göl
Locknevi sn Bastmossen ägomark Adelsberg gd Bastgärdet åker
Locknevi sn /Se Bastmossen mosse Adelsnäs t. Bastkullarna hagmark
Locknevi sn /Se Bellvygölen göl Aneberg torp Bastkärr inäga
Locknevi sn /Se Bergtorpskärret ägomark Aneberg f.d. torp Bastlyckan åker
Locknevi sn /Se Bergö näs Anevik Saknas Bastlyckan f.d. inäga
Locknevi sn /Se Bjurdammen damm Anevik lht Bastmossen åker
Locknevi sn /Se Björngöl göl Anneberg t. Bastmossen åker
Locknevi sn /Se Björngölen göl Aspkullen f.d. lht Bastmossen inäga
Locknevi sn /Se Björngölskullen terräng Aspnäs avs. Bastmossen inäga
Locknevi sn /Se Björnlid ägomark Aspnäset lht Bastmossen inäga
Locknevi sn /Se Blåskullen skogshöjd Bellevue lh Bastmossen inäga
Locknevi sn /Se Bockö ö Bellevue Saknas Bastmossen f.d. inäga
Locknevi sn /Se Bomossen mosse Berga Saknas Bastskiftet åker
Locknevi sn /Se Borg terräng Berget lht Bastskiftet inäga
Locknevi sn /Se Borghult ägomark Berget backstuga Bastängen åker
Locknevi sn /Se Borghult ägomark Bergfallstorp lht Bellevuegölen göl
Locknevi sn /Se Bredgöl göl Bergfallstorp gd Bergdalsmossen åker
Locknevi sn /Se Bredgöl göl Bergtorpet tp Bergkullen åker
Locknevi sn /Se Bredhult ägomark Bergvalla lht Berglandet inäga
Locknevi sn /Se Bromossen mosse Betlehem missionshus Berglyckan inäga
Locknevi sn /Se Bruksdammen tjärn Biby lht Berglyckan inäga
Locknevi sn /Se Bruksdammen tjärn Biby Saknas Bergmossen inäga
Björka hg /Se Brunnshagen terräng Bjursund gd Bergmossen inäga
Björka hgd Brånehagen terräng Björka Saknas Bergö ö
Björka hg Brändudde udde Björka gd Bergö udde
Björka hg /Se Brändudde udde Björka kvarn kvarn Biten inäga
?Björka hgd Brännö udde Björke gd Björka kohage skogsskifte
Björka Saknas Buskholmen holme Björkesbo Saknas Björka mossar åker
?Björka gd Bygget terräng Björkhult gård Björka mosse inäga
Björka herrgd Byggmossen mosse Björkhult by Björka tallmo terräng
Björka by /Se Byggmossen terräng Björkstugan lht Björkbäck bäck
Björkhult by /Se Byksrebergen berg /Se Björkstugan f.d. torp Björkbäckshagen hage
Björkhult by *Bäckehake vise gränsmärke Björnhult t. Björkgärdet inäga
Björkhult gd:ar /Se *Bäckehake Visare gränsmärke Björnhult gd Björkkärr åker
Böllerum Saknas Böllerum triangelpunkt Björnlid f.d. torp Björkstugemossen inäga
?Böllerum gd /Se Dalgärdet ägomark Björnäng lh. Björkön ö
Böllerum gd /Se Dalkarlsdiket bäck Björnäng gd Björngöl göl
Böllerum gd /Se Dalmossen ägomark Blomsterhult Saknas Blekvägen skogsväg
+Danstada Saknas /Se Dalmossen mosse Blomsterhult Saknas Blekvägsskogen skog
Dramstorp by /Se Dalviksmossen ägomark Blomsterhult lht Bockö ö
Emte gd /Se Dammen sumpmark Blåskullen lht Bodgärdet inäga
Emtebo gd /Se Dammkärr ägomark Blåskullen torp Bodgärdet inäga
Fängebo by /Se Dammkärr ägomark Blåskullen avs. Bodlyckan inäga
?Grönhult by Dammkärr ägomark Blåskullen riven stuga Bodmossen inäga
?Grönhult by Djupedalen ägomark Blåskullen lht Borggärdet åker
Grönhult by Dramsjömossen kärr Blängegrind f.d. torp Borglyckorna åker
Gunnebo gd /Se Draskel vattensamling /Se Boda lht Bortreskiftet inäga
Gårdspånga by /Se Drasket vattensamling /Se Boda bebyggelse Botlebergen berg
Hallingshult gd /Se Dämkärr ägomark Borg lht Botlebergen bergssträckning
Höckhult gd Ekegölkärr kärr Borg rivet torp Bredgöl göl
Höckhult by /Se Ekgöl göl Borg f.d. torp Bredgöl göl
Höghult by Ekhult, Lilla ägomark Borghult f.d. torp Bromossarna f.d. åker, nu skog
Höghult by Emten sjö /Se Bredhult t. Bromossen f.d. inäga
Höghult by Erstorp ägomark Bredhult f.d. torp Brudbacken skogsbacke
Höslätt by Etterputten terräng Bråten, Norra gd Bruket inäga
Höslätt by Fagergöl göl Norra Bråten gd Bruket inäga
Höslätt by Fagergöl göl Bygget lht Brunnsgärdet åker
Höslätt by *Fagergöls Hornskäl gränsmärke Bygget gd Brunnsgärdet inäga
Höslätt by Fallet ägomark Bygget rivet torp Brunnshagen skog
Höslätt by Fjärdö, Stora ö Bygget Saknas Brunnshagen skogsskifte
Höslätt by Flotteklev terräng Bygget gd Brunnslyckan åker
Höslätt by Fornviken vik Bäckefall gd Brunnsskiftet inäga
Höslätt by Friden terräng? Bäckefall gd Brunnsängen åker
Korpebo f.d. torp? Fridhem terräng? Bäckhult f.d. torp Brånan skog
Kulhult gd Frindeln sjö Böllerum by Brånan beteshage
Kvarnnäset torp Frindelen sjö /Se Dalbo lht Brånehagen beteshage
Lidhem hg Frukärret kärr Dalbo f.d. torp Brånorna skogsområde
Lidhem hgd /Se Frukärret terräng Dalebo avs. Bråtkärr åker
Lidhem by Frösvik vik Dalen Saknas Brända mossen inäga
Lidhem hg /Se Fårklabben holme Dalen lht Bränderna skog
Lidhem gd Fårkullen terräng Dalsjö lht Brände udde udde
Lidhem hg /Se Fårmossen mosse Dalsjö Saknas Brändudde udde
Lidhem hg /Se *Färgangölsskäl gränsmärke Degenäs lht Brännhålan sidd
Lidhem hg Galtmossen ägomark Degenäs Saknas Brödlösan åker
Lidhem herrgd Gersfallekärr ägomark Djupdalen riven stuga Bullerbäcken bäck
Lidhem hg /Se Gersfallsön ö Dramsjö bebyggelse Bullerbäcksgöl göl
Lidhem gd /Se Gerssjökullen terräng Dramsjö gdr Bullerbäcksmossen inäga
Lidhem gd. /Se Gerssjön sjö Dramstorp by Bushålet inäga
Locknevi by Getingudden udde Ekenäs Saknas Buskholmen ö
Locknevi by o. sn Getingviken vik Ekenäset gd Byberget bergknalle
Locknevi hg o. by Godakärr ägomark Ekgöl riven stuga Byggelycka inäga
Locknevi gd, sn *Grimberget berg Ekhaga, se Rävsveden Saknas Bygghagen hage
Locknevi gd *Grindbergsvisare gränsmärke Ekhaga f.d. torp Byggmossen åker
Locknevi by o. sn Grindgöl göl Ekhagen riven backstuga Byggmossen kärr
Locknevi by o. sn Grindstuguviken vik Ekhult, Lilla gd Bygärdet inäga
Locknevi herrg. Grodkärr ägomark Ekudden lh Bygärdet inäga
Locknevi hg /Se Grundgölen göl Ekudden Saknas Bäcklyckan inäga
Locknevi hg /Se Grundgölsskogen terräng Elsebjörka, se Älsbjörke gd Bällbygölen göl
Locknevi herrgd /Se Gruvlyckan ägomark Emmalund tp. Böllerums göl göl
Locknevi by o. sn /Se Gruvlyckan ägomark Emmalund Saknas Dalebo mosse åker
Locknevi by och sn /Se Grytgöl göl Emmalund f.d. torp Dalfläcken inäga
Locknevi poststation /Se Grytudden udde Emmedal t. Dalhagsmossen inäga
Luddet avsöndr. /Se Gräskärret kärr Emmedal f.d. torp Dallyckan inäga
Mantebo by Gräskärret kärr Emmedal f.d. torp Dallyckan inäga
Mörhult f.d. torp? Gräsmossen ägomark Emtö avs Dallyckan inäga
Naterum gd /Se Gräsö näs Enbacken riven backstuga Dallyckorna inägor
