ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Överums socken : Norra Tjusts härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 26 Naturnamn : 280 Bebyggelsenamn : 301 Naturnamn : 689
Överum sn /Se Andersbogöl göl Överum sn Nummerförteckning förteckning
Överum sn /Se Andersbogöl göl Överum sn Nummerförteckning förteckning
Överum sn /Se Antvarden sjö Överum sn Nummerförteckning förteckning
Boda gd:ar /Se Antvarden sjö Andersbo hmd Nummerförteckning förteckning
Djupedal gd Baasiön, se Bodasjön förr sjö nu ägomark Andersbo f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Djupedal gd Bastuviksmon mo Aspudden torp Nummerförteckning förteckning
Djupedal gd Bastvik Saknas Aspudden f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Hyllela by /Se Bastviken vik Basebo hus Nummerförteckning förteckning
Hyllela gd Bastviken vik Bersebo f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Idåkra by /Se Berglyckan åker Bettala lht (f.d. torp) Nummerförteckning förteckning
Möckelhult gd:ar /Se Bergsummen sjö Bikupan hus Nummerförteckning förteckning
Möckelhult gd:ar /Se Bergsveden åker Björkliden lht Nummerförteckning förteckning
Olofsrum gd Bersebo ägomark Björksnäs hmd. Nummerförteckning förteckning
Olserum by Biängskärret kärr Björknäs f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Olserum by /Se Björksgöl göl Boda utjordar Nummerförteckning förteckning
Ryvenäs gd /Se Bodasjön torrlagd sjö Boda by Nummerförteckning förteckning
Sedingsjö by /Se Bodasjön förr sjö, nu ägomark Boda utjordar Nummerförteckning förteckning
Skörserum gd /Se Bodasjön ägomark, f.d. sjöbotten Bodaö avs. Nummerförteckning förteckning
Skörserum gd /Se Bommen ägomark Bommen hus Nummerförteckning förteckning
Skörserum gd /Se Borghagen hage Bommen f.d. hus Nummerförteckning förteckning
Skörserum gd /Se Borgskogen skog Bomtorpet, se Bommen f.d. hus Nummerförteckning förteckning
Tyllinge gd /Se Borgskogen skogsterräng Borg f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Ulvsdal gd Bottengölen göl Borgen t. Nummerförteckning förteckning
Vallemåla gd /Se Bottengölen göl Borgen f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Överum gd, sn Brokärr kärr Borgen f.d. torp Nummerförteckning förteckning
Överum hg /Se Broängen äng Botten lht Nummerförteckning förteckning
  Brukshagen ägomark Botten hus Andersbogöl göl
  Bränntorvsmossen mosse Bruket järnbruk och brukssamhälle Andersbogölen göl
  Bränntorvsmossen mosse Brukshagen samhälle Anders-Janslyckan åker
  Brömsängen äng Bygget hmd Antvaren sjö
  Dacke skans fornborg Bygget hus Antvarden sjö
  Dalkarlskärret kärr Bygget bebyggelse Asphagsgärdet åker
  Dalkarlskärret ägomark Båtmanstorpet, se Stocktorp bt Baktråget vägbacke
  Dammkärr kärr Christineberg bebyggelse Basteviken vik
  Domra göl göl Dalbo f.d. hus Bastuviks mon äga
  Dämkärr, Nedre kärr Dalbo lht Berggärdet åker
  Dämkärr, Nedre ägomark Dalebo lht. Berglyckan åker
  Dämkärr, Övre kärr Dalen t. Bergsveden åker
  Dämkärr, Övre ägomark Dalen f.d. st Bergsveden äga
  Ekersgöl göl Dalsnäs lht Berksgöl göl
  Ekhultskärret kärr Dammvik f.d. torp Bersummen sjö
  Ekängen äng Djupedal gård Bersummen sjö
  Farmorsgöl göl Djupedal hemman Beten hage
