ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gärdserums socken : Norra Tjusts härad : Kalmar län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 245 Naturnamn : 1270 Bebyggelsenamn : 683 Naturnamn : 1116
Gärdserum sn Abborregölen göl Gärdserums sn sn Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Aftonvardsberget berg Gärdserum sn Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Aftonvardsberget berg Gärdserum sn Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Alkärren ägomark Gärdserum socken Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Alkärret ägomark Gärdserums getter inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Alkärrsmossen mosse Gärdsruma getter inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Alkärrsmossen ägomark Gärdsrume getter inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Anderstorp terräng Storvedbo inbyggarbeteckning Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Antvarden sjö Adolfsborg lht Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Antvarden sjö Adelsborg lht Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Antvarden sjö Albano lht, stuga Saknas Saknas
Gärdserum sn Antvarden sjö Albano lht Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn /Se Antvarden sjö /Se Alhult t. Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Antvalen, se Antvarden sjö Alins lht Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Antvarden sjö /Se Alkärr Saknas Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Antvarten, se Andvarden sjö Alkärr hmd Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Asphagen skogsmark? Alphyddan lht Nummerförteckning förteckning
Gärdserum sn Asphagen terräng Alphyddan lht Abborreberget berg
Gärdserum sn Aspäng ägomark? Alvestad lht Abborrgölen göl
Gärdserum sn Aspäng ägomark Alvhem lht Abborregölen göl
Gärdsrum sn Backedalsrör gränsmärke Andersholm lht Adamsmossen skog och skogsmosse
Gärdserum sn Bastorpshageskäl gränsmärke Andersholm lht Aftonvardsberget berg
Gärdserum sn Bengtskärr kärr Andersonsgården gård Alkärret åker
Gärdserum sn Bengts mössa, se Fogelklints skäl gränsmärke Anderssonsgården gård i Stora Ved Alkärret åker
Gärdserum sn Bengts mössa terräng, löpgöl Anderstorp nu riven stuga Antvarden sjö
Gärdserum sn Berggärdet ägomark Anderstorp lht Antvarten sjö
Gärdserum sn *Berggölssten gränsmärke Annelund lht Antvardssjön sjö
Gärdserum Saknas Bergsjögölen göl Annelund lht Aspbrinken backe
Gärdserum sn Bergsjögölen göl Arrendatorns lht Asphagen hage
Gärdserum sn Bergsjögölen göl Arrendatorns lht Aspäng slåtteräng
Gärdserum sn *Bergsjön Saknas Arrendatorns lht Axels ö ö
Gärdserum sn Bergssvedjorna terräng Augustenburg tegelbruk Babelslyckan åker
Gärdserum sn Bergssvedjorna åkrar Augustenborg lht Badstukärret Saknas
Gärdserum sn Bergssvedjorna terräng Augustenborg gård Badstufvulyckan åker
Gärdserum sn Betsveden terräng Augustenlund lht Badstugelyckan Saknas
Gärdserum sn /Se Betsveden terräng Back stuga Badstugulyckan åker
Gärdserum sn /Se Bjurgöl, Lilla göl Banken bankhus Baggebolyckorna åkrar
Gärdserum sn /Se Bjurgöl, Nedra, se Burgöl, Stora göl Banvaktarns lht Bastelyckan åker
Gärdserum sn /Se Bjurkärr kärr Banvaktarns lht Bastutegen åker
Gärdserum sn /Se Björkesvedsskäl terräng Banvaktarns lht Benjamins kärr förr kärr, nu åker
Gärdserum sn /Se Björkesvedsskäl gärnsmärke Bastorp gård Bellevue backe backe
Gärdserum sn /Se Björkesvedsskäl gränspunkt? Bastorp gård Berghagsodlingen åker
Gärdserum sn /Se Björkkullen ägomark Bellevue lht Berghägn skogsmark
Gärdserum poststation /Se Björkkullen ägomark Bellevue lht Berggärdet åker
Bastorp gd Björksbo ägomark Bergbo torp Berggärdet åker
Bastorp gd Björkslundsmossen ägomark Stora Bergbo lht Bergsjöarna sjöär
Bastorp gd Björkslundsmossen ägomark Berget stuga Lilla Bergsjön sjö
Bastorp g Björnbrinken ägomark Bergsbo lht Bergsjön, Lilla sjö
Bastorp gd Björnbrinken ägomark /Se Bergsjö gård Stora Bergsjön sjö
Bastorp gd Björnebergsklint klint Bergsjö hmd Bergsjön, Stora sjö
Bastorp gd Björnkärret kärr Bergsäter lht Bergsjös-göl göl
Bastorp Saknas /Se Björnkärret kärr Bergsäter lht Bergsjögölen göl
Bastorp lht /Se Björnmossen mosse med göl Betania lht Bergsveden åker
Bodsgård by Björnmossen mosse Betel missionshus Bergåkern åker
Bodsgård gd Björnmossen mosse Betel kapell Betsveden skog
Bodsgård by Björnmosseskäl gränsmärke Betlehem lht Biskopslyckan åker
Bodsgård by Blåbärsberget triangelpunkt Björkkullen nu riven stuga Bjurkärr förr kärr, nu åker
Bodsgård gd Blåbärsberget triangelpunkt Björkkullen t Björkslundsmossen åkermosse
Bodsgård gd /Se Blågöl göl Björkliden lht Björnkärret förr kärr nu åker
*Bosquærn Saknas Blågöl göl Björksbo lht Björnmon del av Hulthagen
*Boskvarn Saknas Blågöl göl Björksbo lht Blacklyckan åker
»bosquærn» Saknas Blåsberget berg Björkslund lht Blomdellas åker
Brink stuga /Se Blåvikehagen terräng Björkslund torp Blåbärsberget berg
Broddebo by Blåvikehagen terräng Björksnäs torp Blågöl göl
Broddebo by Bockholmen udde Björksnäs lht Blåvikehagen hage
Broddebo by Bockholmen udde Björnbrinken stuga Bockholmen ö
Broddebo by Bockholmen udde Bodsgård gård Bockholmen utskjutande spets
Broddebo by Bockholmen holme Bodsgård gård Bockhålet källa
Broddebo by Bockholmen, Lilla holme Bodsgård gd Bocksten sten
Broddebo by Bockholmen udde Borg lht Bocksten sten
Broddebo by Bocksten ägomark Borg lht Bocksten sten
Broddebo by Bocksten terräng Borgholm lht Bocksten sten
Broddebo by Bogöl sjö Borgholm lht Bocksten sten
Broddebo by Bogöl göl Bortgården gård i Falerum Bockstenslyckan åker
Broddebo by /Se Bogöl göl Bovik torp Bocktomten äng
Bråstorp by Bogölsskäl gränsmärke Bovik t Bodlyckan åker
Bråstorp by Bomö ö Brantbo lht Bogöl göl
Bråstorp by /Se Bomö ö Bransbo lht Bogöl göl
Börsebo by Bomö holme Branthäll prästgård Bondlyckan åker
Börsebo by Bovikekärr kärr Branthäll gård Borran åkerstycke
Dunketorp by /Se Bovikemossen ägomark Branthäll gd Bortskogen skog
Dunketorp by Bovikemossen nuv. namn på Bovikskärr Brink stuga Bovikegölen göl
Dunketorp by Brandsgöl göl Brink lht Brandsgöl göl
Dunketorp by Brandsgöl göl Brinken torp Brandvik vik
Dunketorp t Brandsgölsskäl gränsmärke Brinken t Branta lyckan lycka
Dunketorp Saknas Brandsviken vik Brinken lht Brink åker
Dunketorp by Brandvik vik Broddebo by Brinke odling åker
Dunketorp by Branta-Lyckan ägomark Broddebo by Brinkgärdet åker
Dunketorp utjord Brantalyckan ägomark Brotorp stuga Brinkmonslyckan åker
Dunketorp t Brinkgärdet ägomark Brotorpet lht Bro el. Broarna åker
Dunketorp Saknas Brinkgärdet ägomark Bruket bruksområde Broddebo Hemsjö sjö
Dunketorp t Brinkudden udde Brunnsvik nu riven stuga Brohultet skog
Dunketorp by /Se Brinkudden udde Bryggeriet bryggeri Brohägn åker
Falerum samh. /Se Brinkudden udde Bråstorp gård Brokärr åker
Falerum by /Se Brohägn ägomark Bråstorp gård Brolindan äng
Falerum by /Se Brohägn ägomark Bråstorp lht Brotegen åker
*Finnamaala Saknas Brokärr ägomark Bråten t Brotorpelyckan åker
Friggestorp gdr Brokärr ägomark Bråten torp Brudhägn skog
Friggestorp by Brokärret kärr Bråthägn rivet torp Brunnlyckan åker
Friggestorp by Brokärret kärr Bäcken nytt namn på Hagstugan Brunnsvik åker
Friggestorp Saknas Brokärret kärr Bäcken nytt namn på Hagstugan Brytängen äng
Friggetorp by Brudhägn terräng Bäckfall stuga Bråstorpegärdena åker
Friggetorp by Brudhägn skogsmark Bäckfall t Bråstorpemon skog
Friggetorp by Brunnviksgärdet gärde Börsebo by Bråstorpe odling åker
Friggestorp gd /Se Brunnsviksgärdet ägomark Börsebo gård Bråtgärdet åker
Friggestorp gdr /Se Brytängen terräng Börsen lht. Bråthägnsmossen åkermosse
Friggestorp by /Se Brytängen terräng Börsen handelsbod Bråtsvedsmossen åkermosse
*GamaRskedhe Saknas Bråstorpemon terräng Cedersholm lht Brännsvederna skog
