ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Eksta socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 109 Naturnamn : 582 Bebyggelsenamn : 193 Naturnamn : 689
Aista, se Eksta sn Ajkgärde äga Eksta sn Adelsgatu väg
Eksta sn Ajkgärde terräng Eksta sn Aikhoigard äng
Eksta sn Ajkgärdsaker äga Eksta sn Ajkasvägen väg
Eksta sn Ajkrum äga Eksta s:n Ajkgärde åker
Eeske ting förr tingslag Ajkrumsaker äga *Aikste-bo-adeln Saknas Ajkgärde betesmark
Eksta sn Ajkrumsaker ägomark Tosshaugen inbyggarbeteckning Ajkhåjgard äng
Eksta sn Ajkrumsbacken äga Ajkstbovästre by Ajkrum ängsbit
Eksta sn Askryggen terräng Eksta-boe inbyggarbeteckning Ajkrumsakar åker
?Eksta sn Askryggen ås Ajvide bebyggelse Ajkstakan åker
Eksta sn Aurbacken holme Ajvide gård Ajkstäng äng
Eksta f. ting, nu sn Aurbacken grusrygg /Se Ajvide gård Ajvidgard ängsmark
Eksta sn Austerbritar hällformation /Se Ajvide gd Ajvidhagar hagmark
?Eksta sn Austerhagen äga Alströms torp bebyggelse Askakar åker
Eksta sn Austra langräng terräng Antonstorp bebyggelse Askryggen sjömärke
Eksta sn Bablen äga Arstu »part» av Kvie gd Babelakar åker
Eksta sn Bablen ägomark Arstu-Bopparve en part av Bopparve gd *Bablehagen Saknas
Eksta sn Backaker äga Arstugan »part» i Bjärges gd Bablen äng
Eksta sn /Se Backhagen äga Arstugan »part» i Bopparve gd Bablänge äng
Eksta sn /Se Backskogen äga Arstugan »part» i Jakes gd Backakar åker
Eksta sn /Se Backskogen terräng Arstugu »part» i Kvie gd Backakar åker
Eigsta (ting) Saknas /Se Baggtäppan äga Arstugu Jakobs »part» i Jakobs gd Baggtäppan ängsbit
Este sn Baggtäppan terräng Arstugu Uggårds »part» i Uggårds gd Bajtningi betesmark
Ajvide by /Se Bajtningen äga Arstu-Jakobs en part av Jakobs gd Bajtningi hagmark
?Ajvide gd Bajtningen äga Arstu Jakobs ortn. Bakhagen hagmark
Aivide gdr Bakhagen äga Arstu-Kvie en part av Kvie gd Basshagmöjr myrmark
Bjerges by Bakhagen terräng Arstu-Uggårds en part av Uggårds gd Bastugärde åker
Bjärges gd Bastulunden äga Arstu Uggårds »part» av Uggårds gd Bastuhagen hagmark
Bjärges gdr Björklunden äga Bjärges gd Bastulunden äng
Bjärges gdr Björklunden terräng Bjärges gd Bjärgakar åker
Bjerges gård Björkmyr äng Bjärges gård Bjärgakar åker
Bopparve gdr Blabärslunden äga Bjärges gård Bjärges horu granskogsområde
Bopparve gård Blabärslunden terräng Bjärges gd Bjärges-rum öppen plats
Bopparve gd /Se Blåhäll, St. häll Bopparve gd Björklunsvägen förbindelseväg
?Burge gd /Se Blåhäll, Stora strandparti Bopparve gd Blablunden ängsbit
?Burge gd /Se Bodaker äga Bopparve gård Blabärslunden skogsmark
Burge by /Se Bodbacke udde Boppare gård Blåhäll, Stora strandparti
Burge gdr Bodbacke udde Bopparve gd Bobackeudden Saknas
Burge gård Bodbackården stenblocksanhopning /Se Burge gård Bodakar åker
Bäne gd Boden lokalitet Burge gård Bodbacke udde
Dinse gd Boden terräng Burge gd Boden sten
?Djauvik fiskeläge Boden strand Burgegårde bebyggelse Bogata ortn,väg
Dynisse gård Brajding sten /Se Bäne gd Bolgard äng
Dynise gd /Se Branden äga Bäne gård Bottarehåjgard äng
Fintser lht Briten äga Bäne gård Bottarehåjgard ängsbit
Fintser gård Briten äga /Se Bäne gd Brajding grund
Grymlings gd Bruten äga Bäusu fiskeläge Brobajtningi åker
Grymlings gdr Bruten terräng Dinse gd Brunnsakar åker
Grymlings gård Bruten äga Dinse gård Brutakar åker