  Finnhagskärret kärr Djupedal hemman Bettalelyckan åker
  Fisklösa sjö Djupdal gd Biflustert åker
  Fisklösa göl Ebbershemmet f.d. hus Biängen åker
  Flinkebogölen göl Ekhultsdal f.d. bebyggelse Biängskärret äga
  Flogen Saknas Ekkullen avst. Björkgöl göl
  Fågelmossen mosse Eksjö f.d. torp Björksgöl göl
  Fåfängan Saknas Eriksborg hus Bodasjön f.d. sjö
  Gladehan terräng Eskilstorp bs. Bodasjön åker
  Grindsveden åker Eskilstorp, Lilla t. Bodasjön åker
  Grundvattensgölen? göl Finnhagen lht. Bodsjön f.d. sjö
  Grundvattensgöl göl Finnhagen f.d. hus Bodsveden åker
  Grundvattenskärret kärr Fiskartorpet f.d. bebyggelse Borgemossen åker
  Guldön holme Flinkebo t. Borgeskogen skog
  Gullö ö Flinkebo f.d. torp Borgeviken vik
  Gåsmon mo Flugenäs gård Borggärdet åker
  Hageltäppan Saknas Flugenäs hemman Borghagen äga
  Hagkärr kärr Fredriksberg t. Borgudden udde
  Hagkärr kärr Fredriksberg lht Bosjöshagen hage
  Hagviken vik Friden lht. Bottengölen göl
  Hagviken vik Fågelmossen t. Bottenskogen skog
  Hamsgöl göl Fågelmossen f.d. torp Bottenängen åker
  Harekullen kulle Gamla värdshuset hus Brokärr äga
  Hemgölen göl Gatan f.d. hus Broängen åker
  Herrängen äng Granbo f.d. torp Bruksdammen damm
  Hjortmon mo Granebo t. Brukshagen f.d. hage
  Hjälmkärret kärr Grindstugan hus Bruksjorden bebyggd åker
  Hjälmkärret ägomark Gropen bt Brunnslyckan åker
  Holken trakt Gråbot hus Brånlyckan åker
  Holken terräng Gränsen t. Bråthagen skog
  Holmsjön, Lilla göl Gränsen hus Bråthagslyckan åker
  Holmsjön sjö Gränsen f.d. hus Brändemon skog
  Holmsveden åker »Gränstorp» lht Bränneriviken vik
  Hultekärr kärr Grönstorp t. Bränntorvsmossen mosse
  Hults udde udde Grönstorp hmd. Brömsängen skogsområde
  Hults udde udde Grönstorp, Lilla lht Byggareskogen skog
  Hyllsjön sjö Grönstorp, Stora f.d. torp Byggehagen åker
  Hyltsjön sjö /Se Gölen f.d. torp Byggskiftet åker
  Håkanstorp torp Gölhult t. Bymossen åker och mosse
  Håkanstorp terräng Göhult torp Bäckhagen hage
  Härsmossedalen dal Göltorpet f.d. torp Dacke skans borgberg
  Idåkra göl göl Hagaborg lht Dackeskans berg
  Idåkra göl göl Hagalund hmd. Dalfatsåkern åker
  Janskärr kärr Hagalund avs. hmd Dalkarlsbacken vägbacke
  Karl-Johans äng äng Hagen f.d. torp Dallyckan åker
  Karl-Johans äng ägomark Hagen bebyggelse Dallyckan åker
  Knuvebogöl göl Hakenatorp f.d. torp Dammen kvarndamm
  Knuveboviken vik Halvspann rivet hus Dammkärr äga
  Knuveboviken vik Hollerstorp t. Dammviken vik
  Kocktorpemon mo Hollerstorp f.d. torp Danntäppen åker
  Kohl-siön, se Abtvarden sjö Honolulu hus Dockan åker
  Korpdalen terräng Hotellet hus Dommerelyckan åker
  Krokkärr kärr Hultsudde f.d. torp Dommerelyckorna f.d. åkrar
  Kroksjön, Nedre sjö Hyddan lht Dommerö göl äga
  Kroksjön, Övre sjö Hyllela by Dommerö göl äga
  Kroksjön, Övre sjö Hyllela gård Dämmkärr, Nedre åker
  Kullhagen hage Hyllela gård Dämmkärr, Övre åker
  Kullsveden åker Hyllhagen f.d. torp Ekensdalsgärdet åker
  Kvarnkullen kulle Håkantorp f.d. torp Ekersgöl göl
  Käringemossen mosse Håkantorp f.d. torp Ekersgöl göl
  Käringemossen ägomark Hållerstorp f.d. torp Ekhultsdalsgärdet åker
  Lakärr kärr Högåsen lht Ekhultskärret äga