Gullabo by Bråstorpemon skogsmark Cedersholms kvarn kvarn Brödlyckan åker
Gullebo by Bråstorps göl göl Dalsveden torp Burgöl, Lilla göl
Gullebo by Bråthägn Saknas Dalsveden torp Byggskogen skog
Gullebo by Bråthägn ägomark Dalsvederna t Bykofven åker
Gullebo by Bråthägn ägomark Damaskus lht Bymossen åkermosse
Gullebo by Bråthägnsmossen ägomark Dammen lht Bytshagarna hagar
Gullebo by Bråthägnsmossen ägomark Damvik t Byängen åker
Gullebo by Brända mossen terräng Dammvik torp Båtsjön sjö
Gullebo by Brända mossen mosse Dresden nu rivet torp Båtsjön sjö
Gullebo by *Brändemoskäl gränsmärke Dresden nu rivet torp Bäckhagen hage
Gullebo by Burgöl, Lilla göl Dresden t Bäckkärren förr kärr nu åker
Gullebo by Burgöl, Lilla göl Dröghult nu riven stuga Bäcklyckan åker
Gullebo by Burgöl, Stora Saknas Dunketorp torp Bäcksveden äng
Gullebo by Byängen ägomark Dunktorp t Börslekärr förr kärr nu åker
Gullebo by Byängen ägomark Ekeberg lht Börslekärr Saknas
Gullebo by /Se Båtsjön sjö Ekeberg lht Börslekärren kärrmark
Gullebo by /Se Båtsjön sjö Ekelund lht Börslemossarna åkermosse
Gullebo by /Se Båtsjön sjö Ekhult torp Dackeberg berg
Gullebo by /Se Båtsjön sjö Ekhult lht Dackeberget berg
Gullebo by /Se Bäckfall terräng Ekliden lht Dalbacken backe
Gullebo by /Se Bäckkärren ägomark Ekliden lht Dalbackehagen hage
Gullebo by /Se Bäckkärren ägomark Eklund torp Dalhagen hage
Göterstorp gård /Se Börslekärr ägomark Eksjö lht Dalhagen hage
Hallsebo Saknas Börslekärr ägomark Eksjö lht Dalhagsgrundet grund
Hallsebo by Börslekärr kärr Eksle lht Dalhägn åker
Halsebo by Börslekärren kärr Ekströmmen lht Dallyckan åker
Halsebo by Börslemossarna ägomark Ekströms-gården gård Dallyckan åker
Halsebo by Dackeberget berg Ekåsen lht Dalmossen åkermosse
Halsebo by Dalbackehagen terräng Ekåsen lht Dalsveden betesmark
Halsebo by Dalbackehagen skogsmark Emtenäs t Dalåkern åker
Halsebo by /Se Dalhagen terräng Eriksberg lht Dammkärr göl
Halsebo by /Se Dalhagen skogsmark Eriksberg lht Dammkärr åker
Halsebo by /Se Dallyckan ägomark Eriksdal lht Dammkärr förr kärr nu åker
Hattetorp Saknas Dallyckan ägomark Eriksdal lht Dammkärr förr kärr, nu åker
Hattetorp Saknas Dalmossen ägomark Eriksonsgården gård i Måshult Djupa sved betesmark
Hattorp gd Dalmossen ägomark Fagerhult torp Djupsved åker
Hattorp gd Dalskogen skogsmark Fagerhult t Djurkärr Saknas
Hattorp gd Dalskogen Saknas Fahlstedtsgården gård i Tingetorp Djurmossen skogsmosse
Hattorp gd Dalskogen skogsterräng Falerum by Djävlemossarna skogsmosse
Hattorp by Dalsveden terräng Falerum by Djävlemossliden backe
[Holstensboda], se Halsebo Saknas Dammen kärr Falerum by Djävleliden, se Djävlemossliden Saknas
Kulla gd Dammen terräng Falerum station Dombrahagen hage
Kulla gd Dammen sankmark Fallsjönäs nu riven stuga Donationet åker
Kulla gd Dammkärr ägomark Fannydal lht Dröghultehagen hage
Kulla gd /Se Dammkärr sjö Fannydal lht Dröghultelyckan åker
Kvarntorpet lht Dammkärr göl Fattighuset lht Dunktorpemossen åkermosse
Kvarntorpet lht Dammkärr ägomark Finnbygget lht Dynglyckan åker
Kville kvarn, nu riven /Se Dammkärr kärr Finnbygget torp Dödsklinten vägbacke
Saknas herrg. Djupahål terräng Fivelsbo gård Ekbrunnslyckan åker
Kvisterum hg Djupahål mosse Fivelsbo by Ekhålan källa
Kvistrum hg Djupahål terräng de Flonsgården gård i Tingetorp Eklyckan åker
Kvistrum hg /Se Djupasveden Saknas Forsaström samhälle Eklyckan åker
Kvisterum gd /Se *Djupeskiren sjö Forsaström gård Ekvikelyckan åker
Könserum by Djurmossen mosse Forsaströms kvarn kvarn Ekvikemossen åkermosse
Könserum by /Se Djävlemossarna ägomark Forsaströms skola lht Emten sjö
Könserum by /Se Domarehagen terräng Forshult lht Emten sjö
Könserum by Domrehagen terräng Forshult torp Enbackslyckan åker
Könserum gd /Se Domremossen mosse Fredensberg lht Engelsgärdet åker
Köns(e)rum gd /Se Dredsden ägomark Fredriksberg lht Enhumpen kulle
Ljungsbo by Dredsden ägomark? Fredriksberg lht Enviken vik
Ljungebo by Dröghultehagen terräng Fredriksberg lht Enviksmossen åkermosse
Ljungebo by Dröghultehagen skogsmark Fredriksborg lht Erkershål skogsmark
Ljungebo by Dunketorpemossen ägomark Fredrikshammar t Erkerssund sund
Ljungebo by Dunketorpemossen ägomark Fredrikshammar lht Fagerhulteviken vik
Ljungebo by Dunketorpsmossen mosse Fridensberg lht Farfarsgräve utlagd åker
Ljungebo by Ekedalen dal Fridhem lht Farfarsmossen åkermosse
Mosshult, se Måshult by Ekedalen ägomark Fridhem stuga Farmors hål åker
Målen by Ekedalen ägomark Fridhem lht Fastens öar öar
Måshult by Ekershål terräng Fridhem lht Festahagen hage
Måshult by Ekerumsslätten slätt Fridhem riven stuga Finnlyckorna åker
Måshult by Ekhultebergen berg Fridsborg lht Fivelsbofjärden del av sjö
Måshult by Ekhultebergen berg Friggestorp gård Fivelsboviken vik
Måshult by Eklund terräng Friggstorp gård Fivelsboviken vik
Måshult by Eklund terräng Fristad lht Fivelsboöarna öar
Måshult by Ekvikelyckan åker Fristad lht Flata bergen berg
*Redetorp Saknas Ekvikelyckan ägomark Frälset gård i Halsebo Flogen åker
*Redetorp Saknas /Se Emten sjö /Se Frälset gård i Ljungbo Flugan åker
Risebo gd Enviken vik Frälset gård i Måshult Flåtterängen åker
Risebo gd Enviken vik Frälset gård i Svenserum Fläckarna åker och hage
Risebo gd Enviken vik Frälset gård i tingetorp Fläckbacken backe
Risebo g Enviksmossen ägomark Frälsgården gård i Gullebo Fläcken, Stora, Lilla åker
Risebo gd Enviksmossen ägomark Frälsgården gård i Falerum Fläsklyckan åker
?Risebo gd Erkershål terräng Frälsgården gård i Stora Ved Fnuggen åker
Rotorp gd Fagerhulteviken vik Gamla kvarnen lhtr Forsaströmsån å
Rotorp gd Fagerhulteviken vik Gatan lht Frugöl göl
Rotorp Saknas Fallsjön sjö Gatorna lht Frälsängen slåtteräng
Rotorp gd? /Se Fallsjön sjö Granhult lht Frögöl göl
Smitzmala Saknas Fallsjön sjö Granhult torp Fåfängan åker
»smitzmala» beb. Farfarsmosse ägomark Grindbo nu riven stuga Fåfängan äng
*Smitzmala Saknas Farfarsmosse mosse Grindstugan lht Fållen äng
*Smitzmala Saknas Farfarsmosse ägomark Grindstugan stuga Fårglädjen åker
Smitzmala Saknas Fastens öar holmar Gruvdalen lht Fårhagen hagnamn
*Smedsmåla gd Fivelsbo triangelpunkt Gruvdalen torp Fårhagslyckan åkernamn
Smitzmala Saknas /Se Fivelsbo triangelpunkt Grävsveden t Fårhagslyckan åker
»Smitzmala» försv. tp /Se Fivelsbofjärden del av Ämten Grävsveden torp Fårkullen hage
Smedsmåla gd /Se Fivelsbofjärden vik Grönborg riven stuga Fähusflåtten åker
Stuverum torp /Se Fivelsbolyckan åker Grönbrink lht Fölungestycket åker
Stuverum tp /Se Fivelsbolyckan ägomark Grönbrink stuga Galgbacken kulle
Sund g Fivelsbolyckan ägomark Grönstorp t Gallerstorpehägn hage
Sund gd Flisan Saknas Grönstorp torp Garpbrinken backe
Svaltorp by /Se Flogen ägomark Gullbonäs torp Garplyckan åker
?Svenserum by Flogen ägomark Gullebo by Garvareberget berg
Svenserum(?) by Fläckarna terräng Gullebo by Garvarlyckan åker
Svenserum by Fläsklyckan ägomark Gullebo by Gastbacken backe
Svenserum by Fläsklyckan ägomark Gullbonäs lht Gatlyckan åker
Svenserum by /Se Fogelklints skäl, se Bengts mössa gränsmärke Gulltorp utjord Gatlyckan åker
Svenserum, Gamla o. Nya gd:ar /Se Fredriksberg terräng Gustavsberg lht Getbro åker
Tingetorp by Fredriksberg berg Gustavsberg torp Getefall skog
Tingetorp by Friggestorpegärdet åker Gårdsätter lht Getfallslyckan åker
Tingetorp by Friggestorpegärdet ägomark Gårdsäter lht Getingen åker
Tingetorp by Friggestorpegärdet ägomark Gärdet gård i Halsebo Getkullen kulle
Tingetorp by Frugöl göl Gölängen nu riven stuga Getmossen åkermosse
Tingetorp by /Se Frugöl göl Götersfors fabrik Getryggen berg
?Torestorp by Frälseängen åker Götersfors lht Getryggen sjö
Torshag lht /Se Frälseängen ägomark Götersfors lht Gislemon skog
»Tosetorp» gård Fåfängan Saknas Göterstorp gård Glahytt skogsmark
