ORTNAMNSREGISTRET
© Institutet för språk och folkminnen

Lau socken : Gotlands södra härad : Gotlands län

Socknar        Sidslut

Gå till:

Baksidor

Sök i länssamling
Förkortningslista

Fel vid sökning? Får du upp bilder av fel kort vid sökning, stäng bildfönstret och rensa cache-minnet genom att trycka Ctrl+F5 (Windows), Apple+R (Mac) eller F5 (Linux).

Äldre namnformer Uppteckningar
Bebyggelsenamn : 88 Naturnamn : 103 Bebyggelsenamn : 177 Naturnamn : 911
Lau sn Ajkesmyr ägomark Lau sn Saknas Ai å
Lau sn Ajkesmyr ägomark Lau sn Saknas Aikänge änge
Lau sn Allstädmyr myr, ägomark Lau sn Saknas Ainbacken backås
Lau sn Alstädmyr ägomark Lau sn Saknas Ainhagen område
Lau sn Alskogså å Lau sn Ajkesmyr myr
Lau sn Askänge terräng Lau socken Ajkesmyr äga
Lau sn Billan äga /Se Bobergs-mor Saknas Ajksakan åker
Lau sn Billstädar äga /Se Botelsen inbyggarbeteckning Ajks-myr myr
Lau sn Billstädar terrängnamn /Se Botviden inbyggarbeteckning Ajksmöjr myr
Lau sn /Se Billstädar äga /Se Djaupdysboar inbyggarbeteckning *Ajkst-Tallmungar åker
Lau sn /Se Biärghåckrarna åkermark Fie-bre inbyggarbeteckning Ajnbacken betesmark
Lau sn /Se Bjärget backe /Se Fie-gubben inbyggarbeteckning Ajnhagakan åker
Lau sn /Se Botes tomt Fie-karl inbyggarbeteckning Ajnhagakern äga
Lau sn /Se Brakaräng äng /Se Fie-kvinnfolk inbyggarbeteckning Ajnhagen hage
Lau sn /Se Burghagen terräng Fie-kärling inbyggarbeteckning Akermyan äga
Lau sn /Se Bursträsk sjö Fien inbyggarbeteckning Allvalajru slätt
Lau sn /Se Daustädar strandparti /Se Gannarve-Karl inbyggarbeteckning Alvreakan åker
Lau sn /Se Daustädar äga /Se Goksen inbyggarbeteckning Alvrelajru område
Lau sn /Se Gannorträsk träsk Hemmor-folken inbyggarbeteckning Aminne Saknas
Anderse gdr Gumbaldaåå å Kauparve-boe inbyggarbeteckning Anderse-kviar väg
Anderse gård Gylen fiskeplats /Se Kauparve-gubbe inbyggarbeteckning Annarve åker
Bjärges gdr Gyllaui strandskog /Se Lou-boe inbyggarbeteckning Annarve äga
Bjerges gård Gyllauen terräng Lanbo inbyggarbeteckning Annarve åkerbit
Botels gdr Gyllaui (-lauen) ägonamn /Se Lanbo inbyggarbeteckning Annarve område
Botels gdr /Se Gyllaui (-lauen) ägonamn /Se Lanbo inbyggarbeteckning Annarve åker
Botvide gdr Hammaren udde Lanbo inbyggarbeteckning Askänge äng
Botvide gård Holmssvikti fiskeplats /Se Laus-byggrar inbyggarbeteckning Askänge äga
Botvide gd:ar /Se »Kongens Jacht» skogsbacke Laus-byggare inbyggarbeteckning Askänger äng
Byände gård Krimpau åker /Se Lausbyggrar inbyggarbeteckning Askänge äng, åker
Båtels gård »Landh-trääsk» sjö Mattsarve-boe inbyggarbeteckning Askänge terräng
Bönde gdr Lausbackar terräng Mattsarven inbyggarbeteckning Askängsdyen äng
Fie gd Lausbackar triangelpunkt Norder-gårdar inbyggarbeteckning Aufinn-djupet fiskeplats
Fie gdr Lauskäldan terräng Norder-gårdar inbyggarbeteckning Aufinnen grund
Fie gård Lausmyr ägomark Smiss-kvinnfolk inbyggarbeteckning Aufinnen grund
Gannor gdr Lausmyr ägomarker Aal-garden Saknas Ausakan åker
Gannor gård Laus myr myr Andase gård Ausakan åker
Gannor gd /Se *Lausträsk sjö Bjärges gd Auskväjar väg
Gannor gd /Se Lausvik vik Bjärges gd Austaväjk vik
Gannor gd /Se Lausviken vik /Se Bjärges, Lilla gd Austkväjakan åker
Gannor gd:ar /Se Laus vik vik Bjärges, Lilla gd *Aust-nöi-grund Saknas
Gannor gd /Se Lausvik vik Bjärges, Stora gd Ausakern äga
Gannor gd /Se »Lillekoo-trääsk» sjö Bjärges gdar Backakan åker