?Näs torp Grävlingsmossen mosse Enekullen f.d. lht Dalmossen kärr
?Näs t Grävlingsmossen mosse Enhumpen gd Dalsta kulle berg
?Näs t Gröna holme ö Enhumpen gammalt namn på Åninge Dalsveden åker
Råshult gd /Se Gröndal terräng Enkullen lht Dalsvederna skog
Sjösäter by /Se Gröndalsviken sjö Eriksberg t. Dalsvederna f.d. inägor
Skenninge tp /Se Grönsö ö Eriksberg lht Dalsvederna skog
Skruhult gd. /Se Grönsöholmen ö Eriksberg torp Dammen kärr
Sund by Grönsöholmarna holmar Fagerdal Saknas Dammen kärr
Sund by Gubbnäset terräng Fiskände lht Dammen åker
Sund by Gullringskällan källa Forna t. Dammen inäga
Sund by Gunnebogöl tjärn Friden tp Dammen fördämning
Sund by Gunneboudde halvö Friden Saknas Dammen f.d. damm
Sund by Gustavsäng äng Fridhem lht Dammkärr f.d. kärr
Sund trol. by /Se Gustavsäng terräng Fridhem Saknas Dammkärr åker
Sund by Gölen ägomark Fridhem avst. Dammkärr åker
Sund by Gölmossen ägomark Fridhem lh Dammkärr inäga
Toverum gd /Se Gölmossen terräng Fridhem lht Djupdalen dälder
Toverum gd /Se Göstas ö ö Fridhem, se Skarpen Saknas Djupdalen dalgång
Toverum gd /Se Hacket ägomark Fridhem lht Djupdalsmossen inäga
Toverum gd /Se Haga ägomark? Fridsborg lht Djupedal inäga
Toverum gd /Se Hagegöl göl Fridsborg avs. Djupedalen inäga
Vanstad gd /Se ?Haggöl sjö Fridsborg lht Drasket vattensamling
Vanstadhg hg /Se Haggöl göl Frösvik lht Dränggråten slåttermark
Vanstad gd Hallingshultbäcken bäck Frösvik Saknas Dränggråten inäga
Vanstad gård Hallonsvedskärret kärr Frösvik lht Dränglyckan inäga
Vanstad gd /Se Hallången sjö Fågelså lht Dämkärr åker
Vanstad gd /Se *Harvegöls skäl gränsmärke Fågelså lht Dämmkärr kärr
Vanstad gd /Se Hemgöl Lilla tjärn Fängebo gård Ekbecket kärr
Vanstad gd /Se Hemgöl Stora tjärn Fängebo by Ekegölskärr f.d. inäga
Venefall tp /Se Herrefällan terräng Gatstugan lht Ekgöl göl
Veneholm gd /Se Hingstbomossen mosse Gatstugan avst. Ekgöl göl
Vrångfall by /Se Hingstbomossen mosse Gatstugan f.d. lht Ekgöl göl
Ytterbo by /Se Hjälmsvederna ägomark Gersfall lht Ekgölskärr åker
Ytterhult gd /Se Hjälmsvederna ägomark Gersfall Saknas Ekgölsmossen inäga
Åninge by /Se Holkkärr ägomark Gersjö lht Ekgölsmossen inäga
Åninge by /Se Hopkärret ägomark Gissebo t. Ekhultemossarna inägor
Åninge by /Se Horsberg berg Gissebo avst. Ekhultlyckan inäga
?Älgshult by Horsberg berg Godhult tp Eldareberget berg
?Älgshult by /Se Horskärr ägomark Godhult f.d. torp Emmedal mosse inäga
Östantorp by /Se *Horvegölsskäl gränsmärke Gransebo byggnad Fagergöl göl
Östantorp by Hovrätten holmar? Grindebo riven stuga Fagergöl göl
?Östantorp by Hundgöl göl Grinden äldre namn på Åninge Fagergölsmossarna inägor
Östantorp by Hunningen sjö Grindstugan lht Fagergölsmossen inäga
Östantorp by Hunningen sjö Grytudden riven bebyggelse Fallet inäga
Östantorp by Hunningen sjö /Se Gräskärren rivet torp Farfars kärr inäga
Östantorp by Hyttlyckan ägomark Gräskärret f.d. lht Farfars mosse igenlagd åker
Östantorp by Hållfast, Lilla udde Gröndal f.d. torp Farfarsmosse inäga
Österhult f.d. torp? Hållfast, Stora udde Grönhult gård Farfarsmossen inäga
  »Håmmanshällen» Saknas /Se Grönhult by Farfarsmossen inäga
  »Håmmanssveden» Saknas /Se Grönlid Saknas Farfarsmossen inäga
  Hårfvegiöl, se Strömsnäsgöl sjö Grönsved lht Farmorslyckan, Lilla inäga
  Häggekärr ägomark Grönudde t. Farmorslyckan, Stora inäga
  Hällebro bro Grönudde f.d. torp Farmors vik vik
  Hällån å Gubbhagen namn på tpl Spånga Fasters lycka inäga
  Hällån å Gubbhagen rivet torp Ficklocket åker
  *Härkesten gränsmärke Gubbhagen gd Fjärdöarna öar
  Hästholmen ägomark? Gubbhagen torp Fjölbobacken landsvägsbacke
  Högalund terräng Gunnarsbo lh Fjölbolyckan f.d. åker, nu bete
  Höghulte rör gränsmärke Gunnarsbo ödetorp Fjölbrobacken vägbacke
  Höghulterör gränsröse Gunnebo gård Flaten åker
  *Höghulterör gränsmärke Gunnebo Saknas Flåhacket åker
  Högmålen ägomark Gårdspånga gd Flängtegarna inägor
  Hökgöl göl Gårdspånga by Framhagen hage
  *Hökebråte skäl gränsmärke Gårdspånga Saknas Frindeln sjö
  Hökgöl göl Gärdet gd Frindeln sjö
  Hökgöl göl Gärdspånga markn.pl. Frindeln sjö
  Höknäbben vik Gärdspånga by Frindeln inäga
  Höknäbben vik Gölstugan Saknas Frocksmossen inäga
  Hökärr ägomark Gölstugan stuga Frukostkullen kulle
  Hökärr ägomark Gölstugan gd Fräkneflogen inäga
  Hönsö ö Göltorpet gd Fågelså å
  Hönsö ö Haga lh Fålen sten
  Hönsö ö Haga avs. Fårberget berg
  Ingrids hål terräng Hagaborg lht Fårberget berg
  Jonsbo ägomark? Hagaborg lht Fårhagen skogsskifte
  Jonsholmen udde Hagaborg lht Fårhagen hage
  Juttersbogöl göl Hagen gd Fårhagslyckan inäga
  Juttersbogöl göl Haghult Saknas Fårhagsmossen inäga
  *Jöhl sjö Haghult avst. Fårklabbarna öar
  Kalmarkärr ägomark Haghult f.d. torp Fårkullen skog
  Kalven sjö Hagstorp lht Fårkullen skog
  Kalvsjön sjö Hagstorp, Lilla gd Fårkullen kulle
  Kalvsjön sjö Hagstorp, Stora gd Fårmon skog
  Kalvudden holme Hallingshult gård Fårmossen inäga
  Kaninholmen udde Hallingshult gd Fårmossen inäga
  Karsgöl göl Hamnen lht Fårsten sten
  Kebro terräng Hamnen, se Karlshamn gd Fårtallen tall
  Kedjeholmen ö Herrefällan rivet torp Fäledslyckan inäga
  Keholmen Saknas /Se Herrefällan f.d. torp Fällan åker
  Klinkebråne ägomark Hjälmsveden f.d. torp Före lycka f.d. åker
  Klovöarna öar Hjälmsvederna stuga Gabriel inäga
  Klovöarna ö Hundhult riven stuga Gammelängen inäga
  Klyvsgöl göl Huskvarna lht Gammelängen f.d. inäga
  Klyvsgöl göl Hyddan t. Gastbacken skog
  *Klöveskäl gränsmärke Hyddan torp Gastbacken backe
  Klöve Skäl gränsmärke Hällerum Saknas Gastberget berg
  Knåpet ägomark Hällerum lht Gastgrinden grind
  Koksudden udde Hällerum gd Gastgrinden f.d. grind
  Kolnäset udde Höckhult gård Gatan vägsträcka
  Komossarna ägomark Högalund f.d. gd Gatlyckan inäga
  Koven namn på åker /Se Högen gård Gatmossen inäga
  Krokgöl göl Höghult gård Gatmossen inäga
  Krokgöl göl Höghult by Gerssjön sjö
  Krokholmsängen äng Höghult by Getbacken backe
  Krokholmsängen terräng Högmålen f.d. soldattorp Gethagen skogsskifte
  *Krokolvsskälet gränsmärke Hökhult Saknas Gethagen skogsskifte
  Kråketorp triangelpunkt Hökhultenäs gd Getpinan berghylla
  Kråketorp strandområde Höslätt gd Gissebomossen åker
  Kråketorp strandmark Höslätt by Glashalsen beteshage