Ved, Stora by Fåfängan terräng Göterstorp gård Glasbruket förr åker, nu trädgårdsland
Ved, Stora by Fåfängan terräng Göterstorpebrinken lht Gratislyckan åker
Ved, Stora by Fåfängan skogsmark Haga lht Gretalyckan åker
Stora Ved by Fållen terräng Haga lht Grindbohägn åker
Wed, Stora by *Fåreberget berg Hagalid lht Grindbolyckan åker
Ved, Stora by Fårholmen ö Hagalund lht Grindhagen åker och hage
Ved, Stora by Fårholmen ö Hagalund nu riven stuga Grindsvedsmossen åker
Ved, St. by /Se Fårholmen holme Hagen hmd Grundvattnen sjöar
Ved, Stora by /Se Fölungestycket ägomark Hagen gård i Tingetorp Grundvattnet, Stora sjö
Åsebo by Fölungestycket ägomark Hagen lht Lilla Grundvattnet sjö
Åsebo by Galgbacken terräng Hagnäs torp Grundvattnet, Lilla sjö
Åsebo by Galgbacken skogsmark Hagnäset lht Stora Grundvattnet sjö
Åsebo by Garpbrinksskäl gränsmärke Hagstugan stuga Grundvattnen sjö
Åsebo by Gatebergsskäl gränsmärke Hagstugan lht Grunna göl
Åsebo by Gatlyckan ägomark Hagsätter lht Grunna göl
Åsebo by Gatlyckan ägomark Hagsäter lht Gruvberget berg
Åsebo by /Se *Geteryggen (ev. Goteryggen) sjö Hallingsholm lht Gruvdalslyckan åker
Åsebo by /Se Getmossen ägomark Hallingshult lht Gruvdaleviken vik
Åsebo by /Se Getryggen sjö Hallingshult nu riven stuga Gruvhagen hage
*Åsebomåla beb. Getryggen sjö Hallsta lht Gruvlyckan åker
*Åsebomåla Saknas Getryggen sjö Hallsta torp Gruvmossen åkermosse
  Getryggen sjö- och trol. urspr. höjdnamn /Se Halsebo by Grytgrepleberget berg
  Getryggen sjö /Se Halsebo by Grytgrepleberget berg
  Glahytt terräng Halsebo by Grytgöl göl
  Glahytt skogsmark Hammarn t Grytsberg berg
  Glahytt skogsmark /Se Hammaren lht Grytsbergen berg
  Gontamp Saknas Hamra lht Gräshagen uppodlad åker
  Gorgberget bergsterräng Hamra stuga Grässvederna äng
  Gorgberget berg Handelsboden lht Grävsäters ände åker
  Gorgbergsrör gränsmärke Hattorp gård Gröna milbotten milbotten
  Grindbomossen mosse Hattorp gård Gröna mon berg
  Grindhagen ägomark Hattorp by Grönberg berg
  Grundan göl Heleneberg lht Grönberget berg
  Grundkärret kärr Heleneberg lht Grönstorpekärren skogsmosse
  Grundkärret ägomark Hjälmsved lht Grönstorpemon berg
  Grundvattnen Saknas Hjälmsveden stuga Gubbens lycka åker
  Grundvattnen sjö Hjälmsäter lht Gubblyckan åker
  Grundvattnet, Lilla sjö Hjälmsäter såg Gubblyckan åker
  Grundvattnet, Lilla sjö Hjälmsäters såg såg Gubblyckan åker
  Grundvattnet, Stora sjö Holmbo lht Gubblyckorna åker
  Grundvattnet, Stora sjö Holmbo torp Gubbsveden förr åker, nu utlagd betesmerk
  Gruvberget berg Holmen lht Gubbtröttan backe
  Gruvberget ägomark Holmen lht Gubbvrå åker
  Gruvhagen ägomark Holmsborg lht Gubbängen åker
  Gruvhagen skogsmark Holmsborg lht Gubbängen äng
  Gruvmossen ägomark Hotellet lht Gullbolyckan åker
  Gruvmossen ägomark Hule t Gullbo ö ö
  Grytbergsskäl gränsmärke Hula torp Gullvattnet Saknas
  Grytgrepleberget berg Hultaholm lht Gunnarsgöl göl
  Grytgöl göl Hultaholm lht Gunnersbosjön sjö
  Grytsbergen triangelpunkt Hultet nu riven stuga Gåsgöl göl
  Grävsveden terräng Häradsmärke lht Gåsgöl göl
  Grävsveden skogsmark? Häradsmärket stuga Gåsgölskärret kärr
  Grönberget berg Härstorp nu rivet torp Gäddkärr förr kärr nu åker
  Grönstorp ägomark Högamo nu riven stuga Jäddkärret kärr
  Grönstorpekärren kärr Högstorp lht Gärdet åkernamn
  Grönstorpekärren kärr Högstorp torp Gärdet åkernamn
  Grönstorpemon terräng Högsäter t Gärdserumsgärdet åker
  Grönstorpemon terräng Högsäter stuga Gärdserumslyckan åker
  Gubbvrå ägomark Högsäter lht Gölen, Lilla göl
  Gubbvrå terräng Högsätter lht Gölen, Stora göl
  Gullebonäs triangelpunkt Ingelstorp lht Gölgungan betesmark
  Gullebonäs triangelpunkt Ingelstorp gård Gölhagen hage
  Gulleboö holme Johan Karls-gården gård i Måshult Gölhagen hage
  Gulleboö ö Johannesberg lht Gölhagen hage
  Gullringsvattnet, Stora sjö Johannesberg lht Gölmossen åker
  Gullringsvattnet, Stora sjö Johannesberg stuga Gölmossen åkermosse
  Gunnarsgöl göl Johannesberg stuga Gölmossen åkermosse
  Gunnarsgöl göl Johanssons-gården gård i Nannersbo Gölmossen åkermosse
  Gåsgöl göl Johanssonsgården gård i Åsbo Göläng hage
  Gåsgöl sjö Jonsbo lht Gölängen betesmark
  Gåsgöl göl Jonsbo lht Götlyckan åker
  Gåsgölskärret kärr Jonsbo stuga Haftonsmossen åkermosse
  Gåsgölskärret kärr Jonssons lht Hagalund åker
  Gåsgölsskäl gränsmärke Kalvhagen nu riven stuga Hagalundmossen åkermosse
  Gäddkärr ägomark Kamdalen t Hagen, Stora, Lilla namn på hagar
  *Gäddkärrsskäl gränsmärke Kamdalen torp Haggrundet grund
  Gölhagen ägomark Kammarbo lht Haglyckan, Haglyckorna åker
  Gölkärret kärr Kammarbo nu riven stuga Haglyckan åker
  Gölmossen ägomark Kammarfred nu riven stuga Hallingshultmossen åkermosse
  Gölmossen ägomark Kammarkullen nu riven stuga Hallmare skacklar bergryggar
  Gölmossen ägomark Karlbo lht Hallonkärr åker
  Göläng ägomark Karlebo lht Hallonsveden Saknas
  Göläng ägomark Karl Janssons lht Hallonsvederna skogsmark
  Gölängen mosse Karlsberg lht Halsebosjön sjö
  Gölängen terräng Karlsberg lht Hammarbäcken bäck
  Göthagen ägomark Karlsborg lht Hammargölarna gölar
  Hagalundsmossen ägomark Karlsborg lht Hammarsjöarna sjö
  Habergen berg Karlsborg lht Hammarsjön sjö
  Hagbergen terräng Karlsborg lht Hammarsjön, Lilla sjö
  Hagbergen berg Karlsholm lht Nedre Hammarsjön sjö
  Hagkärret kärr Karlsholm lht Övre Hammarsjön sjö
  Hagmossen mosse Karlsholm lht Hammfållen åker
  Hagmossen ägomark Karlsholm lht Hampelyckan åker
  Hagmossen ägomark Karlsholm t Hamplyckan åker
  Hallakärr ägomark Karlsholm lht Hamptomten åker
  Hallakärr ägomark Karlslund t Hattorps Antvard sjö
  Hallingströmsmossen mosse Karlslund stuga Hellströmsliden backe
  Hallingströmsmossen ägomark Karlsro lht Hemgölen göl
  Hallonsveden terräng Karlsro stuga Hemgöl göl
  Hallonsveden Saknas Karlsro lht Hemgölen göl
  Hallonsveden terräng Karlsro lht Hemgärdet åker
  Hammaren ägomark Karlsten t Hemhagen hage
  Hammarsjön sjö Karlsten stuga Hemhagen hage
  *Hammarsjön Saknas Karlstorp lht Hemsjön sjö
  Hammarsjön Lilla och Stora, se *Hammarsjön sjöar Karlstorp stuga Hemsjödalen åker och hage
  Hammarsjön, Lilla sjö Karlstorp lht Hemsjön sjö
  Hammarsjön, Lilla sjö Karlstorp lht Hemskogen skog
  Hammarsjön, Stora sjö Karlsäng lht Hemängskärret slåtteräng
  Hammarsjön, Stora sjö Karlsäng nu riven stuga Hermanshagen hage
  Hammarån å Karstorp lht Hjortronmossen skogsmosse
  Hammarån å Karstorp torp Hjortängen äng
  Havstensmossen mosse Klacksäter gård Hjälmhagsmossen åkermosse
  Havtonsmossen nuv. namn på Havstensmossen Kleven lht Hjälmsvederna åker
  Hemgöl göl Kleven torp Hjälmsvedskullen åker
  Hemgölen göl Klints lht Hjelmsvedsängen äng
  Hemgölen göl Korshult lht Holmbobacken backe
  Hemgölen göl Korshult f.d. knektt. Holmbohage hage
  Hemsjön sjö Korshult lht Holmbolyckan, Övre och Nedre åker
  Hemängkärret ägomark Kristinalund lht Holmen åker
  Hemängkärret ägomark Kristinelund lht Holmsjön sjö
  Hjortgöl göl Kulla gård Holmsjön sjö
  Hjortgöl göl Kulla gård Homossen skogsmosse
  Hjälmsvederna ägomark Kvarntorpet lht Hopkärret åker
  Hjälmsvederna ägomark Kvarntorpet stuga Hortkärr förr kärr, nu åker
  Holmbo terräng Kvistberg lht Hortkärr åker
  Holmbo ägomark Kvistberg lht Horfvan äng
  Holmbo ägomark Kvistrum gård Hulbacken backe
  Holmen ägomark Kvistrum säteri, gård Hulteströmsgärdet åker
  Holmen ägomark Kvistrum gd Hultgölen göl
  Holmsjön sjö Källdalen t Hultmossarna åkermosse
  Holmsjön sjöar Källdalen torp Hultängen förr äng, nu åker
  Holmskiftet åker Källhagskullen stuga Hultängen betesmark
  Holmskiftet ägomark Källsäter t Humlegården åker
  Hopkärret ägomark Källsäter torp Humlegården åker
  Hopkärret ägomark Kärrbo t Humparna äng