  Lakärr kärr Idåkra by Eklyckan åker
  Lassekärr kärr, numera åker Idåkra gård Ekslätten åker
  Lassekärr ägomark Idåkra gård Ekströmsbacken vägbacke
  Laängen äng Idåkra by Ekängen åker
  Lillbygget rivet torp Idåkra gård Farmorsgöl göl
  Lillbygget terräng Jonsbo avs. Farmorsgöl göl
  Lillgöl göl Järnvägstomten Saknas Farmorshål åker
  Lillgöl göl Jölpan »ett torp» Fasterslycka åker
  Lillängen äng Kammarbo t. Finnehagen hage
  Lillängen äng Kammarbo f.d. hmd Finnhagelyckan åker
  Lillängen äng Kammarn f.d. hus Finnhagskärret åker
  Lillängen äng Kammarn hus Finnkärr åker
  Ljusgöl göl Kappen rivet hus Fisklösa göl
  Lostabben Saknas Karlsborg lht. Fisklösemossen åker
  Lostabben terräng Karlsborg f.d. bt Fjärdingsstensgärdet åker
  Långakärr kärr Karlsborg lht Flinkbogölen göl
  Långgöl göl Karlstorp f.d. torp Flinkbosveden åker
  Långgöl göl Karlsäng lht. Flinkebogöl göl
  Långhagen hage Karlsäng hmd. Flogen åker
  Långkärr kärr Karlsäng f.d. torp Flugenäseskogen skog
  Långsjön sjö Karlsäng hmd Flugnäse udde udde
  Långudde udde Katrineberg hus Fåfängan åker
  Lövrumskärret kärr Knubotorp f.d. torp Fågelmossen äga
  Madgöl göl Knutstorp f.d. bebyggelse Fårkullen hage
  Meserum Saknas Knuvebo gård Fårkullen udde
  Meserum terräng Knuvebo hemman Fällan åker
  Mossarna mossar Knuvebotorp t. Gamla brona vägbro
  Munharpslyckan åker Knuvebotorpet f.d. torp Gladehav f.d. göl
  Möckelkärr kärr Knäppet hus Grankär åker
  Möckelkärr ägomark Kolhuset magasin Gretekärr kärr
  Möckelkärret kärr Krogsmåla t Grindlyckan åker
  Mörtgöl göl Kroksmåla gd Grindsveden äga
  Nissekärr kärr Kroksmåla »ett torp» Grundet grund
  Norrängen äng Kronängen utjord Grundsjön utgrävd sjö
  Norsholm Saknas Kronängen f.d. torp Grundvattnen åker el. åkrar
  Norsholm ägomark Kullen hmd Grundvattensgöl göl
  Nybrokärret kärr Kullen hmd Gruvgärdet åker
  Nyhagen ägomark? Kyrkplan avst. Gruvsveden åker
  Nyholm nedlagt torp Kyrkogård(!) avst. Grässvederna äng
  Nyholm udde Källarbyggningen hus Grässvederelyckan åker
  Nykärr kärr Källhagen f.d. torp Grönö holme
  Nykärr mosse Labbet »samlingsställe» Gubbpinan åker
  Nytorp riven backstuga Landsberg t. Gubbpinekällan källa
  Näset Saknas Landsberg f.d. torp Gullö ö
  Näset näs Lillbygget f.d. torp Gåsmon äga
  Näset udde Lill-Olserum hus Gäddviken vik
  Näskärr kärr Lottorp t. Gärdet åker
  Näskärret kärr Lottorp lht Gärdet f.d. åker
  Nässlekärr kärr Lottorp f.d. torp Gärdet åker
  Obbantorpemon mo Lugnet hus Gölarnaskärr bete
  Obbantorpeängen äng Lyckås lht Gölhultebeten hage
  Olleskärr kärr Långhagen t Gölhyltelyckan åker
  Olleskärr ägomark Långhagen f.d. torp Gölhulteviken vik
  Orsdalelyckan åker Lövdalen lht. Gölmossen åker
  Oxberget triangelpunktsnamn Lövdalen torp Gölskogen skog
  Oxberget triangelpunkt Mantorp t. »Hageläppan» äga
  Pliudden udde Mantorp lht Hagemosse åker
  Rifwen, se Ryren sjö Mossen stuga *Hagetäppan, se »Hageltäppan» äga
  Rinnarebo mosse Mårtenshem f.d. bebyggelse Haggärdet åker
  Rinnareboviken vik Möckelhult gård Hagkärret åker
  Rinnareboviken vik Möckelhult by Haglyckan åker
  Ryren sjö Möckelhulte gård hmd Hagsbacke vägbacke
  Ryven sjö Nedre stenhuset hus Hagskiftet åker