Goks gd Ljugarn hamn /Se Bjärges gdar Backakan åker
Gumbalde gd Ljugarnshamn hamn /Se Bjärges gdar Backakar åker
Gumbalde gdr Lougards hamn hamn /Se Bjärges gård Backakern äga
Gumbalde gård Lysmyr äga Bjärges gård Backar Saknas
Hallbjäns gdr Mattsakern äga Botels gd Backar äga
Hallbjens gård Mickelänge äga Botels gd Backen betesmark
Gogs gård Myrakern äga Botels gd Backåkern åker
Hallbjäns gd:ar /Se Myrhagen äga Botels gård Baitningsakan åker
Hallsarve gd Myrhagen terräng Botels gd Bajtningi betesmark
Hallsarve gdr Myrhagen äga Botels-kvarn vattenkvarn Bajtningsakan åker
Hallsarve gd:ar /Se Natvikar äga Botels-såg vattensågverk Bajtningsbacken backe
Hemmor gd Norderänge äga Botes tomt Bajtnings-backen backe
Hemmor gdr Norderänge terräng Botvide gd Bajtnings-kviar väg
Hemmor gård Nyan udde Botvide gård Bana ränne bäck
Hemmor gd /Se Ny-lunde jordområde Botvide gd Bandelins-kviar vägstycke
Hemmor gd /Se *Nyänget ängsmark Botvide gd Bandelins-täppan inhägnad
Husarve gd Nårka å Byände Saknas Bandlejnskvejar vägen
Husarve gdr Närkån å Båtels Saknas Bandlejnstäppu Saknas
Husarve gård Närkån å Båtels gd Bandléns täppu område
Husarve gd /Se Risviar äga Bönde gd Bandlundstäppu terräng
Husarve gd:ar /Se Räisväiar åker /Se Bönde bebyggelse Bandlunstäppu betesmark
Kauparve gdr Rojvakern äga Bönde gd Bara hällar Saknas
Koparve gård Röraker åker /Se Bönde gd Billor äga
Källstäde gd /Se Sandboajnar äga Bönde gd Billor terräng
Lauboen kyrka /Se Sandpall fiskeplats /Se Bönde gård Billor terräng
Lausböien gårdar /Se Skarpåkern äga Fie gd Billår åker
Liffride gd Snäckakabacke ellel snäckgärsdöjen släktäkt /Se Fie gd *Birke-hage Saknas
Liffride gdr Snäckgärde äga Fie gd Bjergakan åker
Liffrede gd /Se Snäckgärde ägomark Fie gd Bjärgakan åker
Liffride gd /Se Snäckgärde åker /Se Fie gd Bjärgaker äga
Massarve gd Snäckgärsdöjen eller Snäckakabacke släktäkt /Se Fie Saknas Bjärge backe
Mattsarve gdr Snäckåker åker /Se Fie gd Bjärges äskar askdunge
Mattsarve gård Sojdsaker äga Fie gd Bjärgesäski ask
Mattsarve gdr /Se Sojdsaker äga Fie-gården Saknas Bjärget backe
Matsarve by /Se Sojdsakern äga Fie-såg vattensågverk Bjärget backe
Smiss gd Stavgard åker /Se Fäje gård Bjärget Saknas
Smiss gd Stiklet äga Gannar gård Bjärgände backe
Smiss gdr Storholmsvikti nedsänkning i markytan /Se Gannor gd Bjärgäsäskä änge
Smitts gård »Strandrummet» ängsmark Gannor gd Björkakan åker
Snausarve gd »Sumpeträäsk» sjö Gannor-kvarn kvarn Blajkvät terräng
Snausarve gdr Sundaker äga Glans båtsmanstorp lht Bläckänge äng
Snosarve gård Svartdalar äga Glömskers båtmanstorp torp Bläckänge sumpigt område
Snosarve gd:ar /Se Svartdalar terräng Glömskers torp båtmanstorp Bläckänge sumpigt område
Sunnkyrke gdr Tabbaker äga Goks gd Bläckänge äng, åker
Sunnankyrka gård Tallmungar äga Goks gd Bläckängslunden lund
Sunnankyrka gd:ar /Se Tjautet äga Goks gård Bogsens backe backe
  Tranänge äga *Gomer Saknas Bogsensbacken terräng
  Tuten terräng Granatse Saknas *Boksakan åker
  »Waldbergsåker» åker /Se Granatska nybygget bebyggelse Boksakern äga
  Waldbergsåker landområde /Se Gumbalde gd Boksenbacken backe
  WaldbärgsEng (Walbergs Eng) äng /Se Gumbalde gd Boksensbacken backe
  Vallbjärg äga Gumbalde gd Botelsträsk träsk
  *Vardstangi vårdstång /Se Gumbalde gd Botels-träsk träsk
  »Wijpstädhe» ägomark Gumbalde gd Botelsträsk Saknas
