ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gotlands län : Södra häradet

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 210 Naturnamn : 38 Bebyggelsenamn : Naturnamn : 17
Nummerförteckning förteckning *Alskogså å   Bucken grund
Nummerförteckning förteckning Boswijk, se Burgsviken vik   Djupet, se Djupkanten fiskegrund
Nummerförteckning förteckning Burgsviken vik   Djupkanten fiskegrund
Alskog »fjärding» Burgsviken vik   Gladan grund
Alskogs fjärding fjärding Burgsviken vik   Hästholmshålet fiskegrund
Antsarve Saknas /Se *Flisen ö el. skär(?)   Lagrund grund
Ansarve gdr /Se Gyllani äga, strandskog /Se   Lillgrund grund
Banda ting »Haassbärget» bebe.-n. el. nat.-n   Melins grund
Banda ting förr ting Hoburg klint   Riklau grund
Banda ting Hoburg berg   Scharlakansgrund grund
*Bande thing förr hundare /Se »Kellingsmyr», se »Kiällingsmyyr» myr   Skomakargrund grund
Banda ting »Kiällingsmyyr» myr   Slaget grund
Banda ting ting »Kongens Jacht» skogsbackar   Sockertoppen grund
Banda ting ting *Kviemyr myr   Stordriv fiskegrund
Banda ting ting *Lindeboladan lada /Se   Stordriv fiskegrund
*Botmunder ting /Se Lojstahed skog /Se   Svinryggen grund
*Botmunder personnamn Mästermyr myr   Torskgrund grund
Botarve o. Bottarve gårdnamn /Se Mästermyr myr    
Bottarve, se Botarve gårdnamn /Se Mästermyr kärr /Se    
Brögdh gd Maistamöir myr /Se    
»Burge» beb. /Se Saknas natn?    
Burs »fjärding» [eg. treding] *Narwijck vik    
Burs setting setting »Nybiärgh» ägomark /Se    
Burs» sätting sätting *Nygärdet ägomark    
Burs setting setting /Se »Nylunda» f. skogsallmänning /Se    
*Burse thing förr ting /Se Närkån å    
Burs ting Närkån å    
Burs ting ting Närkån å    
Burs ting ting *Petesträsk sjö?    
Burs ting ting »Ronbo åker» lada /Se    
Burs treding treding Sliteboån nu försvunnet namn på å? /Se    
Eke »hälft» av Eke ting Stenbro å å /Se    
Eke hälft hälft av Eke ting Sudret del av Gotland /Se    
Eke ting förr ting »Sumpemyyr» myr    
*Eke thing förr ting /Se Torstädar slätt /Se    
Eke f.d. ting ?Vamblingakan åker /Se    
Eke f. ting, nu sn »Wamling ager» åker? /Se    
Eke ting ting Varvsholm holme /Se    
Eksta fjärding fjärding      
Eksta ting förr ting      
Eksta ting förr ting /Se      
Eksta fjärding      
Eksta ting      
Eksta ting ting      
Eksta ting ting      
Eksta ting ting      
Eksta ting förr ting /Se      
Eskehem »fjärding»      
Eskelhems fjärding fjärding      
Etelhem »fjärding»      
Etelhems fjärding fjärding      
Fardhem »fjärding»      
Fardhems fjärding fjärding      
Fide fjärding av Hoburgs ting      
Fide fjärding fjärding      
Frigsarve gdr /Se      
Fröjel »fjärding»      
Fröjels fjärding fjärding      
Garde »fjärding»      
Garde fjärding fjärding      
Garda setting setting      
Garda ting förr ting      
*Garde thing förr ting /Se      
Garde ting      
Garde ting socknar      
Garde ting ting      
Garde ting ting      
Garde ting ting      
Gerum »fjärding»      
Gerums fjärding fjärding      
Grötlingbo »hälft»      
Grötlingbo hälft hälft      
Grötlinge ting ting /Se      
*Haas Saknas      
Haas Saknas /Se      
»Haassbärget» nat.-n. el. beb.-n.      
Hablinge »fjärding»      
Hablinge ting ting      
Hablinge ting förr ting      
Hablinge ting förr ting      
*Hablinge ting ting /Se      
Hablinge ting      
Hablinge ting snr      
Hablinge ting ting      
Hablinge ting ting      
Hablinge ting ting      
Hablinge ting ting /Se      