  Ryven sjö /Se Nilssonstället f.d. torp Hagtäppsviken vik
  Rödklintshagen hage Norralid lht Hagviken vik
  Rödklintshagen terräng Norsholm f.d. hus Hagängen åker
  Rönnekulla hällar skogsområde Nutta hus Hagängsviken vik
  Rönnekulla hällar terräng Nuttapå hus Haksbacke vägbacke
  Sandsvederna ägomark Nyhagen t. Hallonberget berg
  Sarvgöl göl Nyhagen f.d. torp Hamsgöl göl
  Sedingsjöån å Nyholm f.d. garveri Hamskärr f.d. åker
  Sedingsjöån å Nystugan t. Harkullen hage
  Sjökärr kärr Nystugan f.d torp Hemgärdet åker
  Sjökärr mosse Nytorp f.d. torp Hemgärdet åker
  Sjömålet Saknas Obbantorp lht. Hemgärdet åker
  Skinnaretorp nuv. namn på Skinnartorpeängen Obbantorp lht Hemgärdet åker
  Skinnaretorp ägomark Olserum gård Hemgärdet åker
  Skinnartorpeängen äng Olserum by Hemgölen göl
  Skiren sjö Olserum by Hemgölen göl
  Skiren sjö Olserum by Hemhagen hage
  Skiren sjö /Se Olserum, Lilla hus Hemmossen åker
  Skräddaresveden åker Orsstorpet f.d. bt Hemskiftet åker
  Skvalhällskärret kärr Pavelund hus Hemskiftet åker
  Skvallerhällskärret ägomark Petersborg lht Herrängen äga
  Skärdalsängen äng Pettersborg lht Hjortmon äga
  Skörserummesjön sjö Piludden f.d. torp Hjortmossen vildmosse
  Skörsummen (Skörsummesjön) sjö /Se Pjäkebo by Hjortramossen vildmosse
  Skörsummesjön (Skörsummen) sjö /Se Pjäkebo gård Hjälmkärr åker
  Skörsummen sjö /Se Pjäkebo gård Holken led
  Smedshagen hage Pjäkebo by (hemman) Holmen holme
  Smågölsskäl gränsmärke Pungen rivet hus Holmen åker
  Snickarekärr kärr Rinnarbo f.d. torp Holmgrensängen åker
  Springhallsskäl gränsmärke Rivenäs, se 1 Ryvenäs gd Holmsjön sjö
  Springhäll berg Rivenäs, se Ryvenäs hemman Holmsjön sjö
  Springhäll gränssten? Rompan hus Holmsjön, Lilla sjö
  Starrkärr, Lilla kärr Romplösan hus Holmsjön, Lilla sjö
  Starrkärr, Lilla kärr Rummelbo hus Holmsjön, Stora sjö
  Starrkärr, Stora kärr Ryttaretorpet f.d. bebyggelse Holmsjösmossen åker
  Starrkärr, Stora kärr Ryvenäs gård Holmsveden äga
  Starrkärret kärr Ryvenäs gd Hompen åker
  Starrkärret kärr Ryvenäs hemman Hornkärr åker
  Stenhagen hage Ryvenäs hemman Hornkärreviken vik
  Stensiön, se Stensjön, Norra sjö Rönnekulla t. Hultkärret skogskärr
  Stensjön, Norra sjö Rönnekulla f.d. torp Hultsudde udde
  Stensjön, Norra sjö Sandsveden t. Hundkärr åker
  Stensjön, Södra sjö Sandsvederna f.d. torp Hylle hästhage hage
  Stora mossen mosse Sedingsjö gård och utjord Hyllelasjön sjö
  Storängen äng Sedingsjö gård Hylleviken vik
  Storängen äng Sedingsjö utjord Hyllmansmossen åker
  Storängen äng Sedingsjö gård Hyllsjön sjö
  Storängen äng Sjöhagen f.d. torp Håkantorpeängen åker
  Storängen äng Skarpenshage lhtr Hällarna skog
  Storängen äng Skebo t. Härsmåsedalen äga
  Storängen äng Skebo torp el. hemman Hässkullelyckan åker
  Stubbetorp triangelpunkt Skebo f.d. torp Hässkullen kulle
  Stubbkärr kärr Skinnartorp f.d. torp Hästhagen hage
  Ståbbkärr kärr Skinnpungen rivet hus Hästhagen hage
  Sumpen Saknas Skogshyddan lht Hästhagen hage
  Surpellerna sanka åkrar Skräddare-Stinas f.d. hus Hästhagen hage
  Surpellerna terräng Skärbäcken lht. Hästhagsudden udde
  Svartgöl göl Skärbäcken avs. Högebacke vägbacke
  Svartgölen göl Skörserum gård Högelycka åker
