ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Gotlands län : Norra häradet

Härader        Sidslut

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 177 Naturnamn : 13 Bebyggelsenamn : 118 Naturnamn : 1
Ala fjärding Ekeby malm skog /Se Anningen inbyggarbeteckning Lavasänge terräng
Ala fjärding fjärding *Flainavik vik /Se Aikböien inbyggarbeteckning  
Alvide saknas /Se Guteån å /Se Bingar inbyggarbeteckning  
Ardre fjärding ?Kapellshamnsviken vik /Se Bjärsen inbyggarbeteckning  
Ardre fjärding fjärding Kapellhamnsviken vik /Se Björkar inbyggarbeteckning  
Ardre fjärding fjärding Kappelhamnsviken, se *Flainavik vik Björkhagen inbyggarbeteckning  
Banda ting ting Nordervik, se Kapellshamnsvik vik Bolarven inbyggarbeteckning  
Barlingbo fjärding Rasnar skog /Se Bondarven inbyggarbeteckning  
Barlingbo fjärding fjärding Snårken strandparti /Se Bringar inbyggarbeteckning  
Björke fjärding Ugglebacken saknas /Se Broen inbyggarbeteckning  
Björke fjärding fjärding Värtebo myr myr /Se Bunnen inbyggarbeteckning  
Björke fjärding fjärding *Wäster saknas Burgar inbyggarbeteckning  
(?)Björke fjärding fjärding Äggaholm holm /Se Bäusarn inbyggarbeteckning  
Boge fjärding   Bäutarsen inbyggarbeteckning  
Boge fjärding fjärding   Bäutraivar inbyggarbeteckning  
Boge fjärding fjärding   Böger inbyggarbeteckning  
»Bouge»fjärding fjärding   Dalumboe inbyggarbeteckning  
Bro fjärding   Dalummar inbyggarbeteckning  
Bro fjärding fjärding   Dunngarden inbyggarbeteckning  
Bro setting saknas /Se   Däibjärgar inbyggarbeteckning  
Bro setting saknas   Fjäringen inbyggarbeteckning  
Bro setting setting   Frävaldar inbyggarbeteckning  
Bro sätting saknas   Gaividen inbyggarbeteckning  
Bro ting förr ting /Se   Gantumboe inbyggarbeteckning  
*Bro ting förr hundare /Se   Ganntummar inbyggarbeteckning  
Bro ting   Gardesen inbyggarbeteckning  
Bro ting socknar   Gautum-boe inbyggarbeteckning  
Bro ting ting   Godringar inbyggarbeteckning  
Bunge fjärding   Grindarn inbyggarbeteckning  
?Bunge fjärding fjärding   Gränskogar inbyggarbeteckning  
Bäls ting förr ting /Se   Bjärsen inbyggarbeteckning  
Bäls ting förr tingslag   Hallviden inbyggarbeteckning  
Bäls ting förr ting /Se   Hammarsen inbyggarbeteckning  
Bäl ting   Häglaivar inbyggarbeteckning  
Bäls ting socknar   Kaungar inbyggarbeteckning  
Bäls ting ting   Kaupungar inbyggarbeteckning  
Dalhem fjärding   Kisslingar inbyggarbeteckning  
Dalhems fjärding fjärding   Kumlen inbyggarbeteckning  
Dalhems fjärding fjärding   Körkbingen inbyggarbeteckning  
Dede ting förr ting /Se   Laivstäden inbyggarbeteckning  
Dede förr tingslag   Lilltyru inbyggarbeteckning  
Dede ting socknar   Listar inbyggarbeteckning  
*Dede ting förr ting /Se   Lunsen inbyggarbeteckning  
Dede ting   Läinen inbyggarbeteckning  
Dede ting socknar   Mangnussen inbyggarbeteckning  
Dede ting ting   Massarven inbyggarbeteckning  
Dede ting saknas /Se   Munkar inbyggarbeteckning  
Ekeby fjärding   Munkar inbyggarbeteckning  
Ekeby fjärding fjärding   Möirväldarn inbyggarbeteckning  
Endre fjärding   Norrlänning inbyggarbeteckning  
Endre fjärding fjärding   Nårböien inbyggarbeteckning  
Endre ting förr ting /Se   Nårsen inbyggarbeteckning  
*Endre ting förr hundare /Se   Näsungar inbyggarbeteckning  
Endre ting   Nöibjärgar inbyggarbeteckning  
Endre ting socknar   Nöigardar inbyggarbeteckning  
Endre ting ting   Nöistäuen inbyggarbeteckning  
Faaro? gd?   Pesarven inbyggarbeteckning  
Finger saknas /Se   Ryfftar inbyggarbeteckning  
*Finger försv. gd   Räkarn inbyggarbeteckning  
Fole fjärding   Siggarn inbyggarbeteckning  
Fole fjärding fjärding   Släitgardar inbyggarbeteckning  
Follingbo del av tg   Smissen inbyggarbeteckning  
Follingbo hälft del av ting   Smissen inbyggarbeteckning  
Forsa ting förr ting /Se   Smissen inbyggarbeteckning  
Forsa ting saknas /Se   Snauvaldar inbyggarbeteckning  
Forsa thing förr tingslag   Sorböien inbyggarbeteckning  
Forsa ting   Spännarven inbyggarbeteckning  
Forsa ting förr ting /Se   Storbringar inbyggarbeteckning  
Forsa ting socknar   Svalingar inbyggarbeteckning  
Forsa ting ting   Träskväldarn inbyggarbeteckning  
Forssvid ting   Tummungar inbyggarbeteckning  