Grymlings gd /Se Bruten terräng Dintse gård Bruten hagmark
Grymlings gd /Se Bruten äga Dinse gd Bruten hage
Hajstäde gdr Bruten terräng Djauvejk fiskläge Bry-åker åker
Hajstäde gd /Se Brygge udde (?) Dynisse gd Bräme strandremsa
Hajstäde gd /Se Bryaker äga Eiwede gd Brämhagar hagmark
Hajstäde gd /Se Brändshagaker äga Finnsare gård Bränshagen hagmark
Hejstäde gård Brändshagen äga Finsare gård Bränshagen hagmark
Hägur gd Brändshagen terräng Fintser gd Bröjhagen hagmark
Hägur gdr Buckekliv bergstig Fintser gd Bunken ängsmark
Hägur gård Buckekliv terräng Grymlings gård Burgakrar åkrar
Hägur gd /Se Burgemyr äga Grymblings gård Burgmöjr myrmark
Hägur gd /Se Burgemyr myr Grymlings gd Burgmöjr myrmark
Hägur gd:ar /Se Burgemyr myr *Gesslings ödegård Burgmöjr myr
Hägur gd /Se Burgården udde /Se Hajstäde gd Burgårdi udde
Hägur gd /Se Busan vik o. holme Hajstäde gård Burgänge äng
Jakes gd /Se Busan holme Haistäde gård Busu vik
Jakobs gdr Busebackeudd udde Hajstäde gd Busu holme
Jakobs gård Busebackeudd udde *Hammars ödegård Båsmansakar åker
Kallings gd /Se Bänänge äga Hägur gd Bänakar åker
Kronvald fiskeläge Damhagen äga Hägur gd Bänäng äng
Kronvall fiskeläge /Se Damhagen terräng Hägar gård Böjänge äng
Kvie gd Dines änge äga Hägar gård Böjänge äng
Kvie gdr Djaupdal äga Jakes gd Damakar åker
Kvie gård Djaupdal ägomark Jakes gård Dami myrmark
Käbbe gdr Djauvik vik Jakes gård Djaupdal åker
Käbbe gård Djauvik ägomark Jakobs gd Djaupdal kärråker
Käbbe gd /Se Djauvik ägomark Jakobs gd Djauvejksakrar åkrar
Käbbe gd:ar /Se Djauvikshagen äga Jakobsgård ortn, gd Djauvejkshagar hagmark
Källings (nu öde) gd Djauvikshagar ägomark Jakobsvård gd Djauvejksvägen väg
Källings gård Djauvikshagar åker *Käupare ödegård Ekrumsakar åker
Lerdarve gård Djauviksmyr äga Kjebba gd Fallundi skogsmark
Lerdarve gd:ar /Se Djauviksmyr myr Kveje gård Fallunde äng
Lillegårds gd Djauviksmyr myr Kvie gd Finsreakar åker
Lillegårds gård »Eekeänget» ängsmark Kvie gd Finsrehagen hagmark
Lädarve gd Fantar terräng Kvie gd Flytu stenrös
Lädarve gdr Fläcken lokaliteter Kvie gård Fobas väg
Mellings, Lilla o. Stora gdr Franska bukten lokalitet Kväie gård Fobasbacke backe
Mellings, Lilla o. Stora gdr Franska bukten bukt Kyrkbyn by *Föé hage
Mällings gård Frödalsåker äga Käbbe gd Fuldöje vik
Mällings by /Se Fuel- eller Fugelöar öar Käbbe gård Fuldöjhåjgard äng
Mellings gd:ar /Se Fuldye vik Käbbe gård Fulhåjgard ängsbit
Mellings gd:ar /Se Fuldye vik (?) Käbbe gård Furustubbar Saknas
Owede, se Ajvide by Fulhojgard äga Käbbe gård Förrgarsakar åker
Rondarve gdr Fulhojgard terräng Käbbe gård Förrgarsskog skogsmark
Rondarve gård Förvar, L. terräng Käbbe gd Gait-tjauk skogsbacke
Rondarve by /Se Stora Förvar grotta Källings öde gård Galten sten
Sandholme gd Förvar, St. fornlämning Källings gård Gammakar åker
Sandholme gård Förvar, St. grotta /Se Källstugan part *Gajthagen hagmark
Siger gd, lhtr Galten lokalitet Källstugan part Gajttjauk dalsänka
Sigers gård Gataker äga Källstu Jakobs ortn. Gammhagen hagmark
Siger(s) gd /Se Giftaker äga Källstugu Jakobs part Gammhagen hagmark
Sigfride beb. Giftaker ägomark Källstu-Jakobs gd Gannareskär udde
*Snothu Saknas /Se Gifthagen äga Källstu-Uggårds gd Gannarevejk vik
Stjärnarve gd, lhtr Gifthagen hage Körkböjen by Gatakar åker