  Kråketorp, Lilla terräng Höslätt Saknas Glavik vik
  Kulhultesjön sjö Jansbo riven bebyggelse Godakärr åker
  Kulhultesjön sjö Jonsbo lht, f.d. soldattorp Godarshålet? åker
  Kullmossen ägomark Juttersbo gd Godasbacken(?) landsvägsbacke
  Kvarngöl göl Juttersbo gd Godashålet(?) åker
  Kvarngöl göl Juttersbo by Godhult vildmosse sankområde
  Kvarnhagen terräng Juttersbo, Lilla f.d. torp Godmundsö ö
  Kvarnhagen terräng Kajutten lht Gogölsmossarna inägor
  Kvarnkullen ägomark Kajutten lht Gomersö ö
  Kvarnkullen ägomark Kalle-Fransgården gd Grankärr inäga
  Kvarnkärr ägomark Kammaren bortriven stuga Granlyckan inäga
  Kvarnkärret ägomark Kappen stuga Grindbergen berg
  Kvarnkärret ägomark Karlsberg rivet torp Grindebogärdet åker
  Kvarnnäseviken vik Karlsberg riven bebyggelse Grindbogärdet inäga
  Kvarntorp terräng Karlsborg Saknas Grindgöl göl
  Kvillen vik Karlshamn lht Grindgöl göl
  Kvillen vik Karlshamn avs. Grindlyckan inäga
  Kvillen vik /Se Karlshamn gd Grindsveden åkrar och skog
  Kyan ägomark Karlslund backstuga Grodkärr inäga
  Kyrkhagen terräng Kinstad lh Grokärr åker
  Kyrkmossen ägomark Kindstad avs. Grottkullen kulle
  Kyrkmossen ägomark Kindstad lht Grottkullen beteshage
  Kyrkängsmossen ägomark Klingbo lht Grundgöl göl
  Kyrkängsmossen ägomark Klingbo Saknas Grundgölen göl
  Källdalen terräng Klinkan riven stuga Gruvberget berg
  Källspetan ö Klinkebråne f.d. torp Gruvlyckan inäga
  Kärren ägomark Klockaregården, se 1 Klockarekärret gd Grytbrink skogsparti
  Kärren ägomark Klockarekärret gd Grytgöl göl
  Kärven sjö Knorrhögen bs Grytgöl göl
  Ladsveden ägomark Koltorpet t. Grytgöl göl
  Ladsveden ägomark Koltorpet avst. Grytholmarna holmar
  Lamansforsen fors Koltorpet gd Gränskullen kulle
  Lamansforsen terräng Korpebo utlagt torp Gräskärren vildmosse
  Lasseberg triangelpunkt Korpebo t. Gräsö ö
  Lasseberg triangelpunkt Korpebo f.d. torp Grävlingsmossen kärrmark
  Lassekärr kärr Kristineberg tp Gröna Holme ö
  Lassekärr kärr Kristineberg torp Gröna holme holme
  Leran ägomark Krokebäck f.d. torp Gröndalsviken sjö
  Lerkärren ägomark Kroken f.d. torp Grönsved terräng
  Lerkärren ägomark Kryllbo rivet torp Grönsö ö
  Lerkärren ägomark Kråkan f.d. torp Grönsö ö
  Lermossen mosse Kråkan torp Gubbhagegärdet åker
  Lermossen ägomark Kråketorp gård Gubbkärr åker
  *Lidhemsvägen landsväg /Se Kråketorp rivet torp Gubbmossen inäga
  Lilla gölen f.d. göl? Kråketorp f.d. torp Gula mossen inäga
  Lillbråten sumpmark Kråketorp torp Gullrings källa källa
  *Lillegångsmosse mosse Kråknäset lht Gullringskällan källa
  Lillehagen terräng Kråknäset avs. Gullringskällhagen(?) hage
  Lillgöl göl Kråknäset f.d. gd Gunnebogöl göl
  Lillgöl göl Kröken gd Gunnebomossarna åker
  Lillklabb ö Kulhult gård Gurklisten vägsträcka
  Lillklabb holme Kulhult Saknas Gustav-Nilssonlyckan f.d. åker
  Lillsjön sjö Kulhult gd Gustavsäng kärr
  Lillängen ägomark? Gamla Kulhult Saknas Gåsflogen floge
  Lillängen ägomark Kulhult, Gamla Saknas Gäddberget berg
  Lillängen ägomark Kulhult, Gamla lht Gäddberget bergkulle
  Lillön ö Kulltorp rivet torp Gäddbergskullarna bergkullar
  Lillön ö Kvarnarp f.d. knektboställe Gällersta klint berg
  Lindbäckskärret ägomark Kvarnarp riven lht Gärdet f.d. åker, nu bete
  Lindhult ägomark Kvarnen torp Gölen inäga
  Lindsbo ägomark Kvarnkullen lht Gölkullarna inägor
  Ljusgöl sjö Kvarnnäset lh Gölmossen åker
  Ljusgöl göl Kvarnnäset Saknas Gölmossen inäga
  Ljusgöl göl. Kvarnsveden lht Gölmossen inäga
  *Ljusgölsvisare gränsmärke Kvarnsveden Saknas Gölmossen, Lilla inäga
  Loholmen, Lilla holme Kvastetorp lht Gölmossen, Stora inäga
  Lomholmen, Stora holme Kvasttorpet avs. Gölskiftet inäga
  Luddgöl göl Kvisterum f.d. torp Gölåkern inäga
  Luddgöl sjö /Se Kvistrum lht Gölängen inäga
  Lundsjön, Lilla sjö Kvistrum lht Göstas ö ö
  Lundsjön, Stora sjö Kvistrum avst. Hacket inäga
  Lundsjön, Stora sjö Kyrksveden lh Hacket inäga
  Lundsjöängen ägomark Kyrksveden Saknas Hacket inäga
  Lygnehäll holme Källdal bebyggelse Hacket inäga
  Lysningsberget triangelpunkt Källdalen f.d. backstuga Hacket inäga
  Lysningsnäs skogsmark Käringtorp gård Hacket inäga
  Långbrokärr ägomark Käringetorp Saknas Hacket, Lilla inäga
  Långgöl göl Käringetorp gd Hacklyckan åker
  Långgöl göl Landsberg rivet torp Haggölen göl
  Långkärr ägomark Lidhem gård Haghultemossen, Lilla inäga
  Långkärr ägomark Lidhem Saknas Haghultemossen, Stora inäga
  Långkärr ägomark Lidhem gd Hallabergsfjärden vik
  Långmossen ägomark Lillbråten ödetorp Hallingshultgölen, se Västergöl göl
  Långnäsudden udde Lillbråten f.d. torp Hallången sjö
  Långnäsviken vik Lillevi avst. Hallången sjö
  Lövsveden terräng Lillevi lht Hardammen ängsmark
  ?Lövsvedsgölen sjö Lillhagen rivet torp Hedingsbomossen vildmosse
  Lövsvedsgölen göl Lillhem lht Hemgärdet åker
  Magen göl Lillhem lht Hemgöl, Lilla göl
  Magen göl Lillnäs t. Hemgöl, Stora göl
  Manegöl göl Lillnäs avst. Hemmossen inäga
  Marstrandskärret kärr Lindhult tp Hemsjön del av Stora Vrången
  Matteskärr kärr Lindhult f.d. torp Hemskiftet inäga
  Metgöl tjärn Lindnäs bebyggelse Hemskiftet inäga
  Mjösjön sjö Lindnäs lht Hemskiftet inäga
  Modal ägomark Lindsbo lh Himlalyckan inäga
  Modal ägomark Lindsbo f.d. lht Henrikssved terräng
  Mossfall ägomark Lindsborg lht Hingsbomossen, se Hedingsbomossen vildmosse
  Mossgöl göl Lindsborg avst. Hingstbomossen kärr
  Muggedal terräng Ljungbacka Saknas Hjälmsveden åker och skog
  Muntersbo ägomark Ljungbacka lht Hjälmsveden inäga
  Muntersbo ägomark Locknevi gård Hjälmsvederna inägor
  Målebro ägomark Locknevi Saknas Hjälmsvedgöl göl
  Målkärret ägomark Luddet Saknas Hjälmsvedsmossen inäga
  Mörkviken vik Luddet avs. Hophumparna åker
  Mörtgöl göl Luddet gd Hopkärr åker
  Nerten sjö /Se Luddets kvarn Saknas Hopkärret inäga o. kärr
  Norresund sund Luften riven lht Hopkärret beteshage
  Norrhult ägomark Luften f.d. backstuga Hoplyckan inäga
  Norra mossen mosse Lugnet lht Hopmossarna åkrar
  Norresund sund Lugnet Saknas Hopmossen inäga
  Norrängen ägomark Lyckåkra lht Hopängen inäga
  Närten sjö Lyckås lht Horsberg berg
  Notholmen udde Lyckås Saknas Horsbergslyckan inäga
  Nothusviken vik Lyckås lht Horsbergsmossen inäga