  Svartvik vik Skörserum gård Hökekarna träd
  Svartviken sund Solliden lht Hökeken träd
  Svenssveden åker Soltorpet t. Hökeken skog
  Såduggen sjö Soltorpet »ett torp» Hökekeskogen skog
  Sådduggen sjö /Se Stenhagen bs Idåkragölen göl
  Sågkvarnsängen äng Stenhagen hus Idåkraviken vik
  Sånggöl f.d. göl Stenliden lht Idåkraängen åker
  Tingstadgöl göl Stocktorp bt Igelgölarna gölar
  Togöl göl Strömserum t. Igelgölarna gölar
  Togölsmon mo Strömsrum f.d. torp Intaget f.d. åker
  Torvströmossen mosse Strömstad t. Jaenskärr äga
  Torvströmossen mosse Strömstad lht Jölpgärdet åker
  Traneboberget triangelpunkt Strömstad f.d. torp Jölpgölen göl
  Traneboberget triangelpunkt Sveden hus Jölplyckan åker
  Trollbergen berg Svederna f.d. torp Jölpmossen utlagd åkermosse
  Tvegölen, Lilla göl Svederna f.d. hus Kajsas sten stenblock
  Tvegölen, Lilla göl Svenstorp t. Kalkudden udde
  Tvegölen, Stora göl Svenstorp »ett torp» Kalkängarna åker
  Tvegölen, Stora göl Södralid lht Kalkängsviken vik
  Tvillinggölen, Lilla göl Tallbo lht Kalmossen åker
  Tvillinggölen, Stora göl Tallåsen lht. Kalvkullen kulle
  Tvillingekarna Saknas Tallåsen lht Kammarbokällan källa
  Tvillingsekarna fridlysta ekar Telackebo f.d. torp Kammarboviken vik
  Tyskhagen hage Telackebo, Lilla f.d. bebyggelse Kammargärdet åker
  Tävlingsmon mo Tittut f.d. torp Kammarhagen hage
  Tävlingsmon terräng Tjärfabriken hus Kammarskogen skog
  Udden Saknas Tranebo, Lilla t. Kanadakullen kulle
  Udden udde Tranebo, Stora t. Karl-Johansäng åker
  Uddes hage Saknas Tranebo »ett torp» Kattbergkullen berg
  Utterbo ägomark Tranebo, Lilla utlagt torp Kattbrunnen åker
  Viggdalskärret kärr Tranebo, Stora f.d. torp Klovsten råsten
  Viggdalsängen äng Törngrensstället hus Knabbeln åker
  Viggdalsängen ägomark Ukna järnvägstomt Saknas Knubogöl göl
  Vippomskogen skog Ulvsdal gård Knuvelbobäcken bäck
  Vippoppskogen skog Ulvsdal gård Knuvebotorpemossen åker
  Vippoppskogen skogsterräng Ulvsdal gård Knuveboviken vik
  Vrången, Lilla sjö Ulvstorpet f.d. bt Kocktorpemon skog
  Vrången, Lilla sjö Uppsala f.d. bebyggelse Kohagelyckan åker
  Vrången L sjö /Se Uppsala bebyggelse Kohagen hage
  Vrånggölsmon, Lilla mo Utterbo f.d. torp Kohagen hage
  Värmgöl, Lilla göl Wallbergs torp bebyggelse Kohagen skog
  Värmgöl, Stora göl Vallemåla gård Kohagen hage
  Västerkärr kärr Vallemåla hemman Kohagen hage
  Ålhuskärret kärr Vibo lht Kohagsslätten åker
  Ålkulleudden udde Viksholm t. Kohagsslätten bete
  Äggöl göl Viksholm lht Kokärr vildmosse
  Änghagen hage Villervallan hus Kokärremossen vildmosse
  Östermoge skogsområde Vippopp f.d. hus Korpdalen dalsänka
  Östermoge terräng Västralid lht Korpdalen dal
  Österängen äng Åbbatorpet, se Obbantorp lht Korpgölen göl
  Österängen ägomark Åbotorpet lht Korpgölen göl
  Österängsgölen göl Äbberhummet f.d. hus Korsälven utfall
  Österängsgölen göl Äbbershemmet f.d. hus Krigarängen åker
  Överum gd /Se Ängby lht Krokkärr äga
    Änghagen avst. Kroksjön sjö
    Äskebäcken bebyggelse Kroksjön sjöar
    Äsketorpet t. Kroksmålakullarna skog
    Äsktorpet f.d. st Kroksmåla mosse f.d. åker
    Äsktorpet, Lilla f.d. torp Kronbäcken bäck
    Örstorpet t. Kräftknallen vägkrök
