ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Öja socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 127 Naturnamn : 232 Bebyggelsenamn : 104 Naturnamn : 327
Öja sn Aurgrunnar ägor Öja ortn. +Appelänget Saknas
Öja sn Aurgrunnsdyar strandägor Öja sn Aurgrunnar åkrar
Öja sn Aurgrunnsården udde Öja s:n Aurgrunnar ängsmark
Öja sn Aurgrunnsård udde och grusrygg /Se Öja socken Aurgrunnsårdi udde
Öja sn Austeraker äga Holmbyngar inbyggarbeteckning Austarräum öppen plats
Öja sn Austeraker äga Barkarve gd Auster-räum plats vid vägen
Öja sn Austerrum slätt Barkare gård Austarste änge äng
Öja sn Austerrum ägor Barkarve gård Austaråkar åker
Öja sn Austerrum terräng Bjärgvide gd Baggtäppen gd
Öja sn /Se Baggaker äga Bjergvide gård Baggåkar åker
Öja sn /Se Bajtningen äga Bjärgvide gård Bajtningi åker
Austerrum Saknas Barkarveården udde Björklunde gård Bakaurumm Saknas
Barkare gd Barkarveården stenblock /Se Bobbenarve gd Baksanndar Saknas
Barkarve gdr Barkar ården Saknas Bobbenarve gård Bande-gärde åker
Barkarve gård Bastuhagen Saknas Bobbnarve gård Banhälli Saknas
Barkare gd? /Se Bodården äga, udde Bocksarve gd Barkarveårdi udde
Bjärgvide gd Bodården stenblock /Se Botarve gd Barkareårdi grund
Bobbenarve gdr /Se Bodägadya äga Botarve gård Basshällder fält
Bobbenarve gård Bokrokshage äga Botre gård Bastuhagen åker
Bocksarve gdr Bokrokshake äga, vik Botvide gd Bjärvidegifte Saknas
Bocksarve gd:ar /Se Bostädar backe /Se Botvide gård Björklunde skog, gd
Botarve gdr Bostädar terräng /Se Botvide gård Björklundegifte Saknas
Botarve gård Bostädbacke grustag Botvide gd Bodårdi berghäll
Botarve gd:ar /Se Boudden udde Botvide Metodistkapellet Saknas Bokrok vik
Botvide gdr Briten grund /Se Boksare gård Bokrokshage äga
Botvide gård Bruten äga Boxarve gård Bokrokshake udde
Botvide gd:ar /Se Brändeshagen äga Bringes gård Bostädar backe
Boxarve gård Burgehagen äga Bringes gård Bostädbacke grustag
Boxarve gd /Se Burgsvik hamn Burge gård Bostädudd udde
Bringes gd Burgsvik hamn Burge gård Boxare lajkungen hage
Bringes gård Burgsvik hamn Burgsvik hamn, stationssamhälle Brudkviar väg
?*Burg? bebn.? Burgsviken vik /Se Domerarve gd Bruten äga
?Burge gd Burgsviken vik Domararve gård Bruthagen hage
Burge gd /Se Burgsviken vik Domerarve gård Bränndu engd
Burge gdr Burgsviken vik Fattigstugan Saknas Burgen backe
Burge gård Burgsviken vik Folkskolan Saknas Burghagen hage
Burgsvik hamn o. samhälle /Se Burgsviksalvret ägor Gajrvaldars Törp båtsmanstorp Burgsviken ortn.