  Hornskäl trakt Kärrebo torp Humplyckan åker
  Hornskäl terräng Könserum gård Hundhagarna åker
  Hornskäl terräng Könserum gård Husängssvederna skog
  Hornskäl skogsmark Könserumsbrinken, se Brinken t Hybbleberg berg
  Hortkärr kärr Ladugården t Hykaremossen åkermosse
  Hortkärr kärr Lagmansstugan stuga Håkas udde åker
  Hule ägomark Landmärke t Hålktäppan äng
  Hulebergsmossen mosse Landmärket torp Hägn åker
  Hulemossen mosse Landsberg lht Hägn åker
  Hulemossen nuv. namn på Hulebergsmossen Landsberg lht Hägn åker
  Hultet ägomark Larsonsgården gård i Nannersbo Hägn slåtteräng
  Hultet terräng Larssonsgården gård i Stora Ved Hägn urspr. svedjeland, sedan åker
  Hultgölen göl Larssonsgården gård i Åsbo Hägn, Stora skog
  Hultgölen göl Lersmedens namn på Hamra Hägn åker
  Hultgölskärret kärr Lidberg lht Hägnerna hage
  Hultkärret kärr Lidberg lht Hällarna backe
  Hultkärret ägomark Lidéns lht Hällarna överfartsställe
  Hultkärret ägomark Lidhem lht Hällsveden betesmark
  Hultmossarna ägomarker Lidhem stuga Hällsvedslyckan åker
  Hultmossarna ägomark Lidhem lht Härstorp åker
  Hultängen ägomark Lidhem lht Härstorpeskogen skog
  Hultängen ägomark Lillmålen lht Härsmärkehagen hage
  Hundhagarna ägomark Lillsäter nu riven stuga Härsmärkeängen slåtteräng
  Hundkärret ägomark Lillåsen nu riven stuga Hästbacken backe
  Hundkärret kärr Lindberget lht Hästhagen hagnamn
  *Husängsberget berg Lindberget lht Hästhagen hagnamn
  *Husängssten gränsmärke Lindhem lht Hästhagslyckan åker
  Husängssvederna terräng Lindholms lht Högberg berg
  Husängssvederna terräng Linds lht Högberg berg
  Hybbeln terräng Ljungbo by Högmon bergkulle
  Hybbeln skogsmark? Ljungebo by Högmon åker och hage
  Hybblebergsskäl gränsmärke Lugnet lht Högmosvedslyckan åker
  Hykaremossen mosse Lugnet stuga Höga mon berg
  Hykaremossen mosse Lugnet lht Höga Sved berg
  Hägn terräng Lugnet lht Högö ö
  Hägn ägomark Lund lht Igelgölen göl
  Hägnskäl gränsmärke Lund torp Ingelstorpeängen äng
  Hällesvedsviken vik Lund nu riven stuga Intaget förr åker, nu betesmark
  Hällesvedsviken vik Lundbergs gård i Falerum Isberget berg
  Hällsveden terräng Lycketorp stuga Islandsmossen skogsmosse
  Hällsveden skogsmark Lycknäs t Isviken vik
  Hällsvedslyckan ägomark Lycknäs torp Jannlyckan åker
  Hällsvedslyckan ägomark Lycktorp lht Japan åkermosse
  Häradsmärket terräng Lycktorp lht Joberget berg
  Härstorp ägomark? Lycktorp nu riven stuga Jobergssveden betesmark
  Härstorp ägomark Löpgöl gård Jons intag åker
  Hästhagslyckan ägomark Lilla Löpgöl t Josslyckan åker
  Hästhagslyckan ägomark Löpgöl, Lilla torp Jungfrubacken backe
  Hästhuvud halvö Löpgöl, Stora gård Jungfruviken vik
  Hästhuvud udde Lövdalen t Jättesten, Stora, Lilla stenblock
  Höga Sved terräng Lövdalen torp Jönseslyckan åker
  Höga Sved skogsmark Lövsta nu riven stuga Jönsmossen åkermosse
  Högberg berg Lövsveden lht Kalmarhagen hage
  Högbergsskäl gränsmärke Lövsveden knekttorp Kalmarhagen hage
  Högelycka ägomark Lövudden stuga Kalmarlyckan åker
  Höge Lycka ägomark Mainz torp Kalvhagen hagnamn
  Högmon terräng Mariedal lht Kalvhagslyckan åker
  Högmon triangelpunkt Mariedal pappersbruk Kalvkärr förr kärr, nu åker
  Högmon triangelpunktsnamn Marknadsstugan Saknas Kalvkärr åker
  Högmon triangelpunkt Mossbo lht Kalvmossen åkermosse
  Högmossen mosse Mossbo stuga Kalvsvederna åker
  Högmossen terräng Mossen nu riven stuga Kalvsveden åker
  Högmossen mosse Målbo nu rivet torp Kalfsvedjan äng
  Högö ö Målbygget lht Kalvtäppan åker
  Högö holme Målbygget gård i Stora Målen Kalvtäppan åker
  Igelgölen göl Målen gård Kalvudden skog
  Igelgölen göl Målen, Lilla torp Kammarfredslyckan åker
  Igelgölen göl Målen, Stora gård Karis klev gångstig
  Ingridsmossen ägomark Månstorp lht Karismossen åkermosse
  Ingridsmossen ägomark Månstorp nu rivet torp Karl Augustsmossen åker
  Ingridsmossen mosse Måshult by Karlbrink backe
  Isakslund ägomark Måshult by Karl Nilsasgärdet åker
  Isakslund ägomark Måshult skola lht Karl Åkerstett åker
  Isberget berg Nannersbo by Kartosbacken backe
  Isberget berg Nannersbo by Kartoslandet åker
  Islandsmossarna mosse Nilssons lht Kartosmossarna åkermosse
  Islandsmossarna mossar /Se Nilssons lht Kaschörtlyckan åker
  Isviken vik Nilssonsgården gårdi Stora Ved Katsgöl göl
  Japan ägomark Norrahammar lht Kattbrunn vattendamm
  Japan ägomark Norrahammar lht Kattgöl göl
  Joberget berg Norrgården gård i Gullebo Kattgölen göl
  Joberget berg Nybro t Keskulleberget berg
  Jons intag terräng Nybro torp Keskullelyckan åker
  Jons intag terräng Nybygget lht Kilen åker och äng
  Jungfrubergsskäl gränsmärke Nybygget lht Kjusan, Stora, Lilla åker
  Jungfruviken del av Stora Hammarsjön Nybygget lht Klackgölen göl
  Jungfruviken vik Nybygget lht Klackgölshagen hage
  Jönseslyckan åker Nybygget stuga Klamplyckan Saknas
  Jönseslyckan ägomark Nydal lht Klampmon skogsområde
  Jönseslyckan ägomark Nydal lht Klevhagen hage
  Kalmarhagen ägomark Nygård riven stuga Klockaremossen åkermosse
  Kalmarhagen ägomark Nysäter lht Klämman äng
  Kalvmossen terräng Nysäter stuga Koflogen äng
  Kalvsundet sund Nytorp lht Kohagen hagnamn
  Kalvsundet sund Nytorp torp Kohagen hagnamn
  Kalvsveden ägomark Olstorp lht Kohagen hagnamn
  Kalvsveden ägomark Olstorp torp Kohagskärret åker
  Kalvudden udde Oskar Pettersonsgården gård i Nannersbo Kohagslyckan åker
  Kalvudden udde Oskarsfors lht Kohagsslätten förr åker, nu betesmark
  Kamdalen dal Perslund lht Kohålet förr slåtteräng, nu betesmark
  Kammerbo ägomark Perslund stuga Kohålet brunn
  Karins hål Saknas Peterslund lht Kollyckan åker
  Karismossen ägomark Petterssonsgården gård i Stora Ved Kolsmackan åker
  Karismossen ägomark Prästgården gård Korsbotten milbotten
  Karlsholm ägomark? Risebo gård Korshultehagen hage
  Karlsholm ägomark Risebo gård Koven åkertäppa
  Karlsro terräng Rosenborg lht Kringkärr förr kärr, nu åker
  Karlsro sumpmark Rosenborg lht Krogen äng
  Karlsten ägomark Rosenborg lht Krokarna förr äng, nu åker
  Karlsten ägomark Rosenborg lht Krokgöl göl
  Karlsäng ägomark Rosendal lht Krokgölsmossen åkermosse
  Karlsäng ägomark Rosendal lht Krokiga backen backe
  Katsgöl göl Rosenlund lht Krusgöl göl
  Kattgöl göl Rosenlund lht Kullhagen hage
  Kattgöl göl Rosensberg lht Kullyckan åker
  Keskulleberget berg Rosersberg lht Kullmossen åkermosse
  Keskulleberget berg Rotorp gård Kumlekärr kärr
  Kiällbergs skäl gränsmärke Rotorp gård Kungens landsväg landsväg
  Kjusan, Lilla ägomark Rusthållet gård i Halsebo Kungsbärslyckan åker
  Kjusan, Stora ägomark Rusthållet gård i Könserum Kungsbärslyckan åker
  Klackgölen göl Rusthållet gård i Ljungbo Kungsslätten åker
  Klackgölen göl Rusthållet gård i Svenserum Kvarnbäcken bäck
  Klackgölshagen terräng Rusthållet gård i Torestorp Kvarngärdet åker
  Klackgölshagen skogsmark Rustkammaren stuga Kvarngärdet åker
  Klavsten udde Rännareslätt marknadsplats Kvarngärdet åker
  *Kleva gränsmärke Röd Hönan nu riven stuga Kvarnhagen hage
  Klevhagen terräng Sammelsgården gård i Tingetorp Kvarnkärr förr kärr, nu åker
  Klockarehägnan Saknas Sandställena lhtr Kvarnkärr åker
  Klovsten udde Sandstället lhtr Kvarnkärrsviken vik
  *Klumpen gränsmärke Sandtorp lht Kvarnlyckan åker
  Klumpen gränsmärke Segerskans stuga Kvarntorpehagen hage
  Kohagen terräng Sjögubbens lht Kvillekvarn riven kvarn
  Kohagskärret ägomark Sjöholmsgården gård i Stora Ved Kvistrume li backe
  Kohagskärret ägomark Sjömansgården gård i Tingetorp Kvistrumsbergen berg
  Kohl - Siön, se Antvarden sjö Sjöstorp lht Kvistrumsäng åker och äng
  Kokärret kärr Sjöstorp stuga Kyrkbrinken backe
  Kolsmackan ägomark Sjöstugan skogvaktareboställe Kyrkgärdet åker
  Koven åker /Se Sjöstugan lht Kyrkhagen hage