  »Wijpstäde åcker» ägomark Gumbalden Saknas Botels-träsk träsk
  Vivstädar äga Gumbalde gård Brakar-änget äng
  Väivstädar ägomark Hallbjäns gd Brakaräng äng
  Väivstädar betesmark /Se Hallbjäns gd Brakaräng äng, åker
  Väivstädar äga /Se Hallbjänns gård Brakaränge änge
  Väjriv grund /Se Hallsarve gd Branden skogsmark
  Väjrvarpå grund /Se Hallsarve gd Branden äga
    Hallsarve gd Brandvägen väg
    Hallsarve gd Broakan åker
    Hallsarve gd Broakan åker
    Hallsarve gd Brohagen hagmark
    Hallsre gård Brummar björklund
    Hallute-kvarn kvarn Brummar myr
    Hemmor gd Brummar område
    Hemmor gd Brummar myr
    Hemmor gd Brummor gungfly
    Hemmor gd Brummor gungfly
    Hemmor gd Brutakan åker
    Hemmor Saknas Brutakan åker
    Husarve gd Brutakan åker
    Husarve gd Bruten hagmark
    Husare gård Bruten äga
    Hämmar gård Bruten äga
    Jäues f.d. gård Bruten skogsbacke
    Jäues f.d.gård Bruten terräng
    Kauparve gd Brändan fiskeplats
    Kamparve gd Brändan fiskeplats
    Kauparve gd Brända stajnen gråsten
    Kauparve-gården gd Brändu fiskeplats
    Kauparve gd Bröjakan åker
    Kauparve gd Bröjakan åker
    Kauparve gd Bröjakan område
    Kaupre gård Burghagar skogsås
    Koparfve Saknas Burghagar skogsås
    Kyrkänge gd Burghagen hagmark
    Källstäde gård Burghagen äga
    Källstäde avsöndring Burgskog skogsmark
    Lau poststn. Burs-träsk träsk
    Lau annex bebyggelse Bursträsk träsk
    Laubo-boden Saknas Bursträsk träsk
    Lausbyn by Bursträsk träsk
    Laus-byn byalag Burträsk Saknas
    Lausböjen gårdar Bussträsk Saknas
    Liffride gd Byggdi åker
    Liffride gd Bygdi område
    Liffride Saknas *Bytte-by äng
    Lysmyrs-bron bro Byänge äga
    Läjfride gård Byänget äng
    Masre gård By-änget äng
    Mattsarve gd Byänge terräng
    Mattsarve gd Båtels träsk träsk
    Mattsarfve Saknas *Båtsman Glans torp äga
    Mattsarvebod Saknas Bläckängslunden lund
    Mattsarvebod fiskeläge Bärhäll skär
    Nordergårdarna gdar Bärhäll hällgrund
    Nybygget gd Bärhäll häll
    Nybygget Saknas Bärhälls-tangan hällkam
    Nårdagardar trakten Böjänge äng
    Nöjbygge gård Böjänge äng, åker
    *Nöi-gards Saknas Böjänge änge
    Nöigärde fiskeläge Böjängsakan åker
    Skolu folkskolan Böjängsbackar område
    Smiss gd Böndhagen hagmark
    Smiss gd Bönde-skogen skog
    Smiss gård Bönde täppen grop
    Smitts Saknas Böndskogen skog
    Snausarve gd Böndskogen skogsområde
    Snausarve gd Bönde-å å
    Saknas gd Bönd-å å
    Snausarve gård Bönd-å å
    Snausare gård *Dalbo-tvär Saknas
    Snausarvebod fiskeläge Darnä fördämning
    Snosarfve gd *Daustädar Saknas
    Snosarfve Saknas Daustädar strand
    Sunnankyrka gd Daustäddöjen släktäkt
    Sunnankyrka gd Digarakan åker
    Sunnkyrke gd Digarakan åker
    Sunnkörke gård Digarakan område
    Uppsocknarna gdar Digarakan område
    *Upp-socknar by Digaraksvägen väg
    Ölsken kyrka Digaränge område
      Diger-åkern åker
      Digerakern äga
      Diger-akern åker
      Digeråkervägen väg
      *Diger-änge Saknas
      Digeränget äng
      Djaupdöj fiskläge
      Döinu änge
      Fie bågen vägkrök
      Fiegard åker
      Fie-hagar hagar
      Fie haimängar ängsmark
      Fielairu alvarområde
      Fie-lajvet område
      Fie lajret väg
      Fleisakan åkerområde
      Floakan åkerområde
      Floakan åker
      Fonngarden äga
      Fugelgrund åker
