ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Näs socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 61 Naturnamn : 181 Bebyggelsenamn : 54 Naturnamn : 210
Näs sn Ajnar äga Näs sn Saknas +Ain-kullar hage
Näs sn Ajnkullar äga Näs socken Andersegift vägskäl och hållplats
Näs sn Allskogstorp torp Näs s:n Anjakar äng
Näs sn Almaker äga Näs-boe Saknas Asakar åker
Näs sn Almänge äga Amfunds gård +As-akar Saknas
Näs sn Avren skär Amfuns gård Auren grund
Näs beb Austerudd äga Båtels gård Auren grund
Näs sn Bodhusaker Saknas Båtels gd Austaste Sköjli stenvall
Näs sn Blindård stenblocksanhopning /Se Båtåls gård +Billing-akar Saknas
Näs sn /Se Blåjtningsårdi udde /Se Drakarve gd Blindård udde
Amfunds gd Bodkrok bukt Drakarve gård Blåjtningsårdi udde
Amfunds gård Bodsaker Saknas Drakarve gd Bodhusakar udde
Båtels gdr Bodudd udde Drakare gård Bodkrok vik
Drakarve gd Bodudd udde Fattighuset Saknas Bodudd udde
Drakarve gdr Boställsaker äga Gaitaru gård +Boduddsbacken båtländing
Drakarve gård Boställshagen äga Gans gd Bollgärd äga
Drakarve gd /Se Brandstädar ängar Gans gård +Bond-gard äng
Gans gdr Brandstädar äga /Se Gans gård Borglunde åker och äng
Gans gård Brandstädar äga /Se Jakobs gd +Boudd åker
Gans gd /Se Gamla Bruten äga Jakes gård Brandstädar äng
Gullrum stenåldersboplats /Se Bryan vattenställe Jakes gård Brunnrauden källa
Hagnastethum försv. gd /Se Burgsviken vik Levide gd Bruten åker
Saknas runsten Bursviken Saknas Levide gård +Buggti vik
Saknas gd /Se Burgsviken vik Lingsarve gd Burgakar åker
Saknas gd /Se Burgsviken vik Lingsarve gård +Burgställe vik
Hoburgsgården udde o. fiskeläge Burgsviken vik Lingsare gård Buställar hagmark
Jakes gd Damskogen Saknas Martarve gd Bussvejki vik
Jakobs gdr Dammskogen skog Martarve gård +Buställ-akar Saknas
Jakobs gård Digeraker äga Norrbyn byalag Bysu äng
Levide gd Däppan, Lilla träsk Ogges gård +Bånnsen kutsten
Levide gård Däppan, L sjö Olsvenne gd Böjakar åker
Lingsarve gdr Däppan, St sjö Olsvenne gd Böjänge äng
Lingsarve gård Enman oxel /Se Olsvaine gård Damskogen skog
Martarve gdr Fiäder Hammer Ohiden prick el. strandutlöpare /Se Olsvenne gård Digarakar åker
Martarve gård *Flisen grund /Se Rangsarve gård Drakare-täppu sletå, ängsbit
»Offunds» beb Flisen öar Rangsara gård Däppen, Lilla sjö
Ogges gård Galgu träd (oxel) /Se Siglajvs Lilla gd Däppen, Stora sjö
Olsvenne gdr Gamlehagen äga Siglajvs Lilla bebyggelse +Däppshagen äng
Olsvenne gård Giftajnar äga Sigleivs, Lilla gård Däppshalsen utlopp
Rangsarve gdr Giftaker äga Sigleivs, Stora gård Däppu vattengöl
Rangsarve gård Giftaker ägomark Siglaivs gård +Flat-stajnen Saknas
Siglajvs gd Gifthagen äga Siglajvs Stora gd Flejsi el. Näsrivi skär
Siglajvs, Lilla o. Stora gdr Gifthagen äga Sigsarve by Folksauden brunn
Sigleifs gård Grundården stenblocksanhopning /Se Sigsarve gård Fårsbröjen vattenställe
Sigleifs gårdar /Se Grunnar hagmark Sigvards gård Gajtakar åker
Sigsarve gd Grunnhagen äga Sigvards gård +Gangen ingång