    Örstorpet, se Ulvstorpet f.d. bt Kullhagen äga
    Östralid lht Kullkärret åker
    Överström by Kullskiftet åker
    Överström gård Kullsveden äga
    Överström gård Kuttenskast »plats vid väg»
    Överström gård Kvarnkullen äga
    Överström, Lilla f.d. hmd Kvarnsvederna hage
    Överström, Stora hmd Kvarnängen åker
    Överum gård och bruksegendom Kyrkmossen vildmosse
    Överum bruk Kåven åker
    Överum bruk Källarlyckan åker
    Överum järnvägsstation Källkullemossen åker
    Överum gård Källsveden åker
    Överum järnbruk och brukssamhälle Källyckan åker
    Övre stenhuset hus Källyckan åker
      Kärngemossen åker
      Kärret vik
      Kättelviken vik
      Körkgården bete
      Ladkärren åkrar
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet f.d. åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdsgärdet åker
      Lagårdslyckan åker
      Lagårdsstycket åker
      Landsvägslyckan åker
      Larslyckan f.d. åker
      Lasarettet åker
      Lassebacke vägbacke
      Lassekärr åker
      Laängen äga
      Ledstängsbacken vägbacke
      Lerflaten åker
      Lerängen åker
      Lillbyggaremossen åker
      Lillegöl göl
      Lille hagen hage
      Lille hagen hage
      Lillehagen hage
      Lille mossen åker
      Lille mossen åker
      Lill-Vrången sjö
      Lilläng åker
      Lillängen äng och åker
      Lillängen åker
      Lillängen äga
      Lillängen äng
      Lillängen äga
      Lillängsgärdet åker
      Lillängsälven älv
      Ljusgöl äga
      Logskiftet åker
      Lostabben åker
      Lostabben skog
      Lostabben skog
      Lostabbeskiftet åker
      Lottorpeheden skog
      Lyckan åker
      Långelid vägbacke
      Långeudd udde
      Långgöl göl
      Långgöl göl
      Långgöl göl
      Långkärr åker
      Långkärr åker
      Långlyckan åker
      Långsjön sjö
      Långskiftet åker
      Långåkern åker
      Läktarn höjd
      Löckerumegärdet åker
      Lövdalegärdet åker
      Lövedaleliden vägbacke
      Lövdalemossen åker
      Löverumskärret äga
      Madgöl göl
      Madgöl göl
      Majsved vägbacke
      Mansgöl göl
      Mansgöl äga
      Mantorpegärdena åkrar
      Mantorpemossen åker
      Masugnsbacken vägbacke
      Mejerigärdet åker
      Meserum skog
      Mellanskiftet åker
      Milbotten del av skog
      Milbottensåkern åker
      Molyckan åker
      Mon hage
      Mormorseken träd
      Mossarna åkrar
      Mossebäck bäck
      Mossen åker
      Mosshagen hage
      Mosslyckan, se Måslyckan åker
      Munharpan äng och åker
      Måslyckan åker
      Mäserum skog
      Möckelhagen hage
      Möckelkärr åker
      Möckelkärr åker
      Möckelkärreviken vik
      Möckelkärreälven älv
      Möcklesten stenblock
      Mörkehål dalsänka
      Mörkehål vik
      Mörkehål strandområde
      Mörtgöl göl
      Mörtgöl göl
      Nissekärr äga
      Nissåkern åker
      Norrehåla äng
      Norräng åker
      Norrängen f.d. åker
      Nuttaliden vägbacke
      Nybroskärret äga
      Nyholm åker
      Nyholmsliden vägbacke
      Nyhäng åker
      Nykärr åker
      Nylyckan åker
      Nyodlingen åker
      Nystugemossen åker
      Nyäng åker
      Näset åker
      Näset halvö