Stjärnarve gård Gifthagen hage Körkböjen Saknas Gatakar åker,trädgård
Tomsarve gd Giftlunden äga Lejlgars gård Gathåjgard äng
Tomsarve gdr Gjaushäll lokalitet Lerdarfve gd Gatrum backar
Tomsarve gård Gjaushäll häll (?) Lillgårds gd Giftakar åker
Uggårds gd Grautakar åker /Se Lillgårds gd Gifthagen hagmark
Uggårds gdr Grindaker äga Lillstu-Bjärges gd Gifthagen hage
Uggårds gård Grindaker ägomark Lillstu-Bopparve gd Gifthåjgarden äng
  Grodpärk äga Lillstugan gd Giftlunden hagmark
  Grodpärk terräng Lillstugan gd Grautåker åker
  *Grosvald udde Lillstugan gd Graut-åker åker
  »Grymlingsmyyr» myr Lillstu-Jakobs gd Grautakar åker
  Gräne äga Lädarve gd *Gräutl-åkar Saknas
  Gräne terräng Lädarve bebyggelse Grindakar åker
  Gränstuar äga Lädarve gd Grindänge ängsmark
  Gränstuar terräng Lädarve gd Grodpärk hagmark
  Gränsäng äga Lädare gård Grymlingskvejar väg
  Gyl fiskeställe /Se Lädare gård Grändi väg
  Gärde äga Mellings gård Gräne hagmark
  Gärdet gärde (?) Myrlunde bebyggelse Gränräng hagmark
  Gärdsaker äga Mällings gd Gränstuar hagmark
  Gär(d)sbacke udde Mällings, Lilla gård Grän-stugor(na) hage
  Gärdsbacke udde(?) Mällings, Stora gård Gräutu åker
  Gässlan äga Nystu gd Gubbgrunne grund
  Gässlan terräng Nystu-Bjärges gd Gussnamstycke äng
  Hajdboaker äga Nystu-Bopparve gd Gussnamstycke Saknas
  Hajdhagen äga Nystugan gd Gäddar stenar
  Hajmhagen äga Nystugu gd Gärde ängsmark
  Hajsthagen äga Nystu Jakobs Saknas *Gärds-akur Saknas
  Hajstädeänge äga Nystugu Jakobs gd Gärdsbackeskär Saknas
  Hammaraker äga Nystu-Hägur gd Gärsbacke udde
  Hammaraker ägomark Nystu-Jakobs gd Gärshagar ängsmark
  Hammaraker åker Nystu-Kvie gd Gässlu åkrar
  Hammaraker ägomark Nystu-Uggårds gd Gässlu hagmark
  Hammaraker äga Präst prästgården Hagakar åker
  Hammarhagen äga Prästgården gd Hagakar åker
  Hammarhagen terräng Prästgården gård Hajdakar åker
  Hammarudd udde Rondarve gd Hajdi hagmark
  Hammarudd udde Rondare gård Hajmakar åker
  Hammaränge äga Rondare gård Hajmänge betesmark
  Hanglaupen stenrös Rondarve gd Hajstäde-rum plats
  Harglaupen (el. Lauphargi) stenröse /Se Sandholme gård Hajthagakar åker
  Harglaupen stenrös /Se Sandholme gård Hajthagen betesmark
  Harglaupar »stenrös» /Se Sandholme gd Hajthaghul djupt ställe
  Hansaker äga Siger gd Hajthaglunde skogslund
  Haren lokalitet Sigar gård Hallbåtarns hål ortn,grotta
  Harsteg bergstig Sigar gård Hallgeshåjgard ängsbit
  Harstig terräng Sigers gd Hallvägsbacke backe
  Harstig terräng Skogstorp gård Hammarakar åker
  Hasslen lokalitet Spärrstugan gd Hammarhagen hagmark
  Hasslen terräng Spärrstugan gd Hammarvät hagmark
  Hauglunden äga Spärrstu Jakobs gd Hammar-åker åker
  Hauglunden terräng Spärrstugu Jakobs gd Hammaränge äng
  Haugsandar äga Spärrstu Uggårds ortn Hamnstajn sten
  Haugsandar terräng Spärrstugu Uggårds gd Hampstycke åker
  Helviteshul lokalitet Spärrstu-Hägur gd Haugen hagmark
  Helviteshul terräng Stenarfve gd Hauglunden hagmark
  Helvitshul terräng Stjärnarve gd Hauglunde hage,åker
  Hien lokalitet Stjärnarve gd Haugsandar skogstrakt
  Hien terräng (?) Stjärnarve gd Haugsandar skogstrakten
  Hophagen hage Stjärnare gård Haug-Sänndar hage
  Hopjorden äga Stjärnare gård Haugsandar hage
  Hoplundar terräng Stjärnare gård Hien ortn.