      Fugelgrunn åker, äng
      Fugelgrunn äga
      Fugelgrunnsdöje släktäkt
      Fågelgrund område
      Fågelgrund område
      Fågelgrunn åkrar
      Fånggarden äng
      Fånggarden äng
      Fånggarden terräng
      Fånggarden terräng
      Fånggarsakar åker
      Fånggardsbacke terräng
      Fånggarsbacken backe
      Fånggarsbacken backe
      Fånggarsskogen skog
      Fånngarden område
      Fånngardsbacken backe
      Fonngardskrämpen backe
      Fånngards-kviar väg
      Fäjlajru vägen
      Galten åker
      Galten äga
      Galten åker
      Galten terräng
      Galten område
      Galthamn vik
      Galthamn inbuktning
      Galthamnsrivet rev
      Gamblegänningstaide fiskeplats
      *Gamelgards-änge Saknas
      Gammelgärnings-ledet fångstplats
      Gammhagen hagmark
      Gammhagen hagmark
      Gammänge äng
      Gannarakan åker
      Gannargalten åker
      Gannorkviar väg
      Gannor lajror ägor
      Gannorträsk träsk
      Gannor-träsk Saknas
      Gannorträsk område
      Gannartäuar område
      Gannaränge äng
      Gannaträsk Saknas
      Gannor-kviar vägstycke
      Gannar-träsk träsk
      Gardbostrand fiskeläge
      Gardbostranden flge
      Gardbostranden fiskläge
      Gatakan åkerområde
      Gataker, Lilla åker
      Gatakar, Stora åker
      Gatbröju vattenställe
      Gatgärde åker
      Giftakan åker
      Gatakar åker
      Giftänge äga
      Giftänge äng
      Giftänge äng
      Giftänge ängsmark
      Giftänge terräng
      Gift-änget äga
      Gift-änget äng
      Glasgärdsrevet rev
      Glasskärs-rivet rev
      Godarugnen grotta
      Godugnen grotta
      Godugn grotta
      God-ugn grotta
      Godugnen grotta
      Godugnen bergsparti
      Gogsakan åkerområde
      Gräfar skeppssättng
      Granats-rum fält, åkrar
      Grasar ankarplats
      Grasar ankarplats
      Graset fiskeplats
      Grasholmen holme
      Grasholmsrive grund
      Grasholmsväten vattensamling
      Graunhagen hagmark
      Graunhagen område
      Grennd-hagen Saknas
      *Grindäng äng
      Groptorp boplats
      Grunde grund
      Grunnet fiskegrund
      Gräsholmen Saknas
      Grönkveiar väg
      Gullbäck Saknas
      Gumbaldbro bro
      Gumbalde-hagar hagar
      Gylen fiskeplats
      Gylen fiskeplats
      Gyllauen skog
      Gyllauen skog
      Gyllauen skogsmark
      Gyllauen äga
      Gyllauen skog
      Gärde åker
      Gärskogen skogsmark
      Hagakan åker
      Hagtäppu hagmark
      Hagtäppu hagmark
      Hagvät vattensamling
      Hag-åkern åker
      Hajmakar åker
      Hajmhagakar åker
      Hajmhagen hagmark
      Hajmhagen hagmark
      Hajmänge äng
      Hajmängstväri åker
      Hallsarve-kviar väg
      Hallsarve-kviar väg
      Hallsarve-lajran område
      Hallsrekväjar väg
      Halsrebruten åker
      Hammanäs fiskläge
      Hammarn område
      Hammaren landområde
      Hammarlandet Saknas
      Hammarnäs fiskeläge
      Hammarnäs flge
      Hammarnäs fiskeläge
      Hojgarden äng
      Holmmillum fiskeplats
      Holmsvikten fiskeplats
      Holmssvikti fiskeplats
      Hoxelakan åker
      Husarve-bod slåtterbod
      Husarve-viken vik
      Husarve-viken vik
      Hustaber äga
      Hustakar åker
      ?Hust-åkern åker
      Håjgarden äng
      Håjgardsvät brunnraude
      Håpan lund
      Håpan lund
      Håpan lund