      Näset äga
      Näskärr slåtter
      Näskärr äga
      Nässlekiärr äga
      Obbagärdet åker
      Obbantorpegärdena åkrar
      Obbatorpegärdet åker
      Obbatorpegärdet åker
      Obbatorpemon äga
      Obbatorpeviken vik
      Obbatorpeängen äga
      Obbaviken vik
      Obbälven älv
      Ohäringen åker
      Olekärr åker
      Ollerikullarna åkrar
      Olleskärr åker
      Olserumeviken vik
      Olserumeviken vik
      Ormkärr bete
      »Orssdalelyckan» åker
      Oxberget berg (triangelpunkt)
      Oxhagelyckan åker
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen skog
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagen hage
      Oxhagsberget berg
      Oxhagslyckan åker
      Oxhagsmossen åker
      Oxlekällan källa
      Patrikslyckan åker
      Per-Karlsagärdet åker
      Persudde udde
      Petersborgslyckorna åkrar
      Plöjan åker
      Plöjan åker
      Plöjan åker
      Plöjgärdet åker
      Plöjorna f.d. åkrar
      Päronbäcken bäck
      Pärongärdet åker
      Ranglemosse åker
      Raspgärdet åker
      Rinnarbohagen hage
      Rinnaboviken vik
      Rismansmossen f.d. åker
      Ropperdaleberget berg
      Rudbrunnen pöl
      Rudbrunnslyckan åker
      Rudgöl göl
      Rudgöl göl
      Ryttarebacken vägbacke
      Ryttarehagen hage
      Ryttarekärret åker
      Ryttarelyckan åker
      Ryven sjö
      Ryven sjö
      Ryvenäsudden udde
      Ryvenäsviken vik
      Ränthagen hage
      Rävgropestycket åker
      Rävkullen kulle
      Rödklintshagen hage
      Rödävjemossen åkermosse
      Rökulle åker
      Römanshagen hage
      Rönnekulla hällar skog
      Rövarekulan grotta
      Rövarkulan grotta
      Sandgropegärdet åker
      Sandlyckan åker
      Sarvgöl äga
      Sedingsjökärr kärr och åker
      Sedingsjöå å
      Senapsbacken vägbacke
      Sibirien skog
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjögärdet åker
      Sjökullen hage
      Sjökärr f.d. åker
      Sjölyckan åker
      Sjömålen ängar
      Sjöängen åker
      Skarpenshagviken vik
      Skinnartorp åker
      Skinnertorpeängen äga
      Skiren sjö
      Skiren sjö
      Skirsveden åker
      Skolhuselyckan åker
      Skolhusviken vik
      Skräddaresveden äga
      Skräpkärr åker
      Skvalhällskärret åker
      Skvalkärr åker
      Skäldalängen åker
      Skälsvik vik
      Skörserummesjön sjö
      Skörsummen sjö
      Skörsumme(n) sjö
      Skörsummeälven älv (utfall)
      Smedenslycka åker
      Smedgärdet åker
      Smedkärr åker
      Smedlyckan åker
      Smeshagen äga
      Smågölsskäl gränsmärke
      Smålyckorna åkrar
      Smörgåseberget berg
      Snarklint bergudde
      Snickarekärr äga
      Soltorpeskogen skog
      Spannmålsgärdet åker
      Springhäll berg
      Springhäll skäl
      Spången spång
      Starrkärr åker
      Starrkärr, Lilla utlagd åker
      Starrkärr, Lilla äga
      Starrkärr, Stora äga
      Statgärdet åker
      Stationgölen göl
      Statskiftet åker
      Stenhagebacken vägbacke
      Stenhagen äga
      Sten-Kajsas kärr kärr
      Stensjön, N. o S. sjöar
      Stensjön, Norra sjö
      Stensjön, Södra sjö
      Stockkällan källa
      Stora mossen äga
      Stora ängen äng