Hablinge ting förr ting /Se      
Habo »fjärding»      
Habo fjärding fjärding av Hablinge ting      
Habo fjärding /Se      
Habo fjärding förr fjärding /Se      
Hamra »fjärding»      
Hamra fjärding fjärding      
Hejde »fjärding»      
Hejde fjärding fjärding      
Hejde setting setting      
Hejde setting setting      
Hejde setting setting /Se      
Hejde setting setting      
Hejde sätting sätting      
Hejde ting förr ting      
*Hejde ting förr hundare /Se      
Hejde »ting»      
Hejde ting ting      
Hejde ting ting      
Hejde ting ting      
Hemse »fjärding»      
Hemse fjärding fjärding      
Hemse ting förr ting      
Hemse ting förr tingslag      
*Hemse ting förr ting /Se      
Hemse ting      
Hemse ting ting      
Hemse ting ting      
Hemse ting ting      
Hemse ting ting      
?Herfers försv? gd      
?Hessnem gd      
»himunafi» beb?      
Hoburgs setting setting      
Hoburgs setting setting      
Hoborgs setting setting      
Hoburgs sätting sätting      
Hoburgs ting förr ting      
Hoburg ting förr tingslag      
*Hoburgs ting del av Gotland /Se      
Hoburgs ting ting      
Hoburg ting      
Hoburgs ting ting      
Hoburgs ting ting      
Hoborgs ting ting      
Hoburg ting      
Hogrän »fjärding»      
Hogräns fjärding fjärding      
»Hullfredhe» beb.?      
?Ingvar(d)s försv. gd      
Klinte »fjärding»      
Klinte fjärding fjärding      
Koparve gård /Se      
Kräklinge sätting sätting      
Kvie Saknas      
»Landby» fjärding fjärding      
Landby (Langeby) fjärding förr fjärding /Se      
Langeby fjärding av Hablinge ting      
Langeby (Landby) fjärding förr fjärding /Se      
?Larsarve f.d. gd(?)      
Lau »fjärdin»      
Lau fjärding fjärding      
Levide »fjärding»      
Levide fjärding fjärding      
Linde »fjärding»      
Linde fjärding fjärding      
*Lundby Saknas      
*Løsta Saknas      
Saknas bebn.      
Mästerby »fjärding»      
Mästerby fjärding fjärding      
Mästerby fjärding färding      
(?)Mästerby fjärding fjärding      
Närke fjärding (el. treding)      
Närke fjärding förr fjärding /Se      
Närkholm Saknas /Se      
Närs treding treding      
Näs beb.(?)      
Näs fjärding fjärding      
»Ousarfue» gd?      
Reffins Saknas      
Rone »fjärding»      
Rone fjärding fjärding      
»Rossarfwe» gd(?)      
Sanda »fjärding»      
Sanda fjärding fjärding      
(?)Sanda fjärding fjärding      
Silte »fjärding»      
Silte fjärding fjärding      
?*Skinnare gd(?)      
?*Skriks försv. gd      
Snosarve, se Snausarve gårdnamn /Se      
Snausarve (Snosarve) gdr /Se      
»Sprofwede» beb.?      
Sproge »fjärding»      
Sproge fjärding fjärding      
?*Stegns gd(?)      
Stenkumla »fjärding»      
Stenkumls fjärding fjärding      
Stenkumla ting förr ting      
*Stenkumla ting förr hundare /Se      
Stenkumla ting      
Stenkumla ting ting      
Stenkumla ting ting      
Stenkumla ting ting      
Stenkumla ting ting      
Stor-sudre del av Gotland      
Stånga fjärding (eg. treding)      
Stånga treding treding      
Sundre »fjärding»      
Sundre fjärding fjärding      
Södra tredingen? Saknas      
Tjuffs gd      
Tofta »fjärding»      
Tofta fjärding fjärding      
?*Tunnebindare gd?      
Vall »fjärding»      
Valls fjärding fjärding      
Vamlingbo »fjärding»      
Vamlingbo fjärding fjärding      
Väte »fjärding»      
Väte fjärding fjärding      
Väte fjärding fjärding av Hejde ting      

  ^  

Gotlands läns härader m.m.