  Nybro terräng? Lysningsnäs rivet torp Horskärr inägor
  Nybroholmen ö Långbro torp Hultet skogsskifte
  Nybrokärr ägomark Långbro rivet torp Hultmossen inäga
  Nymanskärret ägomark Långbro lht Hundgöl göl
  Nymanskärret ägomark Långvik gd Hundkärr åker
  Nytorp ägomark Långvik Saknas Hunningen sjö
  Närten sjö Långvik gd Häggkärr åker
  Närten sjö /Se Lösen lht Häggängen f.d. äng
  Näset terräng Lösen Saknas Hägn inäga
  Näset terräng Löverum lht Hägn, Lilla inägor
  Näset terräng Lövkullen Saknas Hägnan inäga
  Näset näs Lövkullen Saknas Hägnen inägor
  Näsholmen, Lilla holme Lövsveden t. Hällkartsbergen(?) berg
  Näsholmen, Stora holme Lövudden backstuga Hästhagen beteshage
  Näsudden udde Mantebo by Hästhagslyckan inäga
  Näverkärr ägomark Mantebo gd Hästhagsplöjan inäga
  Orrhane grotta grotta Mantebo Saknas Hästhovarna udde
  Orrhane grotta grotta Marieholm gd Hästhällarna berghällar
  Orrhane udde udde Marieholm gd Hästhällarna strandparti
  Orrhane udde udde Marieholm gård Högaskälsmossen åker
  Orrhult, Lilla ägomark Marieholm gd Höge mosse f.d. inäga
  Orrmossen mosse Mjölnarestugan obebott torp Höghulte rör gränsröse
  Ox hagen ägomark Mjölnäs Saknas Höghultegatan vägsträcka
  Oxhagsmossen mosse Mjölnäs f.d. torp Höghulterörgärdet inäga
  Oxudden udde Modal f.d. gd Stora Högmonskullen berg
  Oxudden udde Mon lht Hökgöl göl
  Pellesholme udde Mor Hurtigs riven stuga Hökgöl göl
  Petterslund ägomark Mossebo t. Hökgölsmon skogsskifte
  Pommeredamm damm Mossebo torp Hökgölsmossarna inägor
  Pommeredamm terräng Mossfall f.d. torp Hökgölsmossen inäga
  Pommeremossen ägomark Mosshult lht Hökgölsnäbben del av Hökgöl
  Pommeremossen ägomark Mosshult Saknas Höknäbben del av Hökgöl
  Pommern ägomark Muggedal f.d. torp Hökärr inäga
  Pommern ägomark Mugget f.d. torp Hökärret(?) odling
  Portkärret mosse Muntersbo f.d. torp Hönsö ö
  Prästgöl göl Måla gd Hönsö ö
  Prästudden udde Målebro f.d. soldattorp Hönsö ö
  Ranglebo triangelpunkt Målebro f.d. torp Hönsö ö
  Romudden udde Målelund lht Ingridshål kärr
  Rudgöl göl Målelund lht Insjön sjö
  Rudgöl göl Målelund lht Isaks bygge f.d. lht
  Rudgölarna gölar Målen Saknas Istermossarna skogsmosse
  Rumpkärr kärr Målen by Johan-Nilsamossen inäga
  Ryssviken vik Månstorp t. Jonlyckan f.d. åker, nu bete
  Ryssviken vik Månstorp avst. Jons hack inäga
  Ryssviken vik Månstorp gd Jons holme holme
  Ryttareudden udde Möckelhult lht Jontes hack åker
  Råbockemossen ägomark Möllarestugan, se Björka kvarn kvarn Jordbro bro
  Råbocken bergigt område /Se Mörhult t. Jungfruträdgården åker
  Råshulteknall terräng Mörhult torp Juttersbogöl göl
  Rävudden udde Naterum gd Juttersbogöl göl
  Rötkärr kärr Naterum f.d. gd Jägmästäreudden udde
  Rötkärr kärr Norr gd Kalmarkärr åker(?)
  Sankemosse mosse Norrgården Saknas Kalven sjö
  Sankemosse mosse Norrhult f.d. torp Kalven vik
  Siön Öfver spillen, se Spillen sjö Norrängen Saknas Kalven sjö
  Sjöudden udde Norrängen gd Kalven, se Kalvsjön sjö
  Sjöände terräng? Norrängen gd Kalvhagen f.d. beteshage
  *Skallemon terräng Nybo backstuga Kalvsjökärret inäga
  *Skallemovisare gränsmärke Nybo lht Kalvsjön(?) el. Kavsjön(?) sjö
  Skansberget fornborg Nybygget Saknas Kalvsjön sjö
  Skarkärrsmossen ägomark Nybygget t. Kalvtäppan hage
  Skog ägomark Nygård lh Kammarmossen inäga
  Skogslyckan ägomark Nygård ålderdomshem Karisgärdet inäga
  Skogsmossen mosse Nyhagen lht Karlssved åker
  Skogsmossen mosse Nynäs lht Karsgöl göl
  Skruvhultesjön sjö Nynäs Saknas Karsgöl göl
  Skruvhultesjön sjö Nytorp Saknas Karsgöl göl
  Skruvhulte ö ö Näs t. Kasjön sjö
  Skullberget berg Näs avst. Katsgöl göl
  Skullberget berg Nästorpet Saknas Katsviken vik
  *Skvalebergs visare gränsmärke Näverkärr t. Katsviken vik
  *Skvallebergsvisare gränsmärke Näverkärr rivet torp Kavelbron, se Visgölsbron kavelbro
  *Skallemovisare gränsmärke Näverkärr f.d. torp Kavsjön(?) el. Kalvsjön(?) sjö
  Skälsbobergen berg Olstorp t. Kedberget udde
  Skälsudde udde Olstorp avst. Kilen inäga
  Skälsudden udde Olstorp gd Kinnekulle kulle
  Slåsholmarna holmar Orrfällan lht Klevstättan stätta
  Slånsjö sjö Orrhult gd Klingbomossen åker
  Slåssbäcken bäck /Se Lilla Orrhult lht Klingkullen berg
  Smedkärret ägomark Oskarslund lh Klingkullen kulle
  Snedlyckan strandområde Parken rivet torp Klinkebrånebacken backe
  Snedlyckan udde Parken f.d. torp Klinten bergskrön
  Smedviken vik Perstorp avs Klippgöl göl
  Snokmossen kärr Perstorp gd Klovesten sten
  Snårö udde Petersberg riven bebyggelse Klovesten inäga
  Solaren sjö Petersborg lht Klovöarna öar
  Solaren sjö Petersborg Saknas Klovöarna öar
  Solaren sjö Petersborg lht Klovöarna öar
  Solarn sjö /Se Peterslund lh Klovöarna, se Klyvöarna ögrupp
  Solarn sjö /Se Peterslund lht Klyfsgöl göl
  Solbäckskärret terräng Peterslund Saknas Klyvsgöl göl
  Solsbo ägomark Petterslund rivet torp Klyvsgöl göl
  Spaderhult ägomark Petterslund f.d. torp Klyvsgölsmossarna inägor
  Spaderhult ägomark Pommern rivet torp Klyvöarna ögrupp
  Spadermossen ägomark Pommern f.d. torp Knallhatten kulle
  Spadermossen ägomark Prästgården gård Knallen berg
  Spilden Lacq., se Spillen sjö Ranglebo gd Knallmossen åker
  Spillen sjö Ranglebo gd Knallmossen inäga
  Spillen sjö Ranglebo gdr Knaperbergsbacken landsvägsbacke
  Spillen sjö Rosenborg lht Knuttesten sten
  Spillen sjö Rosenlund lht Knuts sten sten
  Spillen sjö Rosenlund Saknas Koberget berg
  Spillen sjö Ryssviken f.d. skola Koberget berg
  Spillen sjö Råshult gd Kodöden mosse
  Spillen, Nedre sjö /Se Råshult Saknas Kohagen f.d. kobete, nu skog
  Spillen sjö Råshult gd Kohagen skogsskifte
  Spillen, Nedre sjö /Se Rävsveden t. Kohagen skogsskifte
  Spillern sjö /Se Rävsveden avst. Kohagsgrinden grind
  Spillinge terräng Rävsveden f.d. torp Kohagsmossen inäga
  Spilven, se Spillen sjö Rönnhäll Saknas Koksudden udde
  *Spilven, se Spillen, Nedre sjö Rönnhäll gd Kolbotten kolbotten
  Stakkärrsviken vik Rönnäs t. Kolbottenbacken backe
  Stenholmen ö Sandbo t. Kolbottenslyckan åker
  Stillden, se Spillen sjö Sandbo avst. Kolnäset åker
  Stora gölen göl Sandbo f.d. torp Koltorpegölen göl
  Store mosse ägomark Sandlid lht Koltorpegölen göl
  Store mossen ägomark Sandliden lht Koltorpelyckan inäga