Sigsarve gd Grunnhagen äga Skolan Saknas Giftakar åker
Sigsarve by Gullrum äga Skåls gård +Gra-hälli kutsten
Sigsarve gdr Gullrum ägomark Skåls gård Gravakar åker
Sigsarve gård Gylpäll grund /Se Säiksare gård Grundårdi udde
Sigsarve gd /Se Gärdshagen äga Tomsarve gd Grunnar hagmark
Sigsarve gdr /Se Gärdslan äga Tomsare gård +Grunnet grund
Sigvards gdr Hajmaker äga Tomsarve gård Gullrum åker
Sigvards gård Hammer Orden utlöpare /Se Österudd bebyggelse Gullrum öppen plats
Sigvards by Hoburgsården udde   +Gumunde äng
Skåls gdr Hoburgsården udde /Se   Gylpall grund
Skåls gård Hoburgsården udde /Se   Gylpall Saknas
Skåls gd:ar /Se Hoburgsården udde /Se   Gärsakar åker
Smiss gård Kakshage äga   Gässlu äng
Tomsarve gdr Kalshagen äga /Se   Gässlu äng
Tomsarve gård Kackshage terräng   Halmakar åker
  Kalsängen äga /Se   Halmakar åker
  Karlård stenblock /Se   +Hännare-gatu väg
  Kartård holme   +Haude Saknas
  Kartård udde   Hoburgsårdi udde
  Kartård stenblocksanhopning /Se   Hoburgsården udde
  Kastar kustäga   Holmbod åker
  Kasträng vik   +Hule Saknas
  Kasträng sankmark   Invejki del av vik
  Klasbod terräng   Järtasakar åker
  Klasården, S äga   Jakesbruten äng
  Klasården udde   Kackshage hage
  Klasården stenblock /Se   Kakshage hagmark
  Kruser orden utlöpare /Se   +Käls-bodi fiskläge
  Kutård udde   Kalshagen hagmark
  Kutård udde   Kalstajn notvarp
  Kutård udde /Se   Kalsänge åker och äng
  Kvännhagen terräng   Kartård udde
  Kvännlajsan äga   +Käs-ell. Käst-täppu hage
  Kyrkhagen äga   Kastar hagmark
  Kyrkhagen terräng   +Käut-hagen Saknas
  Källgärde äga   Klasar udde
  Källgärde äga   Klasbod fiskläge
  Lajran äga   Klasårdi udde
  Lajrhagen äga   +Klejf-stangi Saknas
  Lajrhagen äga   Kroksakar åker
  Langholm äga   Kräklunde åker
  Langård udde   Kullakar åker
  Langård udde   Kullakar åker
  Langård udde /Se   Kuthagen hamn
  Levidsbacke äga   Kutstaden Saknas
  Lillgrunn holme   Kutård udde
  Lillgrunn ö   Kvännhagen hagmark
  Lingen skog /Se   Källgärde hagmark
  Lingen skog /Se   +Käll-gärde utmark
  Linviken vik   +Käll-gärde hage
  Markbryan vattenställe   +Käut-backen, Käut-altare plats
  Migdäppan skär   Langgärde äng
  Myrgärde äga   +Lang-sträng åker
  Niansare, Niänsare äng   +Lang-sträng åker
  Nyhagen äga   Laupsaud vattenställe
  Nänsare Saknas   +Lejl-gangen Saknas
  Näshagen äga   Lejlgrunn holme
  Näsrivets kummel ö   Lejnvejki vik
  Näsudd udde   +Lill-Tånn Saknas
  Näsudden udde   Linakasvejk vik
  Näsudden udde   Lingen skogsmark
  Näsudden udde   Lingen skogsområde
  Näsudden udde   Långård udde
  Rossård udde   +Läil-gard åker
  Rossård udde   +Läines-akar Saknas
  Rossård stenblock /Se   Marakar åker
  Sandskallen äga, udde   Marki ängsmark
  Sandskallen holme   Martarekvejar väg
  Sejgrunn terräng   Martarekveiar lvg
  Sighagen äga   +Mid-däppu kutsten
  Sikhagen hage   +Migedeppen Saknas
  Sikhagen äga   +Mige-däppen kust
  Sikhagen äga   Mingesakar åker
  Sikhagen äga   +Mjauänge Saknas