  Hoplundar äga Storstu gd *Hintserbrunn Saknas
  Hoplundar ängsmark Storstu-Bjärges gd Holländan sten
  Hårnshagen äga Storstu-Bopparve gd Hophagen hagmark
  Hässelaker äga Storstugan gd Hoplundar ängsmark
  Hässelaker äga Storstugan gd *Horu Saknas
  Hässelhagen äga Storstugan gd *Huil-lunde-vägen = vägen
  Hässelhagen äga Storstugu gd Hundtorg väg
  Hässelhagen terräng (förr med myr?) Storstu Jakobs ortn Husakar åker
  Hässelhagen terräng Storstugu Jakobs gd Håjgarden äng
  Hässelhagen hage Storstu Uggårds gd Hårnsgatu väg
  Hässleby läda lokalitet Storstugu Uggårds gd Hårnshagen hagmark
  Hässleby läde terräng Storstu-Hägur gd Hässelakar åker
  Hästgang terräng Storstu-Jakobs gd Hässleakar åker
  Hästgang terräng Storstu-Kvie gd Hässlehage myrmark
  Hästkliv lokalitet Storstu-Uggårds gd Hässlehagen hage
  Hästkliv terräng Toe gård Hässlehagmöjr myrmark
  Janedi terräng Tomsarve gd Hässlehagväti sank mark
  Janedi kobbe Tomsarve gd *Hög-lunda hage
  Jungfruhul terräng Tomsare gård Kalvgärde hagmark
  Kalvhagemyr äga Tomsare gård Kalvgärsbacke hagmark
  Kalvhagemyr myr, ägomark Tomsarve gd Kalvhagemöjr myrmark
  Kalvhagemyr ägomark *Tunne båtmanstorp Kalvhagen hagmark
  Kamb lokalitet Uggårds gd Kannare äng
  Kamb udde Uggårds gd Karlsö, Lilla ö
  Kamb näs Uggards gård Karlsö, Stora ö
  Kambsården udde /Se Uggars gård Stora Karlsö ö
  Kannare äga Väsiarböjen by Karlsöarna öar
  Kannare ägomark Väsiarböjen Saknas Karlsöar öar
  Kannare äng /Se Västre by Karlsöarna öar
  Kansarehage hage /Se   Karlsöarna öar
  *Karel, St. o. L. öar   Kassäng äng
  Karlsö, Stora o. Lilla öar   Kassängsbacke äng
  Karlsö, Stora o Lilla öar   *Kas-änget äng
  Karlsö klippor   Kauparakar åker
  Karlsön, Stora o Lilla öar   Kauparekvejar väg
  Karlsö, Stora och Lilla öar   *Killinglund Saknas
  Karlsöarna öar   Klingas hagmark
  Karlsö, Stora o Lilla klippöar   Klingasakar åker
  Karlsö, Stora ö   *Klingaskvejar väg
  Karlsö, Stora ö   Klintbergs-åker (?) åker
  Karlsön ö   Kluckarakar åker
  Karlsö, Stora ö   Kluckarstycke åker
  Karlsö, Stora ö   Kluvhäll ortn.häll
  Karlsö, Lilla o. Stora öar   Kohagen hagmark
  Karlsö, Stora o Lilla öar   Kohagen hagmark
  Karlsö, Stora ö   Kohagmöjr myrmark
  Karlsö, Stora och Lilla öar   Kroken väg
  Karlsö, Lilla o. Stora öar   Krokojde plats i sjön
  Karlsö, Stora o. Lilla öar   Kronvall flge
  Karlsön, Stora o. Lilla öar   Krunvald fiskläge
  Karlsöarna öar   Krunvallshagar hagmark
  Karlsö, St. o. L. öar   Krunvallshagen hagmark
  Karlsö, St. o. L. öar   Krunvallsvägen väg
  Karlsö, Lilla ö   Kusarehage hagmark
  Karlsö, Stora ö   Kutråjr stenrös
  Karlsö, Stora ö   *Qvarn-myr-å Saknas
  Karlsö, Lilla ö   Kvejhåjgard äng
  Karlsö, Stora ö   Kvännakar åker
  Karlsö, Stora och Lilla klippöar   Kvänntäppu ängsbit
  Karlsö, Lilla o. Stora öar   Kvänntäppu ängsbit,trädgård
  Karlsö, St. o. L. öar   Kvänntäppu hage
  Karlsö, Lilla ö   Kvänn-änge(t) äng med kämpgravar, järnåldersboplatser
  Karlsö, Stora ö   Käbbetjaut skog
  Karlsöarna öar   *Käbbe Vejdes-Ajki Saknas
  Karlsö, St. o. L. öar   Källstuäng äng
  Karlsö, Lilla o Stora öar   Kämpgravar hagmark
  Karlsö, St. triangelpunkt   Körkkvejar väg
  Karlsö, stora ö /Se   Körkskog skog
  Karlsö öar /Se   Körkäng äng
  Karlsö, Lilla öar /Se   Laikare åker,hage
  Karlsö, Stora öar /Se   *Läir-grunds-åkar S. Saknas
  Karssöyiar Saknas   Lajkareakar åker
  Kassänge äga   Lajkarn åker
  Kassänge ägomark   Lajkareakar åker
  Kauparehage äga   Lajrgrund åker
  Kauparvehagen äga   Lajväsäng äng
  Killinglund äga   Lambhagen hagmark
  Kling[e]rsaker äga   Langakar åker
  Klingersaker ägomark   Langhåjgard äng