Burgsvik samh. /Se Burgsvikshamn äga Gisle gård Burgsviken vik
Burh gd *Bursvik vik Gisle gd Burgsviken vik
Domerarve gdr ?Dige gärde åker Gäisle gård Burgsviksalvre område, gd
Domerarve gård Djaupa dyan strandäga Hamngården Saknas Burställar åker
Falar fiskeläge Domerarvård grund /Se Herrands gård Bursveiki område
Falbodar fiskeläge /Se Ebbstädar äga Herrens gård Bursväjksalvre område
Gairwide gård Falåker äga Holmbyn gårdar Bäckströmsåkan åker
Gerete gd /Se Faltäppan äga Kastalen Saknas Digelgärde åker
Gisle gd Faludden udde Kastalen Saknas Digelgärde åker
Gissle gård Falägan ägor Kastalen Saknas Domarestajnen sten
?*Hinsarve(?) gd? Falänge äga Kastalen Saknas Domerawård grund
*Hinsarve försv. gd /Se Fula dyar äga Kyrkbyn gårdar Ebbstädar ängsmark
Hinsarfa Saknas /Se Fuldyrännan äga Lajkungsrum by Falar fiskläge
Holmbyn bebn /Se Fulländen äga Lasses gård Falbodar fiskbodar
Honngännar Saknas /Se Full-änds-årdi rev /Se Lasses gård Fale ajgu äga
Kyrkbyn bebn. /Se ?Gamla hamn äga, vik Mattsarve gd Fale ajgu äga
Lasses gdr Gamla hamn vik Massarve gård Fale bodar fiskläge
Lasses gård Gataker äga Mattsarve gård Fale täppu slåtteräng
Lasses gd /Se Gifthagen äga Mjölhatte gård Faludden udde
Mattsarve gd Grasården udde Mjölhatte gård Faludden udde
Mattsarve gård Grasården udde Mårtens gård Faluddens Fyr Saknas
Mjölhatte gård Grasården stenblock /Se Mårtens gård Faluddsraini, Raini Saknas
Mårtens gd Grunddyar strandäga Ockes gård Faluddvägen väg
»Oaboi» Saknas Grundstycket äga Ockes gård Falåkar åker
Ockes gdr Gröna Ojlan holme Ollajvs gd Falänge äng
Ockes gård Gröna ojlan holme Oles gård Fulländen äga
Ockes by /Se Gudar ägor, utmark Olleifs gård Full-änds-årdi ref
Ockes gd /Se Gudar sankängsområde /Se Olovs gd Fånggård åker
Ollajvs gdr Gudar ägonamn /Se Petes gård Fästi udde
Olleifs gård Gudhagen ägor Petes gård Fäule döje Saknas
Olleifs gårdar /Se Hagaker äga Prästgården Saknas Fäule döjen Saknas
Olovs gd Hagaker äga Ranarve gård Fäuldöjrännu rännil
Olofs gård Hagaker äga Rannare gård Gamlehamn vik
Petes gd Halshageåker äga Roes gård Gamle sandar åker
Petes gdr Halshageskog äga Roes gård Gatåkan åker
Petes gd /Se Halshageträsk äga Ronnarve gd Gifthagen hage
Petes gård Halshageträsk träsk Ronnarve gård Gifthagen hage
Petes gd:ar /Se Hamnhagen äga Rånnare gård Gisle äng äng
Ranarve gdr Haubjärgar ägor Ruddaie gård Gragasi kyrkan
Rannarve gård Haubjärgar terräng Rudvier gård Grasårdshanen udde
Roes gd ?Hojmoje äga Rudvier by Grunndöjar tångtäkt
Roes gdr Holmvik äga, vik Ruddäia = Rudvier Saknas Grunnstycke hage
Roes gård Holmvik vik Sandkvie gd Grunnstyckhagen äga
Roes gd /Se Honngännar skog Sandkvie gård Gräsården udde
Ronnarve gd Honngännhagen äga Sandkväie gård Gröne ojlu äga
Ronnarve gdr Honngännmyr myr Sibbenarve gd Gröne Ojlu gräsmark
?Rudaje gd Honngännmyr myr o. ägomark Sibbenarve gård Gudar slätt
Rudaie gd /Se Honngännmyr myr o. ägomark Sibbenarve gård Gudar väg
?Rudvier gdr Honngännmyr myr Siffride gård Gudar väg