  Storesved ägomark Sandliden Saknas Koltorpsgöl göl
  Storgöl göl Sandliden gd Komossarna inägor
  Storklabb ö Sandvalla Saknas Korpebofjärden fjärd
  Storklabb holme Sandvalla lht Korpebomoarna skog
  Storängen ägomark Sandviken lht Koven trädgårdsland
  Storängen terräng Sandviken Saknas Kringgången f.d. hyvelverk
  Storö ö Sjönäs t. Krokgärdet inäga
  Storö ö Sjönäs avst. Krokgöl göl
  Storö holme Sjönäs gd Stora Krokgöl göl
  Storö ö Sjöstugan t. Lilla Krokgöl göl
  Storö ö Sjöstugan torp Krokgöl, Lilla göl
  Storön ö Sjösäter gd Krokgöl, Stora göl
  Storön ö Sjösätter gd Krokgölsmage göl(?)
  Strömsmossen ägomark Sjösätter by Krokgöls mage göl
  Strömsnäsgöl sjö Sjöända lh Krokgölsmossen inäga
  Strömsnäsgöl göl Sjöända Saknas Krokgölsöga göl
  Strömsnäsgöl göl Sjöände lht Krokholmsängen f.d. slåtteräng
  Stubbmossen ägomark Skarpen lh Krokholmsängen kärr
  Stumpebo damm tjärn Skarpen, se Fridhem Saknas Krokskogen skogsskifte
  *Stutebäcksvisare gränsmärke Skog t. Krylles land åker
  *Stutebäcks Visare gränsmärke Skogsdal Saknas Kråketorpssjön Saknas
  Sumpen ägomark Skogsdal avst. Krösamossen vildmosse
  Sundkärr ägomark Skogsdal f.d. torp Kulhultesjön sjö
  Sundsholm terräng Skogsgrönhult by Kulhultssjön sjö
  Sundskärret ägomark Skrikefall, se Marieholm Saknas Kulhultesjön sjö
  Sundsmossen ägomark Skrikefall gd Kullarna inägor
  Surbrunnsmossen kärr Skrikfall gd Kullarna inägor
  Svartgöl göl. Skrikefall, se 1 Marieholm gård Kullarna inäga
  Svartgöl göl. Skruvhult gd Kullen kulle
  Svedskärret ägomark Skruvhult gd Kullgärdet inäga
  Syrhugget ägomark Skyttorpet gd Kullmossen inäga
  Syrhugget ägomark Skälsbo tp. Kullmossen inäga
  Sörbymossen ägomark Skälsbo avst. Kungen sten
  Sörängen ägomark Skälsbo gd Kvarngärdet inäga
  Sörängen ägomark Skänninge rivet torp Kvarngöl göl
  Tallbo ägomark Skenninge t. Kvarngölen göl
  Tallbo ägomark Skönaro lht Kvarnhagen skog
  Tallholmen udde Slottet t. Kvarnhagen f.d. beteshage
  Tallsjön sjö Slumpen lht Kvarnkullen kulle
  Tofsgölen göl Slåsbäcken stuga Kvarnkärr åker
  Togöl tjärn Slätfall Saknas Kvarnkärret inäga
  Togöl göl Slätfall Saknas Kvarnmärren sten
  Togöl göl Slätfall lht Kvarnån å
  Tolebolund ägomark Snugga öknamn på Garveriet Kvigmon skogsbetesmark
  Torpängen terräng Snuggan lht Kvillen vik
  Torsfall terräng och ägomark Snurrom(?) f.d. knekttorp Kyan åker
  Traneberg berg Snårö riven stuga Kyan inäga
  Tranebergsmossen mosse Snör om soldattorp Kyan inäga
  Trullkullen triangelpunkt Snörom f.d. knekttorp Kyrkgärdet inäga
  Trybäcken bäck och ägomark Solbacka Saknas Kyrkhagen skogsskifte
  Tvägöl, Lilla tjärn Solbacka lht Kyrklyckan inäga
  Tvägöl, Stora tjärn Solfall tp. Kyrkmossarna åker
  Tyrmossen ägomark Solhem lht Kyrkmossen inäga
  Tyrmossen ägomark Solliden t. Kyrkmossen inäga
  Tyrmossen ägomark Solliden avst. Kyrkskiftet beteshage
  Tyrmossen ägomark Solliden gd Kyrkängen inäga
  Tätsjön sjö Solvalla Saknas Kyrkängsmossen inäga
  Tätsjön sjö Solvalla lht Källarflaten inäga
  Udden udde Sopetorp lh Källarkullen kulle
  Udden udde Sopetorp Saknas Källarmossen inäga
  Uddevallagöl göl Soptorp gd Källarskälet gräns
  Uddhagen udde Soptorp, Gamla f.d. gd Källbacken vägbacke
  Uknö ö Spaderhult f.d. torp Källyckan inäga
  Ullebo terräng Spillinge t. Källmossen inäga
  Ullebohund udde Spillinge lht Källmossen inäga
  Ullebohund udde Spillinge torp Källskiftet inäga
  Urtorpet skogsmark Spiran lht Källstycket inäga
  Uvegöl tjärn Spiran rivet torp Kålkoven åker
  Uvö ö Sporrbacka gd Kållandlyckan bete
  Uvö ö Sporrösund Saknas Källängen inäga
  Vaakravik vik Spånga lht Källbrunnen källa
  Vankomberget triangelpunkt Spånga torp Källspetan ö
  Vanstadsjön sjö Spårbacka fordom kvarn och masugn Källspetan holme
  Vanstadån å Spårbacka Saknas Käringlyckan inäga
  Venarna ägomark Spårbacka, se 1 Sporrbacka gd Käringlyckan inäga
  Venerna sanka ängar. /Se Stenbäcken avs Käringlyckan inäga
  Venån å Stenbäcken Saknas Kärren inägor
  Vidkärret kärr Stenhaga gd Kärret åker
  Vidkärret kärr Stenhaga gd Kärret åker
  Vildmossen kärr Stenkullen Saknas Kärret del av sjö
  Vildmossen ägomark Stenserum f.d. torp Kärret inäga
  *Vilekebacken terräng o. gränsmärke Stensnäs lht Kärven sjö
  *Vileksbacken gränsmärke Stensnäs gd Kärven sjö
  Virserumsholmen, Lilla holme Stensätra lht. Kärven sjö
  Virserumsholmne, Stora holme Stensätter Saknas Ladmadforsen f.d. vattenfall
  Visgöl göl. Stensättra torp Ladmossen inäga
  Visjön sjö Stockholm f.d. torp Ladmossen inäga
  Visjön sjö Storbråten gd Ladskiftet inäga
  Vrågöl göl. Storm t. Ladsveden inäga
  Vrången sjö /Se Storm Saknas Ladsvederna f.d. slåtterängar
  *Vrången benämning på Vrången Lilla o. Stora, sjöar Storm gd Ladugårdsgärdet åker
  Vrången, Lilla o. Stora, se *Vrången sjöar Storängen lht Ladugårdsgärdet inäga
  Vrången, Lilla sjö Storängen Saknas Ladugårdsgärdet inäga
  Vrången, Stora sjö Storängen lht Ladugårdsgärdet inäga
  Vrången sjö /Se Strömbo lht Ladugårdsgärdet inäga
  Vrången sjö /Se Strömbo Saknas Ladugårdsgärdet inäga
  Vrånggöl göl Strömbo riven lht Ladugårdsgärdet inäga
  Vrånggölskärret ägomark Strömsnäs lhter Ladugårdsgärdet inäga
  Vrångsund ägomark Strömstad lht Ladugårdslyckan inäga
  Vrångsvedsmossen ägomark Strömstad Saknas Ladugårdslyckan inäga
  Våtkärr ägomark Stålhem Saknas Ladugårdslyckan inäga
  Västergöl göl Stålhem riven stuga Ladugårdslyckan inäga
  Västra sund sund Sund gd Ladugårdstomten slåttermark
  Västra sund sund Sund förr sund Lagmansforsen f.d. vattenfall
  Ytlången sjö Sund, Lilla gård Lagmansforsen? fall med såg
  Ytlången sjö Sundbo f.d. torp Lamansforsen f.d. vattenfall
  Ytlången sjö /Se Sundsberg riven stuga Lamansforseviken vik
  Ytlången sjö /Se Sundsholm riven bebyggelse Landsberggöl göl
  Ytlången sjö /Se Sundsvall avs. Landsvägsgärdet inäga
  Yxern sjö /Se Svartängen lh Landsvägsmossen inäga
  Yxern sjö Svartängen avs. Landsvägssveden skog
  Yxern sjö Svartängen gd Lasseberg berg
  Yxern sjö /Se Svartängstorpet f.d. knekttorp Lasseberglyckan inäga
  Yxern sjö /Se Svartängstorpet, se Rönnhäll gd Lassekärr kärr
  Yxern sjö /Se Sved, Stora rivet torp Lassekärr inäga
  Yxern sjö /Se Svedstugan t. Lasses kärr åker
  Åkmossarna ägomark Svedstugan lht Leong inäga