  Nedre, Övre Kohagen äga   Langkejk väg
  Kohagen terräng   Langräng hagmark
  Kronvald ägomark   Langstejte släktäkt
  Kronvall udde   Langstejtakrar åkrar
  Kronvall udde   Lang-steite-skogen Saknas
  Kronvallshagen äga   Langstejtvejki vik
  Kronvallshagen terräng   Langstejtvägen nedre delen av Adelsgatan
  Kupro lokalitet   Langstitan släketäkt,tängtäkt
  Kupru terräng   Langäng äng
  Kur terräng   Lansdjaupe grund
  Kur terräng   Latmansgärde äng
  Kurestabben bergklack   Lejlakar åker
  Kusarehage(n) äga   Lejlgrund grund
  *Kvarnmyrså å   Lejlhagen hagmark
  ?Kveden äga   Lejntäppu åkerstycke
  *Kvies vedänge ängsmark   Liggärde ängsbit
  Kyrkogården terräng   Lill-ö ö
  Källstuänge äga   Lingen åker
  Kämpgravar äga   Lingongatu väg
  Kämpgravar fornlämning   Lumbroakar åker
  Körkbyn by /Se   Lunskvejar väg
  Körkbyn by /Se   Långsliteviken Saknas
  Lajkaren stenklippa   Långstitan Saknas
  Lajkarn udde   Lädakar åker
  Lajrberg lokalitet   Läil Kalsåi ö
  Lajrberg terräng   Massakar åker
  Lambstädar äga   Mickelmöjr myrmark
  Lambstädar ägomark   Mickilmyr ortn,myr
  Lambstädar (Lamstäder) äga /Se   Mikeläng äng
  Lambstädar äga /Se   Mikelängsakar åker
  Lamstäder Saknas /Se   Mille hagmark
  Langdal terräng   Millgärde äng
  Langräng, Östra äng   Millsnabben ortn,bergudde
  L., St Langstite ägor   Myggtäppu ängsbit
  Langstite terräng   Mälakar åker
  Langstitehojgard äga   Mällingskvejar väg
  ?Langstitviken vik   Mällingsäng äng
  Langstiteviken vik   Märklämmä väg
  Langstiteviken vik   Möjrbacken äng,myrmark
  Langänge äga   Möjrtäppu åker
  Langänge äng   Norderhamn vik
  Lauphargi lokalitet   Norderslätan ortn,slätt
  Lauphargi fornlämning   Norderåker åker
  Lauphargi (el. Harglaupen) stenröse /Se   Norderården grund
  Lauphargi platå med röse /Se   Norderården grund
  Lauplajdi sten /Se   Nådarbro väg
  Lillhagen äga   Nårdarakar åker
  Lillhagen hage   Nårdardjauvejk vik
  Lillsidan äga   Nårdarhagen hagmark
  Lillstädar äga   Nårdarårde udde
  Lillänge äga   Nårdarårdi stenudde
  Lillänge äng   Nöjakar åker
  Lillänge äng   Nöjgrund grund
  Lingen äga   Nöjhagar hagmark
  Lingen åkrar,ängs,hagmark /Se   Nöjhagen hagmark
  Lingvallstorp äga   Nöjhagen hagmark
  Lingvallstorp terräng   Nöjrivu hagmark
  Lingvallstorp terräng   Pannkakan sjömärke
  Lundbryaker äga   »Parrt» Saknas
  Lundbryaker ägomark   »Parter» Saknas
  Lundbryhagen äga   Pejlhåj-gard äng
  Lundbryhagen terräng   Petarve-vät åker
  Marmorberget berg   Planthagen åker
  Melaker äga   Prästakarbackar backar
  L. Melaker äga   Prästvägen väg
  Melaker, Lilla ägomark   Pusen åker
  St. Melaker äga   Pål Hansson ortn,sjömärke
  Melaker, Stora ägomark   Ringgatu väg
  Mickelmyr äga   Rojraker åker
  Mickelmyr myr   Rondarehåjgard äng
  Mickelmyr myr   Rondarve-rum öppen plats
  Mickelmyr ägomark   Rosentvär åker
  Mickelänge äga   Rotäppu åker
  Mickelänge ägomark   Rovidskakeln väg
  Mille äga   Rumakar åker
  Mille terräng   Rumakar åker
  Millsnabb lokalitet   Rumhagen hagmark
  Millsnabb terräng   Rumme grustag
  Myggtäppan äga   Rumstädar hagmark
  Myggtäppan terräng   Runtakar åker
  Myren mosse   Russtäppu ängsbit
  Myren myr   Russtäppu åker
  Myrhagen äga   Råjrakar åker
  Månskensgrottan grotta   Råndarhåjgard äng
  Mällingsmyr myr,ägomark   *Råttäppu Saknas
  *Mällingså å   Sagakar åker
  Mällingsänge äga   Sagakar åker
  Norder loaklitet   Sagbacken backe
  Norderaker äga   Saggärde äng
  Norderhagen äga   Saghagen hagmark
  Norderhagen terräng   Sagrännu å
  Norderhagen hage   Sandakar åker
  Norderhagen äga   Sandakar åker
  Norderhagen hage   Sandakar åker