      Håplaide fiskeplats
      Håpledet fångstplats
      Hällen fångstplats
      Hälli Saknas
      Hälli undervattenshäll
      Häuse kämpgrav
      Häustakan åker
      Höjgarden äng
      *Jägare-platz Saknas
      Kauparve-backe backe
      Kauparve-betningen äga
      Kauparve-kviar väg
      Kastalen ruin
      Kastalen terräng
      Kastals-backen backe
      Kattklämman vattenhål
      Kattklämman vattenhål
      Kattklämmu område
      Kaupartväri åker
      Kauparve gärde betesmark
      Keilakan åker
      Klintakan åker
      Klockarbacken backe
      *Klocke-brunns-åker Saknas
      Kluckabröju vattensamling
      Kluckabröju Saknas
      Kluckarbjänn åker
      Kluckarbjänn äga
      Kluckabjänn åker
      Kluckarbjännar terräng
      Kluckarbjänne område
      Kluckarbjänne åker
      Kluckarbröju vattensamling
      Kluckarbröju vattensamling
      Kluckar-bryan vattensamling
      Kogarden äng
      Koparve storakan åker
      *Koparvfve-Vadhe Saknas
      Kosandet fiskeplats
      Ko-torg vägskälet
      Kotorg vägskäl
      Kotorg terrängord
      Krak-kviar väg
      Krak-lunden lund
      Kraklunden skogslunden
      Krokkveiar väg
      Kullakabacken backe
      Kullakan åker
      Kullakan terräng
      Kullakan åkerområde
      Kullakar åker
      Kullakarbacke backe
      Kullakerbacken backe
      Kullaker-backen backe
      Kullaker-backen backe
      Kullakerbacken backe
      Kuläng äng
      Kulänge äng
      Kulänge ängsmark
      Kvarn-bron bro
      Kvarn-hagen hagar
      Kvinnmässa äga
      Kvinnmässa äga
      Kvinnmässa åker
      Kvännakan åker
      Kvännhagar alvarområde
      Kvännhagen hagmark
      Kvännhagen äga
      Kvännlairu alvarområde
      Kvännlajru område
      Kvännlajran äga
      Kyrkbrottet stenbrott
      Kyrkskogen äga
      Kyrkåkern åker
      Käldakan åkerområde
      Käldakan terräng
      Käldaker äga
      Käldakar åker
      Käldkvejar väg
      Käld-kviar väg
      Käld-kviar väg
      Käldkväjar väg
      Käldor källa
      Käldu källa
      Käldvägan vägen
      Käldvägen väg
      *Käldäng Saknas
      Käldänge myrliknande
      Käldänget äng
      Käldänget äng
      Källklippan bergklint
      Känngärde åker
      Kännhagen hagmark
      Kännhagen terräng
      Kännhagen hagmark
      Kärn-gärdet äga
      Körkakan åkerområde
      Körkakan åker
      Körkakar åker
      Körkakarn åker
      Körkskogen skog
      Körkskogen skog
      Körkänge änge
      Körkänge änge
      Körkängstäppu åker
      Lagar sund
      Lajrakan åker
      Lajrakan åker
      Lajru område
      Lajru åker
      Landtr Saknas
      Langakan åker
      Langakan åker
      Langbjänne fiskläge
      Langgärde åker
      Läirå åker
      Lauboen kyrka
      Laukäldu Saknas
      Lausakan åker
      Lans-backar höjdplatå
      Lausbackar backar
      Lausbackar terräng
      Lausbackar backar
      Lausholmar holmar
      Laus-holmar holmar
      Lausholmar holmar
      Lauskäldan terräng
      Lauskäldu källa
      Lauskäldu källa
      Laus-källden källan
      Laus-källor källa
      Laus-myr myr
      Lausmyr myr
      Lausmyr myr
      Lausmyr myr
      Lausmyr äga
      Lausmyr myrmark
      Lausmöjr myr
      Laus-viken havsvik
      Lausviken vik
      Lausväjk vik
      Legärde åker
      Leikuträsk myr
      Leilakan skiftet