*Fridhelins försv. gd   Täimandar inbyggarbeteckning  
Fårö fjärding   Täulen inbyggarbeteckning  
Fårö fjärding fjärding   Vatarsen inbyggarbeteckning  
Gamthem fjärding   Väikboar inbyggarbeteckning  
Ganthems fjärding fjärding   Alvra-boar inbyggarbeteckning  
Garda ting socknar   Austren inbyggarbeteckning  
?*Gerels gd   Astur-boar inbyggarbeteckning  
Halla ting förr ting /Se   Avanen, Aven inbyggarbeteckning  
*Halla ting förr hundare /Se   Bonden inbyggarbeteckning  
Halla ting   Broen inbyggarbeteckning  
Halla ting socknar   Båtur inbyggarbeteckning  
Halla ting ting   Bälboar inbyggarbeteckning  
Hangre fjärding   Bäuklaikur inbyggarbeteckning  
Hangre fjärding fjärding   Dämbur inbyggarbeteckning  
Hangvar fjärding   Ganen inbyggarbeteckning  
Hangvars fjärding fjärding   Guten inbyggarbeteckning  
Hejdeby fjärding   Hainumboar inbyggarbeteckning  
Hejdeby fjärding fjärding   Hambren inbyggarbeteckning  
Hejde setting setting   Kallbjärgen inbyggarbeteckning  
Hejnum fjärding   Langhambren inbyggarbeteckning  
Hejnums fjärding fjärding   Lillaväinen inbyggarbeteckning  
Hellvi fjärding   Lillbälen inbyggarbeteckning  
Hellvi fjärding fjärding   Kandsnäsen inbyggarbeteckning  
?*Helvo gd   Larsen inbyggarbeteckning  
*Hulte gd   Lautur-boar inbyggarbeteckning  
Hörsne fjärding   Lautursen inbyggarbeteckning  
Hörsne fjärding fjärding   Marpur inbyggarbeteckning  
Kräklinge fjärding   Maru-gubben inbyggarbeteckning  
Kräklinge fjärding fjärding   Möllnen inbyggarbeteckning  
Kräklinge ting, sätting och fjärding förr ting, sätting och fjärding /Se   Nårsäidboar inbyggarbeteckning  
Kräklinge setting saknas /Se   Nöistävven inbyggarbeteckning  
Kräklinge setting setting   Otummar inbyggarbeteckning  
Kräklingbo setting saknas   Simundur inbyggarbeteckning  
Kräklinge ting förr ting /Se   Skärs-boar inbyggarbeteckning  
Kräklinge ting   Smissen inbyggarbeteckning  
Kräklinge ting socknar   Stainstäuen inbyggarbeteckning  
Kräklinge ting socknar   Storaväinen inbyggarbeteckning  
Kräklinge ting ting   Surrgarden inbyggarbeteckning  
Kräklinge ting ting   Surrgarden inbyggarbeteckning  
Kräklinge ting, sätting och fjärding f.d. ting, sätting och fjärding /Se   Surren inbyggarbeteckning  
Källunge fjärding   Svärt-boar inbyggarbeteckning  
Källunge fjärding fjärding   Träskur inbyggarbeteckning  
Lina förr ting /Se   Uppusen inbyggarbeteckning  
Lina ting förr ting /Se   Väinen inbyggarbeteckning  
*Lina ting förr hundare /Se   Värkur inbyggarbeteckning  
Lina ting   Västur-boar inbyggarbeteckning  
Lina ting socknar   Åisarven inbyggarbeteckning  
Lina ting ting      
Lina ting ting      
Lokrume fjärding      
Lokrume fjärding fjärding      
Lummelund fjärding      
Lummelunda fjärding fjärding      
Lummelunda ting förr ting /Se      
Lummelund ting      
Lummelunds ting socknar      
Lummelunda ting ting      
Lyne, se Lina ting förr ting      
Lärbo fjärding      
Lärbo fjärding fjärding      
?Løksse försv. (?) gd      
Martebo fjärding      
Martebo fjärding fjärding      
Norrlanda fjärding      
Norrlanda fjärding fjärding      
Nygarn fjärding      
Nygarns fjärding fjärding      
Othem fjärding      
Othems fjärding fjärding      
Roma hälft av tg      
Roma hälft hälft av ting      
Rute fjärding      
Rute fjärding fjärding      
Rute setting saknas /Se      
Rute setting saknas      
Rute setting setting      
Rute sätting härader      
Rute ting förr ting /Se      
Rute ting förr ting /Se      
Rute ting saknas      
Rute ting      
Rute ting sn och härader      
Rute ting socknar      
Rute ting ting      
Råby fjärding      
Rå fjärding förr fjärding /Se      
»Råå» fjärding fjärding      
Sjonhem fjärding      
Sjonhems fjärding fjärding      
Stenkyrka fjärding      
Stenkyrka fjärding fjärding      
?Suderbys gd      
?Tings (försv.?) gd      
Wælde saknas /Se      
*Wælde saknas      
Vallstena fjärding      
Vallstena fjärding fjärding      
Viklau fjärding      
Viklau fjärding fjärding      
?Vägome gd      
Väskinde fjärding      
Väskinde fjärding fjärding      
Väskinde fjärding      
Väsinde fjärding fjärding      
Västre fjärding      
Västre fjärding fjärding      

  ^  

Gotlands läns härader m.m.