  Norderhagen hage   Sandbacken hagmark
  Norderhamn lokalitet   Sandholmsvejki vik
  Norderhamn vik   Sandholmänge ängsmark
  Norderslätt lokalitet   Sangelakar åker
  Norderslätu slätt   *Sèik-Stainen äng
  Norderslätu slätt   Sigarakar åker
  Norderslätu terräng m fornlämningar   Sigarhagen hagmark
  Nordervagnhus terräng   Sikar äng
  Nordervagnhus terräng   Sikarhagen hagmark
  Nordervik bukt   Siltbohåjgard ängsmark
  Norderården udde   Skansen udde
  Norderården stenudde /Se   Skansudd udde
  Norderården udde /Se   Skarpäng äng
  ?Norrgårdehagen äga   Skarpängar ängsmark
  Nyaker äga   Skarpänge äng
  Nyaker ägomark   Skogar Saknas
  Nyhagemyr äga   Skomakaregatu väg
  Nyhagen äga   Skradan sättningsgrund
  Nyhagen terräng   Skämmlausan äng
  Nyhagen terräng   Skämmlausu äng
  Nyhagen äga   Skämmlausen f.d. äng (nu boplats)
  Nyhagen äga   Smalbruten hagmark
  Nyhagen terräng   Snoderskär. St Saknas
  Nyhagsmyr äga   Snärpu äng
  Nyrivo äga   Sojdshagen hage med sojde (tjärdal)
  Planlänge äga   Spanghagen sank mark
  Pusen äga   Spanghagen hage
  »Qwies weedhänge» ängsmark   Spanghagvät sankt ställe
  Rammrojr lokalitet   Spangmöjr myrmark
  Rammrojr terräng   Spangände bergudde
  Reit»laupen sten /Se   Stabbgard åker
  Rojraker äga   Stajngärde hagmark
  Rojshajd lokalitet   Staplar skogsmark
  Rojshajden terräng   *Starrakar Saknas
  Rojso (Råjsu) lokalitet   Starrar ängsmark
  Rojsu fornlämning   Starrgärde äng
  Rumaker äga   Starrgärsakar åker
  Rumaker ägomark   Stjäkbrunn brunn
  Rumaker åker   Stjäkbrunn hagmark
  Rumhagen äga   Storakrar åker
  Rumhagen hage   Storhagvägen del av Skomakaregatu
  Rummet äga   Storsanden grund
  Rumstädar äga /Se   *Stor-ängs-vasti äng
  Runnestäde Åker äga /Se   Storö ö
  ?Runtaker äga   Storö benämning på Stora Karlsö
  Russtäppan äga   *Strand-Täppu äng
  Russtäppan ägomark   Strandäng strandäng
  Russtäppan åker   Stuakar åker
  Rönnudden udde   Stumbelakar åker
  Saghagen äga   Stursejdu åker
  Saghagen terräng   Sudaflejsi sten
  Sandaker äga   Sudarakrar åker
  Sanden grund   Sudarvejk vik
  Sandholmshagen äga   Suderården grund
  Sandholmsviken vik   Sudarårdi stenudde
  Sandholmänge äga   Sudarårdi udden
  Sigens hule vik   Sumpbröjar hagmark
  Sikarhagen äga   Sumpbröjar hagmark
  Sillstädar äga /Se   Svejnburgar hagmark
  Sillstädar äga /Se   Svejnburgi hagmark
  Sillstädar äga /Se   Såg-åker åker
  Skansudd udde m fornlämning   Såjshagen hagmark
  Skansården stenblock /Se   Såjshagen hagmark
  Skarpänge äga   Sälhåjgard äng
  Skarpänge äng   Sälmöjr myr
  Skarpänge äga   Söderbergs barnen klippor
  Skämlause område   Ternviken Saknas
  Skämmlause fornlämning   Timgrenstäppu åker
  Skämmlausu äng /Se   Tjautakar åker
  Skämmlausu äng /Se   Tjaute hagmark
  Skär udde   Tjängdarakar åker
  Skär udde   Toakar åker
  Slitebo högårder ägonamn /Se   Toberg bergshöjd
  Smaldal dal   Toet hage
  Smojge lokalitet   Toe åker
  Smojge udde   Tohage hagmark
  Smojge kobbe   Torpe åker
  Smojge landningsställe /Se   Torptarm hage
  Smojge landningsställe /Se   Torp-åker åker
  Snärpan äga   Torskmöjr myrmark
  Snärpan ägomark   Trillen vattenställe
  Sojdhagemyr äga   Träkors högt, ford. i gården
  Sojdhagen äga   Tunggard äng
  Sojdhagen terräng   Tunggarsakar åker
  Sojdshagen hage   Tunggarshage hagmark
  Sojdshagen äga   Tunggarskvejar väg
  Sojdshagen äga   Tunntäppu ängsbit
  Sojdshagen äga   Tuänge äng
  Sojdshagen terräng   Tvädan hage
  Sojdänge äga   Tvädren = hage
  Spanghagen äga   Tvärvägen väg
  Spanghagen hage   Tynnbacken ängsbit
  Spanghagen hage   Tynnhagen hagmark
  Spangände lokalitet   Tyvaker åker?