  Sippa(r)shånn vägskäl /Se   +Njau-änge Saknas
  Skallården udde   Nusare äng
  Skallården stenblock /Se   Näsbolajran lerjord
  Skattärden udde   Näsudden udde
  Skåls triangelpunkt   Näsudden udde
  Skärsbod bod   +Nöi-Sletan äng
  Skärsbod terräng   Pajningen grund
  Skärshagen äga   Rokäng äng
  Sojdshagen tomt   Rokänge äng
  Sprunshagen äga   Rommkäldu källa
  Stajnhagen äga   Rommkäldu källa
  Stajnhagen hage   Rommkäldu Saknas
  Stangbod strandäga   Roms käldu källa
  Stangbod terräng   Rossård udde
  Stanghagen äga   Rumakar åker
  Stanghagen hage   +Russe kutsten
  Stora däppan träsk   Russhälli rev
  Storgrunn holme   Råjsakar åker
  Storgrunn ö   Sandskallen grund
  Storänge äga   Saxi hagmark
  Strandhagen hage   +Se´ grund hagar
  Strandänge äga   Sikhagen hage
  Stugyl vik   Sipparstrånn vägskäl
  Stugyl vik   Sippashånn väg
  Stugyl vik /Se   +Skaidi åker
  Suderbruten äga   Skajdi hagmark
  Svarträng vik   Skallen notvarp
  Svarträng sankmark   +Skarsare hage
  Sajgrunnshagen äga   Skäre notvarp
  *Trippårr-Hagen Saknas /Se   Sprunnsakar åker
  Tvärård ö   +Stain-stäu-gärde äng
  Tvärård udde /Se   Stang fiskläge
  Uddlajran äga   Stangakar åker
  Uddlajran terräng   Stangbod udde
  Vakten fiskläge   Stangbodi notvarp
  Vakten fiskläge   Stanghagen hagmark
  Vakten terräng   +Stora Källgärd hage
  Vaktshagen äga   Storbroi bro
  Vaktården udde   Storgrunn holme
  Vaktården stenblock /Se   +Stor-Tånn holme
  Vaktården udde /Se   Storård grund
  Vastaker ägomark   +Straffstukki sandsten
  Westerord sälfångstställe /Se   Stugyl ängar
  Vigbacken ruin   Stugyl vik
  Vigbacken terräng   Stugylstäppu åker och äng
  Västergrunnar skär   +Stur(?)-Kall-gärde hage
  Västerhagen äga   +Stäu-gyl äng
  Västerhagen terräng   +Sudar-skylar gråstenar
  Västerhagen äga   Svarträngi notvarp
  Västerhagen äga   +Svört-bäcks-täppu äng
  Västerlajran Saknas   Såjsakar åker
  Västerudd äga   Säjgrund hagmark
  Väthagen äga   Säj-grund hage
  Ängsaker äga   Sölgesvät åker
  Ängskär udde   Taakar åker
  Ängskär skär   Tibben stenkulle
  Ängsskäret äng   +Tippår-hagen Saknas
  Örtar åker /Se   Tjockskallen hage
  Örtård udde   Tjockskallen alvarområde
  Örtård udde   Tuhagen åker
  Örtård stenblocksanhopning /Se   Tvärård udde
      Uddlajni alvar
      Uddängar ängsmark
      Uggards-tåmt tomt
      Vaktakar åker
      Vaktakar åker
      Vakten flge
      Vakti fiskläge
      Vakt-stangi Saknas
      Vaktården flge
      Vaktårdi udde
      Vassakar åker
      Vassakar åker
      Vasshage hagmark
      Vasshagen hagmark
      +Vasti skottvall
      +Vatungar kust
      +Veid-ängar äng
      Veigbacke terräng
      Vejgbacken backe
      Vejgu äng
      Västargrunnar udde
      Västaste Sköjli stenvall
      Årmrör stenrös
      Ängskär udde
      Ängsskäre äng
      +Äutra-hälli kust
      Örtar hagmark
      Örthagen hagmark
      Örtård udde

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.