Rudvier gård Honngännskogen ägor Sigfride gård Gudhagen hage
Rudvier gd /Se Hoänge äga Simunde gård Gudhagen hage
Rudvier gd /Se Hulpården anhop. av grus o. gråsten /Se Simunde, Lilla gård Gudåkar åker
Rudvier gd:ar /Se Hultbod äga Simunde, Stora gård Gudåker åker
Rudvier gd /Se Hundlausar slätt /Se Skoge gd Gudåkrar åkrar
Sandkvie gdr Hundlausar slätt /Se Skoga gård Gudänge betesmark
Sandkvie gård Hundlausar äga /Se Skoge gård Hagen f.d. åker
Sibbenarve gdr Härtård udde /Se Skogetorpet gd Hagvik hagmark
Sibbenarve gård Jan Gädda Saknas Stockvik gård Hagåkar åker
Sibbenarve gd:ar /Se Janne hake? Saknas Stockvike gd Hagåkar åker
?Sigfride by Kalgardshaken vik Strandbyn gårdar Hagåkar äga
Sigfride by Kalottården udde Strands gård Hagänget äng
Sigfride gdr Kalått-årdi rev /Se Strands gård Haid-änge Saknas
Sigpide gård Kansliet åker Stuckväike gård Hajdänge äng
Sigfride gårdar /Se Kashagen äga Södermanska båtsmanstorpet Saknas Halshagar betesmark
Sigfride gd:ar /Se Kastelaker åker Unghanse gård Halshagbacken backe
Simunde gd Kastelänge äng Valar slätt, lotsstation Halshagen åker, hagmark
Simunde, Lilla o. Stora gdr Klantare, Klantre åker /Se Västerbyn Saknas Halshagen hage
Simunde, Lilla o. Stora gdr Klantre Saknas /Se   Halshagträsk f.d. träsk, nu utdikat
Simunde gård Kocksåkerhage äga   Hamni Saknas
Simunde gårdar /Se Kutstensård stenblock /Se   Hamni vik
Simunde by /Se Kvännaker äga   Hamnvägen väg
Simunde, L. o. St. gd:ar /Se Kvännhagen äga   Haubjärgar f.d. fiskeläge
Skoge gdr Kvännhagen äga   Haubjergar fiskläge
Skoga gård Kyrkmyr myr   Haubjerge fiskläge
?Stenhuggare gd(?) /Se Kyrkmyr ägomark f. myr   Hemåkan åker
Stenhuggarbyn, Västerbyn Saknas /Se Kyrkänge äng   Hemänget äng
Stockvike gdr Lajkungen åker   Hojgarden äng
Stockviken gd:ar Lajkungsrum ägor   Holmböien område
Stockvika gård Lajraker äga   Holmväjk äng
Strands gd Lajran äga   Holmväjk vik
Strands gdr Langholm äga   Honngännar skog
Strands gård Lang-årdi rev /Se   Honngännar skog
Unghanse gd ?Luppgärdet äga   Honngänn-möiri myr
Unghanse gdr Läjle Johannesårdi grund /Se   Honngännmyr myr
Unghanse gård Majsteraker äga   Honngänn-skogen skog
Västerbyn bebn. /Se Mauräng äga   Honngännskogen skog
Västerbyn by /Se Mjölhattebacken ägor   Hoängar ängar
Åijä-boen riktmärke /Se Mjölhatteträsk sjö   Hulpårdi kobbar
*Öjabo Saknas Mjölhatteträsk äga   Hulpårdi grund
Österrum alvarområde /Se Mjölhatteträsk sjö   Hundlausar väg
  Mjölhatteträsk träsk   Hundlausar väg
  Mårtensaker äga   Hvalfr-Tväri Saknas
  Mårtensänge äga   Härtård udde
  Mönaker äga   Hästhagen hagmarker
  »Neenwijck» ä. namn på Mjölhatteträsk sjö   Hästhagen äng
  »Neenwijcksträsk» ä. namn på Mjölhatteträsk sjö   Illshage hagmark
  »Neenwijcksträsk», ä. namn på Mjölhatteträsk sjö /Se   Janne hake vik
  *Nenevik sjö   Kallkular terräng
  Nidväg åkrar   Kalåttårdi Saknas
  Nordstigsdyar äga   Kansläie åker
  »Norewicksträsk» sjö   Kasselåkar åker
  Ollaivsård (ev. Olleivsård) udde   Kastelåker åker