      Leilakan förr åkertäppa
      Lejtus båtsmanstorp
      Ler-tvär Saknas
      Liko-träsk träsk
      Lillkoträsk Saknas
      Lillkoträsk träsk
      Lillkoträsk träsk
      Lillkoträsk träsk
      Lill-revet rev
      Lillvik vik
      Lillvik vik
      Lillviken vik
      Lindar ägor
      Lundakan åker
      Lunden fångstplats
      Lunden skogsmark
      Lunden lund
      Lundhagen hagmark
      Lundhagen område
      Lundsvät allmänning
      Lunsvät hällmark
      Lunsvät terräng
      Lundsvät f.d. vattensamling
      Luxvarpå grund
      Lye-Träsk träsk
      Lysmyrskviar väg
      Lysmyrs-kviar väg
      Lysmyrs-väten vattensamling
      Lädakern åker
      Lädäng äng
      Läjkoträsk myr
      Läjlakan åker
      Läjlakan åker
      Läjlhagakan åker
      Läjlhagen hagmark
      Läjlriv grund
      Läjlväjki vik
      Länsmansakan åker
      Länsmansakar åker
      Löjsmöjr sänka
      Löjsmöjr terräng
      Löismöir f.d. myr
      Löjsmöjrsbroi bro
      Löismöirsbroi bro
      Löismöirskväiar väg
      Löjsmör myr
      Löjträsk Saknas
      Lösmöjr terräng
      Mang-mans-stake råmärke
      Mangmansstake gränshörnet
      Masareänge äng
      Masrebod gammalt fiskeläge
      Mattisetjutet hagar
      Mattsakan åker
      Mattsarve-bod flge
      Matts-tjutet f.d. hage
      Matts-tjutet f.d. hage
      Matts-tjaute hage, åker
      Mickelänge terräng
      Midakan åker
      Mikel-gards-rif Saknas
      Mikeläng äng
      Mikleängä äng
      Millrauken rev
      Millrauki stengrund
      Millumakan åker
      Myrhagen hage
      Möjrakan åker
      Möjrhagen hagmark
      Nabb fiskeplats
      Nabb fiskeplats
      Nabb sjömärke
      Nabb-backen backe
      Nabbacken backen
      Nabban fiskeläge
      Nabban fiskläge
      Nabbu flge
      Nabba flge
      Nabbu fiskeläge
      Nabbu fiskeläge
      Nabbu fiskläge
      Nattudden udde
      Nabbviken havsvik
      Nabbviken havsvik
      *Nabb-viken viken
      Nabb-vägen väg
      Natudden udde
      Nattudden udde
      Natudd-rivet rev
      Natvejkar åker
      Natvikar större åkerområde
      Natväjkar åker
      Natväjkar åker
      Natväjkar åker
      Natväjkhäj äng
      Neirdeilen åker
      Nerdajlen åker
      Nerdajlen terräng
      Norddjupet fångstplats
      Norder-grind grind
      Nordernyan landområdet
      Norrhällar fångstplats
      Norrkviar väg
      Norrskogar skogsområdet
      Nyaker-backen backe
      Nyan ägor
      Nygärdes-backen backe
      Nygärdes-täppor äga
      Ny-gärdet flge
      Nygärdet fiskeläge
      Nylandet Saknas
      Ny-lunde jordområde
      Ny-åkern åker
      Nådaränge äng
      Nårdagalten gråsten
      Nårdahagen hagmark
      Nårhällar stenhäll
      Nårdahagakan åker
      Nårdaränge äng
      Nårkväjar väg
      Nårskogen skogsmark
      Nårdajlen åker
      Närkholms-fyren fyr
      Närsån Saknas
      Närsån å
      Nöja Saknas
      Nöjakan åker
      Nöjakan åker
      Nöjakan åker
      Nöjakan åkerområde
      Nöjgrunn grund
      Nöjgärde åker
      Nöjgärde terräng
      Nöjgärde Saknas
      Nöjgärdet åker
      Nöjhagen hagmark
      Nöjhagen hagmark
      Nöjhagen terräng
      Nöju åker
      Nöju åker
      Nöju Saknas
      Oxelbacken terräng
      Plantagen åker
      Plantasen plantering
      Prästdyen tångtäkt
      Prästvik vik
      Prästvik ortn.