  Spangände udde   Tånthagen hagmark
  Stabbgard äga   Tårshaug hagmark
  Stabbgard terräng   Tärnskär udde
  Stabbgard äga /Se   Uggarderum öppen plats vid Uggårds gd
  Stabbgard äng /Se   Uggarskvejar vägen från Uggars till Kyrkan
  Stabbgård äng /Se   Ugnen stor sten
  Stajngärde äga   Utfall udde
  Stajngärde fornlämning   Utstrandi marken närmast sjön
  Stalen lokalitet   Villunde ägor, bestående av hagmark med myr
  Stalen terräng   *Värm-räng hage
  Stalen berg   Vassensakar åker
  Staplar äga   Vavle flge
  Starrhagen äga   Vavle vik
  Starrhagen hage   Vavlehagar hagmark
  *Starrmyren myr   Vavle-hålet tångtäkt
  Staurhagen äga   Vavlesanden grund
  Stiudden lokalitet   Vavlevägen väg
  Stiudden udde   Vavlu släktetäkt,tångtäkt, f.d. fiskeläge
  Stjäkbrunnshagen äga   Vede skogsmark
  Stjäkbrunnshagen terräng   Veide hage,äng,åker
  Stjäkbrunnshagen hage   Vejde äng
  Storaker äga   Vejde strandmark
  Storaker ägomark   Vejdesvägen väg
  Storaker åker   Vidakar åker
  Stordalen dal   Vidakar åker
  Storhagen äga   Vidakarbacke åker
  Storhagen äga   Vidarkvejar bit av Kroken, väg
  Storhagen äga   Vidangar ängsmark
  Storhagen terräng   Villunde skogsmark
  Storhagen hage   Vill-lunde skogsmark,åker
  Stormyr äga   Villundi skogsmark
  Storhagen äga   Villundi skogsmark
  Stormyr myr   Villundskviar väg
  Stormyr åker   Villunsakar åker
  Stornasen lokalitet   Villunshagen hagmark
  Stornasen udde   *Villunsmöjr myr
  Storsidan äga   Villunsvägen väg
  Storänge äga   Vita kåpan sjömärke
  Storänge äga   *Väis-ängs-åkar Saknas
  Strandhagen äga   Vässtädar hagmark
  Strandhagen terräng   Västaräng äng
  Strandänge äga   Väti åker
  Strandänge terräng   Yvahåjgard ängsbit
  Stumbelaker äga   Åjdakar åker
  Stumbelaker ägomark   Åjdräng åker
  Styrmansberget berg   Ålansudd hagmark
  Suderakrar äga   Ålbastäppu åker
  Suderhagen äga   Ängs-åker åker
  Suderhagen terräng   Lilla karlsö Saknas
  Suderhamn lokalitet   Karlsö, Lilla ö
  Suderhamn vik   Karlsö Lilla gd
  Suderskog äga   Andrestejg stig
  Suderslätt lokalitet   Asklägre grotta
  Suderslätu slätt   Askryggen bergskam
  Suderslätu slätt   Austasäcksar Saknas
  Suderslätu terräng m fornlämningar   Bockespär Saknas
  Sudervagnhus lokalitet   Bodi landningsplats
  Sudervagnhus terräng   Bohäll fiskplats
  Sudervagnhus terräng   Boppanshul grotta
  Sudervik vik   Brajdstejg stig
  Suderården udde   Brime grund
  Suderården stenudde /Se   Bästings landningsplats
  Suderården udde /Se   Diksen grund
  Sumpbryor äga   Däppasmusi källa
  Sumpbryar terräng   Fraude inlopp
  Svalgrottan grotta   Frinén klippa
  Svalgrottan grotta   Fyststejg stig
  Svarthällar lokalisering   Gammel-bod f. = fordna egarnas huil-ställe
  Svarthällar hällar   *Gam-steijå Saknas
  Svartlaupen sten /Se   Gubbgrunne sättningsställe
  Svinburgen äga   *Guld-Lamb fläck på berget
  Svinburgen terräng   Harstejg stig
  Svinburgen terräng   Helvitshul klyfta
  Sälmyr äga   Helvitshul lokalitet
  Sälmyr myr   Holländarn fiskplats
  Sälmyr myr   Hunden stor sten
  Sälmyr hage   Hästgang stig
  Söderbergs bani udde   Hästkäldu källa
  Tjautet äga   Janedi klippa
  Tjautet äga   Kam stenrös
  Tjängdarve äga   Kamb lokalitet
  Tjängdarve ägomark   Kamsårdi udde
  Toe äga   Kliv brant stig
  L. Toe äga   Kur grotta
  Toe åker /Se   *Käur-steigen bergsstig
  Toe äga /Se   *Laikoben Saknas
  Tohage äga   Lajkarn stenklippa
  Tohage terräng   Langräng grotta
  Tohagen hage /Se   Möjri myrmark
  Tohagen äga /Se   Nårdaklammar fiskplats
  ? Torshaug äga   Nårdargrund sättningsställe
  Torshaug fornlämning   Nårdarlägre grotta
  Trapplägru terräng   Nårdaslätu slätt
  Trapplägru terräng   Nårdarsnabb udde
  Trägarden lokalitet   Nårdarvagnhus grotta
  Trägarden terräng   *Nöi-steijå Saknas
  Trädgården terräng   *Predik-stolen stor,bred klippa
  Tunngard äga   *Presten klippa
  Tunngard ägomark   Pällbockes Saknas
  Tynnesaker äga   Raudkoi sten
  Tynnhagen äga   Russkäldu källa
  Tynnhagen terräng   Småjge landningsställe
  Tärnskär skär   Småige lokalitet
  Tärnskärsården stenblock /Se   Smörklicken fiskeställe
  Tärnviken vik   Smörlajdi sättningsställe
  ?Tärnvikholm holme   Stajnmannen sten,rauk
  *Uggårdsmyr myr   *Stalen klippblock
  Ugnen vik   Stalen stig
  Ugnen udde   *Stalsteigen bergsstig