  Ollajvsård udde   Kastelängen äng
  Ormsäng äga   Klausakar Saknas
  Ormsängshagen äga   Klautare åker
  Petesviken äga, vik   Klautre åker
  Petes ården stenblock /Se   Klautre jordområde
  Pilaker åker   Klimpen undervattenshäll
  ?Ranalstäppan äga   Klimpen häll
  Risar ägor   Kluckarstycke ängsstycke
  Roesården udde   Kluckarestyckä terräng
  Roesård torskfiskegrund /Se   Kluckaråkar åker
  Röjrträsk träsk   Kocksåkar åker
  Roklunden äga   Kohagen hagmark
  Rullar äga   Kränsbakke Saknas
  Rulliansen äga   Kulbacken backe
  Rumaker äga   Kulbröien brya
  Rummet äga   Kummelhagen hage
  *Rörvik f.d. sjö, numera träskmark   Kummelstangi inseglingsmärke
  Rörviks träsk träskmark   Kvännhagen hage
  Sallmyr myr   Kvännhagen hage
  Sallmyr myr   Kyrkåker åker
  ?Salmyr Saknas   Käulbacken Saknas
  Sandar strandäga   Körkböien område
  Gamla Sandar äga   Körkmyr uppodlad myr
  Nya Sandar äga   Körkmyren myr
  Sandar sandstrand ?   Laikungen åker
  Sandarve åker /Se   Lajkungsbackar åkerbackar
  Sibbenarvehaken äga, vik   Lajkungsbacken backe
  Sibbenarverum äga   Laikungs-hagen hage
  Sibbenarveården udde   Lajkungsänge äng
  Sibbenarveårdi udde /Se   Laikungs-rum plats
  Sigfride triangelpunkt   Lajkungsränna öppen plats
  Sikaker åker   Lajrkungsrum hagmark
  Själstainen sten /Se   Lajrkungen stenbrott
  Skulården stenblocksanhopning /Se   Lajru äga
  Skälsänge äga   Lajråkar åker
  Skärshaken vik   Langholm äng
  Skärshaken vik   Lang-årdi ref
  Skärstäppan äga   Lasses täppar ägor
  Skärsården udde /Se   Leikungsrum område
  *Slesevik vik   Lenviken träsk
  *Slesvik vik /Se   Lillhagen hage
  *Slesvik vik, bukt   Limshagar hagmark
  *Slesvik bukt   Lindqvistars lajkungen hage
  Spanggårdsården stenblocksanhopning /Se   Lycku åcker, hage
  Stabbgard äga   Lymsagar äng
  Stabbgard åker, äng /Se   Lädåker åker
  Stabbgärde åker /Se   Läjle Johannesårdi grund
  Stajnkullar ägor   Majstaråkar äga
  Stajnkullar ägor   Marken äng
  Nya Stajnkullar ägor   Mauräng äng
  Stajnkullhagen äga   Nidväg åker
  »Steenwicksträsk» sjö   Mjölhattbacken backe
  *Stockviksudde udde   Mjölhatte träsk träsk
  Storhällen äga   Mjölhatträsk träsk
  Storhällen häll   Mjölhatteträsk träsk
  Strandhagar ägor   Mogrensåkan åker
  Strandhagen äga   Myssåkar f.d. åker
  Strandänge äga   Mårtenskviar lvg
  Strängar åker   Mårtensåkar åker
  Inre Stöckviken vik   Mårtensåkrar åker
  Stuckviken vik   Mårtens änge äng
  Stuckviken sjö   Mölnåkar åker
  Stuckvikshamn Saknas   Nidväg åker
  Stuckvikshamn vik?   Nordarkviar väg
  Tätarstuan Saknas   Nordaråkar åker
  Tobissandar ägor   Nye och Bagge-täppa Saknas
  Torstädar ägor   Nyriven terräng
  Thorstädar Saknas /Se   Nårsäjdsdöjar tångtäkter
  Thorstäder Saknas /Se   Nårsäjd(s)täppu åker
  Tostädar åker, betesmark /Se   Näktergalslunden Saknas
  Torstädar ägonamn /Se   Näktergalslunden skogsmark
  Torstädar slätt /Se   Nöjriven åker
  Torstädar äga /Se   Nöjåkar åker
  Torstädar äga /Se   Ockanders kvarn Saknas