  Krokgöl sjö Sjösändan torp Kyrkhagen hage
  Krokgöl göl Sjövalla t Kyrkhagen hage
  Krokgölsmossen mosse Sjövalla torp Kyrklyckan åker
  Krokgölsmossen mosse Sjövik t Kyrklyckan åker
  Krokgölsskäl gränsmärke Sjövik torp Kyrklyckan åker
  Krusgöl göl Sjöände lht Kyrklyckan åker
  Kulla göl göl Sjöända gård Kyrklöten åker
  *Kulla ängekärr kärr Sjöände t Kyrkmossen åker
  Kullmossen ägomark Skansen lht Kyrksvedslyckorna åker
  Kullmossen ägomark Skattgården gård i Faleurm Källarlyckan åker
  Kungsgärdet ägomark Skattgården gård i Tingetorp Källarlyckan åker
  Kungsgärdet åker Skattgården gård i Stora Ved Källdalevikarna vikar
  Kungsgärdet ägomark Skoghall lht Källgårdet åker
  Kvarnbäcken bäck Skogshall lht Källhagen hage
  Kvarnbäcken bäck Skogshall lht Källhagslyckan åker
  Kvarngärdet ägomark Skogstorpet t Källhagsmossen åkermosse
  Kvarngärdet ägomark Skogtorpet nu rivet torp Källkärr åker
  Kvarnkärr kärr Gamla skolhuset lht Källkärret åker
  Kvarnkärr kärr? Skolhuset skola Källkärret slåtteräng
  Kvarnkärr ägomark Skolhuset skola Källäng åker
  Kvarntorpet terräng Skälstorp lht Källängen åker
  Kvarntorpet ägomark Skälstorp torp Källängen åker
  Kvisterume holme holme Skälstorpet nu rivet torp Kärringehagen hage
  Kvistrume holme holme Skönaro lht Käringlyckan åker
  Kyrckia siön, se Båtsjön sjö Skönaro stuga Käringtäppan åker
  Kyrkhagen terräng Slättmo nu riven stuga Kärringeängen äng
  Kyrkhagen ägomark Smedjan lht Käslekärr åker
  Kyrkhagen skogsmark Snällbo nu riven stuga Kärrboängen skog och betesmark
  Kyrkhagen terräng Sockenstugan lht Kärren, Stora förr kärr, nu åker
  Kyrklöten ägomark Solberget lht Kärret, Långa förr kärr, nu åker
  Kyrklöten ägomark Solberget stuga Kärret åker
  Kyrkmossen, Lilla ägomark Solhem lht Ladugårdsgärdet åker
  Kyrkmossen, Lilla ägomark Lilla Solliden lht Ladugårdsgärdet åker
  Kyrkmossen, Stora ägomark Solliden, Lilla lht Lagårdsgärdet åker
  Kyrkmossen, Stora ägomark Stora Solliden lht Lagergrenshagen hage
  Källdalen dal Solliden, Stora lht Lagmanslyckan åker
  Källdalevikarna vikar Solliden lht Laholmen ö
  Källdalevikarna vikar Solliden lht Laklyckan åker
  Källhagen ägomark Solstugan lht Landmärket åker
  Källhagen terräng Solstugan stuga Landmärkegärdet åker
  Källkärr ägomark Spikbo t Lassängen hage
  Källkärret ägomark Spikebo knekttorp Lasvedsmossen åkermosse
  Källkärret ägomark Spinneriet fabrik Ledbäckskärret kärr
  Källsätter ägomark Spjutviken lht Ledstängebacken backe
  Källsätter terräng Stationen jvst. Liberg berg
  Källsätterkärr kärr Stationen jvst. Libergshägn åker
  Källsätterkärr kärr Steholm nu riven stuga Lidhemsgatorna backar
  Källsätterkärr kärr Strupknulan öknamn på Hallsta Lilla, Stora Flogen äng
  Källängen terräng Strängen lht Lillbrinken backe
  Käringsveden skogsmark Strängen gård i Halsebo Lillgärdsberget berg
  Käringsveden Saknas Strömdalen t Lillgärdskullarna åker
  Käringsveden terräng Strömdalen torp Lillgöl göl
  Kärrbohagen hage Ströms lht Lillgöl göl
  Kärrboängen terräng Strömsdal lht Lillmålefjärden del av Långsjön
  Kärrboängen skogsmark Strömsdal lht Lillsjön sjö
  Kärrmossen mosse Strömsfors lht Lillskogen skog
  Könserumsån å Strömsfors kraftstation Lillängen åker och äng
  Könserumsån å Strömsholm lht Lillö åker
  Könserumsån å Strömsholm lht Lillö ö
  Ladholmen holme Stubbsveden riven stuga Lindholmen ö
  Ladkärr ägomark Stuverum t Lindskogen skog
  Landholmen udde Stuverum torp Linlyckan åker
  Landmärkeskäl gränsmärke Sund gård Linndalen äng
  Landmärket terräng? Sund gård Ljusenbergen berg
  Larsvikmossen ägomark Sundbo lht Ljusenbergsskogen skog
  Larsvikmossen åker Sundebo torp Ljusgöl göl
  Larsvikmossen ägomark Sundsborg lht Ljuskärr förr kärr, nu åker
  Lilla gölen, se *Hammarsjön sjö Sundsborg stuga Loggärdet åker
  Lilla gölen göl Surdalen lht Logstycket åker
  Lilla gölen göl Surdalen torp Lokärret Saknas
  Lilla mossen ägomark Svaltorp gårdar Loransmossen åkermosse
  Lilla mossen ägomark Svaltorp by Losten milbotten
  Lilla mossen åker Svaltorps skola lht Lortviken vik
  Lillgärdsberget terräng Svante Pettersons-gården gård i Nannersbo Losveden Saknas
  Lillgärdsberget berg Svantorpet t Lumpsvederna skog
  Lillgöl göl Svantorpet torp Lund åker
  Lillgöl göl Svarvaredalen t Lundakällan bykälla
  Lillnässkäl gränsmärke Svarvaredalen torp Lundkullen skog
  Lillsjön sjö Sveaborg stuga Lundslyckan åker
  Lillsjön sjö Sveden t Luteberg berg
  Lillskogsmossen mosse Sveden stuga Luteberg berg
  Lillängen äng Svenserum gårdar Lutebergsbacken backe
  Lillängen ägomark Svenserum gård Lutebergsbacken backe
  Lillängen ägomark Svenserum gård Lyckan åkernamn
  Lillö ägomark Nya Svenserum huvudgård Lyckan åkernamn
  Lillö ögrupp Svenserumsgården gård i Torestorp Lyckerums göl göl
  Lillö ö Svenstorpet lht Lyckkärr åker
  Lillö holme Svenstorp torp Lycktorp åker
  Lillö ö Sågen såg Långdalen skogsmosse
  Lillö holme Sågen lht Långdalshagen hage
  Lillö ö Sågen stuga Långa Kärren åker
  Lindholmen holme Sågen såg Långa liden backe
  Lindholmen holme Sågen såg Långa mossen åkermosse
  Lindkvistsberg terräng Sågen såg Långkärr skogsmosse
  Lindskogen terräng Sågstugan lht Långmossegölarna gölar
  Lindskogen ägomark Sågstugan stuga Långmossen skogsmosse
  *Liusenklinten gränsmärke Säter lht Långmossarna åkermosse
  Ljusenbergen berg Säter lht Långnäsudden skogsmark
  Ljusenbergen berg Tallbacken lht Långsjön sjö
  Ljusgöl göl Tanten gårdar Långsjön sjö
  Ljusgöl göl Tanten gårdar Långåkern åker
  Lobergsskäl gränsmärke Tanten gårdar Läktaren åker
  Lokarsäng ägomark Tarand t Läktaren berg
  Lokarsäng ägomark Tarand torp Löckrumsgöl göl
  Lokarsäng åker Tasktrycket stuga Löckrums kärr kärrmark
  Lorensmossen ägomark Tegelbruket tegelbruk Lögudden åker
  Lumpsvederna terräng Tingetorp by Löpgölarna gölar
  Lumpsvederna skogsmark Tingetorp by Löpgölegölen, Stora göl
  Lundkullen kulle Tivoli lht Löpgölegölen, Lilla göl
  Lundkullen skogsmark Tivoli stuga Löpgöleviken vik
  Luteberg berg Tjusthyddan lht Löpgölsberg berg
  Lyckeskälet Saknas Toletorps kvarn lhr Löpgölsberg Saknas
  Lyckkärr ägomark Tolins lht Löpgölsgölarna gölar
  Lycktorp ägomark Tollstad lht Lötlyckan åker
  Lytzen terräng Tollstad lht Lövdalehagen hage
  Långa kärren ägomark Torefors lht Lövdalelyckan åker
  Långa kärren ägomark Torestorp gårdar Lövdalsskogen skog
  Långakärret kärr Torestorp kvarn Lövstalyckan åker
  Långakärret kärr Torestorps utjord Saknas Majs mossen åkermosse
  Långa kärret ägomark Torpängen nu rivet knekttorp Malivik vik
  Långaskäl gränsmräke Torsfors lht Malmberget berg
  Långdalen ägomark Torshag lht Malmviken vik
  Långdalen ägomark Torshag lht Manbo backe backe
  Långdalsrör gränsmärke Törnsveden nu riven stuga Mannbokällan källa
  Långgöl göl Lilla Udden t Manneboskogen skog
  Långholmen holme Lilla Udden torp Majskärr förr kärr nu åker
  Långholmen holme Nya Udden t Martestorp åker
  Långholmen holme Stora Udden torp Masugnsbacken backe
  Långholmsön ö Uvtorpet rivet torp Maxberget berg
  Långholmsön udde Vadstorp stuga Mejerimossen åkermosse
  Långholmsön holme Vallingdal lht Mellanbackarna backar
  Långkärr kärrmark Vallingdal torp Mellangärdet åker
  Långkärr kärr Vasstorp lht Mellangärdet åker
  Långmossegölen, Norra göl Stora Ved by Mellankärr åker
  Långmossegölen, Norra göl Stora Ved gårdar Mellanlyckan åker
  Långmossegölen, Norra göl Stora Ved by Mellanån del av Hammarbäcken
  Långmossegölen, Södra göl Vernaholm grenad.torp Middagssorgen backe
  Långmossegölen, Södra göl Verneberg lht Midsommarkällan källa
  Långmossegölen, Södra göl Vernersborg lht Midsommarkällan källa
  Långmossehagen hage Vernerslund lht Milbottenslyckan åker
  Långmossen mosse Viaholm lht Millyckan utlagd åker