  Utfall lokalitet   Sudaklammar fiskplats
  Utfall terräng   Sudarslätu platå
  »Uthebränssåcker» åker,myr   Sudavagnhus grotta
  Vagnshuset lokalitet   Säckstol klippa
  »Wallalunden» äng /Se   Trappu stig
  Vasstensaker äga   Trejgarden bergsplatå
  Vatugn sälsten /Se   Tridstejg stig
  Vavle terräng   Trissen fiskplats
  Vavleaker äga   *Turken klippa
  Vavlehagen äga   Tynnstejg stig
  Vavlehagen terräng   Tördugnen grotta
  »Weedhänget» ängsmark   Vatugn sten
  Vidaker äga   Vejtauren strandremsa
  Vide äga   Stora karlsö Saknas
  Vide terräng   Karlsö Stora gd
  Gamla Vide äga   Karlsö, Stora ö
  Vide ägomark   Karlsö, Stora Saknas
  Videmyr äga   Stor´ Kalsåi ö
  Videshagen äga   Kalsåi Saknas
  Videshagen hage   Ajkejken sättningsställe
  Videshojgard äga   *Altaret Saknas
  Villundsaker äga   Aurbacken Saknas
  Villundsaker äga   Aurgrund grund
  Villundshagen äga   Aurgrund grund
  Villundshagen äga   Austarkälldu vattenställe
  Villundshagen terräng   *Austra-Héi-stigen Saknas
  Villundshagen hage   *Austre-ö Västre-Heien Saknas
  Villundsmyr äga   Botesman sten
  Vinglu vik   Fantar stenhögar
  Väisängs-akar Saknas /Se   Fantar Saknas
  Västerberget berg   Fiskhällar stenhällar
  Västerberget berg   Fiskhällar sättningsställe
  Västeränge äga   Fläcken fiskställe
  Älmar almar   Förklä stenkummel
  Älmar fornlämning /Se   *Gäit-gräuu grön fläck
  Älmar fornlämning   Gajtgröjnu stig
  *Ängesmyr myr   *Gait-ugn grotta
  Äske, Lilla o. Stora lokalitet   Gajtugn grotta
  Äske, L. terräng   Galten sten
  Äske, St. terräng   Gamsteje landningsplats
  Örbacken skär   Gapejgap fiskställe
  Österberget berg   Goshule grotta
      Goshule Saknas
      *Grönu grön fläck
      Gyl fiskställe
      Haken sättningsställe
      Hamnstajn sten
      Hamnstajn sten
      Haren udde
      Haren lokalitet
      Harglaupar stenrös
      Harglaupar Saknas
      Harstejg stig
      Harstejg stig
      Hasslen lokalitet
      Herrstajn sten
      Herrstajn Saknas
      Herrsten sten
      Hien bergsknalle
      Holmen ö
      Häien stig
      *Hällby-Ladan Saknas
      Hässleby lada grotta
      Hässleböjläde grotta
      Jumfruhul grotta
      Kalshällar stenhällar
      *Karlshällar Saknas
      Klintar sättningsställe
      Kluhäll ställe
      Kluhäll stenhäll
      Korphule grotta
      Krampfanten Saknas
      Kúparhånne sten
      *Kuperruä-hau Saknas
      Kupru sten
      Kupru lokalitet
      Kupru sättningsställe
      Kupru källa
      Kypern Saknas
      Käbbgate stenkummel
      Lajrberg bergsplatå
      *Lambstejå fårhus
      Lauphargi ?stig
      Lauphargi lokalitet
      Lauplajdi sten
      Lejlfanten Saknas
      Lejlförvar grotta
      *Ljushäll Saknas
      *Lopar Saknas
      *Lushule grotta
      Millsnabb bergsknall
      Möjri myrmark
      *Nya Sten-brottet Saknas
      Nårdargrund sättningsställe
      Nårdarhamn landningsplats
      Nårdarhamn vik
      Nårdarslejtu slätt
      *Nöi-steijå Saknas
      Pangkaku fiskställe
      Pillen sjömärke
      Pålhansen fiskställe
      *Rajn Saknas
      Rammen grund
      Rammråjr bergskulle
      Rindhule grotta
      Rindhule Saknas
      Rysskäldu källa
      Rysskäldu källa
      Råisu lokalitet
      Råjshajdi slätt på berget
      Råjsu träd
      Rätlaupen sjömärke
      *Skansen Saknas
      Skillen sättningsställe
      Smidgard bergsplatå
      *Smidian Saknas
      Spangände udde
      Spangänden udde
      *Stain-kulle sten-röse
      Stordalen dalsänka
      Storfanten stenhög,sjömärke
      Stor förvar grotta
      *Stornasen klippmassiv
      *Stornasen Saknas
      Storåj Saknas
      Sudargrund fiskeställe
      Sudarhamn landningsställe
      Sudarhamn vik
      *Sudar-körke-gard Saknas
      *Sudar-körke-gard Saknas
      Svarthällar stenhällar
      Svartlaupen sättningsställe
      Svartlaupen sjömärke
      Svartsprang grotta
      Söddarbarsbani stenar
      Tjaughule grotta
      Tobakshäll stenhäll
      Toskkummel stenkummel
      Tramphäll stenhäll
      Tördhule håla
      Utfall Saknas
      Utfallsände udde
      Vejthåpstrik sättningsställe
      Vejthåpu sättningsställe
      Vinglu stig
      Vältarstajn sten
      Västarkaldu källa
      *Västra-Hei-stigen saknas
      Äutfall lokalitet

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.