      Storekärret åker
      Storemossen vildmosse
      Store mossen åker
      Store mossen åker
      Storesten stenblock
      Storskogen skog
      Storängen åker
      Storängen äga
      Storängen äga
      Storängen äga
      Storängen äga
      Storängen äga
      Strutbäcken bäck
      Struten åker
      Strömstadbet betesmark
      Strömstadgärdet åker
      Strömstadänden åker
      Stubbetorp triangelpunkt
      Stubbkärr skogsmosse
      Ståbbkärr äga
      Stöveln åker
      Stubbkärr åker
      Stuvhägn åker
      Sumpen äga
      Surpellerna åker
      Svartgölen göl
      Svartgöl göl
      Svartgöl göl
      Svartvik vik
      Svartvik vik
      Svartviksundet sund
      Sveden åker
      Svedernalyckan åker
      Svensbacke vägbacke
      Svens sveden äga
      Svinkullen kulle
      Såduggen sjö
      Såduggen sjö
      Sågbäcken bäck
      Sågkvarnsängen äga
      Sågplöjan åker
      Sånggöl göl
      Tingstadgöl göl
      Tiotunnlandsbiten åker
      Tiotunnlandsåkern åker
      Tittutehagen hage
      Tittuteskogen skog
      Tjuvhalsen åker
      Tjuvlyckan åker
      Togöl göl
      Togölsbacken vägbacke
      Togölsmoen äga
      Tomten åker
      Tornkullen kulle
      Torvmossen f.d. torvmosse
      Torvströmossen f.d. torvmosse
      Tranbogölen göl
      Traneboberget höjd och triangelpunkt
      Tresnippen åker
      Trissan åker
      Trollbergen berg
      Trollberget berg
      Trångklev vägbacke
      Tvegölarna gölar
      Tvegölarna gölar
      Tvegölarna gölar
      Tvillinggölen göl
      Tvillingsekarna träd
      Tvillingsgölarna gölar
      Tvåmilebacken vägbacke
      Tysk hagen äga
      Tävlingsgalt råsten
      Tävlingsmon skog
      Tävlingsmon skog
      Tävlingssten råsten
      Udden äga
      Udden äga
      Uddes hage äga
      Uddnäsekullarna skog
      Ulvsdalebeten bete
      Ulvsdalelyckan åker
      Ulfsdaleviken vik
      Ulvstorpegölen göl
      Ulvstorpemossen vildmosse
      Ulvstorpeskogen skog
      Vallgatan väg
      Vallmålakärret åker
      Viggdaleängarna åkrar
      Viggdalskärret äga
      Vikholmsbeten hage
      Vikholmssundet sund
      Vindommen f.d. åker
      Wippomskogen skog
      Vippoppeskogen skog
      Vippoppskogen äga
      Vitabjörken träd
      Vrångarna sjöar
      Vrångarna sjöar
      Vrången, Lilla sjö
      Värmgöl, Stora och Lilla gölar
      Värmgöl, Lilla göl
      Värmgöl, Stora åker
      Värmgölsbron vägbro
      Värmgölsmossen åker
      Västerkärr äga
      Åhagen hage
      Åkerhagen åker
      Ålhuskärret äga
      Ålkulle udden äga
      Ållyckan åker
      Åmunnen åmynning
      Ån å
      Ån å
      Åskberget berg
      Äbberhemmet åker
      Äbbersgärdet åker
      Äggöl göl
      Äggöl göl
      Älgmossen vildmosse
      Älven utfall
      Ängarna åkrar
      Ängbacken vägbacke
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Ängen åker
      Änghagen äga
      Änghalsen åker
      Ängkullarna kullar
      Ängkullen kulle
      Östermogar skog
      Österskog skog
      Österängarna åkrar
      Österängsgölen göl
      Överströmsskälet skäl
      Överumsviken vik

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.