  Långmossen mosse Viaholm lht Milstensbacken backe
  Långmossen mosse Viderbo nu riven stuga Milstenslyckan åker
  Långnässkäl gränsmärke Vidholma lht Milsveden betesmark
  Långnässkäl gränsmärke Villan lht Misskärr åker och betesmark
  Långnäsudden udde Villan lht Morfarsåkern åker
  Långsjön sjö Villan lht Morgonsorgen backe
  Långsjön sjö Villan lht Mossen mosse och åkermossenamn
  Löckrumsgöl göl Villan lht Mossen mosse och åkermossenamn
  Lögudden ägomark Villan lht Mossen mosse och åkermossenamn
  Löjbäcken bäck Visby lht Mossjön sjö
  Löjbäcken bäck Visby lht Mossätra skogsmosse
  Löjbäcksviken vik Värnaholm lht Musen åker
  Löjbäcksviken vik Värnelund lht Myntlyckan åker
  Lönndalsrör gränsmärke Värneberg lht Myrkullehagen hage
  Löpgölegölen, Stora, eller Löpgölsgöl, St. Saknas Värnersberg lht Myrkullelyckan åker
  Löpgölen, Lilla göl Västantorp lht Målbokärret förr kärr nu åker
  Löpgölen, Lilla sjö Västantorp lht Målbolyckan åker
  Löpgölen, Lilla göl Vättersberg t Målviken vik
  Löpgölsgöl, Stora göl Vättersberg stuga, nu riven Månslyckan åker
  Löpgölen, Stora sjö Åby lht Månstorp åker
  Löpgölen, Stora göl Åby lht Månstorpsgölen göl
  Löpgöleviken vik Ådalen lht Måshultsgölen göl
  Löpgölsberg triangelpunkt Ådalen lht Märhagen hage
  Lötlyckan åker Åhagen lht Märrhålet förr äng nu åker
  Lötlyckan ägomark Åhagen stuga Märrsveden hage
  Lötlyckan ägomark Åhyddan lht Mersvederna Saknas
  Lövdalehagen skogsmark Åhyddan lht Märrsveden åker
  Lövdalehagen terräng Åkerholm lht Märrsvedsmossen förr åkermosse, nu betesmark
  Lövdalen terräng Åkerholm lht Mästerhagen hage
  Lövdalen terräng Ålhult nu rivet torp Mölagölen göl
  Malivik vik Åsbo gård Mölamossen skogsmosse
  Malmviken del av Åkervristen Åsebo by Mörka göl
  Martestorp ägomark Åsen lht Mörka viken vik
  Milsveden terräng Åsen torp Mörkbäcken bäck
  Milsveden skogsmark Ämtenäs torp Mörkviksbacken backe
  Misskärr ägomark Ängen lht Mörtgöl, Stora Saknas
  Misskärr ägomark Ängen torp Stora Mörtgöl göl
  Mossbo terräng Ängen hmd Mörtgölarna gölar
  Mosshult by Ängen gård i Falerum Nannersbogölarna gölar
  Mosshultsgrundet klabbar Öjantorp gård Natthagen hage
  Mosshultssveden terräng Öjantorp gård Natthagen hage
  Mosshultsveden Saknas Örbäcken t Nettjevik vik
  Mosshultssveden terräng Örbäcken gren.torp Norrgårdsmossarna åker
  Mossjön sjö Östra Lund nu riven stuga Norrgöl göl
  Mossjön sjö   Norrgölsmossen åkermosse
  Mossjön sjö   Norrhagen hage
  Mossättra ägomark   Norrhumpen sank äng
  Mossättra ägomark   Norrlyckan utlagd åker
  Myrkullehagen terräng   Norrskogen skog
  Myrkullehagen skogsmark   Norrängen åker
  Myskedalsbergsskäl gränsmärke   Nothusegärdet åker
  Målbo ägomark?   Nybrobacken backe
  Målbo ägomark   Lilla Nybrobacken backe
  Målgölen, Lilla göl   Stora Nybrobacken backe
  Målgölen, Stora sjö   Nybrosån å
  Målviken vik   Nybrotterna Saknas
  Månslyckan åker   Nybrottlyckorna åker
  Månstorp ägomark   Nybyggsmossen åker
  Märrhålet terräng   Nygård åker
  Märrhålet terräng   Nyhackorna åker
  Märrsveden ägomark   Nyhägn åker
  Märrsveden ägomark   Nyhägn åker
  Mölagölen göl   Nyhägnsgrundet grund
  Mölagölen göl   Nyhägnsmossen åkermosse
  Mörkan göl   Nykärr åker
  Mörkbäcken bäck   Nylyckan åker
  Mörkbäcken bäck   Nylyckan uppodlad åker
  Mörkviken vik   Nyngkärr åker
  Mörtgöl, Stora sjö   Nyplöjan åker
  Mörtgöl, Stora göl   Nyröjan åker
  Natthagen skogsmark   Nåtängen hagmark
  Nedre mossen ägomark   Nyängsmossen åkermosse
  Nedre mossen ägomark   Näset skog
  Norrejohl, se Norrgöl sjö   Näset hage
  Norrgöl sjö   Näset skog
  Norrgöl sjö   Näset skog
  Norrgöl göl   Näsgrundet grund
  Norrgöl göl   Näverkärr förr kärr nu åker
  Norrgölsmossen ägomark   Odlingen åker
  Norrgölsmossen ägomark   Ollängen åker
  Norrgölsmossen mosse   Olstorpekärret förr kärr, nu åker
  Norrhagen skogsmark   Onda kärr kärr och skogsmark
  Norrhagen terräng   Onda kärr förr kärr, nu åker
  Norrhumpen terräng   Ormbäcken uttorkad bäck
  Norrhumpen sankmark   Ormkärr skogskärr
  Norrskogen skogsmark   Ormkärret kärr
  Norrskogen skogsterräng   Oroa el. Orosmossen åkermosse
  Nybygget ägomark   Orrgölsmossen mosse
  Nygårdskullen kulle   Orrklinten berg
  Nyhägn terräng   Oxbranten betesmark
  Nykärr ägomark   Oxelgärdet åker
  Nykärr ägomark   Oshagen hagnamn
  Nykärret ägomark   Oxhagen hagnamn
  Nykärret ägomark   Oxhagslyckan åker
  Nykärret kärr   Oxhagsmossen åkermosse
  Nyngkärr ägomark   Oxhagsslätten åker
  Nyngkärr ägomark   Oxhuvet ö
  Nyröjan åker?   Oxsundet sund
  Nyröjan terräng   Packsjön sjö
  Nyröjan skogsmark   Packsjön sjö
  Nyröjan terräng   Parollyckan åker
  Nyängsmossen ägomark   Pattberget berg
  Nyängsmossen ägomark   Pattberget berg
  Näset udde   Pellmossen åkermosse
  Näset udde   Plöjan åker
  Näset udde   Plöjan åker
  Näset terräng   Plöjan åker
  Näset skogsmark   Plöjan, Övre och Nedre åker
  Näset terräng   Plöjan åker
  Näset terräng   Plöjan åker
  Näskärret kärr   Plöjliden åker
  Näsängen äng   Pojktäppan Saknas
  Näsängen äng   Porsholme Saknas
  Nättjeviken vik   Pråmviken vik
  Nättjeviken vik   Pumpstycket åker
  Näverkärr ägomark   Puttlemossen skogsmosse
  Näverkärr ägomark   Pärs hål åker
  Odlet åker   Pärs kärr förr kärr nu åker
  Odlet ägomark   Rebberget berg
  Ollkärret ägomark   Rigakärret förr kärr, nu åker
  Ollkärret kärr   Rosenborgsgärdet åker
  Ollkärret ägomark   Rosenklinten berg och skog
  Olstorpekärret ägomark   Rostkärr förr kärr, nu åker
  Olstorpekärret ägomark   Rovet åker och hage
  Onda kärr ägomark   Ruggberget berg
  Onda kärr ägomark   Ruggen göl
  Ormkärr kärr   Ruggsveden betesmark
  Ormkärr kärr   Rumskulleängarna åker
  Oron terräng   Rustkammargärdet åker
  Oron sankmark   Ryttareflogen förr sumpig äng nu åker
  Orremossen mosse   Rågetsveden Saknas
  Orremossen mosse   Rängorna åker
  Orrgöl göl   Rängorna åker
  Orrgöl göl   Rännareslätten marknadsplats
  Orrgöl göl   Rävbrokärrslyckan åker
  Oxhagen trakt   Rävkullen åker
  Oxhagen terräng   Rävkärr förr kärr nu åker
  Oxhagen skogsmark   Rödgöl göl
  Oxhagen hage   Rödkärrsfjärden del av sjö
  Oxhagen terräng   Rökpipan åker
  Oxhagsmossen mosse   Röfvarebergshagen hage
  Oxhagsmossen ägomark   Samarien skog
  Oxmossen mosse   Samarien skog
  Packsjön, se *Hammarsjön sjö   Sandflåtten åker
  Packsjön sjö   Sandlyckan åker
  Packsjön sjö   Sandlyckorna åker
  Packsjön sjö   Sandmon åker
  Packsjön sjö /Se   Sandvik vik
  Paltkärr kärr   Sanka flogen håla
  Pattberget berg   Saxtorpena åker
  Pattberget berg   Sebo klint berg
  Pattkärr ägomark   Sebo klint berg
  Pattkärr ägomark   Serklev backe
  Plöjan ägomark   Sidda utlagd åker
  Plöjan åker   Sion åker
  Plöjan ägomark   Sjögärdet åker
  Puttlemossen mosse   Sjögärdet åker
  Puttlemossen mosse   Sjögärdet åker
  Pölen Saknas   Sjögärdet åker
  Pölen göl   Sjöhagen hage
  Revmossen mosse   Sjöhagen hage
  Revmossen mosse   Sjöhagen hagnamn
  Revmossen mosse   Sjöhägn åker
  Rigakärret ägomark   Sjöhägnsmossen åkermosse
  Risebogöl göl   Sjölyckan åker
  Risebogöl göl   Sjölyckan åker
  Rosenklinten terräng   Sjölyckan åker
  Rosenklinten berg   Sjölyckan åker
  Rostkärr ägomark   Sjölyckan åker
  Rostkärr ägomark   Sjömossen åkermosse
  Rotorpekärret kärr   Sjösveden åker och skog
  Rotorpekärret sumpmark   Sjösveden åker
  Rotorpekärret kärr   Sjösveden hage
  Rovemossen mosse   Sjösändsviken vik
  Ruggberget triangelpunkt   Sjösändsmossen åkermosse
  Ruggberget triangelpunkt   Sjöändelyckorna åker
  Ruggen göl   Skallen ö
  Ruggen sjö   Skallhagen hage
  Ruggen sjö   Skallhagen hage
  Ruggen göl   Skallhagen hage
  Ruggkärret kärr   Skallfeja åker
  Ruggkärret ägomark   Skandala åker