      Prästviken vik
      Punsen Saknas
      Pusslu åker
      Pusslu änge
      Pusslu åker
      Randen fiskeplats
      Rauken skär
      Rauken fångstplats
      Rauki undervattensskär
      Reisveiar åker
      Risviar åkrar o. skogsmark
      Risviar terräng
      Risvior åkermark
      Lilla riv(et) rev
      Rivhude grund
      Rojv notvarp
      Rumakan åker
      Rume betesmark
      Rumhagen hagmark
      Russhällar rev
      Russ-hällen häll
      Råir stenar
      Råirakan åker
      Råjrakan åker
      Räjsväjar åker
      Rängtvärar tegar
      Rängtvärar åker
      Räumar område
      Räume skoglöst område
      *Räums-gärde åker
      Räumgärde terräng
      Räumgärde område
      Räumhagen område
      Rävlar sandbankar
      Sajg-rum utmark, betesmark
      Sajgrum betesmark
      Sandakan åker
      Sandakan åker
      Sandboajnar betesmark
      Sandboajnar betesmark
      Sandboainar nu odlat sandgjordsområde
      *Sand-bonner kronoskog
      Sandet strandområde
      Sandet strand
      Sandkvear väg
      Sandpall grund
      Sandtvärar åkrar
      Sandtvärar åkerlappar
      Sandviken Saknas
      Sannpall grund
      Sandpall grund
      Sandviken bukt
      Sand-åkern äga
      Sibbvät hagmark
      Sibbvät terräng
      Skarpakan åker
      Skarpakan åkerområde
      Skarpholmen Saknas
      Skarpholmen holme
      Skarpholmsviken notvarp
      Skarvhälli grund
      Skitnebäck äga
      Skitenbäck jordbit
      Skitnebäck jordbit
      Skitenbäck hagmark
      Skitenbäck terräng
      Skitenbäck hage
      Skitenbäck bäck
      Skitenbäcksväti vattensamling
      Skogakar åker
      Skoggärde ängsmark
      Skoghagen hagmark
      Skogsakan åker
      Skogshagen område
      Smacksauden brunn
      Smacksauden Saknas
      Smacksauden damm
      Smacksauden brunn
      Smaholmar holme
      Smidakan åker
      Smiss Storåkern åker
      Smiss-vät vattensamling
      Smiss-vät vattensamling
      Snausarve-bod flge
      Snausarve-bod f.d. flge
      Snausarve-kviar väg
      Snausrebod fiskeläge
      Snäckakabacke backe
      Snäckbacken terräng
      Snäckgärde åker
      Snäckgärde åker
      Snäckgärdsbacke backe
      Snäckgärsdöjen släktäkt
      *Snäck-åker åker
      Sojdsakan område
      Stainakan åker
      Staingärde område
      Stainhagen hagmark
      Stajngärde(t) äga
      Stajngärde betesmark
      Stajngärde terräng
      Stajngärdet betesmark
      Stajngärdes-lunden lund
      Stajnhagakan åker
      Stajnhagar terräng
      Stajnhagen hage
      Stajnhagen hagmark
      *Stajntvär åker
      Stanglejnsakar åker
      Staplar terräng
      Staplar ängsmark
      Stikelvät vattensamling
      Stikle skog
      Stikle hagmark
      Stikle skogsbacke
      Stiklebacken backe
      Stiklet åker
      Stikleväten vattensaml.
      Storakan åker
      Stora reveln sandrevel
      Storhagar terräng
      Storhagen hage
      Storhagen skogsområde
      Storhagsakan åker
      Storholmen holme
      Storholmen holme
      Storholms-pricken sjömärke
      Storholms-revet rev
      Storholmsrive grund
      Storholms-svikten sänka
      Storholmssvikti svikt
      ?Storholmssvikti fiskeplats
      Storsandet Saknas
      Storsandet ortn.