  Åkmossen mosse Svedstugan torp Leongs-kullen inäga
  Ålebäck terräng Svensborg Saknas Leongsmossen inäga
  Ålebäcksgölen göl Svensborg gd Leran inäga
  Ångersgöl göl Svenserum tp. Leran inäga
  Älsbjörkegöl göl Svenserum torp Lergropsängen åker
  Älsjön sjö Svingen gd Lerkärren åker
  Ämten, Nedre sjö Svingen gd Lerlyckan inäga
  Ämten, Nedre sjö Sågarestugan, se Kvarnen Saknas Lermossen kärr
  Ämten, Övre sjö Sågen obebott torp Lilla hagen skogsskifte
  Ängkullen ägomark Sätra avs Lilla lyckan inäga
  Ängkullen ägomark Sätra gd Lilla lyckan inäga
  Ängsvederna strandterräng Södergården Saknas Lilla mossen inäga
  Ängö udde Södertorpet Saknas Lilla mossen inäga
  Ängö halvö Sörby Saknas Lillbrosveden åker
  Ödlebrokärret kärr Sörby lht Lillgatan vägsträcka
  Ögat göl Taklösa lht Lillgärdet inäga
  Ögat göl Taklösa gd Lillgöl göl
  Öland kulle Tallbo f.d. torp Lillgöl göl
  Örnebo terräng Tjutehål riven backstuga Lillhemsgärdet inäga
  Ösjölund ägomark Tjutehål f.d. lht Lillklabb ö
  Ösjön sjö Tolebo t. Lillklabb ö
    Tolebo gd Lillklabb ö
    Tolebolund lht Lillnärten sjö
    Tolebolund f.d. torp Lillnäselyckan inäga
    Torpet stuga Lillnäsgölen göl
    Torsfall Saknas Lillsjön sjö
    Torsfall rivet torp Lillstugeåkern inäga
    Tovehult Saknas Lillån å
    Toverum gd Lilländslyckan inäga
    Toverum gård Lillängen gärde
    Toverum gård Lillängen inäga
    Traneberg tp. Lillängen beteshage
    Traneberg rivet torp Lillängen inäga
    Trintstaden f.d. torp Lillön ö
    Trybäcken rivet torp Litenslyckan åker
    Tunaborg Saknas Ljunglyckan inäga
    Tunhult lht Ljusgöl göl
    Tunhult Saknas Ljusgöl göl
    Tuvelyckan gd Loggärdet inäga
    Tuvlyckan lht Loggärdet inäga
    Täpp stuga Loggärdet inäga
    Täppan f.d. torp Loggärdet inäga
    Tätvik riven stuga Loglyckan inäga
    Uddebo avs Logmossen inäga
    Uddebo gd Loksénlyckan åker
    Udden lht Lomkärr kärr
    Udden Saknas Luddgöl göl
    Uddevalla lht Luddgöl göl
    Uddevalla avs. Luddmon terräng
    Uddevalla gd Luddskogen skogsskiften
    Ullebo t. Luftgärdet åker
    Ullebo rivet torp Luftgärdet inäga
    Ullebo f.d. torp Lugngölen göl
    Upp-Dramsjö gd Lundsjön sjö
    Urtorpet lht Lilla Lundsjön sjö
    Urtorpet riven bebyggelse Lundsjön, Lilla sjö
    Utgården Saknas Stora Lundsjön sjö
    Utsund gd Lundsjön, Stora sjö
    Vankom lht Lundsjön, Stora sjö
    Vankom Saknas Lundängarna skog
    Vankom Saknas Lundängarna f.d. inägor
    Vanstad gård Lusesved hagmark
    Vanstad gård Lustmånsten(?) sten
    Vanstad Saknas Lyckan inäga
    Venefall t. Lyckan i hägn inäga
    Venefall avst. Lyckorna inägor
    Venefall f.d. gd Lyckorna inägor
    Veneholm gård Lyckorna f.d. inägor
    Veneholm avst. Lysningsbergen berg
    Veneholm gd Lysningsberget berg
    Viaborg rivet torp Lysningsberget berg
    Viborg lh Lågan trästock
    Viaborg f.d. torp Långa kärr åker
    Vike gd Långa mosse vildmosse
    Viken Saknas Långa mosse vildmosse
    Viken gd Långa mossen inäga
    Vikö gård Långbro berg udde
    Vikö, Gamla hus Långbrokärr åker
    Vikö, Gamla f.d. gd Långbro mossar inägor
    Vilingshagen gd Långe mossen inäga
    Vinken gd Långdansen inäga
    Vinken gd Långgärdet inäga
    Vinken gd Långgöl göl
    Viströms kove stuga Långgölen göl
    Vrå gd Långgölen göl
    Vrångfall gd Långholmen inäga
    Vrångfall by Långkärr åker
    Vrångfall by Långlyckan inäga
    Västantorp gd Långnäsudden udde
    Västanå lht Långvike vattensåg f.d. vattensåg
    Västerhult tp. Långvikegärdet inäga
    Västerhult torp Långvikeviken vik
    Västerås lht Läktaren kulle
    Västerås Saknas Lögholmen holme
    Ytterbo gd Lögstenen sten
    Ytterbo by Löklyckan inäga
    Ytterbo by Lövsvedgölen göl
    Ytterbo by Magen göl
    Ytterbo Saknas Magisterhålet åker
    Ytterbonäs gd Magisterhålet inäga
    Ytterbonäs Saknas Malins kärr åker
    Ytterby gd, kyrkoherdeboställe Malmroten strandparti
    Ytterby gd Manegöl göl
    Ytterby Prästgård Saknas Mankens hål åker
    Ytterhult Saknas Marstrandskärret kärr
    Ytterhult Saknas Marknadslyckorna förr marknadsplats
    Åbo tp Mastrandskogen skog
    Åbo f.d. torp Matteskärr kärr
    Ådala Saknas Mellangärdet inäga
    Ådala lht Mellanlyckan inäga
    Åkroken tp Mellanmossarna inägor
    Åkroken Saknas Mellanmossen inäga
    Åkroken gd Mellanmossen inäga
    Åninge by Mellanmossen inäga
    Åninge Saknas Mellanmossen inäga
    Åninge by Mellanmossen inäga
    Älgshult gd Mellanmossen inäga
    Älgshult gd Mellanmossen inäga
    Älgshult by Mellanskiftet inäga
    Älsbjörke gd Mellanskiftet inäga
    Älsebjörke gd Mellanskiftet inäga
    Elsebjörka Saknas Metgöl göl
    Älsbjörke gd Mjölnarehagen skog
    Älviken tp. Mjölnäsmossen inäga
    Ämtebo lh Mjösjön sjö
    Ämtelid Saknas Mjösjön sjö
    Ängalund backstuga Moarna skogsskifte
    Änghult lhtr Mossfallmossarna inägor
    Änghult avs. Mosters bråne utändan på Björkbäckshagen
    Änghult lht Myrbäcksmossarna vildmosse
    Ängnäs backstuga Myrlyckan inäga
    Ängstugan tp Målebrosjön del av Stora Vrången
    Ängstugan Saknas Målebroängen inäga
    Ängstugan f.d. torp Målkärret åker
    Ängtorpet tp Målkärret inäga
    Ärnäset avs Målängen åker
    Ärnäset gd Månstorpebergen berg
    Äskebäcken lht Månstorpelyckan inäga
    Äskebäcken avs. Märgbackelyckorna åker
    Äskebäcken gd Märsvederna skogsskifte
    Örlid tp Möllarekullen f.d. beteshage
    Örlid avst. Mörhultemossen inäga
    Örlid gd Mörkviken vik
    Örnbo rivet torp Mörtgölen göl
    Örnebo f.d. torp Naterumgärdet åker
    Östankärr gd Naterumshagen f.d. beteshage
    Östankärr Saknas Naterumskiftet inäga
    Östankärr gd Nerfjärden del av sjö
    Östantorp gd Nerspillen sjö
    Öster gd Nerviken del av Vrågöl
    Österhult avs. Nilsmossen inäga
    Österhult Saknas Norragärde inäga
    Österhult f.d. torp Norra sund sund
    Östtorp gd Norrelycka inäga
      Norresund del av sjö
      Norrgärdet inäga
      Norrskogen skogsskifte
      Norrängarna f.d. betesmark
      Norrängsgärdet inäga
      Nosapå äng och betesmark
      Nothuslyckan? åker
      Nybrosholmen holme
      Nybro(s)kärr åker(?)
      Nybröten inäga
      Nyckelbergen berg
      Nyckelbergskullen kulle
      Nyhacket åker