  Ruggkärret ägomark   Skandalsviken vik
  Rumpekärr kärr   Skansbackarna backar
  Rumpekärr sumpmark   Skansgärdet åker
  *Ryggen sjö   Skarpingen väg
  Ryttarelyckan åker   Skarpingen backe
  Ryttarelyckan ägomark   Skiren sjö
  *Rågetberget höjd   Skiren sjö
  Rännareslätten terräng   Skiren sjö
  Rävkullen ägomark   Skiren sjö
  Rävkullen kulle   Skirberget berg
  Rävkärr kärr   Skirgölen göl
  Rävkärr ägomark   Skirhagen hage
  Rödgöl, Lilla göl   Skirhagen hage
  Rödgöl, Lilla göl   Skirkärr förr kärr, nu åker
  Rödgöl, Stora göl   Skirkärrsviken vik
  Rödgöl, Stora göl   Skogslyckan åker
  Rödmossen åker   Skogsmossen åkermosse
  Rödmossen ägomark   Skogsängen åker
  Rödtorpemossen ägomark   Skomakarehägn skogsmark
  Rökärr kärr   Skomakarelyckan åker
  Rökärr terräng   Skomakarestycket åker
  Rökärr kärr   Skräddaremossen åkermosse
  Samarien terräng   Skräddareängen åker
  Sandlyckan åker   Skräppkärr åker
  Sandlyckan ägomark   Skvackeramossen skogsmosse
  Sandlyckan ägomark   Skvalkärret kärr
  Sandlyckan ägomark   Skvalkärrslyckan åker
  Sandlyckan ägomark   Skälsbergsäng åker
  Sandmon ägomark   Skälstorpet åker
  Sandmon ägomark   Skälstorpelyckorna åker
  Sandviksgärdet åker   Skärmanshagen hage
  Sandviksgärdet ägomark   Skärsjön sjö
  Sandviksgärdet ägomark   Slipstensmossen åkermosse
  Sandviksmossen mosse   Slipstensberget berg
  Sandviksmossen ägomark   Slåsbergsbacken backe
  Sandviksmossen ägomark   Slätabergslyckan åker
  Seboklint triangelpunkt   Slättmoberget berg
  Sibirien Saknas   Slättmogatan väg
  Sigridskärr kärr   Smackan åker
  Sion ägomark   Smackan, Branta åker
  Sion ägomark   Smedgärdet åker
  Siön Guldwattnet, se Gullringsvattnet, Stora sjö   Smedgärdet åker
  Sjögärdet ägomark   Smedhumpen del av Oxelgärdet
  Sjögärdet ägomark   Smedlyckan åker
  Sjögärdet ägomark   Smedlyckan åker
  Sjögärdet ägomark   Smedlyckan åker
  Sjöhagen terräng   Smällen åker
  Sjöhagen terräng   Smällgrinden grind
  Sjöhagskärret kärr   Smällgrinden grind
  Sjöhägn ägomark   Smällängen åker
  Sjöhägnsmossen ägomark   Smällängen äng
  Sjöhägnsmossen ägomark   Smörasken ö
  Sjökullen berg   Smörjeudd Saknas
  Sjökullen terräng   Smörmossen skogsmosse
  Sjökullen skogsmark   Snustunnan grustag
  Sjömossen ägomark   Snuten äng
  Sjösveden ägomark   Snålheten åker
  Sjösveden ägomark   Snällbo åker
  Sjösveden ägomark   Snällbolyckan åker
  Sjösveden ägomark   Snöhålet dalsänka
  Sjösändan ägomark   Sparrhultemossen åkermosse
  Sjösänden ägomark   Spelmansberget berg
  Sjösändsviken vik   Spelmansberget berg
  Sjöändehagen skogsmark   Spikkärr dels kärr, dels åker
  Sjöändehagen hage   Spikkärret kärr
  Sjöändehagen terräng   Spikbo åker
  Sjöändsviken del av Stora Hammarsjön   Spikens vik vik
  Skallen holme   Spjellen åker
  Skandala ägomark   Spjutstycket åker
  Skandala ägomark   Spjutviken åker
  Skansgärdet ägomark   Spånglyckan åker
  Skirberget berg   Spångmon skog
  Skirberget berg   Spångsundet sund
  Skiren sjö   Stabbhagslyckan åker
  Skiren sjö   Stacklyckan åker
  Skiren Saknas   Stallsgärdet åker
  Skiren sjö   Starhagen hage
  Skiren sjö   Starhagsmossen åkermosse
  Skiren sjö   Starrkärr förr kärr, nu åker
  Skiren sjö   Stationslyckan åker
  Skiren sjö   Steholm åker
  Skiren sjö /Se   Stengärdet åker
  Skirgölen göl   Stengölen göl
  Skirgölen göl   Stenlyckan åker
  Skirhagen terräng   Stenlyckan åker
  Skirhagen skogsmark   Stensjön sjö
  Skirhägnen Saknas   Stensveden skog
  Skirkänsviken vik   Stensveden skogsmark
  Skirkärr ägomark   Stensvedslyckan åker
  Skirkärr ägomark   Stockholm stenblock
  Skirkärrsviken vik   Stockholm holme
  Skogslyckan ägomark   Stora Kafvelbrokärret kärr
  Skogslyckorna ägomark   Stora Sved hage
  Skogslyckorna skogsmark?   Stora Sved skog
  Skogslyckorna åkrar   Stora Vedslyckan åker
  Skogsmossen ägomark   Storbrinken backe
  Skogsmossen ägomark   Storgöl göl
  Skogstorp terräng   Storgöl göl
  Skogsängen terräng   Storskogen skog
  Skogsängen terräng   Storskogen skog
  Skvackersmossen mosse   Storvedslyckan åker
  Skvackeramossen mosse   Storvedsgärdet åker
  *Skälbergsstenen gränsmärke   Storvedsgölen göl
  Skälholmen holme   Storviksgölen göl
  *Skälsbacken höjd   Storån å
  Skälstorp terräng   Storån å
  Skälstorp terräng   Storängen namn på åker och äng
  Skärkarlsmosseskäl gränsmärke   Storängskärret åker
  Skärsjön sjö   Storön ö
  Skärsjön sjö   Storö ö
  Skärsjön sjö   Storö ö
  *Skärsjöskälet gränsmärke   Strängbacken backe
  Slipstensmossen mosse   Strängbotten milbotten
  Slipstensmossen mosse   Stränggrindsbacken backe
  Smedgöl göl   Stränggärdet åker
  Smedlyckeskäl gränsmärke   Stränglyckan åker
  Smällängen äng   Stubbehägn äng
  Smällängen terräng   Stubbkärr förr kärr, nu åker
  Snällbo ägomark   Stubbängslyckan åker
  Snöhålet terräng   Stuthålet utlagd åker
  Snöhålet terräng   Stångsweden skogsmark
  Solliden, Lilla terräng   Stångberget berg
  Sparkhultemossen ägomark   Stångbergegärdet åker
  Spelmansberget berg   Nedra Sund sjö
  Spelmansberget berg?   Sund, Nedre sjö
  Spikebo ägomark   Övra Sund sjö
  Spikebo ägomark   Sund, Övre sjö
  Spikkärr kärr   Sundbergslyckan åker
  Spikkärret kärr   Sundbergsmossen åkermosse
  Spikkärret kärr   Sunderna sjöar
  Spikkärrsudden udde   Sundhagen hage
  Spikkärrsudden udde   Sundhagen hage
  Spikkärrsudden udde   Sundsbacken backe
  Spjutviken vik   Sundsgöl göl
  Spjutviken vik   Sunsalyckan åker
  Spjutviken ägomark   Svalen sjö
  Spjutviken ägomark   Svalgen sjö
  Spångsundet sund   Svalängarna slåtteräng
  Starhagen terräng   Svalängsbotten äng
  Starrkärr ägomark   Svarta putt dalsänka
  Starrkärr ägomark   Svartgöl göl
  Steholm ägomark   Svartö ö
  Steholm ägomark   Svarvaredalsskogen skog
  Stenbäcken bäck   Svedbackslyckorna åker
  Stenbäcken bäck   Sveden hage
  Stenbäcken Saknas   Sveden, Stora skog
  Stenbäckskärr kärr   Svederna hage
  Stenbäckskärr kärr   Svederna hagmark
  Stengölen sjö   Svederna skog
  Stengölen göl   Svederna hage
  Stengölen göl   Svedgölen göl
  Stengölen göl   Svedhagen hage
  *Stengölsskälet gränsmärke   Svedholmarna öar
  Stenholmen holme   Svedkärret förr kärr nu åker
  Stenkärr kärr   Svedmossen skogsmosse
  Stenkärr kärr   Svindalen skogsmark
  Stenkärr kärr   Svinhuslyckan åker
  Stenlyckan ägomark   Svinkällan källa
  *Stensjöskäl eller Berggölsskäl gränsmärke   Sågarehagen hage
  Stensjön sjö   Sågarehagen hage
  Stensjön sjö   Sågflogen förr kärrmark
  Stensjön sjö   Såghagen hage
  Stensveden terräng   Såghagen hage
  Stensveden terräng   Såglyckan åker
  Stensveden skogsmark   Såglyckan åker
  Stensvedsmossen ägomark   Såglyckan åker
  Stensvedsmossen mosse   Sågmon skog
  Stensvedsmossen ägomark   Sälglyckan åker
  Stockkärret kärr   Sälgdalsmossen skogsmosse
  Stockkärret kärr   Sätersgölen göl
  Stockkärret kärr   Tallås skog, betesmark
  Stora gölen, se *Hammarsjön sjö   Tantmossarna åkermosse
  Stora gölen göl   Taskgölen göl
  Stora gölen göl   Taskholmarna öar
  Stora gölen göl   Tattarehägn åker
  Storakärr ägomark   Tegängen åker
  Storakärr ägomark   Tingtorpemossen åkermosse
  Storakärr kärr   Tjärdalelyckan åker
  Stora lyckan åker   Tjärfatslyckan åker
  Stora lyckan ägomark   Tjerfatslyckan åker
  Stora lyckan ägomark   Tjuvsten sten
  Stora mossen mosse   Tobergen berg
  Stora mossen ägomark   Tobergssvedjan äng
  Stora mossen ägomark   Togöl göl
  Storgöl göl   Togöl, Torgöl göl
  Stornäset när   Togölshagen hage
  Stornäset udde   Togölsmossen åkermosse
  Stornäset näs   Tollinsmossen åkermosse
  Stornäsuddeskäl gränsmärke   Tollstagärdet åker
  Storskogen skog   Tomtbacken backe
  Storskogen skogsterräng   Tomtedal åker
  Storskogen skogsmark   Tomtedal åker