      Storsudret Saknas
      Storänget äng
      Storänge äng
      Storänge terräng
      Storänget ängsområde
      Storängsakan åker
      Strandakan åker
      Strandhagen skogsområde
      Strand-kviar väg
      Strandrum utmark
      Strandrum strandremsa
      Strandrum slätt
      Strandräum område
      Strandräum område
      Strandänge äng
      Strandänge äng
      Strandänge terräng
      Strandängsakan åker
      Stuakan åker
      Stånglejnsakan terräng
      Stånglensakan åker
      Stäuakan åker
      Sudagalten gråsten
      Sudahagen hagmark
      Sudahällar stenhäll
      Sudarkväjar väg
      Sudaräng äng
      Sudaänge äng
      Suderauten torskställe
      Suderaut-rivet rev
      Suder-grind grind
      Sugarauten grund
      Sumpbroar väg
      Sumpträsk myr
      *Sump-tvär Saknas
      Sunnankyrko-kviär väg
      Sunngylen fiskeplats
      Sunnkyrk-kviar väg
      Sunnkörkelairu alvarområde
      Sunnkörkkväjar väg
      Sunnkörkstycke äng
      Sunnkörktvärar åker
      Svajde fiskläge
      Svartai å
      Svartdalar skogstrakt
      Svartdalar skog
      Svartdalar åker
      Svartdalar skogstrakt
      Svartdalar skogsparti
      Svartdalar dal
      Svartdals-kviar väg
      Svartdals-väten vattensamling
      Svartdalsväten vattensamling
      Svartdalsväten vattensamling
      Svart-å å
      Syllskog skog
      Såjdshagen terräng
      Såjsakan åker
      Såjsbacken hagmark
      Tabbakan åker
      Tabbakar åker
      Tabbänge äng
      Tallmungar åker
      Tallmungar åker
      Tallmungar f.d. åkrar
      Tallmungar skog, åker
      Tallmungar betesmark
      Tangar fiskegrund
      Tangen sträcka
      Tangen rev
      Tjaute skogsmark
      Tjaute hage
      Tjautet skogsområde
      Tomtängar ängsmark
      Torf-äkar Saknas
      Torpet torp
      Tran-änget äng
      Tranänge äng
      Tranänge ängsmark
      Tranänge äng
      Tranänge änge
      Tranängsakarn åker
      Tranängsakan åker
      Tranängstycke åker
      Tranängsväti plan
      Trullkveiar väg
      Trullkveiar väg
      Trullkvejar väg
      Trull-kviar väg
      Trullkväjar gammal väg
      Tuar betesmark
      Tuten udde
      Tuten terräng
      Tuten ängsmark
      Tuten udde
      Tynnesakan åker
      Tynnesakar änge
      Tangar fiskegrund
      *Täppakan åker
      Täppu åker
      Tärne-holmen holme
      Tärneholmen holme
      Tärnholm åker
      Vaden strandområde
      Vadi betesmark
      Vajsgyl notvarp
      Vaisgyl vattensamling
      Vaktakan terräng, åker
      Vallbjärg åkrar
      Vallbjärg äng
      Vallbjärge Saknas
      Vallbjärgi åker
      Vallbjärgsakar åker
      Vallbjärgsdöjen släktäkt
      Valve grund
      *Vard-stangi Saknas
      Varmaränge äng
      Varmaränge terräng
      *Varm-räng äng
      Varpå grund
      Veivstädar område
      Vejpstädar strandåkrar
      Vejstädar åker
      Vestädriv udde
      Vilor fiskeplats
      Visgyl fiskeplats
      Viv-städar åkrar
      *Väik-minne sund
      Väikminne fiskeplats
      Väilor fiskegrund
      Väjriv grund
      Väjrvarpå grund
      Väjvstädar betesmark
      Väjvstädar åkrar
      Växhagar hagmark
      Växhagar hage
      Växhagar hagmark
      Växhagen hagmark
      Växhagen terräng
      Växhaggärde åker
      Växhaggärde terräng
      Yllstajn sten
      Åminnet närsåns mynning
      Åriken Saknas
      Ängsakan åker
      Ängsakan åker
      Äskänge änge
      Örnkull kulle
      Örnkull Saknas

  ^  

Gotlands läns socknar m.m.