      Nyhacket inäga
      Nyhägn åker
      Nylandet inäga
      Nymanskärret inäga
      Nymossen inäga
      Nämndemans udde udde
      Närten sjö
      Närten sjö
      Närten inäga
      Närten sjö
      Näset skogsskifte
      Näset skogsskifte
      Näset inäga
      Näset skog
      Näset skog
      Näset skogsskifte
      Näsgärdet åker
      Näshagen hage
      Näslyckan inäga
      Näverkärr vildmosse
      Näverkärrsgrytet gryt
      Odlemarken inäga
      Olsmässekroken inäga
      Olstorpemossen inäga
      Oppaktarekullen kulle
      Oppersta mossen inäga
      Orrhane grotta grotta
      Orrhane udde halvö
      Orrmossarna mossar
      Orrmossen inäga
      Orrmossen kärr
      Oxgärdet inäga
      Oxhagen oxhage
      Oxhagen skogsskifte
      Oxhagen skogsskifte
      Oxhagslyckan inäga
      Oxhagsmossen inäga
      Oxkärret f.d. åker, nu bete
      Oxmossen inäga
      Oxudden udde
      Oxudden udde
      Oxuddeviken vik
      Oxängen beteshage
      Parken skogsskifte
      Parkstycket inäga
      Per Nilsas sten minnessten
      Perskullen skogs- och bergskulle
      Perstorpe kärr kärr
      Pintäppan dalgång
      Plöjan, se Storängen inäga
      Plommonlyckan åker
      Plöjan åker
      Pommeredamm f.d. damm
      Pommaredammen damm
      Prästgöl göl
      Prästgöl göl
      Prästudden udde
      Prästudden udde
      Pölberget berg
      Ranglebomossen inäga
      Rangleboviken vik
      Rompekärr, Stora inäga
      Rosengrens lycka inäga
      Rovmossen inäga
      Rudgöl göl
      Rudgöl göl
      Rudgöl göl
      Rudgöl göl
      Rudgöl göl
      Rudgölarna Saknas
      Rudgölarna gölar
      Rudgölarna gölar
      Rudgölsmossen inäga
      Rudmossen vildmosse
      Rumpkärr åker
      Rumpkärr inäga
      Rundelycka inäga
      Rycket inäga
      Ryssviken vik
      Ryssviken vik
      Ryttareudden udde
      Råbocksmossarna åker
      Råshulte knall berg
      Råshulteknall kulle
      Rängan inäga
      Ränneslätt skogsmark
      Rävgropslyckan åker
      Rävkullen åkerkulle
      Rävsvedmossen inäga
      Röda mossen inäga
      Rödbäck bäck
      Rödfärgsmossen kärr
      Rödkärr göl
      Rötkärr kärr
      Rötkärr kärr
      Rötkärrsviken vik
      Salslyckan(?) utlagd åker
      Sandbomossen inäga
      Sandgropegärdet inäga
      Sandgropeskiftet inäga
      Sandgropslyckan inäga
      Sandlyckan inäga
      Segerhammarsmossen åker
      Siljaslyckan inäga
      Silsnuggan sten
      Sjuttiofemman skogsskifte
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet inäga
      Sjökullen skog
      Sjölyckan inäga
      Sjömarken frilagt land
      Sjömossarna åker
      Sjömossen f.d. åker, nu bete
      Sjömossen f.d åker, nu bete
      Sjömossen inäga
      Sjömossen, se Byggmossen kärr
      Sjömossen inäga
      Sjömossen inäga
      Sjömossen inäga
      Sjöstuge mossar inägor
      Sjösätterskiftet inäga
      Sjöängen åker
      Skalle sved hagmark
      Skansberget berg
      Skansberget berg
      Skanslyckan, Lilla inäga
      Skanslyckan, Stora inäga
      Skarkärr kärr(?)
      Skarpanord inäga
      Skillarebergskullarna(?) bergskullar
      Skillerbergen bergssträckning
      Skitareudden udde
      Skitareudden udde
      Skjulsgärdet inäga
      Skogsdalsgölen göl
      Skogsdalmossarna inägor
      Skogsgöl, Skogsdalgölen göl
      Skogsmossen åker
      Skogsmossen kärr
      Skogsmossen inäga
      Skolhusgärdet beteshage
      Skopinnen undervattenssten
      Skrullerbergskullen, se Skullberget berg
      Skruvhultesjön sjö
      Skruvhults ö ö
      Skullberget berg
      Skullerberget berg
      Skullerbergskullarna(?) bergskullar
      Skvalet kärr
      Skälsbobergen berg
      Skälsbogölen göl
      Skälseken ek
      Skälsekslyckan inäga
      Skälslyckan inäga
      Skälsudden udde
      Skälsudden udde
      Slussbacken, se Slussen backe
      Slussen backe
      Slånarna gölar
      Slåsbäcken bäck
      Slåsmon skog
      Slätfallegärdet inäga
      Smalkärren kärr
      Smedbron bro
      Smedhacket inäga
      Smedkärr åker
      Smedkärret inäga
      Smedlappen betesmark
      Smedlyckan inäga
      Smedlyckan inäga
      Smedlyckan inäga
      Smedlyckan inäga
      Smedlyckan inäga
      Smedlyckan inäga
      Smörasken inäga
      Smörhålan åker
      Snedlyckan f.d. inäga
      Snuggalyckan inäga
      Snuggaskiftet inäga
      Solaren sjö
      Solaren sjö
      Solaren sjö
      Sollidlyckan inäga
      Solsved inäga
      Soptorpemossen inäga
      Sotrynet udde
      Sotrynet grynna
      Spaderslyckorna inägor
      Spadersmossen inäga
      Spelareberget berg
      Spillarna sjöar
      Nedre Spillen sjö
      Spillen sjö
      Spillen, Undre sjö
      Spillen, Övre sjö
      Spingverket stickhyvel
      Spirmon skog
      Spingdammen damm
      Spirmossen inäga
      Spjället inäga
      Staksundet sund
      Stallsgärdet inäga
      Stallsängen åker
      Statgärdet inäga
      Stenbro inäga
      Stenbromossarna inägor
      Stenbron väg
      Stenbrovägen, se Stenbron väg
      Stenbrånen hage
      Stenhagen skogsskifte
      Stenlyckan åker och bete
      Stenlyckan inäga
      Stensö inäga
      Stensö inäga
      Stora gölen göl
      Stora kärren inägor
      Stora lyckan inäga
      Stora lyckan inäga
      Stora mossen inäga
      Stora mossen inäga
      Stora mossen inäga
      Storahägnsmossen inäga
      Storesved inägor
      Storesvedlyckan inäga
      Storgatan vägsträcka
      Storgöl göl
      Storgöl göl
      Storklabb ö
      Storklabb holme
      Storklabb ö
      Stormmossen inäga
      Stormossen inäga
      Storskiftet inäga
      Storskogen skogsskifte
      Storslätten inäga
      Storån å
      Storängarna åker
      Storängen åker
      Storängen inäga
      Storängen inäga
      Storängsgärdet beteshage
      Storö ö
      Storö ö
      Storö ö
      Storö ö
      Storö ö
      Storöberget berg
      Storön ö
      Strömsmossen inäga
      Strömsnäsgöl göl
      Stugberget berg
      Stuggärdet inäga
      Stuggärdet inäga
      Sumpan åker
      Sunde basta bastu
      Sunde berg berg
      Sunde bäck bäck
      Sunde göl, se Stora gölen göl
      Sunde äng äng
      Sundkärr åker(?)