  Storskogen skogsterräng   Tomtberget berg
  Storskogen skogsmark   Tomterna åker
  Storvedsgölen göl   Torkan åker
  Storvedsgölen göl   Torkelsgölen göl
  Storån å   Torpkärret förr kärr nu åker
  Storån å   Torpängen äng
  Storån å   Trankärr förr kärr, nu åker
  Storån å   Trankärr förr kärr, nu åker
  Storängen kärr   Trankärrshagen hage
  Storängen terräng   Traskbacken backe
  Storängen äng   Tredingsmossen åkermosse
  Storängen äng   Tremannetall tall
  Storängskärret ägomark   Tremannetallskogen skog
  Storängskärret ägomark   Tresnippen åker
  Storö holme   Tresnippen åker
  Storö ö   Tresnibben åker
  Storö ö   Trädgårdstorp åker
  Storö holme   Trälkärr Saknas
  Stubbeskär gränsmärke   Trätsveden Saknas
  *Stubbeskälet gränsmärke   Trätudden åker
  Stubbkärr ägomark   Träthalsen åker
  Stubbkärr ägomark   Trätlyckan Saknas
  Ståbergsrör gränsmärke   Tällskogen skog
  Stångbergsmossen mosse   Täppsveden hagmark
  Stångbergsmossen ägomark   Tärnesten sten
  Stångbergsmossen ägomark   Tärnestensviken vik
  Sund, Nedre Saknas   Uddhägn åker
  Sund, Nedre sjö   Uffasberg berg
  Sund, Övre Saknas   Uknadalen dalgång
  Sund, Övre sjö   Ulvgrytet skogskärr och stengryt
  Sundhagen terräng   Ulvgrytet stengryt
  Sundsgöl göl   Undantaget åker
  Sundsgöl göl   Undantaget utlagd åker
  Sundsgöl göl   Uttrikeberget berg
  Sundsjön sjö   Uvberget berg
  Sundsjön sjö   Uvbergsmossen åkermosse
  Sundsjön sjö   Vallisskogen skog
  Sundsö ö   Vargsumpen åker
  Sunemossen mosse   Vasskärr åker
  *Sunnebosten gränsmärke   Vattenstenemossen åkermosse
  *Sunnemosberget höjd   Venbrunn göl
  Surdalen ägomark   Wibrunn Saknas
  Svalen sjö   Viderbolyckan åker
  Svalen sjö /Se   Viderbolyckorna åker
  *Svalgen sjö   Väglyckan åker
  Svalgen Saknas   Vällingbacken backe
  Svalgen sjö   Västerängskärret åker
  Svalgen sjö   Vättersberg åker
  Svalgkärret kärr   Ytorpesveden åker
  Svalgkärret ägomark   Yxåkern åker, nu utlagd
  Svalgkärret ägomark   Åhumpen äng
  Svalgö ö   Åkerhagen åker
  Svalgö ö   Åkerhagen åker
  Svalgö holme   Åkerhagen åker
  Svalgö ö   Åkerhagen åker
  Svalkärret mosse   Åkerhagarna åker
  Svalkärret kärr   Åkerhägn åker
  Svalkärret kärr   Åkerkärr förr kärr, nu åker
  Svalkärret kärr   Åkerlyckssvederna åker
  Svartgöl göl   Åkervrist sjö
  Svartgöl göl   Åkervristen sjö
  Svartgöl göl   Åkvedskärret kärr
  Svartgölsmossen åker   Åkärret kärr
  Svartgölsmossen ägomark   Ålberget berg
  Svartgölsmossen ägomark   Ålhultelyckan åker
  Svartö holme   Ålhusetäppan hage
  Svarvaredalsskogen skogsterräng   Ålgölen göl
  Svedhagen skogsmark   Ålgölsmossen åkermosse
  Svedhagen terräng   Ålhusgärdet Saknas
  Svenstorpmossen ägomark   Ålkärr åker
  Svenstorpsmossen mosse   Ålkärret kärr
  Svenstorpmossen terräng   Ångsågemossen åkermosse
  Svindalen mosse?   Åsbogöl göl
  Svindalen sumpig terräng   Åsbosjön sjö
  Svinmossen mosse   Åsviken vik
  Svinmossen mosse   Älgmossen skogsmosse
  Svinmossen Saknas   Ämten sjö
  Sågarehagen terräng   Ämtebäck bäck
  Sågarehagen ägomark   Ämtkärr åker
  Sågaretorpet terräng   Ämtsveden hage
  Sågaretorpet terräng   Ängarna åker
  Sågbäcken bäck   Ängbacken backe
  Sågbäcken Saknas   Ängbottnarna förr äng, nu betesmark
  Sågbäcken bäck   Änghagarna åker
  Sågmon terräng   Änghalsen förr äng, nu betesmark
  Sågmon skogsmark   Änghalsen åker
  Sågängen äng   Änghalsen betesmark
  Sälddalsmossen terräng   Ängkullen åker
  Sälddalsmossen mosse   Ängmossen åkermosse
  Särklev gärde   Äskviken vik
  Särklev ägomark   Öjantorpssjön sjö
  Sättersgöl göl   Öjantorpevikarna vikar
  Sättersgöl göl   Öjesjön sjö
  Sättersgölen göl   Öjsjön sjö
  Sättersgölen göl   Örbäcken bäck
  Sättersgölen göl   Örbäcke brink backe
  Tallås terräng   Örbäcksbrink backe
  Tallås skogsmark   Örbäcksviken vik
  Taskgölen göl   Österbymossen åkermosse
  Taskgölen göl   Östergöl göl
  Taskgölen göl   Österängen, Stora, Lilla äng
  Taskholmen ö   Österängen åker
  Taskholmen holme   Överbrukslyckorna åker
  Tingtorpemossen ägomark    
  Tjuvsten terräng    
  Tjuvsten terräng    
  Tjuvsten Saknas    
  Tomtberget berg    
  Tomtedal ägomark    
  Tomtedal ägomark    
  Tomtedal terräng    
  Tomtedal ägomark    
  Torbjörnsmossen mosse    
  Torbjörnsmossen ägomark    
  Torgöl göl    
  Torkelsgölen göl    
  Torkelsgölen göl    
  Torpängen äng    
  Torpängen ägomark    
  Torpängen ägomark    
  Torstens hatt, se Kiällbergs skäl gränsmärke    
  Trankärr ägomark    
  Trankärr ägomark    
  Trankärr terräng    
  Trankärren kärr    
  Trankärren kärr    
  Tredingsmossen ägomark    
  Trekanten gränsmärke    
  Tremannetallskogen skogsterräng    
  Trullkärr kärr    
  Trankärr kärr?    
  Trankärren kärr    
  Tredingsmossen ägomark    
  Tremannetallskogen skogsmark    
  Trätudden udde    
  Tällskogen skogsterräng    
  Tällskogen skogsterräng    
  Tällskogen skogsmark    
  Törnesveden Saknas    
  Uddeskäl gränsmärke    
  Uddgärdet gärde    
  Uddgärdet ägomark    
  Uddhägn gärde    
  Uddhägn ägomark    
  Uffasberg berg    
  Uffasberg berg    
  Ulvegrytet sankmark    
  *Ulvegrytsskälet gränsmärke    
  Ulvgrytet kärr    
  Ulvgrytet sankmark    
  Ulvgrytsskäl gränsmärke    
  Utmossen ägomark    
  Utmossen ägomark    
  Utmossen mosse    
  Utskiftet Saknas    
  Utskiftet terräng    
  Utskiftet skogsmark    
  Uvberget berg    
  Uvberget berg    
  Uvbergsmossen ägomark    
  Uvbergsmossen ägomark    
  Vargsumpen terräng    
  Vargsumpen skogsmark    
  Vasskärr ägomark    
  Vasskärr ägomark    
  Venbrunn göl    
  Viderbo ägomark    
  Viseviggen gränsmärke    
  Vägskälet gränsmärke    
  Vättersberg ägomark    
  Vättersberg ägomark    
  Åkerkärr ägomark    
  Åkervristen sjö    
  Åkervristen sjö    
  Åkervristen sjö /Se    
  Åkervristen sjö /Se    
  Åkärret ägomark    
  Åkärret ägomark    
  Ålberget berg    
  Ålberget höjd    
  Ålbergsskäl gränsmärke    
  Ålgölen tjärn    
  Ålgölen göl    
  Ålgölen göl    
  *Ålgölsskälet gränsmärke    
  Ålhult ägomark    
  Ålhult ägomark    
  Ålkärr kärr    
  Ålkärret ägomark    
  Ålkärret ägomark    
  Åsbosved skogsmark    
  Åsebogöl göl    
  Åsebogöl göl    
  Åsebosved Saknas    
  Åsebosved terräng    
  Älgmossen mosse    
  Älgmossen mosse?    
  Ämtebäcksskäl gränsmärke    
  Ämten sjö    
  Ämten sjö    
  Ämten sjö    
  Ämtholmen holme    
  Ämtholmen holme    
  Ämtholmen holme    
  Ämtholmsrör gränsmärke    
  Ämtholmsrör gränsmärke    
  Ämtnäs näs    
  Ämtsveden ägomark    
  Ämtsveden ägomark    
  Ängbottnarna ägomark    
  Ängbottnarna ägomark    
  Ängelsgärdet åker    
  Ängelsgärdet ägomark    
  Ängelsgärdet ägomark    
  Ängen ägomark    
  Ängen ägomark    
  Änghagen, Nedre ägomark    
  Änghagen, Nedre ägomark    
  Änghagen, Övre ägomark    
  Änghagen, Övre ägomark    
  Änghalsen terräng    
  Änghalsen sumpmark    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen holme    
  Ängholmen holme    
  Ängkullen kulle    
  Ängkullen ägomark    
  Ängkärret ägomark    
  Ängkärret ägomark    
  Ängkärret kärr    
  Ängmossen ägomark    
  Ängmossen ägomark    
  Ängröret gränsmärke    
  Ängsredsskäl gränsmärke    
  Äskviken vik    
  Äskviken vik    
  Öjantorpevikarna vikar    
  Öjantorpevikarna vikar    
  Öjantorpsbäcken Saknas    
  Öjsjön sjö    
  Öjsjön sjö    
  Öjsjön sjö    
  Öjsjön sjö    
  Öjsjön sjö    
  Öjsjön sjö    
  Örbäcken bäck    
  Örbäcksviken vik    
  Örbäcksviken vik    
  Östergöl göl    
  Östergöl göl    
  Östergölskärr kärr    
  Österängen äng    
  Österängen terräng    
  Österängen skogsmark    
  Övra mossen mosse    
  Övre mossen ägomark    
  Övre mossen ägomark    

  ^  

Kalmar läns socknar m.m.