  Tuvräng ägor   Oleifsårdi udde
  ?Tynnaker äga   Ollaifs kviar väg
  ?Tynnhagen äga   Olofskviar väg
  Tällaker äga   Oläskviar väg
  Tällar åkrar, hagar   Ormräng äga
  Tällhagen äga   Ormräng hage, äng, åker
  Tällänge äga   Pejlåker åker
  Tällänge äga   Petesväjki vik
  Unghanseskär skär   Präståkan åker
  Valar strandremsa /Se   Prästängar ängsmark
  Viklunden äga   Rajni rev
  Västbergsård stenblocksanhopning /Se   Raini rev
  Ytterviken vik   Ranar-rännu rännil
  Äbbstädar äng /Se   Ranartäppu äga
  Äbbstädar äga /Se   Risar skog
  Äbbstädar äga /Se   Roesård torsk-fiskegrund
  ?Ännungsbond äga   Rojrträsk träsk
  Äppstädar äng /Se   Roklunden äga
  Äppstädar äga /Se   Roklunda åker
      Ronnarhage hage
      Rullar hällmark
      Rulljansen äga
      Rumåker åkrar
      Rånnarfve-stycke Saknas
      Räjsar åkrar, äng
      Räume avrösningsjord
      Rörvik skogsmark
      Sajgärde åkrar, betesmark
      Saltmyr myrmark
      Sallmyr myr
      Sandar ankarplats
      Sandar strand
      Sandar strandparti
      Sanndarr Saknas
      Sibbenarvehaken vik
      Sibbenarveårdi udde
      Sibbnarvåkan åker
      Simundkviar väg
      Själsstenen sten
      Själsänge äng
      Själsänge äng
      Skansar jordvall
      Skarpåkar åker
      Skarpåker åker
      Skattverke åkerlappar
      Skattvärke åkrar
      Skippsakar Saknas
      Skorvhällar stenhällar
      Skärshaken vik
      Skärstäppu äga
      Skärsbodar sjöbodar
      Skärsård udde
      Stabbgard ängar
      Stabbgård äng
      Stabgärdet åker
      Stajnkullar äga
      Stajnkullhagen äga
      Stajnkullåkar åker
      Staplas fiskegrund
      Stationsvägen väg
      Stavgaard naturnamn
      Stenkullar åker
      Stenkullkviar lvg
      Stockviken vik
      Store ajgu äga
      Storhagen hage, skog
      Storhälli häll
      Strandhagar äga
      Strandsänget äng
      Strandänge äng
      Strängar åker
      Stuckväjki vik
      Stummpaik skog
      Sudarhagen hage
      Söddabärstorp båtmanstorp
      Tajnåkar åker
      Tatarstugan åker
      Tatarstugifte Saknas
      Tatarstänä åker
      Tellar åkerområde
      Tellkviar väg
      Thorsstädar Saknas
      Thorsstädar äng, åker
      Toppsandar åkrar
      Toppsandar åkrar
      Torstädar område
      Tostädar betesmark
      Tällar åkrar, hagar
      Tällar äga
      Tällar genväg
      Tällarna åkrar, björkskog
      Täll-kviar väg
      Tällåkar åker
      Tällänge äng
      Tällänge äng
      Tällängen åker, äng
      Täppu åker
      Unghanseskär fiskläge
      Unghanskviar väg
      Uppåkar åker
      Valar strandremsa
      Valar område
      Valsvägen väg
      Vastar åker
      Vastar åkrar
      Vikhalsen inlopp
      Västra landsvägen Saknas
      Östra landsvägen väg
      Äbbstäder åker
      Äppstädar äng
      Örgrundsårdi udde
      Östarrum alvarsområde
      Östarrumsbröiu brya
      Österrum slätt

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.