      Sundkärr inäga
      Sundsholm kärr
      Surbrunn källa
      Svallberget berg
      Svartgöl göl
      Svartgöl göl
      Svartgöl göl
      Svartgölskullen kulle
      Svartgölslyckan inäga
      Svartgölsmossen inäga
      Svederna skogsskifte
      Svedstugegärdet inäga
      Svenserummegöl göl
      Sveplandskulle inäga
      Svingeremossen inäga
      Svinhusgärdet inäga
      Svinhusmossen inäga
      Svinsved skog
      Svinvallen skog
      Svältan skogs- och bergmark
      Såglyckan inäga
      Södra gärde åker
      Södra mossen inäga
      Södra sundet del av sjö
      Sörbymossen inägor
      Sörsvederna hage
      Sörängen åker
      Sörängen inäga
      Sörängen, Främre inäga
      Sörängen, Yttre inäga
      Tallbackelyckan åker
      Tallbo lycka inäga
      Tallbogärdet inäga
      Tallbomossen inäga
      Tallboskogen skogsskifte
      Tallholmen f.d. holme
      Tallklabben ö
      Tallkällan källa
      Tallkällemossen åker
      Tallsjön sjö
      Tallön ö
      Tjuråkern inäga
      Tjuvsvederna skog
      Tjärdalen f.d. tjärdal
      Togöl göl
      Togöl göl
      Togöl göl
      Tolebo kärr kärr
      Tolebo äng inäga
      Tolebogärdena inägor
      Tomtebergen berg
      Tomtmossen inäga
      Torpet åker
      Toverumsfjärden vatten
      Tranebergsmossen f.d. torpåker
      Tranebergsmossen kärr
      Tremanneberget berg
      Tremannemossen kärr
      Tremonefällorna(?) skog
      Tresnippen f.d. ängsmark
      Trinta lyckan inäga
      Trinteberg sten
      Trintetäpp inäga
      Trollbergen berg
      Trullkullen berg
      Trädgårdsgärdet inäga
      Trädgårdsgärdet inäga
      Trädgårdslyckan inäga
      Trädgårdslyckan inäga
      Trälet åkrar
      Trälet inäga
      Tvegölarna gölar
      Tvegölsfällan åker
      Tvillingsholmarna holmar
      Tvillingsholmen f.d. holme
      Tvärgöl göl
      Tyrhugget hygge med åker
      Tyrmossen f.d. inäga
      Tyrmossen inäga
      Tyrmossen inäga
      Täpplyckorna inägor
      Uddebogärdet inäga
      Udden udde
      Udden beteshage
      Uddevallagöl göl
      Uddevallagölen göl
      Uddevallagölen göl
      Uddevallalyckan inäga
      Uknö ö
      Uknö ö
      Ullebogrund grund
      Ullebo hund udde
      Ullebohund udde
      Ullebo udde udde
      Ulvesund sund
      Underspillen sjö
      Ungnötshagen hage
      Uppfjärden del av sjö
      Uppgärdet inäga
      Uppviken del av Vrågöl
      Utfallsskiftet inäga
      Utgärdet inäga
      Utmossen inäga
      Utskiftet inäga
      Utskogen skogsskifte
      Uvgölen göl
      Uvö ö
      Uvö ö
      Uvö ö
      Uvösten, Lilla sten
      Uvösten, Stora sten
      Uvösviken vik
      Vadet vadställe
      Vadet sänka
      Vadlyckan inäga
      Vadlyckan inäga
      Vadmossen, Lilla inäga
      Vadmossen, Stora inäga
      Vaffelhagen hage
      Vanstasjön sjö
      Vanstadsjön sjö
      Venarna inäga
      Veneholmlyckan inäga
      Venerna inäga
      Venerna inägor
      Vidkärret kärr
      Viggen skog
      Vikekullen kulle
      Vilbänkarna f.d. rastplats
      Vilbänkekröken vägkrök
      Vildmosselyckan inäga
      Vilingshagegrind grind
      Visgöl göl
      Visgöl göl
      Visgöl göl
      Visgölsbron kavelbro
      Visgölskärren kärr
      Visjön sjö
      Visjön sjö
      Visjön sjö
      Visjösäng f.d. betesäng
      Vistholmarna holmar
      Vita bergen berg
      Volter(?) sten
      Volter sten
      Vrågöl göl
      Vrågölen göl
      Vrången sjö
      Vrången = Vrången, Stora sjö
      Vrångfallekärret inäga
      Vrångsbergen berg
      Vrångsmossen inäga
      Vrångsund inäga
      Vrångsundmossen inäga
      Vrångtorpehagen skogsskifte
      Vråån å
      Vrängen sjö
      Våtkärr inäga
      Väggberget berg
      Västergöl göl
      Västerskaten sockendel
      Västerskogen skogsskifte
      Västersund sund
      Västerängen inäga
      Västra sund del av sjö
      Ytlången sjö
      Ytterbogöl göl
      Ytterbosjön sjö
      Yxern sjö
      Yxern sjö
      Yxern sjö
      Åboviken del av Anen
      Åboön ö
      Åkmossarna åkrar
      Åkmossarna inägor
      Åkmossen inäga
      Åkrokestycket inäga
      Ålebäckgölen göl
      Åmossarna inägor
      Åmossen, Lilla åker
      Åmossen, Stora åker
      Åmunsö ö
      Åmundsö ö
      Ångersgöl göl
      Ångersgöl göl
      Åninge sand strandparti
      Åningshagen skogsskifte
      Åttan inäga
      Åängarna inägor
      Åängarna inägor
      Åängsmossen inäga
      Älgmossarna kärr
      Älnäseudden udde
      Älsjön sjö
      Älsjön sjö
      Ämten sjö
      Övre Ämten sjö
      Ämten sjö
      Ängbacken backe
      Ängen åker
      Ängen skogsskifte
      Änggärdet åker
      Änghulte sand sandstrand
      Änghulte sand grynna
      Ängkullen hage
      Ängkullen kulle
      Ängkullen kulle
      Ängkullen kulle
      Änglyckan åker
      Änglyckan inäga
      Ängmossen inäga
      Ängstugeskiftet inäga
      Ängsvederna skog
      Ängö ö
      Ängö åker
      Ängö ö
      Äskebäckehacket inäga
      Äskebäckemossen inäga
      Äspbäckmossen inäga
      Äsphagen hage
      Ödlebro kavelbro
      Ödlebrokärret kärr
      Ögat göl
      Ön skogsskifte
      Örlidmon skog
      Örlidmon skogsskifte
      Östankärrgärdet åker
      Östergatan vägsträcka
      Östermossen inäga

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.